Ostatni weekendInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Ostatni weekend. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Ostatni weekend zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Ostatni weekend i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Ostatni weekend. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Ostatni weekend! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Ostatni weekend, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
niemiecki tytu Ostatni weekend
Oryginalny tytu A potem nie byo adnych
Kraj produkcji Stany Zjednoczone
Oryginalny jzyk jzyk angielski
Rok wydania 1945
dugo 97 minut
Ocena wiekowa FSK 16
Prt
Dyrektor René Clair
scenariusz Dudley Nichols
na podstawie powieci detektywistycznej A potem nie byo nikogo (1939) Agathy Christie
produkcja René Clair
muzyka Mario Castelnuovo-Tedesco
kamera Lucien Andriot
skaleczenie Harvey Manger
zawód

Ostatni weekend to amerykaski film René Clair od 1945 roku, na podstawie synnej powieci detektywistycznej A potem ju nie byo przez Agatha Christie . Film ten jest powszechnie uwaany za najbardziej udan adaptacj oryginau.

wtek

Dwie kobiety i szeciu mczyzn zostaj przetransportowane na odleg wysp ma odzi ryback na wzburzonym morzu. Nie znaj si i wszyscy s gomi nieznajomego pana Owena. Ludzie przedstawiaj si sobie na posiadoci na szczycie wyspy. Emerytowany sdzia Francis J. Quinncannon i doktor mniej wicej w tym samym wieku, dr. Edward G. Armstrong wkrótce nawizuje ze sob kontakt i troch si zaprzyjania. Wieczorem caa ósemka zaproszonych spotyka si na kolacji i widz na stole ma grup postaci, zwan Dziesi maych indyjskich chopców. Vera Claythorne, jedna z dwóch goci, opowiada obecnym o synnej jednostce liczcej Dziesi maych Indian. W miar upywu godziny zawsze troch pijany rosyjski ksi na wygnaniu Nikita Starloff piewa piosenk Ten Little Indian Boys jeden po drugim, akompaniuje sobie na pianinie. Przewiduje mroczne wydarzenia z fabuy w formie moralnoci. Pónym wieczorem z gramofonu odtwarzana jest pyta nagrana przez jej gospodarza, pana Owena. Gos Owena oskara kadego z indywidualnych goci o wczeniej bezkarn zbrodni:

 • Mówi si, e genera sir John Mandrake doprowadzi do mierci kochanka swojej ony, porucznika,
 • Mówi si, e Emily Brent spowodowaa mier swojego modego siostrzeca Petera,
 • Dr. Edward G. Armstrong rzekomo spowodowa mier pacjenta w stanie nietrzewym,
 • Mówi si, e ksi Nikita Starloff zamordowa par
 • Mówi si, e Vera Claythorne zabia narzeczonego swojej siostry,
 • Sdzia Francis J. Quinncannon uwaa si za odpowiedzialny za bezprawne skazanie oskaronego, który zosta nastpnie powieszony
 • Mówi si, e Philip Lombard by odpowiedzialny za mier 21 tubylców w RPA,
 • William H. Blore rzekomo doprowadzi niewinnego czowieka na mier w wyniku krzywoprzysistwa,
 • Thomas i Ethel Rogers, którzy podobno spowodowali mier swojego poprzedniego, niepenosprawnego fizycznie pracodawcy.

Kiedy rekord si koczy, pani Rogers zaamuje si pierwsza. Wyrzuca mowi, e przyj to stanowisko bez znajomoci klienta. Sdzia Quinncannon ponownie przyglda si swojemu zaproszeniu i stwierdza, e gospodarz podpisa go UN Owen, po angielsku nieznany. Stwierdzono, e aden z zaproszonych nie zna ani nigdy nie spotka UN Owena. Omawia si zarzuty nieznajomego i czy, kiedy i jak mona jak najszybciej opuci wysp. Suga domowy, pan Rogers, wyjania, e ód z ldu przybijaaby tutaj tylko dwa razy w tygodniu, wic mona by utkn na tej wyspie jeszcze przez kilka dni. Kiedy ksi Nikki sign po szklank whisky podczas gry na pianinie, ten pierwszy go przewróci: zosta otruty. Sdzia i lekarz spotykaj si w salonie i widz, e pierwsza indyjska posta zostaa wyamana z zespou.

