Obiekt dostpu do danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Obiekt dostpu do danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Obiekt dostpu do danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Obiekt dostpu do danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Obiekt dostpu do danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Obiekt dostpu do danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Obiekt dostpu do danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Data Access Object ( DAO , angielski dla obiektu dostpu do danych ) to wzorzec projektowy , który hermetyzuje dostp do rónych typów róde danych (np. baz danych, systemów plików) w taki sposób, e zaadresowane ródo danych moe by wymieniane bez koniecznoci zmiany wywoania kod . W rezultacie rzeczywista logika programu powinna by wolna od szczegóów technicznych przechowywania danych i moe by wykorzystywana w bardziej elastyczny sposób. Tak wic DAO jest wzorcem do projektowania interfejsów programistycznych (API). Jeli jzyk programowania nie pozwala na oddzielenie definicji interfejsu od implementacji, DAO musi natychmiast zaimplementowa zdefiniowany interfejs.

nieruchomoci

  • DAO nie abstrahuj cakowicie dostpu do baz danych, poniewa nie s odpowiedzialne za przeksztacenie danych w struktur bazy danych.
  • Kady z obiektów DAO jest zoptymalizowany pod ktem specjalnego nonika pamici. Dostp do tego medium odbywa si za porednictwem okrelonego API lub do zaimplementowania przez DAO.
  • DAO minimalizuj wysiek zwizany z przenoszeniem aplikacji podczas zmiany nonika pamici.

cile zwizany z obiektem dostpu do danych jest wzorzec projektowy obiektu transferu . We wspópracy z DAO przejmuje on transformacj danych pochodzcych ze róda danych do postaci wymaganej przez aplikacj. W przypadku mapowania obiektowo-relacyjnego dane zorientowane obiektowo s zatem przeksztacane do postaci relacyjnej.

Przykady aplikacji

Wzór mona równie znale w rodowisku Jakarta EE . Apple udostpnia podobn koncepcj o nazwie Enterprise Objects w kontekcie WebObjects .

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Lucas Bartczak

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Obiekt dostpu do danych

Irena Kot

Ładny artykuł z _zmienna.

Barbara Banasiak

Uważam, że ten wpis o zmiennej Obiekt dostpu do danych jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.