Purpurowa piosenkaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Purpurowa piosenka. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Purpurowa piosenka zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Purpurowa piosenka i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Purpurowa piosenka. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Purpurowa piosenka! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Purpurowa piosenka, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Fioletowy piosenka to pierwszy hymn od homoseksualistów z 1920 roku, które zostao udzielone na czas zdumiewajcy sukces.

Kontekst historyczny

Po proklamowaniu Republiki Weimarskiej rozpocz si krótki okres poprawy dla lesbijek i gejów. To by cigy wzrost i spadek, w zalenoci od sytuacji politycznej, ale ustanowienie podstawowych praw demokratycznych i zniesienie cenzury spowodowao wzrost samooceny gejów i lesbijek , zwaszcza w miastach, a zwaszcza w Berlinie . W wyniku tej luki powstao wiele nowych stowarzysze, klubów i pubów. W 1919 roku Magnus Hirschfeld zaoy swój Instytut Seksuologii , w tym samym roku Richard Oswald nakrci Anders als die Andern, pierwszy niemiecki film o homoseksualizmie, aw 1921 roku odbya si Pierwsza Midzynarodowa Konferencja na temat reform seksualnych na podstawie seksuologii .

Powstanie

Piosenk napisao dwóch nieznanych wtedy, ale póniej cakiem znanych mczyzn. Tekst skomponowa Kurt Schwabach , który - przerwany emigracj - do koca lat pidziesitych napisa wiele popularnych przebojów m.in. dla Evelyn Künneke , Zarah Leander i Freddy'ego Quinna . Jako kompozytora podano pseudonim Arno Billing ; za nim sta Mischa Spoliansky, jeden z najbardziej utytuowanych kompozytorów kabaretowych i rewiowych Republiki Weimarskiej. Obaj nadali piosence dedykacj: Niestrudzonemu badaczowi i przyjacielowi, Dr. Dedykowane Magnusowi Hirschfeldowi .

Nuty ukazay si jesieni 1920 roku nakadem wydawnictwa Carl Schulz , które wydawao take tygodnik Przyja . Sukces by na tyle duy, e w grudniu tego samego roku pita edycja ukazaa si w kolorowym druku i po obnionej cenie.

Wkrótce firmy fonograficzne równie wyczuy biznes. O ile wiemy dzisiaj, dokonano co najmniej trzech nagra, wszystkie z najwikszych wytwórni pytowych. Kilka miesicy po zapisaniu nut na rynku pojawio si nagranie orkiestrowe z refraingujcym wokalem. Na drugiej stronie by popularny hit z Bummelpetrus , wic by sprzedawany przez wiele lat. Kolejne nagranie pochodzio z jednej z najpopularniejszych orkiestr salonowych i pytowych okresu Weimaru - Marek Weber Orchestra .

W 1921 roku ukazay si nuty do odmiany heteroseksualnej pod tytuem Bd moj on na 24 godziny (na dzie i na sodk noc) , z tekstem Richarda Barsa , nagranym nieco póniej przez Dajos Béla orkiestra .

Nagranie dwikowe z tamtego czasu z penym tekstem jest mao prawdopodobne, gdy popularne piosenki, o ile nie kojarzone byy z jakim specjalnym artyst, byy co najwyej nagrane z refraingujcym wokalem.

zawarto

Hymn skada si z dwóch zwrotek i chóru. W tytule fiolet symbolizuje kolor caego ruchu, w przeciwiestwie do drugiego ruchu lesbijek i gejów po drugiej wojnie wiatowej, gdzie od tamtej pory ró oznacza gejów, a fioletowy - lesbijek i cile zwizany ruch kobiecy w Europie .

Kto kiedy opisa cay ekstrawagancki ruch tych ludzi, którzy nie s ani czarni, ani biali, jako obraz w kolorze fioletowym , tak wic okrelenie tego delikatnego, mikkiego, na wpó niewypowiedzianego koloru zostao przeniesione na cay ruch. Mówi si o Purple Night w Berlinie, identyfikujc czonków tej kasty jako fioletowych - tak, istnieje federalna piosenka Das Lila-Lied .

- Ruth Margarete Roellig : Berliskie lesbijki , 1928, cyt. Za: Jestemy, jacy jestemy!

