Ukryte MuzeumInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Ukryte Muzeum. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Ukryte Muzeum zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Ukryte Muzeum i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Ukryte Muzeum. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Ukryte Muzeum! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Ukryte Muzeum, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Verborgene Museum to muzeum w Berlinie, które od 1987 roku wystawia prace artystów z dziedziny malarstwa , fotografii , rzeby i architektury . Przede wszystkim przedstawieni s zapomniani europejscy artyci, którzy urodzili si na przeomie XIX i XX wieku i jako pierwsi zostali przyjci do publicznych instytucji szkoleniowych oraz pracowali w akademiach i szkoach artystycznych. Jest to jedyne muzeum na wiecie powicone wycznie twórczoci zapomnianych artystek ostatniego stulecia.

fabua

Pocztki

W 1987 roku, z okazji 750-lecia Berlina, dwie artystki Evelyn Kuwertz i Gisela Breitling, we wspópracy ze sponsorem projektu Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, zaprojektoway wystaw o sztuce zapomnianych artystek. Nosi on tytu Ukryte Muzeum . W tym celu wszystkie magazyny w muzeach Berlina Zachodniego zostay przeszukane pod ktem odpowiednich prac. Ale grupa Giseli Breitling chciaa nie tylko jednej, ale wielu wystaw we wasnym muzeum. Tylko przez przypadek, zdaniem dyrektor muzeum Marion Beckers, grupa skadaa si z kobiet: Przyjlibymy te mczyzn, ale wtedy jeszcze by czas grup kobiecych. A mczyni nie s jeszcze zbyt zainteresowani sztuk kobiet .

Zaraz po pierwszej wystawie stowarzyszenie Das Verborgene Museum e. V. zaoona. Grupa znalaza odpowiednie pomieszczenia w Berlinie-Charlottenburg na tylnym dziedzicu budynku przy Schlüterstrasse 70. Jednak to , co zadecydowao o nadaniu nazwy muzeum nie bya ukryta lokalizacja, ale podejcie koncepcyjne: pokazane tu prace byy wczeniej ukryte " dla zwiedzajcych w swoich muzeach, gdyby mona je byo znale bez zauwaenia i wystawienia. Publiczna prezentacja takich prac jest trosk Ukrytego Muzeum.

Dalszy rozwój

Od pierwszej wystawy muzeum przy Schlüterstrasse zaprezentowao w swoich salach okoo 100 artystek i tym samym przypomniao im o ich wspomnieniach. Dziki pionierskiej pracy muzeum prezentowane dziea sztuki byy i czsto s po raz pierwszy doceniane w Niemczech po II wojnie wiatowej.

Muzeum uwaa to za szczególne poczucie osignicia, gdy po raz pierwszy pokazuje artyst, a jej prace póniej trafiaj do duych muzeów. Udao si to Lotte Laserstein , która zostaa ponownie odkryta w Niemczech dziki wystawie w Ukrytym Muzeum w 2003 roku. W 2014 roku trzy jej zdjcia zostay pokazane na wystawie Wiede Berlin w Berlinische Galerie .

Do czasu wystawy Fotografie z podróy przez Zwizek Radziecki 1932/33 1989 w Ukrytym Muzeum prace Lotte Jacobi byy prezentowane w niemieckich muzeach tylko pi razy od 1937 roku, nigdy w duej berliskiej kamienicy.

Muzeum zrobio te podstawy dla uznania Marianne Breslauer : dwa lata po pokazaniu jej zdj na wystawie Fotografie 19271937 w Neue Nationalgalerie odbya si wystawa o berliskiej fotografce.

finansowanie

W 2010 roku Senat przekaza fundusze infrastrukturalne na zabezpieczenie i uytkowanie sal wystawienniczych w wysokoci 55 000 euro w ramach berliskiego programu artystycznego.

Berlin administracji kulturalnej paci czynszu za pomieszcze muzealnych oraz poow wynagrodzenia dyrektora muzeum, muzeum organizatorzy musieli ponownie wystpi o fundusze dla poszczególnych wystawach (od stycznia 2014). Istotnym filarem dziaalnoci muzeum jest zaangaowanie wielu wolontariuszy, którzy nieodpatnie pracuj dla muzeum.

