Zagubiony miechInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Zagubiony miech. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Zagubiony miech zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Zagubiony miech i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Zagubiony miech. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Zagubiony miech! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Zagubiony miech, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Zagubiony miech (te: Zagubiony miech ; roboczy tytu: Das Sängerfest ) to nowela Gottfrieda Kellera , która, ukoczona w 1874 roku, ukazaa si jesieni tego samego roku jako zwornik w drugiej czci powieciowego cyklu The People of Seldwyla w Göschen w Stuttgarcie. W licie do Emila Kuha z 6 grudnia 1874 r. Autor napisa: Zawiera on specyficzne warunki lokalne, które wszyscy w Szwajcarii natychmiast rozpoznaj.

Para - to Jukundus i Justine - mieje si z kryzysu maeskiego. Znajdujc si ponownie, para odzyskuje miech.

akcja

1

Ze swoim chorym Jukundusem Meyenthalem na czele, Mski Chór Poranka Seldwyler przemieszcza si przez pikny letni las na brzeg nienazwanego jeziora, którego podobiestwo do Jeziora Zuryskiego jest oczywiste. Na festiwalu piewu nad brzegiem jeziora mody Jukundus prowadzi swoich wspówyznawców do sukcesu, wykonujc konkursowe piewy chóru z radosnym, ale umiarkowanym barytonem. Panowie z Seldwyler otrzymaj honorowy prezent od jury za zaprezentowanie swojego wpisu Przebudzenie Fioków!. Ponadto Jukundus poznaje pikn Justine Glor i jej rodzin w Schwanau nad brzegiem wspomnianego jeziora. Dalsza rodzina Glor, którzy stali si bogaci w jedwabiu tkania , nie umywa do Jukundus. Jukundus mieszka z matk w Seldwyla. Ich majtek przywieziony z zagranicy jest prawie wyczerpany. Jukundus najpierw pracowa bez powodzenia w biurze inynieryjnym, a nastpnie u sprzedawcy. W kocu dosta si do kapitana szwajcarskich si zbrojnych. Dziki swojemu opanowaniu i dowiadczeniu jako dowiadczony oficer, Jukundus moe pomóc porucznikowi Glorowi - jednemu z braci Justine - wyj z gniewnego baaganu podczas pojedynków. Jukundus lepiej dogaduje si z dziadkami Justine, którzy nadal yj po prostu, ni z bogatymi rodzicami i dumnym rodzestwem Justine. Mieszkaj we wasnej posiadoci na wzgórzu nad Schwanau. Podrónik o imieniu Göthe wczeniej chwali ten obszar. Czasami Justine i Jukundus szukaj dwóch bardzo starych, wci do ywioowych ludzi.

2

Moda para wysza za m i odtd mieszkaa w Seldwyla z matk Jukundu. Jukundus rezygnuje ze suby wojskowej i zostaje handlarzem drewna. Jukundus poczu wyrzuty sumienia w zwizku z tym, e wokó Seldwyli byo jasne. Jako cakowicie uczciwy czowiek, niedowiadczony nowy przedsibiorca nie jest w stanie sprosta surowym zachowaniom przyjació biznesowych. Zrujnowany finansowo, troskliwy przedsibiorca Jukundus kadzie kres rzezi drzew i przybywa ze swoj Justyn, aby zamieszka z dziadkami na Schwanau Hochsitz. Po rozpoczciu dziaalnoci w zakresie tkania jedwabiu przez teciów, Jukundus - zbyt ufny w trudn, codzienn dziaalno - ponownie upad finansowo.

