Wyrocznia z góryInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Wyrocznia z góry. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Wyrocznia z góry zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Wyrocznia z góry i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Wyrocznia z góry. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Wyrocznia z góry! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Wyrocznia z góry, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Wyrocznia z gór (angielski oryginalny tytu: The Man in the High Castle ) to alternatywna opowie o wiecie i dystopia amerykaskiego pisarza Philipa K. Dicka z 1962 roku. Akcja toczy si w tym samym roku w fikcyjnej teraniejszoci, w której trzecia Rzesza i Japonia pokonany i dzieli si Stany Zjednoczone .

zawarto

Historyczne to alternatywnego wiata

Franklin D. Roosevelt zosta zamordowany w pierwszym roku swojej prezydentury w 1933 roku, a II wojna wiatowa zakoczya si w 1947 roku zwycistwem pastw Osi . Po porace Stany Zjednoczone zostan podzielone midzy zwyciskie mocarstwa Niemcy i Japoni. Na zachód od Gór Skalistych ley Japonia (Stany Zjednoczone Ameryki Pacyfiku, PSA), na wschód obszar niemiecki. Ta z kolei dzieli si na Stany Zjednoczone Ameryki, które nadal istniej pod t nazw, i Poudnie, rasistowski reim wspópracujcy z Niemcami. Neutralna strefa buforowa, Stany Skalistych Gór (RMS), istnieje midzy obszarami japoskim i niemieckim.

W midzyczasie Niemcy osuszyy Morze ródziemne, aby zyska siedlisko (zobacz take prawdziwy, ale nigdy nie zrealizowany projekt Atlantropa ) i s zajte, midzy innymi, cakowit eksterminacj czarnej populacji Afryki. Po mierci kanclerza Martina Bormanna ( Adolf Hitler jest teraz zaraony ki ), toczy si walka o wadz midzy rónymi grupami reimu narodowego socjalizmu. Chocia japoscy okupanci prowadz bezwzgldn polityk ulegoci i unicestwienia, s autorytarni, ale w znacznie agodniejszej formie ni Niemcy. Wochy utrzymuj mae imperium na Bliskim Wschodzie, ale poza tym nie odgrywaj ju gównej roli w sprawach wiatowych.

W przeciwiestwie do naszej rzeczywistoci, Reinhard Heydrich , Fritz Todt i Erwin Rommel nie zginli w tym alternatywnym wiecie podczas drugiej wojny wiatowej. Po mierci Himmlera w 1948 r., Która nie zostaa do koca wyjaniona, Heydrich przyj swoj rol. Todt i jego organizacja Todt odbudowa cz USA okupowan przez Niemców, ale zosta nastpnie odsunity na bok w 1949 roku, co dotyczyo równie Rommla, który po zwycistwie w Afryce Pónocnej najecha Angli ze swoimi dywizjami pancernymi, a póniej zosta gubernatorem wojskowym Cz USA pod okupacj niemieck. wiat alternatywny przypisa osobliw rol dwóm osobowociom ze wiata sztuki i rozrywki, na przykad Herbert von Karajan jest dyrygentem Filharmonii Nowojorskiej , Bob Hope ma program satyryczny w Kanadzie , który najwyraniej nie jest zajty przez nazistów , w którym moe namiewa si z nazistowskiego reimu.

Rozwój techniczny równie róni si od faktycznego, wic Rzesza Niemiecka ma kompleksowy program kosmiczny (zaogowe loty na Ksiyc i Marsa trway do 1962 r.), Bomby wodorowe i midzykontynentalne rakiety pasaerskie, zaawansowane badania materiaowe (bdzie to samochód ze wspomnianym plastikowym korpusem, który powinien by oferowany za 600 USD) i bardzo wyranym przemysem farmaceutycznym. Z drugiej strony z. Na przykad telewizja nie ma prawie adnego znaczenia dla narodowego socjalizmu przedstawionego w powieci; Mówi si, e do tej pory program by nadawany w Niemczech przez cztery godziny dziennie, a na 1970 rok planowana jest budowa pierwszej stacji telewizyjnej w Ameryce Pónocnej.

wtek

Na tym tle opisywane s dowiadczenia rónych bohaterów okupowanej przez Japoczyków i strefy buforowej, których ycie splataj si okolicznociami prywatnymi lub zawodowymi.

