ObjawienieInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Objawienie. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Objawienie zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Objawienie i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Objawienie. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Objawienie! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Objawienie, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Uosobieniem jest cykl o powieci w szwajcarskim poety Gottfried Keller . Keller spisa swoje pierwsze pomysy na prac w Berlinie w 1851 r., gdzie równie w 1855 r. umieci na papierze pierwsze rozdziay. Wikszo tekstu powstaa jednak w Zurychu dopiero w 1881 r., a przeddruk powstawa ju w Deutsche Rundschau . Rozszerzona wersja ksiki pojawia si pod koniec roku.

Cykl zosta nazwany po epigram przez na barokowy poeta Friedrich von Logau , która odgrywa wan rol w nim. Brzmi: Jak chcesz zamieni biae lilie w czerwone róe / Pocauj bia Galathee: bdzie si miaa z zarumienionym umiechem! Galateia (Galatea, Galathee), najpikniejsza z córek boga morza Nereusa , od dawna uwaana jest za ucielenienie ekscytujcego, ale jednoczenie powcigliwego wpyw kobiecego pikna na mskie podanie. W duchu szarmanckiej poezjiFriedrich von Logau zwraca si do modych kawalerzystów i udziela im rady poprzez kwiat, aby nie dopuci do zbytniego naoenia na nich wodzy. XIX-wieczni poeci i publiczno kojarzyli imi Galathee take z opowieci Owidiusza o metamorfozie autorstwa Pigmaliona , który z braku sympatycznego towarzysza tworzy dla siebie posg z koci soniowej, po czym bogowie si nad nim ulituj i obraz ycie pod jego pocaunkiem.

Siedem epigramów -Novellen, kady szczliwy lub nieszczliwy wybór miosny jako temat, jest utkany w ramowej narracji , która sama w sobie jest powieci miosn. Odbywa si to w Niemczech w latach 50. XIX wieku w romantycznej scenerii miasteczka uniwersyteckiego. Stamtd w pikny czerwcowy poranek mody przyrodnik, pan Reinhart, wyjeda, aby przeprowadzi jak to nazywa obserwacje naukowe. Wieczorem dociera do pooonej wysoko nad dolin wiejskiej rezydencji mioniczki ksiek i jzykoznawcy Lucie. Herr Reinhart jest oczarowany urod i dowcipem swojej gospodyni; jednoczenie czuje wyzwanie jej intelektualnej niezalenoci. W tym nastroju dzieli si z ni objawieniem Logausche, którego uywa jako erotycznego przewodnika turystycznego i przewodnika po eksperymentach z caowaniem. Kiedy przey te najlepsze ze swoich dziennych przey jeden tylko si mia podczas caowania, inny tylko si zarumieni, a trzeci przerwa prób rozwcieczona Lucie karze go opowieci o gupcu, który si do niego podkrad. Caowanie ci kae nieszczliwy. Tym samym otwiera spór oparty na przykadowych narracjach, który obraca si wokó duchowej równoci mczyzn i kobiet jako warunku szczliwego maestwa. Ku uciesze Lucie, Reinhart okazuje si nie by amaczem serc , ale fatalnym narratorem; ku ich irytacji, pozwala bohaterom swoich opowieci dokonywa szczliwych wyborów tylko wtedy, gdy cz si z pokornymi, sualczymi kobietami. Wujek Lucie, stary pukownik kawalerii, wnosi osobiste dowiadczenie i tym samym zadaje ciki cios wierze Reinharta w msk wolno wyboru w mioci. Po raz kolejny go uderza i zachwyca histori portugalskiego marynarza, który dosownie podnosi z ziemi swoj przysz on, niewolnic z Afryki. Ale Lucie elegancko kontratakuje z mod Hindusk, która kradnie trofea jego rozdzierajcej serce kariery francuskiemu oficerowi. Rozbrojony naukowiec oczyszcza pole, ale wraca - a teraz uczucie midzy nimi szybko wykracza poza przyja i rozbyskuje jako wielka mio. Podczas pocaunku Lucie rumieni si i mieje: epigramat Logausche sprawdzi si.

Uosobienie to dao Kellerowi najwikszy sukces w jego karierze pisarskiej ze wspóczesnym czytelnictwem i krytyk literack. Kilka wyda ukazao si szybko po sobie. Recenzenci potwierdzili klasyczny format autora i umiecili prac po stronie Dekameronu . Historycy literatury chwalili przeplatanie si ramowej fabuy i narracji wewntrznych jako wyjtkowo artystyczne. To ostatnie byo póniej równie kwestionowane: zmiana gustu literackiego, która nastpia w XX wieku, utrudnia czytelnikom i krytykom dostp do dziea, którego autor zdawa si celowo unika wspóczesnych tematów. To, e narracja rzeczywicie rozwija szerokie spektrum takich tematów, wród nich tak aktualne, jak relacje midzy pciami i relacje midzy naukami przyrodniczymi i humanistycznymi ( dwie kultury ), stao si jasne dopiero w latach 60., kiedy literaturoznawstwo i teoria narracji , Gender studies , analiza dyskursu , historia nauki otworzyy nowe obszary badawcze. Cykl, ze wzgldu na rónorodno tematów, stawia przed wykonawcami wysokie wymagania. Przede wszystkim kwestia stosunku Keller do emancypacji kobiet i postpu naukowego domaga si kontrowersyjnych interpretacji. Wikszo wykonawców zgadza si co do wysokiej jakoci literackiej dziea.

Keller podzieli tekst na trzynacie rozdziaów. Od siódmego do dwunastego s one zatytuowane tytuem opowiadanej w nich noweli. Przed i na kocu nagówki informuj o tym, co dzieje si w rozdziale. Ta sztuczka, oparty na modelu Cervantesa " Don Kichota , zakad Wanny pana Reinharta w wesoej i ironicznym wietle. Opowie z kadru opowiedziana jest z perspektywy gównego mskiego bohatera. Podróujcy przyrodnik pocztkowo postrzega swoj przygod z pocaunkami jako etapy serii eksperymentów naukowych, ale nie traktuje siebie tak powanie, jak jego odlegy wzór do naladowania.

zawarto

Przyrodnik odkrywa proces i jedzi po caym kraju, aby to sprawdzi

Dzie pracy pana Reinharta zaczyna si od zaciemnienia jego gabinetu. Przez cay pikny letni poranek tylko cienka wizka wiata moe przenikn przez may otwór w okiennicy, a nastpnie zosta skierowana przez krysztay, których tajemnice budowy ma wyjani. Ale gdy tylko Reinhart zaglda do tuby, przeszywajcy ból przypomina mu, jak bardzo ta praca niszczy jego oczy. Kiedy myli o tym, co dobrze jest widzie i sysze zdrowymi zmysami - na przykad kobiec sylwetk i gos - ma wraenie, e wraz ze witem odci si od wiata i ludzi i tskni za yciem dziki swojej nauce. Zaskoczony ponownie otwiera okiennice i szuka jednej z ksiek, które dotycz na wpó zapomnianych ludzkich spraw . Kiedy je otwiera, jego wzrok pada na epigramat Logausche:

Jak zamierzasz zamieni biae lilie w czerwone róe
Pocauj pikn Galathee, bdzie si miaa i zarumienia!

Co za pyszny eksperyment!, wykrzykuje. Tak wanie musi by: miejc si czerwieniejco! Zapisuje przepis i wkada kartk do portfela. Potem szykuje si do podróy, wynajmuje konia i opuszcza miasto, zdecydowany nie wraca, dopóki nie uda mu si kuszcej próby .

W którym to dziaa w poowie drogi

Podróujcy przyrodnik dociera do piknego nowego mostu. Przy studni przed komor celna moda celniczka czesze wilgotne wosy po porannym praniu. Reinhart komplementuje j, rozmawia z ni i syszy, e to kochanek modej kobiety zaprojektowa most tak smuky i smuky. Dla pewnoci, aby otrzyma kontrakt, mody budowniczy musia wzi za on garbat córk radnego. Od tego czasu tylko ukradkiem patrzy na ni, swoj by dziewczyn, i nie ma ju odwagi si przywita. W zamian wiedzieli i przywitali si ze wszystkimi wiolarzami rzecznymi, a kady, kto przekroczy most, odwraca si, by na ni spojrze. Rycerska propozycja Reinharta, e i on chciaby szerzy pochwa jej urody za pocaunek odmawia. Nadal bd tak mówi, nawet jeli mnie nie pocaujesz, nikczemna pikno! Potem podchodzi do niego, przytula go i cauje ze miechem. Ale nie rumieni si, chocia na jej biaej twarzy byo dla niej najwygodniejsze i pene wdziku miejsce.

W którym udaje si w drugiej poowie

W porze lunchu pan Reinhart przebywa na wiejskiej plebanii. Jego znajomi, pastorzy, chwal ich ycie rodzinne jako misternie wykonane dzieo sztuki boskiego rzdu wiatowego, podczas gdy kwitnca córka wkada swoj bkitn jedwabn sukni ze wzgldu na gocia: rozpucia równie dwa zote loki i zawiza nienobiay fartuch kuchenny; i pooya pudding na stole tak ostronie, jakby trzymaa globus. Przyjemnie pachniaa pikantnym ciastem, które wanie upieka. egnajc si, potajemnie macha gociowi za krzak bzu i wrcza mu list do swojej przyjacióki w wiejskim domu na górze. Reinhart wykorzystuje okazj: staa nieruchomo, drc, a kiedy j przytuli, wstaa nawet na palce i pocaowaa go z zamknitymi oczami, raz za razem oblepiona czerwieni, ale bez umiechu, raczej tak powanie i pobonie, jak gdyby przyjmowaa sakrament.

Jak unikn cofania si

W gospodzie zum Waldhorn Reinhart wylewa owies dla konia i rozmawia z samotn, przystojn córk gospodyni. Wstrzymuje si z komplementami, które chciaaby usysze, mówi o niwach i cenach, i drani si z ni, a prosi go o flirt: Dalej, prosz pana! i bd zabawny i bezczelny, a ja bd niemiay i kruchy! Ale teraz oniemieje z powodu jej ironii, a ona zaprzecza rozmowie z niegrzecznoci i dziwnym pochlebstwem prawie sama. Badacz powstrzymuje si od próby pocaunku, tym bardziej, e przewiduje, e pikna kobieta bdzie si mia, ale nie rumieni. Bo ju teraz skania go, by nie podejmowa ju bezuytecznych prób i by z góry zasuy na pikny sukces . Grzecznie egna si, chcc zobaczy, co go czeka u przyjacióki córki pastora.

Pan Reinhart zaczyna wyczuwa zakres swojego przedsiwzicia

Podrónik wybra boczn ciek, która wkrótce gubi si w gszczu górskiego lasu. Gdy po mudnych wdrówkach dotar na szczyt, pustkowie ustpiy miejsca artystycznemu parkowi. Ko i jedziec wyrzdzaj pewne szkody na krtych ciekach i zatrzymuj si na rodku klombów przed delikatn krat. W blasku wieczornego soca Reinhart widzi taras z wiejskim domem otoczonym starymi drzewami. Przed nim, przy marmurowej fontannie z mis niesiona przez delfiny, stoi szczupa kobieta w biaej letniej sukience i ukada kosz ze wieo citymi róami. Reinhart zsiada z konia, otwiera portfel i podaje jej - zamiast listu - kartk z szarmanckim wersetem: Trzymaa go w obu rkach i patrzya na kompletnie zdezorientowanego i zarumienionego pana Reinharta szeroko otwartymi oczami, podczas gdy byo wtpliwe, czy to by za lub w dobrym nastroju, by wykrzywi usta. Kiedy ta ostatnia poprawia swój bd , jkajc si wymówkami , jej wyraz twarzy rozjania si. Wita intruza obuzerskim kazaniem, po czym odzyskuje spokój i odpowiada tym samym tonem. Potajemnie postanawia , aby spróbowa troch stary Logau mówi tu ani nigdzie .

W jakie pytanie jest zadawane

Lucie , jak woa pani, wyjeda zgosi przybycie gocia choremu gospodarzowi, wujkowi. Herr Reinhart przyjmuje jej zaproszenie, aby rozejrze si po domu i obejrze zdjcia i ksiki w jej gabinecie. Przy biurku znajduje si zbiór autobiografii, na drugim stole plany parków, a na trzecim sowniki i sowniki. To, co widzi, napawa go szacunkiem, ale te sprawia, e jest niemal zazdrosny . Kiedy Lucie wraca, wykrzykuje: Dlaczego to wszystko robisz. Na co, zamiast odpowiedzie, prosi go, by usiad przy stole z nieco ostrzejsz uprzejmoci .

Od gupiej dziewicy

Chocia go od razu rozumie niestosowno swojego pytania, ponownie zachowuje si niewaciwie podczas kolacji, w której bior udzia równie adne pokojówki Lucie. Najpierw wspomina o swojej chorobie oczu i cytuje star ksik o medycynie ludowej: Chore oczy naley wzmocni i wyzdrowie przez pilne patrzenie na pikne kobiety . Nastpnie, nkany nierozwan szczeroci, opowiada ca histori i charakter swojej wyprawy . Teraz to wystarczy dla Lucie: wstaje od stou z przypywem zoci: Wic mylisz o kontynuowaniu swoich eleganckich przygód w tym domu Reinhart ledwo unika wyrzucenia, ale musi pokaza, e nic nie knuje. dostarczy do nikczemny polizg rymowania . Po spaleniu papieru Lucie pozwala dziewczynom wyj koowrotki i opowiada histori niemdrej dziewczyny , córki waciciela, która na wszelki wypadek nie pozwolia przyrodnikowi si pocaowa, gdy odpoczywa we francuskim róg". Nazywa si Salome .

Salome, pikna jako moda dziewczyna, uwaa si za wyjtkowo mdr ze wzgldu na zwinne usta. Nigdy nie nauczya si niczego prawidowo potrafi tylko czyta i pisa z wielkim trudem wczenie wyrusza, by usidli jednego z modych lordów miasta, którzy zbieraj si tumnie na polowania w French Horn i zabiegaj o ni. Jednak ku jej alu nikt nie traktuje tego powanie, a ju najmniej Junker Drogo, który najbardziej j ledzi i przewysza spoeczestwo, jeli chodzi o wymylanie obrzydliwego dokuczania. Przychodzi mu na myl, by udawa, e Salome potajemnie go usyszaa. Aby zrobi gupca ze swoich towarzyszy, którzy skradaj si za nim wszdzie, wieczorem siada w ciemnej altanie i udaje tête-à-tête szeptami i pocaunkami w powietrzu . Nie wie, e Salome wczeniej ukrya si w altanie, aby dsa si bez przeszkód. Byskawicznie wykorzystuje okazj, rzuca si na jego szyj, a pocaunki w powietrzu staj si prawdziwymi pocaunkami. Tum atakuje par z pozdrowieniami i gratulacjami, rodzice Salome i marszczcy brwi brat daj wyjanie, wic Drogo nie ma innego wyjcia, jak si z ni zarczy.
Ale lub si nie odbywa. Przeniesiona do miasta, gdzie ma uczy si lepszych manier od przyjació przyszych teciów, Salome jest tak niezdarna, e wkrótce za jej plecami nazywa si j tylko wielbdem . Kiedy pewnego dnia intymne spotkanie pary koczy si ziewaniem duetem z braku tematu do rozmowy, pan mody sam ich tak nazywa. Salome ogarnia chopska zo: rzuca prezenty lubne u stóp Drogo, na miejscu wychodzi z domu i biegnie z powrotem do wsi do rodziców, gono paczc.

Ona wci tam siedzi, podsumowuje Lucie. Zbyt dobrze dla wieniaka, zbyt ordynarnie dla mieszkanki miasta, podaj za jej ulubionym nastrojem pogardzania mczyznami i zabawy z nimi.

Regina

Pomimo caego uznania wolnego stanowiska narratora, Reinhart uwaa ten osd za zbyt surowy. Nie umkny mu take karne aluzje do jego przygód z pocaunkami. Postanawia wic przeciwstawi si Lucie i broni piknej kobiety, która zostaa w tyle: w kocu okazaa dum. By moe naprawd wyksztacony, intelektualnie lepszy czowiek mógby znale wartociowe zadanie w przywizaniu ryu tak piknej winoroli do kija i wyprostowaniu. Lucie patrzy na niego z politowaniem: Szlachetny ogrodnik! [] Ale ci nie ujawniasz pikna tak atwo, jak twój intelekt Pikno nie jest sowem, mówi Reinhart, ale przyjemno, a jeli twarz, figur czowieka fizycznego i duchowego , jest na dusz met przyjemna , to moe by poza wszystkimi rónicami midzy Standem, wyksztaceniem i temperamentem, aby utrzyma par razem. Lucie nic z tego nie akceptuje , obraca bezlitonie przeciwko niemu: Teraz wreszcie rozumie: Przyjemna twarz staje si cech nabywcy, który idzie na targ niewolników i sprawdza moliwo uszlachetniania towaru lub nie jest t to Z takimi orientalnymi pogldami przepowiada, e pewnego dnia dostanie suc z kuchni.

Dziewczyny chichotay i nadstawiay uszu, Reinhart spokojnie przyj sygna: nie wiedzia, co go czeka, ale dowiadczy przypadku, e szanowany i bardzo wyksztacony mody czowiek naprawd wzi ze stada pokojówk i bya z nim szczliwa tak dugo, e doya, a naprawd staa si równorzdn dam wiata, po czym nastpia katastrofa. Mówi:

Gówny artyku Regina
Amerykanin Erwin Altenauer, sekretarz ambasady w stolicy Niemiec, widzi ziemi swoich przodków w romantycznym wietle i ma nadziej, e za oceanem sprowadzi do domu bardzo rozsdn i przykadn Niemk. Ale to, co byszczy z daleka, niczym nadreskie zoto Nibelungów , okazuje si Talmi na salonach stolicy , a w prowincjonalnych wiankach niepokoi go plotka, któr natychmiast nakada si na wszelkie powstae powizania. Wic na razie wychodzi ze swojej gowy za m. Potem na schodach do swojego mieszkania spotyka skromnie ubran Regin, która peni dyur w tym samym domu. Postura, chód i szlachetne rysy pokojówki przypominaj mu królewskie dziecko ze staroniemieckiej legendy.
Regina szybko zauwaa, e nie ma natrtnoci ze strony obcego dentelmena i potajemnie spotyka si z nim w jego pokoju, aby porozmawia. Jest najmodszym dzieckiem z duej rodziny robotników rolnych, któr utrzymuje z niskich zarobków. Bracia i siostry zasmucaj j i czasami myli o emigracji, by zostawi za sob niedol. Erwin uczy j troch angielskiego i jest zdumiony, jak atwo si uczy. W kocu pyta j, czy chciaaby zosta jego on. Potem wybucha paczem i ucieka. Jedzie za ni, odnajduje j z bliskimi i prosi o rk. Po tym, jak spaci dugi, które ci na posiadoci malekiego farmera, Regina wsiada z nim do powozu. Kilka miesicy póniej nauczya si nosi dobre ubrania i wyrusza w swój miesic miodowy u jego boku.

