Podbite okoInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Podbite oko. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Podbite oko zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Podbite oko i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Podbite oko. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Podbite oko! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Podbite oko, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Podbite oko
Logo pierwszego numeru, lewe podbite oko

Logo pierwszego numeru, lewe podbite oko

opublikowanie
Autor (autorzy) Ulrich Kiesow , Werner Fuchs , Hans Joachim Alpers
Oryginalny wydawca Schmidt Spiele i
Droemer Knaur
Oryginalna publikacja 1984 (1. wydanie)
1988 (2. wydanie)
1992 (3. wydanie)
2001 (4. wydanie)
2006 (poprawione 4. wydanie)
2015 (5. wydanie)
Oryginalny jzyk Niemiecki
niemiecki wydawca Schmidt Spiele (do 1997),
Fantasy Productions (1997-2007),
Ulisses Spiele (od 2007)
wiat i system
gatunek muzyczny Fantazja
Swiat gry Dere ( Aventuria , Myranor , Uthuria , Rakshazar ),
Tharun
Wzniesienie si poziomowy (do 3. edycji) system zakupu
AP (od 4. edycji)
szecian W20 / W6

Das Schwarze Auge ( DSA ) to niemiecka dugopisowa gra fabularna wydana przez Ulricha Kiesowa w 1984 roku dla Schmidta Spiele we wspópracy z Droemerem Knaurem . Jest ona oparta na fantazji - gra wiatowej Aventurien e od Hans Joachim ALPERS , Werner Fuchs zosta zaprojektowany i Ulrich Kiesow.

Mechanizm gry

Ta gra jest klasyczn gr fabularn w stylu dugopisu i papieru, która przesza powane zmiany od czasu pierwszej edycji w 1984 roku. 5. edycja regulaminu jest obecnie aktualna.

Te postacie graczy s losowo generowane wedug systemu punktowego, przy czym istniej wycigi gry, kultur, zawodów i wady i zalety. Sztywne klasy postaci ju nie istniej; tworzenie postaci jest w wielu elementach podobne do systemu RPG GURPS . Cechami tymi s odwaga, spryt, intuicja, charyzma, zrczno, zrczno, konstytucja i sia fizyczna. Mog one mie wartoci od 1 do ponad 21, a dla nowo stworzonych bohaterów zwykle mieszcz si w przedziale od 8 do 14. Testy sukcesu wykonuje si za pomoc 20-ciennej koci , gdzie 1 oznacza najlepszy, a 20 najgorszy wynik.

Mechanika gry jest dopracowywana przez talenty (np. ukrywanie si czy znajomo ludzkiej natury), które nadaj postaci szczególny kierunek. Test talentów skada si z trzech testów waciwoci, wic zawsze wymagane s trzy rzuty. Umiejtno talentu (punkty umiejtnoci) moe zosta wykorzystana do zrekompensowania nadmiernych wyników. Jeli próby zakocz si sukcesem, pozostae punkty umiejtnoci niewykorzystane jako rekompensata okrelaj jako sukcesu.

System walki opiera si na atakach i parowaniach. Jeli przeciwnikowi uda si zaatakowa, ma szans udaremni trafienie rzutem paradnym. Uzupenieniem tego s tzw. manewry bojowe, które umoliwiaj np. narzucenie sobie narzuconej trudnoci ataku, zwikszenie obrae lub osabienie obrony przeciwnika. Jeszcze bardziej zoone manewry sprawiaj, e walki staj si ciekawsze i bardziej ekscytujce. System magii opiera si na indywidualnie definiowanych zaklciach, które traktuje si jak talenty. Zdolnoci czarowników s ograniczone przez energi astraln .

Podobnie jak w wielu innych grach RPG, postacie otrzymuj punkty dowiadczenia, które mona wykorzysta do poprawy ich statystyk. Istnieje kilka kryteriów okrelania tych punktów; obejmuje to na przykad autentyczne odgrywanie ról, osiganie celów, sukcesy w walce czy rozwizywanie zagadek.

wiaty gier i kontynenty

Fikcyjny wiat Dere jest domem dla gównego kontynentu Aventuria , który jest rozwijany wraz z gr od 1984 roku. Inne kontynenty, takie jak Myranor czy pusty wiat Tharun, zostay opracowane dopiero póniej lub tylko nieoficjalnie. Zazwyczaj posta gra tylko na jednym z tych wiatów gry, poniewa podróowanie midzy tymi kontynentami jest niezwykle rzadkie i trudne.