Justine bierze udzia w wspaniaej pracy reformatorskiej pastora Schwanau. Moda kobieta staje si ostoj duchownego. Niezalenie od tego pastor otwarcie gosi z ambony przeciwko pogldom Jukundiego na religi i sztuk. Podczas kazania nikt nie moe zaprzeczy, ale potem w mniejszym krgu Jukundus w ogóle si nie poddaje. Taka kontrowersja, zacieka debata w obecnoci przeraonej Justine, wywouje konflikt midzy par. Gottfried Keller pisze: Od tego momentu ten peen wdziku i radosny miech znikn z twarzy obojga maonków, tak cakowicie, jakby nigdy w nich nie y.

3

Jukundus jedzie do stolicy stanu i zostaje u przedsibiorcy - byego przeoonego wojskowego. Na próno czeka na znak pojednania ze strony Schwanau. Justine milczy. Po raz pierwszy dla Jukundusa podstawowa uczciwo nie jest przeszkod zawodow. Przedsibiorca zaleny Jukundus wykonuje teraz swoje rozkazy pod zwierzchnikiem - tak jak robi to w wojsku. Jednak gubi si w upolitycznieniu stolicy. Jukundus docza do informatorów, którzy atakuj w szczególnoci honorowych obywateli.

Ponury transatlantycki kryzys gospodarczy wstrzsa i ostatecznie rujnuje synny i niegdy tak bogaty House of Glor. Justine opuszcza Schwanau i chce pracowa jako nauczycielka w stolicy stanu.

4

Gottfried Keller zaskakuje nieprzygotowanego czytelnika w ostatnim z czterech rozdziaów deus ex machina Ölweib, Sybil zniesawienia. Chodzi o poboczn histori Glorschen, gboko religijnej tkaczki jedwabiu Ursuli i jej pracowitej córki Agathchen. W przeciwiestwie do innych, bardziej wyrachowanych tkaczy jedwabiu, Ursula rozumie pogron w kryzysie kapitalistyczn rodzin Glor. Ursula dobrowolnie rezygnuje i wyjeda z córk do stolicy stanu. Jednak mistrz jedwabiu Glor wyznacza damom may domek na zakwaterowanie, w którym równie zamieszkuje oliwkowa kobieta. Konflikty - nie z cichego, dn -brüchigen Ursula, ale raczej z ich uytkowników - nie moe by dugo czeka: Ciekawy sposób Jukundus jest, mimo wszystko, on szuka - z katalogu do czernienia wici ludzie w kieszeni - to swego polityczni przyjaciele czsto cytowali Olweiba. Przybywajca Justine odwiedza swoje przyjacióki Ursul i Agathchen. Po chwili Justyna jest rozczarowana Urszul, która ma opini witej.

Justine spotkaa Jukundusa w mieszkaniu Ursuli. Maonkowie padaj sobie na szyje. miech nie chce jeszcze wraca. Na pocztku para idzie obok siebie z gbok powag. Ale potem w Schwanau, pod gór w drodze do dziadków Justine, utracony umiech powraca na ich twarze. ciskaj si i cauj. Jukundus da od swojej ony, aby natychmiast wypowiedziaa sowo, którym go obrazia, i wyrzucia go po kótni o sprawy wiary. Gruba mio Justyna posusznie powtarza Lumpazi! I potajemnie auje wczeniejszego przywizania do duchownego. Odtd para mieszkaa szczliwie w miecie i miaa dwoje dzieci. Syn i córka nazywaj si Justus i Yukunde.

Pastor Schwanau by wtedy zadowolony, e móg za porednictwem Jukundiego rozpocz wiecki interes, w którym okaza si o wiele bardziej wyrafinowany i poyteczny ni sam Jukundus, który kiedy zrobi w Seldwyla i Schwanau; poniewa on, pastor, nieatwo uwierzy w to, co kto mu powiedzia .

Referencje

 • 6 stycznia 1873 roku Gottfried Keller napisa do Adolfa Exnera, e ta historia jest bardzo moralna.
 • Gottfried Keller nie zaprzecza krytyce Vischera (patrz poniej) w odpowiedzi z 29 czerwca 1875 r., Ale przyznaje si do tendencyjnego, nudnego malowania i wymienia bdy Langa z ambony, przeciwstawiajc si antyklerykalnemu tekstowi.

