wiato mioci (1991)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o wiato mioci (1991). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o wiato mioci (1991) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących wiato mioci (1991) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat wiato mioci (1991). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o wiato mioci (1991)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o wiato mioci (1991), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny wiato mioci
Kraj produkcji Niemcy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 1991
dugo 83 minuty
Prt
Dyrektor Gunther Scholz
scenariusz Gunther Scholz
Wolf Müller (scenariusz)
Werner Beck (dramaturgia)
produkcja DEFA , KAG Berlin
muzyka Friedbert Wissmann
aparat fotograficzny Claus Neumann
skaleczenie Karin Kusche
zawód

wiato mioci jest bajka o DEFA nad cud wizji i widzialnym; temat jest inspirowany baniow sztuk Henrika Hertza córki króla René . Film powsta jesieni 1989 roku i mia swoj premier 28 lutego 1991 roku w Berlin Kino International . Film zosta po raz pierwszy wyemitowany w niemieckiej telewizji 22 grudnia 1991 roku. Film z The Light of Love jest dostpny od 29 wrzenia 1998 roku .

akcja

Kochajca para

Opowie o bajce jest otoczona rozmow kochanków. Pikna blondynka prosi ukochan osob o opowiedzenie jej historii. A kiedy budzi si w poowie snu, podejmuje decyzj. Opowie jej najpikniejsz histori miosn, jak zna:

Klasztor

Bajka rozgrywa si w Turyngii w 804 roku, a wydarzenia zaczynaj si w klasztorze eskim. Opatka rzdzi tu sztywno. W klasztorze ludzie pisz, czytaj i rysuj. Do klasztoru naley chopiec bez praw - jest poddanym; Poniewa chopiec, który zawsze nazywany jest zoczyc, potrafi dobrze rysowa i nauczy si czyta w klasztorze, z jego usug korzysta si w bibliotece klasztornej. Chopiec ma aglowe uszy, kdzierzawe czarne wosy i wszyscy go drani z powodu swojego wygldu. - Poznajemy go, to sam gawdziarz - Biedny poddany w klasztorze chce zadowoli wieniaczk Gigi i jest za to wymiewany i bity. Opatka zgania go z wciekoci, nie zauwaajc, e brakuje jej zapiecztowanego pergaminu. Kiedy chopiec próbuje go dla niej zachowa, gorczkowo wyrywa mu go i starannie piecztuje tajemniczy papier. W ramach kary za kopoty z Gigi chopiec bdzie musia dalej mieszka w chlewie.

Czarny jedziec

Chopiec yje w ziemi; tutaj pewnego dnia musi patrze, jak podrónik tonie z konia. Jego twarz jest naznaczona chorobami i chorobami. Wszystko bezlitonie uciekao. Ale chopak zabiera jedca do swojej stajni wbrew woli zakonnic i opiekuje si nim. Po trzech tygodniach jedziec budzi si ze miertelnej utraty przytomnoci. Chopiec uratowa mu ycie. Pyta go szorstko: Kim on jest - ale chopiec nie ma imienia; jedziec pyta te, czy w klasztorze jest jeszcze jeden chopiec - ale dzieciak jest tu jedyny. Jedyn rzecz, która sprawia, e chopiec jest niepowtarzalny, jest szorstki, mocno pokryty bliznami ugryzienie osa, z którego oboje si miej. Uparty dentelmen z byszczcym cesarskim sztandarem obiecuje swojemu ratownikowi, egnajc si, aby wynagrodzi go za czyn. Odjedajc, jedziec woa, czy chopiec nie moe by Bogumiem, jedynym synem Sawomira, Królem Wendów

Pergamin

Chopiec krok po kroku stara si rozpozna poczenie. Cesarz Karol wczeniej odbya si rada tutaj w Turyngii , aby zaprowadzi pokój. Jak mówi chopcu pobielony obraz w bibliotece klasztornej, tutaj cesarz poredniczy midzy margrabi Turyngii a królem niewolników Sawomirem. Aby zabezpieczy pokój, cesarz wyznacza nowo narodzon córk margrabiego nowonarodzonemu synowi Wendenkönig na pann mod. Syn Sawomira to Bogumi i na fresku jako noworodek - podobnie jak dziecko - ma wyranie odstajce uszy. Bogumi jest zdeterminowany przez maestwo, aby zosta przyszym margrabi Turyngii. Ale gotowany margrabia Turyngii ma otwarte tylne drzwi. Syn Slavomira ma zosta wychowany na chrzecijanina w tym samym klasztorze w Turyngii, w którym suy zoczyca. Prawo margrabiego do Bogumila gwarantuje tajemniczy cesarski pergamin. Biedny bezimienny dzieciak, który znajduje pergamin i zdjcie i szuka swojej tosamoci, myli, e mona go rozpozna jako Bogumila. Wyrusza z pergaminem, aby domaga si swoich praw.

