Zamek (1997)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Zamek (1997). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Zamek (1997) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Zamek (1997) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Zamek (1997). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Zamek (1997)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Zamek (1997), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Zamek
Kraj produkcji Austria
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 1997
dugo 123 minuty
Ocena wiekowa FSK o. O.
Prt
Dyrektor Michael Haneke
scenariusz Michael Haneke
produkcja Veit Heiduschka ,
Christina Undritz
aparat fotograficzny Jií tíbr , Heinz Mensik , Marcus Knaus ,
Marcus Kanter
skaleczenie Andreas Prochaska ,
Daniela Hoffmann
zawód

Das Schloß to austriacki film telewizyjny Michaela Haneke z 1997 roku. Oparty jest na fragmencie prozy o tym samym tytule autorstwa Franza Kafki . Ulrich Mühe moe by postrzegany jako geodeta K., Susanne Lothar jako jego tymczasowa kochanka Frieda. Frank Giering i Felix Eitner zostali obsadzeni jako asystenci K, Artur i Jeremias. Nikolaus Paryla gra nieprzejrzystego dyrektora, a André Eisermann gra posaca Barnabasa.

wtek

W mrony zimowy wieczór geodeta K. poprosi pónym wieczorem o pokój w wiejskiej gospodzie Brückenhof. Wynajmujcy zaprzecza jednak, ale ku swemu wielkiemu zdziwieniu chce, aby K. spa na awce w karczmie, co K. akceptuje. Po pewnym czasie budzi go syn Schlosskastellansa, który mówi mu, e nikt bez zgody wodarza nie powinien przebywa w restauracji ani przebywa na terenie zamku, a K. nie zrobi, przynajmniej takich nie pokaza. pozwolenie takie. K. chce wiedzie, w której wsi si zgubi. Kiedy mczyzna o imieniu Schwarzer nadal upiera si, e K. musi odej, mówi, e jest geodet, po którego wysa zamek. Jego asystenci ze swoimi maszynami pójd za nim jutro samochodem. Potem znów si kadzie. Wtedy zadzwoni Schwarzer. Niechtnie musi zauway, e zamek faktycznie wyznaczy K. na geodet.

Nastpnego ranka K. zaprzyjani si z wiejskim nauczycielem, który da mu zna, e nikt nie lubi zamku i nikt nie zna hrabiego bez dalszych wyjanie. K. jest zniechcony i troch zirytowany. Przedziera si przez gboki nieg w kierunku zamku, ale nie moe si do niego zbliy. W restauracji dwóch modych mczyzn, Artur i Jeremias, przedstawia si jako jego dawni pomocnicy, których K. nie rozpoznaje. Wygldaj do podobnie, ale reaguj przypadkowo i bezsensownie i s bardziej uciliwe ni pomoc dla K. Gdy K. chce prosi o pozwolenie na wejcie do zamku wraz ze swoimi pomocnikami i pyta, kiedy moe przyj, otrzymuje odpowied: Nigdy. Jednak mody czowiek o imieniu Barnaba przynosi mu wiadomo od dyrektora, któr zosta wybrany do odbioru yczenia geodety. W wyniku nieporozumienia K. trafia do rodziny von Barnabas, która w wyniku wczeniejszego incydentu zostaa we wsi wykluczona. Jego siostra Amalia sprzeciwia si niemoralnej sugestii urzdnika zamkowego. Ale nie mona sprzeciwia si probie urzdnika!

Dopiero niedugo póniej K. pozna Fried w gospodzie Herrenhof, w której bywali urzdnicy administracji zamku, którzy pracowali tam w barze i powiedzia mu, e jest kochank rezydenta zamku Klamma. Kiedy szukaj tam K., bo nie wolno mu tu przebywa bez pozwolenia, Frieda ochrania go i przytula go i cauje troch póniej i oddaje si mu. W rezultacie oczekuje si, e polubi Fried, co K. chce zrobi. Odgrywa równie rol, e K. wierzy, e da mu to wikszy dostp do Klamm i zamku. Ale przede wszystkim chce porozmawia z dyrektorem, co udaje mu si po kilku nieudanych próbach. Mówi mu jednak bez ogródek, e aden geodeta nie jest potrzebny, ani dzisiaj, ani w przyszoci. Rozmowa o rozkazie K krci si w kóko i koczy si dla K. równie niezadowalajco, jak si zacza. Przynajmniej K. ma teraz wyobraenie o pograjcej si w chaosie biurokracji, która mocno kontroluje miasto i jego mieszkaców, jest bolenie powolna, nieporczna i w efekcie do przypadkowa. Strach, poddanie si zamkowi i wzajemna nieufno ksztatuj ycie na wsi.

