Przecinek z SANS, SOUCI.Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Przecinek z SANS, SOUCI.. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Przecinek z SANS, SOUCI. zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Przecinek z SANS, SOUCI. i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Przecinek z SANS, SOUCI.. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Przecinek z SANS, SOUCI.! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Przecinek z SANS, SOUCI., z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Przecinek z SANS, SOUCI. to ksika Heinza Dietera Kittsteinera wydana w 2001 roku . Nosi podtytu Raport z bada z przypisami i analizuje kwesti, o co chodzi w przecinku i kropce, które znajduj si w nazwie Poczdamskiego Paacu Sanssouci , który zosta zbudowany za Fryderyka II . Ksika miaa swoje czwarte wydanie w 2011 roku.

Tre i tezy

Dochodzenie ma cechy parodii naukowej, ale ma te wyrane zainteresowanie wiedz. Opiera si na obserwacji, e nazwa zamku na centralnym ryzalicie nie jest zapisana jednym sowem ani mylnikiem (SANSSOUCI lub SANS-SOUCI). Zamiast tego jako czci nazwy uywany jest przecinek i kropka. Fakt ten nie by dyskutowany w badaniach historycznych a do ksiki Kittsteinera.

Kittsteiner zakada, e pisownia SANS, SOUCI nie jest przypadkiem i szuka moliwych powodów. Przedstawia róne moliwe rozwizania, które wydaj si nie dziaa w peni:

  • Z jednej strony Kittsteiner interpretuje przecinki i kropki jako ukryte symbole innych terminów. W skrypcie Secret Polizey hrabiego Vergennes przecinek oznacza reformatora, a punkt oznacza przyrodnika. Kittsteiner stosuje to do problematycznej relacji midzy Fryderykiem Wilhelmem I i jego synem: Fryderyk II móg odnie si do tego w zakodowanej formie, aby wyrazi swoj nienawi do swojego ojca: Sans (le) Calviniste (on est) Sans Souci (comme) Deiste , d. tj. Bez starego kalwinisty jest si beztroskim jak deista. Alternatywnie Kittsteiner tumaczy, odnoszc si do rozwoju teologiczno-filozoficznego Fryderyka II: Bez fatalizmu yje si beztrosko jako deista.
  • Z drugiej strony Kittsteiner próbuje stworzy interpretacj z pola znaczeniowego francuskiego sowa oznaczajcego przecinek, virgule. Francuskie sowo pochodzi od aciskiego virgula, którego rdze oznacza vir, a take virga, którego zdrobnienie to vir, oznacza wszystko, co ma form msk (vir: ga , Paeczki, ródka; virga: ry, prt, gazka, szczep, patyk, patyk, ródka). Jako zaamanie napisu zamka skutkowaoby to czym w rodzaju: Bez drenia, bez zmartwie. Kittsteiner postrzega to jako moliw aluzj do choroby wenerycznej u Friedricha, na któr nabawi si krótko przed lubem i która nastpnie doprowadzia do kastracji. Zasadnicze znaczenie dla tej interpretacji ma raport osobistego lekarza Johanna Georga Zimmermanna (okrutne cicie!), Któremu zaprzeczyo kilka stron. - Punkt na kocu napisu nie odgrywaby roli w proponowanym rozwizaniu.

Ksika ma 91 stron i ma 251 przypisów (ju zapowiedzianych w podtytule), które na kocu s w formie przypisów . Pomidzy stron tytuow a pocztkiem pierwszego rozdziau znajduje si notatka: Wydrukowano bez wsparcia Niemieckiej Fundacji Badawczej .

Przyjcie

Ksika Kittsteinera zostaa przyjta gównie pozytywnie i z przymrueniem oka na stronach penometraowych. Praca nie zostaa przyjta naukowo, a jeli tak, to jako pouczajca notatka na marginesie lub jako przykad naukowej satyry; samo pytanie rzadko byo ponownie podejmowane.

Prosz doda: sowa sans i souci s francuskie. Dlatego warto ocenia równie dwa znaki interpunkcyjne w jzyku francuskim. Przecinek nazywa si wtedy virgule, po niemiecku: Rütlein, Kittsteiner przedstawi to elegancko i fachowo.

Ale dlaczego nie zrobi nic z tym punktem w kontekcie tej interpretacji Sensowne jest odczytywanie tego punktu po francusku jako punkt; ne punkt oznacza wcale w starszym francuskim, wzmacniajc negacj. Nastpnie mona przeczyta napis: Bez Rütlein nie ma adnych zmartwie. Lub: Bez Rütlein nie miaby adnych zmartwie. Oba warianty maj sens w wiecie króla przedstawionym przez Kittsteinera.

wynik

Przecinek z SANS, SOUCI. Raport z bada wraz z przypisami. Manutius, Heidelberg 2001, ISBN 3-934877-08-7 (4. wydanie 2011).

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. Gustav Berthold Volz jest wyjtkiem , który omawia pochodzenie nazwy w 1926 roku: Das Sans, Souci Friedrichs des Grossen. Koehler, Lipsk 1926, s. 26 i nast.
  2. Pismo tajnej policji hrabiego Vergennes. Wittekindt, Eisenach 1793, s. 14 ; Johann Christoph von Aretin : Systematyczne instrukcje dotyczce teorii i praktyki mnemoniki. Seidel, Sulzbach 1810, s. 107 .
  3. Heinz Dieter Kittsteiner: Przecinek z SANS, SOUCI. Wydanie 4 2011, s. 41 i nast.
  4. ^ JG Ritter von Zimmermann: Fragmenty o Fryderyku Wielkim. Tom 1. Weidmann, Lipsk 1790, s. 70.
  5. Na przykad Peter Schnyder : Das Komma. Z sekretnego pochodzenia filozofii. W: Christine Abbt (red.): Punkt, punkt, przecinek, linia Gest, ksztat i znaczenie filozoficznej interpunkcji. Transcript, Bielefeld 2009, ISBN 978-3-89942-988-6 , s. 73-86, tutaj s. 85 ; Ulrich Schütte : Berlin i Poczdam. Budynki paacowe rodziny Hohenzollernów midzy innowacj a inscenizowan tradycj. W: Christoph Kampmann , Katharina Krause , Eva-Bettina Krems , Anuschka Tischer (red.): Bourbon, Habsburg, Oranien. Konkurencyjne modele w dynastycznej Europie okoo 1700 r. Böhlau, Köln / Weimar / Wien 2008, ISBN 978-3-412-20152-4 , s. 107125, tutaj s. 123.
  6. Alexander Koenina : Uczony gupiec. Satyra naukowa od czasów owiecenia. Wallstein, Göttingen 2003, ISBN 3-89244-531-1 , s. 259.
  7. Wyjtek: Johannes Bronisch: Patron Owiecenia. Ernst Christoph von Manteuffel i sie wolffianizmu. De Gruyter, Berlin / Nowy Jork 2010, ISBN 978-3-11-023314-8 , s. 62 f. Clara Frauendorf nie ma naukowego twierdzenia: Sekret przecinka o sans, souci (= fakty, tom 50). Tauchaer Verlag, Taucha 2012, ISBN 978-3-89772-212-5 .

Opiniones de nuestros usuarios

Arkadiusz Stefaniak

Artykuł o Przecinek z SANS, SOUCI. jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Anita Kowalski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Przecinek z SANS, SOUCI., jest to bardzo dobra opcja.

Sebastian Klimek

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Przecinek z SANS, SOUCI. i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Borys Rogowski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Przecinek z SANS, SOUCI..

Aldona Krzemiński

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.