Podział klimatów

Educación cívica

Podział klimatów

Klimat to jedno z najważniejszych zjawisk przyrodniczych wpływające na życie na ziemi. Nie trzeba przypominać, jak ważne jest dla nas, żeby utrzymać odpowiednie warunki klimatyczne. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zrozumienie różnorodności klimatów na świecie, jest ich podział na poszczególne typy. Zastanówmy się zatem, jakie klimaty występują na ziemi i jak je podzielić.

I. Klimat zwrotnikowy
To jeden z najcieplejszych klimatów na świecie. Charakteryzuje się wysokimi temperaturami i względną suchą aura. Najważniejszym elementem klimatu zwrotnikowego jest występowanie pory deszczowej oraz bezpłatnej pory suchej. Wiele krajów znajdujących się na tej szerokości geograficznej posiada klimat zwrotnikowy, w tym np. Brazylia, Australia, czy Kongo.

II. Klimat umiarkowany
To klimat, który znajdziemy na znacznej części kuli ziemskiej, w tym także między zwrotnikami a podzwrotnikami. Wyróżnia się tu występowanie czterech pór roku, co wpływa na dużą różnorodność klimatyczną. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami, przeważnie miękkimi zimami i łagodnymi latami. Klimat umiarkowany posiada również znaczące opady deszczu. W Europie, klimat ten występuje np. w Niemczech, we Francji czy w Polsce.

III. Klimat polarny
To jeden z najzimniejszych klimatów na świecie. Charakteryzuje się bardzo niskimi temperaturami oraz znaczną ilością opadów w postaci śniegu i deszczu. Cechuje go także bardzo krótki okres letni, który trwa zaledwie kilka tygodni. Występuje na Arktyce i Antarktydzie.

IV. Klimat podzwrotnikowy
To kolejny ciepły klimat, który występuje w strefie między zwrotnikami a równikiem. Charakteryzuje się występowaniem ciepłych i suchej pory letniej, a także umiarkowanej, opadowej pory zimowej. Ten typ klimatu występuje głównie w regionach śródziemnomorskich, Australii, RPA i na całym wybrzeżu Kalifornii.

V. Klimat równikowy
To najcieplejszy klimat na świecie. Charakteryzuje się równomiernym podziałem na pory roku, brakiem pory suchej oraz wysokimi temperaturami przez cały rok. Występuje na równiku, w Afryce Środkowej i Południowej, w Brazylii i Malezji.

VI. Klimat pustynny
To klimat charakteryzujący się bardzo dużymi różnicami temperatury między dniem i nocą, a także pomiędzy różnymi porami roku. Jest to również jeden z najsuchszych klimatów, a opady są nieregularne i małe w ilości. Ten typ klimatu występuje w wielu miejscach na świecie, m.in. w pustyni Sahary i w Dolinie Śmierci.

Podsumowując, zrozumienie, jakie klimaty występują na świecie jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć różnorodność przyrody. Każdy klimat ma swoje specyficzne cechy, takie jak temperatury czy ilość opadów, które wpływają na to, jakie gatunki roślin i zwierząt mogą w nim żyć. Dlatego też, poznając różne typy klimatów, możemy lepiej zrozumieć i docenić różnorodność naszego świata.