Super talentInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Super talent. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Super talent zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Super talent i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Super talent. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Super talent! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Super talent, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Serial telewizyjny
Oryginalny tytu Super talent
Supertalent.svg
Kraj produkcji Niemcy
lat) od 2007

Firma produkcyjna
UFA Show GmbH
dugo 60 do 180 minut, ostatnie 225 minut
Odcinki 172 w ponad 14 sezonach

Rotacja transmisji
14 programów rocznie i sezon, w kad sobot o 20:15
gatunek muzyczny Casting show
pomys Simon Cowell
Umiar Obecni moderatorzy

Byli moderatorzy

Pierwsza transmisja 20 padziernika 2007 na RTL

Super Talent jest niemiecka wersja pokazu talentów - formatu Got Talent . Od 2007 roku w corocznym sezonie stacji telewizyjnej RTL poszukuje si specjalnego talentu .

Koncepcja i proces

W rundach eliminacyjnych uczestnicy prezentuj swoje talenty na scenie lub wystpie plenerowym. Jury decyduje, którzy kandydaci awansuj, a którzy zostan wyeliminowani. Decyzj poszczególnych czonków jury czsto sygnalizuje podczas wystpu czerwona lub - od siódmego sezonu - zielona brzczyk . Jury oficjalnie gosuje po kadej prezentacji. Jeli werdykt jury koczy si remisem, zwykle decyduje publiczno. Od szóstego do ósmego sezonu moliwe byo bezporednie wejcie do pófinau poprzez aktywacj Zotych Buzzerów przez jednego jurora. Jury dokonao dalszej selekcji sporód moliwych uczestników pófinaów. W pokazach pófinaowych widzowie telewizyjni decydowali o tym, czy znajd si w finale. Z reguy jury nominowao take ostatecznych kandydatów w transmisjach pófinaowych. Od ósmego sezonu nie ma ju pófinaów, a kandydatka przechodzi bezporednio do finau przez nacinicie zotego brzczyka. Tam telegosowanie decyduje o zwycizcy nagrody w wysokoci 100 000 euro, a od sezonu 8 do sezonu 10 o dodatkowym wystpie w Las Vegas . Gosowa mona telefonicznie, SMS-em lub przez Internet. W sezonie 11 ponownie zaplanowano pokaz selekcyjny przed finaem, w którym jednak tylko jurorzy ustalali brakujcych finalistów indywidualnie za pomoc zotego brzczyka lub w drodze wspólnych konsultacji. Pula nagród zostaa zmniejszona o poow w sezonie 14 do 50 000 euro.

Zwycizca sezonu

Do tej pory wystp wokalny wygra siedem razy, cztery razy wystp tresury psów, dwa razy gra na instrumencie muzycznym, a raz wygra iluzjonista .

seria Zwycizca (imi, wiek) talent rok
1 Ricardo Marinello (31) piew operowy ( tenor ) 2007
2 Micha Pasterz (55) harmonijka 2008
3 Yvo Antoni (40) i Primadonna (13) Ujedenie psów 2009
4. Freddy Sahin-Scholl (56) piew klasyczny 2010
5 Leo Rojas (27) flet patelni 2011
6. Jean-Michel Aweh (20) Fortepian i wokal 2012
7th Lukas Pratschker (17) i Falco (4) Szkolenie psów 2013
ósmy Marcel Kaupp (26) piew i parodia 2014
9 Jay Och (29) piewanie 2015
10 Anio Flukes (28) piewanie 2016
11 Alexa Lauenburger (12) Szkolenie psów 2017
12. Stevie Starr (57) Zudzenie regurgitacji 2018
13 Christian Stoinev (27) & Chihuahua Percy (7) Akrobatyka ze szkoleniem psów 2019
14. Nick Ferretti (30) piewanie 2020

Wspótwórcy

jury

Jury pierwszego sezonu skadao si z Dietera Bohlena , Ruth Moschner i André Sarrasani . Tych ostatnich w drugim sezonie zastpili Sylvie Meis , który wtedy nazywa si jeszcze van der Vaart , oraz Bruce Darnell . Po trzech sezonach z tym jury, Darnell zosta zastpiony przez Motsi Mabuse w pitym sezonie na wasn prob . W szóstym sezonie zasiedli Michelle Hunziker i Thomas Gottschalk , wczeniej obaj moderowani Wetten, dass.. podda si obok desek. W siódmym sezonie Darnell powróci zamiast Gottschalka. Lena Gercke zaja miejsce ciarnej Hunziker . Guido Maria Kretschmer zosta nowym, czwartym jurorem . To jury pozostao niezmienione w ósmym sezonie. Inka Bause przeja Gerckego w dziewitym sezonie . 26 lipca 2016 roku ogoszono, e wokalistka i zwyciczyni Let's Dance Victoria Swarovski zastpi Bause w dziesitym sezonie. Rok póniej, 25 lipca 2017 r., RTL ogosio, e prezenter Nazan Eckes zastpi Swarovskiego w jedenastym sezonie. Po szecioletniej przerwie Sylvie Meis wrócia do jury w dwunastym sezonie. W 2019 roku Sarah Lombardi zostaa nowym jurorem na jeden sezon w miejsce Sylvie Meis. 18 czerwca 2020 r. ogoszono, e Evelyn Burdecki i Chris Tall po raz pierwszy od 2014 r. zasid w czteroosobowym jury ju od 14. sezonu . W 2021 roku ogoszono, e zarówno Bohlen, jak i Darnell nie bd ju wystpowa jako czonkowie jury.

Pod koniec czerwca 2021 r. RTL ogosio, e  pierwszym czonkiem nowego jury by Lukas Podolski . Obok niego swoje miejsca zajmuj Chantal Janzen i Michael Michalsky . 25 sierpnia 2021 r. ogoszono, e Janzen i Podolski mieli pozytywny wynik testu na Corona i byli pocztkowo reprezentowani przez Riccardo Simonettiego , Motsi Mabuse i braci Ehrlich .

Umiar

Pierwszy sezon moderowa Marco Schreyl . Od drugiego sezonu wspógospodarzem by Daniel Hartwich . W tym zestawieniu moderowane byy cztery pory roku. Od 6 do 13 sezonu Hartwich prowadzi samotnie. W 14. sezonie nowym wspóprowadzcym zostaa Victoria Swarovski . W czerwcu 2021 ogoszono, e Hartwich i Swarovski nie powróc jako prezenterzy sezonu 15.

Przegld

seria Pocztek fina rok wydatek Moderator (e) Jurorzy
1 20 padziernika 03 listopada 2007 3 Marco Schreyl   Dieter Bohlen Ruth Moschner André Sarrasani  
2 18 pa 29 listopada 2008 7th Daniel Hartwich Sylvie van der Vaart Bruce Darnell
3 16 padziernika 19 grudnia 2009 11
4. 24 wrzenia 18 grudnia 2010 15.
5 16 wrzenia 17 grudnia 2011 16 Motsi Mabuse
6. 15 wrzenia 15 grudnia 2012 14. Michelle Hunziker Thomas Gottschalk
7th 28 wrzenia 14 grudnia 2013 12. Lena Gercke Bruce Darnell Guido M. Kretschmer
ósmy 27 wrzenia gru 20 2014 13
9 19 wrzenia 12 grudnia 2015 14. Inków Bause  
10 10 wrzenia 17 grudnia 2016 Wiktoria Swarovski
11 16 wrzenia 16 grudnia 2017 Nazan Eckes
12. 15 wrzenia 22 grudnia 2018 Sylvie Meis
13 14 wrzenia 21 grudnia 2019 Sarah Lombardi
14. 17 pa 19 grudnia 2020 11 Wiktoria Swarovski Evelyn Burdecki Chris Wysoki
15. 2021 Lola Weippert Chris Wysoki ukasz Podolski Chantal Janzen Micha Michalski  

pory roku

Pierwszy sezon

Te odlewy odbya si w Kolonii , Hamburgu , Oldenburgu i Monachium . Na trzyczciowy pokaz zgosio si okoo 5000 osób. Talenty pojawiy si w dwóch pierwszych audycjach 20 i 27 padziernika 2007 roku na scenie Schillertheater w Berlinie. Przedstawienie oceniao jury w skadzie Dieter Bohlen , Ruth Moschner i André Sarrasani . Podczas wystpu moga wybra kandydatów przez kadego z trzech czonków jury, naciskajc czerwony brzczyk, a tym samym ich zawetowa . Aby awansowa o jedn rund, kady uczestnik potrzebowa co najmniej dwóch pozytywnych gosów jury. Widowisko miao do 6,72 mln widzów.

Dziesiciu z 5000 kandydatów dotaro do finau. W ostatniej audycji 3 listopada 2007 r. publiczno gosowaa na zwycizc za pomoc telegosu : piosenkarz Ricardo Marinello zosta wybrany Super Talentem i otrzyma 100 000 euro.

Wynik finau 3 listopada 2007
Imi (imiona) (wiek) talent Wynik telegosowania
Ricardo Marinello (19) piew operowy ( tenor ) 40,41%
Tilly Róg (11) Pop - wokal 22,90%
Robert Wilk (18) Beatboxing 08,07%
Gino Badagliacca (67) piew operowy 07,98%
Tobiasz Krieger (6) Trbka 06,49%
Filip Fedan (15) taniec 05,33%
Daniel Carr (45) piewanie 03,01%
Udo Uhse-Thews (11) piewanie 02,46%
Siostry Rabiniak (Claudia, Sarah i Magda) Pop piewa 01,58%
Renate Reckner i Roswitha Wahl (61 i 69) uprawia gimnastyk 01,22%

Drugi sezon

Jesieni 2008 roku ruszy drugi sezon castingu. Ze wzgldu na dobre oceny z poprzedniego roku liczba programów zostaa zwikszona do siedmiu: godzinny casting oraz trzy kolejne castingi i trzy dwugodzinne pokazy na ywo. Tym razem w jury zasiadali Dieter Bohlen, trener wybiegów Bruce Darnell i prezenterka Sylvie van der Vaart . Moderatorami byli Marco Schreyl i Daniel Hartwich.

Pierwsza transmisja zostaa wyemitowana 18 padziernika 2008 roku. Dwa pokazy pófinaowe byy transmitowane na ywo 15 i 22 listopada 2008 roku. 29 listopada 2008 odby si pokaz finaowy z picioma kandydatkami z dwóch pokazów pófinaowych. Harmonijkarz Michael Hirte zosta wybrany super talentem, zdobywajc 72,62 procent gosów publicznoci i wygra 100 000 euro. Po finale wyemitowano transmisj ze scenami castingowymi, które wczeniej nie byy emitowane, w której finaowy zwycizca Michael Hirte równie relacjonowa pierwsze dni po swoim zwycistwie. Jego album Der Mann mit der Harmonica , wydany 5 grudnia 2008 roku, osign pierwsze miejsce na niemieckich listach przebojów 19 grudnia 2008 roku , a nieco póniej take w Austrii i Szwajcarii .

Wynik pierwszego pófinaowego pokazu 15 listopada 2008
Imi (imiona) (wiek) talent
Kelwin Kalvus (40) Kontakt onglerka
Budzik Lucas (12) skrzypce
Vanessa Krasniki (14) Pop piewa
Micha Pasterz (44) harmonijka
Duri Krasniqi (13) Pop piewa
Felice Aguilar (17) i Chris Myland (18) taniec
Karolina (17) i Amanda Lopez-Moreno (11) Pop piewa
Chris Boehm (25) BMX
Giuseppe Ruisi (30) piew i taniec ( imitacja Michaela Jacksona )
Hans Will (73) i Rüdiger Sommer (62) uprawia gimnastyk
Grono terroru Breakdance
Zlata Günthel (24) Wykrzywienie
Wynik drugiego pófinaowego pokazu 22.11.2008
Imi (imiona) (wiek) talent
Yosefin Buohler (13) Pop piewa
Marcel Pietruch (10) Taniec hip-hopowy
Christoph Haese (21) trapez
Shinouda Ajad (31) Taniec derwiszy
Carlos Fassanelli (44) (Woski) piew pop
Zofia Voskanian (7) (imprezowy) piew
Allgäupower (pomidzy 35 a 42) piew i perkusja
Dennis Chmelenski (13) piew klasyczny ( sopran chopicy )
Lena Fink (11) Pop piewa
Paula Hessel-Sousa (21) Taniec samby
Wzmocnij (pomidzy 18 a 22) Muzyka punk rockowa
Antoni Bauer (36) Pop piewa
Legenda kolorów
 • Wybrany przez publiczno
 • Wybrany przez jury
 • Wyczony
 • Wynik finau 29.11.2008
  Nazwisko Data i miejsce urodzenia talent Wynik telegosowania
  Micha Owczarek 10 padziernika 1964 w Sprembergu harmonijka 72,62%
  Kelvin Kalvus 19 maja 1968 w Erfurcie Kontakt onglerka 05,47%
  Marcel Pietruch 26 marca 1998 w Bremerhaven Taniec hip hop 04,96%
  Vanessa Krasniqi 22 czerwca 1994 w Iserlohn Pop piewa 04,94%
  Yosefin Buohler 6 czerwca 1995 w Kolonii Pop piewa 04,77%
  Christoph Haese 1 padziernika 1987 w Kaufbeuren trapez 01,85%
  Shinouda Ayad 1 padziernika 1976 r. w Luksorze,
  zamieszka w Kilonii
  Taniec derwisza 01,66%
  Budzik Lucas 8 maja 1996 w Lubece skrzypce 01,41%
  Carlos Fassanelli 27 marca 1964 w Buenos Aires,
  mieszka w Bayreuth
  (Woski) piew pop 01,30%
  Duri Krasniqi 3 marca 1996 w Peci,
  mieszka w Spittal an der Drau , Austria
  Pop piewa 01,02%

  Trzeci sezon

  Zatrzymuje si w trasie finalistów na pocztku 2010 roku.

