Zysk netto

Wygląd przypnij ukryj

Zysk netto (ang. net profit) – wyrażona w jednostkach pieniężnych pozycja w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa, oznaczająca wartość wyniku finansowego. Na podstawie jego wysokości ocenia się rentowność przedsiębiorstwa i przeprowadza jego wycenę. Wysokość zysku netto jest miernikiem opłacalności firmy.

Zysk netto przedsiębiorstwa oblicza się wedle następującego schematu:

Przychody ze sprzedażykoszty uzyskania przychodu (np. produkcji i sprzedaży) = zysk brutto

Zysk brutto – należne podatki = zysk netto przedsiębiorstwa

Przykład: Przedsiębiorstwo w danym roku obrotowym osiągnęło przychody ze sprzedaży w kwocie 500 000 zł. Koszty produkcji i sprzedaży wyniosły 250 000 zł. Zysk brutto przedsiębiorstwa wyniósł 250 000 zł, a należne podatki 100 000 zł. Zysk netto przedsiębiorstwa wynosi zatem 150 000 zł.

Wynik zysku netto może mieć charakter:

Przypisy

  1. a b M.M. Sierpińska M.M., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, T.T. Jachna, Warszawa: PWN, 2004 .brak strony (książka)
  2. Zysk , Firmy-24.pl – sektor MŚP – porady i pomysły biznesowe   (pol.).
  3. Z.Z. Messener Z.Z., Podstawy rachunkowości, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Korola Adamieckiego, 2003 .brak strony (książka)
  4. TadeuszT. Włudyka TadeuszT., Polityka gospodarcza – podręcznik dla studentów kierunków nieekonomicznych, Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2007 .brak strony (książka)
Kontrola autorytatywna (Wskaźnik finansowy):