Zbrodnia z GuildfordInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Zbrodnia z Guildford. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Zbrodnia z Guildford zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Zbrodnia z Guildford i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Zbrodnia z Guildford. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Zbrodnia z Guildford! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Zbrodnia z Guildford, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

The Crime of Guildford to powie kryminalna Freemana Willsa Croftsa z 1935 r . Powie zostaa pierwotnie opublikowana w Stanach Zjednoczonych pod tytuem Zbrodnia w Nornes , a póniej zostaa zatytuowana Zbrodnia w Guildford . Niemieckie tumaczenie zostao po raz pierwszy opublikowane w 1977 roku przez Heyne Verlag .

akcja

Pomimo powolnego oywienia po Wielkim Kryzysie, firma jubilerska Nornes Ltd. jest w zym stanie. Dyrektorzy i kierownicy spotykaj si w weekend w posiadoci dyrektora generalnego w Guildford, aby omówi likwidacj lub pozyskanie kapitau. Oprócz Nornesa obecni s równie dyrektorzy Ricardo i Osenden. Ciko chory gówny ksigowy Dinter przyjeda póniej i natychmiast udaje si do swojego pokoju. Inny reyser, Sloley, i ksigowy Sheens, który mia sporzdzi wane sprawozdanie finansowe na spotkanie, najpierw bior udzia w uroczystoci rodzinnej Sheen w Londynie i docieraj do wiejskiej posiadoci dopiero pónym wieczorem.

Nastpnego ranka gówny ksigowy zostaje znaleziony martwy w óku, a lekarz podejrzewa nienaturaln przyczyn mierci. W nastpny poniedziaek okazuje si, e skarbiec firmy Nornes Ltd. w Londynie zostay pozbawione zawartoci klejnotów o wartoci ponad pó miliona funtów. Do jej otwarcia potrzebne s dwa klucze: dyrektora generalnego Nornesa i zamordowanego gównego ksigowego Dintera. Gówny inspektor Scotland Yardu, francuski, podejrzewa zwizek midzy tymi dwoma aktami przemocy.

French pocztkowo podejrzewa Ricardo, który stoi w obliczu bankructwa i ma romans z on Dintera. Nastpnie w centrum uwagi staj si Sloley i Sheen, którzy wczenie wieczorem opucili przyjcie, aby spotka si z Dinter w sprawie sprawozdania finansowego w siedzibie firmy. Wic miae okazj dokona napadu. Ale jej alibi na czas morderstwa Dintera nie moe zosta zachwiane.

ledztwo trafia w lepy zauek, z którego prowadz jedynie obserwacje telegrafisty. W niedziel z supa telegraficznego podejrzewa ruch dwóch mczyzn w biurze Nornes Ltd. widziano, gdy podejrzane pudeko byo wielokrotnie wycelowane w faszywe próby otwarcia sejfu. Inspektor French wysun hipotez, e w tym pudeku ukrywaa si kamera filmowa, która miaa filmowa zamknicia sejfów. Nagrania filmowe naley nastpnie wykorzysta do wycicia duplikatów kluczy. Technicy potwierdzaj Francuzom wykonalno tej metody, a badania w Nornes pokazuj, e istniay moliwoci wykorzystania aparatu.

Podejrzenie ponownie skupia si na Sloley i Sheen. Jest zahartowany, gdy Lyde, szwagier Sheena, bezrobotny aktor obiecuje wysokiej jakoci kamer filmow. Kiedy w warsztacie Sheena zostaje znaleziony film, podejrzenie staje si pewne. Alibi Lyde na czas zbrodni moe zosta zachwiane przez Francuza. Ale fakt, e Slyley i Sheen nie byli w Guildford w chwili mierci Dintera, nie moe zosta zachwiany. Intensywne dochodzenia w siedzibie firmy i wokó niej tego wieczoru w kocu day Francuzowi przeczucie, co si stao.

Sloley i Sheen wprowadzili Dintera do firmy, poniewa mieli problemy z drugim duplikatem klucza. Uywajc jego klucza, ukradli zawarto skarbca, wyprowadzili odurzonego Dintera z budynku do swojego samochodu, zabili go i zabrali ciao do Guildford. W midzyczasie jej wspólnik, aktor Lyde, który by wzrostu Dintera, uda si do Guildford i uda, e Dinter stoi przed sucym i natychmiast uda si do swojego pokoju z powodu choroby. Ciao Dintera zostao póniej wniesione do pokoju przez okno i tak Lyde opucia pokój. Odcisk Lydes na sztywnym konierzu zamordowanego Dintera potwierdza hipotez.

Jednak inspektor French uwaa za wtpliwe, aby móc przekona jury. Tylko miejsce pobytu ofiary moe w peni skaza sprawców. Dlatego wskazuje si im, e s na ich tropie, aby przekona ich do ucieczki. W rzeczywistoci Lyde, Sholey i Sheens opucili Londyn na oddzielnych trasach i udali si na kontynent. Sloley moe zosta aresztowany w Dover oraz Sheen i Lyde w Amsterdamie, gdzie wyjaniono równie miejsce pobytu ofiary. Sprawcy ukryli klejnoty w ksice i wysali je pod adres w Amsterdamie.

Wniosek

Zbrodnia z Guildford to typowa powie detektywistyczna Freemana Willsa Crofta. Niezwykle precyzyjnie zaplanowana zbrodnia jest stopniowo wyjaniana przez kryminalist poprzez równie precyzyjne ledztwo, przy czym skrupulatne dochodzenie alibi odgrywa szczególnie wan rol. Mona powiedzie w nieco uproszczony sposób: w Croftach sprawc jest zawsze ten, kto ma najlepsze alibi. Gówna rola ledczego policyjnego nie powinna jednak prowadzi do postrzegania Croftsa jako prekursora powieci policyjnej (procedura policyjna). Ponadto brakuje mu zainteresowania rzeczywist prac policji.

Prosty, ale precyzyjny jzyk Crofta odpowiada podejciu jego inspektora.

Opiniones de nuestros usuarios

Tomasz Kasprzyk

Ten wpis na Zbrodnia z Guildford pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Jan Majchrzak

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Zbrodnia z Guildford, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Kinga Madej

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Lukas Szulc

Informacje o zmiennej Zbrodnia z Guildford są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Hania Czajka

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Zbrodnia z Guildford pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Zbrodnia z Guildford tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.