Zamek (opera)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Zamek (opera). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Zamek (opera) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Zamek (opera) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Zamek (opera). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Zamek (opera)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Zamek (opera), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Daty operowe
Tytu: Zamek
Scena z zamku Kafki, Nowy Jork 2002

Scena z zamku Kafki , Nowy Jork 2002

Ksztat: Opera w dwóch czciach
Oryginalny jzyk: Niemiecki
Muzyka: Aribert Reimann
Libretto : Aribert Reimann
ródo literackie: Franz Kafka / Max Brod : Zamek
Premiera: 2 wrzenia 1992
Miejsce premiery: Opera Niemiecka w Berlinie
Czas odtwarzania: okoo 2 ¾ godziny
Miejsce i czas akcji: Wioska, zawsze
ludzie
 • K., nieznajomy, okoo 40 lat ( baryton )
 • Waciciel karczmy Zur Brücke (baryton)
 • Wacicielka, jego ona (dramatyczny mezzosopran lub alt )
 • Schwarzer, syn pod kasztelana w zamku ( rola mówiona )
 • Artur, asystent K ( tenor )
 • Jeremias, asystent K ( baryton basowy )
 • Barnabas, posaniec z zamku (tenor)
 • Olga, siostra Barnaby (mezzosopran)
 • Amalia, siostra Barnabasa ( sopran )
 • The Herrenhofwirt (baryton basowy)
 • Frieda, pokojówka w Herrenhof (sopran)
 • Lider spoecznoci ( bas )
 • Mizzi, jego ona ( cicha rola )
 • Nauczyciel (tenor)
 • Bürgel, podsekretarz (rola przemawiajca)
 • Cztery pionki (2 tenory, 2 basy)
 • Chopi, suba zamkowa

Zamek to opera w dwóch czciach autorstwa Ariberta Reimanna . Libretto, napisane przez samego kompozytora, opiera si na Franza Kafki powie Das Schloss i jego dramatyzacj przez Maxa Broda . wiatowa premiera odbya si 2 wrzenia 1992 roku w Deutsche Oper Berlin .

wtek

Geodeta nazwany jedynie skrótem K. przyjeda do wsi nalecej do zamku, aby zaj tam stanowisko. Mimo wszelkich stara nie udaje mu si jednak dowiedzie wicej o swoich zadaniach ani nawet uzyska dostpu do zamku. Wieniacy s mu wrogo nastawieni. Dwaj domniemani asystenci, Artur i Jeremias, których poznaje dopiero tutaj, nic nie rozumiej z ich pracy i wydaj si go szpiegowa. Jego bezporednim pracodawc jest niejaki Klamm, od którego otrzymuje dwa listy, ale którego nigdy nie poznaje. Zamkowy posaniec Barnabas ma utrzymywa kontakt. K. ma due trudnoci nawet ze znalezieniem miejsca na nocleg, poniewa jako obcy nie ma prawa pobytu. Wkrótce zakochuje si w barmance Friedzie, której rozlunia Klamma, ale ostatecznie przegrywa z jednym ze swoich asystentów. K. i Frieda tymczasowo mieszkaj w salach lekcyjnych szkoy, gdzie moe pracowa jako nauczyciel pomocniczy. Jego poszukiwanie miejsca pracy i prawa do istnienia przebiega w kóko bez rezultatu. Kiedy Barnabas wreszcie przynosi wiadomo, e K. ma otrzyma oficjalne prawo pobytu, jest ju za póno: zmar ju z wycieczenia.

pierwszy akt

Zdjcie 1 - Przed i w tawernie Zur Brücke

Geodeta K. przybywa do pokrytej niegiem wioski pónym wieczorem. Poniewa w tawernie nie ma ju wolnych pokoi, otrzymuje od gospodarza somiany materac i wyczerpany kadzie si w kcie tawerny. Wkrótce potem pojawia si Schwarzer, syn pod-kasztelana zamku hrabiego Westwest, do którego naley wioska. Budzi K. i zaznacza, e nocowanie bez zgody hrabiego jest zabronione i musi natychmiast opuci teren. K. zwraca mu uwag, e hrabia kaza mu osobicie, a jego pomocnicy pojad jutro samochodem. Schwarzer dzwoni do zamku, aby upewni si, e twierdzenie K. jest prawdziwe. Czterech rolników obawia si, e jego dziaalno moe im zaszkodzi.

