ycie BrianaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o ycie Briana. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o ycie Briana zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących ycie Briana i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat ycie Briana. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o ycie Briana! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o ycie Briana, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
niemiecki tytu ycie Briana
Tytu oryginalny ycie Briana wedug Monty Pythona
Kraj produkcji Zjednoczone Królestwo
Oryginalny jzyk jzyk angielski
Rok wydania 1979
dugo 94 minuty
Ocena wiekowa FSK 12
Prt
Dyrektor Terry Jones
scenariusz Monty Pythona
produkcja John Goldstone
muzyka Geoffrey Burgon ,
Eric Idle
aparat fotograficzny Piotr Biziou
skaleczenie Julian Doyle
zawód

ycie Briana (oryginalny tytu: ycie Briana Monty Pythona ) to komedia brytyjskiej grupy komediowej Monty Python z 1979 roku . Naiwny i niepozorny Brian, urodzony w tym samym czasie co Jezus , jest czczony jako Mesjasz przez nieporozumienia wbrew jego woli . Poniewa jest popeniony przeciwko rzymskim okupantom , koczy si masowym ukrzyowaniem .

Satyra zmierza do dogmatyzmu z grup religijnych i politycznych. Zwaszcza organizacje chrzecijaskie , ale i ydowskie zareagoway ostrym protestem na publikacj. Kolejne bojkoty i zakazy wystpów w krajach takich jak Stany Zjednoczone , Wielka Brytania czy Norwegia dodatkowo podsyciy kontrowersje dotyczce wolnoci sowa i blunierstwa .

Cho oskarenie o blunierstwo zostao odparte praktycznie ze wszystkich stron, satyra wci budzi kontrowersje wród chrzecijan i ze wzgldu na swoje znaczenie w historii recepcji jest uwaana za doskonay przykad rozdarcia midzy artystyczn wolnoci wypowiedzi a tolerancj religijn. Krytycy filmowi i same pytony okrelaj ycie Briana jako najbardziej dojrzae dzieo grupy komediowej ze wzgldu na spójn fabu i intelektualn tre. Liczne ankiety potwierdzaj nieustanny sukces wród opinii publicznej. Piosenka zamykajca Always Look on the Bright Side of Life staa si znana daleko poza kontekstem filmowym.

British Film Institute gosowali Briana Life 28-ci najlepszy brytyjski film wszech czasów .

wtek

W stajni obok Marii i Józefa rodzi si Brian, bdcy wynikiem romansu ydówki Mandy Cohen z rzymskim onierzem Nixusem Minimaxem . Zdominowany przez wadcz matk wyrasta na niepozornego czowieka w Judei . Zakochuje si w idealistycznej Judycie, która jest zaangaowana w Front Ludowy Judei, ydowsk grup oporu przeciwko rzymskim okupantom. Brianowi udaje si zosta przyjtym do tej grupy i uczestniczy w ich wamaniu do paacu Poncjusza Piata : Tam bojownicy o wolno chc porwa on gubernatora i tym samym obali Cesarstwo Rzymskie. Porwanie nie udaje si, poniewa inna z licznych grup odamowych, Kampania na rzecz Wolnej Galilei, jednoczenie dy do tego samego celu z tym samym planem. Brian zostaje aresztowany w paacu i zacignity na przesuchanie przed Piatem. Dziki wybuchowi miechu straników paacowych i przelatujcemu obok statku kosmicznego, Brian unika zbliajcego si potpienia, uciekajc z paacu.

Aby nie zwróci na siebie uwagi rzymskiej grupy poszukiwawczej na ruchliwym rynku, musi wcieli si w rol jednego z licznych proroków . Jego niezdarne jkanie intryguje nielicznych suchaczy, którzy sprawiaj, e zainteresowanie nim ronie, wic wkrótce ma za sob wielu zwolenników, którzy maj nadziej na odpowiedzi na wszystkie yciowe pytania od niego. Stale rosnca rzesza zwolenników ciga uciekajcego Briana na jaowe tereny, spiera si o symboliczn moc utraconego przez Briana sandaa i uwaa banay, takie jak istnienie krzaka jaowca, za cuda dokonane przez Briana. Wreszcie pustelnik zirytowany tumem , z którym przytoczony Brian chcia si ukry, zostaje wyprowadzony przez tum jako heretyk na egzekucj. Tymczasem Judith jest pod wraeniem charyzmatycznej charyzmy Briana. Spdza z ni pierwsz noc mioci.

Nastpnego ranka ulice miasta zapeniaj si uczniami Briana czekajcymi pod jego oknem na ordzia zbawienia. Brian bezskutecznie wskazuje na nonsens bezkrytycznego podania za liderem. Na podwórku zostaje aresztowany przez legionistów i sprowadzony z powrotem do Piata, który skaza go na mier przez ukrzyowanie wraz z ponad setk innych przestpców, którzy oczywicie zostali wybrani przypadkowo . Próby ratowania kocz si niepowodzeniem lub nawet nie s brane pod uwag: zarówno jego kochanek, jak i bojownicy ruchu oporu gratuluj Brianowi jego bezinteresownego mczestwa na krzyu . Jego matka oskara go o egoizm. Tylko szczliwy ukrzyowany mczyzna prosi zdesperowanego Briana, aby pomimo wyczerpujcego bezsensu spojrza na soneczn stron ycia. W jego piosence Always Look on the Bright Side of Life doczaj si wszyscy skazani na mier w uniesieniu. Nawet Brian, który w kocu pogodzi si ze swoim losem.

Historia produkcji

Rozwój skryptu

Czonkowie grupy komediowej Monty Python spotkali si na trasie promocyjnej filmu The Knights of the Coconut w Amsterdamie na pocztku 1976 roku . W barze Eric Idle i Terry Gilliam artowali o Jezusie, który zosta przybity do krzya jako wyszkolony ciela. Kiedy ten film mia premier w Nowym Jorku , Idle wpado na pomys nowego projektu: Jesus Christ Greed for Fame. Prowokacyjny temat wydawa si wystarczajco obiecujcy dla pytonów, które w tym czasie robiy ju karier solow, aby wróci do siebie. Zaskakujcy sukces komercyjny Rycerzy Kokosa równie dziaa motywujco na grup.

Od czasu wspólnej pracy przy Latajcym Cyrku Monty Pythona , stae zespoy autorów ustanowiy si na stae: Michael Palin projektowa swoje skecze gównie z Terrym Jonesem , John Cleese pracowa z Grahamem Chapmanem , podczas gdy Eric Idle i Terry Gilliam byli dwoma samotnikami grupy. Na pierwszym spotkaniu pisarzy pod koniec 1976 roku pytony czytay losowo napisane sceny na ten temat, a grupa zdecydowaa, co im si podoba, a co nie. Pythonowie wkrótce rozwinli ide zapomnianego, niezdarnego 13.  Apostoa o imieniu Brian, który spónia si na wszystkie boskie wydarzenia. Ale pytony nie mogy i nie chciay artowa z samego Jezusa z szacunku, co okazao si przeszkod w pracy nad komedi.

Dziki intensywnym badaniom natknli si w ksikach historycznych, e gorczka mesjasza szalaa w Judei w tym czasie, jak donosi Michael Palin. Na tej podstawie stworzyli posta, której historia ycia przebiegaa równolegle do Jezusa, ale wyranie nie bya Jezusem. Brian z Nazaretu , mylony z Mesjaszem, sta si tematem dominujcym. Podczas spotka innych pisarzy w twórczej atmosferze Gilliam i Jones nalegali na stworzenie spójnej historii z poszczególnych szkiców. Kiedy Michael Palin w kocu odczyta swój szkic o Poncjuszu Piacie z wad wymowy, znaleziono decydujcy element dla filmu.

W scenariuszu pojawi si równie sam Jezus: arty go nie rozpalay, lecz byy skierowane przeciwko suchaczom Kazania na Górze . Aby znale komiczne podejcie do ukrzyowania, autorzy Terry Jones i Michael Palin musieli skoncentrowa si na codziennoci tej metody egzekucji w tamtym czasie. Czasem dziennie ukrzyowano od 500 do 600 osób. [] Bawilimy si myl, e zdarzaj si wypadki i e co idzie nie tak [] Szczególnie trudne okazao si poszukiwanie satysfakcjonujcego zakoczenia. Pomys Erica Idle, aby zakoczy film lekkim, muzycznym piewem na krzyu, zosta ostatecznie zaakceptowany przez sceptycznego Terry'ego Jonesa. Na podstawie poprzedniego materiau powstaa scena, w której Brian przy oknie wzywa swoich zwolenników do samodzielnego mylenia. Jones: W tym, e tak powiem, wtki historii poczyy si.

Jako tytu nowego filmu, oprócz alternatywy Briana z Nazaretu i Briana Monty Pythona, dominowaa sugestia ycie Briana Monty Pythona .

W styczniu 1978 roku, sze pisarzy spdzi dwa tygodnie w Barbados play domu koczc ten skrypt . Poprawiono równie obsad. Wiele lat póniej, Michael Palin przypomnia: ycie Briana . Bya to ostatnia grupa dobre dowiadczenie jeli chodzi o pisanie Bo wszyscy wiedzieli, e przeniesienie na wraliwego terenu, Graham Chapman przyniós gotowego skryptu znany kanon do królowej . Pytony z satysfakcj odnotoway, e przeczyta j z przyjemnoci i bez sprzeciwu.

Przedprodukcja

Trudnoci w finansowaniu

Czonkowie Monty Python pracowali nad scenariuszem bez organizowania finansowania. W rzeczywistoci pracownik EMI, Barry Spikings, zainteresowa si projektem, gdy na Barbados natkn si na Erica Idle'a. Nieco póniej zapewni Johnowi Goldstone'owi, który zosta wybrany przez Pytonów na ich producenta, niezbdne fundusze. Jednak dwa dni przed planowanym wyjazdem na zdjcia do Tunezji czonek zarzdu EMI Bernard Delfont odrzuci projekt: przeczyta scenariusz i uzna go za obraliwy. W tym momencie umowa produkcyjna nie zostaa jeszcze podpisana; Zainwestowano ju rodki równe budetowi wspaniaego wiata grawitacji Monty Pythona . Z jednej strony Monty Python musia teraz dochodzi swoich roszcze do poprzednich wydatków w sdzie, które ostatecznie przyznano grupie. Poszukiwania nowego producenta okazay si trudne prawdopodobnie dlatego, e materia wydawa si zbyt wybuchowy potencjalnym producentom.

Eric Idle opowiedzia swojemu przyjacielowi, byemu Beatle George'owi Harrisonowi , o trudnociach ze znalezieniem mniej wicej czterech milionów dolarów, których potrzebowa. Nastpnie Harrison udostpni pienidze z wasnych rodków: zaoy HandMade Films ze swoim dyrektorem zarzdzajcym Denisem O'Brianem, aby wyprodukowa film, najwyraniej tylko dlatego, e chcia go zobaczy.

