Omen (2006)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Omen (2006). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Omen (2006) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Omen (2006) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Omen (2006). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Omen (2006)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Omen (2006), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
niemiecki tytu Omen
Oryginalny tytu Omen
Kraj produkcji Stany Zjednoczone
Oryginalny jzyk jzyk angielski
Rok wydania 2006
dugo 110 minut
Ocena wiekowa FSK 16
JMK 14
Prt
Dyrektor John Moore
scenariusz Dawid Seltzer
produkcja John Moore
muzyka Marco Beltrami
kamera Jonathan Sela
skaleczenie Dan Zimmerman
zawód

Omen to amerykaski horror z 2006 roku i remake Omenu z 1976 roku. Wyreyserowa go John Moore, który z podziwu dla oryginalnej wersji filmu chcia, aby zosta przerobiony. Film zosta po raz pierwszy pod tytuem The Omen: 666 , aby odróni j od oryginau , ale tylko ze wzgldu na oryginalny tytu Omen , kiedy zosta wydany . Na pocztku zdj film cierpia z powodu ogromnej presji czasu, poniewa z wyprzedzeniem ogoszono, e film wejdzie do kin na caym wiecie 6 czerwca 2006 r. (666, aluzja do biblijnej liczby zwierzcia ).

wtek

Kiedy jego dziecko umiera przy porodzie, amerykaski dyplomata Robert Thorn, za rad ksidza szpitala w Rzymie , adoptuje jako swoje dziecko osierocone noworodka, którego matka podobno zmara w tym samym czasie co jego wasna. Pozwala swojej onie Katherine wierzy, e to ich biologiczny syn. Wkrótce potem Robert Thorn zosta mianowany ambasadorem w Londynie . Damien dorasta tam dobrze chroniony, ale pojawiaj si coraz wiksze oznaki, e co jest z nim nie tak. Jego matka posuwa si nawet do wniosku, e nie jest jej synem.

Niania Damiena zeskakuje z dachu posiadoci podczas przyjcia w ogrodzie w jego urodziny i wiesza si po ogoszeniu, e zrobi to dla Damiena. Nowo zatrudniona niania, pani Baylock, jest przesadnie opiekucza. Kumuluj si kolejne anomalie: Damien prawie nie zblia si do kocioów, zachowuje si bardzo tajemniczo i agresywnie. Podczas wizyty w zoo zwierzta wokó niego s bardzo przestraszone. Jednak Robert Thorn nadal przymyka oko na te znaki, nawet gdy pojawia si ksidz Brennan i twierdzi, e Damien jest uosobieniem Antychrysta . Tajemnicze zgony trwaj nadal, na przykad ksidz Brennan zostaje przebity elaznym prtem spadajcym z dachu kocioa po uderzeniu pioruna. Niedugo wczeniej ostrzeg Roberta Thorna przed rzekomym niebezpieczestwem dla jego ponownie ciarnej ony Katherine.

Fotograf prasowy Keith Jennings zwraca si do Roberta Thorna, aby pokaza mu anomalie na zdjciach, które zrobi na przyjciu urodzinowym i wizycie ksidza. Na zdjciach widoczne s przypominajce artefakty refleksy wiata, które jak sznur wisz si wokó szyi niani i zdaj si przebija ksidza jak wócznia. Jennings odkrywa podobne artefakty na autoportrecie i obawia si, e umrze jako nastpny.

Po tym, jak Katherine Thorn ma wypadek z udziaem Damiena i jest powanie ranna, Thorn i Jennings wyruszaj razem do Rzymu, aby dowiedzie si wicej o tajemniczym dziecku. Kiedy odkrywaj, e szpital spon niedugo po narodzinach Damiena, udaj si do odlegego klasztoru, aby odwiedzi byego ksidza szpitala, który zosta powanie oszpecony przez poar, który wysya ich na stary cmentarz. Tam odkrywaj grób rzekomej matki Damiena, w którym znajduje si szkielet szakala . W innym grobie natrafiaj na ciao prawdziwego syna Roberta Thorna, którego obraenia czaszki dowodz jego morderstwa.

W tym samym czasie pani Baylock zabija Katherine Thorn w szpitalu w Londynie. Kiedy Robert Thorn dowiaduje si o mierci ony, udaje si do Megiddo z Keithem Jenningsem jak wczeniej radzi ksidz Brennan by tam spotka si z Carlem Bugenhagenem. Wyjania im rytua, w którym Damien musi zosta zabity siedmioma noami na otarzu kocioa, aby zama moc Antychrysta. Thorn ucieka z obrzydzeniem, ale zmienia zdanie, gdy opatrzno si spenia, a fotograf Jennings zostaje city w pozornym wypadku.

Robert Thorn wraca do Londynu i ze zgroz odkrywa pod wosami Damiena znami przepowiedziane przez Bugenhagena w postaci liczby 666. Baylock zosta przejechany przez Roberta Thorna. Gdy ju ma zada Damienowi miertelny cios na otarzu, zostaje postrzelony w ostatniej sekundzie przez grup zadaniow. Otrzymuje pastwowy pogrzeb, na którym obecny jest równie prezydent Stanów Zjednoczonych , ojciec chrzestny Thorna. Damien stoi obok niego, trzyma go za rk i odwraca si z tajemniczym umiechem w kocowej scenie.