Niedugo potem K. dosta propozycj pracy jako urzdnik szkolny, nawet jeli trzeba byo tak mao, jak geodeta. K. odmawia. Frieda baga go jednak o przyjcie oferty. Czuje strach, który ich dominuje, nie znajc dokadnego powodu. Wic najpierw akceptuje oferowane mu stanowisko. Jego próby, aby w kocu móc osobicie porozmawia z Klammem, raz po raz zawodz. Midzy K. a Fried powstaj zasadnicze rónice zda i nieporozumienia; co koczy si tym, e Frieda postanawia wkrótce wróci do swojego dawnego miejsca - baru.

Wszystkie starania K maj teraz na celu w kocu uzyska dostp do Klamm i zamku. Obietnice zoone mu przez urzdnika Bürgela, do którego pokoju akurat wszed K., równie okazay si puste, gdy, jak si póniej okazao, nie mia adnego wpywu. Inny urzdnik Erlanger da od K., aby dopilnowa, aby Frieda wrócia do baru, gdy zmiana w tym zakresie mogaby negatywnie wpyn na stan Klamma. Nie wie, e Frieda ju dawno podja decyzj o powrocie do dawnej pozycji.

Wieniak Gerstäcker zwróci si do K. i powiedzia, e moe zrezygnowa z pracy jako urzdnik szkolny, ma dla niego lepiej patn prac. Gdy przedzieraj si przez nieyc, K. mówi mu, e wie, dlaczego Gerstacker chce, eby poszed z nim, aby Erlanger co dla niego zrobi. Gerstäcker równie to przyznaje. Pokój w chacie Gerstäckera by tylko sabo owietlony przez ogie w kominku i kikut wiecy, w wietle którego kto czyta ksik. To bya matka Gerstackera. Wycigna drc rk do K. i pozwolia mu usi obok niej. Mówia z trudem, trudno byo j zrozumie. Ale to, co powiedziaa ... - Tu koczy si fragment Franza Kafki - te film.

produkcja

Notatki produkcyjne, filmowanie

Film zosta wyprodukowany przez Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH z Wiednia we wspópracy z Austriack Korporacj Nadawcz (ORF) z Wiednia i Bawarsk Korporacj Nadawcz (BR) w Monachium oraz Arte GEIE w Strasburgu. Michael Katz by kierownikiem produkcji, Thomas Pascher by kierownikiem nagrywania, a Hannes Hämmerle by kierownikiem nagrywania na planie. Film zosta sfinansowany przez Austriacki Instytut Filmowy (ÖFI), Wiede, Wiedeski Fundusz Finansowania Filmowego (WFF), Wiede oraz unijny plan dziaania 16:9.

Film zosta nakrcony w 1997 roku w Styrii .

opublikowanie

Film mia swoj premier na Midzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie w lutym 1997 roku . Zosta wyemitowany w programie ORF 2 13 grudnia 1997 roku.

Film by równie prezentowany 6 wrzenia 1997 roku na Midzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w Kanadzie oraz 19 listopada 1997 roku na Festival Internacional de Cine de Mar del Plata w Argentynie. Zosta wydany w Stanach Zjednoczonych w padzierniku 1998 roku. W Japonii zosta wydany 24 czerwca 2001 na PIA Film Festival , w Czechach 14 marca 2004 na European Union Film Festival, w Polsce 1 sierpnia 2017 na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi oraz w Wietnamie 8 kwietnia 2018 na Festiwalu Kafki. Film ukaza si take w Brazylii, Francji, Grecji, na Wgrzech, w Portugalii, Rosji, Sowenii, Turcji i na Ukrainie. Angielski tytu to Zamek .

19 listopada 2005 roku Alive wyda film na DVD.

