ycie Maryi (Dürer)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o ycie Maryi (Dürer). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o ycie Maryi (Dürer) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących ycie Maryi (Dürer) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat ycie Maryi (Dürer). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o ycie Maryi (Dürer)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o ycie Maryi (Dürer), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

ycie Marii Panny to cykl obrazkowy dziewitnastu drzeworytów i okadka, która zostaa wydana w formie ksikowej. Cykl zosta zapocztkowany przez Albrechta Dürera krótko po 1500 roku i zakoczony dopiero midzy 1510 a 1511 rokiem. Jeden z najlepiej zachowanych egzemplarzy znajduje si w Pastwowych Zbiorach Grafiki w Monachium . Dürer nadal pracowa nad swoj seri Wielkiej Pasji, kiedy ju zajmowa si yciem Maryi . Tylko 16 bloków drukarskich zostao ukoczonych do 1504 roku, chocia ostateczne ukoczenie zostao dodatkowo opónione przez drugi pobyt Dürera w Wenecji w latach 1505-1507.

Klasyfikacja w historii sztuki

Podczas renesansu The kult Maryi by wielkim znaczeniu. Graficy i pisarze czasu ilustrowa ycie z Bogurodzicy na podstawie apokryfów i legend z Legenda Aurea o Jakub de Voragine .

Historia pochodzenia

Dürer rozpocz cykl ycia Dziewicy w 1501 lub 1502 roku. Chocia niektóre wczeniejsze cicia z rycinami Schongauera miay motywy podobne do tych z Dürera, historycy sztuki uznaj, e Dürer nie naladowa istniejcych dzie, ale przebudowa tematy, wykorzystujc wasne pomysy, które zostay sformuowane z duym wyprzedzeniem.

Po wykonaniu 17 ci Dürer wyruszy w swoj drug podró do Woch w 1505 roku. Marcantonio Raimondi by w stanie skopiowa te gotowe kawaki. Po powrocie z Woch w 1507 roku, Dürer stworzy dwa brakujce nacicia w 1510 roku.

Wraz z innymi drzeworytami, takimi jak Wielka Mka czy Maa Mka , Dürer opublikowa równie Das Marienleben w 1511 r. W ksice, do której doczono aciskie wiersze benedyktyna Benedictusa Chelidoniusa z klasztoru w. Aegidiena w Norymberdze . W sumie Dürer wyprodukowa w tym okresie okoo 90 drzeworytów.

W XVI wieku cykl by wielokrotnie przedrukowywany.

Galeria

linki internetowe

Commons : Das Marienleben (Dürer)  - Zbiór zdj, plików wideo i audio

Indywidualne dowody

  1. Das Marienleben germanprints.ru, dostp 20 czerwca 2020 r
  2. a b ycie Maryi. ródo 19 czerwca 2020 r .
  3. a b c d e f g Stare druki mistrzowskie: Albrecht Durer (Norymberga, 1471-1528), The Life of the Virgin. Pobrano 19 czerwca 2020 r. (W jzyku angielskim).
  4. Albrecht Dürer. ycie Dziewicy. ródo 19 czerwca 2020 r .
  5. Seria drzeworyt: Life of the Virgin (1511). Pobrano 19 czerwca 2020 r. (W jzyku angielskim).

Opiniones de nuestros usuarios

Beata Krawczyk

Podane informacje o zmiennej ycie Maryi (Dürer) są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Agata Jaworski

Dzięki za ten post na ycie Maryi (Dürer), właśnie tego potrzebowałem