TorfowiskoInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Torfowisko. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Torfowisko zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Torfowisko i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Torfowisko. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Torfowisko! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Torfowisko, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Gleby Torfowisko jest nasycony wod w glebie , która skada si z torfu . Warstwa torfu musi mie co najmniej 30 cm gruboci. Tradycyjnie torfowiska dzieli si na torfowiska wysokie i torfowiska ze wzgldu na zaopatrzenie w wod .

nieruchomoci

W niemieckiej systematyce glebowej gleby torfowe stanowi odrbny dzia, poniewa jak adna inna gleba, materia wyjciowy powstaje w tym samym czasie, w którym powstaj. W tej sekcji podsumowano gleby o gruboci torfu powyej 30 cm, które s gównie spowodowane niepenym rozkadem resztek rolinnych. Dlatego s to gleby organiczne o poziomach próchnicznych , które czsto maj kilkumetrow miszo i zawieraj co najmniej 30% materii organicznej. Czy Torfauflage jest mniejszy ni 30 cm lub zawarto substancji organicznej jest mniejsza ni 30%, mówi si o Moorgleyen lub Anmoorbildungen .

W systemie niemieckim rozrónia si nastpujce typy w ramach klasy naturalnych torfowisk, w zalenoci od ich genezy:

 • Subhydrisch utworzony przez pierwotny i / lub nadolbrzym Woda pucna (mineralna woda glebowa) wpyna na Moore i torfowiska
 • Niezalenie od poziomu wód gruntowych, torfowiska deszczowe lub wysokie, które s zasilane wycznie wod opadow

Wtórne formowanie si gleby nastpuje po osuszeniu gleb torfowych. W zalenoci od czasu trwania i intensywnoci wentylacji spowodowanej drenaem oraz czstotliwoci wysychania, poprzez mineralizacj i humifikacj powstaj charakterystyczne struktury . Dlatego systematyka gleb obejmuje, oprócz klasy torfowisk zblionych do naturalnych, klas torfowisk ziemnych i torfowiskowych z typami:

 • Niskie torfowisko ziemne
 • Mulmniedermoor
 • Erdhochmoor

Wikszo gleb torfowych naley do World Reference Base for Soil Resources (WRB) i taksonomii gleby USDA do Histosolen . Ale szczegóowa korelacja nie jest taka atwa:

 • Tylko cz gleb torfowych Niemieckiej Systematyki Gleb naley do histosoli. Z jednej strony histozole maj bardziej rygorystyczne kryteria gruboci. Z drugiej strony Histosol z WRB wymaga co najmniej 20% zawartoci wgla organicznego (co odpowiada 40% materii organicznej). W taksonomii gleby jest to od 12 do 18%, w zalenoci od zawartoci gliny, która jest czciowo powyej, a czciowo poniej niemieckiej granicy 15%.
 • Te skay próchnicze gleby i szkieletowe humus gleby na ziemi niemieckiej systematycznego równie nale do histosols jeli speniaj kryteria ich gruboci.

Koniec roku

Od 2005 r. Pitro roku jest wybierane corocznie przez rad powiernicz . Wybory zosta wprowadzony przez Federaln Soil Association , do Stowarzyszenia Inynierii Zarzdzania zanieczyszczonych gruntów oraz ich recyklingu i ziemi niemieckiej Science Society . Federalna Agencja Ochrony rodowiska jest promowanie kampanii.

Zobacz te

literatura

 • AG BODEN : Bodenkundliche Kartieranleitung , wyd.: Federalny Instytut Nauk o Ziemi i Surowcach oraz Pastwowe Biura Geologiczne, wydanie 4, 392 strony, 33 rys., 91 tab . , Hanower 1994. ISBN 3-510-95804-7 .
 • Grupa robocza AD-HOC Soil: Soil Science Mapping Instructions , Ed .: Federalny Instytut Nauk o Ziemi i Surowcach we wspópracy z Pastwowymi Subami Geologicznymi, wydanie 5, 438 str .; 41 rys., 103 tab . , 31 list, Hannover 2005. ISBN 3-510-95920-5 .
 • H.-P. Blume, P. Felix-Henningsen, WR Fischer: Podrcznik gleboznawstwa. Ecomed Verlag, Landsberg 2002, ISBN 3-60972232-0 .
 • W. Amelung, H.-P. Blume , H. Fleige, R. Horn, E. Kandeler , I. Kögel-Knabner , R. Kretschmar, K. Stahr , B.-M. Wilke: Scheffer / Schachtschabel podrcznik gleboznawstwa. Wydanie 17. Heidelberg 2018. ISBN 978-3-662-55870-6 .
 • Michael Succow , M. Jeschke: Moore w krajobrazie. Pochodzenie, gospodarstwo domowe, wiat ycia, rozmieszczenie, uytkowanie i utrzymanie wrzosowisk. Thun, Frankfurt nad Menem 1990, ISBN 3-87144-954-7 .
 • Michael Succow: Krajobraz Ekologiczny Moorkunde . Jena 1988.
 • Personel zajmujcy si badaniami gleby: klucze do taksonomii gleby. Edycja 12. Usuga ochrony zasobów naturalnych. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Stany Zjednoczone, 2014.
 • IUSS Working Group WRB: World Reference Base for Soil Resources 2014, aktualizacja 2015. World Soil Resources Reports 106, FAO, Rzym 2015. ISBN 978-92-5-108369-7 .

linki internetowe

Wikisownik: Bagna gleby  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia

Indywidualne dowody

 1. koniec roku. Pobrano 7 kwietnia 2021 r .

Opiniones de nuestros usuarios

Edyta Gajewski

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Dominika Przybysz

Artykuł o Torfowisko jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Marcin Mucha

To dobry artykuł dotyczący Torfowisko. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.