Statek mierciInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Statek mierci. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Statek mierci zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Statek mierci i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Statek mierci. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Statek mierci! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Statek mierci, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Statek mierci , historia amerykaskiego eglarza , to powie B. Travena z 1926 r. W Gutenberg Book Guild .

wtek

Pierwszoosobowy narrator Gales - pojawia si w opowiadaniu Zbieracze baweny (1925), a nastpnie w The Bridge in the Jungle (1929), za kadym razem bez imienia - jest w tej powieci amerykaskim eglarzem z Nowego Orleanu . Po opuszczeniu brzegu w Antwerpii spóni si na swój statek S. S. Tuscaloosa . Poniewa jego jedyny dokument tosamoci, a mianowicie legitymacja marynarza, pozosta na pokadzie, mia nowe dowiadczenie, a mianowicie przechodzenie przez wszystkie siatki uznanej przynalenoci spoecznej bez dokumentów . Zgasza si jako bezpastwowiec , zostaje deportowany za granic i wyrusza w podró przez Europ Zachodni z Belgii przez Holandi do Francji, Hiszpanii i wreszcie Portugalii. Amerykaski konsul w Paryu najwyraniej mówi mu, w jakiej sytuacji si znalaz, bez udokumentowanego potwierdzenia jego istnienia, tak e nawet konsul nie moe mu ju pomóc:

Nie urodziem si, nie miaem legitymacji eglarskiej, nigdy nie mogem dosta paszportu, a kady móg ze mn robi, co chcia, bo nie byem nikim, nie urodziem si oficjalnie, a co za tym idzie, nie mogem nie mona przegapi. "

- B. Traven : Statek mierci . Rozdzia XIV

W Barcelonie jego sytuacja zmusza go do wynajcia cakowicie porzuconego parowca Yorikke . Statek ma wypyn do Liverpoolu . Oprócz szypra na statku pracuj tylko marynarze, którzy nie maj ju dokumentów, czyli yj martwi, za które nikt nie czuje si odpowiedzialny, poza tym, e nadal mog pracowa dla waciciela statku mierci takiego jak Yorikke . Nie wolno im ju zej na ld przez kontrole w adnym porcie, wic prawie nie maj szansy na ponowne opuszczenie statku mierci po przekazaniu ich kapitanowi za niskie pace, do których s uprawnieni . Tak wic podró nie jedzie do Liverpoolu, ale statek, który oficjalnie pynie z bezwartociowym adunkiem, przemyca bro na szlakach ródziemnomorskich i przybrzenych atlantyckich. W programie krajowym w Dakarze Gales jest z programem urodzonego w Poznaniu Stanisawa Kozowskiego, jego jedynego przyjaciela, który po I wojnie wiatowej nie uzyska ani niemieckiego, ani polskiego obywatelstwa , szanghaj i dociera do cesarzowej Madagaskaru .

Empress jest tylko trzech lat, w dobrym stanie. Nie zapewnia jednak okrelonej wydajnoci maszyny, wic zyski, jakie ma generowa fracht, nie materializuj si. Z tego powodu waciciele statków podjli ju dwie próby zatopienia statku w celu oszustwa ubezpieczeniowego . W ponownej próbie z Dakaru, w której Gales i Stanisaw s zmuszeni uczestniczy, statek w kocu tonie wraz z czowiekiem i mysz, a Gales jest cakowicie wyczerpany i nawiedzany przez halucynacje na kawaku ciany kabiny na morzu bez perspektyw na ratunek. .

Jednak Gale przey - jak nie jest opisane, a Traven odmówi udzielenia informacji , mrugajc okiem w eseju na temat Martwego statku , przyznajc jedynie, e ktokolwiek opowiada t histori, prawdopodobnie te yje. [...] Wic Gale moe nadal mówi .

styl

eglarski narrator w pierwszej osobie mówi sarkastycznie, ironicznie i uywa wielu zwrotów z jzyka marynarza :

Nie chciaem pracowa na próno i po prostu da pienidze kapitanowi w prezencie. A wic mia mnie tylko tym mocniej. Ale gdzie, kiedy i jak pobierasz próbki To nie istniao. Pobieranie próbek nie zostao potwierdzone w adnym porcie. adnych dokumentów, adnej ojczyzny. Nigdy nie pozbywaj si tego mczyzny. Nie mog si wylogowa. - Bya tylko jedna próbka. Usunicie gladiatorem . Oznakowanie na rafie . Podpisz przy rybach. "

- Rozdzia 43

Stanowisko eksploatowanego marynarza wydaje si absurdalne przy odprawie:

