Zimowa bajkaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Zimowa bajka. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Zimowa bajka zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Zimowa bajka i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Zimowa bajka. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Zimowa bajka! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Zimowa bajka, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Mary Anderson jako Hermiona, zdjcie Henry Van der Weyde, 1887

The Winter's Tale ( The Winters Tale we wczesnym nowoangielskim ) to sztuka Williama Szekspira . Opowiada o konsekwencjach zazdroci króla Leontesa wobec jego ony Hermiony, obejmuje narracj trwajc ok. 16 lat i rozgrywa si na Sycylii oraz w pasterskim wiecie fantazji, o którym mowa w sztuce Bohemia. Dzieo powstao prawdopodobnie okoo 1610 r., pierwsze wykonanie jest udokumentowane w 1611 r., a po raz pierwszy ukazao si drukiem w pierwszym folio z 1623 r. Gównym ródem Szekspira jest powie Roberta Greene'a Pandosto, czyli triumf czasu z 1588 roku. Ze wzgldu na szczliwy wynik zimowa ba zostaa przypisana do komedii. Niedawno zostaa wczona do grupy romansów wraz z innymi utworami ze wzgldu na do ponure konflikty podstawowe, które charakteryzuj te utwory.

akcja

Leontes, król Sycylii , podejrzewa swoj ciarn on Hermion o niewierno z ich wspólnym przyjacielem Polixenesem, królem Czech . Nakazuje lordowi Camillo otru Polixenesa, który odwiedza Sycyli; Camillo obiecuje posuszestwo, ale potem ujawnia plan swojej ofierze i oboje uciekaj z Sycylii. Tymczasem Leontes zostaje wtrcony do wizienia. Aby upewni si co do ich winy, kwestionuje wyroczni Delf . W midzyczasie Hermiona rodzi w lochu córeczk, ale Leontes nie rozpoznaje jej jako wasnego dziecka. Zamiast tego nakazuje Lordowi Antygonowi wypuci go na wolno. Leontes otwiera pozew przeciwko swojej onie pod zarzutem cudzoóstwa i spisku zwizanego z ucieczk Polixenesa i Camillosa. Ogasza swoj on winn i nakada kar mierci, gdy nadejdzie (domniemana) odpowied wyroczni, uniewinniajc Hermion, Polixenes i Camilla z nietypow jasnoci, ale przedstawiajc Leontesa jako zazdrosnego tyrana, który pozostanie bez spadku tak dugo, jak to, co utracone, nie moe znale si ponownie. Zaraz po ogoszeniu wyroczni król zosta poinformowany o mierci swojego synka Mamiliusa. Hermiona upada i zostaje ogoszona martwa. Tymczasem Antygon porzuci córeczk Hermiony na czeskim wybrzeu , gdzie znajduje j pasterz i jego syn. Sam Antygon zostaje zabity przez niedwiedzia, zanim dotrze do statku, który ma zabra go z powrotem na Sycyli. Mija szesnacie lat. Córka Leontesa i Hermiony dorasta wraz z czeskimi pasterzami pod imieniem Perdita. Moda dziewczyna i syn Polixenesa, Florizel, s w sobie zakochani, ale on ukrywa niewaciw mio przed ojcem. Na festiwalu strzyenia owiec, gdzie zabawny kieszonkowiec i piosenkarz ballad Autolycus równie knuje psoty, dwoje kochanków jest obserwowane przez przebranych Polixenes i Camillo. Po ujawnieniu si gniewnego ojca Florizel postanawia uciec na Sycyli z Perdit. Kiedy odkryto ucieczk, podaj za nimi zarówno Polixenes, jak i stary pasterz, rzekomy ojciec Perdity. Okolicznoci odkrycia Perdity s ju znane na dworze Leontesa. Leontes rozpoznaje w niej swoj zaginion córk i godzi si z Polixenesem. Paulina, wdowa po Antygonie, prowadzi wszystkich do (rzekomego) marmurowego posgu Hermiony, który nagle oywa, gdy Hermiona wstaje z piedestau: sycylijska para królewska ponownie si spotyka.

