WycieczkaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Wycieczka. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Wycieczka zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Wycieczka i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Wycieczka. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Wycieczka! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Wycieczka, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Odcinek serii Ellen
tytu Wycieczka
Oryginalny tytu Odcinek Puppy
EllenTVlogo.svg
Kraj produkcji Stany Zjednoczone
Oryginalny jzyk jzyk angielski

Firma produkcyjna
Black-Marlens Company
Touchstone Television
dugo 60 minut
Klasyfikacja Sezon 4, odcinki 22-23
84-85. Odcinek ogólnie
Pierwsza transmisja 30 kwietnia 1997 na ABC

Pierwsza audycja w jzyku niemieckim
28 kwietnia 1998 (cz 1)
29 kwietnia 1998 (cz 2) na RTL
Prt
Dyrektor Gil Young
scenariusz Pomys: Ellen DeGeneres
Mark Driscoll,
Dava Savel,
Tracy Newman,
Jonathan Stark
produkcja Ellen DeGeneres
skaleczenie Kris Trexler
zawód
Wygld (y) goci
synchronizacja

The Outing (tytu oryginalny: The Puppy Episode , English for The Puppy Episode ) to podwójny odcinek z czwartego sezonu amerykaskiego serialu komediowego Ellen . W nim gówna bohaterka Ellen Morgan, grana przez aktork Ellen DeGeneres , pojawia si jako lesbijka . Odcinek mia premier 30 kwietnia 1997 r. W sieci ABC i ma prawdziwe to, poniewa przed emisj trway miesice publicznych dyskusji na temat moliwego homoseksualizmu DeGeneres. ABC ogosio temat odcinka 3 marca 1997 r .; DeGeneres mia na 14 kwietnia 1997 r jego si zblia .

Podwójny odcinek jest uwaany za wany element popkultury LGBT w USA , poniewa Ellen Morgan bya pierwsz gówn postaci lesbijsk w amerykaskim serialu telewizyjnym. Pomimo czasami negatywnych recenzji bezporednio po emisji odcinek , który otrzyma dwie nagrody Emmy , sta si zjawiskiem kulturowym i spoecznym, zwaszcza w Stanach Zjednoczonych .

wtek

Ellen przygotowuje si do spotkania z Richardem, z którym przyjania si na studiach . Pracuje jako reporter i przebywa w miecie w celach naukowych. Oboje jedz razem kolacj w restauracji i rozmawiaj o swoim codziennym yciu, kiedy szefowa Richarda, Susan, przychodzi do ich stolika, aby omówi co ze swoim pracownikiem. Na zaproszenie Ellen je deser z nimi dwoma, obie kobiety od razu bardzo dobrze si dogaduj. Po kolacji Ellen towarzyszy Richardowi do jego pokoju hotelowego. Kiedy staje si nachalny, Ellen wychodzi i spotyka Susan na korytarzu. Susan oferuje jej towarzyszenie w jej pokoju, co Ellen akceptuje. Oboje rozmawiaj o wieczorze, kiedy Ellen pyta Susan, czy kiedykolwiek miaa randk z Richardem, który odpowiada, e nie spotyka si z mczyznami. Kiedy Ellen zapytaa, Susan wspomniaa, e jest lesbijk i myli, e Ellen te jest gejem. Ellen jest oburzona tym podejrzeniem, zaprzecza przypuszczeniom Susan i kilkakrotnie zapewnia, e jest hetero . Wychodzi z pokoju, podchodzi do Richarda, mocno go cauje i chce si z nim przespa.

Nastpnego dnia przyjaciele Ellen chc pozna szczegóy spotkania. Mówi im, e ona i Richard wietnie si ze sob kochali. Jednak póniej wyznaje prawd swojemu terapeucie: nie moga zmusi si do stosunku z Richardem. Kiedy terapeuta pyta j, czy kiedykolwiek klikno to na jednego z jej wielu przypadkowych znajomych, Ellen odpowiada imieniem Susan.

Kiedy Ellen dowiaduje si od Richarda, e opuci miasto wczeniej ni planowano, natychmiast udaje si na lotnisko. Tam spotyka Susan i mówi jej, e jej podejrzenia byy suszne. Poniewa Susan chce, aby Ellen bya bardziej bezporednia, po pewnym wahaniu mówi jej, e jest lesbijk. Pozostali obecni sysz spowied, poniewa Ellen przypadkowo mówi do systemu nagonienia . Susan jest zadowolona z otwartoci Ellen i mówi jej, e w przeciwiestwie do Richarda spdzi kilka dni w miecie.

Druga poowa odcinka zaczyna si snem Ellen. Robi zakupy i jest dziwnie traktowana w supermarkecie: dostaje specjalny rabat na arbuzy, jej seksualno jest komunikowana innym klientom za porednictwem ogoszenia, widzi kolejk dla homoseksualnych kobiet, oznaczon róowym trójktem ze sowami 10 Lesbijki lub mniej Jest naznaczony. Omawiajc to ze swoim terapeut, Ellen przyznaje, e czciej ma wariacje na temat snu. Terapeuta dochodzi zatem do wniosku, e Ellen nie powinna ju duej tumi swojej prawdziwej seksualnoci i radzi jej, aby wysza do przyjació. Ellen najpierw zwierza si swojemu otwarcie homoseksualnemu ssiadowi Peterowi, który chce j zachci i mówi, e jego rodzice pocztkowo nie zgadzali si z nim po tym, jak wyszed do przedszkola, ale po pewnym czasie w peni go wspierali. Kiedy przybywaj przyjaciele Ellen, a ona waha si, czy powiedzie im prawd, Peter w kocu ich przypadkowo wyrzuca. Jej przyjaciele bardzo pozytywnie reaguj na wyznanie Ellen, z wyjtkiem Paige, która wydaje si mie trudnoci z tym nowym odkryciem o swojej najlepszej przyjacióce.

Niedugo potem Ellen odwiedza Susan w swojej ksigarni. Mówi Ellen, e co do niej czuje, ale nie chce rozsta si z kobiet, z któr jest w zwizku od wielu lat. Susan w kocu wychodzi, co sprawia, e Ellen jest smutna. Aby j rozweseli, przyjaciele Ellen odwiedzaj z ni lesbijsk kawiarni, gdzie nastrój Ellen pogarsza si, poniewa kelnerka nie flirtuje z ni, ale z Paige.