Nastpnego ranka, jak mówi piosenka Ten Little Indians, inna osoba nigdy nie budzi si ze snu. Tym razem dostaa to pani Rogers. Dr. Armstrong wyraa swoje podejrzenia, e ten zowieszczy pan Owen musi ukrywa si gdzie na terenie posiadoci i jest wzmocniony tym pogldem przez sdziego Quinncannona. Stopniowo niechtni gocie zaczynaj nka si nawzajem z podejrzliwoci. Kiedy stary, ju nieco zwapniay genera Mandrake nie pojawia si na obiedzie, mona si martwi, a Philip Lombard wpada w deszczow noc, by go szuka, którego ostatni raz widziaa Vera Claythorne na klifach. Znajduje go martwego. I znowu figurka indyjskiego chopca wyrwaa si z zespou figur. Philip i Vera zbliaj si do siebie i zastanawiaj si, który z ocalaych moe by panem Owenem. Kiedy Butler Rogers koczy w tajnym gosowaniu numer 1 wród podejrzanych, jest tak zdenerwowany, e wypija pozostae zapasy alkoholu, aby udowodni wszystkim, e nie móg nikogo otru. Sytuacja staje si coraz bardziej absurdalna. Kiedy Emily Brent chce pooy si spa w swoim pokoju, Vera proponuje jej towarzyszy. Ale nieufno jest tak wielka, e Emily odmawia iw kocu towarzyszy jej na górze cztery osoby. Tymczasem lekarz uzbrojony w hak przeciwpoarowy i sdzia obserwuj si nawzajem przed kominkiem.

Nastpnego ranka Rogers te nie yje, mimo e ze strachu przed innymi zamkn si w pobliskiej drewutni uzbrojony w siekier. Niewiele póniej uderza pani Brent: ley martwa w swoim óku i zostaa zabita strzykawk. Wszyscy teraz podejrzewaj wszystkich: gdy Philip Lombard jest przetrzymywany przez innych, kilka sekund póniej uderza detektywa Williama H. Blore'a, który jest mylony z morderc. Wtedy wiato zaczyna migota. Nerwy ocalaych s napite, grajc w bilard w pómroku, sdzia i lekarz zaczynaj si nawzajem kontrolowa swoimi kijami bilardowymi, podczas gdy Philip Lombard idzie za Blore do drewutni i pyta o Ver, poniewa ona nagle znikn. Blore czuje si zagroony przez Lombarda i siga po kod. Vera wyglda na nietknit i przez chwil wydaje si, e przywrócono troch zaufania. Równie midzy Quinncannonem a Dr. Armstrong tymczasowo naprawi sytuacj. Wieczorem wszyscy zbieraj si, aby kady móg si przyzna do winy oskaronej przez pana Owena. Sdzia zaczyna i przyznaje, e jego wyrok skazujcy wobec niewinnych chcia jedynie zniszczy reputacj jego obrocy. Dr. Armstrong przyznaje, e faktycznie operowa pod wpywem alkoholu, zabijajc pacjenta. Detektyw Blore przyznaje si do krzywoprzysistwa, który wsadzi mczyzn do wizienia, ale nie uwaa si za odpowiedzialnego za jego mier. Z kolei Philip Lombard rozpoczyna swoj wypowied nastpujco: Mr. Lombard nie jest w stanie niczego zaprzeczy . Vera Claythorne nagle zrywa si i twierdzi, e jest fajna. Chce i na gór do swojego pokoju. Niedugo potem rozlega si strza...

Pozostali panowie na próno wbiegaj w ciemno, potem tskni za sdzi midzy sob, znajduj go na dole i musz si przekona, e on równie nie yje. Kula trafia go w czaszk. Dr. Armstrong podchodzi do niego i zamyka oczy. Teraz Vera jest podejrzana, poniewa jako jedyna nie ma wiadka swojego miejsca pobytu w chwili mierci. Zapytana przez Armstronga, czy bya winna przestpstwa, o które postawi pan Owen, powiedziaa, e przyja sowo honoru, e nie popenia przestpstwa. Wkrótce wszyscy id spa do jego pokoju. Nieco póniej Philip udaje si jednak do pokoju, w którym Vera zostaa zamknita z zewntrz ze wzgldów bezpieczestwa. Aby zapewni j, e nie bdzie jej zagraa, Philip wrcza jej swój rewolwer. Vera wyznaje Filipowi, e nie jest oskaron, ale jej siostr. Pan Owen prawdopodobnie nie jest doskonay, mówi Philip Lombard, poniewa nie jestem panem Lombardem. Nastpnie wskakuje z powrotem przez okno do wasnego pokoju, aby wytropi sprawc. Uwaa, e morderc móg by tylko Blore lub Armstrong. Ale nie mona znale lekarza. Lombard zakada, e Armstrong musi by zabójc. Ale pozostaje jak poknity przez ziemi do nastpnego ranka.