Myli o fragmencie powieci Kafki

Podobnie jak powieciowa posta K., wysiki badawcze miay równie na celu ustalenie, na czym polega zamek . Pocztkowo dominowaa interpretacja teologiczna, co byo gównie zasug Maxa Broda . Zamek by wic przypowie o boskiej asce. Kafkowy eksperyment totalnej negacji, analogiczny do zmaga bohatera K., jest tylko znakiem, e dzisiejszy czowiek jest w stanie zrozumie Boga jako nieobecnego, z powodu swojej potrzeby i przekonania, e wszystko jest absurdalne. czu. Tak te Albert Camus w zamku widzia projektowany kryzys wspóczesnego czowieka, izolowanych ludzi wiata tylko jako projekcj naszych wasnych tendencji i instynktów i nigdy nie dostrzega wiata, dlaczego zawsze myli tylko sobie. Epos Kafki, jego listy i jego pamitnik sugerowayby, e naley wyobrazi sobie oprónion wadz bosk jako wiatow: jako ojcowski i polityczny autorytet. Walter Benjamin ju widzia odwieczn relacj ojciec-syn jako sta w twórczoci Kafki. Wiele wskazuje, e wiat urzdników i wiat ojców s dla Kafki tym samym.

Dieter Wunderlich napisa, e Franz Kafka pojecha do Szpindlerowego Myna w Karkonoszach na wypoczynek w 1922 roku i zatrzyma si w Hotelu Krone w dzielnicy Friedrichsthal. Tam napisa scen, w której K. przyby do zanieonej wioski, która na pocztku opowieci staa si zamkiem . Wioska w której ton nadaj energiczne kobiety ley w sferze kontroli zamku, którego nadmiernie perfekcyjny i wycznie mski aparat administracyjny i nadzoru pozornie grozi pogreniem si w papierowym chaosie, kontynuowa Wunderlich. Dla K. szczegóy s do namacalne, ale przeoony pozostaje dla niego niezrozumiay (i absurdalny dla czytelnika). Nie dowiemy si, jakimi rodkami wadzy jest zamek , którego urzdnicy podobno roszcz sobie prawa feudalne, zwaszcza wobec kobiet.

W wywiadzie ze Stefanem Grissemannem i Michaelem Omast Michael Haneke powiedzia: Zimno staje si coraz bardziej dla mnie problemem, milczenie ludzi, niemono porozumiewania si, co byo dla mnie problemem od samego pocztku, jest stajc si coraz silniejszym dowiadczeniem.

Przyjcie

krytyka

Prisma przyznaa filmowi ograniczone uznanie i stwierdzia: Po opowiadaniu Franza Kafkireyser Funny Games Michael Haneke nakrci film, który wydawa si zbyt celowokafkowski, co tylko chwilowo odzwierciedla nieznony stan umysu i straszn sytuacj, w której gówny posta odnajduje si. |

Marcus Stiglegger z Ikonenmagazin napisa: W przypadku Das Schloss Michael Haneke szuka równie obrazów, które speniaj pesymistyczne wizje Kafki i z pomoc swojego zwykego zespou rozwija cakowicie wyczerpujcy i niszczycielski taniec, który przeksztaca wiele aspektów oryginau w wspóczesnego Wariant przeniesiony Stiglegger odkry te, e to, co móg zamieni psychologiczny thriller w z Haneke, staje si pezajc, monochromatyczn grotesk, czsto radykalnie zredukowan i przytaczajc powolnoci nie jest to przyjemna praca, ale jest warto Zwróci uwag na wersj Haneke, poniewa on [robi] jedyn moliw rzecz w obliczu silnej ulegoci . Konkluzja brzmiaa wtedy: On ponownie podbija bajk i prezentuje niezalene kinematograficzne dzieo sztuki, które demonstruje prawdziwy talent filmowy Haneke.

Frank van den Ven oceni film dla Cinemagazine . W zamku bezsensowno istnienia dotyka biurokracja. Jeli cokolwiek w tym yciu jest bez znaczenia, to jest to zbdny wydatek, jaki przyniosyby zasady opracowane przez ludzi. Haneke przeniós wiern adaptacj ksiki na ekran i wyranie opowiedzia synn histori. Niestety film trwa zdecydowanie za dugo i nie trzyma napicia. Szkoda, bo Haneke to kto, kto gwarantuje jako. Nawet jeli widoczne s typowe cechy Haneke, wystarczy pomyle o chodnej atmosferze i trzewych obrazach, ten film nie wydaje si by penoprawnym dzieem mistrza. Postacie pozostaway paskie i nie byo szokujcego zakoczenia. Zamek to chyba najgorszy jak dotd film Austriaka. Filmowcy byliby lepiej, gdyby opowiadali wasne historie. Jest to jednak odwana próba. Haneke próbowa czego nowego, ale nie udao mu si stworzy fascynujcego filmu.