W napisach kocowych Ellen podpisuje kontrakt, w wyniku którego Melissa Etheridge daje Susan toster, poniewa udao jej si zwerbowa kobiet.

produkcja

Pre-historia

Ju pod koniec trzeciego sezonu kilku producentów wykonawczych serialu wyrazio niezadowolenie ze strony zespou scenarzystów, e gówna bohaterka Ellen Morgan, w przeciwiestwie do seriali komediowych w tamtym czasie, nie miaa ju zwizków i rzadko miaa randki. Michael Eisner , w czasie CEO of Disney , ABC spóki dominujcej , zasugerowa, e Ellen pisarzy, gdyby nie byo ju aden czowiek w swoim yciu, ale przynajmniej jednego szczeniaka (Engl. Puppy móg kupi). Mark Driscoll , jeden z scenarzystów i producentów odcinka, powiedzia póniej pisarce Kathleen Tracy , która opublikowaa ksik non-fiction o DeGeneres w 2005 roku, e podekscytowanie osób odpowiedzialnych za sugesti byo wskazówk, jak bardzo w serialu brakuje czego uderzajcego.

DeGeneres skorzysta z okazji, aby zaprosi scenarzystów i producentów serialu do swojego domu w maju 1996 roku. Tam ujawnia obecnym, e chce wkrótce wyj publicznie i e jej serialowa posta równie powinna sprawi, e wyjdzie z tej okazji. Zarówno czonkowie jej rodziny, jak i wielu scenarzystów sitcomu wiedzieli o swoich skonnociach seksualnych, które DeGeneres zawsze uwaaa za czysto prywatne. Jednak, jak opisaa to w wywiadzie dla Diane Sawyer na krótko przed emisj odcinka , wedug osób odpowiedzialnych zdecydowaa si otwarcie zaj si swoim homoseksualizmem, poniewa nie ukrywaj si i yj w pokoju ze sob. Chcieli by. Bya te przekonana, e widzowie byliby teraz gotowi na przyjcie gównego bohatera homoseksualnego, czego kilka lat wczeniej prawdopodobnie by si nie stao. Ponadto yczenie producentów dotyczce zwizku z Ellen Morgan byo moliwe tylko dziki wyjciu postaci.

Tego lata DeGeneres (który wpad na ten pomys) i scenarzyci po raz pierwszy poprosili ABC o wyprodukowanie odcinka, w którym gówna bohaterka Ellen Morgan pojawia si jako homoseksualistka. Firma macierzysta Disney równie zostaa poinformowana o tym planie, poniewa ABC miao negatywne dowiadczenia z homoseksualizmem kilka lat wczeniej. W 1989 roku ABC, a tym samym Disney, stracili pienidze (do miliona dolarów, wedug niektórych róde), poniewa w jednym z odcinków serialu ABC The Prime Years wystpowaa para tej samej pci, a kilku sponsorów odmówio kontynuowania finansowania serialu. . Dlatego ABC chciao uzyska aprobat spóki-matki jeszcze przed ewentualn emisj.

Rzeczywista produkcja

Zarówno Disney, jak i ABC ostatecznie zatwierdziy produkcj odcinka o wyjciu gównego bohatera po kilku miesicach. Jednak pierwszy szkic scenariusza odcinka zosta odrzucony, poniewa nie zaszed wystarczajco daleko, wedug Dean Valentine, dyrektor wykonawczy Disneya. Gil Junge , reyser odcinka, poinformowa póniej, e od tego momentu autorzy otrzymali stosunkowo du swobod artystyczn podczas pisania odcinka. Jonathan Stark , jeden z autorów odcinków, nawizujc do sugestii Eisnera, wybra The Puppy Episode jako tytu odcinka.

Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji scenariusza przez Disneya, ABC wydao owiadczenie 3 marca 1997 r., Publicznie ogaszajc, e Ellen Morgan ukae si wkrótce. Filmowanie rozpoczo si cztery dni póniej, 7 marca 1997 r.

Proces pisania

Sylvia Green, która bya zaangaowana w produkcj serialu od czwartego do pitego sezonu, opisaa struktur treci odcinka w artykule w Huffpost z 2017 roku. Poniewa widzowie wspóczuj Ellen Morgan i powinni by chtni do ledzenia jej procesu odkrywania siebie, scenarzyci postanowili nie pozwoli, aby posta od razu rozpoznaa, e jest w rzeczywistoci homoseksualna. Zamiast tego Susan, posta grana przez gocinn aktork Laur Dern , powinna by wyzwalaczem samowiadomoci Ellen Morgan. Dlatego posta Richard zostaa wbudowana w odcinek, poniewa widzowie nie powinni myle, e Ellen Morgan jest lesbijk tylko dlatego, e nie moe znale mczyzny. Ponadto osoby odpowiedzialne w Disneyu chciay, aby dokadnie pokazano, dlaczego posta nie reprezentowaa wczeniej swoich skonnoci seksualnych, ale raczej je stumia. Wedug Green, DeGeneres pokazaa pisarzom odcinka odrczne dialogi, które napisaa o strachu Ellen Morgan przed reakcjami ludzi wokó niej na jej wycieczk. Te dialogi byy wykorzystywane przez scenarzystów podczas terapii i scen na lotnisku. Ponadto, pomys DeGeneres polega na tym, aby przypadkowo pozwoli swojej postaci przemówi do systemu nagonienia i tym samym poinformowa cae lotnisko o jej homoseksualizmie. Oprócz czterech gównych autorów, którzy napisali scenariusz, dziesiciu innych pracowników i brat DeGeneres, Vance, wnieli swoje pomysy na scenariusz. Dwóch z tych uczestników, Ellen Idelson i Rob Lotterstein, napisaliby now sekwencj otwierajc bez pytania lub konsultacji z innymi autorami, która zostaa ostatecznie wykorzystana w ostatecznej wersji. Wedug Green, sceny z DeGeneres i Dern byy wielokrotnie przepisywane, ze szczególnym naciskiem na podobiestwo dwóch postaci, aby uczyni zaprzeczenie jej oczywistego homoseksualizmu w pokoju hotelowym przez Ellen Morgan jeszcze bardziej zabawne. Ponadto, po sugestii scenarzysty i producenta odcinków Davy Savel, scena zostaa zmieniona w taki sposób, e terapeuta Ellen Morgan, grana przez Oprah Winfrey , zapewnia j, e jej homoseksualizm jest w porzdku. DeGeneres poprosia swojego koleg, aktora Patricka Bristowa , który gra homoseksualnego ssiada gównego bohatera, Petera, o podzielenie si dowiadczeniami z wasnego wyjcia w modym wieku, co posuyo jako inspiracja do rozmowy midzy dwiema postaciami przed wycieczk Ellen Morgan. W ostatniej scenie, w której gówna bohaterka siedzi z koleankami w lesbijskiej kawiarni, obsadzono tylko lesbijskie statystki, gównie krewnych lub przyjació personelu. DeGeneres skomentowaa autorów, e chce wyjani widzom, e nie wszystkie lesbijki odpowiadaj stereotypowi mskoci . Green wpada na pomys opisanego w streszczeniu knebla tostowego, poniewa bya wielk fank Melissy Etheridge i chciaa umoliwi jej pojawienie si w odcinku.

