Obietnica (Dürrenmatt)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Obietnica (Dürrenmatt). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Obietnica (Dürrenmatt) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Obietnica (Dürrenmatt) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Obietnica (Dürrenmatt). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Obietnica (Dürrenmatt)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Obietnica (Dürrenmatt), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Obietnica (1958) to powie kryminalna szwajcarskiego autora Friedricha Dürrenmatta , która powstaa na podstawie jego scenariusza do filmu Stao si w biay dzie . Dürrenmatt by zadowolony z filmu i jego zakoczenia, ale nie by nim entuzjastycznie nastawiony; Nie od niego te nie pochodzi tytu filmu, jego propozycje zostay odrzucone. Chcia jednak wysun t histori poza jej funkcj edukacyjn: podczas gdy film skupia si na zbrodni, w narracji skupia si teraz na ledczym. Szczególnym przypadkiem staa si sprawa detektywa, krytyka jednej z najbardziej typowych postaci XIX wieku.

Z tego powodu, na podstawie wasnego scenariusza filmowego, napisa powie Obietnica, któr okreli w podtytule jako requiem dla powieci kryminalnej , gdy w niej i wraz z ni poddaje si dyskusji aktualne zasady kryminau . Podczas gdy ledztwo w filmie udaje si zaangaowanemu inspektorowi Matthäi, ostatecznie nie udaje mu si w powieci z powodu zbiegu okolicznoci.

zawarto

Powie detektywistyczna dzieli si na narracj ramow i narracj wewntrzn .

Narracja w ramce (pocztek)

Pierwszoosobowy narrator , autor powieci detektywistycznych, daje wykad w Chur na temat jego pracy. Nastpnie spotyka byego szefa policji kantonu w Zurychu , dr. H., który krytykuje wygoszony wykad i jego twórczo, bo przypadek nie gra roli w twoich powieciach []; Prawda zawsze bya przez was pisarzy rzucana na karmne zasady dramaturgii ». To, e wszyscy przestpcy znajduj kar, jest kamstwem chronicym pastwo: Rzeczywistoci mona tylko czciowo zaj si logik.
Nastpnego dnia Dr. H. zabra swoim samochodem autora zbrodni do Zurychu. W drodze zatrzymuj si na stacji benzynowej, przed któr siedzi pachncy sznapsem staruszek, gupi, zgaszony. Dr. H. nastpnie opowiada autorowi swoj histori podczas dalszej podróy, a nastpnie w wielokrotnie wspominanej Kronenhalle ; chodzi o byego inspektora Matthäia, niegdy jego najbardziej zdolnego czowieka.

Narracja wewntrzna

Krótko przed wyjazdem komisarza Matthäi, delegowanego przez Konfederacj Szwajcarsk do Ammanu w Jordanii , odbiera telefon od handlarza von Gunten, który znalaz martw dziewczyn w lesie w (fikcyjnym) miecie Mägendorf w Zurychu. To Gritli Moser, zostaa zamordowana brzytw.

Kiedy Matthäi przynosi rodzicom smutne wieci, obiecuje zdesperowanej matce, za jej naleganiem , e zapie morderc. Tymczasem ludzie z Mägendorf s przekonani, e handlarz jest morderc, Matthäi ledwo moe uratowa napit sytuacj i zabra handlarza do aresztu policyjnego, obiecujc farmerom, e jeli przedstawi wystarczajce dowody winy Guntena tu i teraz, powinni o nim porozmawia Handlarze mog si pozby. Mägendorfer zostaje uwikany w oczywiste sprzecznoci i pozwala policji odej z domokrc. Prokurator powiedzia Matthäi: Mam nadziej, e nigdy nie zoysz obietnicy, której musisz dotrzyma.

Podczas wizyty w wiejskiej szkole wiczy si pie So take my hands na pogrzebie Gritli. Przyjaciel Gritli, Ursula, donosi, e Gritli dosta mae jee od olbrzyma. Nauczyciel opisuje Gritli jako bardzo pomysowe dziecko.