  W pitek 16 padziernika 2009 roku wyemitowano pierwszy odcinek trzeciego sezonu. Pozostae odcinki byy emitowane w soboty od 17 padziernika 2009 do 19 grudnia 2009. Ze wzgldu na wysokie notowania drugiego sezonu nadawca telewizyjny RTL zwikszy liczb odcinków castingowych z czterech do siedmiu, a teraz mia trzy programy pófinaowe zamiast dwóch. Jury ponownie skadao si z Dietera Bohlena , Bruce'a Darnella i Sylvie van der Vaart . Sezon ponownie moderowali Marco Schreyl i Daniel Hartwich .

  W rundzie wstpnej wyrónia si Szwajcarka Julia Maria Sakar . Zachwycia publiczno i jury piosenk Leony Lewis. Bya ju wymieniana jako faworytka, ale nie zostaa przegosowana przez jury w decydujcej audycji i nie zostaa ju wymieniona. Wywoao to oburzenie wielu widzów. Pytany RTL broni si nastpujco: Jeli dzieci dotr do pófinaów, to tylko Niemcy. Wyjanienie to pozostawio pytania bez odpowiedzi, poniewa jury wybrao dwie dziewczyny z Austrii do pófinaowych pokazów.

  Sporód 30 pófinalistów dziesiciu pojawio si w kadym z trzech programów pófinaowych. Publiczno telewizyjna gosowaa bezporednio na trzech uczestników. Zaplanowano, e pod koniec trzeciego pófinaowego pokazu jury wybierze dziesitego finalist sporód pozostaych 21 kandydatów. Poniewa jednak jury nie mogo doj do porozumienia w sprawie jednego kandydata, kady z trzech czonków jury wybra swojego faworyta, tak e fina odby si z dwunastoma uczestnikami.

  Zwycizc trzeciego sezonu zosta Yvo Antoni, który zaprezentowa trening psów ze swoj suczk PrimaDonna. Druga piosenkarka Vanessa Calcagno i trzecia panflutystka Petrua Küpper wydali albumy muzyczne po ostatnim koncercie. Od 26 stycznia do 7 lutego 2010 roku dwunastu finalistów wystpio razem w dwunastu niemieckich miastach.

  Wynik pierwszego pófinaowego pokazu 28 listopada 2009
  Nazwy) talent Wynik telegosowania
  Vanessa Calcagno piew operowy ( sopran ) 21,1%
  Davy Kaufmann piew popowy / rockowy 18,9%
  Yvo Antoni & PrimaDonna ( Jack Russell Terrier ) Ujedenie psów 13,2%
  Joel Gläfke Taniec hip-hopowy 13,0%
  Charlin Sperlich Pop piewa 07,9%
  Valentin Urse Artyzm ( Wurli-Wurm) 06,8%
  Johan Wellton onglowanie pik 06,4%
  Ashley Maria Zimmermann Pop piewa 04,9%
  Natalia Macauley Akrobacje w wodzie 04,7%
  Pan Metane Sztuczne pierdy 03,1%
  Wynik drugiej wystawy pófinaowej 5 grudnia 2009
  Nazwy) talent Wynik telegosowania
  Petrua Küpper flet patelni 24,4%
  Oliver Roemer Pop piewa 21,6%
  Ryszard Istel 1 Pop piewa 12,7%
  Tamina Geuting Pop piewa 10,4%
  Ethan Jerome Coleman Taniec hip hop 10,0%
  Sven i Sebastian Trapez i Taiko 06,2%
  Sarah Sacher i Claudia Ritt Popowe wokale i gitara elektryczna 04,8%
  Romowie i Sven Akrobacje na rolkach 04,4%
  Vicky Lewis-Thumm Taniec serpentyn 02,8%
  Indyki kantonu mski taniec ze striptizem 02,7%
  1Pojawi si jako zamiennik akrobaty Dima Shine. Ten wycofa si z programu, poniewa zosta wczony do programu Cirque du Soleil .
  Wynik trzeciego pófinaowego pokazu 12 grudnia 2009
  Nazwy) talent Wynik telegosowania
  Fabienne Bender Popowe wokale i klawisze 22,0%
  Carlotta Truman Pop piewa 21,3%
  Karin Andriejew piew operowy ( sopran ) 13,5%
  Saraph (Hannes Schwarz) Pokaz ognia 12,2%
  Wielka Czwórka Muzyka rockowa 09,9%
  Rafa i Sebastien Breakdance 08,7%
  Khosbayar Dangaa i Tsolmon Enkhbayar piew krtani 04,1%
  Maria Kasjusz piew rockowy 03,8%
  Barbara Buchholz Teremina 03,3%
  Recykling Muzyka z wasnorcznie wykonanymi instrumentami 01,2%
  Legenda kolorów
 • Wybrany przez publiczno
 • Wybrany przez jury
 • :
 • Wybrany przez Dietera Bohlena
 • :
 • Wybrany przez Sylvie Meis
 • :
 • Wybrany przez Bruce'a Darnella
 • Wyczony
 • Wynik finau 19 grudnia 2009
  Imi Wiek) Data i miejsce urodzenia talent Wynik telegosowania
  Yvo Antoni & PrimaDonna ( Jack Russell Terrier ) 2 sierpnia 1979 w Kolonii ; 13 maja 2006 r. Szkolenie psów 13,50%
  Vanessa Calcagno 16 padziernika 1985 w Saarbrücken piew operowy 13,40%
  Petrua Küpper 11 maja 1981 w Sybinie flet patelni 11,50%
  Davy Kaufmann 31 lipca 1969 w Monachium piew popowy / rockowy 10,80%
  Ryszard Istel 5 sierpnia 1999 w Lipsku Pop piewa 09,80%
  Fabienne Bender 1996 w Malsch Popowe wokale i klawisze 09,30%
  Oliver Roemer 10 stycznia 1968 w Bremie Pop piewa 08,10%
  Karin Andriejew 1989 w Gardelegen piew operowy 07,30%
  Saraph (Hannes Schwarz) 1984 w Triberg Pokaz ognia 05,40%
  Tamina Geuting 4 wrzenia 1997 w Bocholt Pop piewa 05,00%
  Carlotta Truman 19 padziernika 1999 w Garbsen Pop piewa 04,60%
  Sven i Sebastian Trapez i Taiko 01,30%

  Czwarty sezon

  Castingi do czwartego sezonu rozpoczy si 16 maja 2010 roku we Frankfurcie nad Menem. Kolejne stacje to Wiesbaden, Stuttgart, Norymberga, Monachium, Hamburg, Hanower, Lipsk, Berlin, Bochum i wreszcie Kolonia 20 czerwca 2010 roku. Ustanowiono nowy rekord z 40 700 kandydatami.

  Emisja czwartego sezonu rozpocza si 24 wrzenia 2010 roku. Ani jury, ani duet moderatorów nie dokona adnych zmian personalnych w stosunku do roku poprzedniego. Liczba odcinków zostaa zwikszona do 15; zamiast trzech, byy teraz cztery pófinay, kady z dziesicioma kandydatami. W kadym z tych czterech programów publiczno telewizyjna gosowaa na dwóch uczestników bezporednio do finau. Jury kadorazowo wybierao kolejnego finalist, dziki czemu podobnie jak w roku ubiegym odby si fina z dwunastoma uczestnikami.

  Zwycizc czwartego sezonu zosta piosenkarz Freddy Sahin-Scholl z 22,84 procentami wszystkich gosów publicznoci .

  Wynik pierwszego pófinaowego pokazu 27 listopada 2010
  Imi Wiek) talent
  Andrea Renzullo (14) Pop piewa
  Natalia Netselja (25) Animacja piasku
  Daniele Domizio (8) Taniec ( imitacja Michaela Jacksona )
  Tobiasz Diesner (31) Sztuka balonowa
  Tanja Grünewald (38) Pop piewa
  Robert Maaser (20) Cyr-wheel akrobatyka
  Emilia Arata (20) Akrobacje z pik powietrzn
  Harry Keaton (41) Iluzjonizm
  Kurt Späth (40) akrobatyka
  Marcin Bolze (53) hipnoza
  Wynik drugiej wystawy pófinaowej 4 grudnia 2010
  Imi Wiek) talent
  Freddy Sahin-Scholl (56) piew klasyczny na dwa gosy ( baryton i mezzosopran )
  Tobiasz Kramer (27) taniec
  Ramona Fottner (15) Pop piewa
  Jewgienija Stocklin (28) Taniec na rurze
  Ryan Lam (37) Samurajska sztuka walki
  Korea Lee (29) skrzypce
  Laura Rieger (9) Pop piewa
  Cycate serce (Susan Sykes, 49 lat) Test piersi z klatk piersiow
  Bracia Pellegrini Akrobacje partnerskie
  Dickson Oppong (43) Plucie wod
  Wynik trzeciego pófinaowego pokazu 11 grudnia 2010
  Imi (imiona) (wiek) talent
  Bubble Beatz
  (Kay Rauber (31), Christian Gschwend (30))
  Kosz - perkusja
  Michael Holderbusch (31) Rock / blues i piew ludowy
  Stevie Starr (47) Czary (przy wasnym przyjciu niedomykalnoci )
  Kai Leclerc (41) Artyzm do góry nogami
  Manuela Wirth (43) Pop piewa
  Józefina Becker (15) piew operowy ( sopran )
  Antoni Wandruschka (41) trapez artyzm
  Micha Hemmersbach (27) Popowe wokale i gitara
  Marc Eggers (24) Breakdance
  Liz Schneider (30) wiolonczela
  Wynik czwartego pófinaowego pokazu 15 grudnia 2010
  Imi (imiona) (wiek) talent
  Tomasz Lohse (26) fortepian
  Darko Kordic (35) Wokal R&B
  Rumiany Estevez (39) piew operowy ( tenor )
  Piotr Wehrmann (31) Beatboxing
  Ekipa niszczenia parkietu ( DDC ) Breakdance
  Mufum Nilson i Zito (21, 12) taniec
  Zocici piew rockowy ( chór )
  atka Tymoteusza (61) Malarstwo nago
  Sonja Pesie (15) Soul / R&B i piew jazzowy
  Petr i Antonin Szklana harfa i gitara
  Legenda kolorów
 • Wybrany przez publiczno
 • Wybrany przez jury
 • Wyczony
 • Wynik finaowego pokazu 18 grudnia 2010
  Nazwy) Data i miejsce urodzenia talent Wynik telegosowania
  Freddy Sahin-Scholl 21 grudnia 1953 w Heilbronn piew klasyczny na dwa gosy ( baryton i mezzosopran ) 22,84%
  Michael Holderbusch 18 padziernika 1979 w Baunatal Rock / blues i piew ludowy 15,69%
  Tobiasz Kramer taniec 10,30%
  Andrea Renzullo 2 marca 1996 w Neheim-Hüsten Pop piewa 09,65%
  Ramona Fottner 15 lipca 1995 w Monachium Pop piewa 07,91%
  Natalia Netselja 6 kwietnia 1985 w Misku Malowanie piaskiem 06,26%
  Stevie Starr Czarnoksistwo ( zwracanie wedug wasnego uznania ) 05,82%
  Darko Kordic 25 listopada 1975 w Gospicu Wokal R&B 05,76%
  Thomas Lohse fortepian 05,75%
  Bubble Beatz (Kay Rauber, Christian Gschwend) Kosz - perkusja 05,20%
  Daniele Domizio Taniec ( imitacja Michaela Jacksona ) 03,48%
  Rumiany Estevez piew operowy ( tenor ) 01,34%

  Pity sezon

  Castingi do pitego sezonu rozpoczy si 1 maja 2011 roku w Hamburgu . Kolejne stacje to Drezno , Essen , Moguncja , Wiesbaden , Monachium , Berlin , Erfurt , Karlsruhe , Wiede i Kolonia . W jury zasiadali Dieter Bohlen , Sylvie Meis i Motsi Mabuse . Po raz kolejny moderacj przejli Daniel Hartwich i Marco Schreyl . Podobnie jak w poprzednich latach prezenterka telewizyjna Nina Moghaddam pokazaa widzom, co dzieje si za kulisami programu. Emisja pitego sezonu rozpocza si 16 wrzenia 2011 roku. Zgodnie z regulaminem RTL poprzedni finalista nie moe ponownie uczestniczy w transmisji. Ale RTL zawiesio t zasad, zezwalajc zeszorocznemu finalistce Stevie Starrowi na ponowne uczestnictwo.

  Flecista Pan Leo Rojas zosta zwycizc Supertalent 2011 i 100 000 euro.