Szablony literackie i odniesienia kulturowe

Gównym ródem Szekspira by bardzo popularny w tym czasie romans proz Pandosto. Triumf czasu , znany równie jako Historia Dorastusa i Fawni , autorstwa Roberta Greene'a , opublikowany po raz pierwszy w 1588 roku, a nastpnie w piciu kolejnych wydaniach, zanim powstaa Zimowa opowie . Szekspir prawdopodobnie zna to dzieo od dawna, ale nie wykorzysta do swojej sztuki najnowszego wydania z 1607 roku, o czym wiadczy dobór sów w rónych miejscach.

W dramatyzacji romansu Greene'a Szekspir zmienia wikszo nazwisk, porzdkuje wydarzenia i zamienia sceny z Czech i Sycylii, przy czym ta pierwsza nie oznacza kraju rodkowoeuropejskiego, ale pastoralny wiat fantazji nad Morzem ródziemnym. W przeciwiestwie do oryginau, który w sumie do cile poda za Szekspirem, nie pozwala w kocu zgin królowej, lecz uywa oszustwa bohaterów dramatu i publicznoci faszywym raportem. W romansie Greene'a król jest wybuchowy, zoliwy i rzdzony przez swoje namitnoci. Próbuje nawet zmusi swoj nieznan córk Fawni, by bya do jego woli, iw kocu popenia samobójstwo.W sztuce Szekspira Leontes jest przepeniony gbokim wyrzutem sumienia z powodu swojej zazdroci. W ten sposób ostateczne pojednanie Szekspira z Hermion nie tylko czy w spektaklu dwa poziomy czasu i akcji, ale take splata je wewntrzn spójnoci. Jednoczenie, z przetrwaniem królowej i ponownym zjednoczeniem, Szekspir unika skomplikowanego i nieprzekonujcego zakoczenia oryginau, w którym król mimo szczliwego wyniku popenia samobójstwo. Ponadto Szekspir tworzy niezwyky efekt teatralny wymylon w ostatnim akcie scen z posgiem, a swoj sztuk zamyka komediow scen kocow, zgodnie z naczeln zasad pojednania.

W swojej twórczoci Szekspir wykorzystuje potencja nagych zwrotów akcji podyktowanych po czci wtkiem romansu Greene'a, a po czci stworzonym przez siebie, by w swojej dramatyzacji przedstawi widzom obfito spektakularnych scen niespodzianek lub objawie. Dramatyczna kulminacja ostatniej sceny utworu, w której w przeciwiestwie do oryginau Greene'a, posg Hermiony oywa jako pomnik, osiga mocny efekt teatralny nie tylko z zaskoczenia, ale take jako spenienie szeregu oczekiwa, które byy podprogowo karmione licznymi sygnaami sownymi. Animacja z figur Hermiona odbiera nie tylko na typowym motywem dworskich maskarady, ale take reprezentuje now odmian staroytnego mitu o Pigmalion i posg z koci soniowej piknego Galatea, stworzonego przez niego i oywion przez Afrodyty aski Tak byo w czasach Szekspira Mityczna narracja znana i popularna jako symbol iluzorycznej mocy sztuki, która jest w stanie odtworzy rzeczywisto. Oprócz sensacyjnego efektu, Szekspir w ostatniej scenie swojego spektaklu inicjuje take dyskusj na temat relacji midzy sztuk a yciem.

Podczas gdy w opowiadaniu Greene'a wydarzenia s pozostawione przypadkowi w decydujcych momentach, Szekspir stara si przynajmniej czciowo powiza akcj poprzez przyczynowo. Na przykad Perdita nie zostaje porzucona w odzi na otwartym morzu, jak Fawnia, ale celowo sprowadzona do Czech przez Antygona. Z drugiej strony, Florizel i Perdita nie zostaj sprowadzeni na Sycyli przez przypadek podczas burzy, ale celowo kierowane przez Camillo. W przeciwiestwie do Greene'a, który poprzez róne szczegóy sprawia, e nieufno Pandosta do Belleriny jest wiarygodna, Szekspir nie ma motywacji do zazdroci gównego bohatera. Natomiast zazdro króla>Leontes> (bohaterowie maj w ródle róne imiona) nie jest cakowicie bezpodstawna u Greene'a i nie pojawia si nagle, gdy Hermiona i Polixenes nie popeniaj w swoim romansie cudzoóstwa, ale niejednoznaczny zwizek zaufania, Leontes Szekspira opanowuje jego zazdro jak choroba. Z chwili na chwil jest inn osob dla publicznoci i osób zaangaowanych; jego zazdro po prostu istnieje jako czynnik decydujcy bez wyranego powodu.

