ZoInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Zo. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Zo zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Zo i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Zo. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Zo! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Zo, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

herb Mapa Niemiec
Herb gminy Angern
Zo
Mapa Niemiec, zaznaczona pozycja gminy Angern

Podstawowe dane
Stan : Saksonia-Anhalt
Powiat : Börde
Gmina Stowarzyszenia : Wrzos aby
Wysoko : 43 m n.p.m. NHN
Obszar : 64,21 km 2
Mieszkacy: 1969 (31 grudnia 2020)
Gsto zaludnienia : 31 mieszkaców na km 2
Kody pocztowe : 39326 Angern
39517 Bertingen, Mahlwinkel, Wenddorf, ZibberickSzablon: Infobox gmina w Niemczech / konserwacja / kod pocztowy zawiera tekst
Prawybory : 039363, 039366, 03935
Tablica rejestracyjna : BK , BÖ, HDL, OC, OK, WMS, WZL
Klucz wspólnotowy : 15 0 83 030
Struktura wspólnoty: 5 dzielnic
Adres administracyjny stowarzyszenia: Magdeburger Strasse 40
39326 Rogätz
Burmistrz : Egbert Fitsch
Pooenie gminy Angern w powiecie Börde
Altenhausen Am Großen Bruch Angern Ausleben Barleben Beendorf Bülstringen Burgstall Calvörde Colbitz Eilsleben Erxleben Flechtingen Gröningen Haldensleben Harbke Hohe Börde Hötensleben Ingersleben Kroppenstedt Loitsche-Heinrichsberg Niedere Börde Oebisfelde-Weferlingen Oschersleben (Bode) Rogätz Sommersdorf Sülzetal Ummendorf Völpke Wanzleben-Börde Wefensleben Westheide Wolmirstedt Zielitzmapa
O tym zdjciu

Angern to gmina w powiecie Börde w Saksonii-Anhalt . Naley do gminy Elbe-Heide .

geografia

Organizacja kocielna

Dzielnice gminy to:

Jako pomieszczenia mieszkalne w gminie wyznacza si:

klimat

Roczny opad wynosi 505 mm. Opady s bardzo niskie. Znajduj si w dolnej dwudziestej wartoci zarejestrowanych w Niemczech. Nisze wartoci odnotowuje si na 4% stacji pomiarowych Niemieckiej Suby Pogodowej . Najsuchszym miesicem jest luty, a najwicej opadów przypada na czerwiec. W czerwcu jest dwa razy wicej opadów ni w lutym. Opady prawie si nie zmieniaj i s bardzo równomiernie rozoone w cigu roku. Nisze wahania sezonowe odnotowuje si tylko na 6% stacji pomiarowych .

Inkorporacje

1 stycznia 2010 r. zostay wczone niezalene wczeniej gminy Bertingen, Mahlwinkel i Wenddorf. Dzielnica Zibberick, naleca wówczas do Mahlwinkela, staa si równoprawn dzielnic Angern. Czciowo prywatna firma DHL -Deutsche-Post równie nie zaakceptuje tej regionalnej reformy w 2019 r., wic Angern ma dwa kody pocztowe i problem nieistniejcej dzielnicy Zibberick , poniewa przed reform bya to dzielnica Mahlwinkel , która jest teraz jest tylko dzielnica Angern.

Nazwa miejsca

Toponimiczne znaczenie nazwy miejsca nie jest w peni zrozumiae. Nazwa miejscowoci prawdopodobnie nawizuje do sowa Anger , które oznacza co w rodzaju ki.

Polityka

Rada Miasta i burmistrz

W wyborach samorzdowych 27 wrzenia wybrano 14 radnych. Frekwencja wyniosa 76,5 proc. Mandaty s rozdzielone pomidzy poszczególne partie i grupy wyborców w nastpujcy sposób:

Impreza / lista Udzia gosów Siedzenia
CDU 33,2% 4.
Obywatele dla Angern 66,8% * 4.
Obywatele dla Mahlwinkel 4.
Obywatele dla Wenddorf 1
Demokratyczna Eichkater Bertingen 1

* Udziay w gosowaniu grup wyborczych s pokazywane w statystykach tylko zbiorczo.

10 lutego 2013 r. Egbert Fitsch zosta wybrany burmistrzem gminy z 64,2 proc.

herb

Herb zosta zatwierdzony przez powiat 22 marca 2010 r.