  Wynik pierwszej pófinaowej wystawy 3 grudnia 2011 r.
  Imi (imiona) (wiek) talent
  Podanie Capaldo (26) piew operowy ( sopran )
  Ricky Kam (6) fortepian
  Julian Pecher (20) Pop piewa
  Sven Muller (34) Pop piewa
  Dergin Tokmak (37) Akrobacje taneczne o kulach
  Cihan Karaca (14) Pop piewa
  Garry Turner (42) Rozcigliwa skóra ( zespó Ehlersa-Danlosa )
  Konstantyn Bellu (33) Akrobacje komediowe
  Prawdziwa sawa (Kevin Duffen (20), Pierre Mettbach (21), Ali Zalem El-Zein (21)) Hip-hop / jazz / taniec baletowy
  Telefony Teatr cieni
  Kai Eikermann (48) Pojawianie si komedii
  Daniel Wurtzel (48) Instalacje powietrzne
  Wynik drugiej wystawy pófinaowej 10 grudnia 2011 r.
  Imi (imiona) (wiek) talent
  Mirosaw Zilka (29) Wyskakiwanie
  Jörg Perreten (23) fortepian
  Marek Ashley (38) Pop piewa
  Leo Rojas (27) flet patelni
  Oeksandr Jeniwatow (37) Wykrzywienie
  Leonie Neubert (28) piew operowy (sopran)
  Marlena Wenzig (13) Pop piewa
  Piero Esteriore (34) piew klasyczny ( tenor ) i piew popowy ( Italo )
  ukasz Matioli (13) Pop piewa
  Sebastian Stamm (25) Akrobatyka na chiskim maszcie
  Sos (39) i Victoria Petrosyan (33) Szybka zmiana
  Stevie Starr (45) Czary (przy wasnym przyjciu niedomykalnoci )
  Legenda kolorów
 • Wybrany przez publiczno
 • Wybrany przez jury
 • Wyczony
 • Wynik finaowego pokazu 17 grudnia 2011
  Imi Wiek) talent Wynik telegosowania
  Leo Rojas (27) flet patelni 31,93%
  Sven Muller (34) Pop piewa 13,68%
  Ricky Kam (6) fortepian 13,23%
  Jörg Perreten (23) fortepian 10,68%
  Julian Pecher (20) Pop piewa 07,17%
  Marek Ashley (38) Pop piewa 06,60%
  Mirosaw Zilka (29) Wyskakiwanie 06,24%
  Podanie Capaldo (26) piew operowy ( sopran ) 05,92%
  Dergin Tokmak (37) Akrobacje taneczne o kulach 02,85%
  Oeksandr Jeniwatow (37) Wykrzywienie 01,70%

  Po pokazie zwycizca Leo Rojas by w stanie umieci si na niemieckich i austriackich listach przebojów ze swoim ostatnim wpisem Einsamer Hirte . Sampler z Das Supertalent Allstars z dwoma wkadami siedmiu artystów w finale, zatytuowanym Magic Moments , osign 16 miejsce na niemieckich listach przebojów, a take odniós sukces w Austrii i Szwajcarii.

  Szósty sezon

  Szósty sezon rozpocz si 15 wrzenia 2012 roku. Wedug RTL na ten sezon zgosio si ponad 44 000 kandydatów. Przesuchania odbyy si w berliskim Tempodromie .

  W jury obok Dietera Bohlena z Michelle Hunziker i Thomasem Gottschalkiem zasiado dwóch nowych czonków. Daniel Hartwich przej wyczn moderacj.

  Ostatniego dnia nagrania zdarzy si wypadek, kiedy Michelle Hunziker , wkomponowana w ostatni cz wystpu , zostaa upuszczona przez kandydata, uderzya o podog sceny i doznaa lekkiego wstrzsu mózgu i siniaków. Zostaa zabrana do kliniki na badania, a Bohlen i Gottschalk wystpowali jako wyczni przysigli w nastpujcych wystpieniach. Jury wybrao pite miejsce w gosowaniu publicznoci na pite miejsce w pierwszym pófinale.

  Piosenkarz Jean-Michel Aweh zosta zwycizc Supertalent 2012 i 100 000 euro.

  Wynik pierwszego pófinaowego pokazu 1 grudnia 2012
  Nazwy) talent Wynik telegosowania
  Chrzecijaska Bakotessa (32) Pop piewa 28,23%
  Jean-Michel Aweh (20) Fortepian i wokal 14,29%
  Dan Sperry (27) czary 12,98%
  Juliette Schoppmann (32) Pop piewa 12,82%
  Laura Piski (16) Pop piewa 09,86%
  Simone Ciccarese (20) piew operowy ( tenor ) 05,07%
  Atrakcja czarne wiato Pokaz czarnego wiata i gra cieni 03,96%
  Wincentego Wagnera (22) Ekspresyjny taniec z figurami breakdance 03,88%
  Rita van Nek (63) Pop piewa 03,86%
  Filip Golle (21) Hula-hop 02,88%
  Christian von Richthofen (56) i Leo Lazar (27) Perkusja z samochodem 01,88%
  Leilani Franko (26) Wykrzywienie 00,99%
  Wynik drugiej wystawy pófinaowej 8 grudnia 2012
  Nazwy) talent Wynik telegosowania
  Papuga Jacko ( Niebieska papuga , 10) (imprezowy) piew 20,18%
  Emil Kumirek (22) Ekspresyjny taniec z elementami baletu i taca irlandzkiego 15,49%
  Deidra Jones (41) Pop / R & B piew 14,48%
  Hammou Bensalah (47) Sztuka baniek mydlanych 08,18%
  TaBeA (Frieda Roloff (14), Katja Lushik (14), Nicole Bergmann (14), Lina Fleuch (15) i Anna-Lena Wiesner (15)) Ekspresyjny taniec z elementami gimnastyki rytmicznej 07,68%
  Dawid Petras (30) Pop piewa 06,97%
  Nazanin Ezazi (29), Shirin Asgari (32) i Nasrin Asgari (34) Muzyka klasyczna / pop ( sopran ) 06,83%
  Fredi Kargl (16) Pop piewa 06,48%
  Szymon Maria Le (30) Taniec na rurze 05,41%
  Stefan Gius (22) Akrobatyczny taniec break 03,57%
  Karlheinz Franz (48) Fortepian i wokal 02,71%
  Irena Dudaczek (58) Wokale Chanson / Schlager 02,02%
  Legenda kolorów
 • Wybrany przez publiczno
 • Wybrany przez jury
 • Wyczony
 • Wynik finaowego pokazu 16 grudnia 2012
  Nazwy) talent Wynik telegosowania
  Jean-Michel Aweh (20) Fortepian i wokal 25,39%
  Chrzecijaska Bakotessa (32) Pop piewa 19,56%
  Dan Sperry (27) czary 13,75%
  Papuga Jacko ( Niebieska papuga , 10) (imprezowy) piew 10,44%
  Laura Piski (16) Pop piewa 08,30%
  Juliette Schoppmann (32) Pop piewa 08,03%
  Emil Kumirek (22) Ekspresyjny taniec z elementami baletu i taca irlandzkiego 04,21%
  TaBeA (Frieda Roloff (14), Katja Lushik (14), Nicole Bergmann (14), Lina Fleuch (15) i Anna-Lena Wiesner (15)) Ekspresyjny taniec z elementami gimnastyki rytmicznej 03,95%
  Hammou Bensalah (47) Sztuka baniek mydlanych 03,86%
  Deidra Jones (41) Pop / R & B piew 02,69%

  Siódmy sezon

  Siódmy sezon by transmitowany od 28 wrzenia 2013 roku z Danielem Hartwichem jako prezenterem. Po raz pierwszy jury skadao si z czterech osób. Oprócz Dietera Bohlena , Bruce Darnell , który bra ju udzia w sezonie od drugiego do czwartego , ponownie znalaz si w jury , które zostao niedawno uzupenione o Len Gercke i Guido Mari Kretschmera . Decyzja o wejciu do pófinau pomidzy Christianem Jahresigiem a Lilianne Schreiber zapada dopiero na pocztku transmisji pófinaowej.

  Lukas Pratschker i jego pies Falco zostali zwycizcami Das Supertalent 2013 i 100 000 euro.

  Wynik pierwszego pófinaowego pokazu 30.11.2013
  Nazwy) talent Wynik telegosowania
  Torsten Ritter (23) Devilstick onglerka 22,61%
  Zofia Schwerthöffer (13) piew operowy ( sopran ) 13,61%
  Chrzecijanin (19) Wokal Schlagera 11,71%
  La Vision (Richard Jecsmen (46), Yana Semilet (28)) Akrobacje partnerskie 10,71%
  azot Bbny z czarnym wiatem 10,37%
  Viviana Grisafi (15) Pop piewa 09,87%
  Vanessa Eich (4) czary 08,04%
  Mejeh Black (Michael (17), Jamie (20) i Stefanie Mejeh (18)) taniec 06,44%
  Kai Haase (21) i Gerhard Mayr (29) Motocross w stylu dowolnym 04,08%
  Tomasz Kruger (22) fortepian 02,56%
  Wynik drugiej wystawy pófinaowej 7 grudnia 2013 r.
  Nazwy) talent Wynik telegosowania
  Lukas Pratschker (17) & Falco ( Border Collie , 4) Pies ujedenie ( dog dancing ) 28,03%
  Fortunato Lacovara (48) piew klasyczny / rockowy 21,53%
  Heidi Schimiczek (61) Wokal Schlagera 12,01%
  Patrick De Souza Campelo Feldmann (23) Hip-hop / breakdance 08,93%
  Maria Fischer (24) Pop piewa 08,29%
  Eiko Bensch (17) i Denny Röhrle (18) Pop piewa 06,72%
  Fantastyczna 5 ( Gunther von Morgen (Gunther Heimpel) (44), Patrick Silbersdorf (24), Lisa Freudenthal (26), Adnan Zaatori (25) i Lena Visser (25)) Interakcja midzy tacem a sztuk wideo 05,59%
  Jordi Bertran Przedstawienie kukiekowe 04,44%
  Adrian Mateusz (31) onglerka Diabolo 02,43%
  Kevin James (51) czary 02,03%
  Legenda kolorów
 • Wybrany przez publiczno
 • Wybrany przez jury
 • Wyczony
 • Wynik pokazu finaowego 14 grudnia 2013 r.
  Nazwy) talent Wynik telegosowania
  Lukas Pratschker (17) & Falco ( Border Collie , 4) Pies ujedenie ( dog dancing ) 25,48%
  Torsten Ritter (23) Devilstick onglerka 16,08%
  Viviana Grisafi (15) Pop piewa 11,73%
  Zofia Schwerthöffer (13) piew operowy ( sopran ) 11,13%
  La Vision (Richard Jecsmen (46), Yana Semilet (28)) Akrobacje partnerskie 10,84%
  Chrzecijanin (19) Wokal Schlagera 06,35%
  Fortunato Lacovara (48) piew klasyczny / rockowy 05,54%
  Heidi Schimiczek (61) piew Schlagera 05,19%
  Lina Jawuz (31) piewanie 06,69%
  Fantastyczna 5 ( Gunther von Morgen (Gunther Heimpel) (44), Patrick Silbersdorf (24), Lisa Freudenthal (26), Adnan Zaatori (25) i Lena Visser (25)) Interakcja midzy tacem a sztuk wideo 03,94%
  Patrick De Souza Campelo Feldmann (23) Hip-hop / breakdance 03,72%

  Ósmy sezon

  W jury ponownie znaleli si Dieter Bohlen, Lena Gercke, Guido Maria Kretschmer i Bruce Darnell. Programy emitowane w soboty od 28 wrzenia do 20 grudnia 2014 r. moderowa Daniel Hartwich .

  Jak tylko w pierwszym sezonie nie byo pófinaów; do rundy finaowej trafio siedmiu kandydatów ze zotym brzczykiem, a sporód tych, którym udao si przej, jury wybrao kolejnych piciu. Zwycizc 100 000 euro i jako nowo wystpu w Las Vegas zosta artysta i piosenkarz parodiujcy Marcel Kaupp.

  Wynik pokazu finaowego 20 grudnia 2014
  Nazwy) talent Zoty brzczyk wcinity Wynik telegosowania
  Marcel Kaupp (26) Popowy piew i parodia - 24,41%
  Andreas Hruska (27) Pop piewa Dieter Bohlen 19,45%
  Bracia Filieri (Pasquale (39), Enrico (29)) (Woski) piew pop - 10,97%
  Tumar KR Wyskakiwanie wszyscy jurorzy 10,86%
  Duet Ty i Ja (Igor Gavva (27), Julia Paliy (25)) Akrobacje partnerskie - 09,33%
  Równowaga wiata Taniec z efektami wietlnymi wszyscy jurorzy 05,86%
  Poka projekt Gimnastyka przyrzdowa Guido Maria Kretschmer 04,52%
  Emin Abdullaev (21) Wykrzywienie wszyscy jurorzy 03,74%
  Patryk Müller-Klug (16) Pop piewa Bruce Darnell 03,34%
  Laurenta Kremera (51) Pop piewa z perkusj Dieter Bohlen 02,93%
  Stay KingPin (Carolin Ketelaer (23), Mark Kneipp (29) i Maik Schugt (29) Pop piewa - 02,69%
  Christian Farla (44) Magiczna sztuka - 01,90%

  Sezon 9

  Dziewity sezon by emitowany w soboty od 19 wrzenia do 12 grudnia 2015 roku. Moderatorem by Daniel Hartwich , a po 2012 roku trzyosobowe jury ponownie skadao si z Dietera Bohlena , Inki Bause i Bruce'a Darnell'a .

  Siedem razy w rundzie eliminacyjnej uczestnicy byli awansowani bezporednio do finau za pomoc zotego brzczyka, tak e jury musiao wybra tylko piciu artystów do finau sporód tych, którzy zakwalifikowali si do awansu. Zwycizc pokazu, a tym samym 100 000 euro, zosta Jay Oh z wystpem wokalnym. Ten pojawi si w czwartej audycji jako uczestnik z publicznoci i zosta wysany bezporednio do finau przez Bohlena ze zotym brzczykiem.

