Perfumy, historia mordercyInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Perfumy, historia mordercy. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Perfumy, historia mordercy zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Perfumy, historia mordercy i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Perfumy, historia mordercy. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Perfumy, historia mordercy! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Perfumy, historia mordercy, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Perfumy, historia mordercy
Kraj produkcji Niemcy , Hiszpania , USA
Oryginalny jzyk jzyk angielski
Rok wydania 2006
dugo 147 minut
Klasyfikacja wiekowa FSK 12
JMK 14
Prt
Dyrektor Tom Tykwer
scenariusz Andrew Birkin
Bernd Eichinger
Tom Tykwer
produkcja Bernd Eichinger
muzyka Reinhold Heil
Johnny Klimek
Tom Tykwer
aparat fotograficzny Frank Griebe
skaleczenie Alexander Berner
zawód

Perfumy - historia mordercy to thriller z 2006 roku w reyserii niemieckiego reysera Toma Tykwera, oparty na powieci Patricka Süskinda pod tym samym tytuem . Zosta wyprodukowany midzy innymi przez Constantin Film , Castelao Producciones SA, Nouvelles Éditions de Films i VIP 4 Medienfonds. Otwarto go w kinach w Niemczech 14 wrzenia 2006 roku. Z budetem ponad 50 mln euro jest jedn z najdroszych niemieckich produkcji filmowych.

wtek

Francja w XVIII wieku: mody czowiek z miasta Grasse na poudniu Francji zostaje wycignity ze swojej celi w lochu na balkon ratusza, przed którym rozgniewani mieszkacy czekaj na rynku na wyroki mierci za wielokrotne morderstwa by przeprowadzane.

Wspomnienie prowadzi do bestialskiego mierdzcego targu w Paryu , gdzie 17 lipca 1738 r. Sprzedawca ryb rodzi syna pod jej stoem sprzedaowym. Matka nie opiekuje si nim, zostawia go nagiego i bez nadzoru w mietniku i podejrzewa, e jest pó lub martwy, jak wiele jej wczeniejszych dzieci. Ale kiedy dziecko, obudzone smrodem otoczenia, nagle zaczyna krzycze, a gocie targu odkrywaj zakrwawione zawinitko, matka na próno próbuje uciec przed oburzonym tumem. Jest oskarona o usiowanie zabójstwa dziecka , skazana na zawieszenie si i stracona.

Dziecko trafia do pastwowej opieki jako sierota , zostaje ochrzczone i otrzymuje imi Jean-Baptiste Grenouille. Trafia do domu Madame Gaillard, zastpczej matki, która za opat przyjmuje przybrane dzieci. Kiedy jeden z domowników podchodzi rk do dziecka, aby sprawdzi, czy jeszcze yje, nagle chwyta go za palec wskazujcy, mocno go cignie i zaczyna go intensywnie wcha. Niemowl wydaje si dzieciom przeraajce i postanawiaj udusi maego Grenouille'a kocem. Ale znowu staje si zauwaalny, krzyczc gono, aby Madame Gaillard moga go uratowa w sam por. Wic dorasta, starzeje si i otwiera wiat prawie wycznie poprzez swój zmys wchu . Wkrótce uwiadamia sobie swój wielki talent do wychwytywania i rozróniania zapachów nosem z wikszej odlegoci. W wieku szeciu lat otworzy ju swoje otoczenie wchowe w najdrobniejszych szczegóach.

W wieku trzynastu lat Madame Gaillard sprzedaa go brutalnemu garbarzowi Grimalowi. Po tym, jak daa Grenouille i jest szczliwa, e pozbya si tego tajemniczego, dziwnego chopca, wkrótce potem dwóch zodziei poderno jej gardo w alejce.

Po tym, jak Grenouille ju dawno sprawdzi si w garbarni, pozwolono mu dostarczy swoje towary do miasta. Na ulicach Parya spotyka wszechwiat zapachów. Zmys wchu Grenouille'a poprawia si i odkrywa, e szczególnie pociga go zapach modej dziewczyny, która sprzedaje liwki mirabelki . Grenouille poda za dziewczyn, jest przestraszona i chce krzycze, ale on zakrywa jej usta, bo w tej chwili przechodz przechodnie i grozi wykrycie. Kiedy wkrótce potem rozlunia rk z jej ust, widzi, e mimowolnie udusi dziewczyn. Rozbiera j, apczywie chonie nosem zmarego i wpada w wielk rozpacz, gdy zdaje sobie spraw, e jej zapach znika wraz z jej mierci. To wtedy rodzi si w nim pragnienie, aby móc dugo utrzymywa lotne zapachy.