Blazon : Kwadrat czerwieni i srebra; Pole 1: na srebrnej wodzie srebrny abd z rozpostartymi skrzydami, Pole 2: zielony li dbu z zielonym odziem na kadej rczce po obu stronach, Pole 3: siedzca wiewiórka ruda, obgryzajca zielony od trzymany w przednich apach, Pole 4 : srebrny kamie myski po prawej stronie, lecy na dugiej nodze srebrnej kwadratowej miarki, kt zwrócony w lewo iw dó, kwadratowy rodek poniej wyposaony jest w 3 przestawne srebrne kosy na odydze, dolne ucho z liciem. "

Na posiedzeniu inauguracyjnym 25 stycznia 2010 r. rada gminy Angern podja decyzj o utworzeniu herbu z elementów herbów czterech dzielnic. abd pochodzi z Angern i jest symbolem wiata ze wzgldu na nieskaziteln biel. Wiewiórka jest maskotka Bertinger na dorocznym festiwalu wsi i pojawia si w ich lokalnym herbu. Kamienie myskie z kosami kukurydzy i miar kwadratow zapoyczono z tak zwanego gadajcego herbu Mahlwinkla. Wenddorf, otoczony dbami, przekazuje li dbu z dwoma odziami na nowy herb miasta.

Herb zaprojektowa magdeburski heraldysta miejski Jörg Mantzsch .

Herb okrgu Angern

Herb zosta zatwierdzony 24 kwietnia 1996 r. przez Rad Regionaln Magdeburga.

Blazon : W kolorze czerwonym nad srebrn podstaw tarczy, zwieczon czerwon ró o trzech patkach z czerwonymi dziakami i srebrnym strkiem nasiennym, na niebieskiej wodzie srebrny abd.

Flaga jest w pasy czerwono-biao-czerwone (1:4:1) (ksztat poziomy: paski biegnce poziomo, ksztat poduny: paski biegnce pionowo) i wyrodkowany z herbem miasta.

Historia dzielnicy Angern

Zaoenie miejsca nie jest potwierdzone pisemnymi zawiadczeniami. Pierwsza pisemna wzmianka o tym miejscu pochodzi z XIV wieku. Teren ten by jednak zasiedlony ju w epoce neolitu , o czym wiadcz liczne znaleziska archeologiczne. Pierwsze osady w okolicy byy ustalone przez poowów prtów.

Pochodzenie rodu von Angern, który od tego miejsca wywodzi swoj nazw, potwierdzony jest na lata od 1160 roku. Tak wic wspomina si Teodoryka z Angern o margrabiego Albrechcie Niedwiedziu w Altmark, który mia przyby. Nazwisko Heinricha von Angern pojawia si w pisemnych dokumentach klasztoru Hillersleben okoo 1217 roku .

Angern przez dugi czas byo czci sporu midzy margrabiami brandenburskimi a archidiecezj magdebursk . W 1336 r. margrabia Ludwik I brandenburski zrzek si kilku miejscowoci, m.in. Angern, które nie naleao ju do brandenburskiej Altmark, ale do archidiecezji magdeburskiej. Spór mia miejsce 12 listopada 1449 r. w Zinnaischen porównanie midzy elektorem Fryderykiem II brandenburskim , zwanym elaznym, a Fryderykiem III. Hrabia von Beichlingen i arcybiskup z Magdeburga uregulowane, a granica definicja 1336 potwierdzone. Klasztor arcybiskupi w Magdeburgu zrzek si Altmarku, ale zabezpieczy roszczenia w niektórych miejscach, w tym we wsi Angern.

O wsi Angern prawie nie wspomina si a do pierwszej wizyty kocioa luteraskiego w latach 1562-1564, choby w zwizku z zamkiem lub paacem Angern. Pierwsze wzmianki pochodz z 1558 r., kiedy we wsi mieszkao 56 rodzin.

W czasie wojny trzydziestoletniej wie bya kilkakrotnie dotkliwie dewastowana przez przejedajce przez ni wojska. Miejsce prawie nie podnioso si ze zniszcze wojennych. Podczas wojny z Francj w 1806 r. Angern zostao zaatakowane tylko przez wojska pruskie, a nastpnie przez wojska francuskie. Po pokoju tylyckim w 1807 r. wszystkie tereny na zachód od aby naleay do Królestwa Westfalii . Utworzono administracj wzorowan na modelu francuskim, a Angern przydzielono do kantonu Rogätz w departamencie aby . Reformy nowego rzdu umoliwiy swobod handlu , zniesienie paszczyzny chopów, wprowadzenie podziau wadzy i kodeksu cywilnego .

W 1887 r. Angern poczono z lini kolejow Magdeburg Wittenberge . Nazwy ulic zostay ustalone w 1907 roku.

Zamek i paac

Ju w 1341 r. arcybiskup Otto , landgraf Hesji, poleci Magdeburgowi wybudowa w Angern zamek ze sztuczn fos, który prawdopodobnie zosta zbudowany na fundamentach wczeniejszej budowli.

