PKP Cargo

Wygląd przypnij ukryj PKP Cargo
Logo
Ilustracja
ET22-108
Państwo

 Polska

Adres

02-021 Warszawa
ul. Grójecka 17

Data założenia

17 lipca 2001

Forma prawna

spółka akcyjna

Prezes

Marcin Wojewódka (p.o.)

Przewodniczący rady nadzorczej

Wiesław Szczepkowski

Udziałowcy

PKP SA (33% akcji),
podmioty prywatne (67% akcji)

Nr KRS

0000027702

Zatrudnienie

21 210 (dane 2022)

Giełda

GPW

ISIN

PLPKPCR00011

Symbol akcji

PKPCARGO (PKP1)

Dane finansowe
Wynik netto

276 mln zł (2014)

Kapitał zakładowy

2 239 345 850 zł

Położenie na mapie WarszawyMapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Siedziba spółki”Siedziba spółkiSiedziba spółki
Położenie na mapie PolskiMapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Siedziba spółki”Siedziba spółkiSiedziba spółki
Położenie na mapie województwa mazowieckiegoMapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Siedziba spółki”Siedziba spółkiSiedziba spółki
Ziemia52°13′20,9″N 20°59′13,8″E/52,222472 20,987167
Strona internetowa
Siedziba spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie ST44-1030 w dawnym malowaniu PKP Cargo Lokomotywa ET22 w barwach PKP Cargo Lokomotywa ST44 w Nakle Śląskim PKP Cargo, Zakład Przewozów Towarowych w Zielonej Górze, punkt przeładunkowy kontenerów w Rzepinie Lokomotywa ET22-1133 na stacji Wasilków SM42-1501

PKP Cargo – operator logistyczny, największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych, notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największym akcjonariuszem spółki jest PKP S.A., posiadająca 33,01% akcji PKP Cargo.

Historia

PKP Cargo S.A. powstało na mocy art. 14 ustawy z 8 września 2000 o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2542). Przepisy ustawy przewidywały m.in. utworzenie spółek przewozowych do prowadzenia działalności w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych, mających kontynuować działalność przewozową PKP, w tym przewozy towarowe. Od 1 października 2001 PKP Cargo funkcjonowało w Grupie PKP S.A. Bazę majątkową spółki stanowiły zasoby Dyrekcji Kolejowych Przewozów Towarowych Cargo, jednostki organizacyjnej PKP S.A. W 2009 spółka otrzymała certyfikat bezpieczeństwa – część A, potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej, a w 2010 certyfikat bezpieczeństwa – część B. W grudniu 2007 przedsiębiorstwo zatrudniało ponad 44 tys.pracowników, a w 2011 – 25 tys. W 2010 przychód netto ze sprzedaży wyniósł 4636 mln zł, a koszty działalności operacyjnej 4578 mln zł; rok wcześniej wielkości te wynosiły odpowiednio 4174 mln zł i 4341 mln zł. Zysk ze sprzedaży w 2010 wyniósł 58,7 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 76,1 mln zł, a zysk netto 61,9 mln zł. Pozwoliło to na przeznaczenie w 2011 na inwestycje 562 mln zł.

Struktura terenowa

Od utworzenia w 2001 do końca 2008, PKP Cargo było zorganizowane w:

Po zmianach w 2008, do 2010 PKP Cargo składało się z:

Dalsze zmiany spowodowały zmniejszenie liczby zakładów PKP Cargo do dziesięciu. Nazwy zakładów zostały powiązane z regionami: Zakład Północny z siedzibą w Gdyni, Zakład Śląsko-Dąbrowski z siedzibą w Katowicach, Zakład Wschodni z siedzibą w Lublinie, Zakład Centralny z siedzibą w Łodzi, Zakład Południowy z siedzibą w Nowym Sączu, Zakład Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, Zakład Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, Zakład Śląski z siedzibą w Tarnowskich Górach, Zakład Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu, Zakład Mazowiecko-Podlaski z siedzibą w Warszawie. Podział ten funkcjonował od 2010 do 2014.

W czerwcu 2014 przeprowadzono kolejny proces łączenia zakładów PKP Cargo, zmniejszając ich liczbę do siedmiu:

Według zarządu PKP Cargo, nowy podział terytorialny spółki miał na celu zoptymalizować efektywność zarządzania.