W tym czasie odnoszcy sukcesy perfumiarz Pelissier wprowadzi na rynek perfumy o nazwie Amor i Psyche . W rezultacie jego konkurent, wysuony woski perfumiarz Giuseppe Baldini, otrzyma od hrabiego Véramont zlecenie stworzenia nowego zapachu, który powinien by równie dobry jak Amor and Psyche. Baldini wycofuje si do swojego laboratorium, aby skopiowa zapach, czerpic inspiracj z fiolki, któr jego rywal ju potajemnie zdoby. Próbuje dowiedzie si, które esencje s w nim ukryte i uchwyci ich mieszank i formu, ale mu si to nie udaje.

W tym momencie pojawia si Grenouille i otrzyma zadanie dostarczenia przesyki skóry do Baldiniego. Grenouille od razu wyczuwa, e Baldini eksperymentowa z Amorem i Psyche i proponuje, e zrobi to dla niego. Baldini pocztkowo reaguje arogancko i lekcewaco. Wreszcie daje szans Grenouille'owi, poniewa jest przekonany, e to si nie powiedzie i chce go nauczy. Grenouille lekceway wszystkie zasady sztuki podczas produkcji, ale udaje mu si od razu zmiesza zapach Kupidyna i Psyche. Baldini jest tym zdumiony - i wyranie przygnbiony faktem, e jest wyranie gorszy od nowo przybyego. Grenouille stworzy wtedy nawet znacznie ulepszon wersj perfum. Jednak Baldini jest zbyt zdezorientowany, aby o tym myle. Podczas spaceru Grenouille prosi go, aby pozwolono mu odby z nim praktyk, aby móg nauczy si konserwowa zapachy. Baldini, wci oszoomiony, odkada decyzj.

Dopiero po odejciu Grenouille Baldini spokojnie wypróbowuje nowe perfumy - i jest przytoczony. Pojawia si nastpnego dnia w Grimal i kupuje Grenouille za 50 franków. Nawet Grimal nie moe cieszy si t wyprzeda przez dugi czas: po wizycie w karczmie potyka si po pijanemu, uderza si w gow i wpada do Sekwany .

Grenouille pomaga sprzedawcy perfum Baldiniego w jego talencie do tworzenia pomysowych perfum, aby odzyska nowy blask. Od swojego nauczyciela zdoby wiedz o harmonicznych akordach zapachów i pozna legend o pewnych doskonaych perfumach, których 13 istoty nigdy nie udao si ustali. Dowiaduje si równie, jak uywa destylacji do trwaego wychwytywania zapachów. Nastpnie na próno próbuje destylowa zapachy ze szka, miedzi, a nawet kota Baldiniego. Baldini jest przeraony i wyjania mu, e nie mona wszystkiego destylowa. Grenouille - którego celem wci jest uchwycenie wszystkich lotnych zapachów - jest zszokowany t wskazówk i zachoruje. Baldini opowiada mu przy óku o miecie Grasse na poudniu Francji, w którym pracuj najlepsi perfumiarze na wiecie i znaj sekret utrwalania zapachów poprzez enfleurage . Dziki tej nadziei Grenouille dochodzi do siebie po chorobie i opuszcza Pary z listem czeladnika, który napisa dla niego Baldini - w zamian za 100 nowych formu perfum.

Podobnie jak Madame Gaillard i Grimal, Baldini nie cieszy si zbyt dugo ze swojego lukratywnego handlu: nastpnej nocy jego dom, który znajdowa si na mocie nad Sekwan, zawali si i pochowa go, jego on i cay dobytek w rzece.