Obsada i kierunek

Pythoni zgodzili si na obsad w kocowej fazie pisania. Czsto scenarzyci odtwarzali wasny materia, chyba e byo co przeciwko temu. Bylimy w 80 procentach scenarzystami i 20 procentami aktorami, a jako scenarzyci bardzo zaleao nam na tym, aby obsada bya odpowiednia. [] Bylimy mniej zainteresowani naszymi ego jako aktorami - powiedzia John Cleese o w wikszoci prostym procesie castingu. W Life of Brian wci toczyy si wane dyskusje obsady. Trudnym pytaniem bya odpowiednia obsada postaci Jezusa. Ostatecznie osignito porozumienie w sprawie Kena Colleya i na przykad George Lazenby , sugerowany przez Johna Cleese, zosta odrzucony . Cleese wywoa dalsz dyskusj, gdy próbowa obj gówn rol. Uzasadnia to swoim deniem do trzymania postaci od pocztku do koca filmu. Michael Palin podejrzewa, e Cleese powici si i chcia uniemoliwi Grahamowi Chapmanowi przejcie tytuowej roli. Przez lata wspópraca z Chapmanem cierpiaa na jego alkoholizm. Ale szczególnie Terry Jones faworyzowa Chapmana: W poprzedniej produkcji zauway swoj wiarygodn charyzm w roli Arthura . To byo dla mnie niezwykle wane w komedii waniejsze ni bycie zabawnym gównym bohaterem. Ze swojej strony Graham Chapman postanowi zmierzy si z problemem uzalenienia i przeszed odwyk. Nie tylko jego teraz skoncentrowany sposób pracy jako aktor mia pozytywny wpyw na zdjcia: absolwent medycyny dba o zdrowie swoich kolegów na planie po zakoczeniu zdj. Eric Idle podsumowa: Graham zosta witym.

W poprzedniej produkcji, The Knights of the Coconut , grupa wybraa wspólne reyserowanie Terry'ego Jonesa i Terry'ego Gilliama. Jednak nie do pogodzenia rónice artystyczne midzy nimi nadwyryy trwale atmosfer pracy. Wic tym razem Pythonowie zgodzili si na Jonesa jako jedynego dyrektora. Scenografem zaj si dowiadczony wizualnie Gilliam, który zawsze by odpowiedzialny za animacje . Gilliam, który pracowa z prawdziwymi aktorami w Jabberwocky i zaczyna karier jako reyser filmów fabularnych, by bardzo zadowolony z tego rozwizania. Terry Jones mówi póniej równie o idealnej kombinacji, w ramach której mógby ponownie pracowa w dowolnym momencie.

Projekt produkcji

Od samego pocztku Pythonowie mieli ambitne cele z The Life of Brian . Michael Palin: Chcielimy nie tylko nagra kilka dowcipów przed namalowanymi scenami z ycia Briana w Shepperton Studios , chcielimy uy dodatków, które naprawd wyglday jak ydzi lub Arabowie i troch prawdziwego ciepa, aby byo bardziej autentyczne. Byo tak wiele szynek biblijnych, które wyglday, jakby zostay rozstrzelane w pónocnej Anglii. Jones i Gilliam wybrali Tunezj na miejsce. Mogli tam skorzysta z wieloczciowego serialu Franco Zeffirellego Jezus z Nazaretu (1978), który równie powsta w Monastyrze w Tunezji : Dua cz scenografii, kostiumów i rekwizytów Zeffirelliego bya dostpna do zdj. Inne rzymskie kostiumy i rekwizyty do ycia Briana pochodziy z zasobów wypoyczalni kostiumów Tirellego i Cinecittà w Rzymie . Charles Knode i Hazel Pethig, który pracowa ju w tej roli na Latajcy cyrk Monty Pythona , dziaa jako kostium projektantów . Maggie Weston, ona Terry'ego Gilliama, bya czci zespou produkcyjnego jako wizaystka .

Nowe budynki pod kierunkiem Gilliama byy zasadniczo hipokaustem , przez który bojownicy ruchu oporu mieli wedrze si do paacu Piata, niektóre posgi, które zostay uformowane ze styropianu jak kamienie do szkicu ukamienowania , oraz niektóre dodatki, na przykad w pobliu ruin amfiteatr , który zosta uyty jako Stadium . Gilliam wydawa si szczególnie dumny z projektu sali audiencyjnej Piata: [...] pokazali, jak rzymski porzdek próbowa pokona ydowski chaos. doprowadzio do ponownego rozalenia midzy nim a Terrym Jonesem.

Filmowanie

Ribat w Monastyrze , filmowanie lokalizacji dla Jerozolimy scen miejskich.

Po próbach rozpoczy si piciotygodniowe zdjcia w Tunezji 16 wrzenia 1978 roku. Podczas pracy nad filmem Monty Pythona grupa zwykle podejmowaa decyzje po dyskusjach. Pytony, które nie byy przed kamer, byy pomocne jako widzowie. W realizacji zdj pomóg fakt, e aktorzy byli autorami swoich tekstów. Eric Idle: Nie musisz si niczego uczy, poniewa cay czas to czytasz.

Pierwsz nakrcon scen byo ukamienowanie, które nakrcono na murach twierdzy Ribat w Monastyrze, a wic w tym samym miejscu, w którym Zeffirelli wystawi scen ukamienowania Jezusa z Nazaretu . John Cleese póniej czule wspomina atmosfer pracy, która bya wydajna na pocztku: Gocie na planie mogli pomyle, e jestemy w pitym tygodniu zdj. Intensywne przygotowanie Terry'ego Jonesa zdobyo krytyczny szacunek Pythonów, nawet jeli Jones, jak wszyscy poza tym gra kilka ról, czasem w kobiecych strojach lub zupenie nago musia dawa wskazówki sceniczne. Michael Palin patrzc wstecz: Nie traktujesz [wskazówek] bardzo powanie.

Jeli chodzi o technologi kamer, praca bya bardzo prosta. Wedug Terry'ego Jonesa, 50 do 60 procent filmu zostao nakrconych przy uyciu rcznej kamery 35 mm , aby zaoszczdzi czas i wysiek zwizany z montaem i demontaem statywu. Jedynym trudnym do wykonania ujciem okazaa si scena z Michaelem Palinem jako exleperem, który chcia dosta jamun od Briana , mimo e Jezus dawno temu cudem wyleczy jego chorob. Poda za Brianem od muru miasta do jego mieszkania ciek przez gwar rynku, któr operator John Stanier musia sfilmowa w odwrotnym kierunku w skwarze z cik kamer w rku.

Po intensywnych pracach nad scenariuszem podczas zdj nie doszo do prawie adnych zmian dialogowych ani improwizacji . Jednym z wyjtków bya scena, w której rewolucjonici mieli ukrywa si przed legionistami podczas rewizji domu. Eric Idle i Terry Gilliam jako z zaburzeniami mowy stranicy wizienni, którzy nkaj Michaela Palina jako cierpliwego, sympatycznego centuriona , równie zrobili w swojej scenie miejsce na szeroko zakrojon improwizacj.

Duym zaskoczeniem dla pytonów byo pojawienie si Spike'a Milligana . Weteran komik ( The Goon Show ) przypadkowo zatrzyma si w tym samym hotelu , aby odwiedzi pola bitew , na których po raz pierwszy po jej zakoczeniu walczy w czasie II wojny wiatowej . Pytonowie zaproponowali swój wzór do naladowania, z którym po raz pierwszy musieli zbliy si do maej roli w filmie. W scenie, w której zwolennicy Briana spieraj si o znaczenie zaginionego sandaa, Milligan odda ostronego staruszka, obok którego ta obsesyjna grupa beztrosko przechodzi. Ku zdumieniu pytonów sam Milligan opuci miejsce krcenia podczas przerwy na lunch, aby kontynuowa wakacje, chocia planowane byy dalsze nagrania. George Harrison równie przyj niewielk rol, kiedy odwiedzi zespó i przyjrza si wczeniej nakrconemu materiaowi: John Cleese przedstawia go w filmie jako czowieka, który daje Brianowi swoj gór na sobotnie kazanie.

Sceny w tumie

Terry Jones bardzo wczenie zmierzy si z wystawnymi scenami tumu. Rozstrzelanie przemówienia Poncjusza Piata do mieszkaców Jerozolimy miao miejsce w pierwszym tygodniu strzelaniny: okoo 450 tunezyjskich statystów miao rzuci si na ziemi ze miechu z powodu wady wymowy Piata. Terry Jones zatrudni miejscowego komika, ale mao kto si mia. Wic Jones zrobi, co chcia od statystów, rzuci si na plecy i zacz gono krzycze ze miechu. Jak donosi Jones, tum entuzjastycznie go naladowa. Ale poniewa adna kamera nie bya uruchomiona, ten spontaniczny moment dla filmu przepad. To bya jedna z najbardziej szalonych sytuacji w moim yciu.

Scena pod oknem Briana, który zosta nakrcony kilka dni póniej, zarzdzanym z mniejsz iloci dodatków, ale bya bardziej skomplikowana: tum musia mie dialog z matk Briana w zgodzie . Garstka angielskich urlopowiczów zostaa zwerbowana jako statyci i umieszczona w pierwszych rzdach za aktorami. Pozostaych 200 statystów stanowili Tunezyjczycy, którzy nie mówili po angielsku. Terry Jones wypowiedzia wyroki, aby tum przemówi jednoczenie. Zamierza nagra t scen, ale tum by doskonay. Nie wiedzieli, jak si nazywaj. Wanie oddzwonili, co ode mnie usyszeli. I w kocu to wykorzystalimy .

Na pocztku tej sekwencji, jako Brian, Graham Chapman niczego nie podejrzewajc otwiera okno swojej sypialni i staje nago przed fanatycznym tumem. Eric Idle poinformowa, e arabskie kobiety byy zszokowane i zdenerwowane. Terry Jones wyjani póniej, e Chapmana trzeba byo sfilmowa osobno, poniewa statystami byy gównie muzumaskie kobiety, którym nie wolno oglda nagiego mczyzny.

W padzierniku w kocu nakrcono Kazanie na Górze , ostatni scen wymagajc szczególnie duej liczby statystów. Zdjcia miay miejsce w Matmata na poudnie od Gabès , pustyni, na której krcono pustynne sekwencje pierwszego filmu Gwiezdnych Wojen . Terry Jones próbowa stworzy iluzj ogromnej publicznoci w rozlegym pustynnym krajobrazie z zaledwie 200 statystami. Kenneth Colley w roli Jezusa stan na wzgórzu, kamera zostaa umieszczona na innym wzgórzu. Dodatki zostay rozprowadzone w obu ankietach; dolina pomidzy nimi pozostaa pusta, ale kamera nie bya widoczna. Powinno to sprawia wraenie, e tum wypeniby równie dolin.

W przypadku sceny w Koloseum, która zostaa nakrcona w Kartaginie w cigu ostatnich kilku dni zdj , brak drogich statystów zosta zrekompensowany kreatywnoci, jak mówi Terry Gilliam: To powinno by popoudniowe przedstawienie, którego nikt nie oglda. [...] Zawsze mielimy mae budety. Zamiast zajmowa si sprawami bezporednio, musisz o czym pomyle. I w kocu to jest zawsze ciekawsze .

ukrzyowanie

Zgodnie z oczekiwaniami trzydniowe krcenie sceny ukrzyowania byo wyczerpujce. Na krótko przed rozpoczciem zdj padao mocno, byo wietrznie i zimno. Chory John Cleese by w stanie owin si grubym kocem jako osoba ukrzyowana. Gilliam zbudowa krzy z podnókami i siedzeniami rowerowymi dla kadego aktora: Wic mielimy wszystko ustawione, ale Terry [Jones] zmieni zdanie i umieci wszystkich na niewaciwym krzyu. Wic to byo naprawd bolesne .

Zespó duo dyskutowa na temat tego, jak autentyczny moe by obraz ukrzyowania. Byo kilka osób w grupie, które obawiay si, e bdzie to zbyt realistyczne i e odcignie to od humoru powiedzia Terry Gilliam, który nie miaby problemu z przybiciem doni z rozbryzgami krwi. Wedug Terry'ego Jonesa wahanie doprowadzio do rozstrzelania dwóch wersji. Poniewa ci, którzy mieli gwodzie, byli przeraeni pokazami testowymi, Jones uy ustawie do ostatecznego cicia, w którym rce byy tylko zwizane.