Dziewczyny przestay si krci i zaczy marzy. Lucie wysya j do óka, obawiajc si, e zapowiadana katastrofa bdzie miaa zwizek z edukacj. Reinhart oferuje jej oszczdzi jej koca; w kocu zaprzecza wasnym zasadom. Ale chce usysze ca prawd.

Ostronie prowadzona przez Erwina, Regine zaczyna nadrabia to, czego jej brakuje w zakresie edukacji i stylu ycia. Kiedy para wrócia do Niemiec z duszych pobytów w Londynie i Paryu, nikt nie rozpozna dawnego Kopciuszka w piknej pani . Pilna sprawa rodzinna wzywa Erwina do Ameryki. Regina baga go, by zabra j ze sob, ale podróuje sam z powodu nadejcia jesiennych burz, ale take dlatego, e nie chce wprowadza jej do domu Altenauera, dopóki nie zakoczy pracy edukacyjnej. Optany ide przeksztacenia Reginy w obraz przemienionego niemieckiego folkloru , poleca j pod opiek trzem kobietom, które ciesz si opini wspaniaej i piknej edukacji .
Nie wie jednak, e za ich plecami te panie nazywane s trzema losami , poniewa w kocu odciy ni ycia od wszystkiego, czym si zajy . Chcc zabysn dla siebie, wkrótce robi z Regine obiekt kultu pikna, a niewinni mog zasi jako modelka dla przedsibiorczej malarki. Zdarza si wic, e po powrocie Erwina spotyka portrety swojej ony w dziwnych miejscach, w tym póakt . To zdobi mieszkanie modego kolegi dyplomatycznego. Odkrywa, e Regina si zmienia i reaguje dziwnie zaniepokojony na jego pytania. Kiedy dowiedzia si z wiarygodnego róda, e raz odwiedzi j mczyzna podczas jego nieobecnoci, jej niewierno nie wydawaa mu si wtpi. Ale poczucie wspóudziau nie pozwala mu jej potpi, w rzeczywistoci nawet si z ni nie konfrontuje. W milczeniu czeka na jej wyjanienie. Ale Regina, która nie ma pojcia o jego podejrzeniach, milczy.
Milczy te, gdy w popiechu wyjeda do Ameryki, w tygodniowej podróy przez morze i po przeprowadzce do domu Altenauera. Poniewa Erwin szykuje si do wyjazdu, a mieszkacy domu traktuj t melancholijn mod kobiet z wielk trosk, wkrótce mieszka tam jak dobrowolny wizie . Jednak po drodze Erwin odczuwa podwójnie brzemi nieszczcia, w które on i Regine wpadaj i przerywaj swoj podró. Zdeterminowany, by omówi to z caego serca, wraca do domu, podbiega do niej i znajduje j wiszc w jej sypialni. Jej list samobójczy pokazuje, e chciaa oszczdzi mu maestwa z siostr przestpcy. Nocnym gociem by jej brat, który w kótni zabi swojego pracodawc. Regina pomoga mu uciec, ale zosta aresztowany nieco póniej, skazany za rozbój pod faszywymi pozorami i stracony.

Reinhart podsumowuje swoj histori, e Altenauer wróci do Niemiec, aby zaopiekowa si rodzin Reginy, ale nie oeni si ponownie. Lucie w zamyleniu przyznaje, e trójka Losów i malarz to za forma edukacji, która wpyna na los Regine. Ale Erwin z prónoci zaniedba da treningowi swoich kobiet waciwy krgosup . Jest póno, ludzie si wycofuj. Niemal si boi mówi Lucie egnajc si ujrze pikn osob wiszc na jedwabnym sznurku jak mityczna bohaterka we nie .

Biedna baronowa

Wuj Lucie, emerytowany pukownik, jest prowadzony o kulach do stou niadaniowego. Patrzy gociowi bystro w oczy i uwiadamia sobie, e jako mody porucznik by bliskim przyjacielem rodziców. Odkrycie rozpoczyna weso rozmow, w której wujek troch drani swoj siostrzenic: Mam nadziej, e jest tam pikna stara panna, która zostanie ze mn na zawsze i posadzi na moim grobie pobone róe . Lucie dalej artuje: To mogoby si atwo wydarzy, gdyby przewayy pogldy takie jak pan Reinhart: Wyobra sobie, wujku, [] wyksztaceni mczyni kojarz si teraz tylko z pokojówkami, wieniaczkami i tym podobnymi; my, wyksztacone dziewczta, w zamian za odwet musimy wzi sub domow i stangretów, a potem troch si zastanawiamy! Czy Reinhart moe mie w zanadrzu kolejne schodkowe maestwo Go odpowiada twierdzco, ogasza maestwo z czystego wspóczucia i mówi:

Brandolf, mody prawnik, syn buruazyjnego waciciela ziemskiego, jest szczliwy tylko wtedy, gdy moe poprawi ludzi, czy to przez nagrody, czy przez kary wychowawcze. Pewnego dnia spoglda na suc na schodach do mieszkania koleanki i mocno j szturcha. Kiedy sobie to wyrzuca, przyjaciele miej si z niego: to baronowa, zbyt skpa, by trzyma suc, zbyt dumna ze szlachty, by zamieni sowo z mieszkacami. Brandolf od razu postanawia j poprawi, a poniewa pani mieszka z podnajmu, wprowadza si do niej. Ale jego gorliwo speza na niczym: baronowa Jadwiga von Lohausen jest niemiaa wobec ludzi, ale nie wyniosa, a to, co wydaje si chciwoci, okazuje si nieuniknion oszczdnoci. Waciwie adna, ale zatroskana i podobna do Kopciuszka kobieta nie ywi si prawie niczym. Pewnego zimowego poranka Brandolf znajduje j bezradn w swojej mronej sypialni z wysok gorczk. Opiekuje si lekarzem i pielgniark i sprzta dla niej jeden ze swoich pokoi. Od tygodni boi si o jej ycie; potem umiecha si do niego po raz pierwszy, podczas gdy blady, czerwonawy poysk, jak na róach, rozlewa si po bladych policzkach . (Narrator nie moe si powstrzyma od wplatania w tym momencie nikczemnego epitetu).
W miar postpów w powrocie do zdrowia Hedwiga zwierza si ze swojej historii Brandolfowi: W rodzinie von Lohausen mczyni od pokole marnuj posag swoich on. Ona sama zostaa zdradzona przez nikczemn sztuczk. Jej dwaj bracia polubili j z czowiekiem, który wydawa si by czowiekiem honoru, który nastpnie brutalnie j wykorzystywa, podobnie jak jej dziecko, które w rezultacie zmaro. Chocia rozwioda si, trójka wspólników znikna wraz ze swoj fortun, pozostay przy niej jedynie feudalne przedmioty gospodarstwa domowego. Chce go teraz sprzeda i poszuka pracy jako gosposia. Brandolf, zachwycony, wskazuje jej swojego owdowiaego ojca. Po tym, jak Hedwiga zarzdzaa jego domem przez jedno lato, starzec chcia, eby zostaa jego synow i namawia Brandolfa do maestwa. adnej z nich nie trzeba przekonywa, ich lub jest wyznaczony na wito winogron.
Nastpnie bracia Lohausen i ich wspólnik pojawiaj si ponownie. Przegrae fortun Hedwigi na giedzie, a potem siedziae w wizieniu za faszywe rachunki. Brandolf, zaniepokojony o Jadwig, obmyla plan, by raz na zawsze pozby si ich z karku za pomoc edukacyjnej akcji karnej. Ma zaprosi na swój lub junkrów, którzy w midzyczasie pogryli si w ebraczych muzykach. Za pienidze i duo jedzenia maj wcieli diaby zego wina w zamaskowanej procesji winiarzy i gra swoj aosn muzyk. W dniu lubu caa trójka przebiera si za Krampusa i cignie za diabelskimi ogonami przed pawilonem panny modej. Hedwiga nie rozpoznaje ich i macha do nich z rozbawieniem; ale rozpoznaj swoj maltretowan siostr i on. Szok na widok jej podniesionej do statusu lnicej panny modej dziaa: kilka dni póniej mona je umieci na statku emigracyjnym do Ameryki, zaopatrzonym w pienidze i paszporty.

Widzcy duchy

Lucie pyta narratora, czy wybawca jego szlachcianki, Brandolf, nie zosta wybrany w kocu, podczas gdy on wierzy, e gosuje . Kiedy ten ostatni jest zaskoczony, wyjania: Czy naprawd nie przeoczy niczego, opowiadajc histori, która wskazywaaby na skromny wpyw, may zabieg, [...] pozostao z wasnej woli ze strony Frau von Lohausen Reinhart, oburzony, bronic jego charakter: To byo daleko od niego, aby opisa Jadwig jako osoba, która jest owinita gra Ohmachten ich lokatora, ale jest Samica figura ich bezradnoci tylko wygrywa i wystarczajco seks do dekoracji! - bezradnoci jako ozdoba pci eskiej Lucie triumfuje: Oczywicie, tak! Tak te to rozumiem! [...] jeszcze jedna delikatna weniana owca na rynku! Tym razem nadal chodzi o uyteczno dobrej gospodyni . Obaj s teraz na skraju kótni z ca powag. Wujek rozpozna to i zainterweniowa: Lucie nie musiaa si podnieca, poniewa chciaa pozosta samotna; Ale nawet Reinhart musia si wycofa: Z nasz wolnoci wyboru i chway, drogi przyjacielu, to nie jest tak daleko i nie wolno nam tak bardzo na to nalega! On sam by kiedy przedmiotem rozwaa wyborczych kobieta i haniebnie gorsza. Czy jego historia interesuje modych ludzi

Jako dziki, miay student, którym kiedy by, szuka przeciwwagi i doczy do kolegi o statecznej naturze, Kantyjczyka, który energicznie atakowa romantyczne fantazje przyjaciela z powodów rozsdnych. Stopniowo stajc si nierozcznymi, zakochaliby si w jednej i tej samej dziewczynie, dziecku bogatych ludzi, niekonwencjonalnym i chopicym Hildeburgu. Narrator by nazywany jej marszakiem ze wzgldu na jego porywczy sposób bycia i umiejtnoci jedzieckie, ale jej przyjacióka ze wzgldu na jego zawsze chodn gow jej kanclerzem.
To, e Hildeburg jest w nich obu zakochany na serio, pokazao si w 1813 roku, kiedy wybucha wojna wyzwolecza . Kiedy studenci masowo zgaszali si na ochotnika, marszaek kawalerii, kanclerz piechoty, poegnaa si z przyjaciómi. Porwana heroicznym, wzniosym nastrojem na wsi, uroczycie przysiga im, e nigdy nie zostanie on mczyzny, chyba e jedn z nich. Ale za to drugi musi upa. Gdyby obaj upadli lub obaj powrócili, pozostanie samotna.
Mija rok i obaj szybko wracaj, marszaek midzy dwiema kampaniami, kanclerz po powanej ranie. Pomimo caej radoci z ponownego zobaczenia si, trio jest niezadowolone z powodu ich zaczarowanej mioci , zwaszcza e rozka i zagroenie ycia gwatownie podsyciy ogie. Teraz zdarza si, e spdzaj kilka dni w zamku, który podobno jest domem poltergeista. W rzeczywistoci w nocy wydaje si guchy omot. Rano marszaek, wyranie wstrznity, mówi mu, e spotka ducha, star kobiet w szarym welonie, umiechnit jak wiedma. Kanclerz raczej wierzy, e jego przyjaciel pogry si w starej fantazji z powodu wojny i proponuje spa w nawiedzonym pokoju nastpnej nocy. Hildeburg odradza to, ale nalega i - nastpnego ranka jest z ni zarczony! Duchem bya oczywicie ona: zdecydowana zakoczy konflikt i nalee do tego, który nie daje si oszuka, zainscenizowaa ducha. Test zda kanclerz, który wzi ducha w ramiona, po czym upuci woskow mask i szare osony.

Pukownik doda, e w tym czasie byo dla niego jasne, e wybory odpowiadaj najtajniejszym yczeniom Hildeburga. Nastpnie sucho informuje suchaczy, e Hildeburg, prawdziwe nazwisko Else, wkrótce polubi prawnika Reinharta i dlatego zostanie matk gocia. Czy ona jeszcze yje A jak si masz Przyrodnik, nagle skonfrontowany ze swoim dzieem, rumieni si. Lucie nie robi miny, ale jej oczy si miej. Potem mieje si dzielnie, odpowiada twierdzco na pytanie i uprzejmie udziela staremu panu informacji. Lucie patrzy na niego z nieskrywan radoci tylko wtedy, gdy po poudniu rodzina pastora przyjeda z wizyt, a on musi ucisn do córce, któr tak energicznie pocaowa za krzakiem bzu.

Po tym, jak Reinhart zaprzyjani si z ide bycia synem najbardziej arbitralnego mskiego wyboru zarozumiaej dziewicy , jego wojowniczy nastrój powraca. Pónym wieczorem podnosi jedn ze starych ksiek Lucie, opowiadajc o morskich podróach i podbojach z XVII wieku, i odkrywa w niej histori, która wydaje si by wietn obron przed arogancj równych kobiet .

Don Correa

Reinhart nie wie o maestwie z trzecim schodkiem, o które Lucie pyta go nastpnego ranka, ale zna przypadek, gdzie dystyngowany i bardzo znany mczyzna dosownie podniós swoj bezimienn on z podogi i sta si z ni szczliwy.

Portugalski bohater marynarki Salvador Correa de Sa Benavides, ju w modym wieku gubernator Rio de Janeiro, chce mie on, która kochaaby go nie za bogactwo, ale za samego siebie. Dlatego udaje si incognito, aby poszuka panny modej. W Lizbonie jego wzrok pada na pikn mod wdow, Donn Feniz Mayor de Cercal . Niezauwaenie poda za ni w poudniowo-zachodniej Portugalii do jej skalnego zamku wysoko nad morzem. Tu, gdzie nikt nie zna jego twarzy, podchodzi do niej w masce rozbitka, biednego szlachcica i szybko zdobywa jej przychylno. Ignoruje ostrzeenia, e Feniza jest czarownic i morderc swojego pierwszego ma i pozwala si z ni oeni. Mieszka z ni przez kilka miesicy jak na wyspie Calypso . Ale kiedy król ogosi swoj nominacj na wiceadmiraa za porednictwem tajnych posaców, dowódca w Correi ponownie si obudzi. Wbrew woli Fenizy bierze konia, oszoomiony i blady ze zoci, pani zamku musi go puci. W drodze do Lizbony wyobraa sobie jej zdziwienie z rozbawienia, gdy pojawia si przed ni w chwale swojej prawdziwej tosamoci. W drodze powrotnej pozwala swojej flocie zakotwiczy noc w zatoce przed skalnym zamkiem, nakazuje zorganizowanie przyjcia weselnego i w starym przebraniu schodzi na brzeg, by odebra on. Teraz jego zaskoczenie jest, gdy znajduje j u boku zdeprawowanego kochanka. Ledwo unikn jej próby zabójstwa. Po tym, jak Feniz i jego wspólników powieszono w poczerniaych ruinach wiey, w której chciaa go spali, kontynuowa podró do Brazylii, pamitajc o doktrynie:
e w sprawach maeskich, nawet w dobrym tego sowa znaczeniu, nie naley robi sztucznych aranacji i bajek, ale raczej pozostawi wszystko tokowi naturalnemu.
Mija dziesi lat, zanim Don Correa wymyla nowy plan maeski. Obecnie jest w stanie wojny z Holendrami w Angoli . Kiedy negocjuje z czarn ksiniczk Annaching , zamiast krzesa oferuje jej jedynie poduszk do siedzenia. Kobieta mdra pastwowa unika upokorzenia, klkajc mod niewolnic ze swojej wity i siadajc na jej plecach. Daje mu to, swoje ywe krzeso polowe , jako prezent na poegnanie. Don Correa kae niewolnikowi wsta i ciska rk koyszcej si kobiety. Poruszony jej urod i smutkiem w jej oczach, cauje j w oba policzki i przysiga, e nigdy jej nie opuci.
Ale trudno mu dotrzyma sowa. Jak tylko Zambo , czyli imi niewolnika, zostanie ochrzczony w imi Marii, musi j wyrwa jezuitom, którzy chc powici j niebu. Wysya j za morze do ciotki, ksieni w Rio, aby przygotowaa j do chrzecijaskiego maestwa. Kiedy chce j tam zabra, mówi si, e niewdziczna istota ucieka. Ale dowiaduje si, e opatka przekazaa j jezuitom, którzy zacignli j przez Atlantyk do Cadix . Wyruszy natychmiast, ale zasta hiszpaski port zamknity z powodu zarazy. Z cikim sercem obiera kurs na Lizbon po przemyceniu swojego pazi Luisa na ld. Przebiegy chopak odkrywa Zambo w klasztorze i daje jej wskazówk, gdzie przebywa jej pan. W midzyczasie admira zoy wniosek o jej ekstradycj do rzdu hiszpaskiego. Mijaj tygodnie, jest pod presj zakoczenia pobytu w Europie. Pewnej nocy, gdy zastanawia si, czy Zambo-Maria bdzie lepiej w klasztorze ni u boku wataki, rozlega si dzwonek domowy. Luis otwiera si i wraca rozpromieniony, trzymajc Afrykank. Tym razem naprawd ucieka. Pokryta kurzem i wyczerpana upada do stóp swojego pana, skd podnosi j po raz drugi. Nastpnego ranka wkada jej do rki obrczk lubn matki.

