Usugi danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Usugi danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Usugi danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Usugi danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Usugi danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Usugi danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Usugi danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Dateldienst (od Da ta Tel ecommunication) to przestarzay termin zbiorczy uywany przez Niemieck Poczt Federaln w odniesieniu do usug umoliwiajcych przesyanie danych poza granice wasnoci prywatnej. Nale Teleks , teletekst , dzierawy linii , Datex-L , Datex-P i transmisji danych za pomoc modemu .

W wikszoci krajów wyznaczanie tras telekomunikacyjnych przez granice nieruchomoci byo uprawnieniem pastwowej administracji telekomunikacyjnej, w Niemczech w tamtym czasie Deutsche Bundespost. Trasy transmisji danych byy zwykle zapewniane przez t publiczn administracj telekomunikacyjn. Suwerenno administracji telekomunikacyjnej rozcigaa si od interfejsu do interfejsu. Zarzdzenia telekomunikacyjnego naleao przestrzega dla wszystkich cieek zasilania udostpnionych przez administracj telekomunikacyjn. Deutsche Bundespost opublikowa odpowiednie przepisy techniczne w broszurach Datel-Dienst.

Usugi danych powinny by poczone w zintegrowan sie cyfrow. Moliwe byo podczenie urzdze, które podobnie jak modemy wymagaj analogowego poczenia dial-up, a take urzdze z opcjonalnymi interfejsami cyfrowymi dla sieci transmisji danych Zintegrowanej Sieci Tekstu i Danych (IDN) (interfejsy X.21 i X.25 ), a take dla ISDN .

Indywidualne dowody

  1. ^ Usugi Datel, ulotki z Niemieckiego Urzdu Poczty Federalnej, Centralnego Urzdu Telekomunikacji, Darmstadt
  2. ^ Hofer, Datenfernverarbeitung, 1. wydanie, 1973, Springer-Verlag, Heidelberg, s.22

Opiniones de nuestros usuarios

Piotr Rybak

Ten wpis na Usugi danych pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Robert Krük

Podane informacje o zmiennej Usugi danych są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.