Strukturalnie Szekspir powiksza take zespó sceniczny o szereg postaci poniej rodziny królewskiej i rozszerza rol Camilla, aby zapewni odpowiednich rozmówców i osoby odniesienia dla gównych bohaterów królewskich, którzy w Greene gównie mówi o sobie w szczupych mowach . W ten sposób dostojne edykty czy wyroki króla nie stoj ju w pozbawionej kontekstu przestrzeni spoecznej, ale wpywaj na wszystkie postacie, które reaguj albo oporem, albo posuszestwem.

W przeciwiestwie do Greene'a, Szekspir, pomimo rozbudowanej fabuy, opiera swoj prac na cisej symetrii. Pocztkowo Leontes wpad w lepy sza; póniej Polixenes wpada w zo, gdy jego syn chce polubi córk pasterza bez jego zgody. Podobnie do wybuchu gniewu Leara na jego córk Cordeli, kieruje nim zraniona próno, ale nie klasowa arogancja, kiedy grozi biednym pasterzom, z którymi dorastaa Perdita, mierci, poniewa wierzy, e rzucili czar na jego syna.

Pomidzy ludmi rzdzonymi swoj pasj Camillo stoi jako przedstawiciel rozsdku, który zapobiega gronej katastrofie zarówno Leontesa, jak i Polixenesa. Bohaterowie pci mskiej mierz si równie z trzema kobietami, które ucieleniaj trzy zasady moralne. Hermiona ukazuje si jako niezmiennie lojalna i cierpliwa kochanka, która odpowiada popularnemu wówczas typowi Griseldis ; Perdita uosabia archetypowo niewinn dziewczyn, a Paulina reprezentuje energiczn kobiet, która nawet przeciwstawia si królowi.

Zazdro motyw na rodku dziaki w Zimowa opowie zostaje ostatecznie rozwizany nie tragicznie poprzez zderzenie, ale raczej w romans poprzez oddzielenie i póniejszego zjednoczenia. Jak w Jak lubisz, sielankowa sfera pasterska funkcjonuje jako medium lecznicze, w którym mona przywróci zakócony porzdek.

Podobnie jak póniej w Cymbeline , Szekspir równie w osobliwie ambiwalentnej formie porusza problem rónic klas spoecznych w Zimowej opowieci . Z jednej strony pasterze przedstawiani s jako gupi lub niemdrzy, z drugiej za syn króla Florizel, jako modzieczy bohater, gotów jest polubi Perdit, rzekom córk pasterza, która jest nie na miejscu, wbrew woli ojca . Podobno w Zimowej opowieci Szekspir stawia naturaln szlachetno w opozycji do rangi spoecznej i relatywizuje j, co równie wyraa si analogicznie w rozmowie przebranych Polixenów z Perdit o uszlachetnianiu przyrody (IV, 4; 87). -97) Jednak dzieje si tak dlatego, e Perdita ostatecznie okazuje si córk króla.

Ponadto sztuka Szekspira zawiera metonimiczn wypowied w typowo romantycznej formie : problem Leontesa odzwierciedla zamanie wadzy patriarchalnej przez niepewno kobiet w odniesieniu do zasady wadzy o genealogicznym pochodzeniu zdeterminowanej przez mczyzn . Podczas gdy Leontes i Polixenes byli najlepszymi przyjaciómi w sielankowej idylli dziecistwa, wejcie w wiat dorosych midzypciowej seksualnoci jawi si teraz jako wypadnicie z aski. Jeli z jednej strony kobieta ma niezbdn i pozytywn funkcj rozrodu, jest równie postrzegana jako diaboliczna uwodzicielka. W odniesieniu do kwestii prawowitoci sukcesji tronu, która w caoci zaley od wiernoci maeskiej kobiety, dzieo nabiera wspóczesnego znaczenia historycznego, dyskretnie wyraajc trosk Jakuba I o prawowito jego wasnego pochodzenia i w ten sposób poprzednia legitymizacja roszczenia do wadzy jest tematyzowana przez Elbiet I , która mianowaa go swoim nastpc. W Böhmenhandlung problem kontroli nad królewskim potomstwem i kwestia maestw arystokratycznych oraz rola zwizków miosnych w tej sieci interesów s poruszane w sposób komplementarny. Tutaj równie nie mona wykluczy szczególnego odniesienia do Jakuba I i polityki maestwa z trójk jego dzieci, jak przyjmuje w analizie dziea uznany uczony i redaktor szekspirowski Stephen Orgel.

