piewajcy, skaczcy dziób lwaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o piewajcy, skaczcy dziób lwa. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o piewajcy, skaczcy dziób lwa zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących piewajcy, skaczcy dziób lwa i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat piewajcy, skaczcy dziób lwa. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o piewajcy, skaczcy dziób lwa! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o piewajcy, skaczcy dziób lwa, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

piewajca, skaczca Löweneckerchen to bajka ( ATU 425A). Jest w dzieci i dom opowieci z braci Grimm w pozycji 88 (KHM 88). Do drugiej edycji napisano tytu Das singende, jumping Löweneckerchen .

zadowolony

Mczyzna podróuje i pyta swoje trzy córki, co powinien im przywie z wyprawy. Najstarsza córka chce pere, druga diament. Najmodsza jednak córka, która jest jego ulubienic, chce piewajcego, skaczcego lwa ( skowronka ). W drodze do domu mczyzna ma ju prezenty dla dwóch starszych córek i znajduje may kcik lwa. Jednak naley to do lwa, który najpierw domaga si ycia czowieka. Lew jednak daje mu moliwo otrzymania maego lwiego kta i zachowania ycia, jeli zostawi mu stworzenie, które najpierw spotyka w domu. Za namow niespokojnego sugi mczyzna zgadza si, ryzykujc, e jego najmodsza i najdrosza córka spotka go pierwsza. Strach mczyzny si spenia, ale córka uspokaja ojca i dobrowolnie idzie do lwa.

Ten to zaczarowany ksi, który za dnia jest lwem, a noc czowiekiem. Oboje pobieraj si i yj szczliwie razem. Kiedy jej najstarsza siostra wychodzi za m, opuszcza ma na czas uroczystoci. Jej rodzina jest zaskoczona, widzc j bezpieczn. Chce zabra ma ze sob na lub drugiej siostry. To tylko niechtne, poniewa zmienia si w gobia na siedem lat, gdy pada na niego ogie. Natomiast przygotowywany jest pokój bez okien. Ale drzwi pkaj, tak e ksi zostaje owietlony ogniem i przeksztacony.

Aby jego ona moga poda za nim (gobiem), traci kropl krwi i pióro co siedem kroków. Na krótko przed upywem terminu gob nie traci pióra ani krwi, przez co kobieta traci go z oczu. Pyta soce, ksiyc i wiatry, gdzie moe znale gobia. Soce i ksiyc nie mog wskaza jej kierunku, ale daj jej pudeko i jajko, które powinna otworzy, gdy jest w potrzebie. Nocny wiatr widzia ksicia, ponownie przemienionego w lwa, walczcego ze smokiem na Morzu Czerwonym. Wiatr wie te, jak wesprze ksicia w bitwie: jeli robak zostanie trafiony jedenastym prtem na brzegu, moe zosta pokonany. Nastpnie Lindwurm i Lion zmieniaj si, poniewa Lindwurm jest zaczarowan córk króla. Po przemianie córka króla bierze ksicia w ramiona i odlatuje z nim na gryfie.

Kobieta, która do tej pory podaa za mem, biegnie, a odnajdzie zamek, w którym przygotowywany jest lub ksicia i córki króla. W potrzebie otwiera pudeko przeciwsoneczne, a w rodku jest sukienka, któr wkada. Zazdroci córce króla i chce jej jako sukni lubnej. Moe to kupi Nie za pienidze i towary, ale za miso i krew. To pozwala zdesperowanej kobiecie spa jedn noc w komnacie ksicia. Nie zauwaa jej wizyty, poniewa dosta balsam nasenny. Przy pomocy lodu ksiyca, który zawiera kur i dwanacie zotych pisklt, pozwala jej spdzi kolejn noc z oblubiecem. Poniewa jego suga wyzna ksiciu wszystko, tym razem nie wypi eliksiru nasennego. Rozpoznaje swoj on i oboje uciekaj do domu do swojego dziecka na gryfie.