Tymczasem von Gunten, skazany za przestpstwa moralne, zauwaa, e nikt ju nie wierzy w jego niewinno. Jeszcze przed Gritli Moser miay miejsce dwa morderstwa dzieci popenione w ten sam sposób na podobnie wygldajcych dziewczynach, w kantonie St. Gallen i w kantonie Schwyz . Wszystkie dowody przemawiaj przeciwko niemu. Von Gunten jest kwestionowana przez dwóch policjantów w trudnym, 20-godzinnym dugim przesuchaniu (Dr. H: To oczywicie nie jest dozwolone, ale w policji nie zawsze moe postpowa zgodnie z przepisami). Kiedy handlarz przyznaje si do morderstw i powiesi si w celi nastpnej nocy, sprawa jest uznawana za zamknit; Matthai ma wyjecha do Jordanii nastpnego dnia.

W drodze na lotnisko Matthäi pozwala przejecha przez Mägendorf, gdzie odbywa si procesja pogrzebowa Gritli Moser. Pani Moser dzikuje Matthäi za dotrzymanie obietnicy. Jednak na lotnisku Matthäi widzi machajce i miejce si dzieci, lekcje szkolne odwiedzaj lotnisko i zawraca, zanim wejdzie do samolotu. Dr. Z powodów politycznych i dyplomatycznych H. nie moe go ponownie zatrudni, Matthäi, który nie wierzy w win zmarego handlarza, musi zbada spraw na osobnoci.

W szkole w Mägendorf Matthäi, który teraz pali i pije, przynosi rysunek Gritli Moser, na którym maa dziewczynka otrzymuje jea od olbrzyma; dalej jest samochód, prawdopodobnie amerykaskiego projektu, i dziwne zwierz z rogami. Matthäi przyprowadza psychiatr, który pracuje z policj - do którego dr. H. wysa - aby zinterpretowa rysunek w sensie hipotezy Matthäi, e Gritli narysowaa swojego morderc na tydzie przed zbrodni. Poniewa nie byo gwatu, nie byo to morderstwo na tle seksualnym, ale akt zemsty na kobietach, sprawca by prawdopodobnie do prymitywny. Zwierz z rogami i je pozostaj tajemnic. Psychiatra mówi Matthäi o szalestwie jako o metodzie: Próbujesz czego niemoliwego.

Matthäi przejmuje stacj benzynow przy drodze z Chur do Zurychu, a jako gosposia synn dam jest Heller. Matthäi bezskutecznie próbowa adoptowa dziewczyn z sierocica. Zaalarmowany dr. H. udaje si do Matthaia po wyjanienia. Matthäi mówi, e owi ryby kryminalna praca. Znaczenie jea podczas rysowania dla dzieci jest nadal niejasne do niego, ale zwierz przedstawione jest Ibex na tej Gryzonia licencyjnej pyty sprawcy. owic dzieci, uwiadomi mu, e drapienika, takiego jak pstrg, mona zapa tylko wtedy, gdy lokalizacja i przynta s odpowiednie; wtedy wszystko czego potrzebujesz to cierpliwo. Dr. H. zdaje sobie spraw, e córka Hellera, Annemarie, Matthäi jest wykorzystywana jako przynta, i e stacja benzynowa jest waciwym miejscem: w tamtym czasie istniaa tylko jedna droga prowadzca z Gryzonia do Zurychu, gdyby sprawca kiedy ponownie pojecha do Zurychu , wtedy nieuchronnie musia przejecha obok tej stacji benzynowej. Mczyzna zrobi na mnie wraenie, jego metoda bya niezwyka, miaa w sobie co wspaniaego. nagle go podziwiaem [...]; Niemniej jednak uwaaem, e jego firma jest beznadziejna, ryzyko zbyt due, szanse na zysk zbyt mae.

Wic czeka. Nieustpliwy, wytrway, namitny . Mija wiele miesicy, Matthäi przywizuje dziewczyn do siebie opowieciami i baniami i tym samym utrzymuje j na horyzoncie ulicy.