Historia randek i tekstów

Dat powstania dziea mona prawie na pewno datowa na 1610/1611. 15 maja 1611 r. Simon Forman, lekarz, astrolog i entuzjasta teatru, uczestniczy w przedstawieniu sztuki w Globe Theatre i robi notatki o tym przedstawieniu, które zostay przekazane. Maskowa sztuka Bena Jonsona Oberon, ksi wróek , od której Szekspir przej taniec ludu wiejskiego, tak zwany Taniec satyrów, w akcie IV, zostaa zagrana po raz pierwszy 1 stycznia 1611 roku. Nawet jeli by to póniejszy dodatek, najwczeniejsz dat ukoczenia Zimowej opowieci jest najprawdopodobniej druga poowa 1610 roku. W momencie pierwszego udokumentowanego wykonania w styczniu 1611 utwór by ewidentnie nowy i dlatego znajduje si pomidzy Cymbelin (1609) a Burz (1611). Podobiestwa stylistyczne z tymi dwoma utworami równie potwierdzaj tak alokacj czasow. Udokumentowane jest równie wykonanie Opowieci zimowej 16 maja 1611 r.; Istniej równie dowody na dalsze wystpy na dworze w latach 1612/1613 i 1618.

Cztery wysokiej druku prac nie jest znany; pierwsze zachowane wydanie tekstu w penym wydaniu w Pierwszym Folio z 1623 r. jest wyjtkowo dobrej jakoci i uwaane za wiarygodne i wolne od bdów. Najprawdopodobniej jako opraw graficzn wykorzystano czyst kopi Ralpha Crane'a, profesjonalnego skryby z trupy teatralnej Szekspira, któr wykona prawdopodobnie na podstawie szkicu autografu autora.

Recepcja i krytyka pracy

Fabua i zespó postaci w Zimowej opowieci bardziej ni w jakimkolwiek innym dramacie Szekspira tkwi w tradycji europejskiego romansu. Pomimo zoonoci i rónorodnoci zasobu romansów sigajcego pónego hellenistycznego antyku, nadal czy ich szereg podstawowych elementów i struktur: Fabua ukazuje mio i przygody bohaterów ksicych lub królewskich i rozciga si na wiele lat i jest obszerna. pokoje. Romanse rozgrywaj si czciowo w dworskim, czciowo w wiejskim arkadyjskim rodowisku; O yciu bohaterów decyduj nie tyle ich wasne czyny, ile przypadkowe zbiegi okolicznoci. Przez wikszo czasu fabua jest budowana epizodycznie, a na kocu czy kilka osób na osobnych ciekach w kierunku pojednania.

W Cymbeline z wczeniem brytyjskiej prehistorii i Burzy z krótkim czasem fabularnym i wsko zarysowan przestrzeni wyspy Szekspir wykorzystuje tylko cz tego romantycznego inwentarza strukturalnego, podczas gdy w Zimowej opowieci wykorzystuje wszystkie elementy podstawowego schematu.

Gatunku romansów obejmuje nie tylko specyficzny repertuar materiaów i motywów, ale take zawiera wyrany schemat konwencji. wiat romansów znacznie róni si od prawdziwego ycia pod wzgldem struktury i funkcjonalnoci, ale take od innych fikcyjnych wiatów. Nie odpowiada wic oczekiwaniom widzów i odbiorców wobec autora, który wczeniej pisa sztuki takie jak Hamlet czy Król Lear .