Uwagi i aluzje z DeGeneres

DeGeneres, która bya nie tylko gówn aktork, ale czsto bya czonkiem ekipy scenarzystów, w niektórych odcinkach czwartego sezonu umiecia wzmianki o rychym wyjciu na ekrany. Na przykad jej posta wychodzi z szafy w jednej sekwencji (aluzja do angielskiego wychodzcego z szafy , slangowe okrelenie wyjcia). Ona równie, e jej posta bdzie libaski (Engl. Libaski , czsto w amerykaskiej popkulturze artobliwie lesbijk jest zdezorientowany) lub e bdzie nowa posta o nazwie Les Bian. Pocaowaa take otwarcie lesbijsk piosenkark Kd Lang (która gocia w Das Outing ) w Los Angeles Gay and Lesbian Center na pocztku 1997 roku w prawdziwym yciu, kiedy wrczya mu nagrod. 14 kwietnia 1997 roku DeGeneres ukazaa si w magazynie informacyjnym Time , w którym znalazo si jej zdjcie i napis Tak, jestem gejem na okadce. Magazyn zatrudni redaktora Bruce'a Handy'ego do stworzenia artykuu wstpnego o DeGeneres przed faktyczn premier odcinka i przeprowadzenia z ni wywiadu, aby ostatecznie wyjani, czy ona sama, czy tylko jej posta Ellen Morgan jest lesbijk, zanim zostanie wyemitowany.

Sam odcinek równie nawizuje do tych odniesie do nadchodzcej premiery i wywoanej przez ni relacji medialnej. Midzy innymi jej przyjaciele mówi jej, eby przestaa si ukrywa i wreszcie wysza (w oryginale Tak, przesta nas szarpa i ju wyjd!). Ponadto jej terapeuta przewiduje, e jeli si nie wyjdzie, bdzie miaa coraz czciej sny, które bd jej równie towarzyszy, gdy si obudzi, i ostatecznie w pewnym momencie drani (w oryginalnym jzyku: Jeli zachowasz to na siebie, po prostu bdziesz nadal mie te sny, a potem zaczn si one pojawia w twoim yciu na jawie, a te mae wskazówki staj si coraz bardziej oczywiste i ostatecznie mczce ). Ponadto nie moga wini mediów za swój strach przed ujawnieniem si.

publikacja

Kiedy odcinek wyemitowano po raz pierwszy 30 kwietnia 1997 r. W Stanach Zjednoczonych, obejrzao go 42 miliony widzów, co czyni go odcinkiem serialu o najwyszych dotychczas ocenach. Wród publicznoci studyjnej, przed któr odcinek zosta nagrany na ywo, byo kilka celebrytów, w tym piosenkarze George Michael , Tracy Chapman i Macy Gray .

W Niemczech Das Outing by po raz pierwszy transmitowany w RTL, podobnie jak reszta czwartego sezonu . W przeciwiestwie do Stanów Zjednoczonych, podwójny odcinek zosta pokazany po raz pierwszy w dwa róne dni, a mianowicie 28 i 29 kwietnia 1998 roku. W Austrii odcinek zosta wyemitowany po raz pierwszy 11 stycznia 2000 r. Na kanale ORF Eins .

26 wrzenia 2006 cay czwarty sezon serialu, a tym samym take The Outing, zosta wydany na DVD przez A + E Networks , ale wszystkie odcinki mona odtwarza tylko z oryginalnym angielskim dwikiem. 11 padziernika 2017 serwis streamingowy Hulu udostpni ca seri z okazji Coming Out Day .

Przyjcie

Reakcje spoeczne przed planowan transmisj

pozytywny

Ju we wrzeniu 1996 r. Informacje o negocjacjach zostay upublicznione, co spowodowao zastanowienie si, czy pojawi si Ellen Morgan, Ellen DeGeneres lub obie. Gay and Lesbian Alliance Against Defamation uruchomia Niech Ellen out! Campaign oraz Ellen Watch stronie, gdy dowiedzia si o rzekomych negocjacjach.

Wkrótce po ogoszeniu odcinka stacja otrzymaa szereg zapyta od celebrytów, którzy chcieli wystpi gocinnie w tym odcinku. Wedug Marka Driscolla, jednego z autorów i producentów odcinka, yczenie to wyszo od ludzi przekonanych o bogactwie historii odcinka, zwaszcza po tym, jak Oprah Winfrey zgodzia si uczestniczy w odcinku. Dava Savel, producent serialu i scenarzysta odcinka, wspomina póniej, e z powodu duej liczby zapyta nie wszyscy, którzy poprosili o gocinny wystp, otrzymali jeden. Na przykad scen wedug Woody Harrelson i Mick Jagger zostay odrzucone, poniewa nie byo po prostu nie ma wicej miejsca w skrypcie. Gocinna rola Grega Louganisa , otwarcie homoseksualnego nurka , nie powioda si z powodu innych obowizków sportowca.

negatywny

Jednak po zapowiedzi ABC pojawiy si równie negatywne reakcje na planowany odcinek. Mark Driscoll odebra telefon od nieznajomego, który powiedzia mu, e idzie do pieka. ABC otrzymao wiele grob bombowych, a za DeGeneres jecha podejrzany pojazd w drodze do pracy. Ponadto niektórzy przedstawiciele brany rozrywkowej spekulowali, e rzekome wyjcie byo tylko sztuczk wykorzystan przez producentów do podwyszenia ocen. Ellen DeGeneres skomentowaa te spekulacje dopiero w 2005 roku, osiem lat póniej, do Kathleen Tracy sowami Zrobiam to tylko dla siebie, poniewa jestem samolubna i pomylaam, e program pilnie potrzebuje punktu widzenia.