Przewozy kolejowe

Polska

Głównym obszarem działalności PKP Cargo są kolejowe przewozy towarowe. Spółka jest największym w Polsce przewoźnikiem – w 2014 roku udział grupy PKP Cargo w rynku pod względem pracy przewozowej wyniósł 57%. Pod względem masy udział ten wyniósł 47%. Największą część przewożonych towarów przez PKP Cargo stanowią: węgiel (37% wykonanej pracy przewozowej w 2014 roku) oraz kruszywa i materiały budowlane (21,5% wykonanej pracy przewozowej w 2014 roku). W 2014 średnia prędkość wagonów z węglem wynosiła ok. 20 km/h. Dla realizacji przewozów węgla PKP Cargo używało 25 tys. węglarek; zarząd spółki szacował, że podwojenie prędkości przewozu spowodowałoby zmniejszenie zapotrzebowania na wagony o połowę. Rozwijają się również przewozy intermodalne (w lutym 2015 roku w ujęciu rocznym wzrost o 8%). PKP Cargo współpracuje z największymi polskimi i światowymi grupami przemysłowymi, w tym m.in. z KGHM, PKN Orlen, PGNiG, Węglokoksem, Jastrzębską Spółką Węglową, Kompanią Węglową, Grupą Enea oraz koncernami ArcelorMittal, CMC i U.S. Steel.

Pozostałe kraje

Oprócz Polski, PKP Cargo realizuje towarowe przewozy kolejowe własnym taborem na terenach ośmiu innych krajów Unii Europejskiej: Niemiec (od końca marca 2011), Czech, Słowacji, Austrii, Belgii, Holandii, Węgier i Litwy (na normalnotorowej części infrastruktury). Spółka posiada dostęp do największych polskich i europejskich portów, m.in. w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu, Amsterdamie, Rotterdamie, Zeebrugge, Antwerpii, Hamburgu i Bremerhaven. W 2014 roku 53% wszystkich przewozów zrealizowanych przez PKP Cargo mierzonych pracą przewozową stanowił transport towarów w Polsce, podczas gdy przewozy w imporcie wyniosły 18%, w eksporcie 21%, a w tranzycie 8%. Najwięcej przewozów zagranicznych spółka realizuje do państw graniczących z Polską. Pod względem struktury przychodów od klientów zagranicznych, w 2014 roku 29% przychodów pochodziło od podmiotów z Niemiec, 15% z Czech i 15% ze Słowacji.

Grupa kapitałowa

W skład grupy kapitałowej PKP Cargo wchodzi kilkanaście spółek świadczących usługi w zakresie transportu lądowego i morskiego, logistyki, spedycji, przeładunku towarów, naprawy taboru kolejowego i trakcyjnego oraz obsługi bocznic kolejowych.

Spółki zależne bezpośrednio kontrolowane przez PKP Cargo

PKP Cargo Service, Trade Trans, Cargosped tworzą Grupę PKP Cargo Logistics.

Spółki zależne pośrednio kontrolowane przez PKP Cargo

Spółki zależne współkontrolowane przez PKP Cargo lub jej spółki zależne

Dodatkowo w skład grupy kapitałowej PKP Cargo wchodzi kilkanaście innych spółek, w których udziały mniejszościowe posiada PKP Cargo lub jej spółki zależne.

Tabor

Lokomotywy

Elektrowozy serii ET22 na terenie Zakładu Centralnego w Warszawie

Spółka dysponuje lokomotywami elektrycznymi serii: EU07, ET22, ET41, ET42, EU45, EU46, oraz spalinowymi serii: SM03, SM30, SM42, SM31, SM48, ST44, ST45, ST46, ST48, SU46. Część lokomotyw PKP Cargo posiada dopuszczenie do ruchu za granicą. Spółka ta samodzielnie realizuje przewozy m.in. w Niemczech, Czechach, Austrii, Słowacji, Belgii, Holandii przy wykorzystaniu wielosystemowych lokomotyw serii EU45 oraz EU46 produkcji Siemensa. Dopuszczenie do torów czeskich i słowackich mają też lokomotywy elektryczne: ET22 i ET41 oraz spalinowe: ST44, ST45 i SM42. Lokomotywy PKP Cargo są wyposażone w urządzenia GPS. 23 września 2015 przewoźnik podpisał z Siemensem umowę na dostawę 15 wielosystemowych lokomotyw Vectron. Pierwsze trzy elektrowozy dostarczono 11 stycznia 2016, a dostawy zakończono na przełomie kwietnia i maja 2017. W styczniu 2019 przewoźnik zdecydował się rozszerzyć zamówienie o 5 dodatkowych lokomotyw.