Piosenka zamykajca Always Look on the Bright Side of Life zostaa zmieniona przez kompozytora i wykonawc Erica Idle'a podczas krcenia filmu, po tym, jak zagra pierwsz powanie wykonan wersj na miejscu: Wszystkim to si podobao i wszyscy klaskali, ale pomylaem: Co, co nie jest prawdziwe jeszcze.. [] Leniuch by wkrótce pewien, e piosenk trzeba bdzie zinterpretowa szczliwie i beztrosko. W pokoju hotelowym, ocieplonym materacami, ponownie nagra piew. Ten gówny gos, piewany w Tunezji, mona usysze w filmie obok profesjonalnie nagranej i zaaranowanej orkiestry.

Animacje i efekty specjalne

Terry Gilliam powiedzia, e George Lucas pochwali swoj sekwencj statku kosmicznego. (zdjcie z 2001 roku)

Za efekty wizualne odpowiada Terry Gilliam. Na przykad mia namalowany szablon o wysokoci okoo czterech metrów dla Jerozolimy, który zosta sfotografowany z daleka. Ruiny amfiteatru w Kartaginie zostay wykorzystane na Jerozolimskie Koloseum. Brak imponujcego efektu zrekompensowa matowy obraz z imponujcymi architektonicznie ukami - technika filmowego triku , któr wykorzystano równie w ujciu, na którym wida ciany paacu Piata posmarowane antyrzymskim graffiti. Poniewa staroytnych murów nie wolno byo zamazywa, Terry Gilliam zbudowa przed nimi to cienne do nagra, w których nie mona byo uy matowego malowania.

Gówn rol Gilliama w Monty Python od samego pocztku bya produkcja humorystycznych animacji, które powinny czy ze sob poszczególne skecze. W The Life of Brian nie byo potrzeby tworzenia tych surrealistycznych krótkich kreskówek ze wzgldu na surow fabu. Zamiast tego Gilliam animowa rozbudowane napisy pocztkowe do The Life of Brian , jak zwykle z wycitymi postaciami i pod wasnym kierownictwem . Trzeba to zobaczy kilka razy, eby zobaczy wszystko. Jest tam historia. Ta maa posta siedzi w niebie, na ziemi Boga, trafia na ziemi i przeywa pewne przygody. Pomimo caej dumy z jego animacji, Gilliam przez dugi czas widzia swoj przyszo w prawdziwym filmie. Wraz z decyzj o wczeniu do filmu sekwencji science fiction wystawionej przez Gilliama , pytony nie tylko speniy ambicje Gilliama: humor pytonów powinien zawsze charakteryzowa si nieprzewidywalnoci.

W gonej sekwencji uciekajcy Brian spada z wiey, gdy statek kosmiczny, który przypadkowo przelatuje obok, apie go, by go uratowa. Obcy z Brianem na pokadzie tocz dzik bitw kosmiczn z wrogim statkiem kosmicznym, zanim ich statek kosmiczny uderzy, pdzi na ziemi i uderzy w Jerozolim, gdzie Brian wynurza si z wraku bez szwanku. Kiedy trzeba byo budowa gruz, budet filmu si wyczerpa. Gilliam improwizowa z niepotrzebnymi ju elementami scenerii i znalaz przedmioty ze zomowiska.

Zdjcia z Brianem w statku kosmicznym powstay w Londynie, dwa miesice po zakoczeniu zdj w Tunezji. Cao zostaa sfilmowana w pomieszczeniu o wymiarach sze i pó na osiem i pó metra. Tam zbudowalimy wntrze statku kosmicznego, wstrzsnlimy nim i stworzylimy te szalone stworzenia. Nie tylko z powodu ograniczonej przestrzeni praca dla Grahama Chapmana przyniosa pewien stres. Mieszka w tym czasie w Los Angeles i ze wzgldów podatkowych nie móg przebywa w Anglii duej ni 24 godziny. Spdzi okoo omiu z nich w pudle, zanim wyczerpany odlecia z powrotem.

Gilliam podszed do kolejnych prac nad bitw kosmiczn w zabawny sposób. Poniewa nie mia ekspertów od efektów specjalnych, którzy mogliby przeprowadzi eksplozj statku kosmicznego po uderzeniu w asteroid, na przykad poszlimy do sklepu z artami i kupilimy wszystkie eksplodujce cygara, które mieli, zeskrobali proszek i zrobilimy ma bomb. efekty dwikowe, które podniós motocyklem podczas przyspieszania. Nauczylimy si, jak robi te rzeczy z tymi filmami powiedzia Terry Gilliam, który twierdzi, e czu si jak dobrze opacany student filmowy.

przetwarzanie kocowe

Pod koniec zdj by film, który trwa ponad dwie godziny. Planowana scena otwarcia z pasterzami roi si od owiec i on Poncjusza Piata, która rzuca rewolucjonistom szalon pogo, zostaa wycita.

Usunito równie jedn z najbardziej kontrowersyjnych scen: Eric Idle napisa i zagra Otto, przywódc szwadronu samobójców Judejskiego Frontu Ludowego, który szuka Briana jako przywódcy, który uwolni Izrael od resztek nie-ydów w celu zaoenia tysicletniego pastwa ydowskiego. Wreszcie sam Eric Idle zasugerowa wycicie sceny: jego zdaniem posta zostaa wprowadzona zbyt póno i zaburzya równowag filmu. Reyser Terry Jones i John Cleese zgodzili si z nim, tylko Terry Gilliam zacz si ba ydowskich producentów w Hollywood: Powiedziaem: »Obraalimy chrzecijan, teraz przysza kolej na ydów«. Robert Hewison zauway w swoim ksika Monty Python: The Case Against wskazuje równie, e w przypadku ydowskiego nazistowskiego Ottona problemy z lobby ydowskim w Stanach Zjednoczonych byy z góry okrelone, co mogo prowadzi do problemów w dystrybucji. W wywiadzie Terry Jones póniej aowa, e edytowa t prorocz scen.

Ostatni wystp Otto nie móg zosta wyeliminowany: kiedy matka Briana i Judith odwiedzaj ukrzyowanego Briana, zwoki latajcego oddziau samobójców mona zobaczy na ziemi i podskakujce stopy podczas ostatniej piosenki. Mimo to pytony byy wyjtkowo zadowolone z gotowego filmu. Michael Palin podsumowa: Waciwie mielimy wraenie, e wspilimy si o jeden stopie z The Life of Brian .

synchronizacja

Niemiecka synchronizacja powstaa w 1980 roku w studiach Berliner Synchron . Za scenariusz i dubbing odpowiada Arne Elsholtz . Obsadzajc poszczególne gosy, Elsholtz zrezygnowa z przypisania kademu z aktorów tylko jednego mówicego po niemiecku, który zazwyczaj wystpuje w kilku rolach. Ta decyzja doprowadzia do tego, e na przykad John Cleese zosta dubbingowany w swoich rónych rolach przez cznie trzech mówców, którzy z kolei wypowiadali si kilkoma rolami innych aktorów (patrz tabela poniej). Niektóre pytony na scenie kamienowania gray kobiety przebierajce si za mczyzn. W wersji niemieckiej aktorki pci mskiej s równie uywane przez kobiety. Pontius Pilatus, który nie potrafi wyartykuowa r w angielskim oryginale, walczy z dwikami B, D i S w wersji niemieckiej .

aktor Aktor gosowy Rolka)
Graham Chapman Uwe Paulsen Brian / Schwanzus longus
Graham Chapman Harry Wüstenhagen 1. Mdrcy ze Wschodu
John Cleese Thomas Danneberg Reg / ydowski oficer / centurion
John Cleese Hermann Ebeling Artur
John Cleese Uwe Paulsen 2. Mdrcy ze Wschodu
Michael Palin Harry Wüstenhagen Pilatus / Rzepa Nosa / Franciszek / Byy Trdowaty / Ben / Nudny Prorok / Ucze / Nisus Wettus
Michael Palin Thomas Danneberg 3. Mdrcy ze Wschodu
Michael Palin Mogens von Gadow Eddie
Eric Idle Arne Elsholtz Loretta / Piosenkarka Ukrzyowana / Sprzedawcy / Warris / Otto
Terry Jones Ulrich Gressieker Matka Briana / asystentka ukrzyowania
Terry Jones Arne Elsholtz Szymon, wity w dole
Terry Gilliam Joachim Tennstedt widz

Przyjcie

Opór przed publikacj

Podczas zdj orzeczenie w Wielkiej Brytanii wywoao sensacj, a nastpnie powód do niepokoju wród wszystkich zaangaowanych w projekt: organizacja religijna Nationwide Festival of Light wygraa pierwszy w kraju wyrok skazujcy za blunierstwo od 55 lat przed sdami krajowymi . Na dziewi miesicy wizienia za opublikowanie blunierczego wiersza (wyrok zosta póniej zamieniony na grzywn) zosta skazany nie tylko redaktor homoseksualnego pisma Gay News : najwysze wadze sdownicze potwierdziy opini prawn, e nie ma potrzeby popeniania blunierstwa, aby zosta potpionym za czyny religijne i bluniercze.

Prace nad filmem trway, gdy Ogólnopolski Festiwal wiata naby wiele stron scenariusza. Pod przywództwem przewodniczcej Mary Whitehouse zostaa zmobilizowana przeciwko Life of Brian . W licie do przewodniczcego Brytyjskiej Rady ds. Klasyfikacji Filmu (BBFC) ostrzegano: Sam znasz konsekwencje podstpnego naduycia Boga, Chrystusa i Biblii. Opinia adwokata Johna Mortimera, z którym Pytonowie w kocu umiecili film do zbadania BBFC uzna, e moliwo pozwu jest szczupa. Oprócz w zasadzie nieszkodliwego scenariusza Mortimer podkreli równie popularno trupy komików. Fragment, wedug którego sceny byego trdowatego i kwestia dziewictwa Mandy mogy zrani uczucia religijne, zredagowa na prob Pytonów w swojej ocenie przekazanej BBFC.

Ksika o filmie, która oprócz scenariusza zawieraa kilka usunitych scen i miaa zosta sprzedana przed premier, oferowaa znacznie wikszy cel ni gotowy film. Wydawcy w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie dugo zmagali si z decyzj, czy i jak ksika moe zosta opublikowana. Przede wszystkim eksperci opisali scen z byym trdowatym narzekajcym na Jezusa jako przekltego dobroczyc jako problematyczn oraz scen z dodatku do ksiki: W niej kobieta musi wyjani swojemu chopakowi, e z kim spaa. który wydaje si by wydanym " Ducha witego ". Po konsultacjach pytony regularnie odmawiay wprowadzania zmian. Kiedy film ukaza si w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a póniej take przez BBFC, bez dalszych obaw o ewentualne bluniercze treci, wydawcy zdecydowali si wyda w zwizku ze zbliajcymi si premierami ycie Briana (z Nazaretu) Monty Pythona/Montypythonscrapbook . Zamówiona drukarnia angielska odmówia jednak wydrukowania kontrowersyjnego aneksu, dlatego pierwsze wydanie angielskie musiay by wykonane przez dwóch drukarzy.

Premiery

spór

Stany Zjednoczone

Premiera filmu, który jeszcze przed premier budzi kontrowersje z powodu obraania religii, odbya si 17 sierpnia 1979 roku w nowojorskim Cinema One . Film zosta wydany tylko dla dzieci poniej 17 roku ycia w towarzystwie osoby dorosej ( Ograniczone ). Powodem odbycia si premiery w USA bya nie tylko konstytucyjnie zagwarantowana wolno sowa .