Interludium I

Zdjcie 2 - etap podobny do zdjcia 1

Artur i Jeremias melduj si K. Dwóch modych mczyzn byo rzekomo zatrudnianych jako jego pomocnicy, ale nie maj sprztu pomiarowego i nic nie rozumiej na temat geodezji. K. mówi, e chcia si przedstawi na zamku, ale cieka wielokrotnie skrcaa nieoczekiwanie, nie prowadzc do celu. Poniewa obaj asystenci wygldaj bardzo podobnie, decyduje si nazywa ich obu Artur. Oboje powinni by jednakowo odpowiedzialni za swoj prac. Najpierw zadzwo do kasztelana, aby uzyska pozwolenie na zwiedzanie zamku. Dostajesz jednak odpowied Ani jutro ani innym razem!. Wtedy K. sam podnosi suchawk, ale syszy tylko buczenie piew z najdalszych najodleglejszych gosów. Z zamku przybywa posaniec: Barnabas wrcza K. list od pana Klamma, czonka zarzdu dziesitej kancelarii, zgodnie z którym K. zosta przyjty do suby dworskiej i melduje si burmistrzowi wsi. . Barnabas od czasu do czasu zapyta o swoje yczenia. K. postanawia towarzyszy mu w drodze powrotnej do zamku.

Interludium II

Zdjcie 3 - Droga i skraj lasu, krajobraz przed karczm "Herrenhof"

Barnabas nie doprowadzi K. do zamku, poniewa chcia spdzi noc we wasnym domu. Jego siostra Olga pracuje w dworku, w którym przebywaj w wiosce zamkowi urzdnicy. K. równie ma nadziej, e z Wasz pomoc znajdzie tam miejsce. Waciciel hotelu Herrenhof radzi mu, e moe i tylko do baru i pod adnym pozorem nie powinien tu nocowa. Dzi jest tylko jeden dentelmen z zamku: pan Klamm.

Transformacja. Karczma w Herrenhof

W gospodzie jest ju kilku sucych Klamma. Jego kochanka Frieda suy w barze. Podczas gdy K. flirtuje z ni, Olga jest atakowana i maltretowana przez sub. Frieda interweniuje i zamyka j w stajni. Gdy waciciel przychodzi sprawdzi, czy wszystko w porzdku, K. chowa si pod lad. Frieda moe ukry swoj obecno przed gronym gospodarzem. Po jego wyjciu wlizguje si pod biurko z K. Obaj obejmuj si czuymi sowami, dopóki nie zostan przerwani przez dwóch asystentów. Frieda opuszcza Herrenhof, aby wraz z K. i asystentami przenie si do Brückenhof.

Interludium III

Zdjcie 4 - Pokój na poddaszu w gospodzie Zur Brücke

K. i Frieda mieszkaj razem od czterech dni i zamieszkali w ubogim pokoju. K. zauwaa ze zdziwieniem, e dwie asystentki le na pododze w kcie w spódnicach starych kobiet. Czuje si przez nich zaniepokojony i odsya ich, chocia Frieda ich broni. Gospodyni przychodzi, aby porozmawia z K. o jego zwizku z Fried. Mówi, e Frieda stracia prac przez niego i potrzebuje teraz kopii zapasowych, zanim bdzie moga polubi K. K. chce o tym porozmawia z Klammem. Gospodyni uwaa jednak, e Klamm go nie zobaczy, poniewa jako obcy jest zbdny i wszdzie na drodze, uwiód Fried i krci si w pobliu obdartej rodziny Barnabasa. Ona sama bya kochank Klamma dwadziecia lat temu i zachowaa o nim wspomnienia: Cokolwiek robisz, jest to zdecydowanie nieposuszne. K. nie pozwala sobie na niepokój. Pdzi do przywódcy spoecznoci, aby w kocu rozpocz swoj sub. Asystenci podaj za nim.