Prawicowe konserwatywne grupy, takie jak American Family Association, wywieray presj na ABC przed faktyczn premier Das Outing i poprosiy nadawc, aby nie nadawa odcinka, co nie spenio dania. JC Penney i Chrysler , którzy sporadycznie sponsorowali serial, nie wykupili czasu na reklam odcinka, podczas gdy inni sponsorzy, w tym sie fast foodów Wendy's , ogosili, e nie bd ju finansowa programu. Pomimo utraty sponsorów ABC odrzucia dwóch przyjaznych LGBT darczyców, Human Rights Campaign i Olivia Cruises, organizatora wycieczek dla lesbijek.

Jerry Falwell , znany konserwatywny kaznodzieja w Stanach Zjednoczonych , nazwa wiodc aktork DeGeneres Ellen DeGenerate dzie po jej publicznym wystpieniu, a ona odpowiedziaa, e syszaa to od czwartej klasy i cieszy si, e znalaza mu prac .

Reakcje w dniu emisji

pozytywny

Sojusz gejów i lesbijek przeciwko zniesawieniu organizowa imprezy Come Out With Ellen w caym kraju w dniu premiery w USA, podczas gdy Human Rights Campaign stworzy pudeka z napisem Ellen Coming Out House Party. Obejmoway one zaproszenia na przyjcie i plakaty, a take gr planszow z quizami z pytaniami o DeGeneres. Wyprodukowano 300 takich pudeek, ale ze wzgldu na duy popyt ostatecznie sprzedano 3000.

Ray Richmond napisa w Variety, e odcinek móg by sodkim rozczarowaniem ze wzgldu na miesice relacji w mediach. Jednak to dziki autorom odcinka odcinek, w przeciwiestwie do wielu sitcomów, które poruszaj powaniejsze tematy, nie jest ani uciliwym, ani dugim, ale najzabawniejszym i najbardziej wzruszajcym odcinkiem caej serii. Chwali take reysera odcinka Gil Junge i producentów za to, e nie chc nawraca widzów i nie uywaj adnych politycznych mydelniczek . Godny pochway jest równie fakt, e odcinek nie krytykuje praw religijnych ani nie przedstawia homoseksualizmu jako popularnego stylu ycia, który powinno by uprawiane przez jak najwiksz liczb osób. Scenarzyci, reyser i producenci podjli suszn decyzj, poniewa w przypadku serialu sitcomowego z powanym tem lepiej nie traktowa tematu zbyt powanie. Jednak Richmond twierdzi, e byo troch rozczarowujce, gdy ABC wykorzystaa prywatn spraw, tak jak seksualno gównej aktorki, aby podnie swoje oceny. Ponadto niektórym widzom moe nie spodoba si fakt, e Ellen i Susan nie zbliaj si fizycznie, poza uciskiem. Niewiarygodne jest równie to, e 35-latka nagle podejrzewa swoj prawdziw seksualno tylko dlatego, e odbya krótk rozmow z Laur Dern. Mimo to The Outing jest wanym odcinkiem, a odwaga DeGeneresa jest niezwyka.

W Wielkiej Brytanii odcinek spotka si równie z relatywnie pozytywnym odzewem i zapewni nadawcy Channel 4 bardzo dobre oceny. Aby uczci ten sukces, kana i Graham Norton , jawnie homoseksualny gospodarz , sfinansowali DeGeneres i jej rodzin lot do Londynu, gdzie zorganizowano dla nich przyjcie. W dniu emisji Channel 4 powici równie cay wieczór tematyczny spoecznoci LGBT zwany Coming Out Night . DeGeneres publicznie podzikowaa Norton i Channel 4 za witowanie podczas GLAAD Media Awards w 1999 roku, poniewa wiele dla niej znaczy mie bezwarunkowe wsparcie nadawcy.

negatywny

WBMA-LP, spóka stowarzyszona ABC z Birmingham w stanie Alabama , zadaa przeniesienia odcinka do nocnego slotu zamiast w czasie najwikszej ogldalnoci . Kiedy ABC odmówio, WBMA-LP odmówio emisji odcinka. Lokalna organizacja LGBT, Pride Birmingham , ostatecznie wynaja kino na 5000 miejsc, w którym odcinek ogldao przez satelit okoo 1000 osób 30 kwietnia 1997 r. W miecie Abilene , teksaska filia ABC, KTXS-TV, zostaa równie poproszona przez niektórych obywateli, aby nie transmitowa odcinka, ale ta petycja ostatecznie si nie powioda.

Sama DeGeneres bya gociem Oprah Winfrey Show ze swoj ówczesn partnerk Anne Heche w dniu transmisji , gdzie otrzymaa zarówno zacht, jak i homofobiczn krytyk od goci studia .

Odbiór po audycji

Odcinek ten zyska szerokie uznanie organizacji LGBT i wedug GLAAD utorowa drog serialom, które wyranie dotycz homoseksualizmu, w tym Will & Grace , The L Word - When Women Love Women i Ugly Betty . Ponadto GLAAD postawia tez, e serie takie jak Ellen pomagaj stopniowo eliminowa spoeczne uprzedzenia wobec osób identyfikujcych si jako LGBT.

Daniel D'Addario napisa w Time, e Ellen, jak podkrelano kilkakrotnie w odcinku, pozostaje normalna nawet po jej wyjciu, a odcinek równie znacznie wyprzedzi jej czas, poniewa Ellen DeGeneres jest obecnie prawdopodobnie najdoskonalszym przykadem jej amerykaskiego koncepcja normalnoci . Wedug D'Addario, pojawienie si DeGeneresa zapocztkowao zmian w serii, poniewa byo bezporednie i niedramatyczne, a zatem nadao nowy ton prywatnym wycieczkom. Ponadto, po osobistym ogoszeniu DeGeneresa, kolejne wystpy celebrytów nie wydaway si ju tak napite. D'Addario zauway równie, e pocztkowe trudnoci Ellen Morgan z jej now samowiadomoci s zrozumiae dla tych, których wyjcie byo niepewne i mudne. D'Addario w kocu doszed do wniosku, e The Outing w 2017 roku daje wgld w ycie osoby, która jest otwarta na swoje niepewnoci i szuka waciwych sów w sposób bardziej szczery ni wiele innych, które mona zobaczy w telewizji, dlatego dobrze by byo, gdyby podobne postacie pojawiay si czciej w serialach telewizyjnych.

