Szkoa z internatemInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Szkoa z internatem. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Szkoa z internatem zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Szkoa z internatem i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Szkoa z internatem. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Szkoa z internatem! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Szkoa z internatem, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Dane dotyczce pracy
Tytu: Szkoa z internatem
Ksztat: operetka
Oryginalny jzyk: Niemiecki
Muzyka: Franz von Suppè
Libretto : CK
Premiera: 24 listopada 1860
Miejsce premiery: Theater an der Wien, Wiede
Miejsce i czas akcji: Szkoa z internatem dla dziewczt okoo 1860 roku
ludzie
 • Brigitte, dyrektor szkoy z internatem dla dziewczt
 • Amalie, uczennica
 • Helene, uczennica
 • Ida, uczennica
 • Melanie, uczennica
 • Ottilie, uczennica
 • Sophie, uczennica
 • Karl, mody prawnik
 • Florian, jego suga

Szkoa z internatem to komiczna operetka w jednym akcie (dwa obrazy) Franza von Suppè . Spektakl mia premier 24 listopada 1860 roku w Theater an der Wien i jest uwaany za pierwsz wiedesk operetk .

Alois Pokorny , dyrektor Theater an der Wien, próbowa swoimi wasnymi przedstawieniami konkurowa z operetkami Jacquesa Offenbacha , które w Carltheater odniosy ogromny sukces , i zleci to lokalnemu dyrygentowi Suppè.

Librecce podano jedynie inicjay C. K. i nie zosta on jeszcze zidentyfikowany. Utwór wywodzi si z Opéra comique Les Visitandines (1792) François Devienne . Mieszkacami pensjonatu s w szablonie zakonnice.

Utwór skada si zasadniczo z szeregu kobiecych zespoów wokalno-tanecznych, zapowied póniejszych rewii . Dziki sukcesowi Suppè i inni kompozytorzy wiedescy, jak Ivan Zajc czy Karl Millöcker, otrzymali liczne zamówienia na podobne utwory.

wtek

Zdjcie 1 - korytarz z alkow w internacie dla dziewczt

Brigitte, dyrektorka, przywizuje wielk wag do moralnoci w wychowaniu swoich dzieci, ale nie odnosi sukcesów w stosunku do swoich podopiecznych. Gdy tylko dziewczta pozostaj bez nadzoru, sytuacja jest bardzo wiecka: modlitwa i piew chóru staj si pieniami miosnymi i zamiast klczenia przy straganach chóru odbywaj si intensywne tace.

Wyjtkiem jest Helene, która jest dokuczana przez przyjació, poniewa jest zakochana. Jej przyjacióka Sophie wie, co robi i organizuje spotkanie ze swoim kochankiem Karlem. Dwie mode kobiety dowiaduj si, e Karl poprosi ojca Helene o rk. Ale zostanie przyjty jako oblubieniec tylko wtedy, gdy w cigu dwóch dni pokae bezpieczn prac.

Karl móg ubiega si o stanowisko administratora, ale szanse na jej zdobycie s niewielkie. Karl próbuje teraz podstpem dosta si do tego biura. Kiedy on i Helene s zaskoczeni innymi dziewczynami w alkowie, potajemnie prosi kad z nich o spotkanie o pónocy. Amalie, Ida, Melanie, Ottilie i Sophie s zachwycone i obiecuj, e o pónocy bd w ogrodzie klasztornym.

Zdjcie 2 - ogródek internatu o pónocy

O pónocy Karl i jego suga Florian wspinaj si po murze do ogrodu klasztornego. Karl zakrada si do Helene, która jest wtajemniczona w plan, a Florian powinien teraz udawa Karla dla dziewczt. Kiedy Amalie, Ida, Melanie, Ottilie i Sophie potajemnie przychodz jedna po drugiej do ogrodu klasztornego, szybko zauwaaj oszustwo i próbuj wrzeszcze, by odepchn Floriana.

Nagle dyrektorka Brigitte pojawia si od Helene, zaniepokojona. Wysya dziewczyny do ich pokoi i chce aresztowa Floriana. Potem pojawia si Karl i twierdzi, e wszystko to zorganizowa tylko po to, by spotka si z ni, dyrektork. Poniewa lubi modego mczyzn i nie ma wicej wiadków, zgadza si z Karlem. Na tajny sygna Karla wszyscy uczniowie pojawiaj si i szydz z niepewnej sytuacji.

Poniewa dyrektorka baga, by nie narusza jej honoru, Karl wyjania modym kobietom, e chcia tylko spotka si z dyrektork, aby jak najszybciej ubiega si o stanowisko administratora. Na dowód pokazuje kademu umow o prac, któr Brigitte musi tylko podpisa. W trosce o jej dobr reputacj podpisuje kontrakt, a Karl moe teraz przedstawi Helene wszystkim jako swoj on.

literatura

 • Carl Dahlhaus , Sieghart Döhring: Encyklopedia teatru muzycznego Piper. Opera, operetka, musical, balet; Tom 6 . Piper, Monachium 1997, ISBN 3-492-02421-1 , s. 197-199.
 • Leo Melitz: Przewodnik po operetkach . Globus-Verlag, Berlin 1917, s. 168169.
 • Franz von Suppè: Szkoa z internatem. Komiczna operetka w jednym akcie (2 obrazy) . Bote & Bock, Berlin 1860.

Opiniones de nuestros usuarios

Marcel Panek

Ten artykuł o zmiennej Szkoa z internatem przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Nina Karczewski

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Szkoa z internatem i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Kacper Majewski

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Szkoa z internatem

Adrianna Szczepaniak

Świetny post o Szkoa z internatem.