Kiedy przybyem, zapytaem
, wspominajc normalne odzie: Gdzie jest materac na moj koj .
- Nie dostarczono tutaj.
,Poduszka'
- Nie dostarczono tutaj.
,Koc'
- Nie dostarczono tutaj.
Byem po prostu zaskoczony, e firma dostarczya nawet statek, którym musielimy kierowa; i nie zdziwibym si, gdybym powiedziano, e wszyscy musz zabra ze sob statek. "

- Rozdzia 24

Czsto przywouje si postacie biblijne, aby pokaza rzekomy wiek i z jako oznaczonych w ten sposób obiektów:

- Sama lampa bya jedn z lamp, które te siedem dziewic nosio, gdy byy na stray. W takich okolicznociach trudno byo oczekiwa, e bdzie w stanie nawet lekko owietli kwater marynarza. Knot by tym samym knotem, który jedna z siedmiu dziewic wycia z wenianej halki. Olej, którego uywalimy do lamp, który z oszukaczych powodów by nazywany rop naftow, czasem nawet olejem diamentowym, by ju zjeczay, gdy siedem dziewic wylao oliw na swoje lampy. W midzyczasie nic si nie poprawio .

- Rozdzia 24

Na podstawie swojego dowiadczenia marynarz wyciga równie rozstrzygajce sdy:

Na siedmiu morzach jest wiele statków mierci, poniewa jest wielu martwych. Nigdy nie byo tylu zgonów, ile udao si zdoby dla prawdziwej wolnoci i prawdziwej demokracji od czasu wielkiej wojny. Tyrani i despoci zostali pokonani, a zwycizc sta si wiek wikszej tyranii, wiek flagi narodowej, wiek pastwa i jego lokajów .

- Rozdzia 32

Nowa ludzka komedia

B. Traven aluzje do Dantego Boskiej Komedii s wyrane . Nad Drug Ksig powieci znajduje si motto: Kto tu wejdzie / Des Nam 'i Bycie wygasa. / Zostaje zdmuchnity Te wersety, aluzja do nagówka przy wejciu do Inferno Dantes , Napis nad kwaterami zaogi statku mierci, zostanie powtórzony póniej jako motyw przewodni. Kiedy Stanisaw umiera na kocu, narrator pozwala ukaza si wielkiemu kapitanowi i wiernie i uczciwie na dug podró przyjrze si toncemu. Nad jego ostatni kwater jest napisane, jakby szo do raju Dantego: Kto tu wejdzie / jest wolny od wszelkich udrk (koniec rozdziau 48).

W nowszych badaniach dotyczcych statku mierci stwierdza si, e B. Traven nie napisa adnej prostej literatury przygodowej , w której do tej pory by najczciej klasyfikowany. Oprócz literackich aluzji do Ludzkiej komedii Dantego i Honoré de Balzaca, na statku mierci pojawia si inne dziedzictwo literackie . Podobnie jak w dramatycznym fragmencie Woyzecka Georga Büchnera , krytykowana jest koncepcja wolnoci, która sprzyja zamonym i zachca do zniewolenia pracowników najemnych. Narratorowa polemika Travena z buruazyjn koncepcj wolnoci z ostroci, jak znamy tylko z Georga Büchnera i modego Marksa .

Bezpastwowo jako problem

W rozdziaach 39 i 40 powieci, oprócz Galesa i Stanisawa, jest wyranie mowa o dwóch innych bezpastwowcach, których Stanisaw widzia mier na Yorikke : Paul, Niemiec urodzony w Miluzie (Alzacja) i Kurt z Memelu . W wyniku konfliktów narodowociowych i nowego wytyczenia granic po wojnie, obaj nie uzyskali obywatelstwa, poniewa znaleli si w niewaciwym miejscu w niewaciwym czasie. Dla B.Travena okazja, by pozwoli swojemu pierwszoosobowemu narratorowi Galesowi pomyle o nowej rzeczywistoci, zgodnie z anarchizmem reprezentowanym przez Maxa Stirnera :

Kontynent jest otoczony charakterystycznym murem, wizieniem dla tych, którzy s w rodku, statkiem mierci lub obcym legionem dla tych, którzy s na zewntrz. To jedyna wolno, jak pastwo, które chce i musi rozwija si do granic swoich zmysów, jest w stanie zaoferowa jednostce, której nie mona policzy, jeli nie chce go zamordowa chodnym gestem. Pastwo bdzie musiao doj do tego fajnego gestu .

- Rozdzia 39

B. Traven jest pierwszym pisarzem, który twierdzi, e swoim tematem uczyni absurd bezpastwowoci, który sta si oczywisty po pierwszej wojnie wiatowej.

