Wola Dr. Mabuse (1933)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Wola Dr. Mabuse (1933). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Wola Dr. Mabuse (1933) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Wola Dr. Mabuse (1933) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Wola Dr. Mabuse (1933). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Wola Dr. Mabuse (1933)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Wola Dr. Mabuse (1933), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Wola Dr. Mabuse
Kraj produkcji Niemcy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 1933
dugo 115 minut
Klasyfikacja wiekowa FSK 12
Prt
Dyrektor Fritz Lang
scenariusz Thea z Harbou
produkcja Fritz Lang ,
Seymour Nebenzal
muzyka Hans Erdmann
aparat fotograficzny Fritz Arno Wagner ,
Karl Vass
skaleczenie Lothar Wolff ,
Conrad von Molo
zawód

Wola Dr. Mabuse jest niemiecki film kryminalny przez Fritza Langa , który zosta zastrzelony w 1932/1933. Scenariusz oparty jest na powieci Norberta Jacquesa , napisanej na prob Langa w 1932 roku, ale pocztkowo nie zostaa opublikowana. Film uznawany jest za jeden z wielkich klasyków wiatowego kina midzywojennego . Powsta jednoczenie w wersji niemieckiej i francuskiej. Obie wersje zostay natychmiast zakazane przez narodowych socjalistów z powodu politycznie wybuchowych aluzji.

akcja

Znany ze swoich zdolnoci hipnotycznych , przestpca Dr. Mabuse przebywa w szpitalu psychiatrycznym profesora Bauma. W stanie szalestwa nieustannie spisuje plany morderstw i terroryzmu, które podobnie jak instrukcje s w tajemniczy sposób realizowane przez organizacj przestpcz, mimo e plany Mabuse nie s dostpne dla samych oszustów. Policjanci s zdziwieni, take dlatego, e popenione zbrodnie wydaj si bezcelowe i przypominaj bardziej szalon dz zniszczenia. Nawet sami oszuci nie s wiadomi gbszego sensu swoich czynów i otrzymuj rozkazy za porednictwem notatek i od szefa gangu, który zawsze jest ukryty za zason.

Kent, czonek Organizacji, który chce zrezygnowa, w kocu informuje komisarza Lohmanna, e Dr. Mabuse stoi za zbrodniami. Ale Mabuse ju odszed - cho plany z jego spisanego testamentu s nadal realizowane. Lohmann, wielokrotnie prowadzony ladami przytuku dla obkanych, dowiaduje si, e zmary Mabuse przej dyrektora zakadu, profesora Bauma. Kiedy organizacja posuwa si do skrajnoci i chce wysadzi w powietrze fabryk chemiczn, policja nie moe ju temu zapobiec, ale dziki odkryciu planów Mabuse przez Lohmanna i Kenta, stra poarna jest na miejscu w odpowiednim czasie, aby przynajmniej usun cysterny z chemikaliami Wyprowadzanie substancji ze strefy zagroenia. Na miejscu zbrodni znajduje si Baum, który po surrealistycznym pocigu samochodowym, cigany przez Lohmanna i Kenta, ucieka do wasnego azylu, gdzie przetrzymywany jest jako pacjent. Na kocu wida go, jak siedzi w celi, w stanie kompletnej drwinki, rozrywajc strony rkopisu.

to

Film jest inscenizowany jako niezwykle ekscytujcy film kryminalny , ale take w bardzo efektowny sposób przedstawia temat szalestwa, który pojawia si raz po raz w rónych odsonach. W 1943 roku Lang twierdzi w przedmowie, e napisa na potrzeby pokazu filmu w Nowym Jorku, e naley go rozumie jako krytyczn aluzj do narodowych socjalistów, których przywódca Adolf Hitler, jak wiadomo, równie napisa swoje programowe dzieo Mein Kampf w niewoli. Wedug Langa w usta zbrodniarzy trafiay cae hasa i wierzenia z nadchodzcego nazistowskiego pastwa . Jednak pogld ten jest kwestionowany w dzisiejszej literaturze, poniewa scenarzystka Thea von Harbou ywia sympati dla narodowych socjalistów.

