Polregio

Wygląd przypnij ukryj POLREGIOPOLREGIO S.A.
Ilustracja
Logo Polregio
Państwo

 Polska

Adres

ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa

Data założenia

1 października 2001 (jako PKP Przewozy Regionalne)

Forma prawna

spółka akcyjna

Prezes

Adam Pawlik

Przewodniczący rady nadzorczej

Marcin Mróz

Udziałowcy

Agencja Rozwoju Przemysłu
16 samorządów wojewódzkich

Nr KRS

0000929422

Zatrudnienie

6637 (2022)

Dane finansowe
Wynik netto

51 mln zł (2016)

Kapitał zakładowy

1 540 606 500,00 zł

Położenie na mapie WarszawyMapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „POLREGIO”POLREGIOPOLREGIO
Położenie na mapie PolskiMapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „POLREGIO”POLREGIOPOLREGIO
Położenie na mapie województwa mazowieckiegoMapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „POLREGIO”POLREGIOPOLREGIO
Ziemia52°13′25,1″N 20°58′14,0″E/52,223639 20,970556
Strona internetowa
Siedziba spółki przy ul. Kolejowej 1 w Warszawie Bilet na pociąg kategorii Regio Automat biletowy wykorzystywany przez przewoźnika

POLREGIO (identyfikator literowy – PREG) (dawniej: w latach 2009–2020 Przewozy Regionalne, w latach 2001–2009 PKP Przewozy Regionalne) – polskie przedsiębiorstwo transportowe, prowadzące działalność w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Powstało przez formalne wydzielenie z Polskich Kolei Państwowych.

Przedsiębiorstwo należy do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (większościowy pakiet udziałów) i samorządów wszystkich województw.

Historia

Spółka powstała na bazie Sektora Przewozów Pasażerskich PKP (1998-2001), wcześniej dawnych stacji pasażerskich oraz wagonowni obsługujących wagony osobowe.

Spółka obsługuje pociągi osobowe i przyspieszone (pod nazwą Regio) oraz segment pociągów Interregio oraz komercyjnych superREGIO. Międzywojewódzkie pociągi pospieszne zostały 1 grudnia 2008 r. przejęte przez spółkę PKP Intercity. POLREGIO organizuje także transport związany z imprezami masowymi, koloniami oraz pociągi na zamówienie indywidualne.

PKP Przewozy Regionalne formalnie zmieniły 8 grudnia 2009 r. nazwę, usuwając z niej skrótowiec PKP. Nowa firma spółki została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą Przewozy Regionalne.

Obecnie POLREGIO to największy w Polsce przewoźnik pasażerski – dziennie wyjeżdża na tory ok. 1900 pociągów, z których korzysta ok. 270 tys. pasażerów. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 26%, następnych w kolejności Kolei Mazowieckich 20,65%, trójmiejskiej SKM 14,54%, a PKP InterCity 13,12%. Od końca 2008 do końca 2012 r. liczba pracowników przedsiębiorstwa spadła z 16,4 do 11,8 tys. osób, a w 2019 roku wyniosła około 6500. Według szacunków w 2009 praca eksploatacyjna POLREGIO wyniosła ok. 64 mln pociągokilometrów, a praca przewozowa odpowiednio ok. 10 mld pasażerokilometrów. 10 stycznia 2009 roku spółka zlikwidowała 58 pociągów w województwie śląskim, a 1 lutego tegoż roku cięcia objęły także województwo podlaskie.

Przewozy Regionalne w 2010 r. uruchomiły internetowy kanał dystrybucji swoich biletów. W pierwszej kolejności została wdrożona możliwość zakupu biletów na relacje bezpośrednie, obsługiwane przez pociągi kategorii InterRegio i Regioekspres.