Powie jako suchowisko, film i opera

W 1946 roku Ernst Schnabel zredagowa ksik dla NWDR jako suchowisko radiowe. Dyrektor mia Ludwiga Cremera ; gówn rol wypowiedzia Peter Mosbacher . Po raz pierwszy zosta wyemitowany 2 grudnia tego samego roku.

Inne produkcje:

W 1959 roku powie zostaa przerobiona na film przygodowy w reyserii Georga Tresslera z Horstem Buchholzem i Mario Adorfem w rolach gównych .

Na pocztku lat 90. na podstawie powieci autorzy piosenek Gerulf Pannach i Christian Kunert napisali musical Das Totenschiff .

W 2018 roku Kristine Tornquist napisaa libretto operowe na podstawie powieci, do której muzyk napisa Oskar Aichinger . Syrena teatr operowy w Wiedniu premiera opery w 2018 roku.

literatura

 • Jan Berg, Hartmut Böhme i inni (Wyd.): Historia spoeczna literatury niemieckiej od 1918 roku do chwili obecnej . Fischer, Frankfurt nad Menem 1981, ISBN 3-596-26475-8 .
 • Johannes Beck, Klaus Bergmann, Heiner Boehncke (red.): The B. Traven book . Rowohlt, Reinbek 1976, ISBN 3-499-16986-X .
 • Thorsten Czechanowsky: Jestem wolnym Amerykaninem, bd narzeka. O zniszczeniu amerykaskiego snu w powieci B. Travena Das Totenschiff. W: Jochen Vogt, Alexander Stephan (red.): Ameryka autorów. Fink, Monachium 2006.
 • Thorsten Czechanowsky: Odyseja jako dowiadczenie z pogranicza . Refleksje na temat metafory granicy w powieci B. Travena Das Totenschiff. W: mauerschau 1/2008, s. 4758 ( PDF ).
 • Burkhardt Wolf: Nie ma statków mierci. B. Przemiana morska Travensa. W: niemiecki kwartalnik literaturoznawczy i historia intelektualna . Tom 80/4 (2006), str. 435455.
 • James L. Kastely: Zrozumie dzieo literatury: Statek mierci B. Travena . W: Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal . Tom 18, nr. 1, Winter 1985, s. 7996.

Indywidualne dowody

 1. W kontekcie angielskim nie nazywa si go Gales, ale zwykle Gerald Gale. Gerard Gale to równie pisownia, poniewa historia ycia tajemniczego B. Travena zostaa opowiedziana pod tym pseudonimem w 1966 roku . (Por. Max Schmid: B. Traven i jego pierwszoosobowy narrator Gerard Gale . W: Johannes Beck, Klaus Bergmann, Heiner Boehncke (red.): The B. Traven book . Rowohlt, Reinbek 1976, ISBN 3-499-16986 - X , s. 119145, tu s. 120).
 2. Por. Thorsten Czechanowsky: Losowy spacer jako dowiadczenie graniczne . W: pokaz na cianie . 1/2008 ( PDF ; 119 kB).
 3. Poniewa istniej wydania powieci w rónych wydawnictwach, numer strony zosta tu pominity, a odniesienie dotyczy tylko odpowiedniego rozdziau z 48 stosunkowo krótkich rozdziaów.
 4. ^ Karl S. Guthke: B. Traven. Biografia zagadki. Gutenberg Book Guild, Frankfurt nad Menem 1987, ISBN 3-7632-3268-0 .
 5. B. Traven : Statek mierci . Gutenberg Book Guild w Diogenes Verlag, 1982, ISBN 3-257-05000-3 ( ograniczony podgld w wyszukiwarce ksiek Google).
 6. Ernst-Ullrich Pinkert: Bajka Travena o prostej opowieci. O intertekstualnych odniesieniach w powieci Das Totenschiff . W: Günter Dammann (red.): Narracja B. Travena w konstelacji jzyków i kultur . Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, ISBN 3-8260-3080-X , s. 2336, tutaj s. 24 i 33 f. ( Ograniczony podgld w wyszukiwarce ksiek Google).
 7. Zobacz Wolfgang Eßbach: Porzucony jzyk. Wpyw Maxa Stirnera na B. Travena . W: Mathias Brandtstätter, Matthias Schönberg (red.): New "BT-Mitteilungen". Badania nad B. Travenem . Karin Kramer Verlag, Berlin 2009 ( PDF ).
 8. ^ Siren Opera Theatre

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Karol Filipiak

Świetny post o Statek mierci.

Krzysztof Ciesielski

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Adam Lisowski

Bardzo ciekawy ten post o Statek mierci.