Interludium IV

Zdjcie 5 - Pokój wiejski lidera spoecznoci

Wódz gminy, chory na podagr, wita K. pocztkowo przyjanie. Kiedy jednak K. pokazuje mu list, który otrzyma od Klamm, wódz informuje go, e geodeta nie jest potrzebna. Rozkaz zosta tylko bdnie oparty na dekrecie sprzed kilku lat. Prosi swoj on Mizzi i dwóch asystentów, aby go poszukali. W midzyczasie wyjania K., e na dekret udzielono odpowiedzi przeczcej. Jednak odpowied zostaa wysana do niewaciwego dziau, po czym powstaa dua korespondencja w celu zbadania bdu. Chaotyczne poszukiwania dekretu pozostaj bezskuteczne. Lider spoecznoci zwraca uwag K., e list Klamm w ogóle nie jest listem oficjalnym, ale listem prywatnym, co wyranie wida z nagówka Szanowny Panie. Nigdzie nie wspomniano te o okreleniu geodeta. Nie przyjmuje argumentów K.: Nie pozwol, by ci przyjto na geodet! K., oburzony, otwiera drzwi i wychodzi z pokoju. Rozrzucone pliki wiruj i wypeniaj scen jak zamie niena.

Druga cz

Zdjcie 6 - Pokój na poddaszu jak na 4 obrazku

Asystenci sprawdzaj schludny pokój Friedi i nowy obrus. K. posya j na dó, eby wyczycia mu buty. Nauczyciel odwiedza go, który mówi mu, e w imieniu przywódcy spoecznoci odnotowa swoj niegrzeczno wobec niego. Niemniej jednak oferuje mu prac jako urzdnik szkolny. To dowód jego dobroci, bo urzdnik szkolny nie jest potrzebny, a K. nawet tego dziea nie rozumie. Gdy K. ma zamiar odrzuci ofert, dowiaduje si od Friedi, e gospodyni zawiadomia ich o tym. Dlatego nie ma innego wyboru, jak tylko przyj stanowisko. Nauczyciel informuje go o nowych obowizkach. W zamian K. otrzymuje prawo do mieszkania w jednej z dwóch sal lekcyjnych, jeli nie ma w niej zaj dydaktycznych. Wysoko wynagrodzenia naley ustali po miesicznym okresie próbnym. K. jest zdeterminowany, by porozmawia z Klammem.

Interludium V

Zdjcie 7 - Samotna wiejska ulica w niegu; cakowita ciemno

Pogrony w mylach K. wdruje w stron zamku. Asystenci podaj za nim i po chwili doganiaj go. Barnabas wyania si z ciemnoci midzy nimi i wrcza K. list od Klamm, w którym Klamm obszernie chwali swoj wczeniejsz prac geodezyjn i oferuje mu perspektyw nagrody. K. uwaa, e to nieporozumienie. Odpdza asystentów surowymi sowami. Barnabas wyznaje mu, e nie by z powrotem w zamku od czasu jego przybycia i dlatego nie by w stanie przekaza wczeniejszych wiadomoci K. K. baga go, by nastpnego dnia umówi si na spotkanie z Klammem na zamku. Barnabas wycofuje si z ukonem. Asystenci pojawiaj si ponownie, a za nimi Frieda, która nadal nie ufa Barnabasowi. W midzyczasie nie moe ju znie obecnoci tajemniczych pomocników. Baga K., eby z ni wyemigrowa. Jednak K. chce zosta. Wyobraa sobie grób, gboki i wski. Tam przytulamy si jak szczypcami. "

