Pie BernadetteInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Pie Bernadette. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Pie Bernadette zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Pie Bernadette i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Pie Bernadette. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Pie Bernadette! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Pie Bernadette, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Pie o Bernadette to 1941 powie przez Franz Werfel , która opisuje ycie w Bernadette Soubirous w Lourdes .

Uwaga wstpna

Uciekajc przed narodowymi socjalistami, Franz Werfel i jego ona Alma znaleli schronienie w Lourdes latem 1940 roku przez kilka tygodni, zanim zdoali uciec przez Pireneje i dalej do Ameryki. Franz Werfel pisze w przedmowie do powieci, e w ten sposób pozna cudown histori dziewczynki Bernadette Soubirous. W swojej wielkiej udrce pewnego dnia zoy przysig: kiedy dotar do zbawczego wybrzea Ameryki, pierwsz rzecz, któr zrobi, zanim wykona jakkolwiek inn prac, byo zapiewa pie Bernadety najlepiej, jak potrafi:

Odwayem si zapiewa pie Bernadette, chocia nie jestem katoliczk, ale ydówk. Odwagi do podjcia tego przedsiwzicia daa mi duo starsza i duo bardziej niewiadoma przysiga. W dniach, w których pisaem pierwsze wersety, przysigaem sobie, e zawsze i wszdzie bd gloryfikowa w moich pismach bosk tajemnic i ludzk wito - niezalenie od wieku, który odwraca si od tych ostatecznych wartoci z kpin, zoci i obojtnoci. naszego ycia .

Bdc w Ameryce, Werfel napisa powie w zaledwie pi miesicy. Stao si najbardziej komercyjnym dzieem Werfela.

powicenie

Ksika jest dedykowana Manonowi Gropiusowi . Bya dzieckiem Almy Mahler-Werfel i jej drugiego ma Waltera Gropiusa . Dziewczyna zmara na polio w 1935 roku po tym, jak Alma Mahler-Werfel i Franz Werfel opiekowali si ni z oddaniem przez prawie rok. Alma Mahler, która miaa ju dwie córki z pierwszego maestwa z kompozytorem Gustavem Mahlerem i jedna z nich równie zmara wczenie, bardzo kochaa swoje trzecie dziecko i mino wiele lat, zanim zdoaa przezwyciy swoj mier.

wtek

Bernadette Soubirous jest najstarszym dzieckiem maestwa Soubirous, które po utracie myna znalazo schronienie w byym wizieniu miejskim w wielkiej potrzebie finansowej. Bernadette cierpi na astm i dlatego czsto jest nieobecna w szkole. Po szukaniu drewna ze swoj modsz siostr i koleank ze szkoy Bernadette zostaje sama w pobliu rzeki Gave de Pau . Miejsce to jest uywane jako rodzaj wysypiska tego miejsca i nazywa si Massabielle. Nagle i nieoczekiwanie w niszy groty pojawia si pikna dama. Ma na sobie bia sukienk z niebieskim paskiem. Jest boso i ma zot ró na kadej stopie. Kiedy Bernadette nastpnego dnia znów widzi pani, marzy o tym, by wrócia na nastpne pitnacie dni.

Franz Werfel opisuje teraz kolejno objawie Massabielle. Bernadette pozostaje obojtna na pochway i krytyk, ale jej pragnienie ponownego zobaczenia pani pozostaje przytaczajce. Podczas jednego z objawie dama zleca Bernadetcie poszukiwanie róda w Massabielle. I rzeczywicie jest woda o cudownym dziaaniu, która przyciga ludzi z bliska i daleka.

Jako moda kobieta, Bernadette wstpi do klasztoru Saint-Gildard z Sióstr Miosierdzia w Nevers , gdzie mistrz pocztkujcy Mre Vauzous, który by jej nauczycielem religii w Lourdes, byo nkane przez wtpliwoci co do nadprzyrodzonego charakteru objawie i godnoci Staje si prosta dziewczyna. Bernadette umiera na grulic koci w wieku 35 lat. Ostatni rozdzia powieci, The Fiftieth Ave , bdcy aluzj do róaca , opowiada o kanonizacji Bernadette Soubirous w Rzymie.

Prawa autorskie

Piosenka Bernadette znajduje si w domenie publicznej w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2016 r .

filmowanie

Radio gra

W 1959 roku Bayerischer Rundfunk , w reyserii Heinza-Güntera Stamma, na podstawie powieci Werfela, wyprodukowa Das Lied von Bernadette jako suchowisko pod redakcj Freda von Hoerschelmanna i Richarda Millera z Solveig Thomas jako Bernadette, Walter Richter jako François Soubirous i Edith Schultze -Westrum jako jego ona Louise. Dwie inne wersje radiowe zostay wyprodukowane jako dwuczciowe serie.

literatura

  • Franz Werfel: Pie Bernadette [powie]. W: Prace zebrane w poszczególnych tomach , Fischer- Taschenbuch 9462, Frankfurt nad Menem 1991 i nast., ISBN 3-596-29462-2 .
  • Swetlana Gorbacevskaja: Werfel Pie Bernadety. Strategie analizy tekstu w ramach przygotowa do tumaczenia . W: Martin A. Hainz, Edit Király, Wendelin Schmidt-Dengler: Midzy jzykami w ruchu . Sympozjum byych stypendystów Werfel powicone zagadnieniom przekadu i transferu kulturowego w dniu 21/22. Maj 2004 w Wiedniu. Praesens, Wiede 2006, ISBN 978-3-7069-0361-5 .

linki internetowe

  • Angelika Ebrecht: Prawda, zudzenia i cuda - O psychoanalitycznej psychologii spoecznej wiary w cuda na przykadzie powieci Franza Werfela Pie Bernadety .

Opiniones de nuestros usuarios

Wladyslaw Makowski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Joanna Sadowski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Pie Bernadette, jest to bardzo dobra opcja.

Jacek Sowiński

To dobry artykuł dotyczący Pie Bernadette. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Magdalena Tomczak

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Pie Bernadette pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Pie Bernadette tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.