Wielki rok ErfurtuInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Wielki rok Erfurtu. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Wielki rok Erfurtu zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Wielki rok Erfurtu i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Wielki rok Erfurtu. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Wielki rok Erfurtu! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Wielki rok Erfurtu, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Wielki rok Erfurtu to podsumowujce okrelenie buntu mieszkaców miasta Erfurtu przeciwko ich radnym, który rozpocz si w 1509 roku .

Historia

Pónoredniowieczne miasto Erfurt stao si jednym z najwikszych i najwaniejszych miast cesarstwa w XV wieku dziki owiectwu i cesarskim przywilejom targowym. Erfurt zawsze musia broni swojej supremacji w Turyngii przed Wettynami i ssiednimi hrabstwami, z powodu których by nastpnie zaangaowany w liczne konflikty. Z korzyci dla swoich interesów ekonomicznych, wadze miasta dokonay równie znacznych inwestycji, aby zdoby strategicznie wane zamki w ich rkach.

Wciekoci i wojenne uwikania

Mieszkacy Erfurtu byli ju osabieni licznymi waniami podczas bratobójczej wojny saskiej ; traktaty ochronne zawarte w 1483 r. Z ksitami saskimi i archidiecezj Moguncji day od miasta wysokich rocznych funduszy ochronnych, spadajca sia gospodarcza i bdne decyzje radnych doprowadziy do narastania kolejnych dugów. która na pocztku 1509 r. osigna niewyobraaln sum 550 000 guldenów.

Utrata przywilejów targowych

Nadanie w 1497 r. Cesarskiego przywileju targowego konkurujcemu miastu handlowemu Lipsk przez króla rzymsko-niemieckiego, a póniej cesarza Maksymiliana I oraz zaostrzenie tych przepisów w 1507 r. Trwale osabio gospodarcz si Erfurtu. Dochody niezbdne dla administracji miasta i dziaa wojennych nie zmaterializoway si.

Wybuch zamieszek

Radny Erfurtu Heinrich Kellner mia decydujcy wpyw na sprawy finansowe miasta do 1509 r., Mia take kosztown budow Cyriaksburga i by postrzegany jako pomysodawca zastawu zamku na wodzie Kapellendorf z 5 maja 1508 r., Co byo niekorzystne dla Erfurtu . Aby zapobiec niewypacalnoci skarbu miasta, który do tej pory by utrzymywany w tajemnicy, zwróci si do mieszkaców miasta o cignicie dodatkowych podatków. Zwizane z tym oburzenie rzemielników, robotników i biedoty w miecie doprowadzio do powstania Czarnej Rotte - tajnego stowarzyszenia modych rzemielników, którego celem jest obalenie kelnerów. Ten spisek zosta zdradzony, a Kellner uwizi swoich przeciwników.

Koniec radnego Kellnera

Kiedy upado skarbu miasta zostaa upubliczniona podczas kolejnej nominacji 9 czerwca 1509 r., A dug wzrós ju do 600 000 guldenów , przedstawiciele cechów i biedoty miejskiej wtargnli do izby rady, aby pozbawi radnych wadzy. Kellnerowi, który wywoa niepokój aroganck i prowokacyjn przemow w sali obrad, pocztkowo udao si uciec.

Kim jest koció - To jest spoeczno! Tym wanie rzuci si na siebie Obervierherr Heinrich Kellner 9 czerwca 1509 r. W gniewnych obywateli, którzy wtargnli do sali obrad. W tych sowach krya si pewno siebie patrycjuszowskiej klasy rzdzcej, bogatych kupców i myliwych, którzy decydowali o losach miasta. Jednak doprowadziy one Erfurt do ruiny w poprzednich dziesicioleciach, co teraz wzbudzio powszechny gniew. To przeszo do historii jako wspaniay rok.

Zaskoczeni niepokojami w miecie elektorzy Moguncji i ksita saksoscy rozpoczli gr intryg, aby umocni swoje wpywy w miecie. Moguncja zawara pakt z cechami, ksita wspierali rodziny szlacheckie i radnych.

Po schwytaniu los Kellnera zosta przesdzony, zosta powieszony na Galgenbergu 28 czerwca 1509 r. Po bolesnych torturach i publicznym potpieniu.

Intryga ksit

Rzdzcy radni nie mogli oprze si interesom i przewadze liczebnej mieszkaców miasta, wielu opucio miasto na jaki czas, osabiajc tym samym pozycj ksit saskich.

Zaoenie Landwehry nad Lasem Turyskim

Aby sprowadzi na kolana miasto, które znajdowao si w powanych tarapatach ekonomicznych, ksita sascy rozpoczli wojn handlow z Erfurtem. Nowo wybudowane bariery sprawiy, e szlaki handlowe na poudniu i zachodzie stay si nieprzejezdne dla towarów z Erfurtu. Do 1512 r. Prawie zamknita Landwehr zostaa zbudowana wzdu Rennsteig od Ilmenau do Werra koo Creuzburga, a istniejce mosty i brody Werra z Treffurt do Barchfeld zostay zabezpieczone.