Jaime Domínguez, redaktor hiszpaskiej strony internetowej Fotogramas , uzna Das Outing za kamie milowy w amerykaskim ruchu LGBT. Zwróci szczególn uwag na udan kampani medialn przed emisj, która miaaby bardzo wysok ogldalno odcinka. Ponadto pojawienie si DeGeneres miaoby duy wpyw na amerykaskie seriale telewizyjne, poniewa postacie LGBT byy w nich niezwykle rzadkie. Wraz z emisj odcinka debata, która toczy si od pocztku lat 90. na temat potrzeby widocznoci LGBT w popkulturze, dobiega koca. Domínguez twierdzi, e obecne seriale, takie jak Sense8 i Transparent, pokazuj, e sposób przedstawiania nieheteroseksualnych postaci w telewizji jest teraz normalny, dlatego te wzrosa spoeczna akceptacja seksualnoci innej ni heteroseksualna, chocia wiele z tych postaci wynika z tego ich stereotypowego zachowania s kontrowersyjne. Chwali take DeGeneres za to, e udao jej si przemówi do duej liczby osób z du doz humoru, dlatego jest teraz ikon.

Tessa Ham napisaa w artykule na holenderskiej stronie internetowej Ondertussen, e wycieczka nie bya jedynym powodem rosncej tolerancji wobec osób LGBT, poniewa na przestrzeni lat zachodziy zmiany kulturowe i coraz wicej dziaaczy politycznych wystpujcych w obronie mniejszoci seksualnych . Jednak wedug Hama, wystpujc w tym odcinku, DeGeneres umoliwi bardziej otwarte podejcie do kwestii homoseksualizmu. Ham zacytowa ankiet w Stanach Zjednoczonych, w której poproszono badanych o wymienienie programów, które zmieniy zdanie na temat osób LGBT na lepsze. Talk show DeGeneresa by wymieniany najczciej przed Modern Family i The Fosters . Ham pochwali fakt, e coraz wicej postaci LGBT pojawia si w gównych rolach w serialach telewizyjnych i wspomnia midzy innymi o How to Get Away with Murder i Orphan Black , ale jednoczenie skrytykowa fakt, e homoseksualici s wykorzystywani tylko w wiele filmów i seriali telewizyjnych, aby bawi widzów stereotypowymi zachowaniami. Ponadto postacie lesbijskie pojawiay si znacznie rzadziej i czsto suyy jako obiekty seksualne . Jest to jeden z powodów, dla których obecno DeGeneres w mediach jest dzi tak wana, poniewa jej zrelaksowane podejcie do wasnych skonnoci seksualnych i jej wspóczujce zachowanie przyczyniaj si do normalizacji homoseksualizmu.

Wedug Daniela Fienberg z The Hollywood Reporter , niektóre szczegóy odcinku nie s ju naprawd si na bieco, na przykad aluzje do Blizny przeszoci , Jerry Maguire - gra ycia i Zwizane - Gefesselt i cameo wystpy Billy Bob Thornton i Dwight Yoakam . Ponadto Fienberg wspomnia, e w dzisiejszych czasach pewne grupy nadal protestowayby przeciwko postaciom homoseksualnym, a serial z nieheteroseksualnym gównym bohaterem miaby trudnoci z realnym podbiciem rynku, co wida na przykadzie The Real O Neals . Ale to nie zmienia faktu, e tre samego odcinka jest ponadczasowa, a odcinek wietny. Fienberg pochwali realistyczny portret kobiety, która dopiero stopniowo uwiadamia sobie swoj prawdziw seksualno, aktorów, zwaszcza DeGeneres, Winfrey i Dern, a take scenarzystów, których zdania bdzie mia na myli po 15 latach. Dlatego odcinek z 2017 roku jest zabawny i mocny w swoim przesaniu.

W artykule w Guardianie Rebecca Nicholson napisaa, e chocia wycieczka odegraa gówn rol w uwidocznieniu osób LGBT w telewizji, wymienia kilka udanych seriali, które powstay na cze Ellen i które s wyranie o osobach LGBT. Tematy poruszaj si, w tym Queer as Folk i RuPaul's Drag Race . Jednak Nicholson zauway, e chocia nieproste postacie pojawiaj si w rolach drugoplanowych w wielu popularnych programach, takich jak Game of Thrones i The Walking Dead , zdecydowana wikszo seriali telewizyjnych zawiera prostych gównych bohaterów. Jednak seriale streamingowe s bardziej postpowe w tej kwestii, poniewa niektóre z nich otwarcie zajmuj si seksualnoci gównych bohaterów, a Nicholson cytuje The Handmaid's Tale i Orange Is the New Black jako najbardziej znane przykady . Nicholson podsumowaa swój artyku, mówic, e wiele zmienio si na lepsze od czasu The Outing w odniesieniu do serii reprezentacji LGBT, ale wicej moe si równie zmieni.

Nagrody

14 wrzenia 1997 roku autorzy i Ellen DeGeneres otrzymali nagrod Emmy w kategorii najlepszego scenariusza w serialu komediowym , a Kris Trexler zosta nagrodzony w kategorii najlepszego montau serialu z wieloma kamerami . Reyserzy odcinków Gil Junge i Laura Dern byli równie nominowani do nagrody dla najlepszego reysera w serialu komediowym i dla najlepszej aktorki gocinnej w serialu komediowym .

Young zosta nominowany 7 marca 1998 roku do nagrody Directors Guild of America dla najlepszego reysera serialu komediowego . Zespó scenarzystów tego odcinka by nominowany do nagrody Writers Guild of America za najlepszy scenariusz w serialu komediowym . W obu przypadkach pobito odcinki z sitcomu Seinfeld .

W tym samym roku DeGeneres otrzymaa nagrod Stephena F. Kolzaka podczas GLAAD Media Awards. Ta specjalna nagroda jest przyznawana osobom publicznym LGBT, które prowadz kampani przeciwko homofobii w przemyle rozrywkowym. ABC otrzymao take nagrod Peabody Award w kategorii Area of Excellence za produkcj odcinka . Jako powód podano niezwyke dokonania aktorów, producentów i autorów. Odcinek jest zarówno przezabawny, jak i szczery, aktorzy znakomici, odkrywajc tajemnic Ellen Morgan, pomysow, oryginaln i kochan. Za odwan i mdr komedi o znaczeniu historycznym odcinek zostaje zatem nagrodzony.