Zaraz po publikacji pojawiy si w niektórych przypadkach gniewne reakcje stowarzysze ydowskich , katolickich i protestanckich . Ortodoksyjny rabin Abraham Hecht , przewodniczcy Rabinical Alliance of America , dwa dni po premierze filmu wyrazi zaniepokojenie, e film jest tak obraliwy, e dalsze wystpy mog doprowadzi do wybuchów przemocy. Fakt, e pierwsze wyrane komentarze nadeszy ze strony ydowskiej zaskoczy pytonów, które w kocowym filmie wykluczyy ataki na judaizm. Wedug Terry'ego Jonesa okazao si, e gównym tego powodem byo uycie ydowskiego szala modlitewnego, który John Cleese nosi w scenie ukamienowania jako arcykapan . Z kolei inni przedstawiciele judaizmu okrelili wypowiedzi Hechta jako zagroenie dla wolnoci myli.

Chrzecijanie wkrótce zaczli wyraa niech do filmu: w ogólnokrajowym komentarzu radiowym protestant Robert E.A. Lee opisa ycie Briana jako ohydny i odraajcy atak na uczucia religijne. Archidiecezja Nowego Jorku Kocioa rzymskokatolickiego rozway komedi by akt blunierstwa do wymiewania osob Chrystusa. Ojciec Sullivan z rzymskokatolickiego Urzdu ds. Filmu i Radiofonii i Telewizji spodziewa si zakazu dla modziey i uwaa, e ogldanie filmu przez katolików to grzech.

Próby wszczcia postpowania karnego przez Komitet Obywateli Przeciw Blunierstwu zakoczyy si niepowodzeniem. W tym celu 16 wrzenia przed siedzib Warner Bros. ydzi i chrzecijanie rónych wyzna spotkali si na marszu protestacyjnym do premierowego kina Cinema One . Billboardy mówi, e ycie Briana byo okrutnym atakiem na chrzecijastwo. W przemówieniu ks. Roger Fulton skomentowa amoralne aspekty filmu: W bezporedniej sprzecznoci z Pismem witym matk Mesjasza (Briana) portretuje mczyzna w kobiecym stroju [...] Mczyzna wielokrotnie wyraane s pragnienia, aby przeksztaci si w kobiet .

Po tym, jak Richard Schickel stwierdzi w swojej yczliwej recenzji filmowej w czasopimie Time, e ta agresywna satyra jest dobra do kwestionowania wasnych przekona i wartoci, felietonista William F. Buckley odpowiedzia mu pytaniem w New York Post : To znaczy, panie Schickel, czy czasami potrzebowalibymy Holokaustu Albo, jeli mielibymy si obej bez Holokaustu, czy mieszkacy Monty Pythona powinni przynajmniej nakrci komedi o Auschwitz Czy faceci powinni wej do komory gazowej i, powiedzmy, zrobi mambo Prowadzona przez Ann Frank

Czasami ostra debata oderwaa si od treci samego filmu, poniewa wikszo krytyków i aktywistów nie widziaa ycia Briana i opieraa si na opisach innych. Wedug Hewisona krya nawet plotka, e dziecko byo le traktowane podczas krcenia filmu.

Kiedy we wrzeniu i padzierniku film trafi do ogólnokrajowych kin , niektórzy operatorzy kin nie wczyli tej komedii do swoich programów ze wzgldu na protesty. ycie Briana wywoao wiele emocji zwaszcza w stanach tzw. Pasa Biblijnego na poudniowym wschodzie Stanów Zjednoczonych. W Columbia , South Carolina , republikaski senator Strom Thurmond kampani za film zniknie z lokalnych teatrach. Po zwolnieniu nastpiy gniewne protesty z plakatami typu Zmartwychwsta Briana, ukrzyowa cenzorów. W wikszoci miast w Luizjanie , Arkansas i Mississippi pokazy zostay równie odwoane lub odwoane po tym, jak prokuratorzy zagrozili pozwami przeciwko operatorom kin lub presja protestów religijnych staa si zbyt dua.

Z drugiej strony inne stowarzyszenia kocielne przyjy wyranie liberalne stanowisko. To, czy doszo do protestów i jak na nie zareagowali operatorzy kin, zaleao gównie od lokalnej wraliwoci. Wikszo kin w kraju bya w stanie bez problemu wywietli film i dziki protestom, które przycigny uwag mediów, cieszya si wysokimi przychodami. Na przykad premierowe kino Cinema One zanotowao rekordowe przychody.

Zjednoczone Królestwo

Pod koniec sierpnia 1979 roku, kiedy film by ju emitowany w Stanach Zjednoczonych, BBFC podjo decyzj o wypuszczeniu ycia Briana od 14 roku ycia bez dalszych skarg (certyfikat AA). Jednak zalecenia BBFC nie musz by przyjmowane przez odpowiednie spoecznoci angielskie. W odniesieniu do zalecanego wieku, który moe ustali kady samorzd lokalny, firma dystrybucyjna CIC zdecydowaa si na surow regulacj: film nie bdzie pokazywany w spoecznociach, które zabroniy filmowania modym ludziom.

Tymczasem Festiwal wiata stara si zapobiec lub przynajmniej powanie ograniczy pokazy. Aby dochody z chorego filmu, który nieustannie oscyloway midzy sadyzmem a zupen gupot, nie wzrosy w wyniku publicznych protestów, jak w Stanach Zjednoczonych, wybran metod byo przekonanie lokalnych organów o zakazie filmowania . Pozew o blunierstwo równie na razie nie wchodzi w rachub: szanse powodzenia w sdzie wydaway si zbyt mae. Na premier 8 listopada 1979 roku w kinie Plaza w Londynie demonstranci zebrali si przed kinem i odpiewali hymny. W dniu 9 listopada abp of Jorku , Stuart Yarworth Blanch , wezwa wszystkich chrzecijan i zainteresowanych obywateli, aby ostrzec wadze lokalne o filmie jak w innych przypadkach, gdy film wydaje si by Ludzko dewaluacji.

W programie wieczoru telewizyjnego Friday Night sobot rano w dniu 9 listopada, John Cleese i Michael Palin omawiane w studio publicznoci z Bishop of Southwark , Mervyn Stockwood i Malcolm Muggeridge , znany pisarz i odrodzenia . Muggeridge opisa, jak film wymiewa Wcielenie Boga jako tani i zwiotczay ; Stockwood nazwa wszelkie twierdzenia, e Brian nie mia na myli Jezusa pierdoleniem od samego pocztku. Muggeridge by szczególnie oburzony odraajc scen kocow, w której wielu ludzi ukrzyowanych [...] piewa numer rewiowy. Palin bya wyranie poruszona i zirytowana wypowiedziami. Twierdzi, e komedia nie chce odciga ludzi od wiary, a jedynie rozrywk: Wielu ludzi szczliwie wychodzi z kina i mieje si z niego. Bez tego ich wiara zostaa zachwiana, Biskup Stockwood zagra jeszcze w swoich kocowych uwagach do Judaslohna : Dostajesz swoje 30 srebrników, jestem pewien.

Dopiero na pocztku 1980 roku ycie Briana trafio do kin w caym kraju. Wypoyczalnia CIC miaa z góry nadziej, e oskarenie o blunierstwo zostanie do tego czasu wystarczajco uniewanione. Ponadto naley unika kolizji ze witami Boego Narodzenia. Jednak, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, kontrowersje zwizane z dystrybucj narodow nabray rozmachu. Biskupi kilku angielskich miast zaprotestowali, a Festiwal wiata dostarczy Kocioowi Anglii materiaów przeciwko filmowi, który by rozpowszechniany.

Kilka angielskich gmin wydao zakaz wystpów lub modziey nawet bez ogldania filmu, tak jak w West Yorkshire czy East Devon , gdzie rada miejska usprawiedliwiaa si: Nie musisz widzie chlewika, eby wiedzie, e mierdzi. Po zakazach nastpiy protesty przeciwko cenzurze i wolnoci sowa. Ostatecznie dziesi z ponad 370 gmin opowiedziao si za zakazem, a 27 za ocen X , co oznacza, e film nie móg zosta wywietlony ze wzgldu na wymogi dystrybucji. To tylko ograniczyo szkody w rozprzestrzenianiu si komedii: jeszcze inne ssiednie spoecznoci zezwalay na komedi, w wikszoci nawet bez wczeniejszego sprawdzenia. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, kontrowersje podsyciy sukces kasowy Life of Brian .

Inne stany

W Kanadzie nadchodzce konflikty zaczy si pojawia po raz pierwszy w czerwcu 1979 roku, kiedy audycja radiowa o tworzeniu Life of Brian zostaa zakazana. Sam film przeszed cenzur bez dalszych obaw o blunierstwo. Jednak po raz pierwszy, oprócz klasyfikacji wiekowej ("Ograniczony" - od 17 lat w towarzystwie osoby dorosej), materia reklamowy filmu musia zawiera dodatkowe ostrzeenie, e film moe obrazi uczucia religijne. Sault Ste. Prokurator nie dopuci do przesuchania Marie przez duchownego przeciwko miejscowemu kinu.

W Australii , ywot Briana przechowywane parlamentu zajty po ksidz rzymskokatolicki w Queensland stara si cenzur zakaza filmu, ale odmówili. Minister kultury potwierdzi opini prawn organu cenzury, ale stwierdzi, e brudny i niesmaczny film nie powinien by w miar moliwoci szeroko wykorzystywany. Nie tylko dziki podekscytowaniu, Brian sta si jednym z dziesiciu najbardziej udanych filmów w kraju. W Irlandii , wedug Hewison próbowano dosta Brian przez cenzur nie zmaterializowa od samego pocztku. Jednak cieka dwikowa, suchowiska wersja filmu zmontowana przez Pythonów, moga zosta wprowadzona bez adnych problemów ze wzgldu na luk w prawie. Kiedy popularny kaznodzieja telewizyjny zwróci uwag na nagranie, mówic: Kady, kto uwaa ten zapis [...] za zabawny, musi by niepokojony, dzia sprzeday zosta zmuszony do wstrzymania importu po doniesieniach prasowych, listach protestacyjnych i telefonach z pogrókami.

We Woszech film nie trafi do kin z niewiadomych przyczyn. W swojej dokadnej chronologii kontrowersji w Monty Python: The Case Again, Hewison móg tylko zgadywa, czy mona to wytumaczy katolick tradycj tego kraju . W Hiszpanii , Francji i Belgii , równie mocno katolickiej, nie byo znaczcego oporu przed przedstawieniem. Film zosta bez problemu zaakceptowany take w Austrii , Niemczech , Szwajcarii , Grecji , Danii , Szwecji i Izraelu .