 • Rudolf Wegener, agent niemieckiej Abwehry , udaje si w przebraniu szwedzkiego kupca do San Francisco , gdzie spotyka si z panem Tagomi , szefem Japoskiej Komisji Handlu. Musi pozosta nieodkryty, dopóki z Japonii nie przyjedzie Yatabe , szef japoskiego sztabu generalnego, któremu Wegener chce przekaza wiadomo dla rzdu Japonii. Wegener ostrzega Yatabe przed planami nazistowskiego imperium, aby wyczy Japoni po zainscenizowanym incydencie z nagym masowym uderzeniem nuklearnym, aby nastpnie móc zaj terytoria zamorskie. Kiedy dwóch mczyzn z niemieckiej suby bezpieczestwa chce zabra Wegenera, Tagomi strzela do nich i wdaje si w wewntrzny konflikt. W samym rodku zamtu wadzy ( Joseph Goebbels pocztkowo by w stanie wygra walk o wadz) Wegener wraca do Niemiec, gdzie zostaje przyjty przez Waffen SS. Jego przyszy los i pytanie, czy jego ostrzeenie dotrze do Japonii na czas, pozostaje niepewne.
 • Po tym, jak Frank Frink (z domu Fink ) zosta zwolniony ze swojej starej firmy, firmy produkujcej podróbki byych amerykaskich przedmiotów codziennego uytku jako antyki, uywa swojego byego majstra, Eda McCarthy'ego, do produkcji biuterii pod nazw Edfrank. Aby wyudzi kapita pocztkowy od swojego starego pracodawcy, udaje si pod faszyw tosamoci do klienta swojego byego pracodawcy, handlarza antykami, Roberta Childana , i mówi mu o podróbce po tym, jak udawa, e interesuje si Coltem. McCarthy Childan próbuje póniej sprzeda kolekcj biuterii Edfrank, a Childan w kocu wcza j na zasadzie prowizji. Wedug ledztwa prowadzonego przez jego byego pracodawc, Frink zostaje zatrzymany jako yd i ma zosta wydany Niemcom. Tagomi, któremu przekazano wniosek, odmawia ekstradycji z irytacji, e suba bezpieczestwa próbowaa odebra Wegenera i nakazuje uwolnienie Frinka, który zostaje zwolniony nie wiedzc dlaczego.
 • Robert Childan jest sklepikarzem (American Artistic Handcrafts Inc.) i jest znany wród Japoczyków. Towary to dawne amerykaskie przedmioty codziennego uytku, które s zbierane przez Japoczyków, ale nie maj prawie adnej rzeczywistej wartoci, a wikszo z nich to prawdopodobnie podróbki, o których dealer dowiaduje si dopiero w trakcie akcji. Przejmuje na zlecenie najcenniejsze dziea jubilerów z Edfrank i przekazuje je Panu Tagomi do przetestowania . Childan oscyluje midzy podziwem a obrzydzeniem dla japoskich okupantów, z którymi ma kontakt w postaci modej pary japoskiej (Paul i Betty), z któr odczuwa kompleksy niszoci (z paranoicznymi wyrazami). Jest zarówno wielbicielem nazistów, jak i rasist. Kiedy Childan Betty chce podarowa biuteri wykonan przez Edfranka i daje j Paulowi, z pocztku uwaa j za banaln i potajemnie namiewa si z niej, ale potem zmienia zdanie i odnajduje specjaln mdro i równowag (Wu ) w sztuce. Zwraca biuteri i oferuje Childanowi moliwo sprzeday tych duchowych dzie sztuki lub, jak oferuje Childanowi z polecenia przeoonego, masow produkcj ich jako tanich talizmanów. Childan, który handluje wycznie dla pienidzy, w kocu rozwija si w swego rodzaju narodowej dumie po wewntrznej walce i wydziera Paulowi wymówk dla sugestii sprzedania nowej sztuki amerykaskiej.
 • Pan Tagomi czuje si rozdarty midzy nowoczesnej amerykaskiej i tradycyjnego , buddyjskiego wiata. Póniej proste pikno biuterii wykonanej przez sklep jubilerski Edfrank i sprzedawanej przez pana Childana otwiera dostp do innej rzeczywistoci.
 • FRINK za ex-ona Juliana Frink , który mieszka w Colorado i pracuje jako nauczyciel judo tam, ma zwizek z Joe Cindella , rzekomo woskiej trucker. Ten zwizek ma bardziej seksualny charakter, Frink jest zarówno pocigany, jak i odpychany przez Cindell. Cindella pokazuje Frinkowi ksik Plaga szaraczy autorstwa Hawthorne Abendsena , powie o fikcyjnym wiecie, w którym siy Osi przegray wojn. Frink sysza ju o ksice i zaczyna j czyta z fascynacj. Razem z Cindell udaje si do autora Abendsena, o którym mówi si, e mieszka w domu przeksztaconym w rodzaj fortecy. Kiedy podczas jej pobytu w Denver okazuje si, e Cindella jest szwajcarskim zabójc na usugach Niemców, który ma wyeliminowa Abendsena, Frink miertelnie go rani po nieudanej próbie samobójczej yletk i podróuje samotnie. Kiedy przyjeda, okazuje si, e Abendsen mieszka w zupenie normalnym domu. Po przyjciu Frinka przez Abendsena przyznaje, e napisa ksik z pomoc chiskiego I Ching. Ze swojej strony Frink pyta wyroczni, jakiej lekcji mona si nauczy z ksiki, na co otrzymuje odpowied, e ksika odtwarza wewntrzn prawd po pokonaniu si Osi.

