Stalowe zwierzInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Stalowe zwierz. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Stalowe zwierz zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Stalowe zwierz i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Stalowe zwierz. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Stalowe zwierz! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Stalowe zwierz, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Stalowe zwierz
Kraj produkcji Niemcy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 1934
dugo 70 minut
Prt
Dyrektor Willy Zielke
produkcja Niemiecka Kolej Rzeszy
muzyka Peter Kreuder
zawód

Stal zwierzt jest folia przemysowa przez Willy Zielke z 1934 roku zosta on zastrzelony w imieniu Reichsbahn w 100. rocznic ( 1935 ) pierwszej niemieckiej kolei.

wtek

Praktykant Claaßen odbywa sta wród pracowników torów. Jako intelektualista pocztkowo mia trudnoci z nawizaniem kontaktu z robotnikami. Ale poniewa nie boi si brudnej roboty, duo wie o historii kolei i nie ukrywa swojego entuzjazmu dla kolei, on i robotnicy staj si coraz bardziej zaznajomieni. W przerwach opowiada histori samochodu parowego Nicholasa Cugnota , rónych innych wynalazców i pierwszej niemieckiej kolei w 1835 roku.

Pod koniec opowieci musi jeszcze zda egzamin na prawo jazdy na lokomotywie parowej klasy 18.5 . Ta cz jest punktem kulminacyjnym pod wzgldem filmowym: Claaßen wyjania pracownikowi, jak widzi lokomotyw; mówi na przykad serce, podczas gdy pracownik mówi pompa paszowa. Dalsze opisy obrazkowe dla elementów skadowych lokomotywy parowej razem prowadz do okrelenia stalowe zwierz. Kiedy Claaßen poegna si z pracownikami po udanej jedzie próbnej, aby wróci do biura, zosta widocznie zabrany.

Zakaz filmu

Poza tym, e Claaßen przywita robotników Heil Hitler! Na pocztku w filmie nie ma nazistowskich symboli. W przeciwnym razie film nie wyglda na maszyn propagandow. Honoruje na przykad osignicia zagranicznych wynalazców, takich jak Francuz Nicholas Cugnot czy Brytyjczyk George Stephenson . Zaangaowani pracownicy nie odpowiadaj ideaowi aryjskiej rasy panów , ale zachowuj si jak normalni ludzie. Wreszcie, Claaßen jest w niektórych scenach bardziej marzycielem ni trzewym inynierem. Wedug Zielkego doprowadzio to do zablokowania filmu zaraz po jego zakoczeniu.

Film nie speni jednak oczekiwa kierownictwa Reichsbahn wobec dyrektora generalnego Juliusa Dorpmüllera , który chcia raczej konwencjonalnego filmu reklamowego ni artystycznego, eksperymentalnego filmu. Hans Ertl , który sam chwali film jako sztuk kinematograficzn w jej najwyszej perfekcji, opisa, jak Dorpmüller wsta po cichu i wraz z rónymi radnymi Reichsbahn potrzsn gow i wyszed z pokoju. nie nadaje si do wystpu. Minister propagandy Rzeszy Joseph Goebbels obejrza film na prob Leni Riefenstahl . Ale nie zmieni zakazu, bo nie podoba mu si film.

Inna historia

Po premierze w 1935 roku w ramach imprezy zamknitej film zosta nastpnie wykorzystany do szkolenia operatorów PK ( Kompanii Propaganda ) w imprezach zamknitych. Po wojnie pocztkowo zagin, ale egzemplarz bdcy w posiadaniu Leni Riefenstahl przetrwa wojn. W 1954 roku na zlecenie Deutsche Bundesbahn Zielke stworzy skrócon wersj, w której film mia pierwsz publiczn premier. Od tego czasu dostpny jest w 45-minutowej, czyli jeszcze bardziej skróconej, wypoyczonej wersji w formacie 16 mm. Oryginalna wersja znalaza si równie w archiwum filmowym Federal Railroad. Dopiero w 1985 roku, w ramach obchodów 150-lecia kolei niemieckich, pierwotna wersja zostaa pokazana szerszej publicznoci w trzecim programie telewizyjnym. Jest dostpny na DVD od 2007 roku.

Styl filmu

Stalowe zwierz to film przemysowy w ekspresjonistycznym stylu. Z przechylon kamer, czasami zapierajcymi dech w piersiach ciciami, muzyk filmow skomponowan przez Petera Kreudera do tego idealnego obrazu, film z ram przypominajc film fabularny stanowi kamie milowy w kinie dokumentalnym .

Do filmu wykorzystano funkcjonalne repliki zabytkowych pojazdów parowych. Replika Puffing Billy zostaa zbudowana m.in. w 1906 roku dla Muzeum Niemieckiego w Monachium. Aktorzy amatorzy byli wykorzystywani jako kolejarze.