Jednak zamek na wodzie kilkakrotnie zmienia wacicieli. W 1343 r. nalea do Gerlofa von Brunhorcz. Od 1363 wadca zamku Lüdecke von Grieben jest w lennie Angern. Nie by czonkiem wanej rodziny szlacheckiej o tym samym nazwisku, von Grieben, ale jego wasalem i, jak to byo w ówczesnym zwyczaju, przyj ich nazwisko. W 1370 r. Lüdecke von Grieben i dwaj synowie rycerza Jakoba von Eichendorf zostaj objci miejscem Angern. Od 1373 roku panem feudalnym w Angern by rycerz Gebhard von Alvensleben , zwany te von Klötzen. Zasyn gównie rabunkami na kupców magdeburskich . W 1382 r. mieszczanie magdeburscy oblegali zamek w Angern, a Gebhard von Alvensleben odstpi im zamek za 400  srebrnych marek . Friedrich Graf von Hoym i arcybiskup magdeburski zadali zamku Angern jako lenna arcybiskupstwa. Jednak dopiero w 1384 roku zamek Angern zosta przekazany przez miasto Magdeburg nowemu arcybiskupowi Albrechtowi IV za opat 900 srebrnych marek.

Zamek by bardzo zniszczony, wic arcybiskup musia wyremontowa dom. W nastpnym okresie zamek by wielokrotnie sprzedawany jako zastaw i tym samym zmienia wacicieli. Po remoncie arcybiskup zastawi dom Angern Hermannowi von Standorf , który odkupi go w 1391 roku. W 1392 Angern zostao zastawione Henningowi von Rengerslage za 800 guldenów czeskich . Arcybiskup Günter II hrabia von Schwarzburg odkupi dom w 1403 roku od braci Albrechta i Cuno von Rengerslage. W 1411 r. dom zosta przekazany w zastaw Sanderowi von Hemmersdorf (lub Aleksandrowi von Hermstorf). W 1424 przekaza dom Margarethe i Dietrichowi von Czerwst (równie Diether von Zerbst) oraz braciom Ritter Bernhardowi (równie Barndt) i Wernerowi von der Schulenburg w zamian za zapat 400 guldenów reskich .

W 1448 r. zamek Angern zosta ostatecznie powierzony braciom Busso, Berndowi i Matthiasowi (równie Matthies) von der Schulenburg listem lennym arcybiskupa Fryderyka III, hrabiego Beichlingen, jako prawe lenno mskie. Rodzina von Zerbst zostaa osiedlona za pienidze i arcybiskupa Fryderyka III. Magdeburg wypaci due sumy na swoje budynki w Giebichenstein i Wolmirstedt . Pomimo rónych podziaów rodziny von der Schulenburg, Schloss i Grund Angern pozostali w posiadaniu rodziny przez prawie piset lat, a do 1947 roku.

W 1763 roku zamek na wodzie wybudowa Friedrich August Fiedler na zlecenie Christopha Daniela von der Schulenburg (16791763) .

W latach 1949-1990 na zamku miecia si rolnicza szkoa zawodowa. W 1997 r. zamek ponownie kupia rodzina von der Schulenburg.

Zabytki kultury znajdujce si na terenie gminy s wpisane do lokalnego rejestru zabytków.

Osobowoci

ruch drogowy

Stacja Angern-Rogätz znajduje si na torze kolejowym Magdeburg-Stendal-Wittenberg i jest uywana przez lini S1 (Beautiful Beck-Salzelmen-Magdeburg-Stendal-Wittenberg) pocigu Mittelelbe kursujcego w odstpach godzinnych.

linki internetowe

Commons : Angern  - kolekcja obrazów, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

  1. Pastwowy Urzd Statystyczny Saksonia-Anhalt, ludno gmin - stan na 31.12.2020 (PDF) (aktualizacja) ( pomoc ).
  2. StBA: zmiany obszaru od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
  3. ^ Verbandsgemeinde Elbe-Heide i Pastwowy Urzd Statystyczny Saksonii-Anhalt
  4. ^ Regionalny Powracajcy Oficer: Wybory na burmistrza w dniu 10 lutego 2013 r. w gminie Angern. Pastwowy Urzd Statystyczny Saksonia-Anhalt, 14.03.2013, dostp 21.05.2013 .
  5. a b Dziennik Urzdowy Powiatu nr 22/2010 (PDF; 752 kB)
  6. Jörg Mantzsch : Herb gminy Angern, dokumentacja procesu zatwierdzania , zoona w dystrykcie Börde 2010.
  7. Wasserschloß Angern na rittergutvergunst.de

Opiniones de nuestros usuarios

Maria Tokarski

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Zo, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Kate Kasprzak

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Zo