  Wynik pokazu finaowego 12 grudnia 2015
  Nazwy) talent Zoty brzczyk wcinity Wynik telegosowania
  Sae-Hun Jay Oh (29) Pop piewa Dieter Bohlen 24,22%
  Erwin Frankello (31) z Itchy & Scratchy ( lwy morskie ) konkurs ujedania - 22,12%
  Alessio Greco (16) Pop piewa Dieter Bohlen 11,91%
  Frank Lorenz (48) Brzuchomówstwo - 10,42%
  Lavinia Meinhardt (13) Pop piewa wszyscy jurorzy 06,45%
  D'Holmikers Gimnastyka przyrzdowa - 06,54%
  Rosyjskie trio barowe (Christine Bédar (28), Marco Dieckmann (38) i Yves Gagnon (46)) rosyjski wlewek - 05,03%
  Zymbalinka (Natali Arnold (10), Laura Semisorow (11) i Deborah Nagel (14)) Talerz Bruce Darnell 04,32%
  Paddy i Nicko ( Sarah Jones (81) i Nicolás Espinosa (41) Taniec latynoamerykaski Inków Bause 02,72%
  Fabien Kaczew (55) mim - 02,71%
  Feliks Faschingbauer (74) Jodowa Bruce Darnell 01,55%
  InFusion Trio (Mihály Simkó-Várnagy (35), Nándor Weisz (37) i Izsák Farkas (28)) Muzyka elektroniczna Inków Bause 01,01%

  Dziesity sezon

  Castingi na dziesity sezon zaplanowano w 37 miastach w krajach DA-CH i na Majorce od kwietnia do czerwca 2016 roku. Transmisja trwaa od 10 wrzenia do 17 grudnia 2016 roku. Do jurorów Dietera Bohlena i Bruce'a Darnella doczya Victoria Swarovski , która zastpia Ink Bause. Caa trójka wysaa po dwóch kandydatów do finau ze zotym brzczykiem. Wród nich by Emil Kusmirek, ju finalista w 2012 roku, który by obecny jako trener i zosta zaproszony przez Darnella do wykonania solówki. Zwycizc zosta Angel Flukes z Anglii , który w tym samym roku dotar do ostatniej 32. pozycji w Deutschland sucht den Superstar . Ponadto od tego roku zmienia si sdzia publicznoci, który zasiada na zotym krzele w pierwszym rzdzie i ma wesprze swoj opini jury.

  Wynik finaowego pokazu 17 grudnia 2016
  Nazwy) talent Zoty brzczyk wcinity Wynik telegosowania
  Anio Flukes (28) Pop piewa Dieter Bohlen 28,11%
  Tomasz Stieben (34) Pop piewa Dieter Bohlen 13,91%
  Gebrüder Scholl (Alfred (16), Thomas (20), Mike (25) i René Scholl (28)) Akrobacje na trampolinie Wiktoria Swarovski 13,04%
  Alina Ruppel (19) Wykrzywienie Bruce Darnell 12,92%
  Carlos Zaspel (19) Akrobatyka na zmodyfikowanym chiskim maszcie - 07,24%
  Annette Dytrt (33) i Yannick Bonheur (34) Para taczy na rolkach - 06,66%
  Emil Kumirek (26) Taniec wspóczesny Bruce Darnell 05,06%
  Alex Mihajlovski (47) z Barti (lalka) Zabawa lalkowa - 04,97%
  Salvatore Scire (12) Pop piewa - 02,69%
  Mannheim School 2.0 (David Kwiek (31) i omioosobowa orkiestra smyczkowa) Taniec uliczny do muzyki klasycznej - 02,39%
  Patrick Ulman (27) i Zdenek Kremlacek (22) Elektryczny boogie Wiktoria Swarovski 01,85%
  Stephanie Höggerl (29) i Dan Miethke (36) Pokaz ognia - 01,16%

  Jedenasty sezon

  Castingi na jedenasty sezon odbyy si cznie na 25 koncertach w Niemczech , Austrii i Szwajcarii . To by nadawany od 16 wrzenia 2017 roku i zakoczya si ostateczna w dniu 16 grudnia 2017. Poza Bruce Darnell i Dieter Bohlen , Nazan Eckes by nowy czonek jury. Chocia kady juror powinien uywa Zotego Buzzera tylko dwa razy w rundach wstpnych, Dieter Bohlen pomóg trzeciemu kandydatowi (Allegra Tinnefeld) dosta si do finau w ostatniej rundzie wstpnej, która odbya si 2 grudnia. Aby ustali, który z tych, którzy awansowali w rundach wstpnych, zajmie pozostae sze miejsc w finale, 9 grudnia zaplanowano pokaz decyzyjny z 17 startujcymi. Pi wystpów nie zdobyo trzech koniecznych gosów jurorów na tak, trzy grupy awansoway do finau brzczykiem. Z pozostaych dziewiciu kandydatów wybrali trzech do finau, po czym Bohlen niespodziank ogosi Quintino Cruciano jako 14. finalist. 10-letnia Alexa Lauenburger wygraa fina pokazem próby ujedenia dla omiu psów.

  Wynik finaowego pokazu 16 grudnia 2017 r.
  Nazwy) talent Zoty brzczyk wcinity Wynik telegosowania
  Alexa Lauenburger (10) Szkolenie psów Nazan Eckes 21,86%
  Allegra Tinnefeld (12) Skrzypce i piew Dieter Bohlen 12,27%
  Baba Jega Interakcja projekcji wideo i ruchów z elementami breakdance Bruce Darnell 08,73%
  Noel Lehar (10) flet prosty Dieter Bohlen 07,99%
  Jason Brugger (24) Kunszt - 07,43%
  Stefanie Millinger (25) akrobatyka Bruce Darnell 06,77%
  Los Manolos Bonn Poudniowa muzyka pop Dieter Bohlen 06,46%
  Lucas Fischer (27) Równolegle i wiczenia na pododze, piew Nazan Eckes 05,53%
  Seicento piew klasyczny Dieter Bohlen 04,87%
  Barbara, Irene i Jannis (Jannis Rasser (23), Barbara Mezzi (25) i Irena Greco (12)) Balet w interakcji z projekcjami wideo 3D Nazan Eckes 04,49%
  Duet Nigretai (Jessica Alexandre (24) i Kaue Andryh (20)) Kunszt - 04,31%
  Quintino Cruciano (82) piew klasyczny - 04,26%
  Dulamán Irlandzki stepowanie i piewanie - 03,77%
  Artem Gussew (21) Zginanie Bruce Darnell 01,26%
 • Ze zotym brzczykiem w rundzie wstpnej do finau
 • Ze zotym brzczykiem w decyzji poka do finau
 • Dwunasty sezon

  Castingi dwunastego sezonu odbyy si od 24 marca do 9 czerwca 2018 roku w 26 miastach w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Obrady jury rejestrowane byy od 6 do 22 sierpnia 2018 roku w Teatrze Metropol w Bremie. Po szecioletniej przerwie Sylvie Meis wrócia do jury i zastpia Nazana Eckesa.

  Od 15 wrzenia do 15 grudnia siedmiu finalistów zostao wybranych w 13 odcinkach castingowych za pomoc zotego brzczyka. Jury zdecydowao wprost o czterech pozostaych finalistach, tego ostatniego widzowie mieli do wyboru sporód trzech serdecznych kandydatów wybranych przez poszczególnych jurorów. Majc 41,5% gosów online, gosowali na Stevie Starr, który póniej zosta zwycizc, serdecznym kandydatem Dietera Bohlena. 13-letnia linoskoczka Ameli Bilyk, któr ostatnio brzcza Dieter Bohlen, przed finaem doznaa zamanej rki i zostaa zastpiona przez ekip Fair Play . Dieter Bohlen z góry zagwarantowa jej miejsce w finale nadchodzcego sezonu 2019. Po raz pierwszy w finale znaleli si uczestnicy, którzy byli ju w finale we wczeniejszej edycji Das Supertalent: Stevie Starr 2010 (sezon 4, miejsce 7) oraz Hannes Schwarz 2009 (sezon 3, miejsce 9). Rónica midzy pierwszym a trzecim miejscem na poziomie 0,59 punktu procentowego nigdy nie bya tak maa.

  Wynik finaowego pokazu 22 grudnia 2018 r.
  Nazwy) talent Zoty brzczyk wcinity Wynik telegosowania
  Stevie Starr (56) Zudzenie regurgitacji - 17,38%
  Mo'Voce (Darell Haynes (35), Sarai Elisabeth Cole (32) i Frank Ablorh-Odjidja (35)) piew w trio Dieter Bohlen 17,26%
  Lorenzo Sposato (27) Wokal (tenor) Dieter Bohlen 16,79%
  Krok (Patrick Schuhmann (28) Elias Larsson (32) i Viachaslau Hahunou (37)), Akrobatyka na desce do procy Sylvie Meis 07,54%
  Fair Play Crew (Wojciech Blaszko (38), Karol Niecikowski (34), Rafa Kamiski (37), Baej Górski (28) i Marcin Rogalski (34)) Slapstick - Komedia - 07,33%
  Luciano, Holger i Rosario (38, 37, 42) Komedia lalkowa - 07,06%
  Giennadij Papi (54) Onomatopeja Bruce Darnell 06,48%
  Olena UUTAI (32) Onomatopeja i harfa ydowska - 05,84%
  Hannes Czarny (35) Pokaz ognia - 05,34%
  Kevin Elsnig (22) piew ( kontratenor ) Sylvie Meis 03,99%
  Andreas Maintz (36) Breakdance Bruce Darnell 03,97%
  JD Anderson (30) Silny mczyzna - 01,02%

  Trzynasty sezon

  Czternacie odcinków z now czonkini jury Sarah Lombardi zostao wyemitowanych od 14 wrzenia do 21 grudnia (z wyczeniem 16 listopada) 2019 roku.

  Jako nowo, w finale 21 grudnia kilkakrotnie pokazywano, która trójka kandydatów iz jakim procentem gosów ma obecnie przewag. Po ostatnim pojawieniu si ponownie wywietli si status gosowania pierwszych trzech i rozpoczo si ponownie gosowanie tylko na nich. To gosowanie Top 3, w którym brane byy pod uwag poprzednie nabory, nie spowodowao zmiany miejsc. Zwycizcy Christian Stoinev & Chihuahua Percy osignli najlepszy wynik gosowania od drugiego sezonu i najlepszy w finale z dwunastoma uczestnikami. Jednoczenie po raz pierwszy finalici otrzymali mniej ni 1% zgosze.

  Wynik finaowego pokazu 21 grudnia 2019 r.
  Nazwy) talent Zoty brzczyk wcinity Wynik telegosowania
  Christian Stoinev (27) & Chihuahua Percy (7) Akrobatyka ze szkoleniem psów Dieter Bohlen 36,53% (48,66%)
  Gruzja Balke (9) Pop piewa Dieter Bohlen 23,98% (34,08%)
  Jürgen Kern (53) Sztuczne fajki - 11,29% (17,26%)
  Poysk Dimy (34) Taniec na rurze Dieter Bohlen i Bruce Darnell 08,65%
  Ameli Bilyk (14) onglerka po linie z obrczami Dieter Bohlen (2018) 05,57%
  Nina Richel (26) Pop piewa Sarah Lombardi 03,45%
  De Facto Quartet (Marco ao, Peter Mojze, Ilja Chernoklinov i imon Marek) Kwartet smyczkowy (trzy skrzypiec, jedna wiolonczela) Bruce Darnell 02,53%
  Kosmiczny kowboj (Chayne Hultgren (35)) Rekordowe akrobacje wiata - 02,46%
  Mirko Casella (8) Taniec (wspóczesny) Sarah Lombardi 02,12%
  Angela Kim (37) i Stuart MCKenzie (36) "Airskating" ( akrobatyka w powietrzu z jazd na rolkach ) Bruce Darnell 02,02%
  Yumbo Dump (Go Kashu (33) i Daisuke Fujiwara (35)) Odgosy ciaa - 00,72%
  Miki Ciemny (53) Horror - iluzje - 00,68%

  Czternasty sezon

  Sezon 14 rozpocz si 17 padziernika 2020 r. i by emitowany w 11 odcinkach do 19 grudnia 2020 r. Po raz trzeci w serii byo czterech jurorów - Chris Tall i Evelyn Burdecki byli nowi u boku Dietera Bohlena i Bruce'a Darnella . Po raz pierwszy od 5 sezonu ponownie pojawi si duet prezenterów; Victoria Swarovski doczya do Daniela Hartwicha . Kady czonek jury móg nacisn raz zoty brzczyk. W ten sposób do finau trafio czterech kandydatów. Po pojawieniu si wszystkich 124 kandydatów do rundy wstpnej, 34 z 83, dla których zielony brzczyk zosta nacinity co najmniej 3 razy, zostao ponownie ocenionych. Nie odbywao si to ju, jak wczeniej, we wspólnej selekcji jury na podstawie zdj, ale na podstawie sekwencji wideo, podczas której czonkowie jury osobno przyznawali ocen w skali punktowej 110. W ten sposób wyoniono kolejnych siedmiu finalistów z wynikiem 37-40 punktów. (Dziewi innych uczestników rundy poredniej otrzymao 36 punktów). W finale Nick Ferretti wygra premi, która zostaa zmniejszona do 50 000 euro.