Pewno siebie i duma przemawiaj za stylem piosenki. Pogld Hirschfelda na gejów i lesbijki jako trzeci pe mona znale w kilku linijkach tekstu.

Pierwsza zwrotka pyta, czy kultur jest wykluczanie mdrych i dobrych ludzi, przesiknitych specjaln krwi, i zakazywanie ich przez prawo. W zdaniu zwizkowym stwierdzono, e pomimo tego wszystkiego wikszo osób dotknitych chorob jest dumna z tego, e jest inna.

Na chór wprowadza Jestemy teraz w inny sposób, ni inni, rónica okrela równie to, e nie kochasz krok w krok moralnoci, jak reszta wiata, która jest bardzo ciekawa wszystkiego niezwyke, ale potem heteronormatywny standard pozostaje tym, czego nikt nigdy nie czu jako inny.

Druga zwrotka pyta, dlaczego kto jest torturowany, aby zaakceptowa moralno otoczenia, kiedy jest si innym. Nawet groba rozczenia si i aoba po pytajcych nie zniechci gejów ani lesbijek do bycia innym. Koniec jest powicony lepszej perspektywie, która dziki narodowemu socjalizmowi zacza si powoli dopiero 48 lat póniej w Niemczech i 2 lata póniej w Austrii.

Poniewa wkrótce - uwaga - nasze soce równie bdzie wieci w
nocy
.
Wtedy wygralimy to samo prawo,
ju nie cierpimy, ale cierpielimy!

- Kurt Schwabach : Das Lila Lied in: Jestemy tym, czym jestemy!

Recepcja i krytyka

Fioletowa piosenka szybko staa si czci kultury gejów i lesbijek, czy to w maej grupie, czy na duych balach jako specjalny element programu. Pianista filmu niemego mówi, e uy go odpowiednio w opowieci filmowej Victor / Victoria . Szczególnie dziwny wystp przyniós nam Wilhelm Bendow , który na wykadzie mia ca scen wyoon fioletem i mia na sobie specjalnie uszyty fioletowy smoking. Wspóczesny list do redakcji tak opisuje piosenk: Woa o prawa czowieka, o wykupienie z niewoli i niewoli.

Wkrótce po pojawieniu si notatek w magazynie Przyja ukaza si list czytelnika o nastpujcej treci:

(Ja) pokazaem mojej matce i siostrze te wersety, które brzmi jak wiersz, nawet bez tej nawiedzajcej melodii. Matka, a zwaszcza moja siostra ucisnli mi rk i powiedzieli: Myl, e teraz ci rozumiem. Obie kobiety, które s tylko czciowo bliskie naszej sprawie i których wielka mio znalaza mnie teraz, zrozumiay mnie. ... Mój go Jan Z. powiedzia, jak bardzo tskniliby za tak pieni przymierza i buntu w Holandii, gdzie jest mniej zrozumienia ni tutaj. "

Staatsbürgerliche Zeitung skomentowa piosenki w jej wydaniu 27 lutego 1921 roku ... jednak bezwstydnie te seksualnie aberrant ludzie lubi pojawia si publicznie i jak wielkie ryzyko zanieczyszczenia stao si, zwaszcza dla naszej modziey.

Oprócz rónych nagra coverowych rónych typów i artystów, z okazji 100-lecia "Das Lila Lied", drag queen ze Schwarzwaldu Betty BBQ z Fryburga Bryzgowijskiego wydaa nowe wydanie "Das Lila Lied", które wyprodukowaa , w interpretacji zespou Hairball Remedy z Freiburga pod tytuem "Das Lila Lied - Hairball Remedy Coverversion". Sama Betty BBQ tak opisuje swój zamiar: Kady, kto usyszy t piosenk, szybko zorientuje si, jak niewiarygodne jest to, e taki tekst by moliwy 100 lat temu - midzy dwiema niszczycielskimi wojnami wiatowymi i przed nieludzk dyktatur nazistów. Fakt, e przesanie piosenki jest nadal tak samo aktualne dzisiaj, powinien by dla nas ostrzeeniem, e nasze dzisiejsze spoeczestwo moe nie by tak nowoczesne i liberalne pod kadym wzgldem, jak chce . Pod koniec 2020 roku Betty opublikowaa BBQ wraz z menaderem kulturalnym Freiburga , Sebastianem Heuselem jako duet producencki, wykona remiks wersji okadki nagra Hairball Remedy pod tytuem Das Lila Lied - Underground Remix. Jedyny jak dotd remiks Das Lila Lied zosta stworzony przez muzyka z Freiburga Redneck Jack we wspópracy z Betty BBQ i Sebastianem Heuselem. Betty BBQ mówi, e wane byo [...], aby nie zepsu Das Lila Lied ze wzgldu na remiks , ale raczej nada mu godny remiks i strój imprezowy, który niesie przesanie, a walka homoseksualistów tak nie sta si czyst powok disco beat, aby zachowa melodi, piosenk i przesanie oraz zachci suchacza do piewania razem z ruchem muzycznym, aby The Purple Song uczyni jeszcze bardziej namacalnym [].

