WerdyktInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Werdykt. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Werdykt zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Werdykt i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Werdykt. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Werdykt! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Werdykt, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu niemiecki Werdykt - wszyscy s na sprzeda
Tytu oryginalny Jury uciekinierów
Kraj produkcji Stany Zjednoczone
Oryginalny jzyk jzyk angielski
Rok wydania 2003
dugo 122 minuty
Klasyfikacja wiekowa FSK 12
JMK 12
Prt
Dyrektor Gary Fleder
scenariusz John Grisham
Brian Koppelman
David Levien
Rick Cleveland
Matthew Chapman
produkcja Gary Fleder
Christopher Mankiewicz
Arnon Milchan
muzyka David Baerwald
Christopher Young
aparat fotograficzny Robert Elswit
skaleczenie William Steinkamp
Jeff Williams
zawód

Werdykt - wszyscy na sprzeda (tytu oryginalny: Runaway Jury ) to amerykaski thriller z 2003 roku . Film oparty jest na powieci wyroku przez Johna Grishama .

akcja

Jedenacie osób zostaje zastrzelonych przez bandyt w biurowcu ; strzelec uywa nielegalnie zakupionej broni póautomatycznej. Dwa lata póniej Celeste Wood, wdowa po jednym z zabitych, z pomoc adwokata Wendella Rohra pozywa Vicksburg Firearms, producenta broni. Proces ma ogromne znaczenie dla lobby broni , wic producenci broni zatrudniaj pozbawionego skrupuów Rankina Fitcha jako tak zwanego doradc przysigych. Fitch ma pomóc w utworzeniu awy przysigych, któr mona manipulowa w lobby broni. W tym celu oniemiela jurorów i monitoruje ich, aby w razie potrzeby subtelnie ich szantaowa.

W jury zasiada take Nick Easter, który za porednictwem swojej dziewczyny Marlee proponuje obu stronom sporu sprzeda im wyrok za cen dziesiciu milionów dolarów, czyli doprowadzi do decyzji awy przysigych korzystnej dla danej strony. W rzeczywistoci Nick i Marlee okazuj si bardzo utalentowanymi manipulatorami. Midzy stronami rozwija si gra w kotka i myszk.

Fitch i Rohr s pod ogromn presj, aby wygra ten przeomowy proces. Rohr nieoczekiwanie traci swojego gównego wiadka i podejrzewa, e Fitch mia w tym udzia. Konfrontuje si z Fitchem, ale cynicznie kpi z niego za jego moralno. Rohr wtpi, czy naprawd moe wygra i prosi swoj firm o dziesi milionów dolarów z rezerwy awaryjnej. Fitch mówi Nickowi na spotkaniu, e zgodzi si na umow. W tym samym czasie, na polecenie Fitcha, jego kolega Janovich próbuje porwa Marlee w ramach reasekuracji. Moe to jednak skutecznie si obroni, a nastpnie zwikszy roszczenia wobec Fitch do 15 milionów. Rohr ponownie rozwaa swoje stanowisko i postanawia nie przyj tej nielegalnej i niemoralnej oferty. Jednak Fitch jest pod ogromn presj swoich klientów i przekazuje pienidze w ostatniej chwili, kiedy jury ju si wycofao, aby si zastanowi. Nick otrzymuje potwierdzenie zapaty, ale argumentuje na korzy powoda z du umiejtnoci i zaangaowaniem podczas obrad jury.

W tym samym czasie Doyle, jeden z pracowników Fitcha, sprawdza przeszo Nicka. Dowiaduje si, jak naprawd si nazywa - Jeff Kerr - i e by utalentowanym studentem prawa i, podobnie jak jego dziewczyna Gabby, pochodzi z Gardner w stanie Indiana. W Gardner dowiaduje si, e siostra Gabby zostaa zabita z broni palnej w szale w jej szkole wiele lat temu. W rezultacie miasto Gardner pozwao producenta broni, ale proces zosta w duej mierze przegrany z powodu dziaa Fitcha, a miasto zbankrutowao. Doyle dochodzi do wniosku, e Nick i Marlee chc zemsty i próbuje ostrzec Fitcha, ale jest ju za póno.

Ostatecznie powódce Celeste Wood przyznano oddzielne odszkodowanie w wysokoci 1 miliona dolarów oraz odszkodowanie ogólne w wysokoci 110 milionów dolarów.