  Pokaz finaowy 19 grudnia 2020 r.
  Nazwy) talent Zoty brzczyk wcinity
  lub jury wskazuje
  Darnell / Tall / Burdecki / Bohlen
  Wynik telegosowania
  (miejsce)
  Nick Ferretti (30) Pop piewa 40   10.10.10.10 1
  Bracia Messoudi (Soffien (30), Karim (32) i Yassin (27)) Równowaga Evelyn Burdecki 2
  Vanessa Calcagno (35) piew operowy wszyscy jurorzy 3
  Elastic & Francesca (Stéphane Delvaux (48) i Françoise Rochais (46)) Komedia Chris Wysoki -
  Najpierw facet (28) Muzyka rczna Bruce Darnell -
  Paul Maroko i Olé (Paul Maroko, Marcial Heredia i Guillermo de Endaya) Komedia muzyki flamenco 40   10.10.10.10 -
  Rony i Jesse (Rony Navas (29) i Jesse Brandao (27) Akrobatyka w kole mierci 39   10.09.10.10 -
  Mag Utopia Fantazja - iluzje 38   8/10/10/10 -
  Rafael-Evitan Grombelka (35) Prezentacja muzyki w jzyku migowym 38   8/10/10/10 -
  niemiertelni Horror - Voguing 37   9/9/9/10 -
  Tanzsportgarde Harsewinkel Karnawaowy sport taneczny 37   9/9/9/10 -

  Limity odbiorców

  seria rok Ø widzowie
  14 do 49 lat
  Udzia w rynku
  14 do 49 lat
  sezon 1 2007 5,00 mln 2,85 miliona ---- 25,2%
  Sezon 2 2008 4,64 miliona 2,71 miliona 15,8% 23,9%
  sezon 3 2009 6,85 miliona 4,00 mln 22,3% 33,6%
  Sezon 4 2010 7,93 miliona 4,60 miliona 25,7% 38,4%
  Sezon 5 2011 6,69 miliona 3,67 miliona 22,0% 31,6%
  Sezon 6 2012 5,05 miliona 2,67 miliona 16,6% 23,7%
  Sezon 7 2013 4,94 miliona 2,67 miliona 16,8% 25,1%
  Sezon 8 2014 4,41 miliona 2,28 miliona 15,0% 21,8%
  Sezon 9 2015 4,51 miliona 2,16 miliona 15,6% 21,8%
  Sezon 10 2016 4,31 miliona 2,16 miliona 15,1% 22,9%
  Sezon 11 2017 3,79 miliona 1,79 miliona 13,1% 19,8%
  Sezon 12 2018 3,82 miliona 1,67 miliona 13,3% 19,2%
  Sezon 13 2019 3,39 miliona 1,44 miliona 12,1% 17,8%
  Sezon 14 2020 2,95 miliona 1,15 miliona 9,6% 13,7%
  sezon 1
  epizod audycja Data
  (2007)

  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 20 padziernika 4,42 miliona 2,60 miliona 23,4%
  02 27 padziernika 5,47 miliona 3,19 miliona 28,0%
  03 fina 3 listopada 5,12 miliona 2,77 miliona 24,3%
  przecitny 5,00 mln 2,85 miliona 25,2%
  Sezon 2
  epizod audycja Data
  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 18 padziernika 2008 3,88 miliona 2,33 miliona 13,7% 22,5%
  02 Runda wstpna 25 pa 2008 4,98 miliona 3,17 miliona 17,0% 28,0%
  03 Runda wstpna 1 listopada 2008 5,57 miliona 3,09 miliona 18,1% 25,8%
  04 Runda wstpna 8 listopada 2008 4,93 miliona 2,99 miliona 16,8% 26,9%
  06 I pófinay 15 listopada 2008 5,55 miliona 3,09 miliona 18,8% 26,2%
  07 II pófina 22 listopada 2008 6,14 miliona 3,59 miliona 21,3% 31,1%
  08 fina 22 listopada 2008 6,10 miliona 3,45 miliona 20,6% 30,4%
  przecitny 4,64 miliona 2,71 miliona 15,8% 23,9%
  sezon 3
  epizod audycja Data
  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 16 padziernika 2009 r. 6,73 miliona 4,03 mln 22,3% 34,0%
  02 Runda wstpna 17 pa 2009 6,72 miliona 4,15 miliona 22,3% 35,6%
  03 Runda wstpna 24 pa 2009 7,57 miliona 4,43 miliona 24,6% 37,5%
  04 Runda wstpna 31 pa 2009 6,58 miliona 4,02 mln 21,9% 35,2%
  05 Runda wstpna 7 listopada 2009 6,17 miliona 3,69 miliona 18,8% 29,4%
  06 Runda wstpna 14 listopada 2009 7,97 miliona 4,63 miliona 25,3% 37,5%
  07 Runda wstpna 21 listopada 2009 7,54 miliona 4,44 miliona 24,5% 37,4%
  08 I pófinay 28 listopada 2009 6,51 miliona 3,58 miliona 21,2% 32,0%
  09 II pófina 5 grudnia 2009 5,82 miliona 3,43 miliona 19,4% 28,3%
  10 3. pófina 12 grudnia 2009 6,43 miliona 3,46 miliona 21,5% 30,8%
  11 fina 19 grudnia 2009 7,36 miliona 4,09 miliona 23,3% 31,8%
  przecitny 6,85 miliona 4,00 mln 22,3% 33,6%
  Sezon 4
  epizod audycja Data
  (2010)

  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 24 wrzenia 7,43 miliona 4,49 miliona 24,1% 36,8%
  02 25 wrzenia 7,74 miliona 4,45 miliona 25,8% 38,3%
  03 2 padziernika 7,19 miliona 4,15 miliona 23,6% 34,9%
  04. 9 padziernika 7,82 miliona 4,57 miliona 26,2% 39,4%
  05 16 padziernika 8,16 miliona 4,91 miliona 25,8% 40,1%
  06. 23 pa 8,09 miliona 4,47 miliona 25,5% 36,0%
  07th 30 pa 8,42 miliona 4,89 miliona 27,7% 42,1%
  0ósmy 6 listopada 7,74 miliona 4,44 miliona 24,2% 34,8%
  09 13 listopada 8,51 miliona 4,85 miliona 27,4% 40,4%
  10 20 listopada 8,17 miliona 4,74 miliona 27,0% 40,7%
  11 I pófinay 27 listopada 7,74 miliona 4,54 miliona 25,2% 37,3%
  12. II pófina 4 grudnia 8,34 miliona 4,75 miliona 26,3% 37,8%
  13 3. pófina 11 grudnia 7,71 miliona 4,60 miliona 25,0% 38,3%
  14. 4. pófina 15 grudnia 6,93 miliona 4,12 miliona 21,2% 30,9%
  15. fina 18 grudnia 8,23 miliona 4,76 miliona 25,5% 36,4%
  przecitny 7,93 miliona 4,60 miliona 25,7% 38,4%
  Sezon 5
  epizod audycja Data
  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 16 wrzenia 2011 7,34 miliona 4,15 miliona 25,2% 36,5%
  02 Runda wstpna 17 wrzenia 2011 7,22 miliona 4,05 miliona 25,8% 37,3%
  03 Runda wstpna 24 wrzenia 2011 7,71 miliona 4,48 miliona 26,8% 40,7%
  04 Runda wstpna 1 padziernika 2011 6,52 miliona 3,63 miliona 23,3% 35,1%
  05 Runda wstpna 8 pa 2011 6,28 miliona 3,34 miliona 20,0% 26,9%
  06 Runda wstpna 15 pa 2011 7,22 miliona 4,11 miliona 24,1% 35,7%
  07 Runda wstpna 22 pa 2011 7,55 miliona 4,37 miliona 24,7% 37,6%
  08 Runda wstpna 29 pa 2011 7,44 miliona 4,14 miliona 23,9% 35,3%
  09 Runda wstpna 5 listopada 2011 6,40 miliona 3,49 miliona 20,2% 28,1%
  10 Runda wstpna 12 listopada 2011 6,94 miliona 3,59 miliona 21,7% 29,9%
  11 Runda wstpna 19 listopada 2011 7,29 miliona 3,98 miliona 23,1% 32,9%
  12. Runda wstpna 24 listopada 2011 5,83 miliona 2,99 miliona 18,1% 22,8%
  13 Runda wstpna 26 listopada 2011 6,03 miliona 3,26 miliona 19,5% 28,6%
  14. I pófinay 13 grudnia 2011 4,85 miliona 2,52 miliona 15,0% 20,2%
  15. II pófina 10 grudnia 2011 5,90 miliona 3,22 miliona 20,4% 29,0%
  16 fina 17 grudnia 2011 6,45 miliona 3,34 miliona 20,8% 28,2%
  przecitny 6,69 miliona 3,67 miliona 22,0% 31,6%
  Sezon 6
  epizod audycja Data
  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 15 wrzenia 2012 6,34 miliona 3,39 miliona 22,0% 32,3%
  02 Runda wstpna 22 wrzenia 2012 5,28 miliona 2,89 miliona 17,9% 26,7%
  03 Runda wstpna 29 wrzenia 2012 6,09 miliona 3,33 miliona 21,1% 32,1%
  04 Runda wstpna 6 pa 2012 4,57 miliona 2,64 miliona 14,1% 20,8%
  05 Runda wstpna 13 pa 2012 5,45 miliona 3,08 miliona 17,8% 27,3%
  06 Runda wstpna 20 pa 2012 5,15 miliona 2,61 miliona 17,3% 23,8%
  07 Runda wstpna 27 padziernika 2012 r. 5,40 miliona 2,93 miliona 17,4% 25,6%
  08 Runda wstpna 3 listopada 2012 4,50 miliona 2,32 miliona 13,8% 17,9%
  09 Runda wstpna 10 listopada 2012 r. 5,43 miliona 2,79 miliona 17,5% 24,8%
  10 Runda wstpna 17 listopada 2012 r. 4,89 miliona 2,48 miliona 15,6% 20,9%
  11 Runda wstpna 24 listopada 2012 r. 4,49 miliona 2,22 miliona 14,6% 19,4%
  12. I pófinay 1 grudnia 2012 4,87 miliona 2,57 miliona 16,4% 23,4%
  13 II pófina 8 grudnia 2012 3,83 miliona 1,94 miliona 12,3% 17,0%
  14. fina 15 grudnia 2012 4,34 miliona 2,14 miliona 14,6% 19,3%
  przecitny 5,05 miliona 2,67 miliona 16,6% 23,7%
  Sezon 7
  epizod audycja Data
  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 28 wrzenia 2013 4,80 miliona 2,75 miliona 16,8% 27,3%
  02 Runda wstpna 4 pa 2013 6,06 miliona 3,41 miliona 20,4% 31,3%
  03 Runda wstpna 12 padziernika 2013 r. 5,60 miliona 3,18 miliona 18,9% 30,3%
  04 Runda wstpna 19 padziernika 2013 r. 5,14 miliona 2,76 miliona 17,1% 25,2%
  05 Runda wstpna 26 padziernika 2013 r. 5,74 miliona 3,22 miliona 19,5% 30,4%
  06 Runda wstpna 2 listopada 2013 5,21 miliona 2,81 miliona 16,9% 24,7%
  07 Runda wstpna 9 listopada 2013 r. 4,86 miliona 2,56 miliona 16,2% 23,9%
  08 Runda wstpna 16 listopada 2013 r. 4,94 miliona 2,76 miliona 16,1% 24,5%
  09 Runda wstpna 23 listopada 2013 4,62 miliona 2,36 miliona 15,0% 21,4%
  10 I pófinay 30 listopada 2013 r. 3,95 miliona 2,08 miliona 14,5% 21,0%
  11 II pófina 7 grudnia 2013 3,96 miliona 2,04 mln 14,5% 21,1%
  12. fina 14 grudnia 2013 r. 4,44 miliona 2,12 miliona 15,9% 20,5%
  przecitny 4,94 miliona 2,67 miliona 16,8% 25,1%
  Sezon 8
  epizod audycja Data
  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 27 wrzenia 2014 4,96 miliona 2,81 miliona 17,7% 28,3%
  02 Runda wstpna 4 padziernika 2014 4,86 miliona 2,60 miliona 17,3% 25,2%
  03 Runda wstpna 10 pa 2014 4,67 miliona 2,50 miliona 16,6% 24,6%
  04 Runda wstpna 18 pa 2014 4,64 miliona 2,52 miliona 15,7% 24,8%
  05 Runda wstpna 25 pa 2014 4,92 miliona 2,67 miliona 16,0% 24,7%
  06 Runda wstpna 1 listopada 2014 5,10 miliona 2,78 miliona 16,3% 24,8%
  07 Runda wstpna 8 listopada 2014 4,62 miliona 2,49 miliona 15,6% 23,0%
  08 Runda wstpna 15 listopada 2014 4,09 miliona 2,18 miliona 13,1% 19,6%
  09 Runda wstpna 22 listopada 2014 4,14 miliona 2,01 miliona 13,9% 19,0%
  10 Runda wstpna 29 listopada 2014 4,01 miliona 1,91 miliona 13,6% 18,7%
  11 Runda wstpna 6 grudnia 2014 3,68 miliona 1,78 miliona 12,8% 17,9%
  12. Runda wstpna 13 grudnia 2014 3,35 miliona 1,59 miliona 11,3% 15,0%
  13 fina 20 grudnia 2014 4,21 miliona 1,92 miliona 15,2% 19,1%
  30 wietnych godzin Dietera 27 grudnia 2014 3,09 miliona 1,53 miliona 10,0% 14,0%
  rednia (rundy eliminacyjne + fina) 4,41 miliona 2,28 miliona 15,0% 21,8%
  Sezon 9
  epizod audycja Data
  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 19 wrzenia 2015 4,47 miliona 2,36 miliona 16,2% 25,0%
  02 Runda wstpna 26 wrzenia 2015 4,36 miliona 2,05 miliona 16,1% 21,4%
  03 Runda wstpna 3 pa 2015 4,61 miliona 2,33 miliona 16,2% 22,9%
  04 Runda wstpna 10 pa 2015 4,53 miliona 2,34 miliona 15,6% 23,0%
  05 Runda wstpna 17 pa 2015 4,29 miliona 2,06 miliona 14,3% 20,4%
  06 Runda wstpna 24 pa 2015 4,43 miliona 2,00 mln 15,1% 20,5%
  07 Runda wstpna 31 pa 2015 4,27 miliona 2,01 miliona 14,3% 19,9%
  08 Runda wstpna 7 listopada 2015 r. 4,84 miliona 2,24 miliona 16,8% 22,7%
  09 Runda wstpna 14 listopada 2015 r. 4,96 miliona 2,29 miliona 17,1% 22,1%
  10 Runda wstpna 21 listopada 2015 4,19 miliona 2,05 miliona 13,7% 19,3%
  11 Runda wstpna 28 listopada 2015 4,74 miliona 2,33 miliona 15,5% 23,3%
  12. Runda wstpna 5 grudnia 2015 r. 4,59 miliona 2,30 miliona 16,1% 23,8%
  13 Runda wstpna 11 grudnia 2015 r. 3,77 miliona 1,66 miliona 12,5% 16,9%
  14. fina 12 grudnia 2015 4,50 miliona 2,11 miliona 16,9% 22,7%
  przecitny 4,51 miliona 2,16 miliona 15,6% 21,8%
  Sezon 10
  epizod audycja Data
  (2016)

