Obiekty dostpu do danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Obiekty dostpu do danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Obiekty dostpu do danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Obiekty dostpu do danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Obiekty dostpu do danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Obiekty dostpu do danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Obiekty dostpu do danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Data Access Objects , w niemieckojzycznej dokumentacji Data Access Objects , zwykle okrelane skrótem DAO, to biblioteka interfejsów firmy Microsoft suca do uzyskiwania dostpu do danych i struktur baz danych, zwaszcza baz danych Microsoft Access ( MDB ).

Do wersji Access 97 wcznie biblioteka DAO bya standardow bibliotek do programowania dostpu do obiektów bazy danych i danych w samym programie Access. W przypadku Access 2000, Access 2002 (Office XP) i Access 2003 DAO zostao uwzgldnione tylko ze wzgldu na kompatybilno (w Wersja 3.6), ADO miaa by bibliotek standardow . Jednak DAO jest nadal bardzo popularne wród programistów Access, w tym: poniewa umoliwia bardziej szczegóowy dostp do czci programu Access ni ADO.

W programie Access 2007 biblioteka DAO pod now dug nazw Access Database Engine Object Library z numerem wersji 12.0 (nazwa pliku: ACEDAO.DLL, kwalifikator w kodzie nadal brzmi: DAO) jest ponownie standardow bibliotek umoliwiajc dostp do obiektów bazy danych i dane w MDB.

Biblioteka DAO oferuje dwuczciow hierarchi obiektów: poczwszy od obiektu podstawowego DBEngine istniej obiekty Workspace typu Jet Workspace (dla dostpu do MDB) i ODBCDirect Workspace (od DAO 3.5, dla dostpu do ODBC róda danych) z rónymi obiektami podrzdnymi.

Jet Workspace zawiera obiekty Database, które reprezentuj MDB. Dostp do struktury danych MDB mona uzyska za porednictwem obiektów TableDef, Relations i QueryDef, dane za porednictwem obiektów Recordset . Istniej równie obiekty Uytkownik, Grupa, Kontener i Dokument, umoliwiajce dostp do systemu praw dostpu. W wersji 12.0 te ostatnie obiekty (lub ich waciwoci i metody, które odnosz si konkretnie do systemu uprawnie) s cakowicie ukryte. Obszar roboczy Jet wykorzystuje biblioteki aparatu Jet do rzeczywistego wykonania.

Obszar roboczy ODBCDirect zawiera obiekty Connection jako alternatyw dla obiektów Database, ale tylko obiekty Recordset oraz, w przypadku obiektów Connection, obiekty QueryDef. Obszar roboczy ODBCDirect uzyskuje dostp do interfejsu API ODBC za porednictwem biblioteki RDO . Zgodnie z dokumentacj wersja 12.0 nie obsuguje ju ODBCDirect Workspace i odwouje si do ADO w celu uzyskania dostpu do róde danych ODBC.

MS Office XP dostarcza DAO PIA jako interfejs dla .NET ze wiatem pokera.

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Bernard Cichoń

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Obiekty dostpu do danych.

Patrycja Podgórski

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Igor Godlewski

Ten artykuł o zmiennej Obiekty dostpu do danych przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.