Loki

Kiedy Reinhart skoczy, Lucie obdarzya go ironicznym aplauzem: chcieli przypomnie sobie, jak przydatna jest pokora . Nastpnie przechodzi do kontrataku: Mówic o ludziach kolorowych, teraz równie wniesie owoc czytania. Pukownik opowiada o pojedynku, w który si wda, Reinhart o wycelowanej w niego armatach, ale obaj zachcaj j do strzau:

Moda królowa Maria Antonina opuszcza kadetów Thibaut z Vallormes wdzicznoci za usugi dzwon na jej lubie zoty zegarek na bogatych i towarzyszy dar ze sowami, e drobiazgi musia podbi to z samego czasu . Niegrony chopiec Thibaut wkrótce staje si niebezpieczn osob i mczyzn, który podbija kobiece serca, aby otrzyma biuteri, któr nastpnie zawiesza na swoim acuszku do zegarka. Musi jeszcze ukra pierwsze takie trofeum, czerwone koralowe serce, jego wacicielowi; nastpny zdobywa lepszymi metodami. Ostatecznie jednak caa jego sztuka podbojów sprowadza si do faszywych lubów mioci. Nie zauwaa niczego z katastrofy, któr powoduje, i kontynuuje karier dzielnego oficera, dopóki nie zabraknie miejsca na jego acuchu zegarków i znudzi mu si kolekcjonowanie. W midzyczasie awansowa take na kapitana i pragnie dziaa militarnych.
Docza wic do si ekspedycyjnych Lorda Lafayette i nie radzi sobie le jako onierz w Nowym wiecie. Porywa go entuzjazm jego rodaków dla amerykaskiej walki o wolno, podobnie jak ich entuzjazm Rousseau dla dziewiczej przyrody i szlachetnych dzikusów . Francuzi spotykaj si podczas marszu przez szerok dolin rzeki, w której swoje namioty rozbio plemi indiaskie. Podczas negocjacji midzy obozami panuje duy ruch, a Thibaut nie byby Lordem Vallormes, gdyby nie lubi modych czerwonoskórych kobiet. Jeden nazywa si Quoneschi, Wasserjungfer , brzczc wokó niego byszczc jak waka i krcc ni tak bardzo, e rozumia plan uczynienia jej swoj on: Jak zadziwiby filozoficzny Pary, [...] z tym uosobieniem natury i zobaczy oryginalno wróci na ramiona i wej na salony. Poniewa komunikacja midzy Thibaut i Quoneschi ogranicza si do znaków i kilku angielskich fragmentów, pozostaje niejasne, czy rozumie propozycj maestwa. Rozumie j a za dobrze: da jego acuszka i loków. Thibaut jest zaskoczony. Ale trofea przestarzaej kultury nie wydaj si zbyt wysok cen dla panny modej, która ucielenia wiecznie mod natur. Zdejmuje z zegarka byszczce wisiorki i rzuca go. Hinduska odchodzi szczliwie i wci wzywa na jutro! Jutro! .
Indianie zaprosili Europejczyków na festiwal nastpnego dnia. W rzeczywistoci Quoneschi nie opuszcza Thibauta podczas uczty, tak e ju wyciga rk, by pogaska jej aksamitne plecy. Ale najpierw pojawia si grupa modych Indian z tacami wojennymi. (Narrator czule opisuje swojego przywódc, cudownie wyrosego i dziko udekorowanego niedwiedzia grzmotu). Quoneschi jest zachwycony na widok potnego wojownika, cignie Thibauta za rkaw i co krzyczy. Amerykanin tumaczy to: Donner-Bär jest jej oblubiecem, z którym do dzi bdzie miaa lub. Olbrzym zauway swoj pann mod, taczy blisko i - Francuzi wybuchnli miechem : Parbleu! ma na nosie wdziki Herr von Vallormes! Thibaut zdoa przekona si o prawdziwoci tej uwagi, gdy niedwied gromu Quoneschi wskoczy mu ju na ramiona i uciek z ni. Lord of Vallormes nie widzi ani loków, ani dziewczyny.

W którym uosobienie udowadnia swoj warto

Narrator najwyraniej spieszy si z opuszczeniem grupy iz umiechem przeprasza czekajcego rzemielnika. Niestety, Reinhart widzi, jak jego delikatne Zambo zostaje przymione przez dzikie Quoneschi Lucie, a zbieranie pocaunków, które go tu przywiodo, jest porównywane wyjtkowo niekorzystnie:

Co si dzieje z twoj wspania siostrzenic powiedzia tylko dlatego, e zocia si na moich biednych protegowanych za to, e strzelay do mnie satyrycznymi strzaami To ju prawie cel!
No có odpar pukownik ze miechem ona waciwie tylko broni si przed swoj skór, która zreszt jest piknym futerkiem! I nie zauwaasz, e byoby mniej pochlebne dla ciebie, gdyby Lux okazaa si obojtna na fakt, e zachwycasz si wszelkiego rodzaju ignoranckimi i biednymi stworzeniami, z których jedno nie ma szczcia ani zasugi

Po upuszczeniu grosza, Reinhart równie si spieszy. Sioda wynajtego konia, który zjad si na pastwisku Lucie, i dzikuje za udane leczenie oczu. Rozstali si w przyjani, on obiecuje wkrótce wróci i wyrusza w drog równie powanie jak podrónik do Afryki.

Po powrocie do laboratorium zdaje sobie spraw, jak bardzo tskni za Lucie i e jest na dobrej drodze do utraty swojej kawalerskiej wolnoci. Latem pisze do niej listy, ale nie zdradza nic o swoim stanie, zwaszcza e boi si kosza . Lucie wysya mu zaproszenie: rodzice Reinharta s gomi w wiejskim domu, a syn jest pilnie poszukiwany. Reinhart nie pozwala si dwukrotnie pyta, a kiedy w pikne popoudnie pónym latem starzy ludzie wyruszaj z wizyt do rodziny pastora, modzi ludzie s midzy sob po raz pierwszy.

Twoja samowiadomo znika podczas rozmowy w bibliotece. Reinhart prosi Lucie o jedn z jej ksiek. Z pomoc dobrych myli, które napisaa na marginesie, ma nadziej dowiedzie si, co j urzeka w tych ksigach ycia. Teraz nie jest mu ju winna odpowiedzi: Staram si rozumie jzyk ludzi, kiedy mówi o sobie . To nie jest atwe; bo kady autobiograf, niewane jak szczerze wymyla wyznania, ukrywa wszelkie bdy i saboci:

Kiedy teraz porównuj je wszystkie ze sob w ich szczeroci, któr uwaaj za krystalicznie czyst, zadaj sobie pytanie: czy istnieje jakie ludzkie ycie, przed którym nic nie da si ukry, to znaczy w kadych okolicznociach iw kadym czasie Czy istnieje bardzo prawdziwa osoba i czy mona istnie

Podczas wymiany opinii na ten temat Reinhart przeglda ksik i odkrywa dziwn zakadk: dwa serca wyszyte z kolorowego jedwabiu, jedno wbite w ziemi, drugie ponce ku niebu. Obraz, tumaczy ucja, przedstawia mio ziemsk i niebiask, któr wykonaa w czasie pobytu w klasztorze. Bo jestem katoliczk! dodaje, rumienic si. Reinhart uwaa, e nie ma powodu si rumieni, poniewa rónice wyznaniowe niewiele dla niego znacz. Odpowiada: Nie urodziam si katolikiem, zostaam katolikiem! Kiedy on podnosi wzrok w szoku, ona kontynuuje: Widzisz, mamy histori, o której nie wiesz, czy si spowiada, czy milcze!

Historia modziey Lucie
Jej ojciec by luteraninem, ale tolerancyjnym i otwartym na wiat. Jej matka, katoliczka, wstpia do kocioa ma bez formalnego nawrócenia . Ona sama zostaa wychowana jako protestantka, ale ojciec yczliwie przyglda si, jak ona i dziecko wsiadali do hotelowej odzi podczas wesoych wit kocielnych, aby uda si na pielgrzymk do klasztoru pooonego w dole rzeki i spdzi dzie z siostr Klar, przyjaciók z dziecistwa i najbliszym powiernikiem matki, do wydania.
W tym samym czasie do domu rodziców Lucie trafia moda krewna matki, równie katoliczka. Ilekro widzi dziecko, bierze je na kolana, cauje i nazywa swoj ma on. Póniej Lucie nie akceptuje ju caowania, ale staje si niezadowolona, jeli go zapomni nazwa j swoj ma on lub pann mod. Leodegar , jak go nazywaj, pojawia si teraz rzadziej. Dziecko jest pod tym wikszym wraeniem coraz bardziej byskotliwego wygldu studenta, wojskowego, kosmopolity.
W wieku dwunastu lat Lucie traci matk. Ojciec wyrusza w podró i zostawia córk pod opiek gospodyni i guwernantki. Oboje s zajci wasnymi sprawami i nie rozumiej emocjonalnych potrzeb modej sieroty. Lucie samotnie wycofuje si do wiata ksiek. Kiedy czyta Schillera Wallensteina , ona zakochuje si w posta Maxa Piccolomini i fantazjuje o roli Thekla , który opakuje jego grób. Czynic to, zauwaa, e martwy bohater coraz bardziej przybiera cechy odlegego Leodegara.
Kiedy wróci do domu, Lucie, niespena szesnastoletnia, przyja go w miejsce ojca, który wyjecha. Twoja ambicja jako gospodyni si obudzia. Dokada wszelkich stara, aby go poegna, a dziki ubraniom i biuterii zyskuje reputacj dorosego. Ale przy stole siedzi sztywno iw milczeniu jak drewniana lalka , a guwernantka przyjmuje gocia dla siebie. Nawet na spacerze nauczyciel staje przed ramieniem Leodegara, ucze za nim, serdecznie nieszczliwy, potajemnie ronicy zy. Zauwaa to Leodegar, a kiedy guwernantka oddaje si swojej lukratywnej, prywatnej przyjemnoci, polowaniu na rzadkie uki, wciga na chwil Lucie na awk i pyta: Panna moda, paczca maa kobieta, dokd to zmierza
Potem znów wybuchnem paczem; Tskniem za zaufaniem, za przyjani i mioci, za lepszym domem ni miaem, i t tsknot teraz, nie bdc w stanie zmieni, wylay si dziwnymi sowami:
Kuzyn Leodegar! Kiedy zamierzasz mnie polubi
Ju nie taki mody czowiek myli o tym i dziwnie si umiecha. Potem mówi: Ty grzeczna dziewczyno, jak ju bdziesz katolikiem, lub bdzie! Kiedy ma by delikatny, guwernantka wraca.
Nastpnej nocy Lucie potajemnie pakuje swoje rzeczy, zostawia wiadomo, gdzie mona j znale, i wchodzi na ód. Przybywa do klasztoru na wczesn msz, zwraca si do siostry Klary i mówi jej, e chce zosta katoliczk. Klara krci gow, ale posusznie zgasza spraw. Po dokadnym rozpatrzeniu wniosku klasztor otrzymuje polecenie przygotowania córki katolika na powrót na ono kocioa, ale nawrócenie w tajemnicy do czasu przyjcia chrztu na religi . Po chrzcie donosi protestanckie sumienie Lucie. Wyznaje Klarze powód swojego kroku, po czym roni zy na myl o wasnym modzieczym cierpieniu, ale kae milcze i zajmowa si tworzeniem symbolicznego obrazu jako odwrócenia uwagi i ostrzeenia.
Niebiaski i ziemski mio przez Tycjana (1515). Lucie wspomina o obrazie w swojej opowieci.
Kiedy ojciec Lucie wraca do domu, jest wcieky i zwalnia obu przeoonych. Potem sprowadza uciekiniera z klasztoru. Czy próbowae nakoni ich do konwersji Zgodnie z prawd, a jednak niejednoznaczn , Lucie zaprzecza. Aby przeciwdziaa zaraaniu si katolick atmosfer, ojciec zabiera j teraz do szkoy z internatem prowadzonej przez protestantów. Tutaj, z rozsdnymi nauczycielami i dobrze wychowanymi kolegami z klasy, Lucie znów odnajduje swoj rado, ale musi na kadym kroku uwaa, aby nie ujawni swojego sekretu.
Jedyny, który móg uwolni j z niegodnej gry w chowanego, Leodegar, wci byszczy w jej duszy, ale jest odlegy i gupi jak gwiazda. Po dwóch latach bezskutecznego oczekiwania dowiaduje si, e wstpi do Zakonu Redemptorystów i zosta synnym kaznodziej pokutnym. Z pewnoci zaniesie go do kardynaa, pisze do niej jej ojciec z Rzymu, gdzie wpad na Leodegara i zauway jego fanatyczne spojrzenie. To ostatni list ojca, wkrótce potem dostaje gorczki z powodu nieostronych podróy i umiera.

Narratorka si koczy, jej wujek zosta opiekunem do penoletnoci. Razem z nim, który nie ma pojcia o jej nawróceniu, kupia dom siedem lat temu i od tego czasu tu mieszka:

Wkrótce otrzsnem si z przedwczesnej, gupiej namitnoci i jej tematu, która spada jak uski z moich oczu. Ale przez moje psikusy odsunam przed twarz modo, ycie i szczcie, czy cokolwiek o tym mylisz. Nie mogem cofn ruchu, jeli nie chciaem dosta si do plotek jako dny przygód podwójny nawrócony. W midzyczasie nauczyem si pociesza myl, e moja historia uratowaa mnie od póniejszych nieszcz, niepokojów i diabów, których mogem dowiadczy lub spowodowa bez tego dowiadczenia. S te choroby, które zaszczepia si dzieciom, aby póniej byy przed nimi chronione!

Reinhart nie chce zaakceptowa przypowieci o szczepieniu. To, co jej si przydarzyo, przytrafia si tylko istotom, których szlachetna wrodzona hojno serca z biegiem czasu niecierpliwie niewinna i niewiadoma jest przed nami. Przy tym hojno naley do dzieci wiary w gupie sowa Kardynaa jak gobie skrzydo do drugiego, a z takimi skrzydami lataj Anioowie wród ludzi . Lucie jak zwykle zoliwie dzikuje jej za grzeczno i askawy wyrok , ale gono oddycha: Widzisz, teraz jestem cakowicie uwolniona od przekltej tajemnicy. Jak trudno jest znale spowiednika, jakiego potrzebujesz!

Teraz obaj s zmuszeni wyj na zewntrz. Idc przez las do wioski i rzeki, napotykaj rónego rodzaju mae cuda natury i kultury: db trzymajcy w ramionach buk, wa, którego dowiadczony Reinhart uwalnia z kraba, który próbuje je, a na koniec szewc, który piewa modziecz piosenk Goethego Z malowan band, cignc drut smoowy w swoim warsztacie, saksujc i przy akompaniamencie gonych kanarków. W rzeczywistoci maj przekaza modemu panu wiadomo od jego narzeczonej, sucej Lucie. Ale przytoczeni haaliw nadziej na ycie w domu szewca zapominaj o niej i zwracaj si do siebie. Kiedy si pocaowaa, oczy Lucie byy pene wody, ale miaa si z tego i zrobia si fioletowa z uczucia, którego od dawna bya pozbawiona i odrzucona. Dopiero w drodze do domu przypominaj sobie, e teraz wykonali przepis starego Logau, nawet o tym nie mylc. Reinhart prosi Lucie o rk i oboje wracaj jako narzeczeni.

Interpretacje

Wspóczeni recenzenci i czytelnicy wychwalali zakoczenie epigramatu bez wchodzenia w ostateczny cios, prób epigramatu. Gdy 30 lat póniej pojawia si potrzeba nabrania gbszego sensu dziea i rozwinicia gównego tematu czcego historie, interpretatorzy obiecali sobie klucz do tego epigramatu.

Na temat rumienicego si miechu

Rumieniec i miech , fizyczne oznaki procesów umysowych i duchowych, które s cakowicie lub w duej mierze poza kontrol woli co one oznaczaj Jakie znaczenie przypisuje im Keller, podejmujc 200-letni epilog Friedricha von Logau i przetwarzajc go motywowo Cykl oferuje swoist fenomenologi mimowolnej ekspresji emocjonalnej: narratorzy gówni i wewntrzni rozróniaj miech szczliwy, ponury, triumfalny, wymuszony, wstydliwy, zdezorientowany, zy, radosny. Mczyni te s w epigramie rumieniec, vornweg panie Reinhart; on i Lucie rumieni si tyle samo razy, dwa razy nawet w tym samym czasie; gówne zjawisko, przypominajce Galatheen rumieniec i miech, zapowiada si kilkakrotnie; jednak pojawia si w penej wyrazistoci tylko raz i na samym kocu. Jaki jest tego powód

Do poowy lat szedziesitych interpretacja Emila Ermatingera bya tu prawie bez zastrzee prawdziwa : Rumienienie jest oznak wstydu, poczuciem koniecznej granicy moralnej; miech jest oznak zmysowego dobrego samopoczucia, pogodnej wolnoci. I: Zachowanie bariery moralnej poród swobodnej przyjemnoci, taka bya interpretacja, któr Keller musia da sowu Logau rumienicy si miech w oparciu o jego wiatopogld . Herr Reinhart, byo jasne dla Ermatingera, chce zawrze dobre maestwo przez caowanie, a nie tylko zabaw. W takim przypadku badacz nie wyrusza w yw i spontaniczn podró odkrywcz, ale pedantycznie i ostronie poszukaj panny modej ; nie cauje si dlatego, e ma na to ochot, i aby zobaczy to pontne zjawisko, ale zamiast tego przeprowadza seri systematycznych testów osobowoci w oczekiwaniu, e jednoczesne zarumienienie si zakwalifikuje badan osob jako on. Zgodnie z tym, Keller zreinterpretowaby szarmancki epigram ze swojego wiatopogldu jako filisterski doradca w sprawie wyboru ony.

W 1963 Wolfgang Preisendanz sprzeciwi si tej interpretacji w szeroko przyjtym artykule. Odwoa si do ostatniego rozdziau, w którym epigram udowadnia swoj warto w momencie, gdy oboje nawet nie myl o zym przepisie (Lucie), o pysznym eksperymencie (Reinhart). Próba si udaje, chocia lub wanie dlatego, e nie musi ju niczego dowodzi. Preisendanz sprzeciwi si zatem pogldowi, e uosobienie Kellera pochodzi ze wiata buruazyjnej powieci rodzinnej i pozosta w niej uwiziony, uprzedzenie, do którego czytelnik musi doj, podajc za interpretacj Ermatingera, nie znajc tekstu.

Ponadto schemat zmysowoci-moralnoci prowadzi do opresyjnego, formuowanego rozumienia poszczególnych historii. Wane jest, aby przeczyta je bezstronnie i sprawdzi podobiestwa. Podsumowujc, Preisendanz doszed do wniosku, e to wszystko epigramat odnosi si do rozrónienia midzy rzeczywistoci a wygldem, istot a wygldem, rozumem a powierzchni, twarz a mask, ksztatem a przebraniem -Novellen do problematycznego napicia midzy tym, co ludzie reprezentuj, udawa , reprezentuj, a to, co ukrywa, ukrywa, ukrywa by pomyle o sceptycznym spojrzeniu Lucie na szczero autobiografów. Prawd jest, e w spontanicznym wyraaniu emocji, w zjawisku Logauscha, ujawnia si mocny zwizek midzy wiatem moralnym i fizycznym, któremu ufa przyrodnik Reinhart. Ale na pograniczu dwóch wiatów, gdzie krzyuj si krte cieki ludzkiej arbitralnoci i proste linie naturalnej przyczynowoci, metoda eksperymentalna przegraa. To, co obiecuje epigram, mog dowiadczy tylko ci, którzy udaj si na terytorium Lucie i razem z ni ucz si rozumie ludzkie losy, histori i historie, obce i osobiste. Tutaj, w labiryncie wyobrae, niejasnoci, przebra, bardziej odpowiednia jest jej metoda zwtpienia w powok i pytania o rdze.