  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 10 wrzenia 4,16 miliona 2,14 miliona 17,5% 27,6%
  02 17 wrzenia 4,34 miliona 2,32 miliona 15,2% 24,2%
  03 24 wrzenia 4,89 miliona 2,42 miliona 18,5% 28,2%
  04. 1 padziernika 4,60 miliona 2,32 miliona 16,4% 25,5%
  05 15 padziernika 3,98 miliona 2,06 miliona 13,6% 21,5%
  06. 22 padziernika 4,46 miliona 2,36 miliona 15,1% 23,1%
  07th 29 pa 4,47 miliona 2,28 miliona 14,6% 22,3%
  0ósmy 5 listopada 4,52 miliona 2,29 miliona 15,4% 23,2%
  09 12 listopada 4,41 miliona 2,05 miliona 14,8% 20,3%
  10 19 listopada 4,83 miliona 2,29 miliona 15,9% 22,7%
  11 26 listopada 3,91 miliona 2,01 miliona 13,6% 22,4%
  12. 3 grudnia 4,01 miliona 2,04 mln 13,9% 21,7%
  13 12 grudnia 3,74 miliona 1,77 miliona 13,3% 19,2%
  14. fina 17 grudnia 4,05 miliona 1,95 miliona 14,6% 21,2%
  przecitny 4,31 miliona 2,16 miliona 15,1% 22,9%
  Sezon 11
  epizod audycja Data
  (2017)

  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 16 wrzenia 3,85 miliona 1,95 miliona 14,2% 22,4%
  02 23 wrzenia 3,88 miliona 1,80 miliona 14,6% 22,3%
  03 30 wrzenia 3,71 miliona 1,80 miliona 13,9% 21,8%
  04. 7 pa 4,23 miliona 2,08 miliona 14,5% 23,4%
  05 14 padziernika 3,86 miliona 1,75 miliona 13,8% 20,8%
  06. 21 pa 3,91 miliona 1,94 miliona 13,2% 20,8%
  07th 28 padziernika 4,13 miliona 1,81 miliona 13,9% 19,8%
  0ósmy 4 listopada 3,62 miliona 1,59 miliona 12,4% 17,6%
  09 11 listopada 4,75 miliona 2,19 miliona 15,7% 23,8%
  10 18 listopada 4,20 miliona 1,87 miliona 13,7% 19,1%
  11 25 listopada 3,59 miliona 1,75 miliona 12,0% 18,3%
  12. 2 grudnia 3,42 miliona 1,57 miliona 11,5% 16,6%
  13 Walcz o ostatnie miejsca w finale 9 grudnia 3,03 mln 1,40 miliona 10,6% 15,8%
  14. fina 16 grudnia 3,36 miliona 1,34 miliona 12,5% 16,8%
  przecitny 3,82 miliona 1,77 miliona 13,3% 20,0%
  Sezon 12
  epizod audycja Data
  (2018)

  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 15 wrzenia 4,02 mln 1,76 miliona 15,4% 22,0%
  02 22 wrzenia 4,03 mln 1,78 miliona 14,2% 20,0%
  03 29 wrzenia 3,66 miliona 1,63 miliona 13,2% 19,6%
  04. 6 padziernika 3,91 miliona 1,87 miliona 14,1% 22,0%
  05 20 padziernika 3,81 miliona 1,81 miliona 12,8% 19,5%
  06. 27 padziernika 3,94 miliona 1,73 miliona 13,5% 19,8%
  07th 3 listopada 3,74 miliona 1,66 miliona 12,9% 18,7%
  0ósmy 10 listopada 3,86 miliona 1,63 miliona 13,2% 19,6%
  09 17 listopada 4,04 mln 1,66 miliona 14,0% 19,4%
  10 24 listopada
  11 1 grudnia
  12. 8 grudnia
  13 15 grudnia
  14. fina 22 grudnia 3,78 miliona 1,57 miliona 13,6% 18,2%
  Sezon 14
  epizod audycja Data
  (2020)

  Cakowita liczba odbiorców

  14 do 49 lat

  Cakowity udzia w rynku

  14 do 49 lat
  ródo
  01 Runda wstpna 17 pa 3,33 miliona 1,28 miliona 11,8% 17,1%
  02 24 padziernika 3,02 mln 1,28 miliona 10,1% 16,4%
  03 31 padziernika 3,09 miliona 1,19 miliona 10,5% 15,0%
  04. 7 listopada 3,65 miliona 1,40 miliona 11,4% 15,6%
  05 21 listopada 2,75 miliona 1,16 miliona 8,9% 14,1%
  06. 28 listopada 3,03 mln 1,14 miliona 9,3% 12,8%
  07th 5 grudnia 2,69 miliona 1,14 miliona 8,7% 11,5%
  0ósmy 10 grudnia 2,32 miliona 1,02 miliona 7,6% 12,6%
  09 12 grudnia 3,04 miliona 1,09 miliona 9,4% 12,4%
  10 Runda wstpna runda
  porednia
  17 grudnia 2,70 miliona 0,97 miliona 8,6% 11,4%
  11 fina 19 grudnia 2,82 miliona 0,95 miliona 9,5% 11,2%

  krytyka

  Krytyka polega na tym, e format jest cakowicie niewymagajcy i dzieli go z podobnymi programami, takimi jak Deutschland sucht den Superstar (DSDS). Ponadto jury ju negatywnie ocenio, e w przedstawieniach bior udzia niektóre zbyt mae dzieci. W niektórych przypadkach rónorodno wystpów jest postrzegana jako pozytywna. Szczególnie w drugim sezonie pojawia si krytyka, e RTL faworyzuje ewentualnego zwycizc Hirte, z którym nagrania zostay ju zakoczone. Hirte pozwolono gra dwa razy z rzdu, co jest prawdopodobnie najkorzystniejsz pozycj. Co wicej, nie tylko RTL, ale take gazeta Bild w swoich reportaach zwracay wiksz uwag na yciorysy uczestników ni na prawdziwe talenty.

  Dla Quotenmeter.de napisa Christian Richter: [...] Przedstawienia s rysowane w sezonie 3 sztucznie dugoci [...]. Kady kandydat otrzymuje teraz swój wasny, zbdny klip i moe opowiedzie swoj osobist (cierpic) histori podszyt dramatyczn muzyk fortepianow. Podczas wystpu, nawet najmniejsze wahanie ze strony jurorów wzmacniane jest brutalnym hukiem, pozornie niekoczc si cisz i sztucznym biciem serca. Nie ma taszego i bardziej niewyobraalnego sposobu na zaaranowanie napicia i uczu. Kiedy w pewnym momencie liczba si skoczy, niezliczone powtórzenia nastpuj ze wszystkich perspektyw w niezgrabnym czarno-biaym wygldzie. Drobny wygld mona w ten sposób przeduy do kwadransa. W dwugodzinnych wydaniach miejsca dla kandydatów jest niepokojco mao. Zupenie niepotrzebne, bo w tym roku zgosio si prawie 41 tys. osób. Gdzie oni wszyscy poszli Co maj wspólnego osobiste zrzdzenia losu z ocen talentu Dlaczego musz by tak upublicznione Bez utraty bliskiej osoby lub nieuleczalnej choroby aden kandydat nie wydaje si by w stanie dosta si do programu. Jednak poszukuje si wybitnych osigni, a nie «najbardziej tragicznych historii Niemiec».

  Zwrócono równie uwag, e mog wystpi urazy zagraajce yciu, jeli czynnoci takie jak poykanie cia obcych s imitowane przez obserwacj dzieci i modziey.

  Pokaz ma sprawi wraenie, e jest to casting, w którym uczestnicz wszyscy kandydaci z zamiarem wyjcia z pokazu jako zwycizca. W rzeczywistoci artyci s specjalnie zatrudniani do wystpu przeciwko Gage'owi jako kandydaci w programie. ongler Alexander Koblikov, który pojawi si na wystawie w 2014 roku, to profesjonalny artysta zamówiony przez RTL, który zdoby ju zoto w 2009 roku na festiwalu cyrkowym Festival Mondial du Cirque de Demain w Paryu.

  Reakcje publicznoci s równie w duej mierze inscenizowane. Cz widowni to patni widzowie.

  25 wrzenia 2012 r. prezenter Jürgen Domian ostro skrytykowa program w swoim telefonicznym talk show Domian , nazywajc go brudnym show.

  David Grzeschik z Oddsmeter.de pochwali wystp prezentera Daniela Hartwicha podczas pierwszego wystpu na ywo w szóstym sezonie: On [Hartwich] nie przyjmuje tego, co czsto dramatyzuje RTL, pozwalajc sobie na may cios Dieterowi Bohlenowi i jego czsto krytykowanym muzyka i rozlunia atmosfer swobodnymi powiedzeniami. Nie potrzebuje Marco Schreyla, nowa uniwersalna bro RTL od dawna radzi sobie na duej scenie. Ogólnie rzecz biorc, interakcja midzy nim a jury jest fajna .

  W mediach spoecznociowych krytykuje si, e piewacy odnosz szczególne sukcesy, chocia ich wysiek wiczeniowy jest stosunkowo niski i dostpne s dla nich inne pokazy castingowe.