Kiedy Blore myli, e wie, kim jest sprawca, zostaje zabity przez potny kamienny szczyt, który jest zrzucany z gzymsu jak za dotkniciem czarodziejskiej ródki. Teraz tylko dwóch maych indyjskich chopców nie wyamao si z zestawu figur. W oddali Vera i Philip widz martwe ciao lece na play i pdzce tam. To martwy dr. Armstronga. Teraz, gdy nikt inny nie yje, dwoje modych ludzi oskara si nawzajem o to, e s mordercami drugiego. Lombard przyznaje, e naprawd nazywa si Charles Morley i e Lombard by jego przyjacielem, który niedawno popeni samobójstwo za przestpstwa, o które zosta oskarony. Morley nastpnie wysa list do Lombarda z zaproszeniem Mr. Owen i dlatego poszed w jego lady, aby dowiedzie si, czy byo to zwizane z samobójstwem Lombarda. Morley aka Lombard wpada na pomys: rozkazuje Verze go zastrzeli. Rozleg si strza i przewróci si.

Z wiejskiej posiadoci wysoko nad wysp kto obserwuje, co si dzieje. Wtedy ten nieznajomy wraca do grupy postaci i wyamuje przedostatni posta indiask. Vera wraca do domu sama. Kiedy dociera do domu, z sufitu zwisa ju szubienica. Podchodzi do stou bilardowego i widzi... sdziego, którego uznano za zmarego! Mówi: May indyjski chopiec zosta sam, powiesi si i ju nie byo. Lina jest przeznaczona dla ciebie, Vera, deklaruje Quinncannon, przekonany o zwycistwie, poniewa jego zadanie wymierzenia sprawiedliwoci za zbrodnie zmarych goci zostao zakoczone. W odpowiedzi na zarzut Very, e nie miaa powodu si powiesi, przesadnie pewny siebie, morderczy prawnik wyjania, e ten koniec jest tak czy inny bliski z powodu obowizujcej kary mierci za morderstwo. Poniewa bdzie jedyn osob, która przeyje... w domu penym zamordowanych ludzi.

Sdzia wyjania zakopotanej kobiecie, e mia wasn mier z pomoc atwego do przekonania dr. Armstrong zainscenizowa, który zauway upadek Quinncannona na oczach innych. Nieco póniej powsta z martwych i zabi Armstronga na play. On sam, wedug Quincannona, nie mia ju duo ycia, by powanie chory. Potem, umiechajc si chodno, bierze whisky ze mierteln dawk trucizny. Sdzia nie moe uwierzy wasnym oczom, gdy nagle do pokoju wchodzi Charles Morley. Strza w niego zosta tylko sfaszowany, by wywabi prawdziwego zabójc z rezerwy. Sdzia umiera, wiedzc, e w kocu si przeliczy. Jego ostatnie sowa to Nigdy nie ufaj kobiecie.

Notatki produkcyjne

Ostatni weekend by krcony w Samuel Goldwyn Studios w Hollywood i mia swoj wiatow premier 31 padziernika 1945 roku. Niemiecka premiera odbya si 10 kwietnia 1953, pierwsza emisja w niemieckiej telewizji odbya si 6 stycznia 1967 na ZDF .

Za konstrukcj filmu odpowiada Ernst Fegté , za sprzt Edward G. Boyle . René Hubert zaprojektowa kostiumy. Dyrektorem muzycznym by Charles Previn .