Awenturia

Aventuria to fikcyjny kontynent i fantastyczny wiat gier DSA. Kontynent ley na wiecie gry Dere i obejmuje okoo jednej czwartej powierzchni Europy . Niemniej jednak na Ziemi istniej wszystkie znane strefy klimatyczne, a take wiele rónych ras i kultur. Oprócz ludzi istniej elfy , póelfy, krasnoludy , orki , ogry , gobliny , yeti , cyklop , gobliny , wróki , olbrzymy , trolle , smoki i achaz (ludzie jaszczurki). Poziom kulturowy waha si midzy epok neolitu a renesansem , wzbogacony o elementy fantastyczne. Najwikszym pastwem jest Pastwo rodka ze stolic Gareth , podzielon feudalnie na lenna .

Niemal we wszystkich rasach istniej osoby obdarzone magi, takie jak magowie , druidzi , czarownice , szamani czy geody, dysponujce wyrafinowan magi zakl, która jednak ma wyrane granice. Historia Aventurii jest szczegóowo opracowana i ksztatowana przez epickie kampanie, takie jak Phileasson Saga, Borbarad Campaign i Twilight of the Splinter. Powrót maga Borbarada stanowi decydujcy punkt zwrotny w historii, która zawiera elementy fantasy wysokiej .

Dominujc religi jest wiara w dwunastu bogów z bogami Praios, Efferd, Boron, Firun, Phex i Ingerimm, a take w boginie Rondra, Travia, Hesinde, Tsa, Peraine i Rahja. Wci istniej pomniejsze bogowie i póbogowie oraz inne religie, m.in. B. wiara w jedynego boga Rastullaha, bliniaczych bogów Rur i Gror oraz róne religie naturalne. Boski antagonista dwunastu bogów jest bezimienny. Istnieje równie dwanacie rudy i róne inne demony.

Myranor

Myranor to bardziej egzotyczny wiat gry w porównaniu do Aventurii. Kontynent jest znacznie wikszy ni Aventuria, klimatycznie od Arktyki na pónocy po Antarktyd na poudniu i posiada niezwyk faun i flor (np. olbrzymie drzewa). Gówn populacj s ludzie, nadal yj tam liczne rasy mieszane, takie jak koty, lwy i ryboludzie. Kulturowo naley podkreli imperium, rozpadajce si imperium, liczce kilka tysicy lat. Istniej konstrukcje dne przygód, takie jak sterowce czy latajce miasta. Panteon omiu bogów pastwowych panuje, z Brajan bycia bogiem soca i porzdku.

Jako legendarny kontynent za Morzem Siedmiu Wiatrów na zachód od Aventurii, Myranor by ju znany jako Güldenland we wczesnych dniach DSA. Wedug opowieci Aventuria, znaczna cz ludzkiej osady Aventuria zacza si jako kolonizacja z Guildsland.

Tharun

Tharun to pusty wiat wymylony przez Hadmara von Wiesera . Mieszkacy mieszkaj na wewntrznych cianach kulistego wiata, soce unosi si w centrum iw cigu dnia zmienia swój kolor. Ludzie yj w królestwach wysp, z których niektóre s rozmieszczone wokó centralnego królestwa wadcy. Mieszkacy staj w obliczu niezwycionych niebezpieczestw (np. olbrzymy, potwory morskie i olbrzymy). Te zagroenia mog zniszczy cae osady i sprawi, e podró bdzie niebezpieczna. Kultura wojowników, która dy do doskonalenia swoich umiejtnoci osobistych, rozwina si jako rzdzca kasta, mistrzowie miecza.

wiat gry zosta zaprojektowany w 1987 roku wraz z rozszerzeniem DSA Professional jako bardziej egzotyczny odpowiednik Aventuriena dla bardzo dowiadczonych postaci graczy. Niezaleny zbiór zasad zosta napisany przez Ulricha Kiesowa, naley podkreli zasady wolnej magii - zupenie nietypowe dla DSA w tamtym czasie. Po opublikowaniu dwóch pudeek system zosta przerwany i kontynuowany tylko nieoficjalnie. W 2010 roku Ulisses ogosi wydanie sequela. W 2011 roku okazao si, e firma Uhrwerk Verlag bdzie pracowa nad tym wiatem gry jako licencjobiorca. W 2013 roku wraz z opisem wiata Tharun - The World of Sword Masters , po 25 latach ukaza si pierwszy nowy tom o wiecie gry.