Zasadnicza rónica dotyczy przede wszystkim wiarygodnoci: w przeciwiestwie do oryginau Greene'a romans Szekspira wyranie wyraa swój baniowy charakter; Odgrywana jest historia, która jak widzowie wiedz od pocztku nie mogaby wydarzy si w prawdziwym yciu. W zwizku z tym, podobnie jak we wspóczesnych gatunkach, takich jak fantasy czy science fiction , odbiorca rejestruje utwór w ramach koncepcji lub stanu jak gdyby.

Ju tytu utworu nawizuje do zimowych opowieci na ciemne zimowe wieczory, które zabawne czy smutne bd opowiada o cudownych rzeczach i dadz odbiorcy uspokajajce wraenie, e to tylko bajki fantasy, które kocz si na kocu narracji lub prezentacji proces zaistnienia.

Nawizanie do baniowego charakteru spektaklu mona znale w Zimowej opowieci nie tylko w tytule, ale take w samym dramacie, w którym Drugi Szlachcic zwraca uwag, e to, co wydarzyo si w Czechach i na Sycylii, byo tak niesamowite jak stary bajka "(" ta wiadomo, któr nazywa si prawdziw, jest tak podobna do starej bajki, e jej prawdziwo jest mocno podejrzliwa: "; patrz V, 2; 28 i n.).

Oprócz cudownego lub pozornie cudownego wydarzenia, baniowy charakter romansów obejmuje równie nago wydarze, które wszystko zmieniaj. Wszystko dzieje si nagle i nieprzygotowane; nic nie rozwija si stopniowo. Na przykad Leontes zostaje nagle zaatakowany przez swoj zazdro bez wyranego powodu, a Antygon zostaje niespodziewanie zjedzony przez niedwiedzia. Obfity potencja Szekspira w postaci nagych zwrotów akcji i spektakularnych scen niespodzianek ostatecznie osiga kulminacj w scenie z posgiem na kocu, w której rzekomy marmurowy posg Hermiony oywa.

Krytyka szekspirowska, która od XIX wieku skupiaa si przede wszystkim na analizie rozwoju poszczególnych postaci w dramatach Szekspira lub przynajmniej przywizuje du wag do rozwoju postaci i motywacji, miaa trudnoci z ocen i interpretacj postaci dramatu, które nagle si odnajduj. w ekstremalnych sytuacjach psychologicznych bez wczeniejszego rozwoju lub wyjanienia. Na tym tle spektakl taki jak Opowie zimowa, mimo swej teatralnej atrakcyjnoci, jest postrzegany przez wielu krytyków i wykonawców Szekspira jako krok wstecz od poprzednich tragedii. Szekspir, jak czasem mówi si w krytyce utworu, jest zorientowany przede wszystkim na wspóczesne gusta publicznoci i suy przede wszystkim modnemu interesowi publicznemu tamtych czasów, nie nadajc sztuce gbszego czy powanego znaczenia.

Podobnie jak w innych póniejszych utworach, Szekspir postpuje jednak w Zimowej opowieci zgodnie ze zwyk podwójn strategi jednoczesnego dostarczania rozrywki teatralnej i gbszego omówienia obszarów problemowych zwizanych z fabu. Bajowo nie musi zatem oznacza utraty tematycznej powagi czy gbi, a jedynie oznacza zmian na inny punkt widzenia lub inny sposób patrzenia. Tak wic koncentracja tematyczna w Zimowej opowieci przesuwa si od pytania o to, jak powstaa sytuacja problemowa, na pytanie o to, jak wyglda sytuacja problemowa nagle zaistniaa.

Najwyraniej wida to w problematycznym obszarze zazdroci, z którym dramatycznie mierzy si Szekspir zarówno w Otello, jak i w Zimowej opowieci . Otello pokazuje, jak protagonista, pocztkowo bezwarunkowo ufajcy swojej onie, krok po kroku zostaje wprowadzony w skrajno miertelnej zazdroci przez intryganta Iago, który posuguje si ukrytymi uprzedzeniami. Natomiast The Winter's Tale zaciera drog do zazdroci; zainteresowanie dotyczy wycznie punktu kocowego. Tematyka koncentruje si na wyobcowaniu Leontesa wobec samego siebie i na rónych reakcjach rodowisk dworskich na wadc, który jest szalony, traci wi z rzeczywistoci i czyni swój kryzys w zwizku spraw publiczn. Camillo próbuje wic przeciwdziaa wszelkimi dostpnymi rodkami dyplomatycznymi i ucieka, gdy mu si to nie udaje. Paulina natomiast otwarcie stawia opór królowi, podczas gdy jej m Antygon okazuje posuszestwo i ulega autokratycznej i nierozsdnej woli monarchy.