Ezequel Iván Duarte z El Zapato De Herzog wyjani, e przewaga kolorów ziemi jest oznak wiejskiej prostoty i wrogoci ludzi i ich mieszkaców, a zmierzchowy nastrój sugeruje zmczenie i chwilowy parali spowodowany cigym powtarzaniem podobnych sytuacje wywoane bez postpu lub zmiany. Extradiegetic styl narracyjny bez wsparcia muzyk czuje si jak w postaci suchego lodu. Pod wzgldem wiernoci filmowi brakuje realnego dramatycznego postpu. Gos narratora o równych prawach jest nawet wbudowany, aby wyjani uczucia i zastpi dialogi. Niejednoznaczno to jedna z najpotniejszych cech kafkowskiego humoru. Absurdalne biurokratyczne sytuacje i mieszne zachowania wielu postaci jednoczenie wytwarzay wdzik, który zwaszcza przy trwajcych wydarzeniach i ich nieustannym powtarzaniu powoduje zmczenie bohatera, co czsto objawia si niemoliwoci. czenie humoru i rozpaczy to trudna sztuka.

Gürkan Kilicaslan pisa o wystpie aktorów, e Haneke udao si stworzy wiele przycigajcych wzrok postaci i momentów. Modzi ludzie, których K. zosta udostpniony jako asystenci i grali z wielk wpraw Frank Giering (utalentowany aktor, który zmar w wieku 38 lat) i Felix Eitner, byli niczym podmuch z powieci Kafki do pótna Nioscy. Ulrich Mühe, zmary w 2007 roku, w mistrzowski sposób przedstawia chód, który odpowiada Haneke, a take rozpacz i tajemnic. Ta posta jest najpotniejszym elementem filmu, a Haneke po mistrzowsku uchwyci j na ekranie. Uznanie naley si take Susanne Lothar jako Frieda i André Eisermannowi jako Barnabasowi.

Ed Howard z Only the Cinema napisa pod koniec swojej recenzji, e jednym z najwaniejszych punktów zarówno filmu, jak i powieci by sposób, w jaki nieludzka biurokracja sprowadzia ludzi do ograniczonego interesu wasnego, uniemoliwiajc im Rozwijanie znaczcych powiza. chyba e na podstawie tego, czego chc dla siebie. Oczywicie jest to temat bardzo bliski Haneke, a film dobrze wpisuje si w osobist twórczo reysera i podkrela typowe dla niego problemy zwizane z alienacj i okruciestwami, jakie nios ze sob rzdy i systemy spoeczne. To fascynujcy film, gównie dlatego, e opiera si na naprawd zoonej i mocnej ksice, ale take dlatego, e odzwierciedla Haneke.

Na stronie Ostatnie wyjcie stwierdzono, e w starannej i wiernej filmowej adaptacji ksiki Kafki Haneke udaje si uchwyci surrealistyczn, paranoiczn, tajemnicz, egzystencjaln i duszc atmosfer. Nieprzyjaciel walczy z miejscowymi, przedziera si przez absurdalne zasady, hierarchie, napotyka spoeczne przeszkody i nieefektywno, odkrywa, e nigdy nie zblia si do celu. Film przeskakuje midzy scenami i koczy niedokoczone jak ksika.

Christian Schön von Filmstarts napisa: Gdyby istniay filmy analogiczne do muzyki, byby podzia na filmy U i E, czyli te, które s zabawne i te, które s powane, twórczo Michaela Hanekego byaby prawie bez wyjtku by sklasyfikowane jako E-filmy jesienne. Tak te jest w przypadku literackiej adaptacji filmowej Zamku, opartej na fragmencie powieci Franza Kafki: Swoj adaptacj Haneke znacznie czciej trafia w sedno kafkowskich sytuacji, gdy s one podobnie krystalicznie jasne i tajemnicze co o tym samym czasie". Jednak filmowi jako caoci brakuje niezalenoci niezalenie od ksiki. Film pasuje niemal bezproblemowo do estetyki jego wczeniejszych filmów, kontynuuje, a raczej przechodzony styl znajduje odzwierciedlenie na kilku poziomach kinowej konstrukcji. Fakt, e nie ma muzyki w tle do scen chyba e muzyka jest zakotwiczona w samych scenach przypadkowo nadaje filmowi fajny, autentyczny, realistyczny charakter i klaustrofobiczn ciasnot. Najwaniejsze, e aktorzy, "przede wszystkim Ulrich Mühe i Susanne Lothar, swoj dyskretnie apatyczn gr przyczyniaj si do konkretnego efektu". Schön uzna wprowadzenie gosu narracyjnego od samego pocztku za powan wad.

