Protokó dostarczania datagramówInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Protokó dostarczania datagramów. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Protokó dostarczania datagramów zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Protokó dostarczania datagramów i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Protokó dostarczania datagramów. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Protokó dostarczania datagramów! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Protokó dostarczania datagramów, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Datagram Delivery Protocol (DDP) to termin z informatyki .

Datagram Protocol dostawy jest protokó przesyania danych w AppleTalk . DDP jest porównywalny z protokoem internetowym (IP).

Name Binding Protocol (NBP), Routing Table Maintenance Protocol i Zone Information Protocol (ZIP) uywaj DDP (Datagram Delivery Protocol).

Protokó jest czci warstwy sieciowej .

adresowanie

Adresy DDP skadaj si z 2-bajtowego numeru sieci (tj. Z zakresu 0 65535) i 1-bajtowego identyfikatora wza (tj. Z zakresu 0 255). Adresowanie poszczególnych wzów jest negocjowane cakowicie dynamicznie. Router w segmencie sieci lokalnej suy jako jednostka alokacyjna dla numerów sieci.

W pierwszej wersji rodziny protokoów AppleTalk segmentowi mona byo przypisa dokadnie jeden numer sieci, jeli obecny by router; lub numer 0 bez routera. Adresowanie byo moliwe tylko dziki identyfikatorowi wza. Identyfikatory 0 i 255 maj specjalne znaczenie, dziki czemu w segmencie sieci mona zaadresowa 254 wzy. Ten tryb jest nazywany faz 1 lub sieci nierozszerzon. Kolejnym ograniczeniem byo to, e na segment sieci mona byo przypisa tylko jedn stref .

Ograniczenia te nie oznaczay adnych znaczcych ogranicze dla LocalTalk, który pierwotnie mia by jedynym medium transmisyjnym , poniewa praca z wicej ni 32 wzami nie zapewnia ju uytecznej przepustowoci danych z powodu rosncych kolizji danych .

AppleTalk Phase2 zosta stworzony, aby obej te ograniczenia. Do kadego segmentu ( zakresu kabli ) mona przypisa cay szereg numerów sieci . Identyfikatory wzów 0, 254 i 255 s zarezerwowane, wic maksymalna liczba wzów na segment wynika z liczby przydzielonych numerów sieci pomnoonej przez 253. W sieciach fazy 2 mona zdefiniowa kilka stref na segment sieci. Strefy mog mie t sam nazw w granicach segmentu.

Rodzaje pakietów

DDP zna dwa typy pakietów:

  • Krótki nagówek do komunikacji w nierozcignitych sieciach fazy 1 (5-bajtowy nagówek, 587 bajtów danych uytkownika ),
  • Rozszerzony nagówek do komunikacji w rozszerzonych sieciach fazy 2 (13-bajtowy nagówek, 587 bajtów danych uytkownika).

Opcjonalnie, rozszerzone nagówki mog by równie uywane w sieciach nierozszerzonych.

Stos protokoów AppleTalk

Protokoy AppleTalk mona podzieli na kilka warstw, które tworz stos protokoów . Protokoy mona sklasyfikowa w modelu odniesienia ISO-OSI w nastpujcy sposób :

Warstwa OSI Stos protokoów AppleTalk
7th AFP PAPKA
6th
5 zamek byskawiczny MIJA ADSP
4          ATP AEP NBP RTMP
3 DDP
2 LLAP ELAP TLAP FDDI AARP
1 LocalTalk
Sterownik Ethernet

Sterownik Token Ring

Sterownik FDDI

literatura

  • Gursharan S. Sidhu, Richard F. Andrews, Alan B. Oppenheimer: Inside AppleTalk, wydanie drugie . Wyd .: Apple Computer, Inc., wydanie drugie. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1990, ISBN 0-201-55021-0 (angielski).
  • Apple Computer Inc .: Inside Macintosh: Networking , 2nd, Addison-Wesley, 1994 , Rozdzia 1 - Wprowadzenie do AppleTalk (wersja online)

Opiniones de nuestros usuarios

Bohdan Augustyniak

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Protokó dostarczania datagramów

Sylwester Owczarek

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Protokó dostarczania datagramów jest tym, którego szukałem.