Wiea

Po dugiej wdrówce chopiec dociera do pilnie strzeonej fortecy przypominajcej wie porodku dziczy. Ryzykujc mierci, udaje mu si wspi na platform. Ale jaki cud tu spotyka: w ogrodzie, wród oswojonych dzikich zwierzt, przechadza si pikna blond, dworsko ubrana dziewczyna. Jest pierwsz osob, która spotkaa chopca z penym szacunkiem i uwag, a gdy si egna, prosi go, aby wkrótce wróci, inaczej Reglindis byby smutny. Obiecuje jej i ukrywa dzie w ciemnej, makabrycznej piwnicy zamku. Poznajemy dziewczyn: to ta sama dziewczyna, której histori opowiada jej kochanek.

Reglindis i jej kochanek

W nocy pikna Reglindis i chopiec spotykaj si w swojej altanie . W midzyczasie odwiedza go take ojciec Reglindi, margrabia Turyngii. Jest znanym lekarzem i margrabia zamówi to dla swojej córki. Lekarz ma operowa dziewczyn. Reglindis jest lepa, ale zostaa przed ni ukryta. Wszystkie sowa odnoszce si do wzroku zostay zakazane. Ale teraz margrabia obawia si, e Sowianie i Reglindy powinny funkcjonowa jako rodek wadzy. Lekarz ostrzega przed bólem podczas operacji. Moe si zdarzy, e Reglindis nie zyskuje wzroku, tylko znosi ból i otrzymuje jedynie wiedz o swojej lepocie. Ale margrabia upiera si przy swoim oportunizmie wadzy . Rozmowa Reglindisa z chopcem jest cudowna. Ale stopniowo chopiec, którego nazywa piknym, zauwaa, e co jest nie tak z jej oczami: grzmot to dla niej niebezpieczna byskawica. Dziewczyna jest zdezorientowana kwesti nieba, ksiyca i wizji. Aby przybliy pikno widzialnemu wiatu, zaczyna opisywa i zachwyca si:

Niebo jest teraz intensywnie niebieskie, pokryte bladymi chmurami, twój ogród zielony - zmieszany z szaroci, drzewa czarne cienie - Reglindis. Nie moesz tego wszystkiego zobaczy - a wczesnym rankiem jasny blask soca rozbyska tysicem maych kropelek wody. Mam na myli ros, która lnico kapie z kadej odygi, gazi i licia. A obok kadego takiego maego cudu jest jeszcze wikszy: caa tcza wieci wieloma jasnymi, wyranymi kolorami, ale bardzo maymi - ty, to cudowne! Wspaniale ...

Reglindis jest dotknity. Ale razem z chopcem dochodzi do wniosku: najwaniejsze jest serce i tego nie wida. Ich mio staje si dla nich obu coraz bardziej oczywista. Potem przechodzi nad nimi burza. Odkrywaj kochankowie. Chopiec zostaje schwytany. Reglindis konfrontuje si z planami operacji oka swojego ojca. Margrabia szantauje swoj córk: tylko operacj moe uratowa ycie uwizionego kochanka. Reglindis zgadza si.

Zmiennoci wadzy

Nastpnego ranka niecierpliwy hrabia chce od razu zobaczy powodzenie operacji, chocia lekarz ostrzega, e wzrok zajmie troch czasu, zanim si przyzwyczai. Usunito opask Reglindisa. Pynie krwawa za. Chopiec jest równie pokazany w acuchach. Poruszajca si z wdzikiem Reglindis rozpoczyna gr w ycie i mier, aby uratowa chopca i, mówic sowami chopca, opowiada najpikniejsz rzecz dotyczc widzenia:

Spójrz tylko, jasny, wesoy blask soca rozbyska tysicem maych kropelek wody. Czy to rosa, która kapie, lni wszdzie z kadej gazi i kadego licia, z kadej odygi A obok kadego z tych wielu maych cudów jest jeszcze wikszy: caa tcza lni jasnymi, wyranymi kolorami, ale malutka - cud, cudowna.