Tymczasem Grenouille przemieszcza si rano na poudnie. Na Plomb du Cantal , górze w Masywie Centralnym , Grenouille odkrywa jaskini, w której osiada w cakowitym odosobnieniu przez dugi czas. Z dala od wszystkich niepokojcych zapachów wiata zewntrznego, ku swojemu przeraeniu odkrywa, e nie ma wasnego zapachu.

Kontynuuje podró do Grasse, zostaje wyprzedzony przez powóz z dziewczyn w drodze i zauwaa w niej zapach równie pyszny, jak zapach zabitego sprzedawcy liwek mirabelki w Paryu. Grenouille poda za swoim zapachem Grasse do swojego domu. Coraz bardziej porywany jej zapachem, dowiaduje si równie, jak si nazywasz: Laura Richis.

Udaje mu si znale prac jako czeladnik w maej wytwórni perfum wdowy Arnulfi i jej czeladnika Dominique Druot. Tutaj Grenouille uczy si sztuki enfleurage: dziki temu w kocu ma rodki, aby móc zachowa zapachy pachncych dziewczt.

Próbuje osign ten cel, nikogo nie zabijajc: aby to zrobi, paci prostytutce, aby moga pozby si jej zapachu. Jednak jest to coraz bardziej zniesmaczone dziwnym zachowaniem Grenouille'a i tustym procesem. Kiedy w kocu chce uciec, Grenouille j zabija. Odcina jej wosy, aby uzyska optymalny efekt enfleurage i przeprowadza zabieg na jej jeszcze ciepym ciele. Udaje mu si to: po raz pierwszy potrafi uchwyci zapach dziewczyny.

Odtd Grenouille celowo przemierza okolice Grasse jako morderca. Zabija go coraz wicej dziewczt, które póniej znajduj nagie i yse. Chce wydoby z ich zapachów trzynacie esencji, które posu za podstaw dla perfekcyjnych perfum.

Opinia publiczna jest zbulwersowana morderstwami. Kiedy nawet godzina policyjna nie moe powstrzyma zabijania, wzywany jest biskup, aby ekskomunikowa nieznanego morderc . Podczas ceremonii w pobliskim miasteczku zapowiadane jest aresztowanie domniemanego sprawcy. Jednak jego zeznanie zostao uzyskane podczas tortur i dlatego zawiera sprzecznoci. Tylko Antoine Richis, ojciec Laury, zauwaa te niespójnoci i nie ufa pokojowi. Stawia si w pozycji mordercy i dochodzi do wniosku, e musi to by kolekcjoner piknych dziewic, których Laury, jako najpikniejszej dziewczyny na wiecie, wci brakuje w jego kolekcji.

Prowadzony przez panik Richis organizuje wycieczk do Grenoble, aby polubi Laur, aby nie pasowaa ju do planu upów mordercy. Do lubu dla jej bezpieczestwa naley j zabra do klasztoru. Grenouille poda za ojcem i córk. Pomimo dywersyjnych manewrów Richiego udaje mu si zlokalizowa Laur w gospodzie i zabi j. W ten sposób udaje mu si zachowa i ukra jego zapach, 13. skadnik jego esencji, za pomoc enfleurage.

Wkrótce po tej zbrodni zosta wytropiony i wzity do niewoli. Nie ujawnia jednak motywów swoich morderstw funkcjonariuszom organów cigania. W sali tortur wyznaje po prostu, e potrzebowa dziewczt. Zostaje skazany i ma zosta stracony 17 kwietnia 1766 roku. Zgodnie z okropnoci jego czynów, zostaje naoona kara: wszystkie jego koci, przywizane do drewnianego krzya, maj zosta zmiadone cikim elaznym prtem. Nastrój przeciw niemu jest tak gorcy, e wszelkie skdind zwyke akty aski [...] kata s wyranie zabronione.

Realizacja zmienia si w swoje przeciwiestwo, poniewa Grenouille potrafi wzbudzi sympati i mio publicznoci do niego (a potem do siebie nawzajem) za pomoc swoich doskonaych perfum. Ogarnici czuym uczuciem modzi i starzy rozbieraj si i zakochuj w miosnej orgii u stóp anioa Grenouille'a. Nawet Richis, po prostu nienawidzcy bezlitosnej zemsty, przytula morderc swojej córki, nazywa go swoim synem i ze smutkiem prosi Grenouille'a o przebaczenie. Wobec ogólnego braterstwa wspomina tsknie dawn mirabelk, wreszcie odwraca si z paczem i o wicie opuszcza miasto.