Nagle Annemarie zostaje poza szko, znajduje j na polanie ze stert mieci. Czekasz na magika. Matthäi pocztkowo nie zwraca uwagi na to stwierdzenie ze wzgldu na bajki i wyobrani najmodszych. Nastpnego dnia Annemarie wraca ze szkoy wczeniej - ale w rzeczywistoci bya wolna (Heller: konferencja nauczycieli czy co). Matthäi bierze na pogod. Annemarie bya ostatnio kilka razy nieobecna w szkole bez usprawiedliwienia. Podnosi Annemarie, która ma rce umazane czekolad i okamuje go. Ma ze sob czekoladowe trufle mae jeyki z rysunku Gritli Mosera ale nie podaje mu adnych szczerych informacji o ich pochodzeniu. Matthäi jest z tego powodu szczliwy, pozwala jej ponownie zobaczy si z magiem.

Dr. H. jest od razu przekonany: Naprawd nie obchodzio nas ju dziecko i morderca, martwilimy si Matthaiem, mczyzna musia mie racj, dotrze do celu, w przeciwnym razie zdarzyoby si nieszczcie; wszyscy to czulimy []. ». Annemarie jest pod obserwacj, ewidentnie na kogo czeka, siada obok mietnika w lesie i piewa bez przerwy piosenk Maria siedziaa na kamieniu. Po tygodniu prokurator traci cierpliwo i panowanie nad sob. Krzyczy na dziewczyn, na któr czeka. Poniewa Annemarie nie odpowiada, rozdranieni mczyni zaczynaj j bi (dr H.: 'Jestemy zwierztami, jestemy zwierztami', sapnem). W tym momencie pojawia si matka Annemary. Policjanci wychodz. Ale Matthäi nie poddaje si, dogaduje si ze swoj gospodyni. Ty i Annemarie zostajecie na stacji benzynowej, Matthäi nadal czeka. Lata mijaj bez morderstw.

Narracja w kadrze (wniosek)

Dr. H.: Wic wszystko stao si fatalne, a sam wynik widziae podczas naszej podróy. Prawda po prostu nie jest taka jak w powieci kryminalnej czy w filmie (aluzja do To wydarzyo si w biay dzie ). Prawdziwa puenta, najbardziej banalne ze wszystkich moliwych rozwiza jest ndzna, na razie czyni Matthai geniuszem, ale potem sprowadza ca spraw do absurdu: Nie ma nic bardziej okrutnego ni geniusz, który potyka si o co idiotycznego .

Pewnego dnia dr. H. wezwany przez proboszcza do kantoskiego szpitala do starej, umierajcej kobiety. Tu przed ostatnim namaszczeniem zoya skomplikowany raport o swoim drugim maestwie swojemu byemu opiekunowi i ogrodnikowi "Albertchenowi" Schrottowi , który by od niej o ponad 30 lat modszy . Kobieta opowiada spokojnym, agodnym gosem i naprawd byo tak, jakby opowiadaa dwóm dzieciom bajk, w której zo i absurd dziej si równie jako co równie wspaniaego jak dobro [].

Albert coraz bardziej milcza, pewnego dnia wróci do domu bardzo póno i wypra zakrwawione ubranie i brzytw. Nastpnego ranka wyzna jej morderstwo dziewczyny w St. Gallen, które odkrya w gazecie, a póniej to samo z dziewczyn w Schwyz - zawsze gos z nieba kaza mu dokona czynów. Frau Schrott powiedziaa mu, e nie moe ju tego robi.

Potem popeni trzecie morderstwo Gritli Moser: To bya dziewczyna w kantonie Zurych, równie z czerwon spódnic i ótymi warkoczami, nie mogc uwierzy, jak niedbale matki ubieraj swoje dzieci. dziewczyna (bya to Annemarie Heller na stacji benzynowej Matthai). Albertchen bardzo si zdenerwowa i odjecha, ale zgin w wypadku ciarówki w drodze do aktu.