Nowoci byli cenzorzy w Norwegii, którzy po raz pierwszy w historii kraju zakazali komedii z ywotem Briana . W efekcie kina w ssiedniej Szwecji reklamoway: Film jest tak zabawny, e zosta zakazany w Norwegii. W rzeczywistoci norwescy cenzorzy uzasadniali swoj decyzj tym, e masowe ukrzyowanie na kocu, ale take Kazanie na Mount na pocztku filmu, móg obrazi uczucia religijne. Zaskakujcy zakaz wywoa poruszenie w mediach, a sami cenzorzy filmowi próbowali znale kompromis wspólnie z norweskimi dystrybutorami filmowymi. Pytony nie zgodziy si na sugesti wygaszenia obrazu podczas sceny ukrzyowania i pozostawiy tylko ciek dwikow. Sze miesicy póniej niezmieniony film w kocu dopuszczono do pokazu, jak zwykle, w oryginalnej wersji z norweskimi napisami z jedynym ograniczeniem, by nie tumaczy spornych fragmentów.

wiecka krytyka

Recenzje filmowe w prasie wieckiej równie powiciy spor cz kontrowersji, dla której wielu krytyków filmowych wykazywao zrozumienie. Richard Schickel powiedzia, e Life of Brian nie byo oswojon parodi i mówi o ataku pytonów na religi. Roger Ebert , który doczy do Stanleya Kauffmanna z Nowej Republiki , wyrazi przeciwne pogldy , wedug których film bardzo by si Chrystusowi spodoba: ycie Briana jest nieszkodliwe w tak zabawny sposób, e traktowanie go powanie jest niemal blunierstwem.

Wielu krytyków filmowych zgodzio si, e Life of Brian namiewa si z filmów biblijnych, a nie z Jezusa. Ale jeli chodzi o ocen jakoci komedii, opinie krytyków filmowych znacznie si róniy. Amerykanie nie tylko wydawali si mie problemy z brytyjskim akcentem, na co narzeka magazyn branowy Variety . Amerykaski krytyk Roger Ebert powiedzia równie: Dziwny, brytyjski humor trupy jest czasami trudno dostpny dla Amerykanów.

Niezalenie od tego Richard Schickel (Time) i Vincent Canby ( New York Times ) cieszyli si komedi: Film jest jak poduszkowiec wypeniony dziwn energi, która mimo wszystko omiata kilka sabych punktów.

W kanadyjskim magazynie Maclean's Lawrence O'Toole zgodzi si z tymi, którzy uznali film za obraliwy, ale bardziej z powodu jego banalnoci ni blunierstwa. W swojej krytyce w Der Spiegel Wolfgang Limmer wyrazi si podobnie: Podniecenie religijne byo zbyt due jak na saby film. Poniewa niegdy kiepski i dziwaczny art Monty Phytonów [sic] przerodzi si w gupi, nudny slapstick.Z gagami na poziomie dojrzewajcych toalet , Life of Brian jest smutnym nekrologiem dla Monty Pythonów .

nastpstwa

Hollywoodzka komedia Zupenie Mojesz! który zosta wydany w 1980 roku z Dudleyem Moore'em w roli gównej. Sami Pythonowie skorzystali z oferty, by wyprodukowa swój kolejny film dla hollywoodzkiego studia Universal . Podczas pracy nad Sensem ycia Monty Pythona mieli czterokrotnie wikszy budet ni wydali na ycie Briana , ale duch zespou, który niedawno odrodzi si na nowo, nie móg si ju urzeczywistnia; pozostaa ona ostatnim wspólnym projektem filmowym trupy komików ksztatujcej styl.

Nawet dekady po jego ukoczeniu, sukces publicznoci Life of Brian jest znaczny. W 2006 roku sonda Channel 4 pokaza Life of Brian jako najlepsz komedi wszechczasów. W ankiecie internetowej przeprowadzonej przez brytyjski magazyn telewizyjny Radio Times w 2007 roku komedia zostaa uznana za najlepszy brytyjski film wszechczasów. British Film Institute gosowali The Life of Brian # 28 w 1999 roku za najlepszy brytyjski filmów wszech czasów . Zwroty i cytaty takie jak Kady ma tylko jeden krzy czy Powiedzia Jehowa trafiy do kultury codziennej.

Ostatnia piosenka Erica Idle'a rozwina wasne, udane ycie: Always Look on the Bright Side of Life , o ile mona to okreli, przesza z angielskich stadionów pikarskich do parady hitów: w 1991 roku piosenka zaja drugie miejsce w Stanach Zjednoczonych Królestwo. Piosenka osigna równie drugie miejsce na austriackich listach przebojów. Zamiast zdj ukrzyowanych, które wci s tematem tabu, teledysk pokazuje sceny z Latajcego Cyrku Monty Pythona . W wywiadzie przeprowadzonym w 2007 roku Eric Idle stwierdzi: Piosenka jest jedn z dziesiciu najbardziej podanych piosenek pogrzebowych ostatnich 15 lat. Razem z kompozytorem Johnem Du Prezem Eric Idle stworzy oratorium Not the Messiah . Utwór oparty na filmie, zawiera synn piosenk i mia swoj premier w czerwcu 2007 roku na festiwalu Luminate w Toronto.

Ogromny sukces i kontrowersje wokó filmu Mela Gibsona Pasja day Pythonom dobr okazj, by w 2004 roku przywróci ycie Briana do kin. Satyra zostaa uznana przez krytyków za oywcz po 25 latach: Dokadnie tego, czego brakowao w Pasji : Wicej numerów do piewu i taca. New Yorker stwierdzi, e w yciu Briana nie ma odrobiny blunierstwa. Z kolei internetowy magazyn kath.net opisa ycie Briana jako film, który wymiewa cierpienie Jezusa i jest uwaany przez wielu chrzecijan za blunierczy.

Walijskie miasteczko Aberystwyth zosta dugo wierzyli, e istnieje zakaz wydajno. Kiedy aktorka Sue Jones-Davies (Judith), wybrana na burmistrza miasta w 2008 roku, prowadzia kampani na rzecz zniesienia tego rzekomego zakazu wystpów, okazao si, e chocia komisja w hrabstwie Ceredigion recenzowaa film w 1981 roku i jego fragmenty byy wszystkie niedopuszczalne , ale wystp by nadal dozwolony. Nastpnie odby si specjalny wystp w Aberystwyth z udziaem Terry'ego Jonesa i Michaela Palina.

Life of Brian zajmuje poczesne miejsce w publicznych debatach na temat wolnoci sztuki, a zwaszcza satyrycznego humoru . W 2001 r. brytyjski komik Rowan Atkinson zaprotestowa przeciwko zaostrzeniu kar za krytyk religii, zawartych w nowej ustawie antyterrorystycznej, w odniesieniu do komedii Pythonów.

W debacie w Niemczech w 2006 roku na temat satyrycznego serialu animowanego Popetown media i osoby zaangaowane równie odniosy si do ycia Briana . Niektórzy obserwatorzy i komentatorzy nawizuj równie do kontrowersji wokó ycia Briana i karykatur Mahometa . Sami Pythonowie s sceptyczni co do tego, czy film taki jak ycie Briana mógby powsta w dzisiejszych czasach. Dzisiaj kady by si nad tym zastanowi.

W padzierniku 2011 roku wyemitowano na zamówienie telewizji BBC film Holy Flying Circus , który w satyryczny sposób opowiada o kontrowersji z 1979 roku.

Czonek inicjatywy Religijny Freiheit im Revier od 2013 roku organizuje w Wielki Pitek w Bochum publiczny pokaz filmu. W opinii Wyszego Sdu Okrgowego w Hamm stanowi to naruszenie art. 6 ustawy o witach pastwowych w Nadrenii Pónocnej-Westfalii . W zwizku z tym naoy grzywn, na któr zainteresowana osoba zoya skarg konstytucyjn . Zostao to odrzucone decyzj z dnia 6 grudnia 2017 r., poniewa wnioskodawcy nie zoyli wniosku o zwolnienie. Film nadal jest klasyfikowany przez Dobrowoln Samokontrol Przemysu Filmowego (FSK) jako nie wolny od dni ustawowo wolnych od pracy.

Analiza filmu

Inscenizacja

dramaturgia

Historia ycia Jezusa Chrystusa, znana z Ewangelii, jest ram i podtekstem opowieci Briana: Obie historie zaczynaj si od narodzin w stajni i zmierzaj w kierunku ukrzyowania na rozkaz Poncjusza Piata Wedug W. Barnesa Tatum, ycie Briana moe w ten sposób doprowadzi do policzenia filmów Tradycji Jezusa, odbicia i reinterpretacji motywów historii Nowego Testamentu . Co niezwyke, ta alternatywna historia biegnie równolegle do historii Jezusa. Sam Jezus pojawia si dopiero na pocztku filmu, równie po to, by wyjani, e Brian nie ma na myli Jezusa, chocia istniej midzy nimi wyrane podobiestwa.

Life of Brian jest uwaany za najlepiej ustrukturyzowany film grupy komediowej Monty Python. W przeciwiestwie do poprzednich lub kolejnych produkcji, poszczególne skecze typowe dla Pythona s podporzdkowane tokowi fabuy. Brian najpierw jest zaangaowany w ydowsk grup oporu, zostaje aresztowany i przez wikszo czasu ucieka - najpierw przed Rzymianami, potem przed swoimi duchowymi zwolennikami. Kocowy, okoo 20-minutowy szkic ukrzyowania przeplata kilka mniejszych skeczy, w których pojawiaj si wszyscy gówni bohaterowie. Jedyn irytacj w ramach tej spójnej dramaturgii jest nage pojawienie si statku kosmicznego zajmowanego przez kosmitów. Tatumowi wydaje si, e onierze nie mogli duej si powstrzymywa. Jednak James Berardinelli widzi nage uratowanie Briana przez statek kosmiczny parodiujcy zwyke konwencje deus-ex-machina typowej dramaturgii filmowej. W opinii wielu filmoznawców pie zamykajca Always Look on the Bright Side of Life , któr piewaj ukrzyowani, wyraa podstawow filozoficzn postaw filmu i caej pracy Monty Pythonów w tekcie.

Styl wizualny

W swojej recenzji przebudzenia Rob Thomas (Capital Times) stwierdza, e Life of Brian wyglda tak bardzo jak klasyczny epos biblijny, e jest si prawie wstrznitym, widzc oczy Johna Cleese wyaniajce si spod rzymskiego hemu. W rzeczywistoci zespó kierowany przez scenografa Terry'ego Gilliama dooy wszelkich stara, aby uchwyci najbardziej realistyczn i wiarygodn atmosfer tamtych czasów. Brud i brud s tak samo wanym rodkiem twórczym jak pranie na sznurku, które czsto jest obecne w scenografii i które powinno przekazywa aktywno w otoczeniu.

Ambicja nakrcenia heroicznej epopei miaa jednak swoje granice. To prawda, e reyser Terry Jones przywizywa wag do typowej dla gatunku estetyki bogatej kolorystyki, a take zerwa z ide fotografowania komedii tak jasno, jak to moliwe: Szkic, w którym centurion przyapa Briana na rozmazywaniu paacowych cian i udzielaniu mu korepetycji w gramatyce aciskiej odbywa si w ciemnoci zamiast. Poza tym unikano w duej mierze oryginalnych lub epicko wygldajcych nagra, aby nie odwraca uwagi od komedii. Kamera zostaa ustawiona jak w programie telewizyjnym powiedzia scenograf Gilliam z zakopotaniem, poniewa jego wyszukane scenografie s prawie niewidoczne.

Terry Gilliam stara si równie obej to ograniczenie przez komedi tak dobrze, jak to moliwe, samodzielnie robic moliwie najszersze ujcia otoczenia, aby przekaza poczucie wielkoci: Jeli dobrze zrobisz due ujcia, oni maj wpyw i mona si skoncentrowa na fabule Zasadniczo unikano zblie, bo w komediach trzeba zobaczy relacje midzy bohaterami w jak najwikszym ujciu. Terry Gilliam: Nie wszystko powikszamy. Nie tworzymy nadzwyczajnych postaw. To komedia. Przynajmniej taka jest nasza teoria komedii i trzymamy si jej .

styl

Do dzi Pythonowie nie podzielaj pogldu wielu krytyków filmowych, e ycie Briana byo parodi filmów biblijnych lub tym podobnych. W czasopimie filmowym Schnitt Florian Schwebel zgadza si z tym pogldem: Waciwie obowizkowe elementy fabuy, idealne do przysmaków, takie jak pokusy, zdrada ucznia czy zmartwychwstanie, nie s nawet wymiewane. Terry Jones podejrzewa, e ycie Briana wydaje si parodystyczne, poniewa postacie w nim zawarte W przeciwiestwie do klasycznych eposów biblijnych, zachowaj emfatyczny, codzienny sposób mówienia. Nawet w fazie rozwoju Eric Idle opisa projekt jako biblijn komedi: grupa chciaa w humorystyczny sposób rozprawi si z biblijnym mitem, który uksztatowa zachodni wiat.