Wystawy

Przegld

Ukryte Muzeum to jedyna na wiecie instytucja powicona twórczoci zapomnianych artystek ze wszystkich dziedzin sztuk wizualnych, ich ponownemu odkrywaniu, badaniom, prezentacji i publikacji. Wikszo kobiet naley do pokolenia urodzonego na przeomie XIX i XX wieku, które jako pierwsze zostao przyjte do publicznych instytucji szkoleniowych. Jeden z nich skupia si na fotografkach urodzonych okoo 1900 roku.

Pomysy tematyczne na wystawy rodz si w róny sposób: czasami do Ukrytego Muzeum zwracaj si administratorzy majtku , innym razem kontaktuj si historycy sztuki . Znaleziska strychów od krewnych zmarych artystów równie zaowocoway wystawami, np. w przypadku Ilse Heller-Lazard w 2009 roku . Obecnie jest tak wiele odniesie do takich znalezisk na strychu, e muzeum nie zawsze moe za nimi nady. Ze wzgldu na przestrze muzeum zwykle musi ograniczy si do przegldu rónorodnoci tematów eksponowanego artysty.

W przeszoci muzeum koncentrowao si na wystawach indywidualnych. Natomiast w 2013 roku wystawa Artyci w dialogu pokazaa zwizki midzy twórczoci rónych artystek z lat 20. XX wieku. Od tego czasu, obok wystaw indywidualnych, tego typu ekspozycja jest kolejn sta pozycj w programie Ukrytego Muzeum.

Od powstania muzeum do stycznia 2014 roku pokazano okoo 90 wystaw. W 2016 roku we wspópracy z Akademie der Künste w Berlinie pokazano obrazy fotomechaniki i malarki Alice Lex-Nerlinger (18931975). Wród nich znalazy si jej znane prace Paragraf 218 z 1931 r. i Szkolenie z 1930 r.

Wystawy indywidualne (wybór)

Wystawy specjalne (wybór)

 • 2017/2018: ycie codzienne na wojnie i pragnienie przygody . Fotografowie wojenni w Europie 1914-1945
 • 1996: 10 lat - Ukryte Muzeum - Dokumentacja.
 • 1992 do stycznia 1993: aukcja i wystawa z pracami wspóczesnych artystów berliskich
 • 1988: Wspóczeni artyci z Berlina (aukcja)

Seria wystaw

Projekt Modzi artyci

 • 2000: REZONANS . Monika Bieber Malarstwo, Yeonok Choi Ceramika, Cha-Soon Chung Fotografia, Fumiko Matsuyama Multimedia
 • 1998: WYSTAWA GRUPOWA . Cooper Union School of Art, Nowy Jork: Jee Young Sim, Alice Wu, Megan Sullivan, Mara Wasielewski, Kim Reinhardt, Nekisha Durrett, Jena Kim, Kym Greeley, Jessica Manco, Hai Si Hu, Nicole van Beek, Jane Hsu, Daria
 • 1997: bleulowanie . Roswitha von den Driesch, Ingeborg Lockemann, Elke Mohr, Dorothea Neitzert, Andrea Pichl, Inken Reinert
 • 1996: RANGEL i SOL . Veronika Otten i Susanne Schmiechen
 • 1995: upadek . Jutta Nase i Barbara Czernojahn
 • 1994: punkt wyjcia, punkt kontaktowy, punkt widzenia . Anna Heike Grüneke, Hanna Lentz i Katja-Valeska Peschke

Seria: Udzia w Europejskim Miesicu Fotografii

 • 2014: Monique Jacot (1934) Raporty i marzenia. Fotografie, polaroidy, transfery, fotogramy. (we wspópracy ze Swiss Photo Foundation , Winterthur)
 • 2013: Anita Neugebauer (19162012) i jej galeria sztuki fotograficznej w Bazylei. Portret fotografa, waciciela galerii i kolekcjonera
 • 2011: Henriette Grindat (1923-1986). (we wspópracy ze Swiss Photo Foundation, Winterthur)
 • 2008: Thea Sternheim (18831971) fotografie portretowe - ilustracje do pamitnika
 • 2006: Ella Bergmann-Michel (1895-1971) fotografie i filmy 1926-1933. (Transfer z Muzeum Folkwang , Essen)
 • 2004: Katharina Eleonore Behrend (18881973) fotografuje w latach 19041928 podróe / portrety / ycie codzienne. (We wspópracy ze Stichting Nederlands Fotoarchief, Rotterdam.)