Usprawiedliwi t metod, czyli tradycyjn gawdziarzy i poetów, nowoczesn, naukow, czyli tym, czym zajmuje si gównie autor. Esej Preisendanza zamyka nawizanie do manifestu Zoli Le roman experimental , z którym naturalizm zacz si przebija w 1880 roku . W tym sensie cykl zyskuje take reputacj literackiego pozycjonowania: Keller skierowa epigramat przeciwko danej przez naturalistyczn naukow natur literatury i wzywa do imperialnej bezporednioci poezji , któr ma na myli w kadej chwili, nawet w wiek fraków i kolei, aby poczy si z przypowieci i bani .

Na temat relacji midzy pciami

Kiedy w 1880 roku, na krótko przed wydaniem epifanii , Ibsena Nora lub Ein Puppenheim wywoay sensacj na niemieckich scenach, mody krytyk teatralny Otto Brahm porówna t sztuk z objawieniem . Jego wraenie: Ten wiersz równie obraca si [] w zasadzie wokó tej samej kwestii spoecznej, tutaj równie autor polemizuje z egoizmem mczyzny, który w swojej onie nie jest równorzdnym towarzyszem, ale raczej dzieckiem do monitorowania i podniesiona, krucha Zabawki z domu dla lalek widzi. Podobnie, niech usyszy Fritz Mauthner : epigramat jest w jego spojrzeniu na kwesti maestwa tak nowoczesny jak George Eliot , tak jak tylko Ibsen w jego, Nora i najbardziej pewna siebie kobieta moga by usatysfakcjonowana pozycj, jak przydziela piwnice. pogldy pozostay odosobnione. Lektura Ermatingera okazaa si ksztatujca. Byo to oparte na karykaturze Reinharta trzech wyksztaconych kobiet i malarki z Regine i pokazao, e Keller nienawidzi wyemancypowanych w najgorszy moliwy sposób, poniewa staraj si faszowa natur poprzez faszowanie rónic midzy pciami. postrzegane jako wyemancypowane lub jako osoba, która musi oduczy si arogancji wyemancypowanych i da przestrze swoim uczuciom. Ten wizerunek Lucie dominuje równie w feministycznych interpretacjach, które pojawiy si od lat 80., cho z t rónic, e jest ona teraz postrzegana jako kobieta, która w ostatnim rozdziale poddaje si mczynie. Kolorystyka semantyczna, jak nadaa dziaalnoci Ermatingera Reinharta poprzez sowo Brautschau, zostaa zachowana niezalenie od jego niekonsekwencji. Znalaz si w historii literatury, ale take w obszernych interpretacjach, takich jak interpretacja Gerharda Kaisersa . Dla niego pan Reinhart zacz wybiera dam do celów maeskich w sposób systematyczny i eksperymentalny.

Co Lucie ma dla Reinharta, a on dla niej

Jeste kochany tylko tam, gdzie moesz pokaza si sabym, nie prowokujc siy. Theodor W. Adorno

Lektura Preisendanza pokazaa, e cykl nie jest jednostronn prób, ale wzajemnym badaniem. Za przekomarzaniem si na temat maestwa na schodach i chway wyborczej kryje si pytanie: Z kim waciwie mam do czynienia Lucie nazywa pogldy Reinharta w sporze orientalnym i porównuje swój stosunek do stanowiska paszy na Rynek niewolników. Szydercza obrona nie przeszkadza jej jednak uwanie ledzi losów, które opowiada. Jego trzy historie zawieraj przesanie, które ich dotyczy: mczyzna nie powinien zostawia kobiety samej w trudnej sytuacji spoecznej, jak Erwin Regine, powinien posadzi skarlaych w dobrej glebie, jak biedna baronowa Brandolf, powinien poda przygnbionemu rk do wstania jak Don Correa the Zambo. Lucie nie ma zudze co do niebezpieczestwa wasnej sytuacji: kady uwany obserwator musi zada sobie pytanie, dlaczego ona, promienna posta, spdza swoje najlepsze lata w tej szlachetnej samotnoci w klasztornym domu - co si tam stao, co j gryzie Zwyky wyksztacony czowiek, bez wzgldu na to, czy jest lekkomyln prostytutk, czy powanym zalotnikiem, trzymaby takie pytania po cichu dla siebie i okazywa podziw dla literackich, niezalenie mylcych kobiet. Z kolei Reinhart pyta gono i niewaciwie: Dlaczego to wszystko robisz Zawstydza Lucie, ona si rumieni; Ale on te, skoro myli, e jest gorco, to do czego sprowadza si to pytanie: najmilsze, nie wiesz nic lepszego do zrobienia lub wyraniej: czego dowiadczye Ale potem w trzech próbach opowiada, jak dorastajca w ndzy suca, rozwiedziona kobieta ciko zraniona przez braci i siostry, a wreszcie niewolnica mog sta si dugoletni towarzyszk wyksztaconego mczyzny, pod warunkiem, e nie zapomni prostych ludzko poprzez jego edukacj. Lucie zauwaa, e dziwny go nie mówi jej do ust. Nawet szyderstwo, z jakim przedstawia mu czysty interes wasny, który zwykle kieruje panami stworzenia, gdy odgrywaj si jako zbawiciele i twórcy rasy eskiej, nie odstrasza go od obrony swojego punktu widzenia. Ona to lubi; jeli chce si ponownie zakocha, to nie w kaprynej .

Opowiadajc nieznajomym o romansach, obaj badali si nawzajem, swoje zewntrzne upodobania i antypatie, ale take ich podstawowy charakter. Lucie nie unikna tego, e w Mietsgaulreiter, podobnie jak w Don Kichocie, bije szlachetne, ponadczasowo rycerskie serce. Ostateczn gwarancj tego jest jego reakcja na ujawnienie jej tajemnicy. Ale fakt, e mu si zwierza, pokazuje, jak mao boi si, e wykorzysta jej list towarzysk, by zmieni j w przygnbion gospodyni domow, tak skromn, rozgrzan sauerkräutchen . Preisendanz: Lucie moe uwolni si od przekltej tajemnicy tylko przed mczyzn, którego rdzenia jest cakowicie pewna .

I odwrotnie, Reinhart moe polega na dogbnej edukacji Lucie, edukacji serca, a nie glamour , rodkach zaspokojenia potrzeby samopoznania i potrzeby wadzy, tak jak w przypadku trzech Parzen, które pokazuje w Regine . Zaraz po nocnej dyskusji o losie Reginy by pewien swego uczucia:

Z dziwnie podekscytowany uczucia, Reinhart poszed spa w obcym domu, zgodnie z dachem z najbardziej wdziku kobiet na wiecie. Tak jak s ludzie, których ciao fizyczne, kiedy przypadkowo go dotkniesz lub uderzysz, czuje si solidnie i wspóczujco przez ubranie, tak s i inni, których duch jest ci znajomy przez otaczajcy gos przy pierwszym usyszeniu i mówi do nas w braterski sposób, a tam, gdzie spotykaj si oboje, dobra przyja nie jest daleko.

To, co przyrodnik przyjmuje dla Lucie, to jej duch. Fakt, e wyraa si to równie w duchu sprzecznoci, sprawia, e jest chwilowo przytumiony: Pochwalam si za spokojny wybór cichej, delikatnej, zalenej kobiety, która nie okrada nas z naszych umysów!, mówi do siebie po opowie o wyborze ma przez Hildeburga do kontynuacji: Oczywicie s to przewanie ci, którzy si rumieni, kiedy cauj, ale si nie miej! Zawsze trzeba troch si rozemia; zwierz si nie mieje! Przyja , duchowa wspólnota, relacja, w której adna ze stron nie patronuje i nie dominuje nad drug, pojawia si w objawieniu jako wstpny etap mioci i dobry znak maestwa.

Reinhart mski szowinista

Fakt, e Keller reprezentuje przyja jako podstaw trwaej mioci, jest czciowo uznawany, a czciowo kwestionowany w nowszych interpretacjach. Ten ostatni od Adolfa Muschga , gdy mówi: Wielka poezja czsto mówi o kobietach nie inaczej ni o piwiarni". Uosobieniem Kellera jest w nieprzyjaznym wietle, badajc wybór kobiecych towarów [...] artystyczna i pouczajca wskazówka rynkowa [...] wyszy rodzaj kontroli misa. Z kolei Gunhild Kübler znajduje w objawieniu znaczcy potencja emancypacyjny, a nawet feministyczny. Zamiast snu, w którym kobieta z aski mczyzny istnieje, byyby nowe, pouczajco-egalitarne idee erotyki i mioci maeskiej, jako e s one unikalne w literaturze tego czasu. Jej konkluzja: Wielka poezja [.. .] nie mówi o kobietach jak stó piwny, a to jest dokadnie jedna z cech charakterystycznych ich rozmiaru.

Podczas gdy wikszo tumaczy dostrzega w Reinharcie proces uczenia si i rozwoju, dla Ursuli Amrein i wikszoci tumaczy feministycznych pozostaje on szowinist , który, aby zapewni sobie msk wyszo, w dwóch przypadkach demonstruje niszo kobiet. staje si bezwarunkowy Jeden z warunków szczliwego maestwa. Samoobjawienie si Lucie jawi si jako akt ulegoci, reakcja Reinharta na nie jako integracyjne przywaszczenie kobiety : Przywaszczenie to ma miejsce, gdy mczyzna podporzdkowuje kobiet jako spowiednik do jego prawa, a ona w ten sposób jako jego stworzenie w porzdku przez ni reprezentowanym. Jako spowiednik rozwizuje równie zagadk kobiety. Ten proces, przedstawiony w tekcie jako odkupienie kobiet, obejmuje w rzeczywistoci ich poddanie. Bo gdy mczyzna rozwika tajemnic kobiety, zyskuje nad ni wadz. Podobnie widzi to Gerhard Kaiser , gdy przepowiada los domu lalki dla Lucie: to prawda, e nie skurczy si do domu przy piecu; Niemniej jednak: Zawony przyrodnik bdzie w przyszoci szczliwym przyrodnikiem, dla którego kultywowana, kochajca ona pieci zmarszczki na czole i zmczenie oczu. Czytajc w ten sposób, uosobienie Kellera nie jest równoznaczne z uznaniem intelektualnej równoci i równoci Lucie, ale do zawaszczenia, wykorzystania i oswojenia upartego czowieka .

Na temat dwóch kultur

Wedug Kaisera Reinhart i Lucie reprezentuj róne sposoby ycia, naukowo-techniczny i estetyczno-literacki - dwie kultury w rozumieniu tezy Charlesa Percy'ego Snowa , które od XIX wieku staj si sobie coraz bardziej obce. Mówi si, e ich sprzeciw ma zasadniczy wpyw na spór o równo mczyzn i kobiet i nie jest anulowany przez pocaunek pokoju przeciwników. Szczególnie tutaj, podczas spaceru po lesie, uwaga Reinharta wyranie pokazuje granic midzy jego naukowym wyjanieniem wiata a sposobem ycia Lucie opartym na jzyku i zrozumieniu. Za plecami zjednoczonej pary trwa spór o prymat midzy dwiema kulturami. Opowie nie koczy si triumfem kultury Lucie, autor celowo zawiesza wynik, ale wyranie wskazuje, po której stronie si skania. Odbywa si to poprzez przeplatajcych si odniesienia do Goethego i jego krytyki z newtonowskiej optyki . Ponadto Lucie jest wymawiana jako lepsza i ludzko bogatsza posta.

Reinhart owieconym mrocznym czowiekiem

Epitafium jako uzasadnienie poetyki w obliczu naukowego wyzwania Kaiser zgadza si z tez Preisendanza, ale nie podziela jego pogldu, e przyrodnik równie ma swój wkad w ten projekt Kellera, chyba e jako negatywna posta kontrastujca. Reinhart jawi si Kaiserowi jako owiecony mroczny czowiek, który przez pewien czas zblia si do duchowego wiata Lucie, ale nigdy w peni nie wyania si mentalnie ze swojego zaciemnionego gabinetu. Nawet w scenie miosnej zachowywa si dziwnie drewnianie i bezdusznie. W przeciwiestwie do Lucie, która powierza mu swoj pen wydarze histori z modoci, nie ma on przeszoci wartej opowiedzenia, jest historycznie pozbawiony historii i dlatego wydaje si pozbawiony twarzy racjonalista planowania ycia, jako jego poczenie (poytecznej) pielgnacji oczu z (przyjemn) pokazy przyszych narzeczonych. Wraz z nim wskooki naukowiec, czoowy typ czasu zamienia si w wtpliwego bohatera, osob, której abstrakcyjny naukowy stosunek do ycia i wiata ma w sobie co zabójczego. Kaiser jest zdumiony, e taka osoba, jako czarujcy rozmówca i powany narrator, moe potrafi mówi i zjedna sobie tak kobiet jak Lucie. Aby to wyjani, odwouje si do imperialnej bezporednioci poezji Kellera : Gówny wtek jest jak bajka, w której manekiny [] w kocu zdobywaj szczcie, a mdre kobiety maj cudown moc oczyszczajc .

Pogld Kaisera zosta ostatnio zakwestionowany z biograficznego punktu widzenia. Listy od przyjaciela Kellera Jakoba Christiana Heussera , które zostay opublikowane dopiero w 2011 roku, pokazuj, e posta Reinharta nie jest fikcyjna. Keller wyposay je w pocigi od naukowca Heussera. Spotkali si w Berlinie w 1851 roku, gdzie Heusser pracowa nad badaniami krysztaowo-optycznymi w laboratorium Heinricha Gustava Magnusa . Wiele szczegóów pierwszego rozdziau, opis komory roboczej, aparatury w niej wbudowanej, nawet ból oka Reinharta, zawdziczamy kontaktom autora z tym przyjacielem. Fikcja zaczyna si w miejscu, w którym Keller pozwala przyrodnikowi odkry objawienie Logausche, które w rzeczywistoci sam odkry w 1851 roku. Pod tym wzgldem posta Reinharta jest portretem mieszanym, w którym rysy Heussera poczyy si z rysami Kellera. To - tak si argumentuje - tumaczy stosunek autora do swojej postaci: przyjazna ironia zmieszana z autoironi. Gdyby Keller chcia, eby przyrodnik pojawi si jako zowrogi pedant lub jako mroczny czowiek, miaby do dyspozycji rodki do gryzcej satyry. Zamiast tego nagrodzi go kobiet tak jak Lucie. Demonizacja postaci Reinharta, zauwaalna w literaturze wtórnej od lat 60., jest artefaktem interpretacyjnym i wyrazem niechci do przyrodników szeroko rozpowszechnionej w humanistyce ; sam w sobie jest wic symptomem narastajcego wyobcowania midzy dwiema kulturami.

Keller Lessing

Klaus Jeziorkowski bada wplecione w epitet odniesienia do innych tekstów literackich. W pierwszym rozdziale zwraca uwag na scen, z której wyania si inny, mniej ponury i sprzeczny obraz przyrodnika Reinharta: Kiedy Reinhart zastanawia si nad dawno zaniedbywanymi sprawami ludzkimi, przychodzi mu do gowy jego zbiór literatury estetycznej. Stoi w komorze podogowej. Po ponownym wpuszczeniu wiata dziennego wspina si tam i najpierw bierze do rki tom Lessinga - tom, w którym nieco póniej odkrywa epigramat Logausche. Wyciga go, uwalnia z kurzu i mówi:

Chod, dzielny Lessing! Prawd jest, e kada praczka prowadzi ci w usta, ale nie majc pojcia o twojej prawdziwej naturze, która jest niczym innym jak wieczn modoci i umiejtnociami we wszystkim, bezwarunkow dobr wol bez faszu i pozacan w ogniu.

Jeziorkowski: "Dla Keller, Lessing jest wiato Bringer, podwietlajca Enlightener osobicie". Niemao jest wic Kellera w postaci przyrodnika, take w jego ekstrawaganckich uwagach o ludziach, którzy tylko o poecie mówi. Jeziorkowski utosamia praczki jako pisarzy, których gniew Kellera budziy kiepskie opowieci literackie i uwielbienie Lessinga.

Oczywicie przyrodnik zajmowa si intensywnie i krytycznie literatur estetyczn, zanim cakowicie powici si studiowaniu przyrody. Bez takiej prehistorii gówna historia nie potoczyaby si lub zakoczyaby najpóniej, gdy Lucie zaprasza swojego gocia do rozejrzenia si po wiejskim domu. Specjalista o ograniczonych horyzontach nie byby zainteresowany ksigozbiorem Lucie, nie czuby zazdroci o jej sprawy i nie zadawa prowokacyjnych pyta; nie móg z ni konkurowa.

Historia edukacyjna przyrodnika

Reinhart tylko raz wspomina Lucie o swoich nieco arbitralnych i nieuregulowanych studiach . Wicej o sposobie ycia, filozofii i historii edukacji przyrodnika mona znale w rozdziale otwierajcym. Preisendanz po raz pierwszy zbada bogactwo aluzji i wymown ironi tego epickiego wejcia: wzmiank o dziele Darwina w pierwszym zdaniu ( prawo doboru naturalnego ), opis komory roboczej i inwentarz Reinharta ( badanie z doktorem Fausten , ale na pewno w czasach nowoytnych, wygodnie i bezpiecznie Przetumaczone ), uwaga o pismach estetycznych w pokoju na poddaszu ( zaniedbywany ilo ksiek ) i inne wicej. Poniszy fragment, odczytany na tle inwokacji Lessinga , pokazuje, dlaczego Reinharts yje plecami do literackich spraw swojej teraniejszoci:

Rzeczy moralne, mawia, obecnie fruwaj w powietrzu jak odbarwiony i zgrzybiay motyl; ale ni, któr trzepocz, jest dobrze zwizana i nie wymkn si nam, nawet jeli zawsze wykazuj najwiksze pragnienie, aby sta si niewidzialnymi.
Ale teraz, jak powiedziaem, czu si nieswojo [].

Powodem odejcia jest odbarwiona, ndzna edukacja, zachwyt muzeum dla klasyków, kult wokó otynkowanej Wenus, któr karykaturuje w Regine . Faust Goethego , mdrzejszy ni wszystkie mapy / lekarze, mistrzowie, urzdnicy i ksia, zwróci si ku magii. Kellers Reinhart, niezadowolony ze mieci pisarzy, skupi si na eksploracji materiau i zmysowoci . Stao si to w zaufaniu w mocny zwizek midzy prawami naturalnymi a zjawiskami moralnymi. Ale teraz czuje, e to zaufanie nie moe si sprawdzi, jeli zamkniesz si i odoysz spotkanie z yciem na dalszy plan.

