Naturalne piknoInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Naturalne pikno. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Naturalne pikno zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Naturalne pikno i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Naturalne pikno. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Naturalne pikno! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Naturalne pikno, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

W uzupenieniu do Art- pikny a super, naturalne pikno jest istotnym obszarem przedmiotem estetyki i odegraa wan rol w filozofii pikny od 18 wieku. Jej przeciwiestwem jest to, co jest z natury brzydkie . Odrbna tematyka pikna przyrody polega na tym, e nie tylko rzeczy stworzone ludzkimi rkami, ale take zjawiska przyrodnicze mog by odbierane jako pocigajce i pikne, a wic jako naturalne widowisko.

O historii terminu

Wybitni przedstawiciele tej dziedziny, od Immanuela Kanta ( Krytyka osdu ) po Theodora W. Adorno ( Teoria estetyki ) i Joachima Rittera ( Pejza . O funkcji estetyki we wspóczesnym spoeczestwie ) nadawali szczególn warto piknu naturalnemu. Od chrzecijaskiego redniowiecza w pojedynczych przypadkach a do XIX wieku koncentrowano si pocztkowo na piknie przyrody jako czym piknym stworzonym przez Boga, a wic jako odzwierciedleniem boskiego porzdku. W tej grupie wyobrae znajduje si równie antropocentryczna idea, e porzdek naturalny jest pikny dla ludzi, stworzony dla ich przyjemnoci. Stopniowo ten paradygmat jest zastpowany paradygmatem samoorganizacji natury: jak porzdki mog powsta spontanicznie bez ludzkiego lub boskiego wpywu, który postrzegamy jako pikny

Pikno czy wielko

W przeciwiestwie do tego rozwija si motyw wzniosoci. Przede wszystkim wznioso naley do atrybutów Boga w jego wielkoci i wyszoci, ale jako kategoria stylistyczno-estetyczna jest uywana od pseudo-Longinos (Peri hypsous). W estetyce XVIII wieku wznioso jest czsto uosobieniem tych aspektów natury, które zagraaj lub przytaczaj ludzi swoj gron natur lub rozmiarami, które przekraczaj ludzk percepcj, podczas gdy s estetycznie wymylone - na przykad w obrazowym reprezentacje lub z bezpieczniejszej, bardziej odprajcej formy Postrzegany dystans budz pozytywne emocje (jak u Kanta ). W przeciwiestwie do zgodnej, harmonijnej substancji pikna, moment niewspómiernoci akcentowany jest we wzniosoci .

W sztuce

W literaturze i sztukach plastycznych, w tym w muzyce, czsto mówi si o chwale naturalnego pikna - otwierajcy werset Posanej Goethego to tylko jeden z przykadów : Jak cudownie lni | Ja natura! | Jak wieci soce! | Jak si mieje korytarz!

puchn

  • Immanuel Kant, Krytyka sdu
  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel, wykady z estetyki
  • Theodor W. Adorno, Teoria estetyki

literatura

  • Günter Figal : Theodor W. Adorno. Pikno przyrody jako spekulatywna figura myli. Interpretacja teorii estetycznej w kontekcie estetyki filozoficznej . Bouvier, Bonn 1977, ISBN 3-416-01351-4 .
  • Carl Berthold: Naturalne pikno . Herder, Fryburg Bryzgowijski 1875.
  • Joachim Ritter: Krajobraz. O funkcji estetyki we wspóczesnym spoeczestwie . W: Percepcja krajobrazu i dowiadczenie krajobrazu: Teksty o konstytucji i recepcji przyrody jako krajobrazu. Pod redakcj Ulferta Herlyna i Gerta Gröninga. Minerva, Monachium 1990. s. 23-41, ISBN 3-597-10536-X .

Opiniones de nuestros usuarios

Kazimierz Mazurkiewicz

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Naturalne pikno pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Naturalne pikno tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Renata Sosnowski

Informacje o zmiennej Naturalne pikno są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Christopher Kaczyński

W tym poście o Naturalne pikno dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.