Seria: "Artystki w dialogu"

 • 2019: wolno form. miao kolorów.
 • 2017: Trzy kubki i japoska lalka. Wystawa skupia si na dwóch pracach Martela Schwichtenberga i Lou Loebera z lat 20. XX wieku .
 • 2014: krajobraz i twarz. Malarze i fotografowie. Wyimaginowany dialog pomidzy artystami: Gertrud Arndt, Ursula Arnold, Eva Besnyö, Dorota Bohm , Anne Marie Bremermann, Marianne Breslauer, Grete Csaki-Copony , Elisabeth Gerhardt, Ruth Hallensleben , Ilse Heller-Lazard, Jacoba van Heemskerck , Lotte Jacobi, Minna Köhler-Roeber , Germaine Krull, Lotte Laserstein, Käthe Loewenthal, Else Lohmann, Elli Marcus, Frieda Riess , Gerda Rotermund, Lene Scheider-Kainer, Elisabeth von Schulz, Edma Stage, Cami Stone, Yva, Augusta von Zitzewitz.
 • 2013: obrazy - fotografie - rzeby. Prace Lou Albert-Lasard, Gertrud Arndt, Ursuli Arnold, Charlotte Berend-Corinth , Evy Besnyö, Dorothy Bohm, Marianne Breslauer, Suse Byk , Grete Csaki-Copony, Nataliji Sergejewny Gontscharowej , Ilse Heller-Lazard, Lotte Laserstein Elfriede Lauckner-Thum, Verena Loewensberg , Käthe Loewenthal, Else Lohmann, Lidy von Lüttwitz, Katharina Malouf, Frieda Riess, Gerda Rotermund, Louise Stomps , Yva .

Kooperacje

Muzeum wielokrotnie wspópracuje z renomowanymi instytucjami. Na przykad w 2011 roku wystawa w Berlinische Galerie zu Eva Besnyö powstaa z inicjatywy Ukrytego Muzeum.

Cz wystaw muzealnych pokazywano take w innych niemieckich miastach, m.in. Atelier Lotte Jacobi z 1997 roku w Berlinie w Nowym Jorku. w Akwizgranie i Ratyzbonie.

Po czci tego typu wspópraca nawizaa si równie z instytucjami w innych krajach europejskich, np. w 1994 roku wystaw Helen Ernst z Verzetsmuseum Amsterdam . W 1988 roku Muzeum Verborgene zaprezentowa wystaw niemieckiej artystki z lat dwudziestych, który to zaprojektowa, jako cz tej Carta x Carta pokaz w Narni (Wochy). Pokazywa prace Lieselotte Friedlaender , Luise Grimm , Lea Grundig , Lou Albert-Lasard , Jeanne Mammen , Hanny Nagel , Helene Neumann , Waldtrauta Niepmanna (1898-1996), Margarete Kubickiej , Gerdy Rotermund i Augusty von Zitzewitz .

Muzeum przejo take wystawy indywidualne od innych instytucji, np. Lotte Errell : Reporter z lat 30. XX wieku. z Muzeum Folkwang w Essen.

Ukryte Muzeum wielokrotnie zdoao zainteresowa wystawianymi artystami due kolekcje i w ten sposób udostpni ich prace szerszej publicznoci. Po otwarciu wystawy Lotte Laserstein w 2003 roku ze zbiorów berliskiego Muzeum Miejskiego pozyskano autoportret artystki .

Nagrody

 • 2018: Medal Louise Schroeder przyznany przez Izb Reprezentantów w Berlinie . Rada Powiernicza uzasadnia swoj propozycj stwierdzeniem, e wyjtkowe na caym wiecie zaangaowanie w dzieo i histori ycia artystek, które zostay niesusznie zapomniane, jest w najlepszej tradycji twórczoci Louise Schroeder .
 • 1987: Pierwsza laureatka Berliskiej Nagrody Kobiet . W uzasadnieniu jury stwierdzono: Ukryte Muzeum, zaoone w 1986 roku jako stowarzyszenie non-profit, jest jedyn midzynarodow instytucj kultury, która programowo i systematycznie poszukuje zapomnianych i przeladowanych artystów malarzy, fotografów, architektów, tancerzy i rzebiarzy.