Interludium VI

Zdjcie 8 - Nastpny dzie; w chacie Barnaby

Druga siostra Barnaby, Amalia, siedzi przy piecu i piewa, gdy wchodzi K., niecierpliwie czekajc na powrót swojego posaca Barnabasa. Docza do nich równie Olga. Opowiada K. o swojej sytuacji rodzinnej: Amalia jest z nich najmodsza, ale to ona ponosi najwiksz odpowiedzialno i decyduje o wszystkim. Kilka lat temu Amalia ostro odrzucia wniosek zamkowego urzdnika, po czym caa rodzina zostaa odrzucona przez wie. Jej ojciec natychmiast straci przytomno. Od tamtej pory stara si utrzymywa stosunki z zamkiem, oddajc si subie za pienidze dwa razy w tygodniu. Namówia równie swojego brata do pracy jako posaniec. Czasami spotyka si w biurach z wyszymi urzdnikami, w tym Klammem - ale jego wygld jest tak zmienny, e nigdy nie mona by pewnym, czy to naprawd on. Posaniec K. jest pierwszym zadaniem Barnaby i znakiem aski dla rodziny. Jeremias informuje K., e Artur zrezygnowa ze suby dla nich obojga z powodu swojej niegrzecznoci. Frieda opucia go równie z powodu jego zwizków z dwiema siostrami Barnabas. Jest teraz z nim, Jeremias, i pracuje jak wczeniej w dworku, gdzie dosta prac jako kelner w pokoju. Barnabas w kocu wraca z zamku. Zorganizowa audiencj dla K. z Erlanger, sekretarzem Klamm. Jeremias spieszy si, by uprzedzi K. w Erlanger. K. biegnie za nim.

Interludium VII

Zdjcie 9 - Korytarz w gospodzie Herrenhof; noc

Zdezorientowany K. szuka pokoju, w którym powinien spotka Erlangera. Spotyka Fried, która obwinia go o koniec ich zwizku. Jeremias czeka na ni w swoim pokoju, zimny i gorczkowy. Zaprasza K. do rodka, ale Frieda zabrania mu wejcia. K. nadal szuka waciwych drzwi. W jednym z pokoi spotyka urzdnika pastwowego Bürgela, który mronymi sowami opisuje biurokratyczn sytuacj na zamku - wszyscy s przecieni i musz prowadzi nocne przesuchania we wsi jako prac wolontariack. W rezultacie urzdnicy s czasami gotowi do amania zasad i naduywania swojego urzdu. Wyczerpany K. zasn podczas dugiej przemowy Burgla. Brakuje mu odpowiedniego momentu, aby przedstawi swoje obawy. Bürgel budzi go i wysya. Na korytarzu K. kadzie si na pododze do snu: Ubierz paszcz, nij, dookoa dziecka. (Nie zauwaa, e dwaj sucy rozdaj teczki w pokojach. Po zakoczeniu pracy jest ju tylko pozostaa jedna kartka papieru Suca patrzy za na picego K. i rozdziera kartk.)

Metamorfoza - cmentarz; porodku otwarty grób; w oddali wida zamek

Frieda, gospodyni, dwie asystentki, nauczycielka, przywódczyni wspólnoty i dwie siostry zebrali si na pogrzebie K. przy jego grobie. Barnaba przybywa z wiadomoci z zamku: K. otrzyma prawo pobytu z aski, poniewa jego podanie byo tak dugie. Amalia zdaje sobie spraw, e jest to prawo do ycia w grobie. Olga chce w przyszoci unikn tego tematu: Czy chcemy znowu sta si niepopularni

ukad

orkiestra

W skad orkiestrowej opery wchodz nastpujce instrumenty:

muzyka

Reimann wyodrbni z tekstu dziewi wyranie rozgraniczonych obrazów, z których kademu przypisa inn barw i instrumentacj. W tej metodzie widzia jedyny sposób na oderwanie si od powieci i przejcie przez muzyk do nowego utworu. Aby scharakteryzowa ludzi i ich otoczenie na poszczególnych obrazach, Reimann zastosowa nie tylko konfiguracj instrumentaln, ale take inn style muzyczne od wspomnie choraowych i efektów muzyki kameralnej po free jazz . Dyrygent János Kulka nazwa inne techniki kompozytorskie, takie jak mikrostruktury, czyli drobne motywy lub czci motywów, czasem tylko dwa lub trzy tony, które kompozytor konsekwentnie powtarza i zmienia poprzez przesunicia rytmiczne, a take liczne, dugie ekspresyjne fragmenty, które wró do Mahlera . Typowe dla tej opery kafkowskie brzmienie okrelane jest jako mroczne, upiorne, mistyczne, mgliste z bardzo gbokimi dwikami. Ponadto harmonie Reimanna uyte w Fourth Eltonen w strunach i rogach, klastrach i mieszanych dwikach dtych drewnianych i flageoletów smyczkowych . Orkiestra jest czsto podzielona na cztery bloki instrumentów smyczkowych, dtych drewnianych, blaszanych i harf / fortepian / bbny. W przypadku potrójnych instrumentów dtych drewnianych kady gracz ma inny instrument. Tylko drugi fagot od czasu do czasu gra równie na kontrabasonie. Wiolonczelistów jest liryczny sekstet. Cakowita liczba 41 strun jest staa, poniewa s one równie uywane jako solici. Monologowi mówionemu Burgela w dziewitej scenie towarzyszy kanon smyczkowy, który zaczyna si od altówki solo i rozciga si na 41 gosów, przy czym kady z muzyków gra sam temat lub inwersj. Krytyk muzyczny Heinz Josef Herbort naliczy cznie 26 pozytywnych i 15 negatywnych form refleksyjnych tematycznych wstawek.