Chronologia wydarzeń spółki Przewozy Regionalne

Restrukturyzacja

30 września 2015 r., w obliczu groźby upadłości przewoźnika, 50%+1 udział w Przewozach Regionalnych objęła Agencja Rozwoju Przemysłu, w zamian za co spółka miała otrzymać 770 mln zł pomocy publicznej, z których 600 mln zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę wszystkich długów (głównie wobec PKP PLK), a resztę na inwestycje w tabor i restrukturyzację. Jednocześnie likwidacji uległy wszystkie komercyjne pociągi interRegio (pozostało sześć par pociągów kursujących na trasie Łódź – Warszawa – Łódź, które zamawia i finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) oraz autobusy obsługiwane przez PR.

26 października 2015 r. przewoźnik podpisał umowę na 5-letnie świadczenie usług przewozowych z województwem warmińsko-mazurskim, 9 grudnia z województwem opolskim, a 10 grudnia z województwem wielkopolskim. 20 listopada natomiast podpisano roczną umowę z województwem zachodniopomorskim, a 22 grudnia z województwem podkarpackim. 13 grudnia 2015 spółka przejęła od Arrivy obsługę tras zelektryfikowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Na początku marca 2016 spółka miała 7 umów 5-letnich oraz 3 umowy 4-letnie. 5 grudnia 2016 spółka podpisała 4-letnią umowę z województwem zachodniopomorskim, a pod koniec miesiąca z województwem lubelskim. W październiku 2018 roku województwo małopolskie poinformowało o zamiarze zawarcia 10 letniej umowy z PR na obsługę wybranych połączeń wewnątrzwojewódzkich oraz stykowych. W ramach działań naprawczych zaplanowano również program dobrowolnych odejść, do marca 2016 r. skorzystało z niego 500 osób (we wrześniu 2015 r. planowano, że odejdzie z PR dzięki niemu około 2000 pracowników).

23 stycznia 2018 Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy państwa w restrukturyzacji.

Odnowa taboru i nowa marka konsumencka

28 września 2016 r. spółka podpisała z konsorcjum banków komercyjnych i BGK umową na udzielenie 629 mln złotych kredytu na odnowę taboru. W grudniu zawarto umowę z Newagiem na dostawę 3 sztuk 4-członowych EZT Impulsów, z Pesą na dostawę 4 sztuk 2-członowych EZT Elf II oraz z ZNTK „Mińsk Mazowiecki” umowę na modernizację 36 EN57. Pod koniec lutego 2017 podpisano z Pesą umowę na dostawę 3 sztuk 2-członowych SZT Link (później rozszerzoną o dodatkowe 2 egzemplarze). 30 października 2017 spółka podpisała ze spółkami Polskim Taborem Szynowym i H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych umowę na dzierżawę 14 zmodernizowanych EN57 Feniks. W czerwcu 2018 spółka 8 z nich wykupiła na własność.

Na przełomie 2016 i 2017 roku spółka rozpoczęła wprowadzanie nowej marki konsumenckiej – Polregio (zapis stylizowany: POLREGIO). 10 stycznia uruchomiono nową stronę internetową polregio.pl. 19 października przewoźnik rozpoczął sprzedaż biletów przez salony prasowe Kolportera. 21 czerwca 2018 rozpoczęto sprzedaż biletów przez aplikację e-podróżnik.pl. 22 marca 2019 przewoźnik uruchomił nowy system sprzedaży biletów on-line oraz nową aplikację mobilną do sprzedaży biletów.

W 2019 r. większościowy udziałowiec Agencja Rozwoju Przemysłu podjął procedurę przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, jednak województwa śląskie, mazowieckie i łódzkie nie przedłożyły wymaganych prawem oświadczeń o przystąpieniu do przekształconej spółki i wobec nieprzystąpienia do nowej spółki właścicieli posiadających co najmniej 90% udziałów, procedura została porzucona.

