Ubywajce serceInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Ubywajce serce. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Ubywajce serce zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Ubywajce serce i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Ubywajce serce. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Ubywajce serce! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Ubywajce serce, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Ubywajce serce
Kraj produkcji Austro-Wgry
Cesarstwo Niemieckie
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 1917
dugo 72 minuty
Prt
Dyrektor Alfred Halm
scenariusz Alfred Halm
Friedrich Porges
produkcja Alexander Graf Kolowrat
Oskar Messter
zawód

The Waning Heart to mistyczny, austrowgiersko-niemiecki dramat kina niemego z 1917 roku w reyserii Alfreda Halma z Magd Sonj w roli gównej.

wtek

Hrabia Julian odziedziczy dziedzictwo, ale tak naprawd nie cieszy go dziedzictwo ojca. Poniewa nieruchomo jest mocno zaduona i jest natychmiast przejmowana przez wierzyciela. Mody hrabia decyduje si wic na wyjazd do miasteczka uniwersyteckiego, aby rozpocz tam zupenie nowe ycie. Nie wie, e ciga go dwóch mczyzn. Szukajc niedrogiego pokoju, Julian poznaje mod Stell, której mama wynajmuje mieszkania. Ale zawodowo nie robi adnych postpów, a oszczdnoci Juliana biegn stopniowo przez jego palce. Jeden z dwóch mczyzn, którzy go ledzili, nieznajomy, pewnego dnia rozmawia z Julianem w bibliotece uniwersyteckiej. Rozmawiaj i nagle nieznajomy oferuje Julianowi pomoc. Zna aktork o imieniu Thea Aderstrom, która lubi promowa mode talenty. Poznajecie si nawzajem, a Julian wkrótce wpada pod urok piknej kobiety. W tym samym czasie Stella otrzymuje od nieznajomego srebrne serce z kilkoma wierszami jako wyjanienie. Mówi, e serce moe przynosi szczcie tym, którym z mioci je powica. Stella natychmiast wysya serce swojej sekretnej wielkiej mioci Julianowi i dodaje wiksz sum pienidzy do tego samego listu, aby Julian móg zwiza koniec z kocem na najblisz przyszo. Aby go nie zawstydzi, Stella zaprzecza, e jest nosicielk askawego prezentu. Julian ju o tym nie myli i cieszy si, e moe zarobi wicej pienidzy, aby zaimponowa Thei jako czowiekowi tego wiata.

Przy bliszym przyjrzeniu si sercu Julian odkrywa równie napis, który jest równoznaczny z ostrzeeniem. Serce pozwala mu spenia yczenia, ale im wiksze pragnienie, tym bardziej rozmiar serca równie zmniejszy si, a wraz z nim pozostanie jego ywotno. Julian ignoruje t mroczn przepowiedni i teraz zaczyna wyraa jedno yczenie za drugim. Nagle wygrywa w grze du sum pienidzy i tym samym spenia pragnienie innego serca, aby móc kupi duy dom. Ku swojemu zdziwieniu znalaz tam równie pamitki z majtku swojego ojca. Si swojego serca Julian zaczyna spenia róne yczenia Thei. Ale prezent tak naprawd go nie uszczliwia. Rozmiar serca znika od czasu do czasu i przeraa Juliana. W przeciwnym razie niewytumaczalno cudownego dziaania srebrnego prezentu ma silny wpyw na jego sabe nerwy. Julian obwinia The o nienasycenie za to, e widzi, jak jego ycie maleje, a pewnego dnia, gdy chce speni kolejne yczenie, surowo j odrzuca. Julian póniej zdaje sobie spraw, e zapomnia o swojej prawdziwej mioci, Stelli, do zewntrznych bibelotów, które zmarnowa na The. W swoich poszukiwaniach zewntrznych pozorów nie prosi o najwaniejsze yczenie, zabieganie o jej mio. Tak przygnbiony Julian wciga si do parku i wyrzuca pene rozczarowania serce, po tym, jak yczy Stelli szczcia w ostatnim akcie.

Znowu tajemniczy nieznajomy pojawia si znikd. Podnosi srebrne serce i odsya je do Stelli. Doczona jest równie wiadomo, e Stella czeka na ni w banku spora suma pienidzy. Jedyny warunek: od teraz Stella musi otwarcie nie swoje serce. Nieznajomy prosi Stell i jej matk, aby przyszy do hrabiego Juliana. Kiedy znów widzi swoj dawn mio, od razu wierzy, e ostatnie yczenie jego serca si spenio. Uradowany Julian bierze w ramiona swoj dawn mio, ale jest zaskoczony, e srebrne serduszko w oryginalnym rozmiarze zwisa na jej szyi. Nieznajomy wyjania t tajemnic: kiedy, podobnie jak stary hrabia Rolberg, nalea do tajnego stowarzyszenia, które postawio sobie za cel prac dla dobra ludzkoci. Rolberg wiedzia, e jego syn marnotrawny jest spokojny i poprosi dwóch tajnych sojuszników, w tym nieznajomego, aby odtd opiekowali si jego potomstwem. Stary Rolberg przekaza swój majtek nieznajomemu, tak e w obliczu mierci wydawa si spukany. Nawet srebrne serce, które skrywao tajemnic, zostao przekazane nieznajomemu. Podobnie jak w rosyjskich Matrioszka drewniane lalki, serce zawieraa srebra serca, które zwajce si za kadym razem z kadego otworu. Po kadym wyraonym yczeniu to zowieszczy nieznajomy potajemnie odebra kolejn najmniejsz rzecz z serca, tak e trzeba byo mie wraenie sabncego serca. W ostatniej chwili, tak jak liczy stary hrabia, hrabia Julian zda sobie spraw, które rzeczy s w yciu wane, a które nie, i e szczcia nie mona kupi, ale opiera si ono na szczerej mioci do drugiego czowieka.

Uwagi produkcyjne

Waning Heart powsta zim 1916/17 i mia swoj premier w kwietniu 1917 r., Masowy start odby si 21 wrzenia 1917 r. W Wiedniu. Film mia 1472 metry dugoci, podzielony na cztery akty.

Arnold Pressburger przej zarzdzanie produkcj.

krytyka

W wiedeskim Neue Kino-Rundschau jest napisane: Symboliczny, znaczcy akt o treci etycznej ma waciwe to dziki niemal niezrównanej sztuce reyserskiej, dziki której temat jest poruszany i skuteczniej realizowany.

Indywidualne dowody

  1. Ubywajce serce. W:  Neue Kino-Rundschau , 28 kwietnia 1917, s. 10 (online w ANNO ).Szablon: ANNO / Maintenance / nkr

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Maksymilian Baranowski

Bardzo ciekawy ten post o Ubywajce serce.

Paula Baran

Ten wpis na Ubywajce serce pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Halina Janicki

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Ubywajce serce, jest to bardzo dobra opcja.

Norbert Szczepaniak

To dobry artykuł dotyczący Ubywajce serce. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.