Wagony

PKP Cargo posiada 62,5 tys. wagonów. Dużą część taboru (około 28 tys.) stanowią węglarki, którymi przewożone są m.in. materiały sypkie (węgiel, rudy, tłuczeń), płody rolne (buraki, ziemniaki), a także inne towary, np. drewno, maszyny i urządzenia. Drugim pod względem liczebności typem wagonów PKP Cargo są platformy. Przedsiębiorstwo przewozi na nich m.in. kontenery, wyroby metalowe, pojazdy, maszyny oraz drewno. PKP Cargo dysponuje też wagonami krytymi budowy normalnej, krytymi budowy specjalnej, wagonami z otwieranym dachem oraz wagonami specjalnymi do przewozu np. ciężkich ładunków przemysłowych o przekroczonej skrajni ładunkowej oraz ciężkich urządzeń elektrycznych.

Naprawa i serwis taboru kolejowego

W ramach grupy kapitałowej PKP Cargo funkcjonuje spółka PKP Cargotabor, świadcząca usługi w zakresie utrzymania lokomotyw i wagonów. PKP Cargotabor zatrudnia około 2,8 tys. pracowników i jest jedną z największych tego typu firm w Europie. PKP Cargotabor powstał w połowie 2014 w wyniku konsolidacji przedsiębiorstw taborowych w Grupie PKP Cargo – spółka PKP Cargowag przejęła spółkę PKP Cargo Tabor Karsznice oraz nabyła przedsiębiorstwo PKP Cargolok. Według przedstawicieli zarządu PKP Cargo, mimo że jeszcze w 2014 spółka PKP Cargotabor niemal w stu procentach obsługiwała zlecenia grupy PKP Cargo, w przyszłości firma ma świadczyć usługi również dla podmiotów spoza grupy PKP Cargo. 15 grudnia 2014 przedstawiciele firmy ogłosili, że rozważają rozpoczęcie produkcji wagonów towarowych.

PKP CargoTabor posiada 15 Zakładów Napraw Taboru, a ich siedziby zlokalizowane są w następujących miastach: Czerwieńsk, Dąbrowa Górnicza, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Jaworzyna Śląska, Kluczbork, Kraków, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Tarnowskie Góry, Tczew, Toruń, Zabrzeg Czarnolesie, Zduńska Wola.

Terminale

Terminal kontenerowy PKP Cargo w Poznaniu-Franowie

PKP Cargo dysponuje 25 terminalami przeładunkowymi w najważniejszych punktach Polski. Sześć z nich znajduje się przy wschodniej granicy. PKP Cargo posiada dwa wyspecjalizowane centra logistyczne: Małaszewicze, położone przy granicy z Białorusią oraz Medykę-Żurawica przy granicy z Ukrainą. PKP Cargo dysponuje też terminalami kontenerowymi m.in. w Gliwicach, Kobylnicy, Mławie i Warszawie. Najnowsza inwestycja intermodalna PKP Cargo to terminal Poznań-Franowo. Terminal jest największą stacją towarową w Wielkopolsce, jego plac składowy ma powierzchnię około 20 tys. metrów kwadratowych, a układ torowy osiąga łączną długość 1,57 tys. metrów bieżących. Szacunkowa zdolność przeładunkowa terminalu we Franowie to 60 tys. TEU rocznie.

Bocznice

Bocznica kolejowa KWK Sośnica obsługiwana przez PKP Cargo Service

Grupa PKP Cargo obsługuje w 6 województwach ponad 30 bocznic kilkunastu klientów w całej Polsce. Są wśród nich największe firmy na polskich i europejskich rynkach: górniczym, hutniczym i energetycznym, m.in.: Polska Grupa Energetyczna, PGNiG Termika, Dalkia Poznań, Kompania Węglowa, Tauron i Jastrzębska Spółka Węglowa. Liczba obsługiwanych przez PKP Cargo bocznic stale rośnie. Działalnością w tym zakresie zajmuje się spółka PKP Cargo Service, wchodząca w skład grupy kapitałowej PKP Cargo.