Majc t wiedz, wspóczesny Faust opuszcza laboratorium, wyjeda waleczny wiersz suy Mefistofelesowi jako magiczny paszcz i spotyka Lucie. To Ona przywraca ycie tym, którzy s zmczeni edukacj. Za ich porednictwem autor zwraca si do swoich czytelników i zachca przedstawicieli ugruntowanej kultury literackiej do podejcia z pewnoci siebie do przedstawicieli nowo powstajcej kultury i ich literackiego otoczenia.

Od fluoroskopii do owiecenia

Otwierajcy rozdzia epitetu usiany jest ironicznymi punktami wymierzonymi w nauki przyrodnicze. Pierwsze zdanie zawiera ju jeden:

Jakie dwadziecia pi lat temu, kiedy nauki przyrodnicze znów byy na najwyszym poziomie, chocia prawo doboru naturalnego nie byo jeszcze znane, pewnego dnia pan Reinhart otworzy okiennice [...].

Pocztkowo spisek datowany jest na poow lat 50. XIX wieku, czas sporu o materializm . Chodzi o chwa rzeczników naukowych w tym sporze, którzy widz szczyt wyjaniania wiata osigany z kadym nowym odkryciem, gdzie nieco póniej przewysza je jeszcze nowsze. Autor-narrator kontynuuje w tym samym tonie i opisuje studium wspóczesnego Fausta: aden wypchany potwór nie wisia na zadymionym sklepieniu, ale pokornie ywa aba przykucna w szklance i czekaa na swoj ma godzin . Moe chwil poczeka, bo badacz bada obecnie struktur krysztaów i zamiast ab rozciga promienie wiata na mk aluzja do polemiki Goethego z Newtonem . W tym rodowisku pan Reinhart cieszy si wielkim widowiskiem [], które zdaje si prowadzi nieskoczone bogactwo zjawisk nieubaganie z powrotem do najprostszej jednoci, gdzie mówi si, e na pocztku bya wadza, czy co w tym rodzaju znowu aluzja do Fausta, poczona z zamachem na si i tre Ludwiga Büchnera oraz naukowy redukcjonizm .

Ju imiona gównych bohaterów pokazuj, e takie szczyty s mocno zakotwiczone w strukturze narracji ramowej: Badacz krysztaów, którego nazwisko skada si ze sów czysty i twardy, sam staje si obiektem bada. Ma do czynienia z kobiet, która nazywa si Lux, moje wiato . Ta wietlista istota pobudza go do pewnego rodzaju fosforescencji w postaci tej nierozwanej szczeroci, która atakuje go przy stole. Owietlaj go twarde promienie ich satyrycznych strza , mocno si nagrzewajc, ale zachowujc swoj konsystencj . W kocu jest owiecony , teraz janieje i przywouje czas, kiedy Lucie jeszcze nie zna, ante lucem, przed witem . Analiza tekstu przyrodnika Henrike Hildebrandt prowadzi na trop tego Concetta . Interpretatorzy nauk humanistycznych - w zdecydowanej wikszoci - rozpoznaj nie tyle obiekt w ciele krysztau, ile narzdzie badawcze, pryzmat rozszczepiajcy wiato . Podczas gdy Keller pozwala Reinhartowi zrobi co zupenie nowego, krystalografi , dziedzin bada z przyszoci, widz, jak powtarza te staroytne eksperymenty, których interpretacja przez Newtona skonia kiedy Goethego do polemik. Na kocu tego szlaku zostaje odkryty jako Newtonianin nawrócony na Goetheanizm . W tekcie nie ma odniesienia do takiego odwrócenia. Reinhart poda za wezwaniem Goethego do Przyjaciele uciekaj z ciemnej komnaty, ale to nie zmienia zdeklarowanego gardziciela kultów w wyznawc teorii kolorów , podpisu kultu Goethego. W skrócie: ironiczna obrona Kellera przed arogancj równorzdnych mu nauk przyrodniczych nie przekracza granicy, nie przeradza si w arogancj samego poety, który domaga si nieograniczonej suwerennoci interpretacyjnej dla siebie i swoich zwolenników w zakresie spraw ludzkich i moralnych. Pod koniec objawienia Reinhart pozostaje tym, czym by na pocztku, badaczem, bardziej poszukiwaczem prawdy ni jej posiadaczem, oddanym empiryzmowi . Wynika to z uwagi, któr poczyni w ostatnim rozdziale.

Darwin w objawieniu

Co oznacza wzmianka o prawie doboru naturalnego przy epickim wejciu w objawienie Dlaczego wszyscy ludzie przypominaj nam Darwina, by moe najbardziej doniose dzieo naukowe XIX wieku, mimo e nie byo ono jeszcze znane w momencie incydentu

Jak pokazuje fragment Lessinga, Reinhart jest nosicielem nadziei dla autora, przyrodnikiem takim, jakim powinien by: kim, kto trzyma si faktów, nawet jeli jak w historii Regine stoj one w sprzecznoci z jego pikn teori; nie ideologiczny propagandysta, wolny od eksperckich min, ale jeli chodzi o to, znajcy si na przyrodzie i udzielajcy rad i dziaa. Na przykad podczas spaceru po lesie, kiedy daje Lucie do trzymania wa zaatakowanego przez raka (Tylko trzymaj si mocno obiema rkami, to nie jest jadowity w!) . Lucie przezwycia swoj niemiao, maa przygoda z ratunkiem sprawia jej rado (Jak si ciesz, e nauczyam si trzyma stwora w doniach!) .

Tak, odpowiedzia Reinhart, jestemy zachwyceni, e moemy na chwil ochroni jednostk w powszechnej wojnie zagady, o ile nasza sia i nastrój rozcigaj si, podczas gdy chciwie jemy razem z nimi []

Jürgen Rothenberg, który odczytuje uosobienie Kellera jako antydarwinistyczn broszur, cytuje t uwag, ale pomija j, gdy chciwie jemy . Kaiser skary si na to i utrzymuje, e Ostatnie sowo Reinharta na temat przygody wa jest darwinowski. Ta uwaga dokadnie wyznacza granic podziau midzy dwiema kulturami. Za ich porednictwem przyrodnik ponownie ujawnia swój brak ycia. Pojawi si jako wykadowca, jako teoretyk zdystansowany, jako autorytet i nagle przedstawi caociow interpretacj natury; brakuje mu najdrobniejszego podtekstu emocjonalnego postrzegania tego, co si dzieje. Sytuacja jest raczej przewietlona jak bysk, przeniknita w jego yw powierzchni, e tak powiem, jej oddychajc skór i zeszkieletowana w miertelny wiat drapieników . Jest to sprzeczne z tym, co Reinhart nadal powtarza, obserwujc, jak uwolniony w lizga si ciek przez traw:

[...] Ale widzisz, tym razem stwór wydaje si by wdziczny i eskortuje nas!

Reinhart wie, e Lucie potrafi przyj prawd. Ale teraz wydaje mu si, e naoy na ni zbyt wiele, mylc na gos. Zaniepokojony kieruje jej umys z powrotem do przyjaznej, baniowej natury sceny. W tym kontekcie uwaga o powszechnej wojnie eksterminacyjnej w przyrodzie nabiera innego znaczenia. Ich gest nie jest te tym, który sugeruje Kaiser: Reinhart nie przebija, nie wygasza adnych ideologicznych przemówie propagandowych, a ju najmniej mówi jako cynik . Wyraa to, jak uwany obserwator, który bez zudze patrzy na relacj czowieka z natur, przechodzi przez gow takiej akcji ratunkowej. Jego uwaga wiadczy równie o uczuciu, a mianowicie o tej cichej podstawowej aobie, bez której wedug Kellera nie ma prawdziwej radoci. Jeli chodzi o lini podziau midzy dwiema kulturami i mroczn obecno nowej doktryny pochodzenia, jego sowa mówi równie tak: Dobrze jest nie zapomina o naszej zwierzcej naturze, zwaszcza w radoci szczcia ponad naszym ludzkim majestatem. Darwin wyraa si w mniej wicej tym samym sensie w kocowych sowach swojej drugiej gównej pracy, The Descent of Man and Sexual Selection , której kluczowe przesania byy znane Kellerowi:

Daem dowody najlepiej jak potrafiem i musimy przyzna, wydaje mi si, e czowiek, ze wszystkimi jego szlachetnymi cechami, z sympati, jak czuje dla najniszych, z yczliwoci, któr nie tylko wobec innych ludzi, ale take rozciga si na najnisze yjce istoty, ze swoim boskim intelektem, który przenikn ruchy i konstytucj Ukadu Sonecznego, ale z tymi wszystkimi wysokimi siami wci nosi w swoim ciele nieusuwalne pitno swojego niszego pochodzenia.

Na temat poezji literackiej

Inwokacja Lessinga przez Reinharta, odkrycie epigramu Logauscha, aluzje do Fausta Goethego ; badanie ksig ycia Lucie z wzmiank o dobrych dwóch tuzinach tytuów prac na i poza gówn ulic od modszego Pliniusza do Darwina - wszystko to sprawia, e poemat epistemiczny jest wierszem uczonym, wierszem literackim. S te mitologiczne i biblijne aluzje, odniesienia do bani i legend, bohaterów, a take formalne tradycja, e trwaj prace, Boccaccia Decameron i Cervantesa Don Kichot . Te - w najszerszym znaczeniu - postacie nie s ozdob wiedzy, balastem edukacji, narrator wykorzystuje je ekonomicznie, pozwala im ingerowa w fabu, nawet jeli nie tak dramatycznie, jak epigramat Logau na pocztku i maa pie Goethego na koniec. Gdybycie byli refleksjami kultury i literatury Historycznej w epigramie chcecie zignorowa, to nie oddzielacie od jednego skadnika, ale doprowadzacie dzieo do nerwów. Tak wic Klaus Jeziorkowski, e niektóre z tych odniesie nawizuj w swoich gaziach, inne, mniej oczywiste, odkryto np. w postawie obronnej Reginy Keller wobec poezji Nibelungów Richarda Wagnera. Tak jak gloryfikowane przez Altenauera wczesnowagnerowskie wyobraenie Niemiec, astrologiczne bajki Don Correi, nieostrone obchodzenie si z epigramatem przez Reinharta i utosamianie si dziewczynki Lucie z Thekl Schillera pokazuj, e bohaterom objawienia s na ogó zagroone przez fakt, e s midzy nimi. a rzeczywisto Literatura zakada, e dziaaj, myl, yj w formie literackiej, zabarykaduj swój dostp do rzeczywistoci poprzez ksik. Masz ksik przed gow . Reinhart wyrazi podobn myl po tym, jak pukownik wyjani przyczyn oporu Lucie: Tak to dziaa, powiedzia niezauwaalnym ruchem, jeli zawsze mówi si obrazami i przypowieciami, to w kocu nie rozumie si ju rzeczywistoci i staje si niegrzeczny. Jeziorkowski:

Ta poezja opowiada o zym zdobyciu obrazu poprzez literatur i lektur, o niebezpiecznej idealizacji i naprawieniu tego, co ze. Zapozna si z literatur, z systemami, które w istocie s systemami idealistycznymi, to znaczy tskni za wiatem i yciem; Porzucenie takich konstrukcji prowadzi do wiata i ycia ta nigdy wyranie nie podana moralno zamienia uosobienie w model przezwycienia klasycznego historyzmu XIX wieku, artobliwego zwycistwa nad nim. W sposób dialektyczny zniesienie wieckiego przymusu historyzmu jest moliwe tylko wtedy, gdy Das Sinngedicht przedstawia si jako literacki poemat najczystszej wody, jako w peni rozwinity wytwór historyzmu.

Na temat mitologii

Nereidy, syreny, nimfy

Sposób, w jaki Keller rozrónia aktualno od historii, jest równie widoczny w jego traktowaniu mitologicznych postaci. Nazwa Galatea, pierwotnie pomylana jako tytu, pojawia si w epigramie niemal wycznie cytowanym, jak poprzednio, okrelonym dla epigramatu Logau. Ale ten cytat, dwukrotnie odwieany, tworzy trwae echo motywu przewodniego. Ilekro tekst mówi o rumienieniu si lub miechu, ta nazwa odbija si echem z daleka. Autor-narrator równie organizuje go w taki sposób, e atrybuty z nereid pojawiaj si na kobiecych kilka razy , cech które malarski, epickie i liryczne przypisuje tradycja tych istot. Jedn z nich jest blisko wody w domu, drug ch zwabienia, dranienia, przytaczania, czarowania, a nawet niszczenia ludzi. Oba razem nie daj mitycznej bogini morza, ale jeden z jej aspektów: przypominajcy syren . Celnik mostkowy, który czesze swoje dugie, rozpuszczone wosy nad rzek i szuka wiolarzy , nosi rysy Heineschen Loreley ; podobnie Salome, córka piknego gospodarza zum Waldhorn: niczym porzucona kochanka budowniczego mostów ywi gbok niech do pci przeciwnej, a Lucie tumaczy swój ulubiony nastrój [...] gardzi mczyznami i bawi si z nimi je . Dla kontrastu, trzy bohaterki Reinharta s w duej mierze wolne od syren i czarów, podczas gdy jego antybohaterka mordujca ludzi yje na klifie nad wod. Lucie nazywa swoj bohaterk Quoneschi, dziewczyn wody. e taka nimfa pewnego dnia pokae modemu owcy trofeów mistrza, narrator przepowiada z koperty zegarka kieszonkowego, e mody Thibaut otrzymuje:

Wntrze misy byo jednak nawet emaliowane jaskrawo kolorowym obrazem; maleki amfitryt jecha swoim powozem, zaprzonym w konie wodne, po zielonych falach, otoczony róow zason, a biaa chmura staa na niebieskim niebie. Na pierwszym planie wci byy trytony i nereidy.

Wspominajc Amfitryt , pikn i sawn siostr Galathei (czsto udzco do niej podobn na obrazach), narrator bierze na cel take Reinharta, który widzi Galathees w kadej kobiecie ze swoim erotycznym przewodnikiem w gowie.

Pigmalion i Galathée

Dziewitnastowieczni poeci i publiczno równie kojarzyli nazw Pigmalion z Galathe . W dziesitej ksidze Metamorfoz Owidiusza kobiecy posg, który rzebiarz tworzy z braku sympatycznego towarzysza i który na jego prob oywia bogini Wenus, by bezimienny. Tak pozostao w opowiadaniach i adaptacjach tej bani przez wiele stuleci. Tylko wiek wraliwoci nie by ju z tego zadowolony. Rousseau prawdopodobnie nie by pierwszym , który w swoim melodramacie Pigmalion nada jej imi Galathée, znane z pasterskiej gry i powieci pasterskiej , ale to imi przyjo si lepiej ni inne i przyjo si.

Z filozoficznym zainteresowaniem artyst-twórc Pigmalionem i wraliwym udziaem w jego pracy edukacyjnej wczenie poczya si przyjemno z komicznej strony cudu posgu. XIX-wieczni poeci sceniczni i kompozytorzy uznali j za wdziczny materia do operetek i komedii, w których rzebiarz wystpuje jako pechowiec, dla którego Galathée, która przebudzia si do wasnego ycia, powoduje rónego rodzaju irytacj. W tych warunkach nie byo mowy o dramatycznej wersji materiau.

Jeli Herbert Anton poda za tym, Keller zrozumia jednak, e partia komedii zwisa (lub wzniosa si) posta w tragedi, aby odwróci si, ale ukrywajc swoj nazw i rzemioso. Anton: Klucz do odbioru opowieci o Pigmalionie przez Kellera zawarty jest w powieci Regine bdcej uosobieniem. W rzeczywistoci dzieje si tam co w rodzaju posgowego cudu do góry nogami: dyplomata Altenauer, rozczarowany córkami swojej klasy spoecznej, wybiera szlachetny naturalny materia, by stworzy obraz przemienionego niemieckiego folkloru . Ale genialne zakoczenie jego pracy edukacyjnej zawodzi, ywa Regina milknie i zamienia si w pomnik, zimny i martwy , ow mityczn bohaterk, o której mówi ucja. W innych narracjach, a take w noweli ramowej Anton odkrywa motywy z rónych tradycji z historii rzebiarzy.

Interpretatorki feministyczne wykraczaj poza dowody Antona na mitologiczne podobiestwa i postrzegaj histori Pigmaliona jako klucz do cyklu. Wedug Ursuli Amrein ba t mona wykorzysta do opisania struktury mskiego urojenia twórczego, w którym prefigurowane s owe mordercze, oywiajce i kazirodcze fantazje, które w epitetycznych wierszach towarzysz kobiecie wchodzcej w stan ma. , która w swoich analizach autor tekstu , pozwala ona sama kierowa Kristeva w dekonstrukcji Sposób odczytu i nie obejmuje tematy takie jak mio, zaufania, przyjani, mioci midzy kobiet i mczyzn, wyciga nastpujcy wniosek: Ta kobieta [...] jest nie tylko obiekt, który ma by animowany przez Pigmaliona. Jednoczenie odmawia si jej zdolnoci do wytwarzania samego ycia. U róde ycia znajduje si mczyzna, z wyczeniem kobiety. Czyni si jak przyrodnik Reinhart twórc samej natury, przeksztacajc j w eksperymencie pocaunku w imieniu kobiety. naukowcy od czasów Frankensteina skarlali; Co rodzi pytanie, czy taki wynalazek nie ciy na jego wynalazcy z feministycznego punktu widzenia. Ale Amrein usprawiedliwia Kellera i przypisuje mu zasug uczynienia przejrzystego wyzwolenia przemienionego przywaszczania kobiet w ulego poczon z przemoc. Ta przezroczysto jest zasug dwuznacznej, obrazowo-puzzlowej pisowni Kellera , która niejako toruje drog lekturze dekonstruktywistycznej (której wyniki s oczywicie jednoznaczne). Z tego powodu Amrein w kocowych sowach swojego opracowania nie umieszcza autora epitetu wród literackich epigonów , lecz raczej przyznaje mu miejsce wród przedstawicieli, przynajmniej prekursorów postmodernistycznego stylu narracyjnego.

