Statek EsperanzaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Statek Esperanza. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Statek Esperanza zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Statek Esperanza i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Statek Esperanza. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Statek Esperanza! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Statek Esperanza, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Statek Esperanza to niemieckie suchowisko radiowe . Zosta napisany przez Freda von Hoerschelmanna w 1953 roku i od tego czasu zosta przetumaczony na okoo 20 jzyków.

postacie

Gosy:

 • Grove, kapitan Esperanza
 • Axel Grove, syn kapitana Grove
 • Bengtsen, pierwszy oficer i prawa rka kapitana
 • Krucha, kolego
 • Podbiak, eglarz
 • eglarze
 • Megerlin
 • Edna
 • Waciciel Sorriso
 • Mczyzna w biurze wynajmu
 • Mczyzna w odzi

Czas akcji

Akcja rozgrywa si w 1953 roku. Axel wspomina, e ostatni raz widzia swojego ojca na pocztku drugiej wojny wiatowej i 13 lat póniej.

zawarto

Podsumowanie

Mody zwyky marynarz Axel Grove szuka nowej pensji i szybko znajduje to, czego szuka, poniewa statek Esperanza (hiszpaskie sowo oznaczajce nadziej) znajduje si w porcie , który, jak mówi Axel, pywa pod burt. kierunek Kapitana Grove. Axel podejrzewa, e kapitan jest jego ojcem, którego uwaano za zmarego, i ma wielkie nadzieje, które póniej równie okazuj si suszne i zatrudnia Esperanza pomimo odradzenia. Ten statek pywajcy pod bander Panamy okazuje si starym, zardzewiaym statkiem towarowym, a kapitan to alkoholik pijany na pocztku kadego rejsu.

Esperanza zachowuje mroczn tajemnic: pod pretekstem sprowadzania nielegalnych imigrantów (migrantów) do Ameryki, kapitan Grove regularnie zabiera ich do luku za wysok cen. W rzeczywistoci emigranci nigdy nie s wyprowadzani na brzeg, ale s porzucani wiele mil od brzegu; tam aonie utonli. Jednak po spotkaniu z synem Grove postanawia przerwa t praktyk i pozwoli swoim pasaerom na gap wyldowa na ldzie.

Kiedy Axel przypadkowo spotyka siedem osób zamknitych w adowni i dowiaduje si o nielegalnej przeprawie, ujawnia im nazw statku. Dowiaduje si, e jego ojciec nie jest ju wzorem do naladowania, za którego uwaa si przez lata i konfrontuje si z nim. Ojciec i syn rozstali si w kótni.

Aby nie zagrozi informacjom, które jego syn przekaza migrantom, kapitan postanawia po raz ostatni wystawi pasaerów na pene morze. W nocy, gdy maj zosta wyniesieni na brzeg, Axel zakrada si, zakadajc, e s na wybrzeu, niezauwaeni pod nimi i tonie razem z nimi.

Kilka godzin póniej Megerlin, jeden z emigrantów, zostaje znaleziony na statku i donosi, e kto inny wysiad na jego miejscu. Okazuje si te, e prac Axela przej stary marynarz. Dopiero wtedy kapitan zdaje sobie spraw, e bezpowrotnie straci syna.

Sceny

 • Scena 1: Mczyzna w biurze wynajmu ustala pensj dla Axela na Esperanza.
 • Druga scena: Axel z Sorriso.
 • Trzecia scena: Sorriso i Megerlin.
 • Scena czwarta: Axel rozmawia z Bengtsenem, który ma zamiar rozpocz prac na statku; póniej Krucha.
 • Scena 5: Bengtsen rozmawia z pijanym kapitanem Grove.
 • Scena 6: Marynarz rozmawia z Axelem.
 • Scena 7: Megerlin rozmawia z Edn, która zostaa potajemnie przemycona na statek noc.
 • Scena ósma: rozmowa Axela i Grove. Okazuje si, e Grove jest ojcem Axela.
 • Scena 9: Rozmowa Podbiaka i Kruchy.
 • Scena 10: Rozmowa Megerlin i Edny.
 • 11. scena: Bengtsen i Krucha.
 • Scena 12: Rozmowa Bengtsena i Grove.
 • Scena 13: Rozmowa Axela i Bengtsena.
 • Scena 14: Axel rozmawia z Megerlin i Edn, których usysza i odkry w Orlop .
 • Scena 15: Grove na krótko z Bengtsenem.
 • Scena 16: Megerlin, Axel i Edna znów mówi.
 • Scena 17: Grove i Bengtsen rozmawiaj.
 • Scena 18: Rozmowa Axela i Grove; póniej Grove i Bengtsen.
 • 19. scena: rozmowa Kruchy i Bengtsena.
 • Scena 20: Rozmowa Grove i Bengtsena.
 • Scena 21: Krucha.
 • Scena 22: Grove i Bengtsen rozmawiaj o tym, jak to zrobi, aby Axel nie zauway, e silnik jest wyczony.
 • Scena 23: Krucha i uchodcy
 • Scena 24: Rozmowa Grove i Bengtsen; póniej eglarz, take Krucha i Megerlin.
 • Scena 25: Stary eglarz i Grove rozmawiaj, poniewa marynarz, który zwolni Axela z pracy i Grove, teraz zauwaa, e Axel wyjecha z migrantami.
 • Scena 26: Rozmowa Bengtsena i Grove; Megerlin.