James Berardinelli opisuje typowy styl Pythona jako mieszank sprytnego, wnikliwego humoru z treciwymi dialogami i oburzajc gupot. Róne style wniesione przez szeciu autorów i aktorów czsto wydaj si utrudnia krytykom i filmoznawcom opisanie efektu. The Capital Times napisa: Niektóre arty s do dojrzewajce, jak na przykad wada wymowy Poncjusza Piata. Inni s niezwykle dowcipni, na przykad gdy ukrzyowany mczyzna nie chce Samarytanina w 'królestwie ydowskim'. ( Niektóre dowcipy s do modziecze, jak wada wymowa Poncjusza Piata. Inne s do szlachetne, jak ukrzyowany czowiek, który nie chce Samarytanina w sekcji ydowskiej.)

Andrea Nolte zauwaya w swojej recenzji dla Reclam brak subtelnoci, ale jednoczenie pochwalia zakres komicznych postaci, z których niektóre nale do najbardziej subtelnych i najlepszych, jakie kiedykolwiek wymyliy pytony. Na przykad byego trdowatego, który skary si na cud swojego uzdrowienia, poniewa pozbawia go to róda dochodu jako ebraka. Albo centurion, który daje Brianowi korepetycje z aciny, zamiast aresztowa go za jego antyrzymskie graffiti .

Zgodnie z obserwacj Michaela Palina, w tej konkretnej scenie pojawia si typowy szkolny humor pytonów: nauczyciele i inne osoby posiadajce wadz s czsto obiektem kpin w pracy Monty Pythonów. John Cleese, który gównie napisa ten szkic, sam uczy aciny przez dwa lata. To jest John, który yje i oddycha. Ma cudown umiejtno pisania scen ze swojego ycia emocjonalnego, które faktycznie maj sens - powiedzia Idle, który bardziej dostrzega mocne strony innych autorów w radzeniu sobie z gupot. Z drugiej strony John Cleese podejrzewa, e w tym szkicu przyj duo stylu Jonesa i Palina, którzy czsto dyskutowali o absurdalnych argumentach o zupenie nieistotnych sprawach.

Wiele dyskusji mówi o obscenicznym braku szacunku. Ale w centrum satyry, która najwyraniej pokazuje tyle radoci w amaniu tabu, wydaje si by równie powaga: [...] skdind tak utalentowany wybuch Graham Chapman gra tylko zamieszanie i cierpienie, a do ostatniego Homeryka mia si .

Motywy i motywy

Biblia

Przedstawienie Jezusa w dwóch krótkich scenach na pocztku filmu jest silnie oparte na chrzecijaskiej ikonografii : bojownicy ruchu oporu rozgniewali si na dosowne Kazanie na Górze, poniewa Jezus by dla nich zbyt spokojny: Oczywicie, prawie kady jest bogosawiony, kto ma osobisty interes w utrzymaniu status quo [] Poza penym szacunku przedstawieniem Jezusa, film nie sugeruje, zdaniem wikszoci odbiorców, e nie ma Boga lub e Jezus nie jest Synem Boym. Pojawienie si trdowatego uzdrowionego przez Jezusa potwierdza Ewangelie, wedug których Chrystus dokonywa cudów.

Po scenach wprowadzajcych znikaj jakiekolwiek bezporednie odniesienia do Jezusa, ale jego historia ycia suy czciowo jako ramka i podtekst opowieci Briana. Fakt, e Brian jest nielubnym synem Rzymianina moe nawizywa do polemicznej legendy, e Jezus by synem rzymskiego onierza Pantery . Sam Brian mówi, kiedy musi udawa proroka, o liliach na polu lub wyranie artykuuje: Nie osdzaj innych, e nie zostaniesz osdzony". Zaoenie, e Brian powtarza niespójnie to, co mówi o Podniesionym na Jezusie jest oczywiste.

Oprócz Jezusa jest jeszcze jedna osoba wymieniona w Ewangeliach : Poncjusz Piat przeradza si w absolutny art w filmie. Chocia w okresie poprzedzajcym ukrzyowanie istniej nawizania do Barabasza, w yciu Briana nie ma postaci, która odpowiadaaby Judaszowi lub Kajafasowi . Czy to zamierzone, czy nie, decyzja, by nie podszywa si pod Kajaphasa, uniemoliwia odbiór filmu jako antysemickiego. e ukrzyowanie, gówny motyw chrzecijaskiej ikonografii, jest postrzegane z kontekstu historycznego w narracji filmu i jako Rutynowe przeprowadzane masowe ukrzyowanie jest inscenizowane, wywoao irytacj wród wierzcych chrzecijan.

Wiara i dogmatyzm

Zgodnie z konsekwentnymi obserwacjami filmoznawców i wypowiedziami pytonów, deklarowanym celem satyry nie jest Jezus i jego nauczanie, ale religijny dogmatyzm. Kazanie na Górze na pocztku filmu wyjania to podejcie: nie tylko saba akustyka utrudnia zrozumienie tego, co powiedzia Jezus. Publiczno nie zinterpretowaa poprawnie i sensownie tego, co zostao powiedziane: Kiedy Jezus powiedzia Bogosawieni wprowadzajcy pokój, publiczno zrozumiaa fonetycznie podobnych serowarów i zinterpretowaa to z kolei jako metafor i beatyfikacj wszystkich, którzy produkuj produkty mleczne.

Dla celów filozofa David Hume satyryzuje ycie Briana na siln skonno ludzi do wiary w niezwyko i fantastyk. Kiedy Brian przerywa kazanie i odwraca si od publicznoci, tum rozumie, e Brian nie chce wyjawi tajemnicy ycia wiecznego i poda za nim na kadym kroku. W potrzebie podporzdkowania si wadzy tum ogasza Briana prorokiem, a nastpnie mesjaszem. Wierzcy gromadz si masowo pod oknem Briana, aby otrzyma boskie bogosawiestwo. Tutaj Brian wypowiada gówne przesanie filmu, zgodnie z jednomylnymi stwierdzeniami: Nie powiniene nikogo ledzi. Powiniene pomyle sam. Kiedy wielu wierzcych protestowao przeciwko yciu Briana po publikacji , Pytonowie zobaczyli, e to podstawowe stwierdzenie satyry zostao potwierdzone.

Terry Jones powiedzia, e ycie Briana nie jest blunierstwem, ale herezj , poniewa jest sprzeczne z wadz kocioa, podczas gdy wiara w Boga pozostaje nienaruszona: Chrystus mówi wszystkie te cudowne rzeczy o pokoju i mioci, ale przynie je przez dwa tysice lat ludzie zwracaj si do kadego innych w jego imieniu, poniewa nie mog doj do porozumienia, jak i w jakiej kolejnoci to powiedzia. Koció za trzy minuty. Kevin Shilbrack by równie zdania, e waciwie mona by pobonym i nadal by cakowicie zadowolonym z filmu.

Fakt, e dogmatyzm w szeregach lewicy jest obiektem kpin, zosta w wikszoci przeoczony w kontrowersji. Wedug Johna Cleese, w Wielkiej Brytanii istniaa przytaczajca liczba organizacji i partii lewicowych, które walczyy ze sob, a nie ze swoimi przeciwnikami politycznymi poniewa byo dla nich tak wane, e ich nauczanie byo czyste. Lider Frontu Ludowego Judei w filmie wyjania: Jedyni, których nienawidzimy bardziej ni Rzymian [], to ci z gównianego Judyjskiego Frontu Ludowego. dokadna rejestracja przeczytaa je waciwi idioci rewolucjonici skoczyo si przedstawieniem Briana na krzyu z wyszukanym wyjanieniem zamiast go ratowa. Porednio wic akceptuj okupantów i ich metody egzekucji jako los, który trzeba znie.

W dyskusjach niewiele uwagi powicono take zamachowi na ruch kobiecy, który zacz przyciga uwag w latach siedemdziesitych. Bojownik ruchu oporu Stan chce uy w jzyku dziaaczy politycznych swojego prawa jako mczyzny do bycia kobiet. Poniewa nikomu nie naley pozbawia prawa do posiadania dzieci, teraz grupa stale akceptuje go jako Lorett. Ponadto w rezultacie rodzestwo zamiast brata lub siostry dominowao jako nowa regua jzykowa.

Indywidualizm i daremno

Liczni zwolennicy Briana podyli za nim do okna sypialni. Zirytowany czci, jak mu okazuje, wyjania wierzcemu tumowi: Nie musisz i za mn. Nie musisz nikogo ledzi. Wszyscy jestecie indywidualnociami. [...] Nie pozwól nikomu mówi ci, co masz robi.

Wedug Edwarda Sowika ta szeroko odbierana scena jest niewtpliwie jednym z tych rzadkich momentów, kiedy pytony otwarcie i bezporednio wyraaj filozoficzn koncepcj. Nawet serial telewizyjny Latajcy cyrk Monty Pythona , dla którego grupa komediowa utworzya pod koniec lat 60., opiera si na zrozumieniu humoru na indywidualizmie i nieprzystosowaniu. ycie Briana podsumowuje egzystencjalistyczny pogld, e kady powinien nada yciu swój sens.

Dlatego Briana mona okreli jako egzystencjalist w tradycji Friedricha Nietzschego i Jean-Paula Sartre'a : jest szczery wobec siebie i innych i prowadzi autentyczne ycie najlepiej jak potrafi. Brian jest jednak zbyt naiwny, by uzna go za bohatera w duchu Alberta Camusa . W ujciu Camusa poszukiwanie sensu wasnego ycia odbywa si w gboko absurdalnym, pozbawionym sensu wiecie. Absurdalny bohater buntuje si przeciwko tej bezsensownoci i pozostaje wierny swoim celom, cho wie, e jego walka nie przyniesie efektów na dusz met. Z drugiej strony Brian nie jest w stanie dostrzec bezsensownoci swojej sytuacji i dlatego nie moe nad ni zatriumfowa.

Kevin Shilbrack w Monty Pythonie i filozofii jest przekonany, e wiat jest absurdalny i e kade ycie musi by przeywane bez nadrzdnego znaczenia podstawowej koncepcji filmu. Przedostatni werset popularnej piosenki Always Look on the Bright Side of Life jasno wyraaby to przesanie:

Bo ycie jest cakiem absurdalne,
a mier jest ostatnim sowem.
Zawsze musisz stawi czoa kurtynie z ukonem.
Zapomnij o swoim grzechu - umiechnij si do publicznoci
Ciesz si tym - to i tak twoja ostatnia szansa."

"ycie jest absurdalne.
mier to ostatnie sowo
. Kiedy kurtyna opada.
Zapomnij o ciarze grzechów - umiechnij si do publicznoci.
Ciesz si ostatni szans na tym wiecie."

- Cytat z "ycia Briana"

Fina wyraa, e egzekucje s bezcelowe. Nic nie wskazuje na to, e ich mier ma jaki sens lub e czeka na nich lepszy wiat.