W 2009 roku Das Outing zaj 46. miejsce wród 100 najlepszych odcinków telewizyjnych wszechczasów w przewodniku telewizyjnym .

Przyszo serii i osób zaangaowanych

Ostrzeenia z pitego sezonu

ABC zdecydowao si wyemitowa pi odcinków sezonu, powoujc si na to, e niektóre treci z serii mog nie by odpowiednie dla modszych dzieci. To ostrzeenie nie byo widoczne w poprzednich sezonach. DeGeneres zareagowaa gniewnie na t zmian, w wywiadzie dla Entertainment Weekly porównaa to ogoszenie do zapowiedzi, które syszysz w elektrowni atomowej. W zwizku z tym powiadomienie to miaoby negatywny wpyw na ogldalno. Odniosa si równie do Drew Carey Show i Chaos City . W tych serialach ABC dwóch mczyzn pocaowao si w jednym odcinku, ale w tych odcinkach nie pokazano adnych ostrzee dotyczcych wieku. DeGeneres spekulowa, e nie byo adnych ostrzee, poniewa w pierwszej serii odpowiednia scena miaaby humorystyczne, heteroseksualne podoe parodiujce , w drugiej aktorzy, o których mowa, Michael J. Fox i Michael Boatman nie byli homoseksualistami w prawdziwym yciu.

Nowy kierunek i koniec serii

Pozostae odcinki serialu dotyczyy reakcji jej rodziców na wyjcie i poszukiwanie nowej pracy, przede wszystkim nowe, homoseksualne ycie miosne Ellen Morgan i jej nowe spojrzenie na spoeczno LGBT. Te nowe historie zostay skrytykowane midzy innymi przez Chaz Bono . Bono przedstawi si wówczas jako lesbijka i pracowa w dziale mediów GLAAD. Powiedzia Variety: Ellen jest tak homoseksualna, e dua cz naszej spoecznoci jest wykluczona. Wiele z tego to bardziej wewntrzny art. Posiadanie gównego homoseksualnego bohatera to jedno, ale to co innego, gdy kady odcinek dotyczy szczególnie kwestii homoseksualnych. () Jeli w serialu cigle na nowo porusza si temat homoseksualizmu, staje si on pokazem gejowskim, a przecitny widz ju go nie oglda . Po tym, jak niektórzy czonkowie spoecznoci LGBT zinterpretowali te wypowiedzi jako homofobiczne, GLAAD wydaa owiadczenie. Bono zosta le zrozumiany i nie powiedzia, e serial jest zbyt lesbijski, a jedynie przedstawi teori, dlaczego Ellen nie odnosi ju takiego sukcesu wród widzów.

W rzeczywistoci redni wskanik pitego sezonu znacznie spad w porównaniu z poprzednimi latami. Podczas gdy rednia dla trzeciego i czwartego sezonu wyniosa okoo 17 milionów widzów, w pitym sezonie rednio 12 milionów widzów. Ponadto finansowanie byo utrudnione ze wzgldu na wycofanych sponsorów. Spektakl zosta ostatecznie przerwany po pitym sezonie z powodu spadajcej widowni .

Tymczasowy niski poziom DeGeneresa

Po zakoczeniu serii DeGeneres pocztkowo walczya o utrzymanie sukcesu w przemyle rozrywkowym. Prawie nie otrzymaa adnych nowych ofert jako aktorka, co oprócz jej pojawienia si prawdopodobnie byo równie spowodowane niepowodzeniem filmu Mr. Wrong - The Dream Man Becomes a Nightmare z 1996 roku , w którym DeGeneres zagra gówn rol. Zostao to zlekcewaone przez krytyków, DeGeneres otrzymaa nominacj w kategorii Najgorszy debiutant na Razzie Awards za jej wystp . Poniewa graa tylko niewielkie role drugoplanowe w produkcjach Dr. Dolittle , EDtv , Goodbye Lover i The Love Letter, a take wystpujcy w odcinku Crazy About You , pocztkowo skupiony na komedii stand-up , dziki czemu bya znana szerszej publicznoci na pocztku jej kariery. Koncertowaa w Stanach Zjednoczonych w rónych programach komediowych od 1998 do 2001 roku. W tym czasie jej zwizek z Anne Heche (która równie miaa problemy ze znalezieniem nowych ról po ogoszeniu jej zwizku z DeGeneres) by intensywnie omawiany w rónych tabloidach, co obarczao obie kobiety. W 2000 roku Heche wyreyserowa odcinek filmu telewizyjnego Kobiety kochaj kobiety, w którym DeGeneres i Sharon Stone zagrali gówne role. Para rozstaa si kilka miesicy póniej.

Powrót DeGeneresa

W 2001 roku ponownie zagraa gówn rol (tym razem od pocztku jako lesbijka) w krótkotrwaym serialu telewizyjnym The Ellen Show . W tym samym roku w listopadzie bya gospodarzem rozdania nagród Emmy . Publiczno na hali kilkakrotnie zareagowaa brawami na jej moderowanie pokazu, które miao miejsce wkrótce po zamachach z 11 wrzenia . W 2003 roku DeGeneres otrzyma prob od Andrew Stantona . Poprosi j, aby porozmawiaa z gówn bohaterk Dory w jego nowym filmie animowanym Finding Nemo , poniewa podczas pisania dialogów mia na myli jej gos i sposób mówienia. Wikszo krytyków ocenia film bardzo pozytywnie i podkrelia midzy innymi wystp gównego mówcy. Za rol Dory DeGeneres otrzymaa Annie Award i Kids Choice Award dla najlepszego mówcy w animowanym filmie fabularnym oraz Saturn Award dla najlepszej aktorki drugoplanowej . Od 2003 roku DeGeneres prowadzi The Ellen DeGeneres Show, swój wasny talk show , który zdoby 59 nagród Emmy i zawiera ju 2519 odcinków (stan na 4 stycznia 2019). Po zwizku z aktork Alexandr Hedison w latach 2000-2004, DeGeneres poznaa Porti de Rossi , z któr jest matk od 16 sierpnia 2008 roku. DeGeneres powiedzia póniej o odcinku: To by ogromny krok w moim yciu. Myl, e mona byo poczu jej szczero. Wierz, e pomoga wielu ludziom i wci sysz od ludzi, którym program umoliwi szczer rozmow z rodzicami. O to ostatecznie chodzi w telewizji: zaczyna rozmowy .