Katalogi wystaw (wybór)

 • Britta Kaiser-Schuster, Magdalena Droste, Rainer Hildebrandt: Lily Hildebrandt 18871974, obrazy, obrazy na szkle rewersowym, rysunki, fotografie. Wyd.: Muzeum Das Verborgene odc. V. Traum-und-Raum-Verlag, Berlin 1997, ISBN 3-929346-05-2 .
 • Ute Eskildsen , Dorothee Wiethoff: Lotte Errell : Reporterka z lat 30. XX wieku. Museum Folkwang , Essen, 28 wrzenia 16 listopada 1997; Muzeum Das Verborgene, Berlin, od 21 stycznia do 15 marca 1998. Muzeum Folkwang Essem i Muzeum Das Verborgene Berlin, 1997.
 • Silke Schultz, Hildegard Reinhardt, Catharina Berents, MAF Raderscheidt, Gisela Breitling: Marta Hegemann . Sztuka - przypowie o yciu - malarka Marta Hegemann (18941970). Wyd.: Muzeum Das Verborgene odc. V. Traum-und-Raum-Verlag, Berlin 1998, ISBN 3-929346-06-0 .
 • Kerstin Dörhöfer i Christiane Droste, Hilde Weström, Gisela Breitling, Eva-Maria Amberger, Milka Bliznakov: berliska architekt Hilde Weström . Budynki 19471981. Katalog do wystawy w pawilonie berliskim 25 marca do 30 kwietnia 2000. Wyd.: Das Verborgene Museum e. V. Berlin 2000.
 • Marion Beckers, Elisabeth Moortgat: Ukryte Muzeum. Yva - fotografie. 1925-1938. Katalog do wystawy w Ukrytym Muzeum w Berlinie (31.05-22.07.2001); Muzeum im. Suermondta Ludwiga w Akwizgranie (od 4 sierpnia do 23 wrzenia 2001 r.); Muzeum fotografii w Muzeum Miejskim w Monachium (od listopada do grudnia 2001). Wyd.: Muzeum Das Verborgene odc. V. Wasmuth Verlag, Tybinga 2001, ISBN 3-8030-3094-3 .
 • Anna-Carola Krauße: Lotte Laserstein. Moja jedyna rzeczywisto. Wystawa stowarzyszenia Das Verborgene Museum we wspópracy ze Stiftung Stadtmuseum Berlin w Muzeum Ephraim-Palais, Berlin, 7 listopada 2003 do 1 lutego 2004. Wyd.: Muzeum Das Verborgene e. V. Philo Fine Arts Verlag, Drezno 2003, ISBN 3-364-00609-1 .
 • Daphne Mattner: Grethe Jürgens : od szkicowników 1919 do 1921. Z okazji wystawy 20 stycznia do 20 marca 2005. Red.: Muzeum Das Verborgene e. V. Bonen Verlag Kettler, Berlin 2005, ISBN 3-937390-45-6 .
 • Miasto Karlsruhe, Städtische Galerie (red.), Sylvia Bieber i Ursula Merkel (red.): Hanna Nagel : Early Works 19261933; 12.05.2007 - 05.08.2007, Städtische Galerie Karlsruhe; 16 sierpnia do 14 padziernika 2007, Das Verborgene Museum Berlin. Stadtische Galerie Karlsruhe, Karlsruhe 2007, ISBN 3-923344-67-8 .
 • Marion Beckers, Elisabeth Moortgat, Thomas Ehrsam, Ottfried Dascher, Peter Sprengel, Karin Wieland: The Riess . Studio fotograficzne i salon w Berlinie, 19181932. Wyd.: Muzeum Das Verborgene odc. V. Wasmuth Verlag, Tybinga 2008, ISBN 978-3-8030-3326-0 .
 • Marion Beckers, Elisabeth Moortgat: Eva Besnyö. 1910-2003; Fotograf - Budapeszt, Berlin, Amsterdam. Ukryte Muzeum jest gociem Berlinische Galerie. Wyd.: Muzeum Das Verborgene odc. V. Monachium, Hirmer 2011, ISBN 978-3-7774-4141-2 .
 • Duncan Forbes, Anton Holzer, Roberta McGrath: Edith Tudor-Hart , W cieniu dyktatur. Wyd.: Duncan Forbes. Hatje Cantz, Ostfildern 2013, ISBN 3-7757-3566-6 .
 • Dorothea Schuppert, Dorothea Schöne, Anke Paula Böttcher: Quo vadis, mater Artyci Berliskiego Klubu Liceum 19051933. Z okazji wystawy od 23 kwietnia do 26 lipca 2015, Das Verborgene Museum, Berlin. Red.: Internationaler Lyceum-Club odc. V. Berlin 2015, ISBN 978-3-00-049015-6 .
 • Alicja Lex-Nerlinger 1893-1975. Mechanik fotograficzny i malarz. Wyd.: Muzeum Das Verborgene odc. V. Pod redakcj Rachel Epp Buller, posowie Eckhart Gillen. Lukas Verlag dla sztuki i historii duchowej, Berlin 2016, ISBN 978-3-86732-245-4 .