Wraz z nagym kocem swojej zazdroci Leontes ponownie si przemienia i do koca pozostaje inn osob, naznaczon teraz smutkiem i poczuciem winy. Nage zmiany i cicia s charakterystyczne dla caego utworu. Podyktowane histori romansów zmiany lokalizacji, przeskoki w czasie i zmiany rodowiska nie s przez Szekspira bagatelizowane, lecz podkrelane. Gbokie cicie ( ta szeroka luka , IV, 1; 7) midzy pierwsz czci, która ma miejsce na Sycylii a do porzucenia noworodka, a drug czci z kontynuacj w Czechach, która trwa pó pokolenia , jest szczególnie zaakcentowany, jest ustalany póniej. Aby zilustrowa dug przerw i przekaza to, co si w midzyczasie wydarzyo, na scenie przed czwartym aktem pojawia si sam czas. Gówni bohaterowie zmieniaj si wraz z lokalizacj: Florizel, Perdita i Autolycus pojawiaj si jako nowi ludzie dla widzów. Zmienia si równie poziom stylu, poniewa w Czechach mówi si na razie proz , podobnie jak tryb dramatyczny, poniewa fabua staje si teraz komedi.

Historia wydajnoci

Pomimo pogardliwych aluzji Bena Jonsona do Bartomieja Fair play , The Winter's Tale bya bardzo popularn sztuk we wczesnych dniach Restauracji. Wida to midzy innymi w licznych udokumentowanych przedstawieniach dworskich w latach 1611, 1613, 1618, 1619, 1623, 1624 i 1634. Dopiero wtedy udokumentowano produkcj oryginalnej wersji szekspirowskiej w Goodman's Fields Theatre w Londynie w 1741 roku. Z wyjtkiem jednego Drugiego wykonania w 1771 roku z oryginaln wersj tekstow, utwór by wówczas grany gównie w adaptacjach w XVIII wieku. Ograniczono si zasadniczo do tego, co wydarzyo si w czwartym i pitym akcie, aby sprosta gustom ówczesnej sceny pasterskiej i zaspokoi klasycystyczny postulat trzech arystotelesowskich jednostek czasu, miejsca i dziaania.

Najsynniejsza z tych aranacji, Florizel i Perdita: A Dramatic Pastoral , zostaa stworzona przez znanego aktora i reysera teatralnego Davida Garricka w 1758 roku. Ta wersja wpyna równie na wersj ostatniej sceny w przedstawieniu Johna Philipa Kemble'a z 1802 roku, która w XIX wieku wprowadzia seri znacznie wierniejszych przedstawie. Kolejne przedstawienia Williama Charlesa Macready'ego (1823), Samuela Phelpsa (1845/46) i Charlesa Keana (1856) charakteryzoway si silnie historyzujc tendencj, która w duej mierze ignorowaa bajkowy charakter sztuki. To samo dotyczy bardzo udanej inscenizacji Zimowej opowieci 1887 w Londynie z Mary Anderson po raz pierwszy w podwójnej roli Perdity i Hermiony, po której nastpio kolejne 150 przedstawie nie tylko w Anglii, ale take w USA.

Synny brytyjski dramaturg, aktor i reyser teatralny Harley Granville-Barker wykorzysta Opowie zimow w 1912 roku do pierwszej ze swoich prób w Savoy Theatre w Londynie, dramat jakobijski z penym tekstem zgodnie z reguami czasu jego powstania, w szczególnoci poprzez nieprzerwan, szybk gr i akcentowanie na scenie melodii mowy naturalnej. Jednak ta próba wykonania nie zostaa dobrze przyjta przez wspóczesn publiczno.

Kolejnym kamieniem milowym w najnowszej historii performansu dziea jest wystawienie w Phoenix Theatre w Londynie w 1951 roku pod dyrekcj Petera Brooka z Johnem Gielgudem , jednym z najwybitniejszych angielskich aktorów teatralnych XX wieku, jako Leontes.