Profil działalności

Przewozy Regionalne są największym w Polsce pasażerskim przewoźnikiem. W ciągu doby na tory w całej Polsce wyjeżdża blisko 1900 pociągów przewoźnika, z których każdego dnia korzysta około 230 tys. osób. Przewozy Regionalne wykonują usługi w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego. Zdecydowana większość realizowanych przez przewoźnika zadań to działalność o charakterze służby publicznej, która świadczona jest na zamówienie urzędów marszałkowskich – organizatorów regionalnego transportu kolejowego, w oparciu o umowy zawierane na świadczenie usług publicznych. W ramach misji publicznej spółka realizuje przewozy kolejowe krajowymi i przygranicznymi pociągami Regio oraz pociągami międzynarodowymi zamawianymi przez ministra właściwego ds. transportu. Do końca sierpnia 2015 spółka uruchamiała dalekobieżne połączenia Interregio o charakterze komercyjnym, stanowiącym uzupełnienie podstawowej oferty przewozowej, a także połączenia autobusowe interregiobus. Spółka współpracuje także z innymi przewoźnikami w zakresie: wzajemnej sprzedaży biletów, bieżącej informacji pasażerskiej oraz obsługi technicznej taboru. Od 2019 roku Spółka rozwija komercyjny segment działalności pod nową nazwą superREGIO. Pociągi sR kursują obecnie pomiędzy Krakowem/Katowicami i Zatorem oraz Ostrowcem Świętokrzyskim i Wrocławiem.

Udział przedsiębiorstwa w polskim rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi około 27%, jeżeli chodzi o liczbę przewożonych pasażerów, i około 50%, jeżeli chodzi o pracę eksploatacyjną mierzoną pociągokilometrami. Praca eksploatacyjna w 2017 roku wyniosła 51,1 pockm, w 2018 r. 49,7 pockm.

Struktura właścicielska

22 grudnia 2008 wszystkie udziały należące dotąd do PKP S.A. zostały przeniesione na Skarb Państwa i mocą ustawy, w tym samym dniu, na rzecz samorządów województw.

Liczba udziałów poszczególnych samorządów województw w kapitale zakładowym Przewozów Regionalnych na dzień 29 października 2010:

Województwo liczba udziałów % udziałów
dolnośląskie 112 464 7,3%
kujawsko-pomorskie 89 355 5,8%
lubelskie 84 733 5,5%
lubuskie 55 462 3,6%
łódzkie 87 815 5,7%
małopolskie 98 599 6,4%
mazowieckie 207 982 13,5%
opolskie 52 381 3,4%
podkarpackie 75 490 4,9%
podlaskie 58 543 3,8%
pomorskie 109 383 7,1%
śląskie 141 735 9,2%
świętokrzyskie 46 218 3,0%
warmińsko-mazurskie 81 652 5,3%
wielkopolskie 149 439 9,7%
zachodniopomorskie 89 355 5,8%

We wrześniu 2015 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała ze spółką Przewozy Regionalne sp. z o.o. umowę dokapitalizowania, polegającą na objęciu 1.540.607 udziałów o wartości 770.303.500 zł. Tym samym struktura własnościowa zmieniła się na następującą:

Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale %
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna 1 540 607 308 121 400,00 zł 50,0%
Województwo Dolnośląskie 112 465 22 493 000,00 zł 3,7%
Województwo Kujawsko – Pomorskie 89 355 17 871 000,00 zł 2,9%
Województwo Lubelskie 84 733 16 946 600,00 zł 2,7%
Województwo Lubuskie 55 461 11 092 200,00 zł 1,8%
Województwo Łódzkie 87 815 17 563 000,00 zł 2,9%
Województwo Małopolskie 98 599 19 719 800,00 zł 3,2%
Województwo Mazowieckie 207 982 41 596 400,00 zł 6,8%
Województwo Opolskie 52 380 10 476 000,00 zł 1,7%
Województwo Podkarpackie 75 490 15 098 000,00 zł 2,5%
Województwo Podlaskie 58 543 11 708 600,00 zł 1,9%
Województwo Pomorskie 109 383 21 876 600,00 zł 3,5%
Województwo Śląskie 141 736 28 347 200,00 zł 4,6%
Województwo Świętokrzyskie 46 218 9 243 600,00 zł 1,5%
Województwo Warmińsko – Mazurskie 81 652 16 330 400,00 zł 2,6%
Województwo Wielkopolskie 149 439 29 887 800,00 zł 4,9%
Województwo Zachodniopomorskie 89 355 17 871 000,00 zł 2,9%
SUMA: 3 081 213 616 242 600,00 zł 100,0%

Struktura organizacyjna

Baza Toruń-Kluczyki – Sekcja Utrzymania Taboru Trakcyjnego

Struktura regionalna

Spółka ma 15 zakładów:

Spółka Przewozy Regionalne do stycznia 2008 była współwłaścicielem Kolei Mazowieckich Sp. z o.o. w Warszawie.