literatura

linki internetowe

Commons : Muzeum Das Verborgene  - Zbiór zdj, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

 1. a b c d e f g h i j k l m Annette Kuhn: Dlaczego Ukryte Muzeum w Berlinie jest wyjtkowe. W: morgenpost.de. 22 stycznia 2014, dostp 6 lutego 2016 .
 2. Monika Kaiser: Muzeum Das Verborgene 1987/88 w Akademii Sztuk w Berlinie Zachodnim. W: Monika Kaiser: Nowe spotkania w przestrzeni artystycznej. Wystawy sztuki feministycznej i ich przestrzenie, 19721987. Transcript-Verlag, Bielefeld 2013, ISBN 978-3-8376-2408-3 , s. 238-275, s. 239.
 3. Monika Kaiser: Muzeum Das Verborgene 1987/88 w Akademii Sztuk w Berlinie Zachodnim. W: Monika Kaiser: Nowe spotkania w przestrzeni artystycznej. Wystawy sztuki feministycznej i ich przestrzenie, 19721987. Transcript-Verlag, Bielefeld 2013, ISBN 978-3-8376-2408-3 , s. 238-275, s. 254, przypis 39.
 4. ^ A b c d e f Ingeborg Wiensowski: Wystawa zdj reportaowych : W centrum uwagi. Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Salvador Dalí - Szwajcarka Monique Jacot staa si znana w latach pidziesitych dziki swoim zdjciom portretowym do Elle lub Vogue. Teraz berliska wystawa równie oddaje hod jej reportaowym zdjciom. spiegel.de, 14.10.2014, dostp 25.02.2016.
 5. Mimi-Rosa Stave: Stworzona, by by widzianym. (Nie jest ju dostpny online.) Zarchiwizowane od oryginau w dniu 19 maja 2016 r .; ródo 19 maja 2016 .
 6. a b Anna Pataczek: Fotograf Monique Jacot. Kochajcy wygld. Wreszcie w Berlinie: The Hidden Museum upamitnia szwajcarsk fotografk Monique Jacot. tagesspiegel.de, 10.02.2014, dostp 25.02.2016.
 7. Petra Sorg: Muzeum Das Verborgene pokazuje fotografie Lotte Jacobi. Kamera bya jej biletem. www.berliner-zeitung.de, 27.01.2019, dostp 25.02.2016.
 8. 200 000 euro dla artystów i kobiecych inicjatyw kulturalnych w 2010 roku. Komunikat prasowy Berliskiej Administracji Kultury na www.berlin.de, 05.01.2011, dostp 06.02.2016.
 9. skupi . Magazyn fotografii. Wydanie specjalne, Berlin 2009, wyd. Wydanie Bührer, ISBN 978-3-86931-066-4 , s. 19/20
 10. Christiane Meixner: Odkryta na nowo: malarka Ilse Heller-Lazard , Der Tagesspiegel, 9 stycznia 2010
 11. Artystki w dialogu. art-in-berlin.de, 19.08.2013, dostp 25.02.2016.
 12. ^ Artysta Alicja Lex-Nerlinger. Sztuka dla snobów Nie, dla ludzi, Der Tagesspiegel, 25 kwietnia 2016
 13. Sigrid Hoff: ZEITPUNKTE - MAGAZYN. Ukryte Muzeum koczy 30 lat i pokazuje Alice Lex-Nerlinger 18931975. Mechanik fotograficzny i malarz. (Nie jest ju dostpny online.) W: kulturradio.de. 15 maja 2016, zarchiwizowane z oryginau 16 wrzenia 2016 ; udostpniono 24 maja 2016 r .
 14. ^ Fatalny akapit w FAZ z 8 czerwca 2016 r., s. 12