Szablon literacki

Film oparty jest na jednej z najbardziej udanych powieci kryminalnych Agathy Christie , A potem nie byo nikogo, pierwotnie Dziesi maych czarnuchów opartej na rymowance Dziesi maych czarnuchów, która jest równie znana w Niemczech. Obecny niemiecki tytu powieci to A potem nie byo adnego , ale niemieckie tumaczenie thrillera kryminalnego , które byo dostpne na rynku w momencie niemieckiej premiery kinowej, nosio tytu Last Weekend , co wyjania niemiecki tytu dystrybucji. Do tej pory sprzedano 100 milionów egzemplarzy tej powieci, która jest najlepiej sprzedajcym si dzieem Christie i najlepiej sprzedajc si powieci kryminaln wszechczasów. Ten film z 1945 roku, pierwsza kinowa adaptacja powieci Christie, nie trzyma si w najmniejszym szczególe literackiego pierwowzoru.

Kolejne filmy

Arnold Schwarzenegger filmu Sabotage , który zosta wydany w 2014 roku , jest luno oparty na modelu Christie.

synchronizacja

Niemiecka nazwana wersja zostaa stworzona w 1953 roku przez Berliner Synchron .

rola aktor Niemiecki gos dubbingowy
Sdzia Francis J. Quinncannon Barry Fitzgerald Alfred Balthoff
Dr. Edwarda G. Armstronga Walter Huston Walther Suessenguth
Philip Lombard aka Charles Morley Louis Hayward Wolfgang Kieling
Vera Claythorne Czerwiec Duprez Margot Leonard
Detektyw William Henry Blore Roland Young Martin bohater
Ksi Nikita Nikki Starloff Mischa Auer Erich Fiedler
Genera Sir John Mandrake C. Aubrey Smith Walter Werner
Emily Brent Judith Anderson Wojna Urszuli
Thomas Rogers, asystent Ryszard Haydn Wolfgang Kühne

Opinie

Krytyka oszalaa i obsypaa pochwaami subteln inscenizacj René Claira . Poniej may wybór:

Najbardziej francuski reyser, René Clair, przeoy technik napicia angielskiej pisarki kryminalnej Agathy Christie w filmow amigówk mentaln, która po siedmiu morderstwach wci pozostaje nierozwizana przez dwójk ocalaych i wszystkich widzów. Serii morderstw agodnie towarzyszy muzyczny motyw przewodni Dziesi maych Murzynów. Nawet mionicy filmów kryminalnych dr z napicia w opuszkach palców.

wietna filmowa adaptacja powieci Agathy Christie: szybki kryminalny suspens z niesamowit atmosfer i charakterystycznymi rysunkami postaci, a jednoczenie gatunkowa parodia pena czarnego humoru.

wietny scenariusz Dudleya Nicholsa, uzupeniony wspania inspiracj wizualn.

- Leonard Maltin : Przewodnik po filmach i wideo, wydanie z 1996 r., s. 41

Klasyczna powie kryminalna zostaa zaadaptowana i wystawiona z najwiksz starannoci, aby pokaza haaliw, czarn komedi, stylowe zamieszanie i doskona gr aktorsk.

- Leslie Halliwell : Halliwell's Film Guide, wydanie siódme, Nowy Jork 1989, s. 37

Bogaty w skadniki, które sprawiy, e kryminay stay si tak popularne.

Indywidualne dowody

 1. ^ C Peers, Spurrier A & Sturgeon J: Collins Crime Club - Lista kontrolna pierwszych wyda (2nd ed.) . Dragonby Press, 1999, ISBN 1-8711-2213-9 , s. 15.
 2. Bruce Pendergast: Przewodnik Everymana po tajemnicach Agathy Christie . Trafford Publishing, Victoria, BC 2004, ISBN 1412023041 , s. 393.
 3. Helen Davies, Marjorie Dorfman, Mary Fons, Deborah Hawkins, Martin Hintz, Linnea Lundgren, David Priess, Julia Clark Robinson, Paul Seaburn, Heidi Stevens i Steve Theunissen: 21 najlepiej sprzedajcych si ksiek wszechczasów . Redakcja Publications International, Ltd. 14 wrzenia 2007 r.
 4. Ostatni weekend w synchronicznej bazie danych
 5. Ostatni weekend. W: synchronkartei.de. Niemiecki plik synchroniczny , udostpniony 14 lutego 2021 .
 6. Der Spiegel , nr 22, 27 maja 1953
 7. ^ Ostatni weekend w Leksykonie Filmów Midzynarodowych

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Elzbieta Szczepaniak

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Ostatni weekend.

Blazej Czerwiński

Uważam, że ten wpis o zmiennej Ostatni weekend jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Mariusz Lewandowski

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.