We wrześniu 2008 część majątku spółki (taboru i obiektów) oraz część pracowników wydzielono, tworząc Oddział Przewozów Międzywojewódzkich w Poznaniu, który 1 grudnia 2008 został przekazany przez ówczesnego właściciela (PKP S.A.) do istniejącej spółki PKP Intercity.

Siedziba

23 lutego 2009 siedzibę spółki (w Warszawie) przeniesiono z ul. Grójeckiej 17 na ul. Wileńską 14a. Szereg komórek organizacyjnych centrali spółki zlokalizowanych jest również w Poznaniu przy ul. Kolejowej 5, a także w Olsztynie. 29 marca 2018 spółka poinformowała o sprzedaży budynku centrali spółki, zlokalizowanej przy Wileńskiej 14a. Nowym właścicielem została spółka deweloperska Bouygues Immobilier Polska. Do końca września 2018 roku nie było wiadomo, gdzie miała znajdować się nowa siedziba centrali spółki, ale w październiku 2018 roku podpisano umowę na wynajem biur dla centrali spółki. Od 1 grudnia 2018 siedziba Spółki mieści się przy ul. Kolejowej 1 w dzielnicy Wola, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Warszawa Zachodnia.

Tabor

Elektryczne zespoły trakcyjne

(stan na dzień 24 czerwca 2021 r.)

Seria Liczba
członów
Prędkość
maksymalna
Producent Modernizator Liczba
EN57 3 110 km/h Pafawag 211211
EN57spot 3 110 km/h Pafawag PesaZNTK MM i Newag 07575
EN57AL 3 120 km/h Pafawag ZNTK Mińsk Mazowiecki 06565
EN57ALc 3 120 km/h Pafawag ZNTK Mińsk Mazowiecki 01414
EN57ALd 3 120 km/h Pafawag ZNTK Mińsk Mazowiecki 02323
EN57AKM 3 120 km/h Pafawag ZNTK Mińsk Mazowiecki 0033
EN57AKŁ 3 120 km/h Pafawag Newag 0044
EN57AP 3 120 km/h Pafawag Newag 0044
EN57FPS 3 120 km/h Pafawag HCP FPS 01414
EN71 4 110 km/h Pafawag 02020
ED72 4 110 km/h Pafawag 0099
ED72A 4 110 km/h Pafawag ZNTK Mińsk Mazowiecki 0044
ED72A 4 120 km/h Pafawag ZNTK Mińsk Mazowiecki 0022
ED72Ac 4 120 km/h Pafawag ZNTK Mińsk Mazowiecki 0066
EN62 3 160 km/h Pesa 0011
EN62A 3 160 km/h Pesa 0055
EN64 3 160 km/h Pesa 0055
EN76 4 160 km/h Pesa 0066
EN76A 4 160 km/h Pesa 0022
EN81 1 120 km/h Pesa 0022
EN96 2 160 km/h Pesa 0044
EN96A 2 160 km/h Pesa 0044
EN99 2 160 km/h Pesa 0044
EN61 3 110 km/h Newag 0011
EN63 3 160 km/h Newag 0011
EN63A 3 160 km/h Newag 04141
EN63B 3 160 km/h Newag 0088
ED78 4 160 km/h Newag 03030
EN90 5 160 km/h Newag 01010
EN98 2 160 km/h Newag 0033
Łączna liczba: 581

Autobusy szynowe

(stan na dzień 15 czerwca 2020 r.)