Przyjcie

Wypowiedzi z XIX wieku

 • W 1874 r. W Augsburger Allgemeine Zeitung Friedrich Theodor Vischer skrytykowa lokalny kolor, który moe by trudny do zrozumienia dla osób spoza Szwajcarii.
 • Auerbach (recenzja z 10 czerwca 1875 r. W " Deutsche Rundschau ") zawiadcza o czystej i wiarygodnej egzekucji oraz "odwiea" si portretowaniem tego, co religijne i polityczne. Jednak niektóre rzeczy s nakadane zbyt grubo; na przykad incydenty wokó oliwkowej kobiety. Auerbach chwali Kellera za to, e pooy nacisk na rysowanie postaci. Poniewa kto inny móg zamiast tego pomalowa procesy tkaniem jedwabiu.
 • Tekst zosta omówiony 30 wrzenia 1879 r. W rubryce "Trwaa wojna zemsty" w " Neue Zürcher Zeitung ".

Ostatnie komentarze

 • Wegelied , piewany przez Jukundusa w lesie na pocztku pierwszego rozdziau, jest traktowany przez Sprengla jako optymistyczny, przemieniony paszport dla republikaskiego szwajcarskiego demokraty Gottfrieda Kellera.
 • Pewne fragmenty tekstu rozwijaj kwestie wiary . Ermatinger pisze o wierzeniach Gottfrieda Kellera: Dla niego nie byo ju osobistego przetrwania, a w kwestii istnienia Boga ograniczy si do wyznania niewiedzy. Niektórzy tumacze, na przykad Neumann, uywaj w tym kontekcie Feuerbacha jako Gottfrieda Deklaracja misji Kellera: Bezkompromisowa krytyka religii przywraca martwych Humanitas do ycia.
 • Kaiser krytykuje cienkie ramy powieciowe i rozproszone. Z rozproszeniem kadzie palec na otwartej ranie. Chodzi o rozbieno midzy histori rodziny Meyenthal-Glor a masow krytyk spoeczn.
 • Mówice nazwiska dwóch gównych bohaterów - Meyenthal i Glor - oznaczaj pikn przyrod i status spoeczny [Glor (ia)]. Lumpazi oznacza zdeprawowany facet i moe by kojarzony z Lumpazivagabundus .
 • Böning wskazuje na symetrie, na dopeniajce si elementy w caej kolekcji. Gdy pierwszy tekst zostanie umieszczony na tle ostatniego tekstu w zbiorze, zagubiony grymas wyrónia si na tle odzyskanego miechu. Gottfried Keller przeadowa tekst religijnoci Justine oraz politycznymi bdami i zamieszaniem Jukundiego.
 • Schilling cytuje opisan przez Gottfrieda Kellera Seldwyla jako miejsce, w którym nikt nigdy nie natkn si na zielon ga. Autor przyj oliwkow kobiet za koza ofiarnego szwajcarskiego spoeczestwa, reprezentowanego przez Seldwylerów, którzy byli skorumpowani, nieudani, knujcy i przede wszystkim przecitni.
 • Breitenbruch wymienia inne wiodce fragmenty: Fritz Behrend (Berlin 1937), Walther Hahn (The Modern Language Quarterly, 22 (1961)), Larry D. Wells ( The German Quarterly 46 (1973)) i Jean Marie Paul (Études) germaniques 36 (1981)).

literatura

Pierwsza edycja

 • Zagubiony miech. W: Ludzie z Seldwyla. Na podstawie prozy Gottfrieda Kellera. Drugie zwikszone wydanie w czterech tomach. GJ Göschen'sche Verlagbuchhandlung, Stuttgart 1874