Teza Herberta Antona równie bya szeroko dyskutowana: Altenauera i Reinharta nie mona interpretowa jako szyfrów Pigmaliona, a Logaus Galathee nie miaby nic wspólnego z Galatee Rousseau: nimfy pasterki dzielnych poetów byy postaciami, które budz ycie i mio z jednym z Niezalena bajka rzebiarza, wywodzca si ze staroytnej tradycji Galatei . Wobec takich sporów naley pamita o zdaniu, które Keller wkada w usta Reinharta: Jeli zawsze mówisz obrazami i przypowieciami, ostatecznie nie rozumie si ju rzeczywistoci . To, e ludzie le rozumiej rzeczywisto, popeniaj bdy, z komicznymi lub tragicznymi konsekwencjami, jest czci rzeczywistoci. Pod tym wzgldem Erwin i Regine reprezentuj prawdziwych ludzi, ich tragiczne milczenie obok siebie jest kopiowane z ycia. Lucie równie nie da si sprowadzi do adnego mitologicznego wzorca, ani do staroytnego, ani do baroku, ani do Goethean Galathea, uosobieniem doskonaego pikna, które budzi mio, ale mio nie jest nawet dotknita. , "praca wokó jego nerwów", chciao si przeoczy fakt, e narrator pozwala, by spada na ni odbicie córki Nereusa, która dumnie jedzie samochodem musztardowym. Ale bez uszczerbku dla takiego owietlenia przedstawia ich przede wszystkim jako trzewych, mdrych ludzi, którzy d do oczyszczenia rzeczywistoci ycia, która jest przesonita wszelkiego rodzaju maskami i wyobraeniami. Interpretatorzy mogliby wzi z niej przykad, az Reinharta: Teksty te s rzeczywistociami, do których dostp wedug Preisendanza jest blokowany przez wczytanie si w postulowane oczekiwanie znaczenia idee, obrazy, mitologemy.

Powstanie

Jonas Fränkel , redaktor pierwszego krytycznego dla tekstu wydania Kellera, stwierdza: Ze wszystkich ksiek Gottfrieda Kellera adna nie ma tak dugiej historii pochodzenia, adna nie zostaa napisana w tak krótkim czasie jak Das Sinngedicht. Dugi okres inkubacji cyklu zawsze zajmowa biografów, redaktorów i tumaczy.

Rkopisy, listy, notatki

Preprint cyklu jeszcze bez historii Lucie ukaza si od stycznia do maja 1881 roku w piciu kolejnych numerach Deutsche Rundschau . Keller wyprodukowa rkopis kadego odcinka wycigu ze zecerem. W licie doczonym do ostatniej przesyki pisa do redaktora Rundschau Juliusa Rodenberga : Pytae kiedy, jak powsta rkopis. Z wyjtkiem czci numeru styczniowego jest to pierwsze i jedyne pismo, natomiast nowele i ramy powstay w mojej gowie dwie dekady temu i od tej pory s moimi cichymi towarzyszami spacerów i lampki wina. Mimo to nie wiedziaem zbyt wiele o tym, co stanie si z kad z tych historii .

Wedug Fränkla, rkopisowa cz numeru styczniowego zawiera pocztkowe rozdziay a do pierwszej poowy Regine wykazuje niewtpliwe cechy kopii. Rkopis, który powsta w Berlinie, ale potem zosta pozostawiony, najwyraniej suy jako wzór. Poniewa jest to utracone, nie mona ju z ca pewnoci okreli, jak daleko autor przepisa go podczas kopiowania. Geneza epitomu jest zatem w duej mierze niejasna.

W cigu pierwszych dziesiciu lat, kiedy Keller nosi si z nowelami Galatea, opisa ksik, któr mia na myli, jako pogodn i eleganck miy, may dekameron i zapowiada jej rych publikacj w licznych listach do wydawców i przyjació. Ale tylko w wyjtkowych przypadkach ujawni co na temat narracji i struktury. Poza wczesnym wpisem do notatnika, jego notatki niewiele wiadcz o jego planach. Jeli zestawi chronologicznie stwierdzenia zawarte w licie, to obraz z okresu 1855-1860 nie przedstawia niespiesznego snucia si z lampk wina , ale drczcego nie-wychodzenia z miejsca, winnego pchanie naprzód i melancholijne czekanie na inspiracj.

Chronologia stworzenia

 • W 1851 roku, pracujc nad Zielonym Heinrichem , Keller odkry w Berlinie epigramat Logausche i zanotowa go w swoim notatniku jako nowel.
 • W 1853 r. przesa swojemu wydawcy Eduardowi Viewegowi pocztki niektórych nowel i wyjani: Galatea jest gówn nowel i przechodzi przez cay tom, podczas gdy reszta jest zawarta w tej.
 • W 1855 roku, gdy Vieweg nie przyj jego oferty, Keller zaoferowa zbiór wesoych i przejrzystych opowieci wydawcy Franzowi Dunckerowi , w którego domu by mile widzianym gociem. Pokazuje mu pocztki noweli, które z trudem odzyska z Vieweg ten rkopis te zagin i otrzymuje pilnie potrzebn zaliczk i kontrakt. Zobowizuje si w nim potrci kary z opaty, jeli nie dostarczy rkopisu do poowy listopada br . . Jednak przed upywem terminu poinformowa Dunckera, e straci wszelkie zainteresowanie , odoy go na nastpny stycze i przygotowywa si do opuszczenia Berlina.
 • 1856-1860. Jako niezaleny pisarz w Zurychu , Keller wielokrotnie ogasza wydawcom i przyjacioom ryche ukoczenie Galatee : W 1856 r. odpowiedzia onie Dunckera Linie, która zapytaa go o postpy swojej noweli, parodiujc styl dyskusji w salonach literackich: Jednak wszystkie cuda, które do tej pory »stworzyem«, s prawdziwymi ciereczkami w porównaniu z powieciami klasycyzmu doskonaego, na które prosibym o poczekanie z odrobin cierpliwoci. Zdarz si w nastpnej kolejnoci. S boskie, o surowej szlachetnoci duszy, o nieskoczonej wdziku i zanurzone w wiecznym otrostwie pogardliwego zalepienia, niezapominajek i racjonalnej hodowli jedwabiu. Ona i jej spita siostra, która gapi si na poudnie, mog wtedy rzuci kostk, której powinienem powici prac []. Pótora roku póniej
 • W 1858 r., gdy nie byo ju mowy o karach, gdy ju dawno przekroczyy one pozosta opat, z rezygnacj wyjania kumplowi: Powieci ugrzzy gównie dlatego, e w planie miay skada si wycznie z historii miosnych i na razie miaem lekki nastrój na takie rzeczy, podczas gdy moje ycie tutaj pobudzao mnie do robienia rzeczy solidniejszych i godniejszych pochway. Aluzje do rzeczy bardziej godnych pochway s skierowane na dziaalno polityczn i publicystyczn Kellera .
 • W 1860 r. opowiada swojemu przyjacielowi Freiligrathowi , mieszkajcemu daleko w Londynie, epigramat Logausche i pisze: Ponadto, nastpnym razem gotowe [...] dwie nowe tamy pod tytuem Galatea. Jeden z nich czyta dystych Logau [] i podróuje, aby spróbowa. Midzy innymi w te powieci wpleciono 7 chrzecijaskich legend. Odnosi si to do Siedmiu Legend , których pierwsza wersja jest na papierze od 1857/58.
  Znowu zby Dunckera: Twoje nowele dobiegaj koca i s nad nimi po raz ostatni opracowywane.
 • 18611870, w pierwszej dekadzie urzdowania Kellera jako urzdnika stanowego w Zurychu , w jego korespondencji nie ma adnego odniesienia do projektu Galatea.
 • 1871-1879 Keller mia ostateczn wersj Siedmiu Legend, a zwikszone wydanie Ludu Seldwyli pojawiao si krok po kroku w Goeschen Verlag ; po jego rezygnacji z urzdu (1876) take nowele zuryskie (wydrukowane w Deutsche Rundschau ) oraz trzy tomy zrewidowanej Zielonej Heinricha . Duncker, znajdujcy si w trudnej sytuacji biznesowej, jest rozczarowany tymi publikacjami. Kiedy musia zrezygnowa z wydawnictwa, Keller dowiedzia si o tym, zwróci zaliczk i odsetki, dziki czemu zachowa przyja berliskiego maestwa.
 • W 1880 roku, kiedy jeszcze pracowa nad now wersj Zielonego Heinricha , Keller i Rodenberg zgodzili si opublikowa Duncker Novellas pod tytuem Das Sinngedicht in the Deutsche Rundschau . Nie moe zachowa dobrej decyzji o rezygnacji tylko z gotowego produktu i znów znajduje si pod presj czasu. Na przykad partia wydania styczniowego dotara do Rodenberga dopiero na pocztku listopada 1880 roku.
 • W 1881 roku, po ukoczeniu preprintu, Keller poprawi tekst, biorc pod uwag krytyk i sugestie przyjació oraz pozwalajc Lucie opowiedzie histori swojego ycia. Wersja ksikowa zostanie opublikowana w listopadzie przez Wilhelma Hertza w Berlinie z rokiem 1882.

Spróbuj wyjani, jak dugo to byo robione

Tak mao Keller by w stanie poradzi sobie z demoni poezji, która sigaa w otcha, z której pogardliwe echo odpowiadao na jego postanowienia. Jonas Fränkel

Wedug Fränkla typowe bdy kopiowania w szablonie druku Rundschau sigaj do okoo 80 strony naszego tekstu, tj. H. do momentu, w którym Altenauer pyta Regin, czy chciaaby zosta jego on. Reakcja Reginy (Wzdrygna si, zblada i spojrzaa na niego jak martwa osoba) , jej zy i jej ucieczka przed nadchodzcym nieszczciem. Sugeruje to, e pisanie utkwio w martwym punkcie, poniewa Keller nie by pewien natury i zakresu tego nieszczcia, a moe nawet wzdrygn si przed tym, by historia potoczya si w ogóle tragicznie. Dwie okolicznoci, jedna literacka i jedna biograficzna, przemawiaj za tym zaoeniem.

Kontra Auerbacha

Na pocztku serii pomysów, które Keller spisa w Berlinie w 1851 roku, stwierdza si:

1. Wariacje na temat epitetu Logau
Jak chcesz biae lilie itp.
2. Powysza nowela kontra Auerbach.

Karl Reichert opisa t notatk jako rdze krystalizacji epitetu . Przeciwnikiem by Berthold Auerbach , autor poczytnych wówczas i bardzo cenionych opowieci o wsiach Schwarzwaldu . Keller ju cytowa i skomentowa jedn z tych historii, Die Frau Professorin , w eseju z 1849 roku . Wykluczy jednak z pochway jedn posta: nieszczsnego Reinharda w Frau Professorin .

Pan Reinhard z Auerbach mieszka jako artysta w poudniowoniemieckiej siedzibie królewskiej. Stamtd czsto cignie go do Schwarzwaldu, gdzie maluje, poluje i poddaje si entuzjastycznemu entuzjazmowi dla natury. W wiejskiej gospodzie, w której zwykle przebywa, wcieli si w posta piknej córki gospodarza, Lorle. Malarz i model zakochuj si w sobie, a kiedy Reinhard zostaje profesorem sztuki, polubia dziewczyn. Z Lorle ma nadziej przeszczepi do miasta kawaek natury. Ale potem wstydzi si analfabetyzmu swojej ony, która jest przedstawiana jako naiwne, ale bynajmniej nie gupie dziecko ludu. Geniusz malarza rozpywa si w ualaniu si nad sob, zaniedbuje mod kobiet i zaczyna pi. Nastpnie Lorle zostawia go i ucieka do swojej rodzinnej wioski.

Sowo nieszczliwego Reinharda skierowane jest nie tylko do postaci, ale take do sztampowego rysunku postaci jako genialnego, rozdartego artysty, który drczy si wyborem midzy yciem ludowym a popdami edukacyjnymi, natur i kultur niewaciw alternatyw dla Keller. Tam, gdzie bana zaj miejsce ywych postaci, nie udao si osign tego, co dla Kellera byo wane, a mianowicie ukazania rzeczywistego dystansu midzy mniej wyksztaconymi a wyksztaconymi. Tak wic artystycznie stan przed dylematem: z jednej strony by przekonany, e due rónice edukacyjne midzy kochankami da si zniwelowa mia na myli konkretny przypadek. Z drugiej strony, tkanina Regine nie chciaa mie paskiego happy endu w caym swoim systemie.

Konfrontacja z Auerbachem pozostawia trzy lady w epitecie z 1881 r.: w opowiadaniu O gupiej dziewicy , w Reginie , a take w samej konstrukcji.Trzy opowiadania, sformuowane jako zarzuty, mówi tak:

 • Jeli córka gupiego gospodarza sprzymierza si z równie gupim dentelmenem z miasta, nic z tego nie wyjdzie. - Keller parodiuje Auerbacha.
 • Jeli wyksztacony mczyzna polubi inteligentn i charaktern suc, moe si to uda; ale czyhaj niebezpieczestwa. - Keller opisuje szczcie Regine i Altenauera jako koyszcy si most nad mrocznym zalewem faszywej kultury, na którym jeden zy krok moe mie katastrofalne skutki.
 • Wyksztacony mczyzna nadal najlepiej jedzi, gdy zakochuje si w wyksztaconej kobiecie, zwaszcza takiej jak Lucie, której inne wyksztacenie uzupenia jego. - Keller pozwala temu wyksztaconemu czowiekowi by przyrodnikiem i nazywa go Reinhart (przez twarde t ), tym samym wyranie projektujc go jako przeciw-figur dla ualajcego si nad sob profesora sztuki Auerbacha Reinharda (przez mikkie d ).

Aby wyjani trwajc pisemnie stagnacj, Reichert postawi tez, e Keller w obawie, e zepsuje j z Auerbachem, odoy te zastrzeenia i przez chwil rozwaa wypenienie ramki Galatei Siedmioma Legendami , materiaem. to miao wpyw na jego wasnego Przyjaciela, a sponsor nie naprawia rzeczy. Mówic przeciwko intymnemu przeplataniu si narracji contra Auerbach z histori w tle: rozpu si Bez tego i upewnij si, e wariacje projektu do epigramatu Logau'schen rzucaj si cakowicie za burt, Keller nie byby w stanie gupiej Dziewicy, nie mówic ju o Reginie , bez .

Jakob Henle i Elise Egloff

Jakob Baechtold , wieloletni przyjaciel Kellera i redaktor ds. majtku, przytacza kolejny powód dugiego opónienia w kontynuacji Regine . W biografii Kellera (1894-1897) Baechtold po raz pierwszy opisuje konkretny przypadek, który przyczyni si do przekonania Kellera o moliwym szczliwym zwizku midzy wyksztaconym mczyzn a dziewczyn z ludu:

Anatom i fizjolog Jakob Henle pozna krawcow Elise Egloff podczas jego pobytu w Zurychu (1840-1844) . Zakochali si i Henle zabra Lisette do domu jako on na Wielkanoc 1846 roku po wielu psychicznych zmaganiach i zamieszaniu oraz po tym, jak szkoli j w nadreskim pensjonacie. Berthold Auerbach przeksztaci go w swoj Frau Professorin, z czego Henle nie by zbyt zadowolony. Elise zmara ju w 1848 roku. Nie mam wtpliwoci, e Gottfried Keller [] mia na myli romantyczn histori maesk dla wzruszajcej, piknej postaci Regine Henles, ale z czu niechci odoy ten temat na dziesitki lat.

Keller spotka nowoeców krótko w 1846 roku w starym Kole Przyjació Henlesa w Zurychu. Kiedy dwa lata póniej odwiedzi Henle w Heidelbergu, Elise zmara ju na grulic puc. Keller wysucha antropologicznego wykadu Henlego i wcieli si w posta cenionego nauczyciela w Zielonym Heinrichu . Jego zwizek z nim by, jednak znacznie mniej ni blisko, e midzy Altenauer i narratora Regine , ale poeta najwyraniej zainteresowa si losem Elise jak ciepo, jak jego charakter Reinhart w Regine jest. Pierwsza, szczliwa poowa noweli Regine ukazuje mocno zawoalowane zarysy romansu Henlego i Egloffa, o ile Keller móg ich zna. Natomiast druga, niefortunna poowa zostaa wymylona przez niego. Ten wynalazek zaowocowa skonstruowaniem mieszczaskiej tragedii w formie noweli by dla niego trudny. Co dokadnie hamowao jego pomysowo, nie mona rozstrzygn ze wzgldu na brak jasnego wiadectwa samego siebie. Dotyczy to równie zaoenia Baechtolda, e przyczyn bya delikatno Kellera wobec Henlego, uraonego niedyskrecj Auerbacha.

Przyjcie

Koledzy pisarze

Wieczorem Emilie czyta mi pocztek najnowszej noweli G. Kellera Das Sinngedicht. Oryginalna, troskliwa, w szczegóach take pikna i znaczca, ale jednak dziwnie skomponowana (romantycznie arbitralna) a czasem wymuszona i surowa , m.in. B. opowie piknej modej damy o córce French Horns. To mao zabawne i prawie brzydkie w ustach modej i mdrej damy.

- Theodor Fontane : Wpis do pamitnika z 6 stycznia 1881 r.
Wida tu, e koleanka, z któr Keller nie rozmawia ani osobicie, ani nie pisemnie, reaguje na pierwsz histori Lucie w bardzo podobny sposób jak jej suchacz Reinhart: szczegóowa i nieco ostra elokwencja modej kobiety na temat saboci ssiada i towarzysza jej pci. pocztkowo zrazi go i pozwoli obawia si niemal niekobiecej krytycznej natury . Kilka miesicy póniej Fontane oceni z uznaniem, ale nadal zaniepokojony:

Emilie czyta mi koniec noweli G. Kellera (ogólny tytu: Das Sinngedicht). Bardzo trudno mówi o tych opowiadaniach. Czy to nadrzdne, a przynajmniej najpikniejsze zadanie, pochwali co komu w sprytny, niepowtarzalny i stale doprawiony dowcipnymi zdaniami i indywidualnymi piknociami, nigdy nie popadajc w trywialne , tak aby ostatecznie czu si dobrze w caoci i w szczegóach, myl, an obraz pozostaje w duszy - jest najwysze zadanie, wic nie mona zapewni wystarczajco wysoki tych rzeczy. Rzeczywicie jest w tym co przeoonego, którego przedsiwzicie moe nie wystarczy, czego zwyky czowiek, nie bdc w stanie ponownie. Ale nie jestem pewien, czy to, co jest opisane, jest zadaniem, które naley postawi. Dokadny opis prawdziwego ycia, który oczywicie równie zdradza na swój sposób mistrza, wygld prawdziwych ludzi i ich losów, wydaje mi si wyszy. Prawdziwe, cae dzieo sztuki nie moe istnie bez prawdy, a arbitralne, kapryne, tak czarujce, tak dowcipne, tak doskonae, jak si wydaje, schodzi na dalszy plan. Wiem bardzo dobrze, e poziom sztuki w tych Kellerowskich rzeczach jest te bardzo duy i e kady byby bardzo w bdzie, gdyby sdzi, e z atwoci potrafi naladowa te kaprysy i idee, wrcz przeciwnie, to wszystko jest i jest dane niewielu po prostu wystarczajco trudne do tego te. Ale to jest trudno artyzmu . A tego w sztuce trzeba si wystrzega.