interpretacja

Löweneckerchen , zgodnie z tekstem skowronek, wyjania Walter Scherf jako maego ducha. Drzewo, w którego koronie umys, moe by uywane jako drzewo ycia, które z orzecha woskiego , z którego ponownie wyrasta ze wzgldu na ksztat zbliony do genitaliów jako symbol dojrzaej kobiety (por. KHM 65 Allerleirauh , KHM 113 dzieci dwojga królów , KHM 127 elazny piec ). W ( smok , lindworm) zwykle jest skarbiec kontroli Monster (KHM 105 , 201 , 210 ; patrz take cienia ). Powstaje ponownie podczas linienia. Z drugiej strony, skóra lwa chronica ducha jest odrzucana (por. KHM 101 Der Bärenhäuter , KHM 108 Hans mein Igel ) i wypuszcza spokojnego gobia.

Wina ojca, który nie znajduje skromnego prezentu i przekazuje córk, pocztkowo rekompensuje jej tolerancja. Po ich bdzie ambiwalencji lwa, który pojawia si tylko w nocy, towarzyszy dualistyczny obraz wa, który staje si jego drugim ja. Konstelacja relacji sugeruje pogranicze i narcystyczne zaburzenie osobowoci (por. Echo i Narcyz ), które w tej wersji przeplata si z depresyjnym obrazem wdrówki poszukiwawczej.

Bajkarscy badacze postrzegaj maestwo zwierzt jako motyw przewodni i jego koniec, gdy kobiety ami tabu. Wszystkie inne elementy pojawiaj si take w innych narracjach. Na uycie pocztku (trzy yczenia córek) prawdopodobnie wpyno Pikno i Bestia Jeanne-Marie Leprince de Beaumont , uderzenie lindworm z pewnym ogonem od króla Lindworma .

Gboka interpretacja psychologiczna Marie-Louise von Franz

Bajka zaczyna si od zwykego kwartetu ojca i trójki dzieci, tutaj mieszanej pci. Z punktu widzenia córki ojciec jest czwart, niewiadom funkcj i jako taki jest funkcjonalnym odpowiednikiem jego teraniejszoci, jej pragnienia niechci . Jako lew ten ostatni ma pocztkowo instynktown natur, która dy do wiata, symbolu oczyszczajcego erotycznego podania. Jednoczenie wydaje si nie-ludzki w wietle dziennej wiadomoci, dewaluuje jego magiczny aspekt. Poczenie skrajnych przeciwiestw zachodzi na poziomie niewiadomym i ma naturalny czas trwania, którego nie moe zakóca wiadomo wiecka, która nigdy nie moe wyj poza przeciwiestwa.

Gob jest bardziej emocjonalne, bardziej ulotne i niezrozumiae ni lew, dopóki pojcie to traci si zbyt. Soce, ksiyc, wiatr i sonecznik istniay równie w staroytnych kultach misteryjnych ; podobnie jak jajka, orzechy i dno morskie, s prawdopodobnie obrazami samego siebie. Bohaterk przenosi na koniec wiata nocny wiatr (inne wersje: wiatr pónocny, znowu czwarty, nefaste) iz powrotem cudowny ptak, czyli zachodzce tam procesy zachodz w odlegej rzeczywistoci duchowej. Rozwój wewntrznie poza czasem jani w czasie jest sukcesem dziki namitnemu demonicznemu ksiciu zwierzt, który jako pierwszy daje impuls do wiadomoci.

Von Franz zbada równie warianty. Tak wic yczenie najmodszej córki jest zrónicowane na wiele sposobów, ale zawsze jest znaczcym symbolem, na przykad kadego, kogo los jej da, nawet gdyby by to kulawy pies, wiewiórka o imieniu Smutek i Smutek , zoty wieniec, szkaratny kwiat . Tabu moe by zakazem mówienia lub zadawania pyta, albo obietnic powrotu w czasie, czekania, nie rozpoznawania go na przyjciu, nie rozmawiania z rodzicami samymi, nie wnoszenia czegokolwiek z domu, nie zapomnienia o niczym w domu, bez robienia niczego bez poprosi z wyprzedzeniem, aby nie wychodzi z domu, rzadziej zakazane drzwi (które lepiej pasuj do bajkowego typu dziewczyny-morderczyni , AaTh 312: 46 , 62a ). W wersjach inspirowanych Amorem i Psyche zazdrosne siostry namawiaj pann mod, by owietlia go wiatami. Krople wosku s nastpnie powizane z kroplami krwi. Czasami nie ma adnego zadouczynienia, albo musi dugo chodzi bez spania, zginania nóg czy wspinaczki na gór z przyspawanymi pazurami. Odkupienie prawie zawsze odbywa si, tak jak tutaj, poprzez prezenty, z których wszystkie maj zwizek z przdzeniem, tkaniem i krawiectwem. Darczycami rzadko s ich wasne dzieci. Zawsze kupuje za ni trzy noce polubne i zwykle musi go te budzi.