Na tym poziomie mona powiedzie, e ywot Briana reprezentuje wiatopogld, który zaprzecza, e religii tu podstawowe Wszechwiat odpowiada na szukanie ludzi [sensu i szczcia] milczeniem Ale ycie oferuje jako przeciwwaga dla nihilizmu Briana , zgodnie do Kevina Shilbracka humor, który z kolei jest zgodny z religi: Nie mona walczy z bezsensem, ale mona si z niego mia.

literatura

Literatura podstawowa

 • Monty Python: ycie Briana. Scenariusz i sceny apokryficzne . Wilhelm Heyne Verlag (wydanie w mikkiej oprawie), Monachium 1994, ISBN 3-453-07154-9

Literatura wtórna

 • Darl Larsen: Ksika o filmie ycie Briana Monty Pythona. Rowman & Littlefield Publishers, 2018, ISBN 978-1-5381-0365-4
 • Joan E. Taylor: Jezus i Brian. Odkrywanie historycznego Jezusa i jego czasów w filmie Live of Brian Monty Pythona . Bloomsbury T&T Clark, Londyn i in. 2015, ISBN 978-0-567-65831-9
 • Gary L. Hardcastle i George A. Reisch (red.): Monty Python i filozofia . Carus Publishing Company, Illinois 2006, ISBN 0-8126-9593-3
 • Heinza-B. Heller i Matthias Steinle (red.): Gatunki filmowe: Komedia . Philip Reclam, Stuttgart 2005, s. 381-384, ISBN 3-15-018407-X
 • Monty Python, Bob McCabe: Autobiografia Monty Pythona . Verlagsgruppe Koch GmbH / Hannibal, Höfen 2004, s. 272-307, ISBN 3-85445-244-6
 • W. Barnes Tantum: Jezus w kinie . Polebridge Press, Santa Rosa 1997, poprawione i rozszerzone 2004, s. 149-162, ISBN 0-944344-67-4
 • Andreas Pittler: Monty Python. O sensie ycia . Wilhelm Heyne Verlag, Monachium 1997, s. 152-162, ISBN 3-453-12422-7
 • Kim Howard Johnson: Pierwsze 200 lat Monty Pythona . Plexus Publishing Limited, Londyn 1990, s. 205-213, ISBN 0-85965-107-X
 • Robert Hewison: Monty Python: sprawa przeciwko . Eyre Methuen Ltd, Londyn 1981, s. 58-95, ISBN 0-413-48650-8

