Quiz z Jörgiem PilawInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Quiz z Jörgiem Pilaw. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Quiz z Jörgiem Pilaw zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Quiz z Jörgiem Pilaw i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Quiz z Jörgiem Pilaw. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Quiz z Jörgiem Pilaw! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Quiz z Jörgiem Pilaw, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Serial telewizyjny
Tytu oryginalny Quiz z Jörgiem Pilaw
Kraj produkcji NiemcyNiemcy Niemcy
Rok (lata) lipiec 2001 wrzesie 2010, listopad 2020 kwiecie 2021

Firma produkcyjna
do 2010: UFA Show & Faktyczne , od 2020: Pan P. GmbH
dugo do 2010 r.: 2530 minut, od 2020 r.: 50 minut
Odcinki do 2010: 1711, od 2020: 84

Rotacja transmisji
do 2010: od wtorku do pitku o 19:20, od 2020: od poniedziaku do pitku o 16:10
gatunek muzyczny Teleturniej
muzyka Frank Ryan Graves
Umiar Jörg Pilawa
Pierwsza transmisja 25 lipca 2001 w Das Erste

Quiz z Jörgiem Pilaw to teleturniej na ARD .

Pocztkowo, od 2001 do 2010 roku, by emitowany od wtorku do pitku w wieczornym programie pierwszego i, wedug GfK, regularnie mia okoo piciu milionów widzów. Od koca listopada 2020 r. nowa edycja emitowana jest w programie popoudniowym od poniedziaku do pitku od godziny 16:10. Ostatni odcinek na razie wyemitowany zosta 15 kwietnia.

Produkcja programu

25 lipca 2001 r. po raz pierwszy wyemitowano pierwotn wersj programu, a 7 wrzenia 2010 r. ostatni raz. 26 padziernika 2006 roku, z okazji 1000. emisji, wyemitowano jubileuszowy odcinek z podsumowaniem najwaniejszych wydarze z ostatnich piciu lat.

Nowe odcinki s emitowane od 30 listopada 2020 r. Program jest produkowany na zlecenie ARD pod kierownictwem Norddeutscher Rundfunk przez pana P. GmbH , którego Pilawa jest jednym z dyrektorów zarzdzajcych. Program moderuje Jörg Pilawa . W zwizku z pandemi COVID-19 konsekwencje nowej edycji bd pocztkowo rejestrowane bez publicznoci studyjnej. Aby zwikszy warto rozrywkow, pilawy, oklaski ze strony zespou produkcyjnego, s odtwarzane zgodnie z wasnym owiadczeniem. Podobnie jak wersja oryginalna, serial jest produkowany w studiu w Hamburgu , ale pierwsze odcinki zostay nagrane w studiach Nobeo TV w Hürth koo Kolonii .

W ramach nowej edycji 30 stycznia 2021 r. o godzinie 20:15 wyemitowano specjalny program dla celebrytów. Gomi byli aktor Hans Sigl i jego ona Susanne Sigl , Alec Völkel i Sascha Vollmer z zespou The BossHoss , bya ywiarka figurowa Katarina Witt i byy bokser Henry Maske , piosenkarka Vicky Leandros i jej córka Sandra von Ruffin oraz oboje komicy Paul Panzer i Atze Schröder . Celebryci zarobili cznie 125 000 euro, a Paul Panzer i Atze Schröder zdobyli gówn nagrod w wysokoci 50 000 euro.

Przebieg gry

Jest para kandydatów, pytania s najpierw zadawane naprzemiennie jednemu z dwóch kandydatów. Ma do wyboru cztery predefiniowane alternatywy odpowiedzi . Po podjciu decyzji o odpowiedzi drugi kandydat moe albo potwierdzi odpowied, albo j zawetowa . W takim przypadku ma moliwo wyboru innej odpowiedzi lub zamiany pytania, a nastpnie zadaje mu nowe pytanie na tym samym poziomie. Kandydatom nie wolno konsultowa si, rozmawia ze sob ani kontaktowa si fizycznie. Kada para kandydatów ma na pocztku gry cztery weta, z których jedno moe by wykorzystane jako weto wymiany w celu otrzymania nowego pytania. Alternatywnie weto giedy moe by równie wykorzystane do wybrania innej odpowiedzi, pod warunkiem, e wszystkie inne weta zostay ju wykorzystane. Jeli para kandydatów wykorzystaa wszystkie weta, tylko jeden z kandydatów moe odpowiedzie na kade pytanie.

