Wdrujcy obrazInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Wdrujcy obraz. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Wdrujcy obraz zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Wdrujcy obraz i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Wdrujcy obraz. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Wdrujcy obraz! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Wdrujcy obraz, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Wdrujcy obraz
Kraj produkcji Niemcy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 1920
dugo 67 minut
Prt
Dyrektor Fritz Lang
scenariusz Fritz Lang, Thea von Harbou
produkcja Joe May
aparat fotograficzny Guido Seeber
zawód

The Wandering Obraz jest niemiecki dramat filmowy przez Fritza Langa , którego premiera odbya si w dniu 25 grudnia 1920 roku w Berlinie . Pochodzi z Bawarii nad Königssee i u podnóa Watzmann . Przywrócona wersja ma czas odtwarzania 67 minut i dugo 2032 m.

akcja

Akt 1

Irmgard Vanderheit ucieka przed swoim mem Johnem Vanderheitem. Na brzegu jeziora Maggiore spotyka Wil Branda, który pomaga jej szybko i potajemnie przepyn jezioro odzi. Dziki niemu dowiaduje si póniej, e ma tylko niewielk przewag nad mem. Jedynym wyjciem jest przejcie przez Alpy, co musi zrobi pomimo zej pogody. Na alpejskiej ce zauwaa chat pustelnika, której wyjania, e szuka wyjcia z ndzy. Odpowiada jednak, e nikt nie moe wskaza cieki, której nie zna.

Akt 2

Irmgard dotar do wysokogórskiego pastwiska, gdzie z powodu mgy ponownie odradza wdrówk górsk. Pustelnik te si o ni boi i postanawia pój za Irmgardem. W kocu ich dogania, ale za pogoda uniemoliwia im ponown ucieczk. Oboje chc poczeka na lepsz pogod w schronisku. Jednak s uwizieni w chatce przez lawin spowodowan przez Johna Vanderheita. Nagle Irmgard rozpoznaje w pustelniku Georga Vanderheita, brata bliniaka jej ma Johna.

Akt 3

Patrzc wstecz, opisano, jak Irmgard i Georg poznali si nawzajem: Relacja midzy szefem a sekretark staje si relacj z uczuciami, które oboje ywi dla siebie nawzajem. Poniewa Georg jest zdeklarowanym przeciwnikiem maestwa w jego obecnej formie, nie pozwala Irmgardowi przekona go do zawarcia maestwa dla dobra ich dziecka. Wic Irmgard potajemnie polubia swojego szwagra Johna Vanderheita - ale wpis do rejestru kocielnego jest na nazwisko Georga. Ale kiedy dowiaduje si o tym jej prawdziwy kochanek, traci zaufanie do Irmgard i udaje samobójstwo. Przed posgiem Madonny przysiga, e powróci do wiata dopiero wtedy, gdy zacznie si zmienia.

Teraz Irmgard opowiada swoj histori: Kiedy testament zostaje otwarty, zdaje sobie spraw, e Georg dowiedzia si o jej potajemnym maestwie i myli, e w ten sposób spowodowaa jego samobójstwo. Teraz Irmgard zostaje oskarony przez Johna o uczynienie go amaczem prawa, co prowadzi do codziennych grób. Kiedy w kocu twierdzi, e jest szalona, Irmgard postanawia uciec. W tym momencie zaczyna si film.

Akt 4

Georg i Irmgard zostaj uwolnieni z pogrzebanej chaty przez ekip ratunkow dowodzon przez Wil Branda. Wkrótce potem John ponownie j atakuje, ale spada ze skay i umiera. Nieco póniej jego ona i brat docieraj do Madonny, przed któr Georg zoy kiedy przysig. To równie uniemoliwia mu rozpoczcie nowego ycia. Teraz docza Wil Brand, któremu powierzono Irmgard. Georg chciaby kontynuowa swoje ycie jako pustelnik.

Akt 5

Irmgard pozwala matce i dziecku przyjecha w góry. Wkrótce po ich przybyciu Wil Brand ujawnia si jako kuzyn Georga w rozmowie z ni i wygrywa jej rk, poniewa zostaby jedynym spadkobierc swojej wasnoci, gdyby zadeklarowany przeciwnik nie polubi jej. Teraz zarówno Irmgard, jak i Georg staj przed trudn decyzj. Irmgard nie wie, czy powinna przyj ofert Wil Branda, a Georg zastanawia si, czy moe zostawi smutn kobiet samej sobie. Baga posg, aby zwolni go z przysigi. Tej samej nocy w górach wybucha burza i piorun wyrywa z korzeniami drzewo, które stacza si ze zbocza i niesie ze sob Madonn. Kiedy Georg zauwaa, e posgu ju nie ma, natychmiast rozpoczyna marsz w dolin. W tym samym czasie Irmgard informuje Wila, e odrzuca jego ofert; ale pozostawia mu nalene mu dziedzictwo. Teraz przyjeda Georg i wraz z Irmgardem wraca w góry, gdzie mog y zjednoczeni czyst, prawdziw mioci.

literatura

  • Thomas Koebner , Norbert Grob, Bernd Kiefer: W dobie strachu. Fritz Lang i jego filmy; Ponowne rozpatrzenie caej pracy . Schüren-Verlag, Marburg 2001 (= film-dienst EDITION. 3), ISBN 978-3-89472-367-5 .

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Izabela Borowski

Artykuł o Wdrujcy obraz jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Kris Krzemiński

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Wdrujcy obraz.

Greg Jasiński

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.