Seria Liczba
członów
Prędkość
maksymalna
Producent Liczba
SA103 1 120 km/h Pesa 01313
SA105 1 100 km/h ZNTK Poznań 0066
SA106 1 120 km/h Pesa 0055
SA107 1 100 km/h Kolzam Racibórz 0022
SA108 2 100 km/h ZNTK Poznań 0066
SA109 2 100 km/h Kolzam Racibórz 0077
SA131 2 120 km/h Pesa 0011
SA132 2 120 km/h Pesa 0033
SA133 2 120 km/h Pesa 02424
SA134 2 120 km/h PesaZNTK MM 01717
SA135 1 120 km/h PesaZNTK MM 0088
SA136 3 120 km/h Pesa 01212
SA137 2 120 km/h Newag 0077
SA138 3 120 km/h Newag 0033
SA139 2 120 km/h Pesa 01111
SA140 2 130 km/h Newag 0022
Łączna liczba: 139

Lokomotywy elektryczne

(stan na dzień 15 czerwca 2020 r.)

Seria Prędkość
maksymalna
Producent Modernizator Właściciel Liczba
EP07P 125 km/h Pafawag Wrocław ZNLE Gliwice Przewozy Regionalne 0055
Łączna liczba: 5

Lokomotywy spalinowe

(stan na dzień 15 czerwca 2020 r.)

Seria Prędkość
maksymalna
Producent Modernizator Właściciel Liczba
SM42 90 km/h Fablok Chrzanów Przewozy Regionalne 01511
SU42 90 km/h Fablok Chrzanów ZNTK Nowy Sącz Przewozy Regionalne 7
SM04 30 km/h Zastal Przewozy Regionalne 0055
Łączna liczba: 23

Czynne wagony

(stan na dzień 22 sierpnia 2023 r.)

Seria Liczba miejsc Prędkość
maksymalna
Producent Modernizator Liczba
120A 24+40+24 120 km/h Pafawag Wrocław 0099
Bmnopux 132 120 km/h Waggonbau Görlitz Pesa 01815
161A 50 160 km/h HCP Poznań Pesa 0055
162A 78 160 km/h HCP Poznań Pesa 0066
163A 15+54 160 km/h HCP Poznań Pesa 0055
113Aa b.d. 160 km/h HCP Poznań Pesa 0022
Łączna liczba: 42
Stan taboru na rok 2009 Stan taboru na rok 2007

Przed usamorządowieniem i wydzieleniem ze spółki PKP Przewozy Regionalne Oddziału Przewozów Międzywojewódzkich dysponowały następującym tabor (na dzień 31 lipca 2007):

Finanse i wyniki przewozowe

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji

źródła:


W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji

źródła:


W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji

źródła:

Dodatkowe informacje

Prezesi

Od Do Osoba
2001 2002 Maria Wasiak
2002 16 grudnia 2003 Tadeusz Matyla
2003 2005 Janusz Dettlaff
2005 2005 Henryk Szklarski (p.o.)
2005 2006 Leszek Ruta
11 stycznia 2006 7 kwietnia 2009 Jan Tereszczuk
7 kwietnia 2009 3 czerwca 2009 Jerzy Kriger (p.o.)
4 czerwca 2009 27 maja 2010 Tomasz Moraczewski
30 lipca 2010 10 kwietnia 2013 Małgorzata Kuczewska-Łaska
2013 2013 Paweł Stefański (p.o.)
10 czerwca 2013 5 lutego 2014 Ryszard Kuć
5 lutego 2014 10 marca 2016 Tomasz Pasikowski
21 marca 2016 13 kwietnia 2016 Krzysztof Mamiński (p.o.)
13 kwietnia 2016 3 marca 2017 Krzysztof Mamiński
15 marca 2017 3 kwietnia 2017 Krzysztof Zgorzelski (p.o.)
3 kwietnia 2017 22 maja 2020 Krzysztof Zgorzelski
22 maja 2020 13 kwietnia 2023 Artur Martyniuk
13 kwietnia 2023 11 maja 2023 Adam Pawlik (p.o.)
12 maja 2023 nadal Adam Pawlik