Nieco póniej na jego miejscu zosta stracony niewinny perfumiarz Dominique Druot, który przyzna si do swoich domniemanych czynów podczas tortur po tym, jak w jego szopie znaleziono ubrania i wosy Grenouille'a zabitych dziewczt.

Grenouille wraca jednak do rodzinnego targu w Paryu, gdzie noc udaje si do najbiedniejszych z biednych i rozlewa reszt perfum na oczy. Równie tutaj kóccy si i kóccy si bezdomni s tak podnieceni miosnymi perfumami Grenouille'a, e rzucaj si na niego entuzjastycznie i zjadaj go cakowicie, a pozostanie tylko jego ubranie, które inni ludzie zabieraj nastpnego dnia.

Historia pochodzenia

Film oparty jest na powieci pod tym samym tytuem autorstwa niemieckiego pisarza Patricka Süskinda . Kiedy zosta opublikowany w 1985 roku, Das Parfum zyska uznanie krytyków i czytelników, a pod wzgldem wiatowego sukcesu porównywano go do In the West Ericha Marii Remarque (1928/29). Powie pozostawaa na listach bestsellerów przez dziewi lat i do tej pory sprzedaa si 20 milionów razy. Filmow adaptacj materiau zainteresowao si wielu znanych reyserów, takich jak Martin Scorsese i Milo Forman . Z projektem kojarzone byy równie nazwiska takie jak Ridley Scott czy Tim Burton , ale Patrick Süskind dugo waha si, zanim sprzeda prawa filmowe do swojej powieci.

W 2001 roku Süskind ostatecznie przekaza prawa do filmu Das Parfum za okoo dziesi milionów euro niemieckiemu reyserowi i producentowi Berndowi Eichingerowi , który pracowa nad projektem od kilku lat. W swoim scenariuszu do filmu Helmuta Dietla Rossini (1997) Süskind odzwierciedla to: Bohater filmu niezwykle niemiaego autora (w tej roli Joachim Król ) odmawia zrobienia filmu ze swojej ksiki za due pienidze. Producent (w tej roli Heiner Lauterbach ) zosta stworzony przez Süskinda niemal jako obraz Eichingera.

Pre-produkcji filmu trwao dwa i pó roku. Eichinger zdecydowa si wyreyserowa Toma Tykwera, który dokona przeomu w 1998 roku w Run Lola Run . Scenariusz do filmu Tykwer napisa wspólnie z Eichingerem, wspóproducentem Andrew Birkinem i scenarzyst Caroline Thompson . Podczas gdy znani aktorzy, tacy jak Dustin Hoffman i Alan Rickman, odgrywaj role drugoplanowe, raczej nieznany brytyjski aktor teatralny i filmowy Ben Whishaw zosta zatrudniony do gównej roli Jeana-Baptiste'a Grenouille'a . Pierwotnie aktorzy Leonardo DiCaprio i Orlando Bloom byli uznawani za gówn rol w Grenouille. Dla Whishaw posta bya szczególnym wyzwaniem, poniewa jako geniusz wchowy jest uzaleniona gównie od gestów i mimiki. Podobnie jak w powieci, Grenouille nie ma prawie adnego tekstu do przemówienia w filmie.

Filmowanie rozpoczo si 12 lipca 2005 roku i zakoczyo si w cigu 67 dni od zdj w padzierniku tego samego roku. Lokalizacje filmowe obejmoway Bavaria Film w Monachium i Prowansj we Francji , gdzie powie Süskinda jest czciowo osadzona, a przedprodukcja rozpocza si ju w czerwcu 2005 roku. Te sekwencje, które odbywaj si w Paryu na pocztku powieci powstay w Barcelonie , Hiszpania . Aby jak najwierniej odwzorowa XVIII-wieczny Pary, potrzeba byo 17 ton wntrznoci ryb, gliny, somy oraz 260 pracowników i sto rónych motywów filmowych. Film zosta równie nakrcony w Gironie w Hiszpanii , gdzie krcono niektóre sceny rozgrywajce si w Grasse. Wedug Bernda Eichingera materia filmowy by krcony przez prawie 30 godzin. Prace nad projektem i zdjciami trway trzy lata.