Spedycja

Działalność spedycyjną w ramach Grupy PKP Cargo realizuje Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. Trade Trans jest międzynarodowym operatorem logistycznym specjalizującym się w spedycji kolejowej i samochodowej. Firma świadczy także usługi z zakresu przeładunków i usług celnych.

W swojej działalności Trade Trans oferuje spedycję kolejową (wykorzystując własny tabor), samochodową, organizację transportu morskiego i lotniczego, usługi celne (spółka dysponuje siecią 18 własnych agencji celnych wewnątrz kraju oraz na granicy UE), logistykę w portach morskich i terminalach lądowych, logistykę magazynową, transport promowy, przewozy promowe między Polską a Skandynawią, przewozy ładunków ponad gabarytowych i wyjątkowo ciężkich, w tym także obsługę nietypowych i skomplikowanych przedsięwzięć. Firma była zaangażowana w dostarczenie materiałów przy budowie m.in. Stadionu Narodowego w Warszawie i Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Intermodal

Operatorem logistycznym należącym do Grupy PKP Cargo, odpowiedzialnym za przewozy intermodalne jest Cargosped Sp. z o.o. Cargosped tworzy łańcuchy logistyczne z wykorzystaniem transportu kolejowego. Oprócz standardowych rozwiązań logistycznych (just in time, door to door, on place on time), Cargosped specjalizuje się w przesyłkach nadzwyczajnych, których przewóz może powodować trudności ze względu na kształt, rozmiar i masę ładunku, wymagających stosowania specjalnej technologii lub organizacji przewozu.

PKP Cargo deklaruje, że przewozy intermodalne są dla spółki strategicznym segmentem biznesu. Grupa PKP Cargo jest liderem w segmencie przewozów intermodalnych w Polsce, z prawie 52-procentowym udziałem w rynku w 2014 roku pod względem pracy przewozowej. W lutym 2015 roku przewozy intermodalne wzrosły o 85 w ujęciu rocznym. Jesienią 2013 PKP Cargo kupiło 330 nowych 80-stopowych wagonów platform do przewozu kontenerów. W styczniu 2014 roku spółka poinformowała o rozbudowie jednego z największych terminali, zlokalizowanego na stacji Poznań-Franowo. W wyniku rozbudowy do końca 2015 roku pojemność składowania terminalu zwiększy się o blisko 40 proc.

Prezesi

Od Do Prezes
2001 2005 Józef Marek Kowalczyk
grudzień 2005 27 grudnia 2007 Władysław Szczepkowski
styczeń 2008 28 stycznia 2013 Wojciech Balczun
28 stycznia 2013 25 lutego 2013 Marek Zaleśny (p.o.)
25 lutego 2013 listopad 2013 Łukasz Boroń
listopad 2013 6 lutego 2014 Adam Purwin (p.o.)
6 lutego 2014 14 grudnia 2015 Adam Purwin
18 grudnia 2015 19 stycznia 2016 Maciej Libiszewski (p.o.)
19 stycznia 2016 26 października 2017 Maciej Libiszewski
26 października 2017 26 marca 2018 Krzysztof Mamiński (p.o.)
27 marca 2018 18 października 2021 Czesław Warsewicz
18 października 2021 12 kwietnia 2022 Władysław Szczepkowski (p.o.)
13 kwietnia 2022 kwietnia 2024 Dariusz Seliga
od kwietnia 2024 Marcin Wojewódka (p.o.)

Zatrudnienie

Siedziba

Siedziba PKP Cargo w Katowicach przy al. Korfantego 138 Centralne Biuro Rozrachunków PKP Cargo w Bydgoszczy

Zarząd spółki mieści się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17, nieopodal przystanku PKP Warszawa Ochota w budynku wybudowanym w 1949, mieszczącym m.in. Urząd Dzielnicy Warszawa-Ochota. Przez lata mieściły się tu również m.in. dyrekcja Polskich Linii Lotniczych LOT, Zjednoczenie Państwowej Komunikacji Samochodowej, Zjednoczenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, redakcja Nowych Sygnałów, Dyrekcja Zakupów i Sprzedaży Ferpol, PKP Intercity oraz ówczesne PKP Przewozy Regionalne. Szereg komórek organizacyjnych centrali spółki zlokalizowanych jest również:

oraz w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Giełda Papierów Wartościowych