Obrazy poczone s przerywnikami, w których przetwarzany jest materia muzyczny poprzednich obrazów. Wedug Reimanna utrzymuj stany napicia lub przewiduj przyszo. Jedynym dzieem zespoowym opery jest ostatni sekstet, w którym przeciwnicy i przyjaciele K. gromadz si na cmentarzu, jakby chcieli ostrzec nastpców. Kulka okreli to mianem vocal requiem, w którym wszystkie solówki skadaj si na wielki finaowy chora. Jego muzyka brzmi ju w szóstym, a urozmaicona echem w siódmym interludium, gdzie jest znakiem beznadziejnego przedsiwzicia K..

W niektórych miejscach Reimann uywa tekstów mówionych. Dwie czci - Schwarzer w pierwszej i Bürgel w dziewitej - to role czysto mówione. Uywa sowa mówionego ilekro informacje, takie jak listy do K., wymykay si muzyce. Reimann wyjani:

Pomijajc fakt, e obaj musz wyrónia si sporód innych jako nalecy do zamku, na dziewitym obrazie, kiedy K. spotyka Bürgela, pocztkowo sowo i muzyka wydaj si rozdziela wraz z nadejciem kanonu lustrzanego, który rozwija si od pocztku sekwencja tonów opery, stopniowo doprowadza K. do snu. W toku opowieci Burgla mona jednak wyczu, e ta muzyka nie tylko wyania si z gowy K, ale take wydaje si wychodzi z zamku jako esencja muzyki poprzedniej. Kade sowo jest tutaj wane dla zrozumienia i nie moe by skomponowane, dopóki Ks nie przyjdzie, kiedy opuszcza Bürgel. "

Powtarzajcym si elementem muzycznym jest rosnca linia do 15 tonów w strunach. Opera zaczyna si i koczy na tej linii. Tworzy dwunastotonowy rzd . Kulka okreli to jako podstawowy motyw opery, który przebiega w nieprawdopodobnej liczbie wariacji przez cay utwór. Porówna to do pocztku preludium do Parsifala Wagnera , którego temat prowadzi w gór w podobnie synkopowany sposób. Inn wspóln cech tych dwóch dzie s nieodczne aspekty religijno-filozoficzne.

Pierwsze uycie motywu w swojej premierowej recenzji z tego okresu Herbort opisa nastpujco:

Od podwójnego smyczka E skrzypce wiruj w gór o kolejne dwie oktawy, wznoszc si w krokach jednego, dwóch lub trzech pótonów. Kiedy, oczywicie, linia osigna swój czwarty poziom, rozdziela si: w gosie niszym rozpoczyna si ruch przeciwny w dó, który z kolei rozdziela si ponownie na swój drugi poziom, trzecia linia znowu prowadzi w gór. Co podobnego dzieje si na siódmym poziomie celowo skierowanej w gór linii pochodzenia: ruch przeciwny, pocztkowo w dó, a nastpnie cofajcy si, w gór, ponownie dzieli si na dwie nitki. W ten sposób powsta muzyczny labirynt, formalny odpowiednik projektu Kafki wydarze i warunków, które w momencie ich powstawania byy ju negowane.

Sam Reimann równie skomentowa wag tego motywu:

Kiedy K. dociera do 'Herrenhof' na ostatnim zdjciu, muzyka zatrzymuje si na F - linia zaczynaa si od E - F jako pierwsza - i wszystko, co wznosio si na pocztku, teraz spada. [] Tsknota K. za tym, co niematerialne, o której cigle si w tym materiale nawizuje, take w pionie, idzie tu w przepa .