Inne kontynenty

Rakszazar ( Riesland ) jest oddzielony od Aventurii elaznym Mieczem, pasmem górskim nie do pokonania, oraz Morzem Perowym na wschód od Aventurii i jest prawie cakowicie nieznany. Nie ma oficjalnego opracowania, ale fani sporzdzili obszerny opis.

Mao znany kontynent Uthuria ley na poudniu Dere i jest oddzielony od Aventurii Morzem Poudniowym. Gracze naszkicowali opis tego. W 2013 roku ukazay si trzy tomy "Porto Velvenya", "Kltwa Krwawego Kamienia" i "Bóg Xo'Artal" trylogii przygodowej "Zielone pieko", której akcja rozgrywa si na Uthurii.

Publikacje

Te zasady s publikowane w pudekach gier w formie ksikowej. S te opisy regionalne i tomy przygodowe . Na gówne zasady obecnej pitej edycji skadaj si tomy Rulebook , Awenturiaskie Kompendium (I II), Awenturiaska Magia (I III) oraz Awenturiascy Bogowie (I II). Istnieje równie pudeko dla pocztkujcych, z którego mona korzysta bez innych podrczników.

Objto Aventurian Compendium rozszerza podstawowy system regu i ekspertów z opcjonalnych zasad jak równie szczegóowych opcji generacji dla bohaterów, którzy nie s obdarzeni magi. Magia awenturiaska pogbia zasady magii i pozwala tworzy rónorodne postacie, które potrafi zosta zaczarowane. Aventurian Godwork jest dedykowana postaciom motywowanym religijnie i zajmuje si mitologi i kosmologi wiata Aventuria.

W cigu ponad 20 lat oficjalnie ukazao si cznie pi regularnych edycji, prawie dwa tuziny regionalnych opisów, ponad 240 tomów przygodowych i ponad 160 powieci. Ponadto co dwa miesice ukazuje si magazyn Aventurischer Bote .

historia

Aby zapozna si z histori wiata gry, zobacz: Aventuria: Historia .

Niemieccy wydawcy ksiek i gier oraz niemiecka scena fantasy byli pod wraeniem boomu na gry fabularne w postaci pióra i papieru we wczesnych latach 80-tych po sukcesie Dungeons and Dragons . Midgard bya pierwsz niemieck gr, która pojawia si w 1981 r . Obszary zainteresowa literatury fantasy, gier strategicznych i gier z figurami cynowymi , z których wyoniy si ju Dungeons and Dragons , poczyy równie Werner Fuchs , Ulrich Kiesow i Hans -Joachim Alpers , który zaczyna w latach 70. jako tumacz oraz w Fantastic Shop zaoonym w 1977 roku w brany gier. Dla Kiesowa, Fuchsa i Alpersa te hobby i orientacje zawodowe zawieray równie elementy eskapistyczne : Bylimy, e tak powiem, byymi hippisami. I bylimy niezadowoleni z rzeczywistoci ( Werner Fuchs ) Pokrewne strony Kiesow i Fuchs gray w gry RPG z In Kramer od 1978 roku, pocztkowo Tunnels & Trolls . Spdzili deszczowe wakacje w Danii w 1982 roku grajc w Dungeons and Dragons . Fuchs zarekomendowa wydawnictwo Droemer Knaur wejcie na rynek role-playing, a wraz z Kiesowem i Alpersem pod koniec 1982 roku otrzyma zlecenie przetumaczenia Dungeons and Dragons na jzyk niemiecki dla amerykaskiego wydawcy Tactical Studies Rules (TSR) . Podczas gdy wydawnictwo Fantasy Productions , zaoone przez Kiesowa, Fuchsa i Alpersa, opublikowao tumaczenie Kiesowa Tunnels & Trolls jako Swords & Demons w 1983 roku , wydawnictwo ASS opublikowao tumaczenie Dungeons and Dragons, za które odpowiada Kiesow .