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. ^ Certyfikat Aprobaty dla The Life of Brian . Dobrowolna samoregulacja brany filmowej , marzec 2003 (PDF; numer testu: 51 508 V/DVD).
 2. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 59.
 3. Komentarz Michaela Palina do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 1.
 4. Komentarz Johna Cleese do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 1.
 5. Michael Palin w Autobiography of the Monty Pythons , s. 279.
 6. a b Autobiografia Monty Pythonów , s. 280.
 7. Komentarz Michaela Palina do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 28.
 8. a b c Komentarz Terry'ego Jonesa do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 21.
 9. Michael Palin w Autobiography of the Monty Pythons , s. 284.
 10. ^ Graham Chapman w Autobiography of the Monty Pythons , s. 286f i Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 63.
 11. ^ B Hewison, Monty Pythonie spraw przeciwko , str. 64
 12. ^ B Hewison Monty Pythonie spraw przeciwko , str. 65
 13. "[...] najwyraniej nie z innego powodu ni to, e chcia zobaczy film." Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 65.
 14. Komentarz Johna Cleese do Ultimate Edition DVD, rozdzia 10
 15. Komentarz Johna Cleese do Ultimate Edition DVD, rozdzia 3
 16. a b c Autobiografia Monty Pythonów , s. 281.
 17. Terry Jones w Autobiography of the Monty Pythons , s. 281.
 18. Eric Idle w Autobiography of the Monty Pythons , s. 290.
 19. Terry Gilliam w Autobiografii Monty Pythonów , s. 286.
 20. a b Komentarz Terry'ego Jonesa do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 3.
 21. Michael Palin w Autobiography of the Monty Pythons , s. 290.
 22. ^ B c d e Johnson pierwszych 200 lat Monty Pythonie , str. 206-212.
 23. a b Komentarz Terry'ego Gilliama do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 13.
 24. Komentarz Terry'ego Gilliama do pyty DVD Ultimate Edition , rozdziay 5, 7, 11.
 25. a b Terry Gilliam w Autobiography of the Monty Pythons , s. 287.
 26. Komentarz Erica Idle do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 10.
 27. ^ " Jeli kto chodzi na planie, móg pomyle, e to ju pity tydzie. Cyt. w Johnson, Pierwsze 200 lat Monty Pythona , s. 207
 28. Komentarz Michaela Palina do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 20.
 29. a b Terry Jones w Autobiography of the Monty Pythons , s. 294.
 30. Komentarz Terry'ego Jonesa do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 5.
 31. Komentarz Michaela Palina do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 13. Tumiony miech Michaela Palina mona zobaczy okoo godziny 0:40:00.
 32. Komentarz Michaela Palina do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 10.
 33. Komentarz Terry'ego Gilliama do Ultimate Edition DVD, rozdzia 27.
 34. Cytat z Das Leben Brian , wydanie w mikkiej oprawie, s. 91. Poniewa George Harrison nic nie powiedzia w tej roli, Michael Palin nazwa póniej Hello Autobiography of the Pythons , s. 294.
 35. ^ Strona ju niedostpna , szukaj w archiwach internetowych: relacja ze strzelaniny Kim Howard Johnson na pythonline.com (dostp 9 lutego 2008); W swojej wczeniejszej ksice Pierwsze 200 lat Monty Pythona Johnson pisze o 750 statystów (s. 208), co wydaje si mocno przesadzone.@1@2Szablon: Dead Link / pythonline.com
 36. Komentarz Erica Idle'a do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 21.
 37. Komentarz Terry'ego Jonesa do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 21.
 38. Komentarz Terry'ego Gilliama do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 7.
 39. a b Komentarz Terry'ego Jonesa do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 30.
 40. Komentarz Terry'ego Gilliama do Ultimate Edition DVD, rozdzia 30.
 41. Komentarz Erica Idle do Ultimate Edition DVD, rozdzia 32.
 42. a b Komentarz Terry'ego Gilliama do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 9
 43. Komentarz Terry'ego Gilliama do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 7
 44. Komentarz Terry'ego Gilliama do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 2
 45. a b c Terry Gilliam w Autobiografii Monty Pythonów , s. 293 2
 46. ^ Graham Chapman w Autobiography of the Monty Pythons , s. 291. Zobacz take Johnson, Pierwsze 200 lat Monty Pythona , s. 211
 47. Komentarz Terry'ego Gilliama do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 9.
 48. ^ B Hewison, Monty Pythonie spraw przeciwko , s. 69.
 49. Cytat z Monty Pythona, Das Leben Brian , wydanie w mikkiej oprawie Heyne Verlag, s. 92.
 50. Terry Gilliam w Autobiografii Monty Pythonów , s. 298.
 51. ^ " Myl, e to, czym si zajmuje, jest dzi niezwykle istotne z tym, co dzieje si w Izraelu. Eric pooy na czym palec; to byo cakiem prorocze. "(Eng:" Myl, e to, o czym rozmawialimy w tamtym czasie, jest dzi niezwykle istotne dla tego, co dzieje si dzisiaj w Izraelu. Eric [Bezczynny] pooy na czym palec; to byo bardzo prorocze. ") Terry Jones w The Telegraph (dostp 23 wrzenia 2008). Te i inne sceny s dostpne na najnowszym wydaniu DVD filmu ( The Ultimate Edition ) . Artyku na fanonite.org ( pamitka z 4 sierpnia 2009 w Internet Archive ) (dostp 23 wrzenia 2008).
 52. Michael Palin w Autobiography of the Monty Pythons , s. 306.
 53. Thomas Bräutigam: Leksykon synchronizacji filmu i telewizji. Ponad 2000 filmów i seriali z niemieckimi aktorami gosowymi itp. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2001, ISBN 3-89602-289-X , s. 264
 54. a b ycie Briana w niemieckim indeksie dubbingowym
 55. a b Pittler, Monty Python , s. 158.
 56. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 61.
 57. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 66.
 58. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 67
 59. ^ List z 19 lutego 1979 do Jamesa Fermana, cytowany w dokumentacji The Story of Brian , rozdzia 3
 60. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 68
 61. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 72-76.
 62. a b c d e f g h i Tatum: Jezus w kinie , s. 151162.
 63. Ten film jest tak bardzo obraliwy, e naprawd obawiamy si, e jego dalsze wywietlanie moe spowodowa przemoc. Cyt. w Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 78.
 64. Autobiografia Monty Pythonów , s. 300.
 65. ^ "Kada próba narzucenia bojkotu przez jakkolwiek grup centraln jest bardzo niebezpieczna dla wolnoci idei." Rabin Wolfe Kelman, cytowany w Hewison, Monty Python: The Case Against , 79.
 66. [] haniebny i niesmaczny atak na wraliwo religijn. Robert E. A. Lee, cytowany w Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 78
 67. "[...] wymiewa osob Chrystusa i jest dla chrzecijan aktem blunierstwa." Cyt. w Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 78
 68. ^ B Hewison, Monty Pythonie spraw przeciwko , s. 78.
 69. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , 79.
 70. "'ycie Briana' [...] okrutny atak Warner Bros. na chrzecijastwo!" S. Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 79 oraz Johnson, The first 200 years of Monty Python , s. 212
 71. ^ Matka Mesjasza (Brian) jest mczyzn w kobiecym ubraniu, co stanowi bezporednie pogwacenie Pisma witego. [] Kilkakrotnie wyraane s mskie pragnienia przemiany w kobiet. Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , 80.
 72. Recenzja filmu Richarda Schickela na time.com (dostp 18 lutego 2008).
 73. Czy pan Schickel mówi, e powinnimy mie okazjonalny holokaust A moe mówi, e jeli przez jaki czas bdziemy bez holokaustu, powinnimy przynajmniej zaangaowa graczy Monty Pythona do nakrcenia komedii opartej na Auschwitz Z postaciami wkraczajcymi do komory gazowej taczcymi, powiedzmy, mamba Prowadzona przez Ann Frank Cyt. w Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 81.
 74. Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 81. W swoim komentarzu do filmu na DVD Ultimate Edition Terry Jones podkreli, e w óeczku nie byo dziecka, kiedy Mandy je bije (Rozdzia 1 DVD).
 75. Wszystko zaczo si od operatora kina na Brooklynie, Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 81, 83.
 76. ^ Resurrect Brian, Cruciify Censors Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 82.
 77. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 82
 78. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 75
 79. ^ B c Hewison, Monty Pythonie spraw przeciwko , str. 86
 80. Jego motyw jest chory, jego historia oscyluje niestabilnie midzy sadyzmem a czyst gupot. Raymond Johnston, dyrektor Festiwalu wiata, w prasie Kocioa anglikaskiego, 23 listopada 1979, cyt. w Hewison, Monty Python: The Case Against , 84
 81. [] jak w innych przypadkach, gdy wydaje si, e powsta film dewaluujcy ludzko. Cyt. w Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 86.
 82. a b c Fragmenty debaty mona znale m.in. B. w filmie dokumentalnym The Story of Brian , rozdziay 3-4.
 83. Nie musisz widzie chlewika, eby wiedzie, e mierdzi. Cyt. w Hewison, Monty Python: The Case Against , 89
 84. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , 90
 85. Robert Hewison wymienia kwot 4 mln GBP, zob. Monty Python: The Case Against , s. 91
 86. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 71.
 87. Ostrzeenie tre tego filmu moe by obraliwa dla osób wyznajcych przekonania religijne. Cyt. w Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 72.
 88. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 83.
 89. ^ B Hewison, Monty Pythonie spraw przeciwko , s. 92.
 90. Kady, kto kupuje pyt i uwaa j za zabawn, musi mie co nie tak ze swoj mentalnoci. Brian D'Arcy, cytowany w Irish Independent 15 stycznia 1980, reprodukowany w Hewison, Monty Python: The Case Against , s. 91
 91. ^ B c Hewison, Monty Pythonie spraw przeciwko , str. 91
 92. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 92 f.
 93. [] to nie jest agodna parodia, adna dobroduszna satyra z pielgnowanych wierze. Atak Pythonów na religi jest tak intensywny, jak ich atak na romantyczn rycersko w Monty Pythonie i witym Graalu (1975). Richard Schickel w Time Magazine z 17 wrzenia 1979 r., zobacz time.com (dostp 18 lutego 2008 r.).
 94. ycie Briana jest tak radonie nieszkodliwe, e có, traktowanie go powanie jest niemal blunierstwem. Roger Ebert na rogerebert.com (dostp 20 lutego 2008).
 95. z. B. Roger Ebert na rogerebert.com (dostp 20 lutego 2008) i Vincet Canby na movies.nytimes.com (dostp 20 lutego 2008).
 96. "[...] specyficznie brytyjska odmiana humoru trupy jest czasami nie do przebicia dla Amerykanów." Roger Ebert na rogerebert.com (dostp 20 lutego 2008).
 97. ^ Film jest jak poduszkowiec napdzany energi komiksu. Jeli chodzi o such at, leci beztrosko bez zmniejszenia prdkoci. Vincent Canby na movies.nytimes.com (dostp 20 lutego 2008). Richard Schickel pisze synonimem: [...] publiczno jest zawsze pewna, nawet gdy sprawy tocz si troch na sabiej, e dobre rzeczy wkrótce si pojawi. S. krytyka time.com (dostp 18 lutego 2008 r.).
 98. "[... obraanie] raczej z powodu banau ni blunierstwa." Cyt. w Tatum: Jesus at the Movies , s. 161.
 99. Dra na krzyu . W: Der Spiegel . Nie. 33 , 2008 ( online ).
 100. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 84.
 101. Och, Mojeszu! Internetowa baza filmów , dostp 10 czerwca 2015 .
 102. Autobiografia Monty Pythonów , s. 311 n.
 103. ^ Ogoszenie na stronie informacyjnej BBC, news.bbc.co.uk (dostp 23 marca 2008).
 104. ^ Wiadomo na filmstarts.de ( Pamitka z 14 marca 2013 r. w Internet Archive ) (dostp 31 stycznia 2008 r.).
 105. Artyku o yciu Briana z okazji przebudzenia w 2004 r. na heise.de (dostp 4 kwietnia 2008 r.). Nawet Tony Blair jednoznacznie odniós si podczas sejmowej debaty na temat znanej treci satyry filmowej. Pose wczeniej przekonwertowa cytat filmowy Co Rzymianie kiedykolwiek dla nas zrobili dla rzdu. Protokó z debaty z czerwca 2006 r. na temat theyworkforyou.com (dostp 4 kwietnia 2008 r.).
 106. austriancharts.at, Austrian Charts: Always Look on The Bright Side Of Life (dostp 10 wrzenia 2012)
 107. Autobiografia Monty Pythonów , s. 298.
 108. Eric Idle w The Story of Brian , rozdzia 2.
 109. Strona wiadomoci nie jest ju dostpna , szukaj w archiwach internetowych: od 28 maja 2007 na macleans.ca (dostp 29 marca 2008).@1@2Szablon: Dead Link / www.macleans.ca
 110. ^ Widzicie, tego wanie potrzebowaa Mka Paska . Wicej numerów do piosenki i taca . Rob Thomas, w Capital Times z 15 lipca 2004 lub na uk.rottentomatoes.com ( Memento z 28 lipca 2009 w Internet Archive ) (dostp 14 marca 2008).
 111. ycie Briana nie zawiera ani krzty blunierstwa. Anthony Lane na newyorker.com (dostp 14 marca 2008).
 112. Raport na kath.net (dostp 17 marca 2008).
 113. ^ B Carl Yapp: gwiazdek Pythona do specjalnego pokazu (z Redaktora, aneksu od kwietnia 2009). W: Wiadomoci BBC. 27 lutego 2009, dostp 12 wrzenia 2016 .
 114. ^ Z raportu we Frankfurcie Rundschau z 17 padziernika 2001 r., dostpnego 17 marca 2008 r. na stronie ibka.org .
 115. z. B. tv diskurs 37, dostp 17 marca 2008 pod adresem fsf.de  ( strona ju niedostpna , szukaj w archiwach internetowych ) oraz komentarz w Hamburger Abendblatt , patrz Abendblatt.de (dostp 17 marca 2008).@1@2Szablon: Toter Link / www.fsf.de
 116. ^ Raporty i komentarze z 8 lutego 2006 na spiegel.de , 6 lutego 2006 na handelsblatt.com, 17 lutego 2008 na faz.net , a take na qantara.de (dostp 17 marca 2008).
 117. Terry Jones w wywiadzie dla filmu dokumentalnego The Story of Brian , rozdzia 4.
 118. Ustawa o niedzielach i witach (ustawa o witach pastwowych) w wersji opublikowanej 23 kwietnia 1989. Na :recht.nrw.de, dostp 14 kwietnia 2017
 119. Andreas Stephan: OLG Hamm: ycie Briana w Wielki Pitek jest niedopuszczalne. Dnia: justillon.de, 14 kwietnia 2017 r.
 120. Wydawanie filmów kinowych na prawnie chronione wita nieme, FSK
 121. Zarówno historie Jezusa i Briana zaczynaj si od skromnych narodzin w stajni. Obie historie zmierzaj w kierunku ukrzyowania na rozkaz Poncjusza Piata [] Tatum, Jezus w kinie, s. 151.
 122. Rob Thomas, w Capital Times z 15 lipca 2004 lub na uk.rottentomatoes.com (dostp 14 marca 2008).
 123. a b James Berardinelli na reelviews.net (dostp 14 marca 2008).
 124. a b c d e Reclam, Gatunki filmowe: komedia , s. 382384.
 125. Jedyne odchylenie, jak gdyby trupa nie moga si duej powstrzyma, pojawia si w poowie filmu z momentem Gwiezdnych Wojen, kiedy statek kosmiczny nagle ratuje Briana. Tatum, Jezus w kinie , s. 152.
 126. Wartoci produkcyjne s tak przekonujce, e czasami szokuje widok paciorkowatych oczu Johna Cleese pod hemem centuriona lub migotanie Michaela Palina pod falujc brod. Rob Thomas, w Capital Times z 15 lipca 2004 r. lub na uk.rottentomatoes.com (dostp 14 marca 2008 r.).
 127. Komentarz Terry'ego Jonesa do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 12.
 128. Komentarz Terry'ego Gilliama do Ultimate Edition DVD, rozdzia 1.
 129. Komentarz Terry'ego Gilliama do Ultimate Edition DVD, rozdzia 21.
 130. Komentarz Terry'ego Gilliama do Ultimate Edition DVD, rozdzia 11.
 131. a b c Florian Schwebel w sekcji - Das Filmmagazin # 47, marzec 2007, s. 27, 28.
 132. Komentarz Terry'ego Jonesa do Ultimate Edition DVD, rozdzia 13.
 133. Jak zawsze Pythonowie cz inteligentny, wnikliwy humor z treciwym dialogiem i skandaliczn gupot. James Berardinelli na reelviews.net (dostp 14 marca 2008).
 134. Rob Thomas, w Capital Times, 15 lipca 2004 r.
 135. ycie Briana. W: Zgnie pomidory . Fandango, dostp 14 kwietnia 2021 r .
 136. Komentarz Erica Idle'a do pyty DVD z edycj Ultimate , rozdzia 9
 137. Komentarz Johna Cleese do Ultimate Edition DVD, rozdzia 9
 138. Cytat z Das Leben Brian , wydanie w mikkiej oprawie, s. 18. Tatum, Jesus at the Movies , s. 157.
 139. a b c d e f Shilbrack w Monty Pythonie i filozofii , s. 14-21
 140. Nie osdzaj innych ludzi, bo moesz zosta osdzony sam. Cyt. w Tatum, Jesus at the Movies , s. 158.
 141. Czy to zamierzone, czy nie, ta decyzja, by nie mie postaci Kajfasza, pozwala unikn moliwoci, e film moe by postrzegany jako antysemicki. Tatum, Jezus w kinie , s. 153
 142. ^ Hewison, Monty Python: Sprawa przeciwko , s. 91, 93
 143. [...] dotyczy wszystkich producentów wyrobów mleczarskich; niemiecki dubbing zamienia serowarzy w narciarza, który jest bardziej odpowiedni dla ruchu ust. Pyta DVD z edycj Ultimate , rozdzia 3.
 144. Cytat z Das Leben Brian , wydanie w mikkiej oprawie, s. 89
 145. Monty Python mówi! , s. 249.
 146. Autobiografia Monty Pythonów , s. 281
 147. [] Chrystus [mówi] wszystkie te cudowne rzeczy o ludziach yjcych razem w pokoju i mioci, a potem przez nastpne dwa tysice lat ludzie umiercaj si nawzajem w Jego imi, poniewa nie mog doj do porozumienia, jak On to powiedzia lub w jakiej kolejnoci to powiedzia. Terry Jones, cytowany w Monty Python Speaks! , s. 247.
 148. Cao dotyczca 'Sandau' [...] jest jak historia Kocioa w trzy minuty. Cytat z Monty Pythona mówi! , s. 247.
 149. "[...] w rzeczywistoci mona by religijnym i cakowicie si z tym zgodzi." Shilbrack w Monty Pythonie i filozofii , s. 16
 150. Komentarz Johna Cleese do pyty DVD Ultimate Edition , rozdzia 7.
 151. Cytat z Das Leben Brian , wydanie w mikkiej oprawie, s. 34
 152. [] raczej zwariowana banda rewolucjonistów [] Tatum, Jesus at the Movies , s. 154
 153. Nie musisz i za nikim. Wszyscy musicie myle sami. Wszyscy jestecie indywidualnociami. [] Nie pozwól nikomu mówi ci, co masz robi .
 154. Jest to bez wtpienia jeden z nielicznych ich momentów otwartego i bezporedniego wyraania idei filozoficznej [] Sowik w Monty Pythonie i Filozofii , s. 178.
 155. ^ Sowik w Monty Pythonie i filozofii , s. 179.
 156. Oprawa mikka, s. 129, 133.
 157. [] ich egzekucje s bezcelowe. Nic nie wskazuje na to, e ich mier odgrywa rol w wikszej walce lub e zmierzaj w lepsze miejsce. Shilbrack w Monty Pythonie i filozofii , s. 20
 158. "Nie mona buntowa si przeciwko absurdowi, ale mona si z niego mia." Shilbrack w Monty Pythonie i filozofii , s. 23

Opiniones de nuestros usuarios

Peter Jasiński

Ten wpis na ycie Briana sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Oksana Wilczyński

Dzięki. Pomógł mi artykuł o ycie Briana.

Ireneusz Wawrzyniak

Musiałem znaleźć coś innego na temat ycie Briana, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Lukasz Frankowski

Informacje o zmiennej ycie Briana są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.