Równie Jobst Finke inaczej interpretuje form zwierzcia, czy to jako alienacj spoeczn w sensie nadmiernego dopasowania, impulsywnoci czy nowej witalnoci.

Porównanie motywów

Por. W Giambattista Basiles Pentameron I, 6 The Ashen Cat , II, 5 The Snake ; II, 8 May niewolnik , V, 3 Pinto Smauto , V, 4 Zoty pie , V, 9 Trzy cytryny . Zobacz Pikn i besti Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ; Gazka orzech , Oda i w i biay wilk w Ludwiga Bechsteina niemieckiej ksiki bajki (aw niemieckiej ksiki bajki Ludwiga Bechsteina od 1845 miotle ); o wiatrach na Morzu Czerwonym take bezdusznym w nowej niemieckiej bani Ludwiga Bechsteina ; o Królu Lindwurmie zob. take Siebenhaut w Nowej niemieckiej ksidze bani Ludwiga Bechsteina.

Uwagi Grimma

Bajka jest w bani dziecicych i dom Wróka z braci Grimm z drugiej czci pierwszej edycji w 1815 roku (nie istnieje. 2) w miejscu 88. wersja pochodzi z Dortchen Dziczy . Z kolekcji Grimma , obok Der Eisenofen , jest najwyraniejszym przykadem kobiety poszukujcej ma (AaTh 425) . Nawet twoja uwaga dostrzega wysok dystrybucji i wariancji, e krci si wokó Apulejusza ' Amor und Psyche i relacjonuje, e tylko wersja drukowana w pierwszej czci pierwszej edycji w 1812 roku jako Von dem Sommer- und Wintergarten (KHM 68a) i trzeci Historia z Hanöverischen :

Kruk pomaga myliwemu strzela do zwierzyny, aby córki króla mogy wyzdrowie, i prosi jedn z nich o bycie on. Najmodszy wchodzi do jego zamku. W jej sypialni jest lustro, które pokazuje, co dzieje si w domu. Kiedy pokojówka, któr przyniosa ze swoim spojrzeniem w lustrze pomimo zakazu kruka, rozdziera j i odsya pann mod. Daje jej dugopis. Musi przysiga wierno. Wymienia ubrania ze star kobiet i pracuje jako suca dla niegodziwej kobiety. Gdy praca jest zbyt cika lub mczyni j naciskaj, bierze pióro. Wic praca idzie sama, a mczyni ujawniaj si, bij si nawzajem i dzikuj jej. Po siedmiu latach odbierze j jej ksi.

W Pikno i smok z The Young American Woman (Ulm, 1765) zwierz jest smokiem, ma piercie ycze i, nie wiedzc o tym, jest córk czarodziejki. Wci wymieniasz wiele róde (w tym m.in. The Iron Furnace ). piewajce i dzwonice drzewo z kolekcji Braunschweig, które wpyno na ni, kiedy je nadaa. Wskazuj równie na upierzone elfy w powszechnym przekonaniu, które maj kropl krwi Jezusa w swoich sercach, na Parzival i na historie krasnoludów, które s wcieke z powodu zniszcze w ich ogrodach.