Schmidt Spiele i Droemer Knaur odrzucili ofert TSR dotyczc publikacji Dungeons and Dragons ze wzgldu na wysokie wymagania finansowe zwizane z licencj . Obaj wydawcy szukali sposobu na wejcie do brany RPG: W listopadzie 1983 r. Schmidt Spiele zwróci si zatem do Fantasy Productions, firmy Fuchs i Alpers. Do kwietnia 1984 r. potrzebna jest kompletna gra fabularna z zestawem zasad, opisem wiata i licznymi ksikami przygodowymi. Klimatyczny wiat ta wraz z powizanymi zasadami, opracowany przez Kiesowa wraz z Kramerem, Alpersem i Fuchsem dla wymagania ich prywatnej gry musiay wic zosta szybko przepracowane w koncepcj nadajc si do prezentacji. A potem usiedlimy przy stole w salonie i narysowalimy kontynent Aventuria. Zosta ukoczony w dwie godziny.( Werner Fuchs )

Dzie póniej byem w pocigu do Monachium z cienkim, odrcznym notatnikiem w bagau, na którym widnia napis Aventuria wielkimi literami. Byem pewien, e Aventuria zostanie uznana za gupi i dziwaczn, ale przynajmniej nie chciaam póniej wyrzuca sobie, e nie wykorzystaam swojej szansy.

- Ulrich Kiesow : 10 lat DSA: Zdumiewajce spojrzenie wstecz. 1994.

Dzia marketingu Schmidta Spiele wymyli tytu Das Schwarze Auge i odradza Aventuri . W wiecie gry nie byo jeszcze podbitego oka , wic do wyjanienia tytuu autorzy wykorzystali Wadc Piercieni JRR Tolkiena , w którym kamienie wyroczni zwane Palantíri peniy podobn funkcj. Przede wszystkim pozycja rynkowa ówczesnego drugiego co do wielkoci niemieckiego producenta gier, firmy Schmidt, pomoga DSA osign spektakularny przeom w 1984 r., sprzedajc 100 000 podstawowych pudeek: reklama telewizyjna unikatowa w Niemczech dla dugopisowych gier fabularnych reklamowana produkty nalece do DSA, kiedy zostaa wprowadzona na rynek w poowie lat 80-tych. W przeciwiestwie do wszystkich innych gier RPG, DSA byo od samego pocztku dostpne w kadym sklepie Vedes i w kadym oddziale Karstadt .

Droemer Knaur i Schmidt Spiele zaprezentowali Das Schwarze Auge na Targach Zabawek w Norymberdze na pocztku 1984 roku . Marketing ze strony producenta zabawek zapewni dodanie materiaów do gier, które w innym przypadku byyby nieznane produktom RPG. Pierwszej edycji narzdzi mistrza , dodatkowego pudeka do podstawowej wówczas gry, towarzyszya maska mistrza : bya to cienka plastikowa maska ze skonymi szczelinami widokowymi w ksztacie nietoperza na gówki dzieci. Aby ogosi gr, do prasy trafiy równie kawaki czekolady w formie masek. Maska zostaa póniej zainstalowana jako tzw. Easter Egg w grze komputerowej Drakensang .

Pierwsza wersja podstawowej gry zostaa wycofana z rynku po dwóch tygodniach, a tekst i obrazy zostay rozbrojone, poniewa krytycy oskaryli gr o nadmiern przemoc. Droemer Knaur wkrótce wycofa si z projektu, a Schmidt Spiele kontynuowa go sam. W nastpnych latach wydano wiele moduów do gier, ksiek przygodowych, ksiek przygodowych solo i gier komputerowych . Aventurische Bote , dwumiesicznik gazeta fabularna, która dostarcza informacji na temat aktualnej sytuacji politycznej w Aventurii, równie dziaa.