literatura

 • Hans-Günter Klein : Rónimy si od innych, Lila Lied Micha Spoliansky'ego , w: Schwule Geschichte. Dziennik dla warsztatów historii gejów, archiwów i bibliotek , nr 2, Berlin 1998.
 • Jestemy tym kim jestemy! - Homoseksualizm zarejestrowany, cz I - Nagrania 1900 do 1936 , Bear Family Records, 2002, ISBN 3-89795-887-2 .

Dokumenty audio

 • Purpurowa piosenka . Muzyka autorstwa Arno Billinga. Tekst Kurta Schwabacha. Orkiestra ze piewem refraingowym. Homocord No. 16 191, w gór. Berlin 1921.
 • Purpurowa piosenka . Arno Billing. Marek Weber. Parlophone P.1214-II (Matr. Z 2980). Berlin, 25 sierpnia 1921 r.
 • Bd moj on przez 24 godziny (Das Lila Lied) (Arno Billing), orkiestra artystyczna Dajos Béla, primás na skrzypcach. Zastosuj Odeon AA 7 927 (Matr. XxBo 7452). Berlin, 17 grudnia 1921 r.
 • Das Lila Lied - wersja okadki Hairball Remedy - w wykonaniu zespou Hairball Remedy z Freiburga, wydana w czerwcu 2020 roku i wyprodukowana przez Betty BBQ (ISRC (wersja okadkowa) DELJ82031358, GTIN / EAN / UPC 4064832024982)
 • Das Lila Lied - Underground Remix - w wykonaniu Hairball Remedy feat. Redneck Jack & Betty BBQ , wydany w grudniu 2020 roku i wyprodukowany przez Betty BBQ & Sebastian Heusel (ISRC (Remix) DEZC62050991, GTIN / EAN / UPC 4064832342000)
 • on: Ute Lemper: Berlin Cabaret Songs (with the Matrix Ensemble), Decca - w dwóch wersjach (niemiecki / angielski), angielski tekst Jeremy Lawrence

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. www.gema.de : GEMA-Werk.-Nr.: 1770568-001, ISWC: T-800.956.726-5
 2. https://rdl.de/beitrag/schwule-welle-das-magazin-juni-2020
 3. https://betty-bbq.com/cms/das-lila-lied/
 4. https://www.srhmanagementconsulting.com/refers
 5. https://betty-bbq.com/cms/das_unternehmen_betty_bbq_travestie__entertainment/
 6. https://betty-bbq.com/cms/das-lila-lied-remix/
 7. ^ Das Lila Lied (The Lavender Song), Berlin, 1921 (piosenka o wyzwoleniu gejów / lesbijek). W: YouTube.com. ródo 17 wrzenia 2017 r .
 8. ^ Marek Weber: Purpurowa piosenka. W: YouTube.com. ródo 17 wrzenia 2017 r .
 9. Dajos Bela and Orchestra - Be My Wife przez 24 godziny. W: YouTube.com. ródo 17 wrzenia 2017 r .
 10. https://betty-bbq.com/cms/das-lila-lied/
 11. https://betty-bbq.com/cms/das-lila-lied-remix/

Opiniones de nuestros usuarios

Iza Bednarski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Purpurowa piosenka.

Cezary Panek

Ten wpis na Purpurowa piosenka sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Andrew Grochowski

Informacje o zmiennej Purpurowa piosenka są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Mikolaj Wierzbicki

W tym poście o Purpurowa piosenka dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Anita Przybysz

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.