Testament (powie)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Testament (powie). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Testament (powie) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Testament (powie) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Testament (powie). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Testament (powie)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Testament (powie), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Wola jest 1999 z Doubleday zatytuowanej Testament opublikowa powie ( Thriller ) z amerykaskiego autora Johna Grishama . Opowiada o tym, jak zmczony prawnik przeywa ostatni wielk przygod dla swojej firmy, aby znale jedynego prawowitego spadkobierc multimiliardera.

zawarto

Multimiliarderowi Troyowi Phelanowi nie podoba si myl, e jego trzy ony i szecioro dzieci czekaj tylko na jego mier, aby otrzyma dziedzictwo; chce j oszuka w ostatnim dramatycznym akcie: ma komisj psychiatryczn, która powiadcza jego zdolno do zezna i podpisuje testament przed kamerami. Po odejciu psychiatrów i wiadków, z wyjtkiem jego adwokata Josha Stafforda i jego kamerdynera Malcolma Sneada, Phelan podpisuje odrczny testament, a nastpnie rzuca si z tarasu na dachu. W pisemnym odrcznym zapisie spadkobiercy uwzgldni jedynie to, e dziedzicz kwot wystarczajc na pokrycie ich dugów w dniu podpisania. Sztuczka w tej klauzuli polega na tym, e Phelan instruuje wykonawc testamentu (Stafford), aby nie publikowa testamentu przez miesic. Chce zapewni, e jego spadkobiercy, którzy wierz, e odziedzicz du sum, wydadz duo pienidzy. Jednoczenie inna klauzula stanowi, e w przypadku zaskarenia testamentu spadek na rzecz odpowiedniego spadkobiercy zostaje cakowicie utracony. Reszta trafia do nieznanej wszystkim nielubnej córki Rachel Lane, która mieszka jako misjonarka w Pantanal w dungli Brazylii.

Czonkowie rodziny, którzy wierz, e zostali zdradzeni, zatrudniaj band chciwych prawników, aby zakwestionowa t wol. Zepsuty Snead, który przez cae ycie sta przy multimiliarderze, jest gównym wiadkiem i potwierdza, e stary czowiek by szalony. W tym samym czasie egzekutor wysya swojego partnera Nate'a O'Rileya, alkoholika, który po raz kolejny przeszed odwyk , do dungli w poszukiwaniu dziedziczki. W zwizku z trudnymi poszukiwaniami w wilgotnej dungli coraz trudniej mu oprze si butelce.

W kocu odkrywa dziedziczk. Jako lekarka i misjonarka prowadzi skromn, bezinteresown egzystencj z Indianami. Nie dbaj o pienidze, które odziedziczya. Nie chce te podpisa niczego, co identyfikuje j jako spadkobierczyni. O'Riley jest zafascynowany jej osob, take rodowiskiem, w którym pracuje, poczuciem rodziny, oryginalnoci, owiadcza si nawet Lane'owi. W drodze powrotnej do USA ma w kociele co z religijnego owiecenia. Podczas pobytu w dungli Nate zachorowa na gorczk denga .

Chocia nie ma adnych podpisów, które powiadczayby roszczenie dziedziczki, O'Riley i jego partner broni spadku przed prawnikami drugiej strony. W szczególnoci demontuj swojego gównego wiadka, skorumpowanego lokaja. Jednoczenie O'Riley czuje potrzeb pogodzenia si z rodzin, zwaszcza z rozproszonymi dziemi. W obliczu wasnego wykroczenia wyczuwa niesprawiedliwo, jak multimiliarder wyrzdzi swoim dzieciom, ignorujc je i nigdy nie pozwalajc im czu si bezpiecznie. Cz spadku jest przekazywana pokrzywdzonej gównej gazi rodziny w porównaniu z prawnikami drugiej strony, co wystarczy, aby rozpocz z ni beztroskie ycie. Gówna transza powinna jednak trafi do lekarza-misjonarza, którego podziwia O'Riley.

W nadziei, e uda jej si przekona j do przyjcia tego dziedzictwa, O'Riley ponownie wjeda do dungli. Spadkobierczyni zmara tam na chorob tropikaln. Jest jednak wola. W tym owiadcza, e jest gotowa przej swoje dziedzictwo. Ma zosta przeniesiony do fundacji , której celem jest szerzenie ideaów, którymi ya dziedziczka. Powoaa O'Riley na wykonawc i powiernika fundacji.

wydatek

  • John Grisham: Testament . Century Books, Londyn 1999, ISBN 0-7126-7826-3 .
  • John Grisham: Testament . Przetumaczy K. Schatzhauser. 4. wydanie Heyne, Monachium 2001, ISBN 3-453-19002-5 .
  • John Grisham: Testament. Czytanie . Skrócona wersja do czytania. Random House Audio, Kolonia 2005, ISBN 3-89830-846-4 (5 pyt CD, czytane przez Charlesa Brauera ).

Opiniones de nuestros usuarios

Weronika Baran

Ten wpis o Testament (powie) był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Daniel Mazurek

W tym poście o Testament (powie) dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.