Po tym, jak Schmidt Spiele zbankrutowa w 1997 roku, gr przejo Fantasy Productions, a w 2001 roku opublikowano czwart edycj podstawowych zasad. W 2004 roku DSA obchodzio swoje 20. urodziny. Po zmianie licencji na Myranor na gry Ulisses na pocztku 2007 roku przejcie zostao rozszerzone na cay system gier w kwietniu tego samego roku. Tylko powieci zostay wydane przez Fantasy Productions do lipca 2011 roku. Prawa do marki Das Schwarze Auge posiada od 2007 roku firma Significant Fantasy GbR , której udziaowcami s lub byli Werner Fuchs, Ina Kramer , Britta Neigel i Hans Joachim Alpers, którzy zmarli w lutym 2011 roku.

W angielskim tumaczeniu opublikowanym w 2003 r. zrezygnowano z dosownego tumaczenia podbite oko, poniewa w jzyku angielskim oznacza to fiolet lub niebieskie oko . Zamiast tego wybrano tytu The Dark Eye. Gra zostaa przetumaczona na jzyk francuski ( L'il noir ), woski ( Uno Sguardo nel Buio ) i holenderski ( Het Oog des Meesters ) w poowie lat 80-tych , ale wkrótce po jej wprowadzeniu zostaa przerwana; wszystkie wydania midzynarodowe zostay przerwane od 2008 roku. W przypadku pitej edycji gry tumaczenie podstawowych zasad na jzyk angielski zostao sfinansowane w ramach crowdfundingu . Od tego czasu wydawane s take tomy uzupeniajce w jzyku angielskim.

W marcu 2011 r. zespó redakcyjny DSA, który od lat 80. by zdecentralizowany i niezaleny lub dobrowolny, zosta zastpiony ma, sta redakcj w siedzibie firmy Ulisses Spiele w Waldems w powiecie Rheingau-Taunus . Oprócz zaoyciela Ulricha Kiesowa , autorzy Hadmar von Wieser , Thomas Römer , Bernhard Hennen , Jörg Raddatz , Thomas Finn , Karl-Heinz Witzko , Lena Falkenhagen i Peter Diehn , Florian Don-Schauen , Stefan Küppers , Anton Weste , Ralf Hlawatscha , Michelle Melchers , Wernera Fuchsa, Daniela Simona Richtera i Iny Kramer.

W maju 2011 r. wydawca Ulisses Spiele ogosi na warsztatach w RPC , e naby wszystkie licencje na publikacje na temat The Black Eye i e teraz moe równie uczestniczy w dalszej koordynacji filmów i gier komputerowych.

W sierpniu 2013 r. Ulisses Spiele ogosi opracowanie pitej edycji regu dla DSA na targach RPG RatCon w Unna. Wydawca stawia na aktywn pomoc graczy. Informacje zwrotne od fanów maj by rejestrowane za pomoc ankiet, postów na forach, a take Twittera i Facebooka, a wersje robocze poddawane s dyskusji. Wstpna wersja nowych zasad gry zostaa opublikowana w maju 2014 roku i bya intensywnie testowana. Wydawca nazywa t wersj zestawem zasad beta, opartym na wersjach beta programów komputerowych. W sierpniu 2015 r. na targach RPG RatCon pojawi si wreszcie nowy Zbiór zasad Das Schwarze Auge 5. Angielskie tumaczenie gównego zbioru zasad DSA-5 pojawio si w 2016 roku wraz z The Dark Eye .

Wicej produktów DSA

Fikcja

Pierwsze powieci o grze pojawiy si w 1985 roku i ukazuj si regularnie od 1995 roku. Do 2014 r. rónych wydawców opublikowao ponad 150 powieci DSA . W odsuchach po wydaniu serii DSA od 2005 roku pojawiaj si audiobooki z rónymi mówcami np. B. Axel Ludwig i Sabine Brandauer , czsto na podstawie tych powieci. Niezalenie od serii powieci wydanej w 2008 roku trzy radia DSA graj suchowisko suchowiska Europa . Co wicej, komiks DSA z bohaterami Niborem i Salkinem zosta opublikowany przez Tigerpress w 2007 roku .