  Nagrody

  linki internetowe

  Indywidualne dowody

  1. Bruce Darnell, Guido Maria Kretschmer i Dieter Bohlen w Supertalent-Jury 2013 RTL.de od 10 lipca 2013 r.
  2. rtl.de RTL.de od 17 marca 2014 r.
  3. Tak Victoria myli o Dieterze i Bruce'u. Pobrano 26 lipca 2016 .
  4. Nazan Eckes zasiada w awie przysigych obok Dietera Bohlena i Bruce'a Darnella. ródo 27 lipca 2017 .
  5. WOW! Sylvie Meis wrócia do awy przysigych. ródo 6 lipca 2018 .
  6. Ilo rtl.de
  7. RTL wprowadza Lukasa Podolskiego do jury Supertalent , dostp 29 czerwca 2021
  8. Das Supertalent 2021: w jury zasiadaj prezenterka Chantal Janzen i projektant Michael Michalsky. ródo 5 lipca 2021 .
  9. The Super Talent 2021 bez Daniela Hartwicha i Victorii Swarovski: Kup bilety tutaj! ródo 13 czerwca 2021 .
  10. wietne oceny Das Supertalent: Do 6,72 mln widzów finalici zostali wyonieni relacja z www.presseportal.de na www.finanznachrichten.de
  11. Nowoci o drugim sezonie - relacja aktualnoci na www.quotenmeter.de
  12. RTL wyklucza szwajcarsk faworytk super talentów - róne - Tagesschau - szwajcarsk telewizj.
  13. Jak to jest by supergwiazd ( Pamitka z 23 stycznia 2010 w Internet Archive ), 20 stycznia 2010.
  14. ^ Stolica stanu Wiesbaden - kalendarz wydarze: Das Supertalent 2010 (program telewizyjny). Wiesbaden, dostp 2 marca 2011 roku .
  15. Michael Brandes: RTL rozpoczyna castingi do czwartego sezonu Das Supertalent. Lista ycze.de, 10 maja 2010, dostp 2 marca 2011 .
  16. RTL: Das Supertalent 2010: 40 700 wniosków - nagrywanie - telewizja  ( strona nie jest ju dostpna , szukaj w archiwach internetowychInfo: Link zosta automatycznie oznaczony jako wadliwy. Sprawd link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie.@1@2Szablon: Toter Link / www.noows.de  
  17. Manuel Weiß: Od koca wrzenia: RTL poszukuje super talentów. Quotemeter.de, 9 sierpnia 2010, dostp 2 marca 2011 .
  18. Wynik kocowy Das Supertalent 2010. Dostp 19 grudnia 2010 .
  19. Michael Brandes: Das Supertalent: Ruszaj castingi na jesie. Lista ycze.de , 29 kwietnia 2011, dostp 30 kwietnia 2011 .
  20. Michael Brandes: Super Talent: Motsi Mabuse zastpuje Bruce'a Darnella. Lista ycze.de , 19 lipca 2011, obejrzano 19 lipca 2011 .
  21. Ilo castingshow-news.de
  22. Das Supertalent 2011 - Stevie Starr zawsze tam bdzie. W: castingshow-news.de. 9 padziernika 2011, udostpniono 9 padziernika 2011 .
  23. Ilo gmx.at ( pamitka z oryginaem od 8 stycznia 2012 w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd link do oryginau i archiwum zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @1@2Szablon: Webachiv / IABot / www.gmx.at
  24. Wynik gosowania Das Supertalent 2011
  25. róda wykresów dla Magic Moments (sezon 5 próbek): Niemcy - Austria - Szwajcaria
  26. Ilo rtl.de
  27. Ilo rtl.de
  28. Ilo Bild.de
  29. Mam Talent 2012: Wszystkie wyniki gosowania na pierwszy rzut oka W rtl.de . 16 grudnia 2012 r.
  30. Skocz do góry Jürgen Stahl: Parrot Jacko jest faworytem w RTL-Supertalent . WAZ , 9 grudnia 2012. ródo 16 grudnia 2012.
  31. Mam Talent 2013: Wszystkie wyniki gosowania na pierwszy rzut oka W rtl.de . 15 grudnia 2013 r.
  32. Dramat w Das Supertalent Ci tancerze wanie stracili ojca . bild.de od 9 padziernika 2013 r.
  33. Spektakularny pokaz super talentów ( Memento z 12 grudnia 2013 w Internet Archive ). wiadomoci.at
  34. Immenstaader w finale supertalentów . suedkurier.de od 14 grudnia 2013 r.
  35. O mnie i mojej paczce . Strona gówna Falco
  36. Immenstaader w finale supertalentów . suedkurier.de od 14 grudnia 2013 r.
  37. Das Supertalent 2016: Wszystkie terminy castingów w 10. sezonie aplikuj ju teraz! W: RTL.de. 16 marca 2016, dostp 1 kwietnia 2016 .
  38. Victoria jest nowicjuszem w super talencie. ródo 10 wrzenia 2016 .
  39. Wszystkie terminy przesucha otwartych. ródo 12 listopada 2017 .
  40. Nowym czonkiem jury jest Nazan Eckes. ródo 12 listopada 2017 .
  41. Das Supertalent 2018: szczery kandydat Dietera Bohlena, Stevie Starr, bdzie ostatnim uczestnikiem finau rtl.de 20 grudnia 2018 r.
  42. Te akty walcz w wielkim finale na ywo Das Supertalent 2018 rtl.de 22 grudnia 2018 r.
  43. Manja Gress: Christian i Chihuahua Percy wygrywaj. W: bild.de. 22 grudnia 2019, dostp 14 czerwca 2020 .
  44. Krótszy sezon: Das Supertalent nastpuje po Big Performance , quotenmeter.de , 24 wrzenia 2020 r.
  45. Supertalent 19 grudnia 2020 r. Fina: kto wygra, kto zostanie zwycizc Supertalent 2020 , salsa-und-tango.de, 20.12.2020, dostp 21.12.2020
  46. Thomas Müller: Rozczarowany, ale dumny! , Bild.de, 20 grudnia 2020
  47. Alexander Krei: Primetime-Check: sobota, 20 padziernika 2007.quotemeter.de , 21 padziernika 2013, dostp 7 grudnia 2013 .
  48. Alexander Krei: Primetime Check: sobota, 27 padziernika 2007.quotemeter.de , 28 padziernika 2013, dostp 7 grudnia 2013 .
  49. Alexander Krei: Primetime Check: sobota, 3 listopada 2013.quotemeter.de , 4 listopada 2013, dostp 7 grudnia 2013 .
  50. Alexander Krei: RTL: Supertalent zaczyna sabiej ni w zeszym roku. Oddsmeter.de , 21 padziernika 2008, dostp 9 grudnia 2013 .
  51. Alexander Krei: Primetime Check: sobota, 25 padziernika 2008.quotemeter.de , 26 padziernika 2008, dostp 7 grudnia 2013 .
  52. Alexander Krei: Primetime-Check: sobota, 1 listopada 2008.quotemeter.de , 2 listopada 2008, dostp 7 grudnia 2013 .
  53. Alexander Krei: Primetime-Check: sobota, 8 listopada 2008.quotemeter.de , 9 listopada 2008, dostp 7 grudnia 2013 .
  54. Alexander Krei: Primetime Check: sobota, 15 listopada 2008.quotemeter.de , 14 listopada 2008, dostp 7 grudnia 2013 .
  55. Alexander Krei: Primetime Check: sobota, 22 listopada 2008.quotemeter.de , 23 listopada 2008, dostp 7 grudnia 2013 .
  56. Alexander Krei: Primetime Check: sobota, 29 listopada 2008.quotemeter.de , 29 listopada 2008, dostp 7 grudnia 2013 .
  57. DWDL.de - RTL: Das Supertalent zaczyna si lepiej ni kiedykolwiek
  58. DWDL.de - Mega hit Supertalent przyciga równie Mario Bartha
  59. DWDL.de - Supertalent i Mario Barth bij wszelkie rekordy
  60. DWDL.de - Bohlen wyranie przesuwa limity Raaba
  61. DWDL.de - Bohlen przed Gottschalkiem, Wetten, dass .. Ponownie poniej granicy 10 milionów
  62. DWDL.de - Najlepsza warto: Supertalent siga prawie omiu milionów
  63. quotemeter.de - Super talent traci pó miliona widzów
  64. DWDL.de - Supertalent: Po castingu zainteresowanie spada
  65. DWDL.de - Super talent nadal prowadzi pomimo ujemnego rekordu
  66. quotemeter.de - Kliczko wygrywa, a miliony ogldaj
  67. DWDL.de - Decyzja o super talentach: ponad 40 procent do finau
  68. Lista ycze.de - Das Supertalent zaczyna si z rekordow stawk
  69. DWDL.de - Zjawisko Super Talent: Bohlen nawet si rozwija
  70. DWDL.de - Wetten, dass ..: Zwycistwo przeciwko Bohlenowi, ale ...
  71. DWDL.de - Das Supertalent kontynuuje polowanie na rekordy bez kontroli
  72. DWDL.de - Supertalent z nowym rekordem, wygrywa Kliczko
  73. DWDL.de - Super talent ponownie pokonuje granic 8 milionów
  74. quotemeter.de - Das Supertalent bije wszelkie rekordy
  75. DWDL.de - Bohlen jest tu za Gottschalkiem
  76. DWDL.de - Bohlen, Barth & Vettel: Dream Saturday dla RTL
  77. DWDL.de - Supertalent i Barth pozostaj na zwyciskiej ciece
  78. Supertalent: pierwszy wystp na ywo równie wyranie wygrywa. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  79. RTL Supertalent wygrywa sobotni dzie. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  80. Cantz & Stubbe istniej przeciwko super talentom RTL. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  81. Das Supertalent ma w rod trudniej. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  82. RTL: Finay Supertalentu mocne, ale bez rekordu. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  83. Bohlens Super Talent na starcie na poziomie z poprzedniego roku
  84. «Supertalent» prawie nie przegrywa
  85. «Das Supertalent» amie 40 procent
  86. adna pogoda nie szkodzi «Supertalentowi» ...
  87. Supertalent znów atwo przegrywa
  88. «Supertalent» w kocu znów si podnosi
  89. Supertalent z drug najlepsz ocen
  90. Druyna marze RTL: Bohlen i Barth ponownie wygrywaj
  91. Gottschalk wprowadza limity super talentów
  92. Stefan Raab obnia Das Supertalent do mniej ni 30 procent
  93. Supertalent cignie Bartha na gór
  94. Kontrola w godzinach najwyszej dostpnoci: czwartek, 24 listopada 2011 r.
  95. RTL: Bohlen i Barth duo daj
  96. Pófinay Supertalentu przepadaj cakowicie
  97. Alexander Krei: Bohlen wygrywa, ale z problemami. Supertalent traci oddech przed finaem. W: DWDL.de. 11 grudnia 2011, dostp 16 grudnia 2012 .
  98. Uwe Mantel: 1,8 miliona mniej ni w 2010 roku. Raab pobity, ale fina Super Talentu sabnie. W: DWDL.de. 18 grudnia 2011, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  99. Timo Niemeier: Das Supertalent zaczyna sabiej ni w 2011 roku. W: quotenmeter.de. 16 wrzenia 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  100. Uwe Mantel: Supertalent pokonuje Raaba: 4 wystpy, 4 przegrani. W: DWDL.de. 23 wrzenia 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  101. Uwe Mantel: Supertalent odrabia straty z poprzedniego tygodnia. W: DWDL.de. 30 wrzenia 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  102. Alexander Krei: Markus Lanz deklasuje Gottschalka i Bohlena. W: DWDL.de. 7 padziernika 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  103. Manuel Nunez Sanchez: Stock Car i Supertalent zyskuj na popularnoci. W: cytatnmeter.de. 14 padziernika 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  104. ^ David Grzeschik: Primetime check: sobota, 20 padziernika 2012. W: quotenmeter.de. 21 padziernika 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  105. ^ David Grzeschik: Primetime check: sobota, 27 padziernika 2012. W: quotenmeter.de. 28 padziernika 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  106. Alexander Krei: Markus Lanz obnia poziom Super Talent. W: DWDL.de. 4 listopada 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  107. David Grzeschik: Primetime check: sobota, 10 listopada 2012. W: quotenmeter.de. 11 listopada 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  108. Daniel Sallhoff: Schlag den Raab wyprzedza Bohlena. W: cytatnmeter.de. 18 listopada 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  109. David Grzeschik: Supertalent spada do niskiego poziomu w nowym sezonie. W: cytatnmeter.de. 25 listopada 2012 . ródo 16 grudnia 2012 .
  110. Alexander Krei: Supertalent zyskuje na popularnoci na pocztku wystpów na ywo. W: DWDL.de. 2 grudnia 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  111. David Grzeschik: Primetime check: sobota, 8 grudnia 2012. W: quotenmeter.de. 9 grudnia 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  112. Alexander Krei: Bang: Raab pokonuje finay Supertalentu. W: DWDL.de. 16 grudnia 2012, udostpniono 16 grudnia 2012 .
  113. Manuel Nunez Sanchez: Das Supertalent kontynuuje trend spadkowy. W: cytatnmeter.de. 29 wrzenia 2013, dostp 8 grudnia 2013 .
  114. David Grzeschik: Supertalent duo zyskuje. W: cytatnmeter.de. 5 padziernika 2013, udostpniono 8 grudnia 2013 .
  115. David Grzeschik: Supertalent atwo przegrywa na wysokim poziomie. W: cytatnmeter.de. 13 padziernika 2013, dostp 8 grudnia 2013 .
  116. David Grzeschik: Chory super talent prawie nie pomaga Comedypreis. W: cytatnmeter.de. 20 padziernika 2013, dostp 8 grudnia 2013 .
  117. Daniel Sallhoff: Das Supertalent zapewnia podwójne zwycistwo. W: cytatnmeter.de. 27 padziernika 2013, dostp 8 grudnia 2013 .
  118. Daniel Sallhoff: Sprawdzenie Prime Time: sobota, 26 padziernika 2013. W: quotenmeter.de. 27 padziernika 2013, dostp 8 grudnia 2013 .
  119. Daniel Sallhoff: RTL: Supertalent wci wietny , Kaya solidny, Boes saby. W: cytatnmeter.de. 3 listopada 2013, dostp 8 grudnia 2013 .
  120. Daniel Sallhoff: Sprawdzenie Prime Time: sobota, 2 listopada 2013. W: quotenmeter.de. 3 listopada 2013, dostp 8 grudnia 2013 .
  121. Kevin Kyburz: Zao si, e z nowymi negatywnymi rekordami. W: cytatnmeter.de. 10 listopada 2013, dostp 8 grudnia 2013 .
  122. David Grzeschik: Supertalent utrzymuje poziom z poprzedniego tygodnia przeciwko Raabowi. W: cytatnmeter.de. 17 listopada 2013, dostp 8 grudnia 2013 .