30 października 2013 PKP Cargo zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki IPO PKP Cargo stało się pierwszą kolejową spółką przewozową w Europie notowaną na giełdzie. Pierwsza transakcja na debiutanckiej sesji została zawarta po 80,2 złotych, o 17,9% powyżej ceny IPO (68 złotych). W pierwszym dniu notowań cena akcji PKP Cargo zamknęła się na poziomie 81,16 złotych, 19,4% powyżej ceny z IPO. Do samej spółki nie wpłynęły żadne pieniądze z tytułu debiutu na GPW, ponieważ oferta obejmowała wyłącznie akcje należące do PKP S.A. – w sumie 50%. W czerwcu 2014 PKP S.A. sprzedała kolejny pakiet akcji PKP Cargo. W gronie inwestorów PKP Cargo znajdują się największe instytucje finansowe, działające w Polsce i na świecie. 13 sierpnia 2014 struktura własnościowa PKP Cargo wyglądała następująco: PKP S.A. – 33,01%, ING OFE – 10,58%, Morgan Stanley – 5,31%, Aviva OFE – 5,22%, EBOiR – 5,1%, pozostali akcjonariusze – 40,77%.

Pozostałe informacje

PKP Cargo jest właścicielem Parowozowni Wolsztyn, Skansenu taboru kolejowego w Chabówce (od 2003) oraz prowadzi pociągi retro z trakcją parową w wybranych relacjach. W tym celu, od lutego 2004 roku spółka posiada licencję także na przewozy osób. Organizuje przejazdy i imprezy dla miłośników kolei. Spółka była też właścicielem Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Od 27 kwietnia 2011 jest sponsorem piłkarskiej Pogoni Lwów. W sierpniu 2014 spółka rozpoczęła współpracę z dwoma kolejnymi klubami piłkarskimi: Ruchem Chorzów i Zagłębiem Sosnowiec. W grudniu 2014 firma podpisała z Politechniką Białostocką umowę o współpracy. Jej zakres obejmie: staże dla studentów, wspólne seminaria naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe.

30 grudnia 2014 przedstawiciele PKP Cargo podpisali umowę o przejęciu przez polskiego przewoźnika 80% udziałów Advanced World Transport, drugiego pod względem wielkości kolejowego przewoźnika towarowego w Czechach. W ten sposób PKP Cargo zwiększyło swój udział w rynku czeskim do około 10%. PKP Cargo zawarło również umowę regulującą relacje wspólników z czeską spółką Minezit SE, która jest w posiadaniu pozostałych 20% akcji AWT.

