Różnice między językiem potocznym a literackim – jak je rozpoznać?

W dzisiejszych czasach język towarzyszy nam na każdym kroku. Bez niego trudno byłoby nam porozumieć się i funkcjonować w społeczeństwie. Jednakże, nie wszystkie rodzaje języka są takie same. Każdy z nas korzysta z różnych odmian języka w zależności od sytuacji i kontekstu. W tym artykule skoncentrujemy się na różnicach między językiem potocznym a literackim, a także na tym, jak możemy je rozpoznać.

Różnice między językiem potocznym a literackim

Język potoczny to rodzaj języka, który używany jest na co dzień w różnego rodzaju sytuacjach. Przykładowo, używamy go podczas rozmów ze znajomymi, w sklepach, na ulicy czy w innych miejscach publicznych. Charakteryzuje się on luźniejszą gramatyką, a także licznymi skrótami i kolokacjami, które przyspieszają wymianę informacji między rozmówcami.

Z drugiej strony, język literacki to odmiana języka wykorzystywana w oficjalnych dokumentach, w literaturze, w mediach i w innych formalnych sytuacjach. Tutaj ważniejsza staje się składnia, a także bogate słownictwo i gramatyka. Język literacki ma na celu przekazywanie informacji w sposób bardziej wykwintny i precyzyjny, a także podkreślenie rangi sytuacji, w której jest używany.

Jak rozpoznać różnicę między językiem potocznym a literackim?

Wiele osób ma trudności z odróżnieniem języka potocznego od literackiego, ale w rzeczywistości istnieją pewne cechy, dzięki którym można je rozpoznać.

1. Słownik

Język potoczny charakteryzuje się stosowaniem znacznie mniejszej ilości słów niż język literacki. Można tu znaleźć wiele skrótów, slangów oraz neologizmów, które nie są jeszcze wprowadzone do słowników, a które mogą być nieznane osobom niezwiązanych z daną grupą społeczną. Język literacki natomiast zawsze będzie zawierał słowa o bardziej specyficznym znaczeniu i zazwyczaj będzie posługiwał się nimi w ich pierwotnym znaczeniu.

2. Gramatyka

Język potoczny jest znacznie luźniejszy i posiada większą tolerancję co do błędów gramatycznych, niż język literacki. W języku potocznym można znaleźć wiele uproszczeń, które pomagają w szybszej wymianie informacji między rozmówcami. Jednakże, w literaturze i innych formalnych dokumentach, prawidłowe użycie czasowników, form rzeczowników i innych części mowy jest zdecydowanie bardziej cenione.

3. Słowa i zwroty

Język potoczny jest bogaty w slangowe zwroty oraz nacechowane emocjami wyrażenia. Odzwierciedlają one często stan emocjonalny mówiącego i mają na celu przekazanie uczuć i nastroju. W języku literackim można znaleźć wiele cytatów, przysłów i powiedzeń, które o rysunku opowiedziałby wiele o charakterze i celu dzieła.

Warto jednak pamiętać, że powyższe cechy języków potocznego i literackiego nie stanowią reguł, tylko ogólnych tendencji, a zastosowanie konkretnej odmiany języka zależy od kontekstu sytuacji, w której się znajdujemy.

Podsumowanie

Aby podsumować, różnica między językiem potocznym a literackim tkwi w zasadzie w celu, do którego są one przeznaczone. Język potoczny ma na celu szybką i efektywną wymianę informacji między rozmówcami, a język literacki ma na celu przekazanie informacji w sposób bardziej wykwintny i skomplikowany. Mimo że oba rodzaje języka służą do tego samego celu - komunikacji - różnią się stylem, składnią i słownictwem. Rozpoznanie różnic między nimi może być pomocne w wyborze odpowiedniej odmiany języka dla danej sytuacji, a także w doskonaleniu naszych umiejętności językowych.