Chopiec prosi o rk Reglindich i hrabia go wymiewa. Kiedy jednak chopiec syszy, e dziewczynka jest córk margrabiego Turyngii, domaga si prawa od Bogumia, obiecuje mu Reglindis i pokazuje niewzruszonemu margrabiemu pergamin. Margrabia wraz z winiem i córk wyrusza w mudn podró do swojego zamku. Wendy atakuj wit , daj ycia tyrana i wyjanienia, gdzie przebywa Bogumi. Margrabia moe wyrwa si z ptli za zgod chopca. Ale chopiec jako Bogumi jest teraz chroniony przez zakrty.

Wizerunek kochanków

Na zamku znów narastaj margrabiowskie intrygi. Ale w pokoju Reglindi kochankowie s razem swobodnie. Ale dziewczyna jest smutna. I przyznaje, e kamaa. W ogóle nie widzi. Skamaa, eby uratowa ycie chopca. Bogumi jest wzruszony i eby j rozproszy, dzieci bawi si: powinien zakry jej oczy, a ona powinna odgadn, kim on jest. Ale potem wszystko potoczy si zupenie inaczej: cud staje si rzeczywistoci. Reglindis przyciska donie kochanka do oczu i krzyczy. Nagle pikna naprawd moe zobaczy j pikn. I rka w rk kochankowie zaczynaj odkrywa widzialny wiat. W holu stoj garnki z farb, a dzieci, niewinnie, jak pierwsza para ludzi, zaczynaj wszystko malowa: malowido cienne staje si nieziemsk wizj mistycznej rzeczywistoci, która jest widoczna po raz pierwszy, pena wiata, pena surrealistycznych kolorów tczy z dwoma ogromnymi, centralnie umieszczonymi oczami, jednym lepym brzowym i jednym widzcym niebieskim.

Prawo do mioci

Margrabia w midzyczasie zamówi zakonnice z klasztoru . Z podekscytowaniem zapewniaj, e zoczyca jest poddanym, prawdziwy Bogumi uton lata temu, a czarny charakter niesusznie przywaszczy sobie pergamin. Hrabia z radoci znów chce podkrci swoje intrygi i odoy suchawk. Pdzi do dzieci. Tutaj, pomimo ich zatwardziaoci, nawet hrabia i zakonnice s przytoczeni wizualn wizj zakochanych, rozmazanych farb. Potem rozbrzmiewa trbka. Wysannik cesarza ogasza si . Margrabia próbuje go zniechci. Ale nalega na nominacj Bogumia. Za plecami jedca margrabia gorczkowo skada przysig milczenia zakonnicom , prowadzi Bogumia i Reglindy do otarza i pragnie zaspokoi gniewnego posaca cesarza. Posaniec to czarny jedziec, ten sam, który uratowa mu ycie w klasztorze. Narzeczeni zostan mu pokazani. Ale jest zrzdliwy i nalega na dowód: czarny jedziec zna znak. Król Sawomir ugryz swojego syna w charakterystyczny sposób. Chopiec moe pokaza wymagan blizn - dziki osiokowi - a Reglindis i jej ukochana szczliwie wkraczaj w now przyszo. I szczliwie para kochanków, którzy opowiadaj t histori, moe wita kochanków z odlegej przeszoci.

materia

Zdjcie

Róne formy widzenia , widzialnego , obrazu i pikna nadaj baniowemu filmowi mioci swój znaczcy kontekst: bohaterka Reglindis jest pocztkowo lepa , ale wewntrznym okiem widzi pikno chopca, z którego wszyscy si miej . Chopiec jest pozornie brzydki, ale potrafi narysowa i uchwyci wiat widzialny na zdjciu. Fresk klasztorny, dokument pogldowy z kontraktu cesarza Karola, nie ujawnia chopcu jego tosamoci jako Bogumi, ale przekazuje jego tosamo jako przyszego kochanka Reglindy. Reglindis podejmuje waciwe decyzje z zawizanymi oczami, niczym bogini Justitia z senn pewnoci. Kiedy Reglindis w kocu uczy si widzie swoj mio na krtej ciece, powstaje wspaniay obraz wewntrznych wizji . Ten cienny obraz kochanków, lnicy opalizujcymi kolorami, wiadczy o piknie widzialnego wiata, a jednoczenie daje obraz mistycznego wiata niewidzialnego: Obrazy Odilona Redona czy Marca Chagalla osigny takie rozmiary i zilustroway surrealistyczne kolory i wymarzone krajobrazy w takim sensie. .