Przypisy

 1. Władze spółki | PKP CARGO , www.pkpcargo.com   (ang.).
 2. a b Przeciętne zatrudnienie według „Listy 500”, dod. do Rzeczpospolitej z dnia 24 listopada 2022.
 3. PKP Cargo osiągnęło 276 mln zł zysku w 2014 r. , kurier-kolejowy.pl, 13 marca 2014   (pol.).
 4. PKP CARGO: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe grupy kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2014. 2015-03-12. .
 5. PKP Cargo – Akcjonariat. pkp-cargo.eu. . . (pol.).
 6. a b c d e f g h i j k l m Marek Ryczkowski: Z tradycją w nowoczesność. 10 lat PKP Cargo, PKP Cargo S.A. Piotr Sitkiewicz (red.). Warszawa: 2011, s. 17. ISBN 978-83-89945-63-1.
 7. Franciszek Nietz. Mocne odbicie PKP Cargo. „TSLbiznes”. ISSN 2081-5255. brak numeru strony
 8. PS: Mniej zakładów w PKP Cargo. www.wnp.pl. . (pol.).
 9. Konferencja Górnictwo 2014: wielkie obawy o przyszłość.
 10. Imponujący wzrost udziału rynkowego PKP CARGO w lutym, silne wzrosty w intermodalu. www.relacjeinwestorskie.pkp-cargo.eu. .
 11. Magdalena Graniszewska: PKP Cargo przewiezie miedź dla KGHM. pb.pl. . (pol.).
 12. Konrad Majszyk: PKP Cargo wjeżdża na Litwę. Ale ropy do Możejek nie dowiezie. gazetaprawna.pl. . (pol.).
 13. Michał Duszczyk: PKP Cargo są zainteresowane przejęciem spółki Orlen KolTrans. forsal.pl. . (pol.).
 14. Jerzy Dudała: Węglokoks na kolejne lata z PKP Cargo. www.wnp.pl. .
 15. Wartość przychodów z umów i obrotów handl. PKP Cargo z JSW w ost. 12 mies. to 340 mln zł. bankier.pl. . (pol.).
 16. PKP Cargo obsłuży bocznicę KWK Sośnica – Makoszowy. www.kurier-kolejowy.pl. .
 17. PKP Cargo wygrało przetarg przewozu węgla dla ENEA Wytwarzanie. www.wnp.pl. .
 18. PKP Cargo dogadało się z ArcelorMittal. Kontrakt na miliard złotych podpisany. www.tvn24.pl. .
 19. Piotr Stefaniak: Umowa PKP Cargo z CMC Poland. wnp.pl. . (pol.).
 20. PKP CARGO zrealizuje dla Grupy ArcelorMittal usługi przewozowe o wartości 1 mld zł. pkp-cargo.eu. . . (pol.).
 21. PKP Cargo może wjechać na Litwę. rynek-kolejowy.pl. .
 22. Raporty finansowe 2014 rok.
 23. a b Struktura kapitałowa Grupy PKP CARGO. www.pkp-cargo.eu. .
 24. a b PKP Cargo łączy 3 spółki remontowe, powstanie PKP Cargo Tabor. www.biznes.onet.pl. . .
 25. Informacje o firmie. www.cargotor.com. . .
 26. PKP Cargo ma nową spółkę-córkę. rynek-kolejowy.pl, 2013-11-25. . (pol.).
 27. Kolejowe przewozy niszowe. www.pkpcs.pl. .
 28. PS Trade Trans własnością PKP Cargo. kurier-kolejowy.pl, 2015-02-10. .
 29. O firmie. tradetrans.eu. .
 30. Oddziały. tradetrans.eu. .
 31. Trudny powrót na drogę wzrostu, TSLbiznes nr 7-8/2011, s. 50.
 32. Powstała spółka PKP CARGO INTERNATIONAL , Portal Kolejowy NaKolei.pl, 3 października 2019   (pol.).
 33. PKP Cargo odkupi resztę udziałów w AWT, Portal Kolejowy NaKolei.pl, 4 października 2017 . PKP Cargo sfinalizowało przejęcie 80 proc. udziałów AWT. www.pb.pl. .
 34. Coraz więcej GPS w lokomotywach PKP Cargo. kurier-kolejowy.pl. .
 35. Siemens dostarczy 15 Vectronów dla PKP Cargo , inforail.pl, 23 września 2015   (pol.).
 36. a b Pierwsze Vectrony dla PKP Cargo przyjechały do Poznania , rynek-kolejowy.pl, 12 stycznia 2016   (pol.).
 37. Komplet Vectronów w PKP CARGO, pora na PKP Intercity? , rynek-kolejowy.pl, 5 maja 2017  .
 38. PKP Cargo kupuje 5 dodatkowych lokomotyw Vectron , inforail.pl   (pol.).
 39. PKP Cargo – Tabor. pkp-cargo.eu. . (pol.).
 40. Piotr Stefaniak: PKP Cargo rzuca na rynek dodatkowe węglarki. wnp.pl. .
 41. PKP Cargo – Katalog wagonów. pkp-cargo.eu. . (pol.).
 42. Powstanie PKP Cargo Tabor. Jedna z największych spółek taborowych w Europie. forsal.pl.