Po procesie Nick i Marlee wpadaj na Fitcha w pubie. Pokazuj mu kopi rachunku za 15 milionów dolarów apówki i wyjaniaj Fitchowi, e jest teraz na emeryturze: gdyby przyj jakiekolwiek zlecenie, czy to za nielegalne parkowanie, zgosiliby go. Kiedy Fitch zapyta, co oboje chc zrobi z pienidzmi, odpowiedzieli, e przeznaczyliby pienidze na wsparcie ofiar strzelaniny w miecie Gardner.

Drobnostki

  • Film oparty jest na ksice Johna Grishama, ale opowiada o procesie sdowym przeciwko producentowi tytoniu. Aby wyróni si na tle powstaej cztery lata wczeniej produkcji Insider , zmieniono fabu, a jako pozwan zainscenizowano przemys zbrojeniowy.
  • W tym filmie John Cusack i Jeremy Piven s razem przed kamer po raz dziesity. Gene Hackman i Dustin Hoffman mona zobaczy razem po raz pierwszy w tej produkcji, chocia s przyjaciómi i kolegami z klasy w Pasadena Playhouse od 1956 roku - historycznym teatrze w Pasadenie w Kalifornii , gdzie obaj s znani jako Najmniej prawdopodobne, e odnios sukces (mniej wicej: Prawdopodobnie zakoczy si niepowodzeniem).
  • Pierwotnie planowano alternatywne zawody ról. Podobnie jak Edward Norton jako Nick Easter , Sean Connery jako Rankin Fitch i Gwyneth Paltrow jako Marlee, jak rozmawiali Bridget Moynahan i Amanda Peet .
  • Juror Lydia Deets ( Corri English ), który pojawia si ubrany w gotyckim stylu, jest aluzj do Winona Ryder w charakterze Lydia Deitz z uka .
  • Chocia akcja filmu rozgrywa si w Nowym Orleanie, w stanie Luizjana , proces nie jest negocjowany zgodnie z kontynentalnym europejskim prawem cywilnym zwyczajowym w tym stanie , ale zgodnie z anglo-amerykaskim prawem zwyczajowym , co w rzeczywistoci nie byoby moliwe ze wzgldu na system prawny Luizjany.

Recenzje

"Film, prowadzony przez przekonujcych aktorów, czasami skrapla si w gsty thriller paranoiczny, który wykorzystuje popularne kino do przekazania cakowicie liberalnego politycznego przesania.

Przemys filmowy odkry dla siebie nowy ulubiony motyw: przemoc przy uyciu broni palnej. Cho temat ten jest obecnie wszechobecny, poszczególne filmy równie znacznie si róni. Te dwie skrajnoci naznaczone s z jednej strony bezkompromisowym dramatem Gusa van Santa Elephant, z drugiej za satyrycznym pseudo-dokumentacj Michaela Moore'a Bowling For Columbine . Gdzie pomidzy jest obsypany gwiazdami thriller sdowy Gary'ego Fledera The Judgment .

- Filmstarts.de

Gwiazda obsadzona z Dustinem Hoffmanem, Genem Hackmanem i przede wszystkim (ponownie) Johnem Cusackiem wykonuj swoj prac wicej ni dobrze, [zamieniaj] dobry scenariusz w ekscytujcy film, który moe równie zaskoczy. Po raz kolejny dowiesz si troch wicej o puapkach i moliwociach amerykaskiego systemu prawnego .

- zelluloid.de

Nagrody

Film by nominowany do nagrody im. Edgara Allana Poe ( najlepszy scenariusz filmowy ), Zotego Trailer Award i nagrody Politycznego Towarzystwa Filmowego ( Demokracja ) w 2004 roku, ale nie zdoby adnej z tych nagród. Film and Media Assessment niemiecki (FBW) w Wiesbaden przyznano filmowi na rating szczególnie cenne .

linki internetowe

Wikicytaty: Wyrok  - Cytaty

Indywidualne dowody

  1. Certyfikat wersji do wyroku - Kady jest na sprzeda . Dobrowolna samoregulacja brany filmowej , grudzie 2003 (PDF; numer testu: 96 481 K).
  2. Klasyfikacja wiekowa w grze The Judgment - kady jest na sprzeda . Modzieowa Komisja ds . Mediów .
  3. b c d Podstawowe informacje na temat tej Database Internet Movie
  4. Werdykt - kady jest na sprzeda. W: Lexicon of International Films . Serwis filmowy , dostp 2 marca 2017 .Szablon: LdiF / Maintenance / Access used 
  5. Uzasadnienie jury dla orzeczenia szczególnie cennego

Opiniones de nuestros usuarios

Albert Sobolewski

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Werdykt i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Marek Stachowiak

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Romuald Kurowski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Werdykt jest tym, którego szukałem.