ód podwodnaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o ód podwodna. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o ód podwodna zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących ód podwodna i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat ód podwodna. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o ód podwodna! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o ód podwodna, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

U-Boot ( Universal Boot Loader ) to oprogramowanie typu bootstrap , które moe dziaa na rónych procesorach, zwaszcza na mikrokontrolerach ( np.PowerPC , ARM , AVR32 , MIPS , Blackfin ). Jest stosowany gównie w obszarze systemów wbudowanych .

Elastyczne opcje konfiguracyjne podczas kompilacji umoliwiaj generowanie specjalnych wariantów dla rónych aplikacji. Na zachowanie mona równie wpywa w czasie wykonywania, uywajc rozbudowanych polece wiersza polece lub powoki ( Hush z projektu BusyBox ), a take zmiennych rodowiskowych, które mona trwale przechowywa .

Rozwój projektu jest mocno oparty na Linuksie . Stamtd pochodz czci kodu ródowego. Szczególny nacisk pooono na uruchamianie obrazów Linuksa. Oprogramowanie mona skompilowa dla platform docelowych przy uyciu kompilatora krzyowego na komputerze PC x86 . Obsug zapewniaj acuchy narzdzi, takie jak crosstool, Embedded Linux Development Kit (ELDK) lub OpenEmbedded .

U-Boot jest oparty na bootloaderze 8xx PowerPC o nazwie 8xxROM firmy Magnus Damm. Kiedy projekt zosta przeniesiony do SourceForge , zmieniono jego nazw na PPCBoot, poniewa nie byo dozwolonych nazw projektów zaczynajcych si od numerów. Projekt zosta ponownie przemianowany w listopadzie 2002 r., Kiedy dodano obsug wielu innych architektur.

Po tym, jak U-Boot zosta pierwotnie opracowany dla PowerPC i nie móg by uywany w procesorach ARM, oddzieli si niezaleny projekt ARMboot.

W midzyczasie projekt SourceForge zosta przeniesiony do wasnej instancji GitLab .

Proces rozwoju

Proces rozwoju jest podobny do procesu rozwoju Linuksa. Cykl rozwoju trwa dwa miesice. Nowe funkcje mona wprowadzi w cigu pierwszych dwóch tygodni. Po tym oknie scalania zmiany mona wprowadzi tylko w nastpnej wersji, które poprawi istniejce bdy . Zmiany na licie mailingowej U-Boot s wprowadzane w formie maili z odpowiedni poprawk .

Zobacz te

Indywidualne dowody

  1. Dokumentacja U-Boot - plik README. Pobrano 5 sierpnia 2015 r. (Sekcja: Nazwy i pisownia).
  2. U-Boot v2018.11-rc2 wydany . 16 padziernika 2018 r.
  3. Ilo git.denx.de .
  4. Przewodnik po odzi podwodnej DENX i Linuksie. ródo 25 sierpnia 2010 r .
  5. a b PPCBoot Homepage: Autorzy. ródo 25 sierpnia 2010 r .
  6. U-Bootdoc: Historia. ródo 25 sierpnia 2010 r .
  7. https://gitlab.denx.de/u-boot/u-boot
  8. ^ Proces rozwoju U-Boot. ródo 22 listopada 2011 r .

Opiniones de nuestros usuarios

Dominika Mucha

Dla takich jak ja szukających informacji na temat ód podwodna, jest to bardzo dobra opcja.

Marina Owczarek

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Teresa Jarosz

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o ód podwodna.