Istnieje dwanacie poziomów zysku. Na pocztku gry dwójce kandydatów pozwolono wybra dwóch w oryginalnej wersji i jednego w nowej edycji jako tzw. poziom bezpieczestwa. Po osigniciu poziomu zysku odpowiednia kwota pienidzy jest bezpieczna, nawet jeli póniej zostanie udzielona nieprawidowa odpowied. W przeciwiestwie do programu RTL Kto chce zosta milionerem Para kandydujca nie moe jednak zrezygnowa po odczytaniu pytania. Zespó musi zatem zdecydowa przed kadym pytaniem, czy chce kontynuowa gr, czy zakoczy gr z wygran.

W nowej edycji zespó odpowiada równie na pytanie otwartego quizu na pocztku pokazu, w którym ma 10 sekund na przemylenie i moe w tym czasie konsultowa si. Jeli odpowied na pytanie jest bdna lub nie, gra natychmiast si koczy. Jeli na to pytanie zostanie udzielona prawidowa odpowied, druynie zostanie spenione yczenie, które podczas wystpu w studiu przekazuje Jörgowi Pilawie na tzw. karcie ycze i zespó moe kontynuowa gr. Jeli druyna zostanie póniej wyeliminowana przed osigniciem poziomu zysku, otrzyma przynajmniej yczenie na swojej karcie ycze, w przeciwiestwie do oryginalnej wersji i nie zostanie cakowicie pusta.

W audycji z 3 marca 2021 ponownie zmieniono zasady. Preferowane pytanie zostao zastpione rund kwalifikacyjn, w której dwie pary kandydatów rywalizuj ze sob w bezporednim pojedynku. Pytania wielokrotnego wyboru s zadawane, dopóki zespó nie odpowie poprawnie na siedem pyta. Przed odczytaniem pytania opcje odpowiedzi s wywietlane jako pierwsze. Kandydaci maj dziesi sekund na zalogowanie si do odpowiedzi. Druyna, która szybciej odpowie poprawnie w wyznaczonym czasie, otrzymuje jeden punkt. Para kandydatów, którzy jako pierwsi zdobd siedem punktów, zagra w rundzie zasadniczej. Pozostali dwaj kandydaci odpadaj z programu bez zysku. Ponadto, podobnie jak w oryginalnej wersji, w rundzie gównej mona ponownie wybra dwa poziomy bezpieczestwa.

Poziomy zysków

2001 2002 do 2010 30 listopada 2020 do 2 marca 2021 od 3 marca 2021
Pytanie ycze - - Osobiste yczenie -
1 pytanie 500 DM 500 euro 100 euro 100 euro
drugie pytanie 1000 DM 1000 euro 500 euro 500 euro
trzecie pytanie 2000 DM 2000 euro 1000 euro 1000 euro
czwarte pytanie 3000 DM 3000 euro 2000 euro 2000 euro
Pite pytanie 5000 DM 5000 euro 3000 euro 3000 euro
6. pytanie 10 000 DM 10 000 euro 5000 euro 5000 euro
7. pytanie 20 000 DM 15 000 euro 7500 euro 7500 euro
ósme pytanie 30 000 DM 20 000 euro 10 000 euro 10 000 euro
9. pytanie 50 000 DM 30 000 euro 15 000 euro 15 000 euro
10. pytanie 100 000 DM 50 000 euro 20 000 euro 20 000 euro
11. pytanie 250 000 DM 100 000 euro 30 000 euro 30 000 euro
12. pytanie 500 000 DM 300 000 euro 50 000 euro 50 000 euro

Najczciej wybierane poziomy bezpieczestwa w wersji do 2010 roku to 5000 i 20 000 euro. Najodwaniejsi kandydaci wybrali 30 000 euro jako pierwszy i 100 000 euro jako drugi poziom. Najczciej wybierane poziomy bezpieczestwa w wersji od 2020 roku to 5000 i 7500 euro. Najodwaniejsi kandydaci wybrali 10 000 euro jako kategori nagród.