- Theodor Fontane : Wpis do pamitnika z 23 maja 1881 r.
Conrad Ferdinand Meyer pisa do swojego rodaka:

Teraz, kiedy linie objawienia zaczynaj si zamyka, czy mog ci powiedzie, jak bardzo mi si to podoba W taki sposób, e tam, gdzie pojawia si niepokój, to samo atwo przytacza i miady t powoln i potn narracj i rozwój.

Nad Regine nie ma o tym sowa. Historia o duchach sprawia, e miejesz si i mylisz. Dworski akt przecigania si obok baronowej agodzi barok. I wreszcie Don Salvador ze swoim astrologicznym paszczem i innymi cechami, który polubia krzeso, jeli dobrze mi powiedziano! Rama bogata i cika. Niemoliwoci w szczegóach (- które, notabene, trzeba przyzna lub przyzna kademu, nawet najwikszemu poecie, i które tak chtnie robi si, gdy - jak u ciebie - kompensuje si tak intensywna przyjemno) - nieprawdopodobiestwa w szczegóach s niby zniesione przez substancjalno caoci. Zaledwie wyksztacona dziewczyna nie mówi: Masz nadziej, e diabe!, Ale kto by chcia si bez tego obej

- CF Meyer : List do Kellera z dnia 24 kwietnia 1881 r.
Keller podzikowa mu i odpowiedzia: Po znanym zym nawyku nadal musz chroni tak zwany Hildeburg przed moliwoci wezwania diaba, ewent. szczeka na krytyk. Dziewczyna, o której mowa, ma by rodzajem oryginau, który pozwala sobie na to, na co nie pozwalaj inni. Nocne duchy w sypialniach modych dentelmenów s znacznie mniej prawdopodobne, a jednak stanowi podstaw opowieci. Nawiasem mówic, byy wród nas kobiety z rodów szlacheckich, które wychowane przed 1798 r. prezentoway takie oryginay i m.in. potrafiy przeklina i gwizda jak furmani.
Kolega z pióra Kellera, Theodor Storm, równie czy pochwa z krytyk:

W midzyczasie otrzymaem kartk od Petersena z Zurychu, w której stwierdza si, e od ostatniego spotkania odmodzia si o pi lat. Bybym te zaskoczony, gdyby tak nie byo. Ten róany i wiey cykl nowych powieci, ktokolwiek je napisze, musi w ten sposób zyska du rol oprócz iloci modoci, która musi by jego wasn. Powiniene by za to bardzo chwalony i dzikowany. Aby móg teraz zobaczy, jak bardzo to pochodzi z mojego serca, powiniene równie otrzyma swoje prawidowo przewidywane, a zatem prawdopodobnie tylko besztane, bez zbdnych ceregieli. Jak do diaba, mistrzu Gottfried, taki czuy i pikny poeta moe da nam tak surowo - tak, po prostu nie ruszaj si! - obraz jako co zachwycajcego, e mczyzna pokazuje swojej ukochanej swojego byego ma i braci w tak ohydnym, farsowym zachowaniu, aby zwikszy ich witeczn rado! Tu nie stoj z kapeluszem w rku i nie mówi: Czekaj, poeta chce si najpierw zabawi!. Nie, najdroszy przyjacielu, nie pomylae o tym, musisz si dowiedzie, zanim ksika zostanie opublikowana .

- Theodor Storm : list do Kellera z dnia 15 maja 1881 r.
Keller odrzuci krytyk: Niestety historia z trzema obdartymi baronami, która tak bardzo ci irytowaa, pozostaje jak jedna z tych przekltych dachówek na nawiedzonym domu. Przeoczyli jednak fakt, e panna moda i gocie weselni nie maj pojcia o sprawie, a Brandolf to ekscentryk, który potrafi tak komedi dobrze zagra i mimo wszystko opiekuje si Hallunkenami.
Po ukoczeniu preprintu Paul Heyse przyzna swojemu przyjacielowi Kellerowi wtpliwoci co do kontekstu i prawdopodobiestwa. W czsto cytowanym licie do niego Keller odniós si do imperialnej bezporednioci poezji: [W odniesieniu do motywacji psychologicznej] Sdziem, e dla odmiany mona te uprawia krótk nowel, w której czyta si czasem midzy strony dotyczce psychologii postaci, ewent. midzy faktami, czego tam nie ma. [] Co si tyczy nieprawdopodobiestwa (poza mniejszym lub wikszym na razie zym gustem), to we wszystkich tych przypadkach jest tak samo. Historia z epickim poematem Logaua, wyjazd Reinharta na próby pocaunku, równie si nie pojawia. Nikt si czego takiego nie podejmuje, a mimo to przechodzi przez kilka rozdziaów. Potajemnie nazywam to imperialn bezporednioci poezji; H. prawo w kadej chwili, nawet w epoce fraków i kolei, do zwizania si z przypowieci, bani, prawem, które moim zdaniem nie powinno by pozbawione jakichkolwiek zmian kulturowych.
Heyse po opublikowaniu wersji ksikowej:

Scena przed pokojem szewca, kiedy poród szalonych piewów i caej tej chwalebnej ndzy sytuacji, ich od dawna niemrawe zauroczenie nagle rozpala si jasnym pomieniem i cauj si bez robienia zamieszania, to takie pikne , jak tylko ty moesz to zrobi tak, e teraz, teraz, gdy przeczytaem to po raz drugi, poczuem, e moje oczy przesuny si z czystej przyjemnoci. Tu pozna mnie Levi , który nie zna jeszcze objawienia. Wzi lune kartki papieru, otworzy je na ramieniu i podszed do bardzo paskiego miejsca, które zacz gono czyta. Potem rozmawialimy o rónych innych rzeczach, których chc oszczdzi twojej skromnoci. Dobrze te, e nie jestecie obecni, kiedy gosz Ewangeli poganom jako podróujcy kaznodzieja, a ostatnio miaem dowiadczenie, e wszystko ju si nawrócio i e nie potrzebuj nawet wzmacnia sabych w wierze. Nie moesz mnie wini za to, e wci mnie to zdumiewa. wiat, w którym oddychaj Twoje postacie, nie jest bynajmniej dla wszystkich , baniowy zapach , poniewa cakowicie znikn z odrapanego teraz, otacza Twoje najbardziej namacalne postacie, a zoty ton przebija si przez ich ciao, Giorgione tak nieodparta moc, e zastanawiam si, jak ci sami godni ludzie w ogrodzie Arbor odwieaj anegdoty , mog poczu Herzenszuga do twoich wiecznych wierszy. A jednak tak jest, z czego po raz kolejny jasno wida, e natura ludzka moe zosta uksztatowana w ziemi, a jednak nie zdusi cakowicie niebiaskiej iskry, która tylko czeka, a zostanie podmuchana prawymi ustami, aby ponownie radonie rozbysn.

- Paul Heyse : List do Kellera z dnia 12 padziernika 1881 r.

filozof

Zeszej wiosny poprosiem moj star mam, aby przeczytaa mi Twój epilog i oboje pobogosawilimy Ci z caego serca (take z caego serca: bo duo si miaymy): ten miód smakowa tak czysto, wieo i zboowo.

- Friedrich Nietzsche : List do Kellera z 14 padziernika 1886 r.

historyk literatury

Kade zdanie jest uoone pewn rk. Wszystko ma wewntrzn potrzeb, jest bogate i wyczerpujce. Oprócz takiej sztuki prawie wszystko, co jest symultaniczne, pojawia si w polu niemieckiej narracji jakby przez przypadek.

- Oskar Walzel : Literatura niemiecka od mierci Goethego do wspóczesnoci (1918)

Wic tutaj stara forma ramowa noweli z Dekameronu zostaa odnowiona w sposób, który nawet przewysza klasyczny model pod wzgldem artystycznej swobody i rygoru. Oczywicie, jeli spojrzymy na to zagadnienie z punktu widzenia rozwoju Kellera, to widzimy dalsz subiektywizacj ram spoecznych, dalsze wycofywanie si Kellera z bezporedniego uspoecznienia i rozgosu jego wyboru materiau w problematyk ycia indywidualnego. , dziki czemu, oczywicie, wraz z nim utrzymuje si przy yciu to spoeczne równie indywidualnych problemów; najwspanialsza indywidualna gradacja dowiadcze miosnych, etapy mioci, która pojawia si midzy dwojgiem ludzi, nigdy nie przesania widocznego ta, e mio i maestwo s wielkimi sprawami publicznymi demokratycznej wspólnoty.

- Georg Lukács : Gottfried Keller (1939)

Nie dialektyczne nawiasy, ale tylko tematyczne paralele [] mona znale midzy ram a wewntrznymi historiami. Odwouj si do tego kpice lub kontrowersyjne komentarze Reinharta i Lucie na temat narracji, ale take samych narracji: rozpywajce si wszerz, motywy trywialnego romansu i sztywnych ludzkich wzorców zachowa bezkrytyczne, zmieniajce si bez typowej dla Kellera formy humorystycznej refrakcji, addytywnie stroni obok siebie bez wchodzenia w relacj napicia midzy sob lub z wydarzeniami ramowymi, co raz po raz grozi znikniciem na dalszy plan, ale niekoniecznie wyrasta z narracji. Ten problem narracyjny zrodzi si z próby usunicia przez Kellera jego noweli ze wspóczesnej rzeczywistoci historycznej.

- Gerd Sautermeister : Kindlers Literature Lexicon (1986)

Pisarz dzisiaj

W przeciwiestwie do gównej fabuy, przeplatane nowele pozostawiaj wiele ukrytych rzeczy. Domagaj si parabolicznej czci imperialnej bezporednioci poezji. Otwarty - ukryty; przypowie - bajeczna; Dydaktyka moralna - ywa i plastyczna; W epickim poemacie Kellera ta strukturalna ambiwalencja odpowiada na wyzwanie wykorzystania dwóch wielkich europejskich tradycji opowiadania historii do przezwycienia paskiego realizmu. W ten sposób Keller zblia si do da, jakie Goethe stawia wierszowi dydaktycznemu . W jego synnym eseju na ten temat mona znale nastpujce twierdzenia: Wszelka poezja powinna by pouczajca, ale niezauwaalna; ma uwiadamia ludziom, czego warto si uczy; musi wycign z tego lekcje jak z ycia. Ale jak piszcy powinien poucza, aby ta instrukcja nie bya zauwaalna, jak powinien zwraca uwag, aby nie stao si to nieprzyjemnie jasne Ta sprzeczno jest umiejtnie zaj i rozwiza w Kellera poematu , o poemat dydaktyczny niespotykany w literaturze niemieckiej. "

- Hanns-Josef Ortheil : Cicha tajemnica. Dla Regine -narrative (1986)

Dzisiejszy czytelnik

Kady, kto ma oko na atrakcyjn policjantk, moe wzi za przykad epicki poemat Gottfrieda Kellera . W nim, gdy Reinhart chce przej przez most, ma uici opat mostow licznej córce celnika. - Naprawd, moje dziecko! mówi Reinhart: Jeste najpikniejszym celnikiem, jakiego kiedykolwiek widziaem i nie dam ci odprawy, dopóki nie porozmawiasz ze mn. I tak te grzeczna dziewczynka nic dziwnego, przecie to niezwykle czarujcy komplement, który do dzi kreli: Jeste najpikniejsz policjantk. Nawet jeli pani nie ma czasu na pogawdk, to jej schlebia w kadym razie czu!

- (Anonimowy) : partnersuche.t-online.de (2010)

literatura

Wyjcie tekstowe:

 • Gottfried Keller: Uosobienie. Nowele . Verlag Benteli AG, Berno i Lipsk 1934. (= Tom 11 wydania krytycznego dla tekstu autorstwa Jonasa Fränkel i Carla Helblinga: Gottfried Keller. Prace kompletne . 22 tomy, Berno i Lipsk 19311948)
 • Gottfried Keller: Siedem legend; Objawienie; Martina Salandera . Pod redakcj Domnicka Müllera. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a. M. 1991 (= tom 6 wydania wszystkich dzie Kellera w Bibliotece Klasyków Niemieckich ), ISBN 978-3-618-61740-2
 • Gottfried Keller: Uosobienie . Reclams Universal-Bibliothek Vol. 6139. Ditzingen 1992, ISBN 978-3-15-006193-0

Reprezentacje

 • Wolfgang Preisendanz : Sinngedicht Gottfrieda Kellera . W: Journal for German Philology , t. 82 (1963)
 • Karl Reichert: Sinngedicht Gottfrieda Kellera geneza i budowa . W: Miesicznik Germasko-Romaski , nowa seria, t. 14 (1964)
 • Henrich Brockhaus: poemat epicki Kellera odzwierciedlony w jego wewntrznych narracjach . Bouvier-Verlag, Bonn 1969
 • Herbert Anton : Erotyka mitologiczna w Siedmiu legendach Kellera iw Epifanii . Ksigarnia Metzler Verlag, Stuttgart 1970
 • Jürgen Rothenberg: Tajemniczo pikny wiat. O Sinngedicht Gottfrieda Kellera jako broszurze antydarwinistycznej . W: Journal for German Philology , t. 95 (1976)
 • Klaus Jeziorkowski : Literactwo i historyzm. Obserwacje ich pojawienia si w XIX wieku na przykadzie Gottfrieda Kellera . Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg 1979, ISBN 3-533-02858-5
 • Ursula Amrein: leczenie oczu i pokaz lubny. O dyskursywnej logice rónicy pci w Sinngedicht Gottfrieda Kellera . Wydawnictwo Peter Lang, Bern i in. 1994, ISBN 3-906752-61-5
 • Henrike Hildebrandt: Owiecenie przyrodnika . W: Jzyk i tekst w teorii i empiryzmie , wyd. Claudii Mauelshagen i Jana Seiferta. Steiner Verlag, Stuttgart 2001, ISBN 3-515-07877-0 ; Ksika Google (nie pokazano 2 stron)
 • Gerhard Kaiser : Gottfried Keller. ycie poetyckie . (W nim Uosobienie czyli wybór kobiet, s. 503-577). Insel Verlag, Frankfurt nad Menem 1981, ISBN 3-458-04759-X
 • Gerhard Kaiser: Eksperymentowanie czy opowiadanie historii Dwie kultury w poemacie epickim Gottfrieda Kellera . W: Rocznik Niemieckiego Towarzystwa Schillera , t. 45/2001; PDF (315 KB) (od 2 lipca 2014 r.).
 • Rainer Würgau: Krystalograf w poemacie epickim Gottfrieda Kellera . Christian Heusser jako wzór dla przyrodnika Reinharta. W: Monthly Issues for German-language Literature and Culture , Vol. 107 (2015) nr 2, s. 179200.