Wydanie uywane

 • Zagubiony miech. Str. 499595 w: Thomas Böning (red.): Gottfried Keller. Mieszkacy Seldwyla. Niemiecki klasyczny wydawca w mikkiej oprawie. Tom 10, Frankfurt nad Menem 2006, ISBN 3-618-68010-4 (odpowiada Gottfried Keller, wszystkie prace w siedmiu tomach (w tym samym miejscu publikacji przez tego samego wydawc))

Literatura dodatkowa

 • Bernd Breitenbruch: Gottfried Keller. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1968 (wydanie z 1998 r.), ISBN 3-499-50136-8
 • Zagubiony miech . S. 156165 w: Bernd Neumann: Gottfried Keller. Wprowadzenie do jego pracy. Athenäum Verlag, Königstein / Ts. 1982 (AT 2170), ISBN 3-7610-2170-4
 • Waciwe zakoczenie - zagubiony miech. Str. 132135 w: Diana Schilling: Keller's Prosa. Peter Lang Verlag, Frankfurt nad Menem 1998, ISBN 3-631-34190-3 . Jednoczenie praca doktorska na Uniwersytecie w Münster (Westfalia) w 1996 roku
 • Peter Sprengel : Historia literatury niemieckojzycznej 18701900. Od powstania Cesarstwa do przeomu wieków . Beck, Monachium 1998, ISBN 3-406-44104-1
 • Zwornik cyklu. Zagubiony miech. Str. 9499 w: Rolf Selbmann: Gottfried Keller. Powieci i opowiadania. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2001 (Klassiker-Lektüren Vol. 6), ISBN 3-503-06109-6

linki internetowe

Uwagi

 1. W tym kontekcie Neumann przedstawia swoj bardziej szczegóow recenzj (Neumann, s. 157, 1. Zvo) Das wiederfinde Lachen jako odpowiedni tytu. Ale - zgodnie z podsumowaniem Neumanna - Keller ju trafnie wybra tytu, bo pod koniec ostatniej noweli z cyklu Seldwyla Jukundus musi ugi si przed now er ze swoimi pozbawionymi skrupuów praktykami biznesowymi, która dawno si pojawia (Neumann, s. 164, 3 Zvu) .
 2. W przypadku Schwanau Gottfried Keller wzi jako szablon wypowiedzi Goethego dotyczce miasta Stäfa nad Jeziorem Zuryskim (Böning w komentarzu do uytego wydania, s. 842, 2 Zvu). W domu chmura kukuka Seldwyla (wedug Hannelore Schlaffer , cytowany w Schilling, s. 135, 1. ZVU) powinny by traktowane, po wszystkim, co zostao powiedziane, w obszarze, w którym Goethe w 1775 i 1779 roku niezwykle uprawiane posiadoci (cyt Boning w Komentarz do wykorzystanego wydania, s. 843, 10. Zvo).
 3. Wedug Ermatingera, Gottfried Keller i ten pastor mieli na myli Niemca Heinricha Langa , który by migrantem po rewolucji 1848 r. (Bönisch w komentarzu do uytego wydania, str. 830-833).
 4. Gottfried Keller uwaa - wedug Neumanna (Neumann, s. 161, 7. Zvo) - co zupenie innego; mianowicie ruch demokratyczny wokó prawnika Friedricha Lochera (18201911), który w tym czasie forsowa kampani antykapitalistyczn przeciwko wpywowemu politykowi Alfredowi Escherowi . W rezultacie w 1869 r . Wprowadzono nietypowe na tamte czasy dziaania spoeczne . Osobista konsternacja Gottfrieda Kellera w tamtych czasach jest widoczna w omawianych fragmentach tekstu, a caa narracja nie jest szczególnie dobrze odbierana (Neumann, s. 161, 12. Zvu). Nawiasem mówic, Gottfried Keller opowiada si za spoeczestwem, które chce zachowa wasno prywatn (Neumann, s. 162, 13. Zvu).
 5. W przypadku Gottfrieda Kellera do informatorów tych nale zdegenerowane bibeloty, niewierni i ukarani mali urzdnicy, oszuci, bezczynni kupcy i bankructwa, niezrozumiane arty i przywódcy piasku [w Gottfried Keller: busybody] rónego rodzaju (uyte wydanie, str. 558, 3. Zvo). Sprengel (Sprengel, s. 251, 18. Zvo) nazywa ich dziaania ruchem pseudo-demokratycznym.
 6. Schilling (Schilling, s. 134, 1. Zvo) trafniej mówi o Diabola ex machina.
 7. Wedug Neumanna (Neumann, s. 162, 1. Zvu), Jukundus jest równie rozczarowany kobiet oliwkow, która nie szanuje prywatnoci ani wasnoci prywatnej.