 15. ^ Rangel i Sol: Zdjcia Veroniki Otten i Susanne Schmiechen, w rozmowie z Hansem-Joachimem Neubauerem. Wystawa od 2 wrzenia do 6 padziernika 1996. Wydana przez Muzeum Das Verborgene odc. V., Berlin 1996.
 16. Ukryte Muzeum: 11 kwietnia 2019 - 11 sierpnia 2019 - kobiety w dialogu .
 17. Artystki w dialogu. W: arteffekt-berlin.de. ródo 19 maja 2017 .
 18. Pejza i twarz to motto Muzeum Das Verborgenes od 3 kwietnia do 27 lipca 2014 roku, opartej na dialogu wystawie wizualnej. W: AVIVA-Berlin .de, 28 marca 2014. Dostp 8 marca 2016 .
 19. Networked Analog: Artystki w Berlinie w latach dwudziestych. ( Pamitka z 25.02.2016 w Internet Archive ) vogue.de, 22.08.2013; ródo 25 lutego 2016.
 20. Anna Pataczek: Pikne z góry. Berlinische Galerie odkrywa na nowo fotografk Ev Besnyö. W 1930 przyjechaa na dwa lata do Berlina, gdzie swoim aparatem Rolleiflex uchwycia wiele codziennych scen. Wgierka ydówka wyemigrowaa póniej do Amsterdamu. tagesspiegel.de, 27 padziernika 2011, dostp 6 lutego 2016.
 21. ^ Marion Beckers, Elisabeth Moortgat: Atelier Lotte Jacobi Berlin, Nowy Jork. Na wystaw o tej samej nazwie, Das Verborgene Museum, Berlin (23 stycznia do 23 marca 1997); Suermondt Ludwig Aachen, (5 kwietnia do 25 maja 1997); Muzeum Ostdeutsche Galerie Regensburg, (1 czerwca do 13 lipca 1997). Wydane przez Muzeum Das Verborgene e. V., Nicolai Verlag, Berlin 1997, ISBN 3-87584-634-6 .
 22. Hans Huebner, Gisela Breitling: Helen Ernst. 1904-1948; Berlin Amsterdam Ravensbrück; Stacje artysty antyfaszystowskiego; Muzeum Das Verborgene, 14 lipca do 28 sierpnia 1994, Verzetsmuseum Amsterdam, 17 wrzenia do 27 listopada 1994. Opublikowane przez Muzeum Das Verborgene odc. V. i Jacques Schwarz (Stowarzyszenie Bada Ruchów Spoecznych), Traum-und-Raum-Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-929346-03-6 .
 23. ^ Ksika: Waldtraut Niepmann. Obrazy i rysunki 19291932 . Wyd. Berlin, Frankfurt, 1985.
 24. Ute Eskildsen, Dorothee Wiethoff: Lotte Errell: reporterka lat 30. Muzeum Folkwang, Essen, 28 wrzenia 16 listopada 1997; Muzeum Das Verborgene, Berlin, od 21 stycznia do 15 marca 1998. Muzeum Folkwang, Essen i Muzeum Das Verborgene, Berlin 1997.
 25. ^ Marion Beckers: Ukryte muzeum. berlin.de, grudzie 2010; dostp 26 lutego 2016 r.
 26. a b Berliska Izba Reprezentantów Medal Louise Schroeder 2018 dla Das Verborgene Museum. W: parlament-berlin.de. ródo 5 kwietnia 2018 .
 27. Nagroda Kobiet w Berlinie 19872014 Laureaci nagrody. (PDF; 2,7 MB) s. 68.

Opiniones de nuestros usuarios

Tom Kowalski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Ukryte Muzeum jest tym, którego szukałem.

Laura Baran

Ten wpis o Ukryte Muzeum był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Bohdan Zawada

Ten wpis na Ukryte Muzeum pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.