Celem Mabuse w filmie jest ustanowienie reguy przestpczoci, która ma zosta osignita poprzez zastraszanie i terroryzowanie ludnoci. Omawiany jest równie biurokratyczny i oparty na podziale pracy sposób pracy organizacji, w którym mao kto kwestionuje znaczenie swoich indywidualnych czynów przestpczych (np. Zabójstw wiadków). Gówn metod przekazywania polece w organizacji s anonimowe media techniczne, takie jak kartki papieru, telefony i goniki.

Joseph Goebbels tak skomentowa ten film w swoim dzienniku: Bardzo ekscytujce. Ale nie mona go zwolni. Instrukcje dotyczce przestpstwa . Minister propagandy Rzeszy zakaza filmu 29 marca 1933 roku. Po emigracji Langa wytwórnia próbowaa stworzy wersj rozbrojon poprzez kilka ci i powtórnych nagra, ale nie uzyskaa aprobaty ze strony nowych niemieckich wadców; wic film móg by pocztkowo pokazywany tylko w Austrii. Przez lata, a do odtworzenia oryginau w 1973 r., W obiegu bya tylko bardzo skrócona wersja.

Premiera filmu odbya si 21 kwietnia 1933 roku w Budapeszcie , nastpnie 12 maja 1933 w Austrii i 1943 w USA. W Niemczech film po raz pierwszy pokazano 24 sierpnia 1951 roku, po drugiej wojnie wiatowej .

Wersja francuska i remake

Francuska wersja filmu Le testament du Docteur Mabuse (1932/1933) by krcony równoczenie z wersji niemieckiej. Zachowano zespó techniczny i cz aktorów . Scenariusz zosta przetumaczony na jzyk francuski przez René Sti . Zgodnie z kart cenzury z 29 marca 1933 roku film zosta zakazany w Niemczech. Kopia zostaa przemycona do Francji i zoona przez Lothara Wolffa . Brakuje czci niemieckiej wersji. W 1943 roku Fritz Lang napisa specjaln przedmow do tej wersji.

W 1962 roku w ramach serialu kryminalnego inspirowanego przez Edgara Wallace'a na temat Dr. Mabuse to remake tego filmu w reyserii Wernera Klinglera (patrz Testament dr Mabuse (1962) ). Tym razem Mabuse zagra Wolfgang Preiss , Baum (jako Pohland) Walter Rilla i komisarz Lohmann Gert Fröbe . Inne role to Senta Berger i Harald Juhnke .

literatura

  • Lotte Eisner : Fritz Lang. DA CAPO PR, Londyn 1976, ISBN 0-306-80271-6 .
  • Joe Hembus , Christa Bandmann : Klasyka niemieckiego filmu dwikowego. 1930-1960. Ksiki filmowe Goldmann Magnum / Citadel. Goldmann, Monachium 1980, ISBN 3-442-10207-3 .
  • Norbert Jacques : Dr. Mabuse, medium za. Cz 3: Wola dr. Mabuse. Rowohlt, Reinbek koo Hamburga 1997, ISBN 3-499-13954-5 . (Z korespondencj Norbert Jacques / Thea von Harbou / Fritz Lang i wypowiedziami Fritza Langa na temat jego filmów Mabuse. Z esejami Elisabeth Bronfen i in.).
  • Rudolf Freund Testament dr. Mabuse. W: Günther Dahlke, Günther Karl (Hrsg.): Niemieckie filmy fabularne od pocztków do 1933 roku. Przewodnik filmowy. Wydanie drugie, str. 318 f.Henschel Verlag, Berlin 1993 ISBN 3-89487-009-5 .

Zobacz te

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. Koerber, Martin: Die Geschichte des Films, w: Broszura do Blu-ray Das Testament des Dr. Mabuse, [str. 10f.].
  2. Joseph Goebbels: Pamitniki. Wpis z 30 padziernika 1933 r. Wpis z 29 marca 1933 r .: Film Dr. Mabuse autorstwa Fritza Langa. Praktyczny przewodnik po przestpstwach. Zostanie zbanowany.

Opiniones de nuestros usuarios

Teresa Wawrzyniak

To dobry artykuł dotyczący Wola Dr. Mabuse (1933). Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Irena Turek

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Greg Gajda

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Wola Dr. Mabuse (1933).

Margaret Jarosz

Podane informacje o zmiennej Wola Dr. Mabuse (1933) są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.