Szansa

Pierwszy odcinek nowej edycji z 30 listopada 2020 r. osign udzia w rynku na poziomie 8,0 procent przy 1,02 mln widzów. Wród osób w wieku od 14 do 49 lat program osign tego dnia 4,9 procentowy udzia w rynku z 0,11 miliona widzów.

Specjalny program celebrytów z 30 stycznia 2021 r. obejrzao 5,04 mln widzów, co odpowiadao udziaowi w rynku na poziomie 16,4 proc.

Odgazienie

Gwiazdkowy quiz

Od listopada 2002 r. do sierpnia 2012 r. cz programu bya emitowana w nieregularnych odstpach czasu w gównym programie ARD jako Star Quiz , któr równie moderowa Jörg Pilawa. W kadym odcinku dwanacie celebrytów grao w parach o wartoci do 150 000 euro w szczytnym celu.

Po przejciu Jörga Pilawy do ZDF , Kai Pflaume przej prowadzenie programu w styczniu 2011 roku .

Modszy quiz z Jörgiem Pilaw

W grudniu 2007 i 2008 roku w gównym programie ARD wyemitowano kolejn odson programu jako Das Junior Quiz z udziaem Jörga Pilawy , którego moderatorem by równie Jörg Pilawa. W programie rywalizoway dzieci w wieku od 10 do 13 lat, które mogy wygra nawet 50 000 euro. Wygrane zostay wypacone dopiero po osigniciu penoletnoci.

Dziwactwa

Kandydatami na pierwsz wystaw w 2001 roku byo dwóch kolegów z pracy, którzy pracuj dla berliskiej suby sprztania miasta. Wygrali 3000 marek. Zespó ten pojawi si ponownie jako pierwsza para kandydatów w nowej edycji 30 listopada 2020 r. i wygra 5000 euro.

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Odcisk. W: Pan P. ródo 3 grudnia 2020 .
 2. O nas - Quiz z Jörgiem Pilaw. W: daserste.de .
 3. https://www.instagram.com/p/CHaLgAxFaPB/
 4. Quiz z Jörgiem Pilaw - specjalny wystp celebrytów. W: daserste.de. Dostp 31 stycznia 2021 r .
 5. Powraca klasyczny quiz: Quiz z Jörgiem Pilaw. W: Pan P. ródo 19 listopada 2020 .
 6. Wielki sukces z powrotem Quizu z Jörgiem Pilaw na razie nie jest dostpny. W: cytatnmeter.de. Dostp 31 stycznia 2021 r .
 7. Cytaty: Synny powrót Stubbe, udany równie Das Quiz mit Jörg Pilawa. W: wunschliste.de. Dostp 31 stycznia 2021 r .
 8. Gwiezdny quiz: Kronika daty transmisji. W: fernsehserien.de. Pobrano 27 lutego 2021 .
 9. Gwiazdkowy quiz. W: fernsehserien.de. Pobrano 27 lutego 2021 .
 10. Gwiezdny quiz z Kai Pflaume. W: daserste.de. Pobrano 27 lutego 2021 .
 11. Junior Quiz z Jörgiem Pilaw. W: fernsehserien.de. ródo 13 marca 2021 .

Opiniones de nuestros usuarios

Hanna Graczyk

To dobry artykuł dotyczący Quiz z Jörgiem Pilaw. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Honorata Chmielewski

Ładny artykuł z _zmienna.

Karol Osiński

Ten artykuł o zmiennej Quiz z Jörgiem Pilaw przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Darek Rak

Wreszcie artykuł o Quiz z Jörgiem Pilaw, który jest łatwy do przeczytania.

Wioletta Borowski

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Quiz z Jörgiem Pilaw i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.