Od tego czasu sztuka bya regularnie wystawiana na angielskich scenach przez Royal Shakespeare Company , m.in. w latach 1969/1970 pod dyrekcj Trevora Nunna w Aldwych Theatre w Londynie, w 1976 pod dyrekcj artystyczn Johna Bartona i Trevora Nunna, w 1981 pod kierunkiem Richarda Eyre'a , 1985/86 pod kierownictwem Terry'ego Handsa, aw 1992 pod kierownictwem artystycznym Adriana Noble'a , ówczesnego dyrektora artystycznego Royal Shakespeare Company .

Pierwsze niemieckie tumaczenie Opowieci zimowej opublikowa Johann Joachim Eschenburg w jego szekspirowskim wydaniu z lat 1775-1782; do wydania Schlegel-Tieck z 1832 r . dzieo Dorothei Tieck zostao przetumaczone na jzyk niemiecki przy pomocy Augusta Wilhelma Schlegla i Ludwiga Tiecka .

Przede wszystkim poeta i reyser teatralny Franz von Dingelstedt opowiada si za wykonaniem utworu na scenach niemieckich . W 1859 r. wystawi utwór w Weimarze we wasnej aranacji z muzyk kompozytora operowego Friedricha von Flotow . W okresie po 1878 roku zespó teatralny Meininger z powodzeniem wystpowa w 35 miastach. Deutsches Theater Berlin mia gra na swoim repertuarze w 1906, 1935 i 1944; w 1917 i 1935 odbyy si równie wystpy w Münchner Kammerspiele . Muzyk do spektaklu skomponowa Engelbert Humperdinck .

Wyjcie tekstowe

Cakowite wydatki
jzyk angielski
 • John Pitcher (red.): William Shakespeare: Zimowa opowie. Seria Arden. Londyn 2010, ISBN 978-1903436356
 • Susan Snyder i Deborah T. Curren-Aquino (red.): William Shakespeare: The Winter's Tale. Nowy Szekspir z Cambridge. Cambridge University Press, Cambridge 2007/2012, ISBN 978-0521293730
 • Stephen Organ (red.): William Shakespeare: Zimowa opowie. Szekspir z Oksfordu. Oxford University Press, Oxford 1996/2008, ISBN 978-0199535910
Niemiecki
 • Ingeborg Boltz (red.): William Shakespeare: The Winter's Tale. Angielsko-niemiecka edycja studium. Stauffenburg, Tybinga 1986, ISBN 3-86057-553-8 .
 • Peter Handke (red.): William Shakespeare: Zimowa bajka. Suhrkamp, Frankfurt/Main 1991, ISBN 3-518-40324-9 .
 • Frank Günther (red.): William Shakespeare: Zimowa bajka. Wydanie dwujzyczne. Deutscher Taschenbuch Verlag, Monachium 2006, ISBN 3-423-12758-9 .

literatura

linki internetowe

Commons : The Winter Tale  - Kolekcja zdj, filmów i plików audio
Wikiróda: Zimowa opowie  - róda i pene teksty (angielski)