Koszt produkcji Perfum - The Story of a Murderer szacuje si na okoo 60 milionów euro, chocia pierwotnie szacowano go na 47 milionów euro. Produkcja na du skal bya równie wspierana finansowo przez Filmstiftung Nordrhein-Westfalen (ok. 750 000 euro), FilmFernsehFonds Bayern (ok. 1,6 mln euro) oraz Bavarian Bank Fund (BBF) i Filmförderungsanstalt (ok. 1 mln euro za sztuk). Patronka z FC Basel , Gisela Oeri , mówi si, e przyczyni si dziesi milionów franków szwajcarskich do kosztów produkcji.

to

 • Muzyka filmowa do Perfumy - historia mordercy bya grana przez pi dni w Brandenburskim Teatrze przez mieszczc si tam Brandenbursk Orkiestr Symfoniczn i nagrana na kilku ciekach dwikowych przez inyniera dwiku Wolfganga Loosa , profesora Uniwersytetu Artystycznego w Berlinie . Przetwarzanie kocowe odbyo si w Loos ' Traumton -Studio w Berlinie-Spandau . Jednak dua cz cieki dwikowej zostaa póniej ponownie nagrana przez Berliner Philharmoniker pod dyrekcj Simona Rattle .
 • Wród innych dyrektorów, którzy zostali wymienieni za projekt, byli midzy innymi. take francuscy reyserzy Jean-Jacques Annaud i Jean-Pierre Jeunet . Wedug doniesie medialnych Amerykanin Julian Schnabel napisa scenariusz, w którym Johnny Depp mia by Grenouille'em . Ponadto Klaus Kinski by zainteresowany adaptacj filmow pod koniec lat 80.
 • Niemieckie pyty DVD do wypoyczenia i zakupu s wyposaone w nowy rodzaj ochrony przed kopiowaniem , co moe prowadzi do problemów z odtwarzaniem na wielu komputerach i samodzielnych odtwarzaczach DVD. W zwizku z tym pyta DVD nie jest ju w peni zgodna ze standardami DVD.
 • Na razie niemiecka edycja HD DVD zostaa wydana wycznie w 2006 roku . Pyta Blu-ray zostaa równie wydana póniej.
 • Opis audio filmu powsta w 2007 roku i mona równie znale na pycie DVD. Opisy obrazów mówi Uta-Maria Torp.
 • Na filmie bya Sissel Tolaas wraz z ich firm IFF .
 • W filmie nie poruszono czterech obszernych fragmentów ksiki: pobytu u ojca Terriera, dugiej krytyki Baldiniego starych dobrych czasów oraz spotkania z markizem de la Taillade-Espinasse i ogldania Laury Richis bawicej si w ogrodzie, który jest zastpiony przejedajcym wózkiem.

synchronizacja

Przyjcie

Opinie

Leksykon filmów midzynarodowych stwierdzi: Z jego adaptacji filmowej, reyser Tom Tykwer uda si tworzc wizualnie rozrywk, e podobnie jak powieci koncentruje si przede wszystkim na poyskujce powierzchni materiau, podczas gdy postacie historyczne i ta s przedstawione, ale nie pogbi. Kreatywna doskonao i zmysowo filmu sprawiaj, e nie ma dugoci .

Katja Nicodemus oceniaa dla Die Zeit : To moga by wielka kicz opera, ponura historia Leichenfledderer, brutalny film o seryjnym mordercy. To dziwniejsze, e Eichinger i Tykwer woyli tyle wysiku w stworzenie tak statecznego dziea, filmu, który po wyjciu z kina kurczy si do kilku miejsc w muzeum kostiumów .

Wedug Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung , Ben Whishaw by niezym wyborem jako Grenouille: niezbyt przystojny, niezbyt szorstki - i niestety bez cienia demonii [...] Perfumy na pierwszy rzut oka robi potne wraenie, wida jego walory wystawowe i zanikaj ju w rodkowej nucie, gdy ustpi pierwszy ikonoklazm; staje si stateczny i bezpodny w caym swoim bogactwie. To, co pozostaje nut bazow, czyli dostojna nuda, to solidny, nowatorski standard adaptacji .