linki internetowe

tekst

materiay

Indywidualne dowody

 1. Inaczej podaje si liczb narracji wewntrznych: z punktu widzenia wydawniczego jest pi ( Regine , Die arme Baronin , Die Geisterseher , Don Correa i Die Berlocken pojawiy si kilka razy osobno); sze, biorc pod uwag pierwsz histori Lucie ( O gupiej dziewicy ); siedem, jeli uwzgldnisz histori modziey Lucie, która jest opowiedziana bez wasnego nagówka w ostatnim rozdziale. Wedug Hugo Austa niepewny rachunek wiadczy o intymnym przeplataniu si ramek i wstawek ( Novelle , Metzler Collection, t. 256, wyd. 4, Stuttgart 2006, s. 121). Wedug Christine Mielke Das Sinngedicht jest formalnie cyklem ramowym, ale pod wzgldem treci zblia si do powieci ( cykliczna narracja serialna. Narracja od 1001 nocy do serialu . Walter de Gruyter, Berlin i Nowy Jork 2006, s. 202) .
 2. Uosobienie to jest cytowane z tomu 11 krytycznego dla tekstu wydania Jonasa Fränkla ( Gottfried Keller. Dziea wszystkie , Berno i Lipsk 1934); Tekst Kellerschera zawsze kursyw .
 3. Aby zapozna si z histori obrazu, zobacz Czekoladowa dziewczyna . Keller móg zobaczy pastel, który by uwaany za klejnot w królewskiej kolekcji sztuki w Drenie ju w 1855 roku, kiedy odwiedzi tam swojego przyjaciela Hermanna Hettnera .
 4. Prace kompletne wyd. Jonas Fränkel, t. 11, s. 365.
 5. smoa drutu
 6. Mae kwiaty, mae licie .
 7. Por. anonimowa recenzja wydrukowana w t. 6 wydania Keller Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a. M. 1991, s. 949, a take list Paula Heyse do Kellera w dziale Recepcja.
 8. Henrich Brockhaus: Sinngedicht Kellera w lustrze jego narracji wewntrznych , Bouvier-Verlag, Bonn 1969, s. 4. Monografia Brockhausa oferuje doskonay przegld badawczy (do 1966) nad problemem wewntrznego kontekstu tekstowego.
 9. Tak odczytaa Priscilla M. Kramer: Cykliczna metoda kompozycji w Sinngedicht Gottfrieda Kellera , Lancaster Press, New York 1939.
 10. I wtedy uwag Johna Kleina , który epigramatyzowa struktur narracji gwatowne perypetie, kpice puenty dopracowaa si. ( Historia noweli niemieckiej od Goethego do wspóczesnoci , ukoczona w 1933, wydana w 1954, 4. poszerzone wydanie Wiesbaden 1960, s. 325 n.)
 11. Rozdzia 6, zakoczenie i Rozdzia 13, pocztek.
 12. Tak jak rumieniec z figlarnym wyrazem twarzy w Reginie i jako rumieniec z wzruszajcym umiechem w Biednej baronowej .
 13. ^ Emil Ermatinger: Poetyckie dzieo sztuki , Lipsk i Berlin 1921, s. 106 f.
 14. ^ Emil Ermatinger: Gottfried Kellers Leben , Artemis-Verlag, 8. wydanie poprawione, Zurych 1950, s. 527.
 15. ycie Gottfrieda Kellera , s. 528.
 16. Wolfgang Preisendanz: Sinngedicht Gottfrieda Kellera , w: Journal for German Philology , t. 82/1963.
 17. s. 149.
 18. ^ Wic Hellmut Petriconi: Le Sopha Crébillon Modszego i Sinngedicht Kellera , w: Romanische Forschungen 62/1950.
 19. Koniec cen str. 131.
 20. s. 132.
 21. s. 148.
 22. s. 149.
 23. str. 149 f.
 24. Keller do Heyse, 27 lipca 1881; zobacz take sekcje dotyczce poezji literackiej i recepcji.
 25. Otto Brahm: Wiadomoci z Gottfrieda Kellera , w: Frankfurter Zeitung , 7 grudnia 1881, (przedrukowany czciowo w tomie 6 wydania Kellera German Classic Publishing House, Frankfurt a. M. 1991, s. 958).
 26. ^ Fritz Mauthner: Od piwnicy do Zoli. Eseje krytyczne , Berlin 1887, s. 15.
 27. ycie Gottfrieda Kellera , s. 530.
 28. Karl Reichert: Sinngedicht Gottfrieda Kellera geneza i budowa , w: Germanisch-Romanische Monatshefte , nowa seria, t. 14/1964, s. 92.
 29. ^ Na przykad Peter Sprengel: Historia literatury niemieckiej 1870-1900 , Beck-Verlag, Monachium 1998, s. 247.
 30. Gerhard Kaiser: Eksperymentowanie czy mówienie Dwie kultury w poemacie epickim Gottfrieda Kellera , w: Rocznik Towarzystwa Schillera 45/2001, s. 289.
 31. Minima Moralia , nr 122.
 32. s. 143.
 33. Myl Reinharta, rozdzia 6, zakoczenie.
 34. Komentarz autora, rozdzia 7, pocztek.
 35. Rozdzia 6, zakoczenie.
 36. Przemylenia Reinharta, rozdzia 7, pocztek.
 37. Patrz Jürgen Rothenberg: Gottfried Keller. Symboliczna tre i rzeczywisto jego opowiadania , Winter-Verlag, Heidelberg 1976, s. 147.
 38. Sowa Lucie, rozdzia 12, rodek.
 39. Sinngedicht Gottfrieda Kellera , s. 143.
 40. Rozdzia 8, zakoczenie.
 41. Adolf Muschg: Gottfried Keller . Monachium 1977, s. 84.
 42. Gunhild Kübler: Feministyczna krytyka literacka , w: Femininity or Feminism , wyd. przez Claudia Opitz , Weingarten 1984, str. 230.
 43. Gunhild Kübler: Sprawdzona mio. Od szwaczki do ony profesora , Artemis-Verlag, Zurych i Monachium 1987, s. 14 f.
 44. Gunhild Kübler: Feministische Literaturkritik , s. 238. Z drugiej strony, Uta Treder nawizuje do dictum Muschg, gdy twierdzi, e Keller mci si na wyemancypowanej Lucie, pozwalajc jej zakocha si w Reinharcie ( Von der Hexe zur Hysterikerin Zur Solidification of the wiecznej kobiecoci , Bouvier-Verlag, Bonn 1984, s. 97). Inne feministyczne interpretatorki odchodz od tego: Ursula Amrein wyjania niezwykle ambiwalentne wartociowanie Muschga bdnym podejciem badawczym ( leczenie oczu i pokaz lubny. O dyskursywnej logice rónicy pci w Sinngedicht Gottfrieda Kellera , Verlag Peter Lang, Bern et al. al. 1994, s. 10 i nastpne); Antje Pedde odwiea dictum piwnego stou w tytule swojego opracowania, stawiajc po nim znak zapytania, ale nie wykracza poza metodologiczne dystansowanie si Amreina w tekcie ( Wielka poezja czsto nie mówi o kobietach inaczej ni o piwnym stole Dochodzenie wzajemnych relacji narracji i kursu pci w legendzie Sinngedicht i Eugenia Gottfrieda Kellera , Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2009, s. 22 n.)
 45. Leczenie oczu i pokaz lubny , s. 13
 46. Leczenie oczu i pokaz lubny , s. 271.
 47. Gerhard Kaiser: Eksperymentowanie czy mówienie , s. 297.
 48. Eksperymentowanie lub opowiadanie , s. 281. PDF (315 KB) . Opublikowane w 2001 roku studium nosi podtytu Dwie kultury w Sinngedicht Gottfrieda Kellera . Kaiser aktualizuje w nim swoj szczegóow interpretacj cyklu powieciowego (w: Gottfried Keller. Das Gedichte Leben , 1981, s. 503-577).
 49. Wicej na ten temat w sekcji Darwin w uosobieniu .
 50. Eksperymentowanie czy opowiadanie historii , str. 295 i passim .
 51. Das Gedichte Leben , s. 505 i 509.
 52. Eksperymentowanie czy opowiadanie historii , s. 280 i s. 284. - Rysunek Kaisera w duej mierze odpowiada wizerunkowi przyrodnika w XIX-wiecznych powieciach. Zobacz Roslynn D. Haynes: Od Fausta do Strangelove . Reprezentacje Naukowca w Literaturze Zachodniej , Hopkins University Press, Baltimore i Londyn 1994.
 53. Eksperymentowanie czy opowiadanie historii , s. 279 i 291.
 54. ^ Renate Helbling: Jakob Christian Heusser (1826-1909). Listy do rodziny. Zurych 2011.
 55. Rainer Würgau: Krystalograf w poemacie epickim Gottfrieda Kellera . Christian Heusser jako wzór dla przyrodnika Reinharta. W: Monthly Issues for German- Langue Literature and Culture , Vol. 107 nr 2 (lato 2015), s. 179200.
 56. Literatura i historyzm , 1979; w nim rozdzia O 'Sinngedicht' (s. 21113) z rozdziaami Lesing Kellera (s. 2134) oraz Lux Goethe Kellera (s. 90103).
 57. ^ B caych pisma Gotthold Ephraim Lessinga krytycznie pod redakcj Karl Lachmann , pitej objtoci, Berlin 1838 r.
 58. s. 22. O wysokiej reputacji, jak Lessing cieszy si u Kellera, por. take Rätus Luck: Gottfried Keller jako krytyk literacki. Francke Verlag, Berno i Monachium 1970, s. 128-34.
 59. Literatura i historyzm , tam s. 149-184 rozdzia Przeciw 'zym historiom literackim'. Przy okazji polemiki Reinharta patrz list Kellera do Hermanna Hettnera z 3 sierpnia 1853, Collected Letters , wyd. Carl Helbling, Bern 1950, t. 1, s. 373.
 60. Rozdzia 8, druga poowa.
 61. Preisendanz, w przeciwiestwie do Kaisera, zwraca uwag na fragment Lessinga, patrz perspektywa na kocu artykuu.
 62. a b Goethe: Natura milczy na tortury ( Maximen und Reflexionen , nr 498). Goethe kpi z blokady wiata w wierszu, który mówi: Przyjaciele uciekaj z ciemnej komnaty (por. Herbert Anton : Erotik mitologiczny w Sieben Legenden Kellera oraz w Sinngedicht , Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1970, s. 79). .
 63. Patrz Faust. Tragedia # Gabinet (I) - Scena Pudla: Faust, Mefisto .
 64. Rozdzia 9, pocztek.
 65. Rozdzia 7, pocztek. Lucie grozi tutaj, e da Reinhartowi przewodnik i latarni , wic chce dla niego wieci do domu .
 66. Henrike Hildebrandt: Owiecenie przyrodnika , w: Jzyk i tekst w teorii i empiryzmie , wyd. Claudii Mauelshagen i Jana Seiferta. Steiner Verlag, Stuttgart 2001. Hildebrandt analizuje struktur narracyjn uosobienia i koczy wyznaniem: Autorka, która pracuje zarówno w naukach przyrodniczych, jak i humanistycznych, cieszy si humorem Keller ze wzgldu na jej wiatopogld, gdy narratorka krytyczna dla nauki jest na poziomie 0 [Gówna historia] owiecenie przyrodnika jest zwizane z jego rozwojem jako poety.
 67. ^ Tak Gerhard von Graevenitz: Wiedza i widzenie , w: Wiedza w literaturze w XIX wieku , wyd. Friedrich Vollhardt i in., Niemeyer Verlag, Tübingen 2002, s. 175.
 68. Reinhart, historia wydaje si, e Don Correas wspaniale odpiera arogancj, by ssa równo dobran Frauengemach BadS (Rozdzia 10, fina). Keller uznaje drug kultur, rywala pierwszej, za równ, ale broni si przed jej arogancj.
 69. Preisendanz, s. 130.
 70. Tajemniczo pikny wiat. O Sinngedicht Gottfrieda Kellera jako polemika antydarwinistyczna , w: Zeitschrift für Deutsche Philologie , t. 95 (1976).
 71. Das Gedichte Leben , s. 704, przypis 1.
 72. Eksperymentowanie czy opowiadanie historii , s. 294.
 73. Pod koniec dnia kady jest mniej lub bardziej smutny, kto wie i jest czym wicej ni kwestia chleba; ale kto w kocu chciaby y bez tej cichej podstawowej aoby, bez której nie ma prawdziwej radoci Keller do Wilhelma Petersena, 21 kwietnia 1881, Listy zebrane , t. 3.1, s. 381.
 74. Od starej i nowej wiary przez Davida Friedricha Straussa . Wicej informacji od Philipa Ajouri: Opowiadanie za Darwinem. Kryzys teleologii w realizmie literackim , de Gruyter, Berlin 2007, s. 257.
 75. Charles Darwin: Human Descent and Sexual Selection , wydanie trzecie, przekad J. Victor Carus. W: Dziea zebrane Ch.Darwina, t. 5 i 6. E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch), Stuttgart 1875, koniec tomu II.
 76. a b Keller opisuje powieci Galatea w licie do Hettnera z 16 kwietnia 1856 r., Listy zebrane , wyd. Carl Helbling, Berno 1952, t. 1, s. 429.
 77. Por. Henrich Brockhaus: Sinngedicht Kellera w lustrze jego narracji wewntrznych , s. 168.
 78. Literatura i historyzm , s. 103.
 79. Klaus Jeziorkowski: Literalno i historyzm , s. 5966.
 80. Rozdzia 11, rodkowy.
 81. Literatura i historyzm , s. 105.
 82. Rozdzia 13, pocztek.
 83. Literatura i historyzm , s. 107.
 84. Keller do Eduarda Viewega , 5 listopada 1853, Listy zebrane , t. 3.2, s. 80.
 85. Kiedy Reinhart da Lucie kartk z epigramem zamiast listu polecajcego (rozdzia 5, koniec) i kiedy mimo woli wyrecytowa go na pami (9 rozdzia, rodek).
 86. W wierszu Eichendorffa do roli Rozmowa lena czarodziejka ostrzega rycerza sowami: Mskie oszustwo i przebiego s wielkie, / Serce mi pka w bólu, / Róg tu i ówdzie bka si, / Uciekaj! Nie wiesz kim jestem."
 87. Patrz Faust. Tragedia # Kuchnia Czarownic .
 88. Na temat przenoszenia nazwisk zob. Heinrich Dörrie : Pigmalion. Impuls od Owidiusza i jego dziaanie po dzie dzisiejszy , Westdeutscher Verlag, Opladen 1974, s. 55 ff.
 89. Zobacz wiersz Augusta Wilhelma Schlegla Pigmalion (1797), a take opowiadanie Karla Leberechta Immermanna Der neue Pigmalion (1825).
 90. Tak ju w wierszu Pigmalion modego Goethego.
 91. Pierwszym by Victor Massé z Galathée (1852), do którego muzyk napisa Franz von Suppè jako pikna Galathée (1865). Ich londyski wystp sta si inspiracj dla komedii Williama Schwencka Gilberta Pigmalion i Galatea (1871), która z kolei utorowaa drog do powanej konwersacji Shawa Pigmalion (1913). Rónorodno adaptacji mona znale w artykule en: Pigmalion (mitologia) # Reinterpretacje Pigmaliona .
 92. Herbert Anton: Erotyka mitologiczna w Siedmiu legendach Kellera oraz w Sinngedicht , Stuttgart 1970, s. 89.
 93. Augenkur i Brautschau , s. 291. Przedostatni rozdzia traktatu nosi tytu: Pygmalion i przepis Logausche: kazirodztwo, zabijanie i przebudzenie (s. 282-314).
 94. Leczenie oczu i pokaz lubny , s. 313 f.
 95. Leczenie oczu i pokaz lubny , s. 282.
 96. Leczenie oczu i pokaz lubny , s. 12.
 97. Por. Anneliese Kuchinke-Bach: Wiersz o znaczeniu Gottfrieda Kellera znaczenie Logau w dosownym ujciu , w: Euphorion , t. 86 (1992), s. 39-64.
 98. Por. Faust II, Klasyczna noc Walpurgii .
 99. Heinrich Dörrie: Pigmalion , s. 56. Por. take tego samego autora: The beautiful Galatea. Posta na skraju mitu greckiego z perspektywy staroytnej i nowoytnej , Ernst Heimeran Verlag, Monachium 1968, s. 5887.
 100. Jonas Fränkel, red.: Gottfried Keller. Dziea wszystkie , t. 11, Berno i Lipsk 1934, s. 383.
 101. Keller do Juliusa Rodenberga, 8 kwietnia 1881, Listy zebrane , t. 3.2, s. 386 i n.
 102. a b Complete Works , wyd. Frankel, t. 11, s. 402.
 103. Keller do Adolfa Exnera , 16 grudnia 1881, Listy zebrane , t. 2, s. 279 i n.
 104. Tak stao si przez Klausa Jeziorkowskiego: Poeci o swoich wierszach: Gottfried Keller , Heimeran Verlag, Monachium 1969, s. 337396.
 105. Keller do Eduarda Viewega, 5 listopada 1853, Listy zebrane , t. 3.2, s. 80 i n.
 106. ^ Keller do Franza Dunckera, 29 wrzenia 1855 i 8 listopada 1855, Listy zebrane , t. 3.2, s. 168-171.
 107. Betty Tendering , która bya entuzjastycznie nastawiona do Woch i w której Keller zakocha si beznadziejnie w 1855 roku.
 108. Keller do Liny Duncker, 11 lub 12 czerwca 1856, Listy zebrane , t. 2, s. 156 i nast.
 109. Keller do Liny Duncker, 23 lipca 1858, Listy zebrane , t. 2, s. 174.
 110. Keller do Ferdinanda Freiligratha, 22 kwietnia 1860, Listy zebrane , t. 1, s. 268.
 111. ^ Keller do Franza Dunckera, 24 kwietnia 1860, Listy zebrane , t. 3.2, s. 175.
 112. ^ Franz Duncker do Keller, 28 wrzenia 1878, Listy zebrane , t. 3.2, s. 177f.
 113. Keller do Juliusa Rodenberga, 30 padziernika 1880, Listy zebrane , t. 3.2, s. 376.
 114. Wedug Karla Reicherta Regina pierwotnie miaa zakoczy si szczliwie ( Sinngedicht Gottfrieda Kellera pochodzenie i struktura , s. 86).
 115. Zob. Walter Morgenthaler i in. Wyd.: Historyczno-Krytyczne Wydanie Gottfrieda Kellera , Stroemfeld-Verlag, Frankfurt a. M. 1998, t. 23.1, s. 275 i s. 235. - W komentarzu wtpliwe jest, aby powysza nowela nawizywaa do epitetu , zob.
 116. Karl Reichert: Sinngedicht Gottfrieda Kellera Geneza i struktura , s. 82 n. Patrz take poprzednia uwaga.
 117. Skocz do góry Gottfried Keller: Jeremias Gotthelf , w: Blätter für literacka rozrywka , Jg. 1849, nr 302; Complete Works Vol. 22 (Bern 1948, red. Carl Helbling), s. 49.
 118. Zobacz komentarz Jonasa Fränkla w Gottfriedzie Kellerze. Dziea wszystkie , t. 11, s. 393.
 119. Karl Reichert: Wiersz znaczeniowy geneza i budowa , s. 85 n.
 120. Reichert: Po pochwalnym przegldzie pierwszych piciu nowel Seldwylera [] (kwiecie 1856) nie byo mowy o kontynuacji i publikacji noweli Galatea 'contra Auerbach'. W drugiej fazie powstawania dziea, póniejsze legendy stay si wic ogniskiem tej koncepcji ( Wiersz znaczeniowy geneza i struktura , s. 86 i n.)
 121. Co wicej, Keller nie by fanem literackiej koterii . Z jego listu do Hermanna Hettnera z 18 padziernika 1856 r. wynika, e ch rzucenia wyzwania Auerbachowi, której nie stumiy jego pochway, pokazuje: Tymczasem pozdrawiam go [Auerbacha]; Nie mog si doczeka, jak spojrzy na moje kolejne powieci, bo one cakowicie lub przynajmniej zmieni ton tego, co tak yczliwie i prawdziwie szlachetnie wychwala w Ludzie Seldwyli. Poniewa mam nadziej, e stopniowo poka lub spróbuj, e nie gram tylko na jednej strunie ( Gesammelte Briefe , t. 1, s. 436).
 122. Baechtold, zmary w 1897 r., nie zna biografii Auerbacha, która ukazaa si dopiero w 1907 r., w której Anton Bettelheim przeciwstawi si temu pogldowi, który z wanych powodów utrwala si w literaturze o Henle, Egloffie i Kellerze. Wedug Bettelheima Henle nie ywi urazy do swojego przyjaciela Auerbacha The Frau Professor z 1847 roku, ale raczej do fragmentu powieci Nowe ycie z 1852. Por. Anton Bettelheim: Berthold Auerbach; czowiek, jego praca, jego majtek Cotta, Stuttgart 1907, s. 236; PDF (14 MB) .
 123. Jakob Baechtold: ycie Gottfrieda Kellera. Jego listy i pamitniki , t. 1, Berlin 1894, s. 325.
 124. W pierwszym rozdziale tomu czwartego.
 125. Keller i Henle przebywali w rónych obozach politycznych; Zobacz list Kellera do Wilhelma Baumgartnera z 28 stycznia 1849 r., Listy zebrane , t. 1, s. 273281.
 126. Por. Rozdzia 8, rodkowy; Dziea wszystkie (Fränkel), t. 11, s. 106.
 127. Rozdzia 8, pocztek.
 128. Keller do Mayera, 1 maja 1881, Listy zebrane , t. 3.2., s. 328.
 129. Keller to Storm, 16 sierpnia 1881, Listy zebrane , t. 3.1, s. 465.
 130. ^ Heyse do Kellera, 5 czerwca 1881 r.
 131. Keller do Heyse, 27 lipca 1881 r.
 132. ^ W dodatku do Wilhelma Scherera : Historia literatury niemieckiej , Berlin 1918, s. 630.
 133. Cytat za: Georg Lukács: Zoenie do grobu w dawnych Niemczech. Eseje o literaturze niemieckiej XIX wieku , Rowohlts Deutsche Enzyklopädie, t. 276, Hamburg 1967, s. 59 i n.
 134. Artyku z hasem Das Sinngedicht , w: Kindlers Literaturlexikon im dtv , Monachium 1986, tom 10, s. 8749 f.
 135. ^ W: Rocznik Towarzystwa Schillera nr 30. (1986), s. 470.

Opiniones de nuestros usuarios

Hanna Cichoń

To dobry artykuł dotyczący Objawienie. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Margaret Biernacki

Ładny artykuł z _zmienna.

Krystyna Chojnacki

Ten artykuł o zmiennej Objawienie przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Alina Laskowski

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Objawienie.

Margaret Czajka

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Objawienie pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Objawienie tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.