Pojemnik danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Pojemnik danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Pojemnik danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Pojemnik danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Pojemnik danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Pojemnik danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Pojemnik danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Kontener danych jest kluczowym elementem technologii kontenera danych o tej samej nazwie. Podstawow ide jest uycie atwego w uyciu, rozpowszechnianego na caym wiecie standardowego formatu JPEG File Interchange Format (JFIF) jako nowego formatu kontenera multimediów dostpnego we wszystkich systemach operacyjnych .

Z technicznego punktu widzenia kontener danych to sie danych oparta na formacie JPEG , skadajca si z obrazu, opisów obrazów, indeksowania, dowolnych plików i podpisów. Sie danych jest przechowywana jako JFIF przez cay cykl ycia i moe by obsugiwana jak normalny JFIF. Indeksowanie umoliwia wykorzystanie efektywnych mechanizmów wyszukiwania nawet przy rozlegych zasobach obrazów bez koniecznoci posiadania bazy danych.

Szczególna cecha tej technologii polega na tym, e wszelkie towarzyszce informacje s osadzane bezporednio w kontenerze danych JFIF. W szczególnoci, oprócz prostych opisów, takich jak IPTC lub Exif , XML , wideo, audio, dokumenty biurowe lub tekstowe, bezporednio w kontenerze danych mona zapisa róne formaty obrazów, takie jak RAW , wartoci skrótu, podpisy i inne wszelkiego rodzaju informacje. Obsugiwane i znacznie rozszerzone s standardy IPTC i Exif.

Poniewa sam kontener danych jest cakowicie normalnym plikiem JFIF, caa sie danych moe teraz korzysta ze wszystkich zalet tego standardowego formatu. Kontener danych jest atwy i solidny w obsudze, atwy w zarzdzaniu, dystrybucji i nadaje si do dugoterminowej archiwizacji . W ten sposób mona równie tworzy samowystarczalne archiwa, z których mona korzysta w trybie online i offline, np. B. s dostpne na dysku CD-ROM i na wielu rónych urzdzeniach.

Kontener danych mona opatrzy dowolnym podpisem . W przeciwiestwie do konwencjonalnych znaków wodnych , obraz i towarzyszce mu informacje s podpisane, informacje medialne pozostaj dostpne przez cay czas.

Technologia ta jest ju wykorzystywana do wspomagania dokumentacji obrazowej projektów budowlanych, konserwacji i rewizji w przemyle i medycynie.

Programy kryptograficzne , takie jak CrossCrypt , FreeOTFE i TrueCrypt, mog uywa kontenerów danych do przechowywania kluczowych informacji w plikach. Format pliku jest w zasadzie nieistotny.

Zobacz te

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Michal Mazur

Podane informacje o zmiennej Pojemnik danych są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Alexander Kubiak

Ten wpis o Pojemnik danych był właśnie tym, co chciałem znaleźć.