Konik polny ley ciki

Ksika zawarta w ksice, Heuschreckenbuch , w ostatnich tumaczeniach nazywana take Plag szaraczy, która jest zakazana na obszarze kontrolowanym przez nazistów, ale jest bestsellerem po stronie japoskiej, opowiada o fikcyjnym wiecie, w którym o wojna przegraa. Autorem jest Hawthorne Abendsen , tytu ksiki jest zapoyczony z Biblii ( Kohelet {12,5 } konik polny si wlecze).

Fikcyjny wiat ksiki róni si jednak od faktycznej historii drugiej wojny wiatowej. Wielka Brytania odegraa kluczow rol w pokonaniu pastw Osi. Niemal pokonana armia radziecka moe utrzyma miasto Stalingrad tylko przy masowym wsparciu wojsk brytyjskich, które maszeruj z Afryki Pónocnej przez Turcj do Rosji. Hitler i Goebbels zostaj zapani ywcem przez Anglików i sdzeni w Norymberdze. Nastpuje walka o wadz midzy Wielk Brytani a Stanami Zjednoczonymi, o której Wielka Brytania moe zdecydowa sama. Gównym tego powodem jest Churchill , który przez lata pozostaje brytyjskim premierem i zdecydowanie przewodzi imperium , podczas gdy w USA jeden saby prezydent zastpuje drugiego. Imperium Brytyjskie, które po wojnie rozpado si w realnym wiecie, jest najpotniejszym krajem na wiecie w Ksidze Szaraczy po tej zimnowojennej konkurencji.

Korzystanie z I Ching

I Ching ( chiski  / , Ksiga Przemian) jest wielokrotnie uywany jako wyroczni w ksice przez japoskich i amerykaskich bohaterów . Pod koniec ksiki okazuje si, e ksika w ksice The Grasshopper is Heavy zostaa stworzona na podstawie wywiadów z I Ching. Wedug Dicka, I Ching pomoga mu napisa j samemu, pomagajc okreli rozwój historii Wyrocznia gór .

tematy

Gównym tematem ksiki jest wpyw nierzeczywistoci na rzeczywisto.