Rónice w stosunku do oryginau

Rónice czasowe

Od oryginalnego filmu do remake'u mino trzydzieci lat, wic film jest równie dostosowany do czasu, w którym zosta nakrcony. Wida to w fabule po tym, e Damien tak z. B. nie denerwuje ju matki uderzaniem o siebie kulami bilardowymi , ale tym razem dwikiem gry wideo. Trójkoowy rower, którym jedzi Damien, gdy staranowa matk, ustpi miejsca wspóczesnemu skuterowi, a fotograf oglda teraz jego zdjcia cyfrowo. Robert Thorn nie dowiedzia si o mierci ksidza z gazety, ale z e-maila wysanego do niego przez Keitha Jenningsa. W oryginale Robert Thorn pyta fotografa, czy 666 na skórze zmarego ksidza móg pochodzi z obozu koncentracyjnego , w remake'u podejrzenie to nie jest wyraone ze wzgldu na wiek ksidza, który nie móg przey czasach nazistowskich . Analizujc Apocalypse przez fotografa, to powiedzia równie, e rosnce Roman Empire odpowiada w Unii Europejskiej , co jest znacznie waniejsze ni w 2006 roku byo to w 1970 roku.

Rónice reprezentatywne

Fabua remake'u prawie nie odbiega od oryginau, niektóre zdania zostay nawet zaczerpnite bezporednio z oryginau. Rónice mona zatem znale bardziej w szczegóach projektu, gdzie niektóre aspekty s rozszerzane lub uzupeniane. Jeli matka Damiens tylko podejrzewa, e co jest nie tak z jej synem, nowa wersja pokazuje, e ma równie koszmary, w których widzi, jak Damien atakuje j od tyu lub z lin szubienicow przed ni stoi jego matka. Podczas gdy orygina pokazuje tylko, e Robert Thorn zosta mianowany ambasadorem w Wielkiej Brytanii, nowa wersja pokazuje, e pocztkowo powinien on zosta tylko jego zastpc, ale pierwotny kandydat ginie w rzekomo przypadkowym wypadku drogowym, wic Thorn awansuje. ona Thorna umiera w oryginale po tym, jak pani Baylock wypchna j przez okno szpitala. W remake'u widzisz niani odwiedzajc szpital z Damienem i podczas gdy Damien zamraa stranika swoim nawiedzonym wzrokiem wstrzykuje powietrze do rurki ze strzykawk, dziki czemu Katherine Thorn umiera na zator . Niania, która pierwotnie zostaa zasztyletowana przez Roberta Thorna po kótni w domu, jest teraz przejechana przez Thorna samochodem. Fotograf zostaje city nie przez zsuwajcy si adunek szklanych tafli ciarówki, która zacza si toczy, ale przez koyszcy si znak, który wypuci spadajcy mot dekarza (motyw cofajcej si ciarówki pojawia si jednak teraz w uzupeniono scen, w której ginie pierwotnie zamierzony ambasador, ale tu nastpuje eksplozja). Inne drobne rónice polegaj na tym, e walka z psami na cmentarzu odbywa si teraz zim, Thorn nie moe ju skontaktowa si z on przez telefon na krótko przed ich zamordowaniem, a agresywne naczelne w zoo wybijaj teraz okna w zamknitym budynku. i ju nie w plenerze Damien i jego matka wpadli w zasadzk w samochodzie.

Nowe sceny

Zupenie nowe s jednak sceny, w których Damien zostaje przyapany w kuchni przez matk wznoszc toast. Podobnie jak prolog, który ma miejsce w Watykanie i w którym Papieowi zapowiada si, e wydarzenia opisane w Apokalipsie maj si wydarzy, wykorzystujc wspóczesne wydarzenia, takie jak zamachy terrorystyczne z 11 wrzenia 2001 r. , katastrofa tsunami na Oceanie Indyjskim czy powiadczono katastrof promu kosmicznego Columbia , co odpowiada opisom biblijnym. mier papiea pod koniec filmu równie nie pojawia si w oryginale.

to

Hod dla innych filmów

Po tym, jak ojciec Brennan zakoczy rozmow z Robertem Thornem, wida wyranie przechodzc posta z czerwonym kapturem w tle, dajc ukon w stron filmu Nie patrz teraz ( Nie patrz teraz ) jest 1973.

W swoim wywiadzie jako niania dla pary Cierni pani Baylock (w tej roli Mia Farrow ) wspomina , e wychowuje dzieci od prawie 40 lat. Film Dziecko Rosemary powsta w 1968 roku, a jego akcja toczy si w 1966 roku. 40 lat przed nakrceniem remake'u Omenu .

Zanim chopiec wyrzuca matk z krzesa na hulajnodze, aparat wykonuje przypomnienia Stanleya Kubricka Lnienie .

aktor

Rachel Weisz bya pierwotnie przeznaczona do roli Katherine Thorn, ale musiaa odwoa ci i zostaa zastpiona przez Juli Stiles .