Zatrudnienie

Uwagi

 1. Utworzenie samodzielnej spółki działającej według Prawa Handlowego.

Przypisy

 1. Zarząd i Rada Nadzorcza. Polregio. . (pol.).
 2. a b Rzeczpospolita z 24 listopada 2022.
 3. a b PolRegio z 51 mln zł zysku i zapowiedzią patriotyzmu gospodarczego. rynek-kolejowy.pl, 2017-04-05. . .
 4. Paweł Rafalski: Wykaz aktualnie uzgodnionych z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego identyfikatorów literowych VKM. utk.gov.pl, 2015-04-02. . .
 5. Przewozy stricte Regionalne. przewozyregionalne.pl. . (pol.).
 6. MAŁOPOLSKIE Aktualności. przewozyregionalne.pl. . .
 7. JacekJ. Zawadzki JacekJ., Ostateczne pożegnanie z PKP , Onet.pl, 8 grudnia 2009  .
 8. a b c Przewozy Regionalne mogą się nieźle przejechać, „Express Bydgoski” 19 sierpnia 2011.
 9. Piotr Szeliga: Interpelacja nr 6337 do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie projektu strategii rozwoju przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne. 2012-06-27. . . (pol.).
 10. a b KarolK. Trammer KarolK., Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej, Warszawa 2019, s. 117, ISBN 978-83-66232-33-4, OCLC 1245960229 .
 11. Przewozy Regionalne zmieniają nazwę , money.pl   (pol.).
 12. POLREGIO oficjalnie Spółką Akcyjną! „To kolejny kamień milowy” , Portal Kolejowy NaKolei.pl, 1 grudnia 2021   (pol.).
 13. ARP objęła większościowy pakiet udziałów w Przewozach Regionalnych. rynek-kolejowy.pl, 2015-09-30. . .
 14. Przewozy Regionalne podpisały 5-letnią umowę z warmińsko-mazurskim. rynek-kolejowy.pl, 2015-10-26. . . (pol.).
 15. Przewozy Regionalne z pięcioletnią umową w Opolskim, ma być niezawodnie i nowocześnie. inforail.pl, 2015-12-09. . . (pol.).
 16. Wielkopolska zawarła 5-letni kontrakt z Przewozami Regionalnymi. kurier-kolejowy.pl, 2015-12-10. . . (pol.).
 17. Zachodniopomorskie podpisało umowę z Przewozami Regionalnymi. rynek-kolejowy.pl, 2015-11-20. . . (pol.).
 18. Usługi – 455501-2015. ted.europa.eu, 2015-12-22. . . (pol.).
 19. Arriva wycofała wnioski rozkładowe z linii zelektryfikowanych. Pojadą Przewozy Regionalne. rynek-kolejowy.pl, 2015-12-08. . (pol.).
 20. Michał Szymajda: Przewozy Regionalne: Przetargi na zakupy taborowe z końcem roku. rynek-kolejowy.pl, 2016-03-09. . . (pol.).
 21. Przewozy Regionalne mają czteroletnią umowę z Zachodniopomorskim. rynek-kolejowy.pl, 2016-12-05. . .
 22. Lubelskie z Przewozami Regionalnymi przynajmniej do końca 2020 roku. rynek-kolejowy.pl, 2016-12-30. . .
 23. https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1506034,ogloszenie-o-zamiarze-bezposredniego-zawarcia-umowy-na-swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-tran.html
 24. Michał Szymajda: Z Przewozów Regionalnych odeszło już 500 pracowników. rynek-kolejowy.pl, 2016-03-10. . . (pol.).
 25. Komisja Europejska wszczyna formalne postępowanie ws. pomocy Przewozom Regionalnym. rynek-kolejowy.pl, 2018-01-23. .
 26. Przewozy Regionalne z ponad półmiliardowym kredytem na tabor. rynek-kolejowy.pl, 2016-09-28. . .