Znów wybuchy niepokoje - 1510 r

Uniwersytet z siedzib w Erfurcie by wanym czynnikiem ekonomicznym dla miasta, humanici wykadajcy w Erfurcie okoo 1500 przycignli studentów z caej Europy.

Studenci, którzy czsto pochodzili z zamonych rodowisk, byli przyczyn ponownego wybuchu niepokojów w Erfurcie w 1510 roku. Otwarcie zawierajc pakty z wyrzuconymi radnymi i prowokujc pokazujc ich bogactwo, wywoali drug fal przemocy, która przedostaa si do kroniki miasta jako studencki upa w Erfurcie .

Erfurt Collegium Maius i inne budynki uniwersytetu zostay zaatakowane i uszkodzone przez rzemielników, a wielu studentów opucio póniej Erfurt. Do 1514 r. Fermentowaa w miecie: doktor Berthold Bobezahn , radca miejski i czonek uniwersytetu, popad w konflikt z Kannengießer Hans Kuehn . Pod naciskiem cechów by Bobezahn natychmiast uwiziony, torturowany i zamany na kole , które jego rada patne radny Taubach zosta city .

Konsekwencje buntu

Renoma miasta Erfurt i sytuacja gospodarcza zostay zrujnowane przez wydarzenia wielkiego roku . Ponadto mieszkacy musieli przygotowa si do dugiej wojny handlowej z ksitami saskimi, miasto byo ju w duej mierze otoczone przez wrogich ssiadów. Blokada gospodarcza, któr zniesiono dopiero na mocy traktatu z Naumburga z 1516 r., Spowodowaa znaczne szkody w miecie.

Przyjcie

Wielki rok Erfurtu to jedno z wydarze namalowanych przez Johanna Petera Theodora Janssena w jego szecioczciowym cyklu tematów dotyczcych historii miasta Erfurt. Obrazy mona dzi znale w sali balowej ratusza w Erfurcie .

literatura

 • Carl August Hugo Burkhardt: Wielki rok w Erfurcie i jego konsekwencje 1509-1523 . W: Archives for Saxon History, t. XII, Drezno 1877, s. 396400.
 • Wilhelm von Tettau: Erfurt w przeszoci i obecnie. Przewodnik historyczno-topograficzny po miecie. Erfurt, Villaret 1868, s. 812. (Wydanie 2, 1880)
 • Ulman Weiß: Wspaniay rok w Erfurcie. W: Komunikaty Stowarzyszenia Historii i Archeologii Erfurtu 71 (2010). Str. 2335.
 • Ulman Weiß: Wspaniay rok w Erfurcie. W: Miasto i historia. Journal for Erfurt (SuG), nr 42, 2009, s. 2223.
 • Theodor Neubauer : Wspaniay rok w Erfurcie . Thüringer Volksverlag, Weimar 1948, 108 stron.
 • Ludwig Bechstein : Wspaniay rok w Erfurcie. Powie historyczno-romantyczna z XVI wieku. (= Biblioteka penej literatury w kraju i za granic; 1282/1287), Hendel, Halle an der Saale 1899, 471 stron. (Wydanie drugie 1928 z 357 stronami)
 • Karl Reineck: Erfurt i wspaniay rok. Obraz historyczny , Hamburg 1893, 56 stron.

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Hans Patze , Peter Aufgebauer (red.): Podrcznik miejsc historycznych w Niemczech . Tom 9: Turyngia (= wydanie kieszonkowe Krönera . Tom 313). Wydanie drugie, poprawione i uzupenione. Kröner, Stuttgart 1989, ISBN 3-520-31302-2 , str. 110-111.
 2. ^ Steffen Raßloff : Historia miasta Erfurt . Erfurt 2012, ISBN 978-3-95400-044-9 , s. 49 i nast.
 3. Radny - w literaturze termin czterech mczyzn jest uywany do okrelenia czterech najwaniejszych radnych W 1509 roku Kellner by najpotniejszym z tych czterech mczyzn.
 4. Steffen Raßloff: "Wielki rok Erfurtu": Malowida cienne w sali festiwalowej ratusza (7): Powstanie obywatelstwa 1509/10. W: Erfurt-Web.de. 22 lutego 2015, obejrzano 25 stycznia 2019 .
 5. Heinrich Heß: Las Turyski w czasach staroytnych (przedruk) . Rockstuhl, 1999, s. 57-72 .
 6. Raßloff str. 38 i nast
 7. Raßloff str.43

Opiniones de nuestros usuarios

Kazimierz Kurowski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Wielki rok Erfurtu.

Marian Stasiak

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Wielki rok Erfurtu jest tym, którego szukałem.

Mikolaj Lewicki

W tym poście o Wielki rok Erfurtu dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.