Nowoczesne adaptacje

 • Patricia McKillip opowiada histori jako Lew i skowronek .
 • W parodii Janoscha najmodsza córka wysya swojego ojca, a póniej wszystkich zalotników w podró dookoa wiata, gdzie w kocu zostaj zjedzeni przez lwa, dopóki mody mczyzna nie przyniesie jej puszki, której nigdy nie odway si otworzy i która podobno zawiera piewajcy, skaczcy kcik lwa poniewa musi go polubi.
 • Gertrud Fussenegger : Magiczny zamek. Bajka w rymach, do gonego czytania i odtwarzania Langen Müller, Monachium 2006 ISBN 3784430694 . Z rysunkami jej córki Ricardy Dietz .
 • W tomie mangi Grimms Manga 2 Kei Ishiyama rysuje histori jako zmodyfikowan wersj, w której lew jest synem króla królestwa soca i zosta przeksztacony w lwa przez króla królestwa ksiyca. Tokyopop , Hamburg 2009, ISBN 978-3867194815 .

Zabawy na scenie

filmowanie

Radio gra

literatura

Literatura podstawowa

 • Grimm, Brothers: Children and Household Tales. Kompletna edycja. Zawiera 184 ilustracje wspóczesnych artystów i posowie Heinza Rölleke. Pp. 437-443. Düsseldorf i Zurych, wydanie 19 1999. (Artemis & Winkler Verlag; Patmos Verlag; ISBN 3-538-06943-3 )
 • Grimm, Brothers: Children and Household Tales. Wydanie z ostatniej rki z oryginalnymi notatkami braci Grimm. Z zacznikiem do wszystkich bajek i wiadectw pochodzenia, nie we wszystkich wydaniach, opublikowanych przez Heinza Rölleke. Tom 3: Oryginalne notatki, gwarancje pochodzenia, posowie. Wydanie poprawione i uzupenione bibliograficznie, Stuttgart 1994. s. 164168, s. 480481. (Reclam-Verlag; ISBN 3-15-003193-1 )

Literatura dodatkowa

 • Scherf, Walter : Sownik bani. Tom drugi L - ZS 11221127. Monachium, 1995 r. (Verlag CH Beck; ISBN 3-406-39911-8 )
 • Röhrich, Lutz: smok, walka smoków, pogromca smoków. W: Encyclopedia of Fairy Tales. Tom 3. s. 787-820. Berlin, Nowy Jork, 1991.
 • Talo, Ion: Leo. W: Encyclopedia of Fairy Tales. Tom 8. str. 1207-1215. Berlin, Nowy Jork, 1996.
 • Meinel, Gertraud: Orzech. W: Encyclopedia of Fairy Tales. Tom 10. s. 159-164. Berlin, Nowy Jork, 2002.

Interpretacje

 • Beit, Hedwig: Kontrast i odnowienie w baniach. Tom drugi Symbolizmu bani. Wydanie drugie, poprawione, Berno 1965. s. 5292.
 • Kast, Verena: Mczyzna i kobieta w bajkach. Interpretacja psychologiczna. Wydanie 2, Monachium 1988. s. 7799. (dtv; ISBN 3-530-42101-4 )

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Scherf, Walter: Das Märchenlexikon. Tom drugi LZ. S. 1123. Monachium, 1995. (Verlag CH Beck; ISBN 3-406-39911-8 )
 2. Jobst Finke: Dreams, Fairy Tales, Imaginations. Psychoterapia i poradnictwo skoncentrowane na osobie z wykorzystaniem obrazów i symboli. Reinhardt, Monachium 2013, ISBN 978-3-497-02371-4 , s. 159161, 200201, 202.
 3. Janosch: piewajcy, skaczcy dziób lwa. W: Janosch opowiada bajk Grimma. Pidziesit wybranych bajek, opowiedzianych dzisiejszym dzieciom. Z rysunkami Janoscha. 8. edycja. Beltz i Gelberg, Weinheim i Basel 1983, ISBN 3-407-80213-7 , strony 17-24.

Opiniones de nuestros usuarios

Alan Wojciechowski

Wreszcie artykuł o piewajcy, skaczcy dziób lwa, który jest łatwy do przeczytania.

Borys Serafin

Artykuł o piewajcy, skaczcy dziób lwa jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.