Historia pracy

Zamek jest szóst oper Ariberta Reimanna . Powsta w latach 1989-1992 na zlecenie Deutsche Oper Berlin . Reimann sam zoy libretto. Jego modelami byy powie Franza Kafki Das Schloss i udramatyzowana wersja tego samego Maxa Broda , któr oglda ju w 1953 roku, gdy by szkolny w Schlossparktheater Berlin. Po otrzymaniu zaproszenia do zadania pocztkowo pomyla o dwóch innych substancjach, z których obie odrzuci. Potem znowu przypomnia sobie Das Schloss i ponownie przeczyta powie. Uy wersji teatralnej Broda jako rodzaj siatki scen, z której usun dwie trzecie tekstu. Poniewa gówny bohater K. nie ma wasnego tekstu w powieci, Reimann wykorzysta zapiski z pamitnika Kafki i opowie Przygotowania lubne na wsi .

wiatowa premiera odbya si 2 wrzenia 1992 roku w ramach Berliner Festwochen w Deutsche Oper Berlin pod dyrekcj muzyczn Michaela Bodera . Za produkcj odpowiada Willy Decker , scenografi i kostiumy przygotowa Wolfgang Gussmann . piewakami byli Wolfgang Schöne (K.), Friedrich Molsberger (waciciel), Isoldé Elchlepp (wacicielka), Rolf Kühne (Schwarzer), Bengt-Ola Morgny (Artur), Ralf Lukas (Jeremias), Warren Mok (Barnabas), Ute Walther (Olga), Michal Shamir (Amalia), Gerd Feldhoff (Herrenhofwirt), Adrianne Pieczonka (Frieda), Frido Meyer-Wolff (lider spoecznoci), Johanna Karl-Lory (Mizzi), Peter Maus (nauczyciel) i Peter Mati (Bürgel) .

Od tego czasu utwór by wielokrotnie odtwarzany:

Nagrania

linki internetowe

Uwagi

 1. Clam to czeskie sowo oznaczajce oszustwo lub kamstwo.

Indywidualne dowody

 1. a b c d e work informacje z Schott Music , dostp 9 padziernika 2018.
 2. Informacje w podrczniku.
 3. a b c d e f g h i Zamek. W: Przewodnik po operze Harenberg. Wydanie 4. Meyers Lexikonverlag, 2003, ISBN 3-411-76107-5 , strony 741-743.
 4. a b c Ulrich Schreiber : Przewodnik po Operze dla zaawansowanych uczniów. XX wiek II Opera niemiecka i woska po 1945 roku, Francja, Wielka Brytania. Bärenreiter, Kassel 2005, ISBN 3-7618-1437-2 , s. 161-163.
 5. a b c d pytania do prowadzcego. W: Zamek. Program Deutsche Oper am Rhein, sezon 1992/1993, s. 79.
 6. a b c Heinz Josef Herbort: powie Franza Kafki Das Schloß jako teatr muzyczny: premiera szóstej opery Ariberta Reimanna w Berlinie: okrgy taniec wokó tabernakulum biurokracji. W: czas . Nr 38/1992, 11 wrzenia 1992.
 7. a b c pytania do kompozytora. W: Zamek. Program Deutsche Oper am Rhein, sezon 1992/1993, s. 46.
 8. Vita Huber: Myli o Zamku. W: Zamek. Program Deutsche Oper am Rhein, sezon 1992/1993, s. 23.
 9. a b c Aribert Reimann. W: Andreas Ommer: Katalog wszystkich kompletnych nagra operowych (= Zeno.org . Tom 20). Directmedia, Berlin 2005.
 10. Zamek. Program Deutsche Oper am Rhein, sezon 1992/1993.

Opiniones de nuestros usuarios

Halina Komorowski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Zamek (opera).

Alina Morawski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Zamek (opera), jest to bardzo dobra opcja.

Marianna Zaremba

Ten artykuł o zmiennej Zamek (opera) przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Roksana Kwiatkowski

Ten wpis na Zamek (opera) sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.