 27. Newag podpisał umowę na dostawę trzech ezt-ów dla PR. inforail.pl, 2016-12-13. . .
 28. a b Wiemy, gdzie wyjadą Feniksy Przewozów Regionalnych. rynek-kolejowy.pl, 2017-07-04. .
 29. Dostawy – 460235-2016. ted.europa.eu, 2016-12-22. . .
 30. W PESIE trwa budowa pierwszych Elfów 2. inforail.pl, 2017-03-28. . .
 31. Umowa na modernizację ezt-ów do standardu Polregio podpisana. inforail.pl, 2016-12-29. . .
 32. PESA z umową na dostawę trzech szt-ów dla Przewozów Regionalnych. inforail.pl, 2017-03-16. . .
 33. Przewozy Regionalne podpisały umowy z Polskim Taborem Szynowym i FPS. inforail.pl, 2017-11-16. .
 34. Przewozy Regionalne kupiły z FPS osiem zmodernizowanych EN57 Feniks. rynek-kolejowy.pl, 2018-08-31. .
 35. O nas. polregio.pl. . . (pol.).
 36. Polregio.pl – nowa strona internetowa Przewozów Regionalnych. kurier-kolejowy.pl, 2017-01-10. . .
 37. Bilety PolRegio (i nie tylko) dostępne w salonikach prasowych Kolportera. rynek-kolejowy.pl, 2017-10-19. .
 38. Bilety Polregio dostępne w aplikacji e-podróżnik.pl. rynek-kolejowy.pl, 2018-06-21. .
 39. Polregio z nowym systemem sprzedaży biletów online i aplikacją mobilną , www.rynek-kolejowy.pl   (pol.).
 40. Polregio: Nie będzie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną , www.rynek-kolejowy.pl   (pol.).
 41. Zamiast Interregio będzie Superregio. Przewozy Regionalne uruchamiają komercyjną markę , www.rynek-kolejowy.pl   (pol.).
 42. Pomoc państwa – Polska – Pomoc państwa nr SA.43127 (2015/NN) (ex 2015/N) – Restrukturyzacja polskich kolei regionalnych (CELEX: 52018XC0504(04)).
 43. Samorządy województw udziałowcami spółki PKP Przewozy Regionalne. Ministerstwo Infrastruktury, 2008-12-22. . . (pol.).
 44. Struktura własnościowa samorządów województw. bip.umwp.wrotapodlasia.pl. . (pol.).
 45. ARP objęła większościowy pakiet udziałów w Przewozach Regionalnych , Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 30 września 2015   (pol.).
 46. JakubJ. Ginalski JakubJ., Struktura własnościowa Spółki , Biuletyn Informacji Publicznej spółki POLREGIO, 11 października 2022   (pol.).
 47. Przewozy Regionalne sprzedały siedzibę. Deweloper już oferuje tu mieszkania – Wszystko na temat branży kolejowej: PKP, Intercity, przewozy regionalne, koleje mazowieckie, rozk... , www.rynek-kolejowy.pl  .
 48. Przewozy Regionalne wyprowadzają się na warszawską Wolę , www.kurierkolejowy.pl  .
 49. Zmiana adresu Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o , polregio.pl   (pol.).
 50. a b c Raport roczny 2004. przewozyregionalne.pl. .
 51. a b c Raport roczny 2005. przewozyregionalne.pl. .
 52. a b c Leszek Baj: Przewozy regionalne do poprawki. Od stycznia reorganizacja. wyborcza.biz, 2013-12-23. . (pol.).
 53. Liczba pasażerów rośnie, ale nie w PKP Intercity. rynek-kolejowy.pl, 2014-04-01. . (pol.).
 54. PKP IC: 5,2 mln pasażerów mniej w roku 2014. Grudzień bez rewelacji. rynek-kolejowy.pl, 2015-01-30. . . (pol.).
 55. Łukasz Kuś: Pasażerowie wracają do kolei. rynek-kolejowy.pl, 2016-01-29. . . (pol.).