 43. a b Powstaje PKP Cargo Tabor. rynek-kolejowy.pl. .
 44. PKP Cargo chce produkować wagony. „Dziennik Gazeta Prawna”, s. 9, 2014-12-15. 
 45. a b PKP Cargo – Terminale. pkp-cargo.eu. . (pol.).
 46. Przewozy intermodalne to ogromna szansa dla kolei. kurier-kolejowy.pl. .
 47. Terminal Franowo – O projekcie. terminal.pkp-cargo.pl. .
 48. PKP Cargo Service – obsługiwane bocznice pkpcs.pl. .
 49. a b Obsługa bocznic kolejowych. pkpcs.pl. .
 50. a b O firmie. tradetrans.eu. .
 51. Janusz Mincewicz: Dobry zeszły rok Trade Transu. pgt.pl. .
 52. Autorski projekt logistyczny dla ECS. morzaioceany.pl. .
 53. O nas. cargosped.pl. .
 54. PKP Cargo współpracuje z PCC Intermodal. parkiet.com. . .
 55. Przewozy intermodalne w 2014 roku. utk.gov.pl. . .
 56. Imponujący wzrost udziału rynkowego PKP CARGO w lutym, silne wzrosty w intermodalu. relacjeinwestorskie.pkp-cargo.eu. .
 57. EKK Wagon dostarczy 330 wagonów dla PKP Cargo. kurier-kolejowy.pl. .
 58. PKP CARGO zwiększa terminal w Poznaniu Franowie o 40 proc., powstanie Intermodalne Centrum Logistyczne. epoznan.pl. .
 59. Były prezes zachęca do kupowania akcji PKP Cargo , logistyka.wnp.pl, 17 października 2013   (pol.).
 60. Władysław Szczepkowski , rynek-kolejowy.pl   (pol.).
 61. a b c Łukasz Boroń prezesem zarządu PKP Cargo , portalspozywczy.pl, 25 lutego 2013   (pol.).
 62. a b Marek Zaleśny p.o. prezesa PKP Cargo , rynek-kolejowy.pl, 28 stycznia 2013   (pol.).
 63. a b c Adam Purwin prezesem PKP Cargo , rynek-kolejowy.pl, 6 lutego 2014   (pol.).
 64. Adamczyk zaskoczony falą dymisji. Kowalski nie weźmie odprawy , rynek-kolejowy.pl, 14 grudnia 2015   (pol.).
 65. Znamy nazwisko p.o. prezesa PKP Cargo , rynek-kolejowy.pl, 18 grudnia 2015   (pol.).
 66. a b Krzysztof Mamiński tymczasowym szefem PKP Cargo , kurier-kolejowy.pl, 26 października 2017   (pol.).
 67. a b Redakcja, Oficjalnie. Zarząd PKP CARGO odwołany , Portal Kolejowy NaKolei.pl, 18 października 2021   (pol.).
 68. Dariusz Seliga nowym prezesem PKP Cargo , Kolejowy Portal, 13 kwietnia 2022   (pol.).
 69. Prezes PKP Cargo odwołany , pb.pl, 24 kwietnia 2024  .
 70. Prezes PKP Cargo odwołany , pb.pl, 24 kwietnia 2024  .
 71. Przeciętne zatrudnienie według „Listy 500”, dod. do Rzeczpospolitej z dnia 19 czerwca 2018.
 72. a b Adam Roguski: Akcje PKP Cargo dały zarobić na debiucie nawet 23 proc.. parkiet.com. .
 73. PKP sprzedaje akcje PKP Cargo. polskieradio.pl. .
 74. Akcjonariat. relacjeinwestorskie.pkp-cargo.eu. . .
 75. a b Maciej Panasiewicz, Reportaż z Chabówki, „Świat Kolei” nr 3/2006, s. 12–13.
 76. PKP Cargo sponsorem Pogoni Lwów. www.onet.pl. . (pol.).
 77. PKP CARGO nowym partnerem Ruchu Chorzów. ruchchorzow.com.pl. .
 78. PKP Cargo wspiera młodych piłkarzy Zagłębia Sosnowiec. kurier-kolejowy.pl. .
 79. Politechnika Białostocka będzie współpracować z PKP Cargo. radio.bialystok.pl. .
 80. PKP CARGO kupuje za ponad 445 mln zł spółkę AWT, jednego z największych prywatnych przewoźników w Europie. pkp-cargo.eu. . (pol.).

Bibliografia

Spółki Grupy PKP
Jednostki zależne
Dawne jednostki zależne
PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Logo PKP

Przewoźnicy kolejowi w Polsce
Pasażerscy
Towarowi

Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG-ESG
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu mWIG40
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu mWIG40TR
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG140
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG
Kontrola autorytatywna (Usługa logistyczna):