Dr. H. nastpnie jedzie z rodzin do Chur, zatrzymuje si w Matthäi i mówi mu, co si stao, ale go ignoruje. W kawiarni jego ona zamawia trufle, które dr. H. nie je.

Pod koniec swojej historii dr. H. do pierwszoosobowego narratora w restauracji Kronenhalle: A teraz, prosz pana, z t histori moesz zrobi, co chcesz. Emma, rachunek .

interpretacja

Matthäi jest równie okrelany przez swoich kolegów jako Matthäi am Last , nawizujc do Macieja (apostoa) , który zgodnie z Dziejami Apostolskimi zosta nazwany ostatnim z dwunastu po mierci Judasza . Czekam, czekam, nadejdzie, nadejdzie, do tego imienia nawizuj pierwsze sowa, które wypowiada w powieci.

W czasie, gdy pisano powie, Mateusz na Ostatnim by powszechnym zwrotem i by synonimem na kocu (ostatnie sowo Ewangelii Mateusza w tumaczeniu Lutra to koniec). Z punktu widzenia kolegów iz punktu widzenia Dürrenmatta Matthäi jest na kocu.

Zamiowanie Dürrenmatta do jzykowego dowcipu jest widoczne w nazwie mordercy zom. Przekaza nazwisko swojej onie, córce dygnitarza zuryskiego.

Piosenka Mariechen usiada na kamieniu, podobnie jak pola koloru czerwonego i las liciasty s postrzegane jako oznaki zncania si nad dziemi, czego sama powie otwarcie nie odzwierciedla.

efekt

W 1967 roku, dziesi lat po ukazaniu si powieci detektywistycznej, w dniu ceremonii wrczenia nagrody dla swojego przyjaciela Varlina (Willi Guggenheim ), Dürrenmatt wtrci si w spór literacki w Zurychu wywoany przez Emila Staigera . W szczególnoci obietnica Güntera Waldmanna jest krytykowana jako wypaczony obraz rzeczywistoci: wprowadzenie przypadku jako decydujcego autorytetu jest przedstawiane jako sfaszowany idealny obraz []. Zdaniem Wolfganga Pasche Dürrenmatt chce pokaza, e wiara kryminau w racjonalnie uporzdkowany wiat jest dzi anachroniczna .

Hellmuth Karasek postrzega Obietnic jako doskona powie, która pokazuje bardzo realistyczn spraw kryminaln i która nie jest ani sposobem na ycie, ani Sdem Ostatecznym, ani nie idzie do szkoy Friedricha Glausera , jak wiele innych powieci kryminalnych Dürrenmatta. W szczególnoci uwaa psychogram sprawcy za udany i interesujcy. Wedug Ulricha Greinera mona go traktowa jako traktat , ale o silnej sile jzykowej.

Wydania ksikowe

Przyjcie

Reclam's Krimi-Lexikon sdziuje Dürrenmatt: Jego powieci kryminalne trzymaj si klasycznego schematu, ale z ironi, cynizmem i spoeczno-krytycznym lub filozoficznym podejciem wykraczaj daleko poza to, co zwykle w tym gatunku. Pisarz kryminalny Reclama wskazuje na prekursora: Mia on fabu prawdopodobnie odnalezion w wydanej kilka lat wczeniejpowieci Simenona Maigret tend un piège (1955) W swoich badaniach nad obiema powieciami Irene Beissmann wymienia podobiestwo sprawcy i motywu, patologiczny stosunek do kobiet jako centralny element fabuy, puapka, komisarz konfrontuje si z morderc i zarzuca przynt. Obie powieci poprzedza rozmowa inspektora z ordynatorem szpitala psychiatrycznego, w której sprawca jest postrzegany jako ofiara.