  123. Manuel Weis: "Supertalent" cienki wafelek przed "Czy rozumiesz zabaw .." W: cytatnmeter.de. 24 listopada 2013, dostp 8 grudnia 2013 .
  124. Manuel Weis: Primetime check: sobota, 23 listopada 2013. W: quotenmeter.de. 24 listopada 2013, dostp 8 grudnia 2013 .
  125. Daniel Sallhoff: Pófinay Supertalentu spadaj poniej granicy czterech milionów. W: cytatnmeter.de. 1 grudnia 2013, udostpniono 8 grudnia 2013 .
  126. Daniel Sallhoff: Sprawdzenie Prime Time: sobota, 30 listopada 2013. W: quotenmeter.de. 1 grudnia 2013, udostpniono 8 grudnia 2013 .
  127. David Grzeschik: Super Talent: Pófinay II bardzo stabilne. W: cytatnmeter.de. 8 grudnia 2013, udostpniono 8 grudnia 2013 .
  128. Alexander Krei: Lanz zatrzymuje zejcie, zbliaj si finay Supertalentu. W: DWDL.de. 15 grudnia 2013, dostp 19 grudnia 2013 .
  129. Daniel Sallhoff: Das Supertalent powraca. W: cytatmeter.de . 28 wrzenia 2014, dostp 5 padziernika 2014 .
  130. Manuel Nunez Sanchez: Supertalent prawie nie cierpi z powodu Lanza. W: cytatmeter.de . 5 padziernika 2014, udostpniono 5 padziernika 2014 .
  131. Kevin Kyburz: Das Supertalent tu przed The Voice. W: cytatmeter.de . 11 padziernika 2014, obejrzano 19 padziernika 2014 .
  132. David Grzeschik: Supertalent jest kontynuowany w atwym przypadku. W: cytatmeter.de . 19 padziernika 2014 . ródo 19 padziernika 2014 .
  133. Timo Niemeier: Pojedynek pokazowy: Bohlen pokonuje Joko, Klaasa i Silbereisena. W: DWDL.de . 26 padziernika 2014, udostpniono 26 padziernika 2014 .
  134. David Grzeschik: Supertalent po raz pierwszy ponad pi milionów. W: cytatmeter.de . 2 listopada 2014, dostp 2 listopada 2014 .
  135. «Das Supertalent»: Przekanik niski na wysokim poziomie. W: licznik kwot. ródo 26 grudnia 2015 .
  136. Schlag den Raab wciska Supertalent na niskim poziomie. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  137. Supertalent ponownie pozostaje poniej 20 procent. W: licznik kwot. ródo 26 grudnia 2015 .
  138. Stajnia "Turmspringen", Sat.1 punktuje z "LOTR". W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  139. Das Supertalent spada do nowego rekordowo niskiego poziomu. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  140. Lanz spycha Bohlena na nowy poziom przed finaem. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  141. «Das Supertalent»: Najsabszy fina równie podlega Raabowi. W: licznik kwot. ródo 26 grudnia 2015 .
  142. Super Talent Nachlese tu przed Jamesem Bondem. W: licznik kwot. ródo 26 grudnia 2015 .
  143. Supertalent dominuje, ale traci widzów. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  144. Supertalent traci minimaln liczb widzów. W: licznik kwot. ródo 26 grudnia 2015 .
  145. Pojedynek pokazowy: Quiz-Champion i Supertalent prawie na równi. W: licznik kwot. ródo 26 grudnia 2015 .
  146. Ostatni pokaz samochodów seryjnych Raaba oznacza nowy niski poziom. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  147. Galileo Big Pictures nie jest niebezpieczne dla Bohlena. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  148. ^ "Galileo Big Pictures" nie ma szans z "Supertalentem", Sky zdobywa bramk debiutem Kloppa w Premier League. W: media.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  149. Wszystko wyglda na Das Supertalent. W: licznik kwot. ródo 26 grudnia 2015 .
  150. Pojedynek na caym wiecie jest godnym przedmiotem Supertalentu. W: licznik kwot. ródo 26 grudnia 2015 .
  151. Barth czerpie korzyci, gdy wraca z Supertalentu -Hoch. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  152. Kontrola Primetime: sobota, 14 listopada 2015 r. W: Licznik kwot. ródo 26 grudnia 2015 .
  153. Praca zespoowa zaczyna si do ostronie, Super Talent jest niegrzeczny. W: licznik kwot. ródo 26 grudnia 2015 .
  154. Sensacja Kliczko ponownie wyranie przeoczya dziesi milionów... W: Licznik szans. ródo 26 grudnia 2015 .
  155. RTL dominuje wród modych widzów w sobotni wieczór. W: licznik kwot. ródo 26 grudnia 2015 .
  156. Supertalent traci w pitek sporo widzów. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  157. Silny super talent nie szkodzi Joko i Klaasowi. W: DWDL.de. ródo 26 grudnia 2015 .
  158. Das Supertalent wituje silny powrót do RTL. DWDL.de, dostp 11 wrzenia 2016 r .
  159. Schlag den Star nie pasuje do programów RTL. DWDL.de, dostp 18 wrzenia 2016 r .
  160. Silny super talent daje Music Quiz na pocztek. DWDL.de, dostp 25 wrzenia 2016 r .
  161. Adam sucht Eva: Pocztek marze dla nagich gwiazd. DWDL.de, dostp 2 padziernika 2016 .
  162. Schlag den Star moe ponownie silnie rosn. DWDL.de, dostp 16 padziernika 2016 r .
  163. Schlagerboom: Silbereisen wabi modych do pierwszego. DWDL.de, dostp 23 padziernika 2016 .
  164. Zrozumie zabaw oznacza najwysz ocen od piciu lat. DWDL.de, dostp 1 listopada 2016 r .
  165. Witamy w Mario Barth wituje silny powrót. DWDL.de, dostp 6 listopada 2016 r .
  166. Niemcy tacz z cakowicie pokrconym pocztkiem. DWDL.de, dostp 13 listopada 2016 r .
  167. Niemcy tacz kiepsko, Gätjen znowu bezskutecznie. DWDL.de, dostp 20 listopada 2016 r .
  168. Niemcy tacz: Fina traci milion marek. DWDL.de, dostp 27 listopada 2016 r .
  169. Podwójne zwycistwo RTL, ProSieben recenzja wacker. DWDL.de, dostp 4 grudnia 2016 r .
  170. Supertalent o najniszej wartoci, Kerner bardzo saby. DWDL.de, dostp 12 grudnia 2016 r .
  171. Das Supertalent koczy si na RTL tak sabym, jak nigdy wczeniej. DWDL.de, dostp 18 grudnia 2016 r .
  172. Kontrola limitu: Das Supertalent. Licznik szans, 19 grudnia 2016, dostp 19 grudnia 2016 .
  173. Das Supertalent zaczyna si mocno, ale poniej poprzedniego roku. DWDL.deD, dostp 13 padziernika 2017 r .
  174. ZDF: Ukryta kamera ronie wraz z chopcami. DWDL.de, dostp 13 padziernika 2017 r .
  175. Steffen Henssler wituje dobry debiut na ProSieben. DWDL.de, dostp 13 padziernika 2017 r .
  176. Rocznica Neny przeciwko filmowi ARD i Supertalentowi tylko sabo. DWDL.de, dostp 13 padziernika 2017 r .
  177. ZDF zdobywa punkty z thrillerem kryminalnym, Das Erste z Czy rozumiesz zabaw DWDL.de, dostp 22 padziernika 2017 r .
  178. Schlagerbooom sabszy, Strong Team silny jak niedwied. DWDL.de, dostp 22 padziernika 2017 r .
  179. Boks na RTL: Joshua nie jest jeszcze nowym Kliczko. DWDL.de, dostp 29 padziernika 2017 r .
  180. Schlag den Henssler wyranie przegrywa z drug edycj. DWDL.de, dostp 5 listopada 2017 r .
  181. Supertalent pomaga Adamowi sucht Evie rozpocz wymarzony pocztek. Odds Meter, 12 listopada 2017, dostp 12 listopada 2017 .
  182. Adam sucht Eva korzysta z Super Talentu w finale. DWDL.de, dostp 19 listopada 2017 r .
  183. Pocztkujcy przeciwko zwycizcy przegrywa, Kerner wyranie wyzdrowia. DWDL.de, dostp 26 listopada 2017 r .
  184. Best Show i Supertalent ze znacznymi stratami. DWDL.de, dostp 4 grudnia 2017 r .
  185. Supertalent jest tylko nieco powyej granicy 3 milionów. DWDL.de, dostp 14 grudnia 2017 r .
  186. Supertalent koczy si najsabszym finaem wszech czasów. Odds Meter, 17 grudnia 2017, dostp 24 grudnia 2017 .
  187. Supertalent koczy si sabo jak nigdy dotd, Henssler dochodzi do siebie. DWDL.de, dostp 24 grudnia 2017 r .
  188. Bezporednio ponad cztery miliony widzów: Das Supertalent powraca z dobrymi ocenami. Quota Meter, 16 wrzenia 2018, dostp 16 wrzenia 2018 .
  189. Super Talent: stay zasig, nisze oceny wród modych ludzi. Licznik kwot, 23 wrzenia 2018, dostp 23 wrzenia 2018 .
  190. Supertalent z pierwszym zaamaniem limitu, Chris Tall Show zaczyna z potencjaem do ekspansji. Licznik kwot, 30 wrzenia 2018, dostp 7 padziernika 2018 .
  191. Supertalent nie jest pod wraeniem czterostronnego show. Licznik kwot, 7 padziernika 2018, dostp 7 padziernika 2018 .
  192. Das Supertalent ponownie wygrywa z atwoci. Odds Meter, 21 padziernika 2018, dostp 9 listopada 2018 .
  193. We gboki oddech w ProSieben: Wszyscy przeciwko jednemu nawet nieznacznie wzrasta. Odds Meter, 28 padziernika 2018, dostp 9 listopada 2018 .
  194. ^ Mediengruppe RTL Deutschland - Komunikacja. ródo 9 listopada 2018 .
  195. Udany start nowego programu komediowego Hotel Verschmitzt. Licznik szans, 11 listopada 2018, dostp 18 listopada 2018 .
  196. Pojedynek pokazowy: Hirschhausen wyranie podlega Bohlenowi. DWDL.de, dostp 18 listopada 2018 r .
  197. Dennis Braun: Limity: Boe Narodzenie z Joko i Klaasem zapyta, fina Super Talent przynosi zwycistwo grupie docelowej. W: wunschliste.de. 23 grudnia 2018, dostp 19 grudnia 2020 .
  198. Kontrola Primetime: sobota, 17 padziernika 2020 r. DQuotenmeter, 18 padziernika 2020 r., dostp 7 grudnia 2018 r . .
  199. Kontrola Primetime: sobota, 31 padziernika 2020 r. Licznik limitów , 25 padziernika 2020 r., dostp 7 grudnia 2018 r . .
  200. Zrozumie zabaw bardzo mocne, sezon niski dla super talentów. DWDL.de, 1 listopada 2020, dostp 7 grudnia 2018 .
  201. Supertalent ronie w si, ProSieben i RTLzwei na ziemi. DWDL.de, 8 listopada 2020, dostp 7 grudnia 2018 .
  202. Kai Pflaume sprawia, e prywatne pokazy wygldaj staro. Odds Meter, 22 listopada 2020, dostp 7 grudnia 2018 .
  203. Niski limit dla Bohlena: Joko i Klaas zabysn w sobot. DWDL.de, 29 listopada 2020, dostp 29 listopada 2020 .
  204. Kontrola Primetime: sobota, 5 grudnia 2020 r . 6 grudnia 2020 r., dostp 7 grudnia 2020 r . .
  205. Fabian Riedner: Das Supertalent jest coraz gorszy. W: cytatnmeter.de. 11 grudnia 2020, dostp 18 grudnia 2020 .
  206. Felix Maier: Super talent jest prawdopodobnie na dobrej drodze. W: cytatnmeter.de. 13 grudnia 2020, udostpniono 18 grudnia 2020 .
  207. Fabian Riedner: Pófinay Supertalentu rozczarowane. W: cytatnmeter.de. 18 grudnia 2020, dostp 18 grudnia 2020 .
  208. Felix Maier: Primetime Check sobota, 19 grudnia 2020 r. W: quotenmeter.de. 20 grudnia 2020, dostp 20 grudnia 2020 .
  209. To, e kady moe co zrobi to plotka ( pamitka z 22 grudnia 2010 w Internet Archive ) - krytyka na www.rp-online.de
  210. Dieter Bohlen przeraony swoim programem telewizyjnym ( Memento z 26.10.2010 w Internet Archive ) - relacja na www.rp-online.de
  211. Od laureata Hartz IV do zdobywcy serca - Hamburger Abendblatt
  212. Dramat HIV w Supertalent - BILD na Carlosie Fassanelli
  213. Relacja z pófinaów - Bild-Zeitung
  214. Werdykt sdziego: RTLizacja si rozprzestrzenia
  215. Das Supertalent przynosi wicej nagych wypadków w klinikach. W: welt.de . 25 listopada 2010, dostp 13 lutego 2015 .
  216. Ilo castingshow-news.de
  217. Superschummel bei Supertalent ( Pamitka z 1 grudnia 2010 w Internet Archive ) W: bild.de , 28 listopada 2010. Dostp 30 listopada 2010.
  218. Richard Sean Wilson zakupiony artysta W: Celebrities Inside, 8 listopada 2010.
  219. Das Supertalent: Rozmawiacie ze sob wczeniej. W: castingshow-news.de. 1 grudnia 2010, dostp 13 lutego 2015 .
  220. Stephan Dörner, Christoph Alberto Hardt: Ciemne strony pokazu brokatu RTL. W: handelsblatt.com . 22 grudnia 2011, dostp 13 lutego 2015 .
  221. Sandra Kellein: A potem klaskasz dla najlepszego! W: FAZ.net . 14 sierpnia 2012, dostp 13 lutego 2015 .
  222. Lucas Negroni: Jeste za dobry na ten program. W: welt.de . 14 wrzenia 2012, dostp 13 lutego 2015 .
  223. Das Supertalent: Agencja kupuje widzów na pokaz. (Nie jest ju dostpny online.) W: top.de. 6 sierpnia 2012, zarchiwizowane z oryginau 23 kwietnia 2015 ; dostp 13 lutego 2015 r . Info: Link do archiwum zosta wstawiony automatycznie i nie zosta jeszcze sprawdzony. Sprawd link do oryginau i archiwum zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @1@2Szablon: Webachiv / IABot / top.de
  224. Kana komediowy: Jasne sowa o programie RTL Das Supertalent Nighttalkera Jürgena Domiana. W: dailymotion.com. 25 wrzenia 2012, dostp 13 lutego 2015 .
  225. «Das Supertalent» lub: Gdy RTL traci przewag. W: cytatnmeter.de. Licznik kwot, 2 grudnia 2012, dostp 13 lutego 2015 .
  226. RTL.de - Zota Kamera dla Das Supertalent

  Opiniones de nuestros usuarios

  Eryk Rakowski

  Ten artykuł o zmiennej Super talent przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

  Angelika Szczepański

  Wreszcie artykuł o Super talent, który jest łatwy do przeczytania.

  Olga Jaworski

  Dzięki za ten post na Super talent, właśnie tego potrzebowałem

  Wojciech Sosnowski

  Dzięki. Pomógł mi artykuł o Super talent.