Indywidualne dowody

 1. ^ Böning w komentarzu do wykorzystanego wydania, s. 621, 6. Zvo
 2. ^ Böning w komentarzu do uytego wydania, s. 630, 14 Zvu i s. 666, Sigel B (odniesienie do tomu 4, strony 258), a take Neumann, s. 156, Zvu 9
 3. ^ Odniesienie w Selbmann, str. 94, 5 Zvu, do listu Emila Kuha z 6 grudnia 1874 r., Wspomnianego poniej
 4. cytowane przez Böninga w komentarzu do uytego wydania, s. 630, 11. Zvu
 5. ^ Böning w uywanym wydaniu, s. 645, 15. Zvu
 6. Uyte wydanie, str. 528, 12. Zvo
 7. Sprengel (str. 251, 15. Zvo) mówi o ruchu reformatorskim.
 8. Wykorzystane wydanie, str. 550, 6. Zvo
 9. Selbmann, str. 96, 19. Zvo
 10. Uyte wydanie, str. 563, 16. Zvo i str. 568
 11. patrz take Neumann, s. 160, 8. Zvo
 12. Wykorzystane wydanie, str. 595, 4 Zvo
 13. cytowane przez Böninga w komentarzu do uytego wydania, s. 626, 19. Zvu
 14. Böning w komentarzu do uytego wydania, str. 632 powyej
 15. Böning w komentarzu do uytego wydania, str. 641 poniej
 16. Auerbach, cytowany w Böning w uywanym wydaniu, s.643
 17. ^ Böning w komentarzu do uytego wydania
 18. ^ Sprengel, str. 566, 4 Zvu
 19. Selbmann, str. 96, 9-ty Zvu
 20. Ermatinger, cytowany w komentarzu Böninga do uytego wydania, s. 833, 3 Zvu
 21. ^ Neumann, s. 160, 16. Zvu
 22. ^ Kaiser, cytowany w Selbmann, s. 95, 14. Zvo
 23. Neumann, str. 164, 13. Zvu, a take Sprengel, str. 251, 18. Zvu
 24. z Handlexikon zur Literaturwissenschaft (Diether Krywalski (Hrsg.)), Cyt. Za Neumann, s. 157, 13. Zvo
 25. ^ Neumann, s. 164, 13. Zvo
 26. Böning w komentarzu do uytego wydania, str. 652 poniej. Patrz take Erika Swales (Oxford 1994), cytowany w Selbmann, str. 95, 22. Zvo
 27. Böning w komentarzu do uytego wydania, str. 824 poniej
 28. Uyte wydanie, str. 513, 3 Zvo
 29. Schilling, str. 135, 6. Zvo
 30. Breitenbruch, str. 184 rodkowa
 31. pol. Kwartalnik Modern Language
 32. Uyte wydanie, dostawa tekstowa, str. 666 rodkowa, Sigel B

Opiniones de nuestros usuarios

Lukas Adamczyk

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Zagubiony miech i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Marlena Domański

Ładny artykuł z _zmienna.

Filip Sosnowski

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Gabriela Szymański

Musiałem znaleźć coś innego na temat Zagubiony miech, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.