Spotkanie zaangaowanych osób

Laura Dern, która póniej graa otwart lesbijk Susan, ujawnia w wywiadzie dla DeGeneres w swoim talk-show z 2017 roku z okazji 20. rocznicy Das Outing , e przez pótora roku po emisji odcinka nie miaa adnych ofert ról. . Niemniej jednak jest wdziczna za niezwyke przeycie i moliwo udziau w odcinku. Oprah Winfrey bya równie gociem w DeGeneres tego dnia i przypomniaa sobie, e po swoim pojawieniu si w Das Outing otrzymywaa wicej negatywnych listów i telefonów, gównie rasistowskich , ni w caej swojej karierze. Winfrey powiedziaa, e niezalenie od moliwej krytyki, zagraa w odcinku, aby wesprze DeGeneres i pochwalia ich uczciwo i odwag. Ponadto DeGeneres zaprosi ówczesnych czonków obsady, Joely'ego Fishera , Davida Anthony'ego Higginsa i Cle Lewis , którzy przynieli tort w ksztacie zdjcia na okadce Time (patrz sekcja Produkcja ). Fisher opisa The Outing jako niesamowity prezent, Lewis nazwa filmowanie ekscytujcym i troch przeraajcym ze wzgldu na obecno psów do wykrywania materiaów wybuchowych na planie , a wedug Higginsa serial sta si centrum gejowskiego wszechwiata po ogoszeniu przez ABC.

Uwagi

 1. Poniej wspomina si jako powracajcy knebel, e kada lesbijka otrzymuje toster jako nagrod z "centrali" po pewnej liczbie "zwerbowanych" kobiet.
 2. ^ Oryginalny cytat z DeGeneres: Zrobiem to samolubnie dla siebie i poniewa mylaem, e to wietna rzecz dla serialu, który rozpaczliwie potrzebowa punktu widzenia.
 3. ^ Oryginalny cytat z D'Addario: Staa si by moe najsilniejszym zastpc koncepcji amerykaskiej normalnoci.
 4. Oryginalny cytat z DeGeneres: To byo jak ten gos, jakby wchodzi do jakiego centrum promieniowania. Nie sdzisz, e to wpynie na oceny
 5. Oryginalny cytat z Bono: Ellen jest tak gejowska, e wyklucza du cz naszego spoeczestwa. Wiele rzeczy na niej jest czym w rodzaju wewntrznego artu. Jedn rzecz jest mie homoseksualn posta, ale inn, gdy kady odcinek dotyczy do specyficznych gejowskich problemów. (...) Kiedy program w kóko traktuje kwestie gejowskie, staje si show gejowskim, a przecitny widz mówi: Hej, nie jestem gejem - nie zamierzam go oglda.
 6. Oryginalny cytat z DeGeneres: Przyszed do mnie i powiedzia 'Musisz powiedzie tak, poniewa napisaem to dla ciebie.'
 7. Oryginalny cytat z DeGeneres: To by ogromny krok w moim yciu. Myl, e ludzie wyczuli w tym uczciwo. Myl, e pomogo to wielu ludziom i do dzi sysz, e rodzice i dzieci mog prowadzi szczer rozmow podczas ogldania tego programu. Tym w kocu moe by telewizja: moe rozpocz rozmowy .
 8. Oryginalny cytat z Higginsa: Sowo zaczo si rozchodzi i od razu stao si centrum gejowskiego wszechwiata.