 56. Przewozy pasażerskie w roku 2016. utk.gov.pl. . . (pol.).
 57. Przewozy pasażerskie w roku 2017. Urząd Transportu Kolejowego. .
 58. Przewozy pasażerskie w roku 2018. Urząd Transportu Kolejowego. .
 59. Dane eksploatacyjne w 2019. Urząd Transportu Kolejowego. .
 60. Spółka Przewozy Regionalne po raz pierwszy w historii z zyskiem. rynek-kolejowy.pl, 2017-01-10. . . (pol.).
 61. a b Raport roczny 2014. przewozyregionalne.pl. .
 62. Polregio , www.przewozyregionalne.pl   (pol.).
 63. 19 201 km w 2008 – Raport grupy PKP za 2008 rok strona 56.
 64. 26 228 km w 1990 – Długość linii kolejowych i dróg.
 65. Sąd uznał roszczenia Przewozów Regionalnych wobec Skarbu Państwa. finanse.wp.pl, 2013-07-13. . . (pol.).
 66. Koleje regionalne w opinii marszałków. konwent.slaskie.pl, 2008-01-24. (pol.).
 67. Maria Wasiak. rynek-kolejowy.pl. . . (pol.).
 68. Z Biegiem Szyn.
 69. Jan Tereszczuk nowym prezesem PKP Przewozy Regionalne. pb.pl, 2006-01-11. . . (pol.).
 70. Zmiany we władzach PKP Przewozy Regionalne. transport-komunikacja.pl, 2009-04-08. . (pol.).
 71. PKP PR – Jerzy Kriger odwołany – Wszystko na temat branży kolejowej: PKP, Intercity, przewozy regionalne, koleje mazowieckie, rozkłady jazdy PKP, Kolej , www.rynek-kolejowy.pl  .
 72. Przewozy Regionalne tracą prezesa. tvn.24, 2010-05-27. . (pol.).
 73. Małgorzata Kuczewska-Łaska. rynek-kolejowy.pl. . . (pol.).
 74. Małgorzata Kuczewska-Łaska odwołana. rynek-kolejowy.pl, 2013-04-10. . (pol.).
 75. Kim jest nowy prezes Przewozów Regionalnych?. kurier-kolejowy.pl, 2013-07-02. . . (pol.).
 76. Jakub Madrjas: Kolejna rezygnacja. Przewozy Regionalne bez prezesa. rynek-kolejowy.pl, 2016-03-11. . . (pol.).
 77. Michał Szymajda: Krzysztof Mamiński pokieruje Przewozami Regionalnymi. rynek-kolejowy.pl. . . (pol.).
 78. a b Przewozy Regionalne: Krzysztof Mamiński został prezesem Przewozów Regionalnych. rynek-kolejowy.pl. . . (pol.).
 79. Krzysztof Mamiński nowym prezesem PKP. rynek-kolejowy.pl, 2017-03-03. . .
 80. a b Krzysztof Zgorzelski pełniącym obowiązki prezesa Przewozów Regionalnych. rynek-kolejowy.pl, 2017-03-16. . .
 81. a b Krzysztof Zgorzelski prezesem Przewozów Regionalnych. rynek-kolejowy.pl, 2017-04-03. . .
 82. Artur Martyniuk nowym prezesem Polregio – Wszystko na temat branży kolejowej: PKP, Intercity, przewozy regionalne, koleje mazowieckie, rozkłady jazdy PKP, Kolej , www.rynek-kolejowy.pl  .
 83. KolejowyK. Portal KolejowyK., Adam Pawlik pełniącym obowiązki prezesa Polregio , Kolejowy Portal, 13 kwietnia 2023   (pol.).
 84. KolejowyK. Portal KolejowyK., Powołano nowy skład zarządu Polregio , Kolejowy Portal, 11 maja 2023   (pol.).
 85. Edyta Bryła: Erozja Przewozów Regionalnych, Gazeta Wyborcza z 7 września 2018, s. 14.
Spółki Grupy PKP
Jednostki zależne
Dawne jednostki zależne
PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Logo PKP

Przewoźnicy kolejowi w Polsce
Pasażerscy
Ogólnokrajowi
Regionalni
Aglomeracyjni
Towarowi

Kontrola autorytatywna (przewoźnik kolejowy):