Kino

Adaptacje filmowe

Dramatyzacje

literatura

 • Elisabeth Brock-Sulzer: Friedrich Dürrenmatt. Stacje jego pracy. Diogenes, Zurych 1986, ISBN 3-257-21388-3 .
 • Bernd Matzkowski: Wyjanienia dotyczce Friedricha Dürrenmatta: Obietnica. Bange, Hollfeld 2012, ISBN 978-3-8044-1953-7 .
 • Oliver Möbert: Intertekstualno i wariacja w twórczoci Friedricha Dürrenmatta: O tekstowej genezie powieci detektywistycznej Obietnica (1957/58) ze szczególnym uwzgldnieniem filmu fabularnego Stao si am hellichten Tag (CH/D/E , 1958). Peter Lang Verlag, Frankfurt nad Menem, maj 2011. ISBN 3-6316-1123-4 .
 • Wolfgang Pasche: Pomoce interpretacyjne. Kryminay Friedricha Dürrenmatta. Klett, Stuttgart 1997, ISBN 3-12-922609-5 .
 • Florian Schwarz: Powie Obietnica Friedricha Dürrenmatta oraz filmy Stao si am hellichten Tag (1958) i Przyrzeczenie (2001). LIT, Münster 2006, ISBN 3-8258-9299-9 .

linki internetowe

Uwagi

 1. Zagraj w Dürrenmatt. Zurych 1996, s. 137, ISBN 3-257-06095-5 .
 2. ^ Posowie Friedricha Dürrenmatta.
 3. Fikcyjnego Mägendorfa Dürrenmatta nie naley myli z prawdziwym Mägenwilem. To take blisko Zurychu, ale w kantonie Argowia, a take nie na trasie Chur Zurych.
 4. Wolfgang Pasche: Pomoce w interpretacji. Kryminay Friedricha Dürrenmatta. Obietnica. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1997, s. 168.
 5. Por. z kim Matthaei jest ostatni na redensarten.index. ródo 4 stycznia 2021.
 6. Wolfgang Pasche: Pomoce w interpretacji. Kryminay Friedricha Dürrenmatta. Obietnica. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1997, s. 180.
 7. Wolfgang Pasche: Pomoce w interpretacji. Kryminay Friedricha Dürrenmatta. Obietnica. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1997, s. 177.
 8. Wolfgang Pasche: Pomoce w interpretacji. Kryminay Friedricha Dürrenmatta. Obietnica. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1997, s. 164166.
 9. Analityk: O ile wszystko nie wynika po prostu z fantazji dziewczyny, to musi to by dua, nieporczna posta, mniej lub bardziej niedorozwinity mczyzna, który zabija mae dziewczynki, poniewa nie odway si podej do dorosych kobiet. Jego motywem jest prawdopodobnie frustracja seksualna i spoeczna by moe mczyzna by uciskany lub wykorzystywany przez on. Moe jego ona bya bogata, a on biedny. By moe zajmowaa wysz pozycj ni on »(s. 99). Wszystko wskazuje na to, e uderzy ponownie w coraz krótszych odstpach czasu.
 10. ^ The Literary Quartet: About Friedrich Dürrenmatt (18 lipca 1991).
 11. ^ The Literary Quartet: About Friedrich Dürrenmatt (18 lipca 1991).
 12. Klaus-Peter Walter (red.): Reclams Krimi-Lexikon . Autorzy i prace. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 2002, ISBN 3-150-10509-9 , s. 110.
 13. ^ Armin Arnold, Josef Schmidt (red.): Reclams Kriminalromanführer. Reclam, Stuttgart 1978, ISBN 3-15-010279-0 , s. 147.
 14. Irene Beissmann: Od Maigret do Bärlacha. Studium porównawcze powieci kryminalnych autorstwa Georges'a Simenona i Friedricha Dürrenmatta. Praca magisterska na McGill University Montreal 1973, s. 68, s. 109110 (PDF; 5,4 MB).

Opiniones de nuestros usuarios

Robert Sawicki

Uważam, że ten wpis o zmiennej Obietnica (Dürrenmatt) jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Iwona Matusiak

Bardzo ciekawy ten post o Obietnica (Dürrenmatt).

Asia Bednarski

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Obietnica (Dürrenmatt), są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.