literatura

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. ^ Kathleen Tracy: Ellen: The Real Story of Ellen DeGeneres Kensington (2005), s.239.
 2. Hilary Weaver: Przeomowe wydanie Ellen DeGeneres: 20 lat póniej. W: Vanity Fair. 28 kwietnia 2017, dostp 19 lutego 2019 .
 3. a b c d e Malinda Lo: Back in the Day: Coming Out With Ellen. (Nie jest ju dostpny online.) W: After Ellen. 9 kwietnia 2005, zarchiwizowane od oryginau w dniu 4 marca 2010 ; dostp 6 stycznia 2019 r .
 4. a b c d Debra Kaufman: Sitcom by wierny stylowi gwiazdy. W: TelevisionWeek. 27 stycznia 2008, obejrzano 6 stycznia 2019 .
 5. Stephen Tropiano: The Prime Time Closet: A History of Gays and Lesbians on TV. Applause Theatre & Cinema Books (2002), s. 246.
 6. ^ A b Sylvia Green: Jak praca nad Puppy Episode Ellen zmienia moje ycie. W: Huffpost. 28 kwietnia 2017, dostp 14 marca 2019 .
 7. Kathleen Tracy: Ellen: The Real Story of Ellen DeGeneres. Kensington (2005), s. 248
 8. Lily Rothman: Przeczytaj Tak, jestem gejem Wywiad z Ellen DeGeneres sprzed 20 lat. W: Czas. 13 kwietnia 2017, dostp 19 lutego 2019 .
 9. BB: Ellen - S04-Ep22 The Puppy Episode - Part 1. W: YouTube. 1 kwietnia 2013, obejrzano 21 stycznia 2019 .
 10. BB: Ellen - S04-Ep22 The Puppy Episode - Part 2. W: YouTube. 2 kwietnia 2013, obejrzano 21 stycznia 2019 .
 11. Ellen: wiadomoci TV Guide. W: Przewodnik telewizyjny. 1 maja 1997, obejrzano 6 stycznia 2019 .
 12. ^ A b Robert Rorke: W odcinku Ellen, który na zawsze zmieni telewizj. W: New York Post. 27 kwietnia 2017, obejrzano 5 marca 2019 .
 13. a b Das Outing (1) (The Puppy Episode (1)). W: fernsehserien.de. ródo 21 stycznia 2019 r .
 14. ^ The Outing (2) (The Puppy Episode (2)). W: fernsehserien.de. ródo 21 stycznia 2019 r .
 15. Ellen - The Complete Season Four. W: Amazon. 26 wrzenia 2006, obejrzano 6 stycznia 2019 .
 16. Raelyn Giansanti: wituj National Coming Out Day, ogldajc historyczny serial telewizyjny Ellen w Hulu. W: Indiewire. 11 padziernika 2017, dostp 6 stycznia 2019 .
 17. a b c Amerykascy aktywici wituj dziesi lesbijskich lat Ellen. W: Pink News. 11 kwietnia 2007, obejrzano 6 stycznia 2019 .
 18. Kathleen Tracy: Ellen: The Real Story of Ellen DeGeneres. Kensington (2005), s. 247-248
 19. a b Kathleen Tracy: Ellen: Prawdziwa prawdziwa historia Ellen DeGeneres. Kensington (2005), str. 251252
 20. a b Steven Capsuto: Alternatywne kanay: nieocenzurowana historia obrazów gejów i lesbijek w radiu i telewizji. Ballantine Books (2000), s. 393
 21. Bruce Handy: Zaloguj si Subskrybuj TELEWIZJA: NAZWA MNIE ELLEN DEGENERATE W: Czas. 14 kwietnia 1997, obejrzano 6 kwietnia 2019 .
 22. ^ Ray Richmond: Ellen: The Puppy Episode. W: Variety. 30 kwietnia 1997, obejrzano 11 stycznia 2019 .
 23. Glaad Awards 99. W: Getty Images. 17 kwietnia 1999, obejrzano 6 stycznia 2019 .
 24. a b Bob Lapham: Rozpowszechniono petycj przeciwko wywietlaniu odcinka Ellen. W: Abilene Reporter News. 15 kwietnia 1997, obejrzano 6 stycznia 2019 .
 25. Janine Marchessault, Kim Sawchuk: Wild Science: Reading Feminism, Medicine, and the Media Routeledge (2000), str. 81
 26. ^ Daniel D'Addario: Dwadziecia lat po `` odcinku Puppy '' Ellen, wci wydaje si, e wyprzedza swój czas. W: Czas. 13 kwietnia 2017, dostp 15 stycznia 2019 .
 27. Jaime Domínguez: 20 años de The Puppy Episode, la hora televisiva que lo cambió todo. W: Photogramas. 26 kwietnia 2017 r., Pobrano 23 stycznia 2019 r. (Hiszpaski).
 28. ^ Tessa Ham: To jest wyjcie Ellen DeGeneres voor de wereld gedaan. W: Ondertussen. ródo 28 stycznia 2019 r. (Holenderski).
 29. ^ Daniel Fienberg: Notatnik krytyka: 20 lat póniej, Ellen 'The Puppy Episode' pozostaje znaczca (i zabawna). W: The Hollywood Reporter. 27 kwietnia 2017, dostp 11 stycznia 2019 .
 30. Rebecca Nicholson: Czy epizod Ellen naprawd zmieni telewizj dla postaci LGBT W: The Guardian. 28 kwietnia 2017, dostp 11 stycznia 2019 .
 31. A zwycizcami s w : The Seattle Times. 15 wrzenia 1997, obejrzano 6 stycznia 2019 .
 32. 50. doroczne nagrody DGA. W: DGA. ródo 12 lutego 2019 r .
 33. Ellen zdobywa nagrod Peabody. W: The New York Times. 3 kwietnia 1998, obejrzano 6 stycznia 2019 .
 34. ^ TV's Top 100 Episodes of All Time TV Guide (15 czerwca 2009), str. 3449
 35. ^ David Ehrenstein: Open Secret (Gay Hollywood 19281998) William Morrow (1998), s. 315
 36. Glenn Lovell: Bono: Ellen zbyt gejowska. W: Variety. 8 marca 1998, obejrzano 8 stycznia 2019 .
 37. Joal Ryan: Village People, Ellen: Too Gay W: E! 10 marca 1998, obejrzano 8 stycznia 2019 .
 38. Pene oceny programów telewizyjnych 1995-1996. W: fbibler.chez. 26 lipca 2002, obejrzano 28 lutego 2019 .
 39. Pene oceny programów telewizyjnych 1996-1997. W: fbibler.chez. 26 lipca 2002, obejrzano 28 lutego 2019 .
 40. Co byo w rankingu, a co tankowao. W: Entertainment Weekly. 29 maja 1998, obejrzano 28 lutego 2019 .
 41. Bill Carter: ABC anuluje Ellen. W: The New York Times. 25 kwietnia 1998, obejrzano 28 lutego 2019 .
 42. Rita Kempley: Mr. le (PG-13). W: The Washington Post. 17 lutego 1996, obejrzano 28 lutego 2019 .
 43. Mick LaSalle: Little Right About 'Mr. Film "Wrong" / Ellen DeGeneres "to bdna" komedia ". W: Brama San Francisco. 17 lutego 1996, obejrzano 28 lutego 2019 .
 44. James Berardinelli : Mr. Wrong. W: Reelviews. 16 lutego 1996, obejrzano 28 lutego 2019 .
 45. ^ Leo Benedictus: Zoto komedii: Pocztek Ellen DeGeneres. W: The Guardian. 28 czerwca 2014, obejrzano 28 lutego 2019 .
 46. ^ Buck Wolf: The End of Ellen DeGeneres i Anne Heche. W: ABC News. Dostp 28 lutego 2019 r .
 47. Jesse Green: Wyjd. Uspokój si. Wró. Bycie Ellen. W: The New York Times. 19 sierpnia 2001, obejrzano 6 stycznia 2019 .
 48. Rebecca Ford: Oscary: Historia hostingu Ellen DeGeneres. W: The Hollywood Reporter. 2 sierpnia 2013, obejrzano 28 lutego 2019 .
 49. 31st Annie Awards. W: annieawards.org. 7 lutego 2004, obejrzano 28 lutego 2019 .
 50. ^ Gary Susman: OutKast, Nemo prowadzi zwycizców Kids 'Choice. W: Entertainment Weekly. 3 kwietnia 2004, obejrzano 28 lutego 2019 .
 51. Jason Zinoman : Ellen DeGeneres nie jest tak mia, jak mylisz. W: The New York Times. 12 grudnia 2018, dostp 6 stycznia 2019 .
 52. Malinda Lo: Ellen i Alex zrywaj. W: Po Ellen. 14 grudnia 2004, obejrzano 28 lutego 2019 .
 53. Anita Singh: Prezenterka telewizyjna Ellen DeGeneres polubia lesbijk Porti de Rossi. W: The Telegraph. 18 sierpnia 2008, obejrzano 28 lutego 2019 .
 54. Jackie Strause: The Puppy Episode w wieku 20 lat: Ellen DeGeneres spoglda wstecz w programie Emotional Talk Show Special. W: The Hollywood Reporter. 29 kwietnia 2017, dostp 6 stycznia 2019 .

Opiniones de nuestros usuarios

Emilia Przybylski

To dobry artykuł dotyczący Wycieczka. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Wlodzimierz Cichocki

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.