 • Robert Childan zauwaa, e wiele jego antyków to podróbki. Biorc pod uwag towary Childana, pan Tagomi dochodzi do wniosku, e tylko historyczna konotacja tych przedmiotów decyduje o ich wartoci, ale nie moe by zweryfikowana.
 • Joe Cindella wyobraa sobie Julian Frink jako ciemnowos Woszk. Po wizycie u fryzjera najwyraniej ufarbowa blond wosy i twierdzi, e nie chce ju by Wochem. W rzeczywistoci jest Szwajcarem i to jest jego rzeczywisty kolor wosów; ciemne wosy byy tylko peruk.
 • Aby nie zosta uznanym za yda, Frank Frink przeszed szeroko zakrojone interwencje chirurgiczne w celu dostosowania charakterystycznych ydowskich cech, takich jak ksztat czaszki i nosa (patrz: Fizjognomika ). Rudolf Wegener pod swoim pseudonimem Richard Baynes twierdzi to samo przeciwko niemieckiemu artycie i dodaje, e inni ydzi z podobnymi interwencjami nadal wywieraj wpyw a do najwyszych szczebli rzdowych.
 • Ksiga szaraczy opisuje rozwój historii dokadniej ni sama ksika.
 • Wbrew zapowiedziom zawartym w Ksidze szaraczy, czowiek na wysokim zamku mieszka w twierdzy w normalnym domu, zabezpieczonym broni i drutem kolczastym.
 • Pod koniec opowieci Juliana i Abendsen dowiaduj si, z pomoc I Ching, e ich wiat jest prawdziw fikcj.
 • Tagomi-san widzi alternatywny wiat, reprezentowany przez inn scen uliczn bez riksz , autostrad Embarcadero i spoeczestwo, w którym Japoczycy nie s lepsi od Amerykanów.

Przyjcie

W 1963 roku Philip K. Dick otrzyma nagrod Hugo w kategorii powieci za Wyroczni z gór . Uznawany przez krytyków za jego najlepsze dzieo, trafi nie tylko do klasycznej serii science fiction, ale zyska uznanie take poza obszarem science fiction, m.in. poprzez wczenie do ogólnej serii klasycznej wydawnictwa Penguin . W zwizku z tym ksika jest jednym z najbardziej znanych dzie Dicka.

Adaptacje

Rozpocz sequel jako powie

W 1974 roku Dick zacz pisa sequel Wyroczni gór, ale ponownie zerwa z tym projektem. Dopiero pierwsze dwa rozdziay zostay ukoczone i opublikowane wraz z majtkiem. Dwa rozdziay opisuj, w jaki sposób dowództwo obrony weszo do naszego wiata przez ogniwo i jak Canaris i Góring przedstawiaj teraz niektóre artefakty z tego wiata. Nazici podejrzewaj, e musz istnie inne równolege wiaty, np. B. e Abendsena. Ponadto Wegener przedstawi si przywódcy SS Heydrichowi , który wiedzia o swojej misji w San Francisco i mia nadziej na uzyskanie z niej informacji o programie Goeringa w wiecie równolegym.

suchowisko radiowe

W 1982 roku Bayerischer Rundfunk wyprodukowa suchowisko oparte na powieci Motyl ze swastykami . Przetwarzanie: Michael Koser . Reyser: Gert Westphal . Aktorzy: Gert Günther Hoffmann (jako Abendsen) , Aljoscha Sebald (jako Tagomi) , Rüdiger Bahr (jako Frank Frink) , Katharina Lopinski (jako Juliana Frink) , Horst Sachtleben (jako Cindella) , Harald Leipnitz (jako Sundmann (= Wegener)) , Siemen Rühaak (jako Childan) i inni.

filmowanie

Amazon mia powie przystosowan do serialu telewizyjnego The Man in the High Castle , który pojawi si w Amazon Prime Video w latach 2015-2019 . The Man in the High Castle skada si z czterech sezonów po 10 odcinków.

Zobacz te

wydatek

Niemieckie pierwsze wydanie:

 • Philip K. Dick: Wyrocznia z góry. Niemiecki: Heinz Nagel, König Verlag, Monachium 1973, ISBN 3-808-20082-0

Nowa edycja:

literatura

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Dorota Strzelecki

Podane informacje o zmiennej Wyrocznia z góry są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Mirka Michalak

Ten artykuł o zmiennej Wyrocznia z góry przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Jack Milewski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Hanna Kuczyński

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Wyrocznia z góry i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.