Indywidualne dowody

 1. Zob. Ina Schabert (red.): Shakespeare Handbook. Kröner, 5 ks. Edition, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , str. 468 f. I 470. Zobacz take Michael Dobson , Stanley Wells (red.): The Oxford Companion to Shakespeare. Oxford University Press, wydanie 2, Oxford 2015, ISBN 978-0-19-870873-5 , s. 379. Zobacz take Ulrich Suerbaum : Der Shakespeare-Führer. Reclam, Ditzingen 2006, ISBN 3-15-017663-8 , 3 rew. Wydanie 2015, ISBN 978-3-15-020395-8 , s. 204 i s. 207. Zobacz take Jonathan Bate i Eric Rasmussen (red.): William Shakespeare Complete Works. Macmillan Publishers 2008, ISBN 978-0-230-20095-1 , s. 698 ff.
 2. Zobacz szczegóowy Ulrich Suerbaum : The Shakespeare Guide. Reclam, Ditzingen 2006, ISBN 3-15-017663-8 , 3 rew. Wydanie 2015, ISBN 978-3-15-020395-8 , s. 204.
 3. Zobacz bardziej szczegóowo Hans-Dieter Gelfert : William Shakespeare w swoim czasie. CH Beck Verlag, Monachium 2014, ISBN 978-3-406-65919-5 , s. 387 f.
 4. Por. Ina Schabert (red.): Podrcznik Szekspira. Kröner, 5 ks. Wydanie, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , str. 442-447, str. 470 f. O wspóczesnych odniesieniach politycznych patrz take Jonathan Bate, Eric Rasmussen (red.): William Shakespeare Complete Works. Macmillan Publishers 2008, ISBN 978-0-230-20095-1 , s. 700.
 5. Zobacz na temat randek i historii tekstów Ina Schabert (red.): Shakespeare Handbook. Kröner, 5 ks. Wydanie, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , s. 442-447, s. 468; Ulrich Suerbaum : Przewodnik Szekspira. Reclam, Ditzingen 2006, ISBN 3-15-017663-8 , 3 rew. Wydanie 2015, ISBN 978-3-15-020395-8 , s. 203 i s. 205 oraz Hans-Dieter Gelfert : William Shakespeare w swoim czasie. CH Beck Verlag, Monachium 2014, ISBN 978-3-406-65919-5 , s. 385. Zobacz take Stephen Orgel (red.): The Winter's Tale . Szekspir z Oksfordu. Oxford University Press 2008, s. 81 oraz Stanley Wells, Gary Taylor : William Shakespeare: A Textual Companion. Oxford University Press, Oxford 1987, ISBN 0-393-31667-X , s. 601 i Michael Dobson , Stanley Wells (red.): The Oxford Companion to Shakespeare . Oxford University Press, wydanie drugie, Oxford 2015, ISBN 978-0-19-870873-5 , s. 379.
 6. Zobacz Ulrich Suerbaum : Przewodnik Szekspira. Reclam, Ditzingen 2006, ISBN 3-15-017663-8 , 3 rew. Wydanie 2015, ISBN 978-3-15-020395-8 , s. 205 ff. Zobacz take Jonathan Bate, Eric Rasmussen (red.): William Shakespeare Complete Works. Macmillan Publishers 2008, ISBN 978-0-230-20095-1 , s. 699 ff.
 7. Zobacz Ulrich Suerbaum : Przewodnik Szekspira. Reclam, Ditzingen 2006, ISBN 3-15-017663-8 , 3 rew. Wydanie 2015, ISBN 978-3-15-020395-8 , s. 206 ff. Patrz take Ina Schabert (red.): Shakespeare Handbuch. Kröner, 5 ks. Wydanie, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , s. 469 f. Zobacz take Jonathan Bate, Eric Rasmussen (red.): William Shakespeare Complete Works. Macmillan Publishers 2008, ISBN 978-0-230-20095-1 , s. 700 f. Na temat krytyki pracy patrz take przegld historyczny w Michael Dobson , Stanley Wells (red.): The Oxford Companion to Shakespeare. Oxford University Press, wydanie drugie, Oxford 2015, ISBN 978-0-19-870873-5 , s. 381.
 8. Zobacz histori spektaklu a do wyjanie w Ina Schabert (red.): Shakespeare Handbuch. Kröner, 5 ks. Wydanie, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , s. 471 f. I Michael Dobson , Stanley Wells (red.): The Oxford Companion to Shakespeare. Oxford University Press, wydanie 2, Oxford 2015, ISBN 978-0-19-870873-5 ., Str. 381 f Kompleksowy przegld historii wydajnoci pracy a do 1976 roku mona znale w Dennis Bartholomeusz s ksiki akademickiej: The Winter's Tale w wykonaniu w Anglii i Ameryce 1611-1976. Cambridge University Press , Cambridge i in. 1982, nowe wydanie w mikkiej oprawie 2011, ISBN 978-0-521-20660-0 .
 9. Por. Ina Schabert (red.): Podrcznik Szekspira. Kröner, 5 ks. Wydanie, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , s. 472.

Opiniones de nuestros usuarios

Martin Bukowski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Zimowa bajka jest tym, którego szukałem.

Sandra Kania

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Zimowa bajka i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Oleg Sadowski

W tym poście o Zimowa bajka dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.