Gry planszowe

W 1990 roku Schmidt Spiele wykorzysta rysunki wykonane dla publikacji DSA do zilustrowania kwartetu o nazwie Das Schwarze Auge . Schmidt sprzedawa nastpnie cztery gry planszowe dla Das Schwarze Auge w latach 1992-1994 , które byy wyposaone w stylu HeroQuest : The Castle of Terror oraz nastpców produktów Village of Horror i Valley of the Dragon , a take samodzieln gr The Bitwa Dinozaurów . W 2005 i 2006 roku Fanpro wprowadzio na rynek dwie kolejne gry planszowe, Der Weg nach Drakonia i Drachenjäger firmy Xorlosch firmy Folker Jung . Bya te gra karciana o nazwie Dark Force: Duel for Aventurias . Po publikacji poszczególnych figur cynowych dla DSA te zostay ostatecznie wczone do teraz przerwa Armalion blatem . Od 2012 roku Ulisses Spiele publikuje now gr planszow o nazwie Paths of Destiny . Gra planszowa Orkensturm zostaa wydana we wrzeniu 2015 roku, a gra Shadow of Power w 2019 roku, z dwoma dotychczasowymi rozszerzeniami, które maj podobiestwa do Risk .

Gry komputerowe

Jest te trzyczciowa seria gier komputerowych Nordland Trilogy (skadajca si z: The Blade of Fate , Star Tail i Shadow over Riva ) oraz seria gier na telefony komórkowe. W sierpniu 2008 roku ukazaa si gra komputerowa Drakensang . 12 lutego 2010 roku ukazaa si kontynuacja Drakensang , Drakensang: On the River of Time , a po niej dodatek Phileasson's Secret . Srebrny Style Entertainment opracowany od koca 2010 Herokon Online , w przegldarce - MMORPG w uniwersum DSA, który zosta zamknity, 2015. W 2012 roku firma Daedalic Entertainment wydaa klasyczn przygodówk point-and-click Satinav's Chains . 30 sierpnia 2013 roku ukaza si nastpca o nazwie Memoria . W padzierniku 2013 roku ukazaa si pena fabuy gra RPG akcji Demonicon . Strategia RPG zostaa wydana 24 stycznia 2014 roku pod tytuem Blackguards . Gra hack-'n'-slay o nazwie The Dark Eye: Skilltree Saga zostaa wydana 4 grudnia 2014 roku. 20 stycznia 2015 roku Daedalic Entertainment wydao Blackguards 2, drug cz Blackguards . Premiera komputerowej gry RPG Das Schwarze Auge: Book of Heroes stylistycznie dungeon crawler miaa miejsce 9 czerwca 2020 roku.

literatura

 • Christiane Mühlenhoff-Simon: Podbite oko. Opowie i interpretacja gry RPG fantasy . W: Fantasia - magazyn dla fantasy . Tom 95/96, EDFC, Passau 1995, ISBN 978-3-924443-79-5 .

linki internetowe

Commons : The Black Eye  - Kolekcja obrazów, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