Mia Farrow zostaa obsadzona jako niania Damiena, pani Baylock, z polecenia Julii Stiles. W filmie Dziecko Rosemary , który Roman Polaski wykonane w 1968 roku, zagraa matk Antychrysta w roli gównej.

Harvey Stephens , który gra Damiena w oryginale, pojawi si jako reporter w Omen .

Nazewnictwo

Znaczenie imienia Damien wywodzi si ze staroytnego greckiego Damianos , co oznacza co w rodzaju potnego czowieka. Nazw t powszechnie odnajdywano za porednictwem w. Damian Spread, lekarz i mczennik .

Czsto nazwa jest bdnie z greckiego boga Daimon zwizane, z którego w jzyku angielskim Sporód diabelskiej nazwie Demon (jzyk angielski. Demon wywodzi), a dwik jest równie zwizane z nazw Damien.

W Nowym Testamencie sowo daimon pojawia si tylko raz (Mt 8:31 ), gdzie jest uywane na oznaczenie diaba, dla którego zwykle uywa si sowa daimonion .

Lokalizacje

Wikszo zdj miaa miejsce w Czechach , zwaszcza w okolicach stolicy Pragi . Inne lokalizacje w Czechach to Kuttenberg oraz Kladrau i Eisgrub . Sceny z Jerozolimy zostay nakrcone w Materze ( Wochy ).

Opinie

Jak dotd diabelnie stara jak nowa historia. Ale nie tylko fabua jest kopiowana praktycznie do dokadnego miejsca, tak zwane mierci twórcze równie odpowiadaj pierwowzorowi. [...] Mordy dokonywane s z wyobrani, nastrojem i poczuciem komizmu. Sporadyczne momenty wstrzsów wydaj si chodno obliczone i dlatego dziaaj dokadnie na sedno. [...] Wic to, co mona powiedzie o starym omen na dobre i na ze, w zasadzie dotyczy take remake'u. A biorc pod uwag ówczesny sukces, moe to by tylko dobry znak .

Staromodny, ale wcigajcy horror, który pod koniec doprowadza do takiego napicia, e czujesz si jak na kolejce górskiej.

- Kino

Dlaczego musiae przerobi Omen Richarda Donnera z 1976 roku, pozostaje tajemnic filmowca. Tylko data rozpoczcia 6.06.06 nie wystarczy, aby usprawiedliwi t nudn Schmu. Poniewa kady, kto zna film 76er, grozi tutaj zaniciem, poniewa twórcy absolutnie nic nowego nie wymylili. Nawet Mia Farrow jest mao przydatna jako za niania!

"Film, który sytuuje si w nurcie odpowiednich teorii spiskowych, opiera si przede wszystkim na namacalnej, zawsze powierzchownej rozrywce gatunkowej, ale przede wszystkim przekonuj zaangaowani aktorzy."

synchronizacja

Niemieckojzyczny dubbing zosta zrealizowany w firmie Film- & Fernseh-Synchron GmbH w Monachium , w oparciu o ksik dialogow i reyseri dialogów autorstwa Lutza Riedla .

rola aktor Aktor gosowy
Robert Thorn Liev Schreiber Marco Kroeger
Katarzyna Thorn Julia Stiles Ranja Bonalana
Ojciec Brennan Pete Postlethwaite Roland Hemmo
Bugenhagen Micha Gambon Otto Mellies
Steven Haines Puchar Marshalla Lutz Riedel
Damien Seamus Davey-Fitzpatrick Johann Hillmann
Dr. Beckera Nikki Amuka-Bird Peggy Sander
Dr. Greer Richard Rees Marcus Off
Jennings David Thewlis Udo Schenk
Pani Baylock Mia Farrow Dagmar Heller
Agent tajnych sub Curtis Matthew Thomas Wolff
Tom Portman Reggie Austin Robin Kahnmeyer

Indywidualne dowody

  1. Certyfikat wersji dla Omen . Dobrowolna samoregulacja brany filmowej , maj 2006 (PDF; numer testu: 5C 106 C).
  2. Klasyfikacja wiekowa dla The Omen . Modzieowa Komisja ds . Mediów .
  3. IMDb - daty rozpoczcia
  4. Lokacje filmowe Omen. W: movie-locations.com. ródo 29 stycznia 2013 .
  5. Das Omen na kino.de , dostp 25 sierpnia 2021 r.
  6. Omen. W: kinie . ródo 25 sierpnia 2021 .
  7. Omen. W: pryzmacie . ródo 30 marca 2021 .
  8. Omen. W: Leksykon Filmów Midzynarodowych . Serwis filmowy , dostp 2 marca 2017 r . 
  9. Omen. W: synchronkartei.de. Niemiecki plik dubbingowy , udostpniony 16 kwietnia 2020 roku .

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Artur Konieczny

Podane informacje o zmiennej Omen (2006) są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Wiktoria Makowski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Omen (2006) jest tym, którego szukałem.