Fakty krytykoway podobny punkt: portret Grenouille jest pomniejszony w porównaniu z ksik (Schaul wird Liebeskasper) i e posta gównego bohatera zostaa uszkodzona - w ksice Grenouille jest bezkompromisowo nienormalny - ale w film rozgrywa si, czy midzy Grenouille'em a jedn z zabitych przez niego dziewic powstanie mio. Tykwer uzasadnia to preferencjami publicznoci.

Inni krytycy mówi o literackiej adaptacji filmowej, która wydaje si genialna w swoim wygldzie, pozostaa w duej mierze wierna oryginaowi, ale mimo to pokazuje ogóln trudno: mianowicie, e kinowe przetwarzanie bestsellerów jest zawsze interpretacj oryginau i nieuchronnie ma wiele do zaoferowania Tre zostaa utracona. Czasami take bardzo centralne aspekty .

Liczby goci

Gocie po latach
kraj 2006 2007 2006 i 2007
Niemcy 5.480.600 108,542 5,589,217
Hiszpania 1,184,849 179,542 1,364,391
Francja 921.920 - 921.920
Austria 598,884 1,588 600,472
Wochy 531.188 2480 533,668
Polska - 503,788 503,788
Szwajcaria 389,259 909 390,168
Wielka Brytania 163,671 212.068 375,739
Stany Zjednoczone - 312.122 312.122
Belgia 204.251 15,510 219,761
Holandia 103,480 108,619 212.099

W Niemczech film trafi do kin 14 wrzenia 2006 roku i od razu znalaz si na szczycie list przebojów z okoo milionem widzów w weekend otwarcia. W niemieckojzycznej Szwajcarii , gdzie film trafi do kin tego samego dnia, 53 000 sprzedanych biletów wystarczyo na pierwsze miejsce, aw Austrii (start: 15 wrzenia) udao mu si równie obj prowadzenie z ok. 131 000 widzami. W cigu roku film obejrzao prawie 5,6 miliona widzów w Niemczech. Dziki temu jest to jeden z 20 niemieckich filmów odnoszcych najwiksze sukcesy w niemieckich kinach . (Liczenie widzów w niemieckich kinach odbywa si od 1968 roku). Film mia ponad 11,6 miliona widzów w caej Europie. Zdecydowanie najwikszy sukces odniós w Hiszpanii (niecae 1,4 miliona) i Francji (dobre 900 000 widzów). W Stanach Zjednoczonych odnotowano 312 000 odwiedzajcych. Film zarobi na caym wiecie ponad 135 milionów dolarów.

Nagrody

2006:

2007:

literatura

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. ^ Certyfikat wersji dla Pachnido - Historia mordercy . Dobrowolna samoregulacja brany filmowej , sierpie 2006 (PDF; numer testu: 107 061 K).
 2. Wiek ocena dla Pachnido - Historia mordercy . Modzieowa Komisja ds . Mediów .
 3. Szwajcarska premiera Das Parfum. Nachrichten.ch
 4. Perfume - The Story of a Murderer w Hörfilm bazy z Hörfilm e. V.
 5. Perfumy - historia mordercy. W: Lexicon of International Films . Serwis filmowy , dostp 2 marca 2017 . 
 6. Katja Nicodemus : teatr z duym nosem . W: Die Zeit , nr 35/2006.
 7. Peter Körte: Odporno na zo: Perfumy . W: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung , 13 wrzenia 2006.
 8. Facts , nr 36/2006; 7 wrzenia.
 9. Perfumy . Filmstarts.de
 10. Perfumy - historia mordercy . Box Office Mojo. ródo 26 stycznia 2011 r.

Opiniones de nuestros usuarios

Malgorzata Jankowski

Artykuł o Perfumy, historia mordercy jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Oksana Cybulski

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Perfumy, historia mordercy, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Agnes Okoń

Ten wpis na Perfumy, historia mordercy pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Hanna Pawlak

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Perfumy, historia mordercy.