 1. DSA-Professional Schwertmeister Set 1 w bazie danych gier Luding .
 2. Tharun pojawia si w Uhrwerku. W: Uhrwerk Verlag. 17 wrzenia 2011, dostp 3 listopada 2019 .
 3. Janine Pörschke: Wysyka od dzisiaj: zestawy kostek frakcji BattleTech, Green Hell 3, Tuzak Mortis i Tharun. W: Blog firmy Ulisses Games. 11 grudnia 2013, w archiwum z oryginaem na 17 grudnia 2013 roku ; udostpniono 3 listopada 2019 r .
 4. RatCon 2007: Sprawozdanie z warsztatów na poudniowym kontynencie Uthurii ( Memento z 6 kwietnia 2013 r. w Internet Archive ).
 5. a b c d e f g h Konrad Lischka i Thomas Hillenbrand: 25 lat Das Schwarze Auge. Odgrywanie ról z mask mistrza. W: Spiegel Online . 6 listopada 2009, dostp 3 listopada 2019 .
 6. b c d e Mark Wachholz : Pochodzenie przebieranie ( Memento z dnia 13 padziernika 2007 roku w internetowym archiwum archive.today ). W: Historia podbitego oka. Historyczny przegld najsynniejszej niemieckiej gry RPG . Od: Alveran.org , 14 lutego 2003. Pobrano 3 listopada 2019.
 7. Ulrich Kiesow: 10 lat DSA: Zdumiewajce spojrzenie wstecz. W: Aventurischer posaca , nr 50, 1994, pp 22-24. On-line ( Memento z dnia 28 padziernika 2007 w Internet Archive ) na DSA.de .
 8. a b c Ciekawostki ( Pamitka z 28 padziernika 2007 w Internet Archive ). Na: DSA.de. ródo 3 listopada 2019 r.
 9. Rysunek w: Podbite oko: Wycieczka do Aventurii . W: Spiegel Online , 20 padziernika 2009.
 10. Zobacz porównanie wariantu oryginau i wariantu rozbrojonego: Wydanie 1. ( Pamitka z 30 padziernika 2007 r. w Internet Archive ). Na: DSA.de. ródo 3 listopada 2019 r.
 11. Gry Ulisses: The Dark Eye RPG - edycja angielska. Kickstarter.com, 6 maja 2016, dostp 3 listopada 2019 .
 12. Ciemne Oko. Ulisses Spiele North America, dostp 3 listopada 2019 r .
 13. ^ Nico Mendrek: Nagranie warsztatów Ulisses Games na temat przyszoci DSA. W: YouTube . Orkenspalter-TV, 7 maja 2011, dostp 3 listopada 2019 .
 14. ulisses-spiele.de: Informacja o udziale w "DSA 5" ( Pamitka z 8 wrzenia 2013 w Internet Archive ) (plik PDF, 490 kB, niemiecki, dostp 3 listopada 2019)
 15. ulisses-spiele.de: Wydanie strony internetowej dla rozwoju DSA 5 ( Memento z 31 sierpnia 2015 w Internet Archive )
 16. Ciemne Oko na Dniu Darmowego RPG! 15 czerwca 2016, dostp 3 listopada 2019 .
 17. ^ Audiobooki w Horchposten-Verlag. ródo 3 listopada 2019 .
 18. Fantazja TiCo. W: Comicguide. ródo 3 listopada 2019 .
 19. Leonhard Bocian: Lustrzane obrazy przeszoci. Pikny, kolorowy wiat kwartetów . Books on Demand , Norderstedt 2011, ISBN 978-3-8311-0901-2 , s. 332.
 20. The Castle of Terror w bazie danych gier Luding .
 21. ^ Wioska grozy w bazie danych gier Luding .
 22. Valley of the Dragon w bazie danych gry Luding (oryginalny tytu zawiera bdn formacj dopeniacza z Drache , której Luding nie przyj).
 23. Bitwa dinozaurów w bazie danych gier Luding .
 24. Droga do Drakonii w bazie gier Luding .
 25. ^ owcy smoków z Xorlosch w bazie danych gier Luding .
 26. ^ Armalion w bazie danych gier Luding .
 27. Wysyka od dzisiaj: Paths of Destiny, Myran Monsters i inne. Ulisses Spiele, 17 padziernika 2012, dostp 3 listopada 2019 .
 28. Orkensturm - gra planszowa. Ulisses Spiele, 23 wrzenia 2015, dostp 3 listopada 2019 .
 29. Informacja prasowa Silver Style Studios na temat rozwoju Herokon Online ( Memento z 14 padziernika 2012 w Internet Archive )
 30. daedalic.de: Informacje o Memoria ( Memento z 8 lutego 2014 w Internet Archive )
 31. Matthias Dammes: DSA Adventure Memoria pojawia si bez DRM. W: Gry komputerowe. 30 kwietnia 2013, dostp 3 listopada 2019 .
 32. Oficjalna strona Demonicon ( Memento z 27 marca 2013 w Internet Archive )
 33. Tobias Simon: Daedalic przedstawia turow gr RPG. W: Gameswelt.de. 21 marca 2013, dostp 3 listopada 2019 .
 34. Cifer: Zapowied nowej gry komputerowej DSA Skilltree Saga. Nandurion, 30 listopada 2014, udostpniono 3 listopada 2019 .
 35. Czarne oko: Blackguards 2. W: blackguards2.daedalic.de. Pobrano 28 lipca 2016 .
 36. Book of Heroes to policzek wymierzony kademu fanowi DSA. 24 czerwca 2020, dostp 9 lipca 2020 .
 37. The Dark Eye: Book of Heroes na Steam. ródo 9 lipca 2020 .

Opiniones de nuestros usuarios

Mirka Urbański

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Podbite oko

Klaudia Szczepaniak

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Ernest Dziedzic

Świetny post o Podbite oko.