Proces hurtowni danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Proces hurtowni danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Proces hurtowni danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Proces hurtowni danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Proces hurtowni danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Proces hurtowni danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Proces hurtowni danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Proces hurtowni danych ( angielska hurtownia danych ) to proces zarzdzania i oceny hurtowni danych , który obejmuje nastpujce kroki:

  1. Akwizycja danych: oznacza wydobycie odpowiednich danych z systemów ródowych, transformacj i, jeli to konieczne, czyszczenie danych w obszarze roboczym, a take adowanie do hurtowni danych. Ten krok jest równie nazywany procesem Extract-Transform-Load (ETL).
  2. Przechowywanie danych: oznacza dugoterminowe przechowywanie danych w hurtowni danych
  3. Dostarczanie i przechowywanie oddzielnych zasobów danych wymaganych do analizy, zbiorniki danych
  4. Ocena danych poprzez analiz danych w odpowiedniej zbiorczej bazie danych lub dostarczanie dalszych systemów aplikacji

Na wszystkich etapach zintegrowane jest repozytorium , które jest dostarczane z metadanymi w szczególnoci w procesie ETL i suy w szczególnoci do analizy danych.

Zobacz te

literatura

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Tatiana Szczepaniak

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Eva Grzelak

Ten wpis o Proces hurtowni danych był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Mikolaj Mazurkiewicz

To dobry artykuł dotyczący Proces hurtowni danych. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Milena Urbaniak

Ten wpis na Proces hurtowni danych pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.