Krytyk serwisu filmowego patrzy jednak na to inaczej w odniesieniu do gosu narratora i stwierdzi: Intensywne zdjcia do powieci Franza Kafki, która skupia si na narastajcej rezygnacji i samotnoci gównego bohatera granego przez Ulricha Mühe. Podan wierno oryginaowi wspiera gos narratora, który odczytuje fragmenty tekstu Kafki i tworzy napicie midzy nimi a filmem.

Wedug Kino.de byo tylko kwesti czasu, zanim Michael Haneke spotka Franza Kafk, mroczny filmowiec spotyka jeszcze mroczniejszego artyst mówicego . Beznadziejny los geodety K., który bezskutecznie próbowa zosta wpuszczony do zamku, odsania kongenialn relacj midzy nimi. Dziki lodowatym, nocnym obrazom ostatnia powie Haneke Kafki zamienia si w zimn utopi daremnoci, której nieubagan mechanik agodzi tylko dwiczny narracyjny gos Udo Samela. Oprócz uderzajcej wiernoci pracy, doskonaa selekcja aktorów (m.in. André Eisermann, Otto Grünmandl, Nikolaus Paryla) przyczynia si do genialnej spójnoci tej adaptacji, w której wybitny Ulrich Mühe znalaz zaskakujc liczb krawdzi. mówi na zakoczenie.

Nagrody

Festiwal Filmów Telewizyjnych w Baden-Baden 1998

 • Nagroda dla Michaela Haneke ze specjaln nagrod za reyseri

Austriacka Nagroda Telewizyjna dla Edukacji Dorosych 1998

 • Nagroda dla Michaela Haneke wraz z nagrod w kategorii Najlepszy film telewizyjny

Nagroda im. Adolfa Grimme'a 1999

 • Nominacja do nagrody Adolfa Grimme'a w kategorii fikcja i rozrywka

Kolejne filmy

Po filmach zrealizowanych w latach 1962, 1968 i 1994 jest to czwarta i jak dotd ostatnia filmowa wersja fragmentu powieci Kafki, zob. Das Schloß # Filmings .

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. a b c Zamek na filmportal.de
 2. Das Schloss Rys. Okadka DVD Arte Edition
 3. Das Schloß, Austria 1997 W: Kindlers Literaturlexikon, Monachium 1986, arsenal-berlin.de. ródo 18 sierpnia 2019.
 4. a b Dieter Wunderlich: Franz Kafka: Das Schloss dieterwunderlich.de. ródo 18 sierpnia 2019.
 5. Zamek. W: pryzmacie . ródo 1 maja 2021 .
 6. Marcus Stiglegger: Michael Hanekes Kod: Nieznany i Das Schloss ikonenmagazin.de. ródo 18 sierpnia 2019.
 7. ^ Frank van den Ven: Zamek (1997) cinemagazine.nl (holenderski). ródo 18 sierpnia 2019.
 8. Ezequel Iván Duarte: El Castillo - Zamek elzapatodeherzog.wordpress.com (hiszpaski). ródo 18 sierpnia 2019.
 9. Gürkan Kilicaslan: Zamek - Michael Haneke (1997) gurkankilicaslan.com (turecki). ródo 18 sierpnia 2019.
 10. Ed Howard: Zamek seul-le-cinema.blogspot (w jzyku angielskim). ródo 18 sierpnia 2019.
 11. Zamek thelastexit.net (angielski). ródo 19 sierpnia 2019.
 12. ^ Christian Schön: Das Schloss filmstarts.de. ródo 18 sierpnia 2019.
 13. Zamek. W: Leksykon Filmów Midzynarodowych . Serwis filmowy , udostpniony 22 lutego 2020 r . 
 14. Das Schloß: Radykalna adaptacja powieci Franza Kafki o tej samej nazwie kino.de. ródo 18 sierpnia 2019.

Opiniones de nuestros usuarios

Hanna Kowalski

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Stefan Barański

Ten wpis na Zamek (1997) sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Zdzislaw Chrzanowski

Uważam, że ten wpis o zmiennej Zamek (1997) jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.