O autentycznoci epizodów historycznych

Faktyczna prawdziwo epizodów z historii kolei opisywanych przez Claaßena w kontekcie fabuy ulega znacznym wahaniom:

 • Incydent w Caston Hill, który rzekomo si eksmitowa geodetów kolejowych przez rolników w 1813 roku, jest fikcj. Wydarzenie (i lokalizacja) nie s prawdziwe; Ponadto koleje obsugiwane przez lokomotywy byy w tym czasie bez wyjtku angielskimi kolejami górniczymi , które suyy do transportu wydobytego wgla do portów eglugowych na najbliszych rzekach. Stacjonarne maszyny parowe byy licznie uywane w kopalniach wgla kamiennego od dziesicioleci, wic mieszkacy okolicy nie mogli odczuwa przesdnego strachu przed t technologi. Cay odcinek jest wic nie tylko fikcyjny, ale i nieprawdopodobny.
 • Lokomotywa, któr Claaßen przedstawia jako nieudany wynalazek Jamesa Watersa w 1812 roku, opiera si w rzeczywistoci na trzech maszynach, które Richard Trevithick zbudowa w latach 1802-1805; w przeciwiestwie do tego, co pokazano w filmie, aden z nich nie eksplodowa. James Waters jest take postaci fikcyjn.
 • Z drugiej strony twierdzenia o Williamie Hedleyu i jego lokomotywie Puffing Billy s realistyczne, poza tym, e maszyna nie bya z powodzeniem uywana przez 40 lat, jak mówi Claaßen, ale przez prawie 50 lat, a mianowicie od 1813 do 1862 roku. .
 • Odcinek o Nicholasie Cugnocie oparty jest na wydarzeniach historycznych, ale jest przygotowany w sposób udramatyzowany.
 • Przedstawienie mierci Williama Huskissona podczas otwarcia kolei Liverpool-Manchester w 1830 roku poda za prawdziwymi wydarzeniami. Jednak, w przeciwiestwie do relacji Claassena, to nie George Stephenson kierowa lokomotyw Rocket , ale Joseph Locke . A wypadek nie by wydarzeniem, które przymio dalsze ycie Stephensona, jak sugeruje Claaßen w swoim opisie.
 • Otwarcie Ludwigseisenbahn w 1835 roku oparte jest na wydarzeniach historycznych, poza tym, e nie odbyo si w soneczny letni dzie, ale na pocztku grudnia.

Relacje z historii kolei Claassena s niewiarygodne, a jego wstpne nawizanie do - faktycznie istniejcej, z 1924 r. - ksiki O elaznych koniach i ciekach in. Walter Strauss (18931952), z którym wyranie wskazuje ksiki jako ródo faktów , wprowadza w bd: ksika nie zawiera adnego z opisywanych przez siebie epizodów (ale znowu kilka bdów historycznych, wic nie jest z kolei wiarygodnym ródem). ). Cel ewidentnie faszywych informacji Claaßena w kontekcie fabuy nie wynika z samego filmu.

Opinie

Synny wówczas operator i reyser W. Zielke koncentruje si na pocztkach technologii silników parowych, a do Rocket i Adlera Stephensona; wiek XX jest w duej mierze wykluczony. Oprócz czci historycznych szczególnie interesujce s eksperymentalne pomysy kamery i montau, które wykraczaj daleko poza zwyk kulturow estetyk filmow. Film, który nie zosta dopuszczony do projekcji przez Ministerstwo Propagandy, mia swoj premier dopiero po wojnie.

literatura

 • Stefan Vockrodt: Ruch! Film par excellence par excellence Das Stahltier Willy'ego Zielke by i jest kontrowersyjny ale bez wtpienia szczyt awangardy. w: EisenbahnGeschichte padziernik 42 / listopad 2010, s. 7076, ISSN  1611-6283 .
 • Eberhard Urban: Kolej jako gwiazda filmowa . Transpress Verlag Stuttgart 2015, ISBN 978-3-613-71511-0 , strona 24f.
 • Nina Gladitz: Leni Riefenstahl kariera sprawcy . Orell Füssli Zurych 2020, ISBN 978-3-280-05730-8 , s. 56-81

Zobacz te

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Stefan Vockrodt: Ruch! , s. 74
 2. Stalowe zwierz. W: Leksykon Filmów Midzynarodowych . Serwis filmowy , udostpniony 1 kwietnia 2017 r . 

Opiniones de nuestros usuarios

Alan Lech

Wreszcie artykuł o Stalowe zwierz, który jest łatwy do przeczytania.

Bohdan Kubiak

Świetny post o Stalowe zwierz.

Aldona Laskowski

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Stalowe zwierz, daje dużo pewności.