Interpretacje

nadzieja

Esperanza po hiszpasku oznacza nadziej po niemiecku. Najróniejsze osoby na pokadzie wi nadzieje z ich pobytem, z których wikszo nie jest speniona:

 • Nielegalni maj nadziej na lepsze ycie w Ameryce. Edna chce uciec od niegodnej zalenoci od ojczyma i pracowa w fabryce i jako sprzedawczyni. Na krótko przed porzuceniem nielegalnych Krucha cynicznie informuje ich, e przybyli do krainy tsknoty.
 • Po potwierdzeniu podejrze, e kapitan jest jego ojcem, Axel ma nadziej, e bdzie móg z nim mieszka. Póniej najwyraniej ma nadziej rozpocz nowe ycie w USA z Edn, która wydaje si go fascynowa.
 • Kapitan Grove ma nadziej porzuci pustynne ycie i zamieszka ze swoim synem.
 • Wspólnicy Grovesa maj nadziej (nadal bd) czerpa zyski z przestpstw kapitana.

pustynia

Brak skrupuów, z jakim kapitan Grove pozbywa si ludzkich mieci na penym morzu, moe by równie postrzegany jako echo okropnoci, z którymi mia do czynienia podczas drugiej wojny wiatowej . Ju w czasie wojny stan przed id, który chcia go zniszczy, a przez to ma na myli wrogów, jeli chodzi o ludzi, z którymi si zetkn. Po wojnie kapitan zachowa zwyczaj nie widzie ludzi w innych: Bez wrogów to tylko pó wiata. Grove ocenia powojenne warunki, w których widzi pustyni. Podobnie jak jego syn, który dowiadczy jedynie tyka wojny i jako przesiedleca jest bezpastwowcem , straci ojczyzn i przedwojenn sielank , na któr skada si dom z ogrodem i pachncymi kwiatami. Jego dobrobyt, którym pocztkowo chwali si Axelem, nie by uczciwie zasuony, a jego potrzeba czystoci i porzdku bya ostatecznie faszystowska . To nie Axel jest nieszczliwy, ale sam kapitan, który nie chce przyzna si do swojego moralnego zepsucia, mimo e (nawet jeli za póno) jest w stanie spojrze na siebie oczami syna.

los

W suchowisku Hoerschelmanna (wedug Heinza Schwitzke) gra z nim to, los: z powodu przemytu swoich ludzi kapitan Grove traci honor w oczach syna, a póniej take syna. Uchodcy z kolei staj si niczego niepodejrzewajcymi ofiarami bdnej oceny rzeczywistoci, co powoduje, e le rozumiej niebezpieczn dynamik otaczajcego ich wiata, a nastpnie dowiadczaj, jak ta bardzo dziwna, bezosobowa dynamika przeciwstawia si im i chce ich zniszczy. A wic to nie ludzie, grajc i kontratrujc, borykaj si ze sob jak w dramacie, ale w suchowiskach Hoerschelmanna zmagaj si ludzie z jednej strony, anonimowa sia z drugiej. Suchowisko, które Schwitzke zalicza do realistycznego, problematycznego suchowiska , jest bliskie tragedii , ale take ze wzgldu na sposób potraktowania spenia cechy noweli (jest to incydent niesychany) .

Axel porównuje Schwitzke z Parzivalem : dosta si do maej, samowystarczalnej wspólnoty za, statku penego nieudanych istnie, spoeczestwa zodziei i morderców. I patrzcie i patrzcie: to prawie powoduje, e wszystko si zmienia. Gdyby nie chcia by zbawc, byby zbawc; nie by na tyle Parzivalem, by przezwyciy zo, ale te nie by na tyle wiadomy, by je przejrze .

Produkcje

Wyjcie tekstowe (wybór)

 • Statek Esperanza: suchowisko radiowe. Schöningh, Paderborn 1961.
 • Statek Esperanza: suchowisko radiowe. Reclam, Stuttgart 2014, ISBN 978-3-15-008762-6 .

literatura

 • Heinz Schwitzke: Suchowisko radiowe. Dramaturgia i historia. Kolonia / Berlin 1963
 • Hans-Ulrich Wagner: Powieciopisarz radiowy: Fred von Hoerschelmann i stworzenie suchowiska Das Schiff Esperanza . W: Tiefenschöhe , Centrum Mediów i Kultury Medialnej, Uniwersytet w Hamburgu, WS 2002/03, s. 2224.

Uwagi

 1. o Mediaculture online ( Memento z 8 wrzenia 2014 w Internet Archive )
 2. jako PDF ( Pamitka z 20 padziernika 2013 w Internet Archive )

Opiniones de nuestros usuarios

Angelika Kaczyński

Ładny artykuł z _zmienna.

Leszek Maj

Ten artykuł o zmiennej Statek Esperanza przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Magdalena Rybak

Dzięki za ten post na Statek Esperanza, właśnie tego potrzebowałem

Iza Antczak

W tym poście o Statek Esperanza dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Waldemar Borkowski

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.