Jolanthe

Spektakl bajka króla Rene Córka przez Henrika Hertza suy jako ródo inspiracji dla filmu bajki wiato mioci . Podobnie jak Reglindis, niewidoma Jolanthe uczy si patrze na ciek swojej mioci. Hertz gra jednak w XV wieku w dolinie Baucluse w Prowansji za czasów trubadurów - inaczej w filmowych wydarzeniach , gdzie Turyngia i czasy Karola Wielkiego tworz ramy. Podobnie jak Reglindy Bogumi, Herc Jolanthe w umowie obieca hrabiemu Tristanowi von Baudemont jako pann mod w celu zapewnienia pokoju w krajach. I tak jak chopiec odnajduje i kocha Reglindis i chce z jej powodu porzuci swoj szlachetn przyszo, tak jest hrabia Tristan z Hertzem. Hrabia Bauedmont znajduje swoj dugo obiecan, ale nieznan Jolanthe jak Zauberperi w wiey - bajkowa sytuacja jak w przypadku Zelandine  - i hrabia porównuje swoj Jolanthe do picej królewny . Równie u Hertza wewntrzna wizja niewidomego jest nieziemsk zdolnoci, jak w bajkowym filmie.

aktor

Eva Vejmlková gra Reglindis ekspresyjnie, z wielk wraliwoci na wszystkie niuanse zmysu wizualnego . U jej boku Sven Jansen imponuje wszechstronnym portretem upokorzonego poddanego i wywyszonego margrabiego Bogumia. Eva Vejmlková jest znana z bani z czeskich bani Towarzysz podróny i Pawie pióro . Rolf Hoppe wyrónia si jako intrygujcy w mocy margrabia Turyngii. Ten ceniony na caym wiecie aktor znany jest z baniowych filmów Trzy orzechy laskowe dla Kopciuszka , Hansa im Glücka i Hansa Röckle'a i diaba .

muzyka

Muzyka filmowa Friedberta Wissmanna w pynny i przejrzysty sposób podkrela wizualny mistycyzm filmu. W podstawowym motywie muzycznym - bez dosownego cytowania - mona usysze aspekty ostatniej opery Piotra Iljicza Czajkowskiego Jolanthe . Szablon dla Jolanthe Czajkowskiego by jak bajkowy film wiato mioci, bajkowy dramat Henrika Hertza Córka króla René . Z Hertzem, podobnie jak z Czajkowskim, niewidomy bohater nadal nazywa si Jolanthe. Nastpnie zostaje córk margrabiego o imieniu Reglindis w bajkowym filmie.

krytyka

Mody czowiek wymiewany z powodu wystajcych uszu walczy z pomoc Czarnego Jedca o rk niewidomej córki margrabiego. Z mioci zgadza si na beznadziejn operacj oka i ratuje mu ycie poprzez oszukaczy manewr. Bajkowy film, którego akcja rozgrywa si w redniowieczu o mioci, która sprawia, e widzisz. Niesiona wie gr aktorów i imponujcym bogatym wyposaeniem, rozwija si zmysowa, sielankowa opowie, której ironiczne urywki dobrze by si nadaway .

literatura

  • Henrik Hertz : King Renés Daughter (Kong Renés Datter od 1845) Tumaczenie z jzyka duskiego z pomoc autora przez brata Bresemanna. 8. edycja. Wydawnictwo Gebrüder Paetel, Berlin 1872
  • PENE WYYWIENIE. Habel : Wspaniay leksykon filmów fabularnych DEFA . Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2000, ISBN 3-89602-349-7 , s. 359-360 .

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. Douglas R. Anderson: La Coquille (Muszla). Musee d'Orsay w Paryu. (Nie jest ju dostpne online) Concordia College, zarchiwizowane od oryginau w dniu 2 czerwca 2010 r . ; dostp 22 listopada 2010 r. (angielski, do którego odwouje si ta strona ). Informacja: Link do archiwum zosta wstawiony automatycznie i nie zosta jeszcze sprawdzony. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.cord.edu
  2. Odilon Redon: Podró Apollona
  3. malarz maonka. Chagall. eliogervasi.com, dostp 22 listopada 2010 .
  4. Zobacz Bajka o piknej Zelandii - La belle Zellandine - bajka z Le roman de Perceforest . W: Francuskie opowieci ludowe Tom 1 - ze starszych róde; przetumaczone przez Ernsta Tegethoffa. Wydawnictwo Eugen Diederichs, Jena 1923
  5. wiato mioci. W: Lexicon of International Films . Serwis filmowy , dostp 2 marca 2017 .Szablon: LdiF / Maintenance / Access used 

Opiniones de nuestros usuarios

Ada Cybulski

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Krystyna Kurek

Dzięki. Pomógł mi artykuł o wiato mioci (1991).

Maja Janik

Ten artykuł o zmiennej wiato mioci (1991) przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

John Zieliński

Wreszcie artykuł o wiato mioci (1991), który jest łatwy do przeczytania.