Model bazy danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Model bazy danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Model bazy danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Model bazy danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Model bazy danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Model bazy danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Model bazy danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Model bazy danych jest teoretyczn podstaw do bazy danych i okrela struktur, w której dane s przechowywane w systemie baz danych. Najbardziej znanym i najbardziej rozpowszechniony model bazy danych jest relacyjna baza danych modelu , który jest tabela oparte .

definicja

Wedug Edgara F. Codda model bazy danych jest definiowany przez trzy waciwoci:

 1. rodzajowa struktura danych , która opisuje struktur bazy danych. Przykad: relacyjna baza danych skada si z relacji o unikalnych nazwach, kada relacja jest zbiorem krotek (rekordów danych) tego samego typu. Struktura jest ogólna, o ile relacje i ich atrybuty (kolumny) mona dowolnie wybiera lub naley je okreli podczas konfigurowania bazy danych. Te struktury specyficzne dla aplikacji stanowi gówn cz schematu bazy danych.
 2. Zestaw operatorów ogólnych , których mona uywa w dowolnym schemacie struktur danych pod 1. do wprowadzania, zmiany, wyszukiwania lub uzyskiwania danych.
 3. Zbiór ogranicze integralnoci, za pomoc których mona dodatkowo ograniczy dopuszczaln zawarto bazy danych poza podstawowe struktury okrelone w 1 .. W modelu relacyjnej bazy danych B. kady atrybut relacji mona okreli jako unikalny; wtedy dwie krotki tej relacji nie mog mie tej samej wartoci w tym atrybucie. Zmiany w bazie danych, które naruszayby ograniczenia integralnoci, s odrzucane z komunikatem o bdzie.

Przykady

Dobrze znane modele baz danych, które opieraj si gównie na metodologii stosowanej w tworzeniu oprogramowania (np. Paradygmat zorientowany obiektowo ) i planowanej technologii bazodanowej , to:

 1. Hierarchiczny model bazy danych
 2. Model sieciowej bazy danych
 3. Model relacyjnej bazy danych
 4. Model obiektowo-relacyjnej bazy danych
 5. Zorientowany obiektowo model bazy danych
 6. Model bazy danych zorientowany na dokumenty

Zobacz te

literatura

 • EF Codd: Modele danych w zarzdzaniu bazami danych , Proceedings of the 1980 Workshop on Data Abstraction, Databases and Conceptual Modeling, Volume 11, 16 Issue 2, 74, 1
 • Alfons Kemper, André Eickler: Systemy baz danych. Wstp. , Oldenbourg, Monachium 2004, ISBN 3-486-27392-2
 • G. Saake, I. Schmitt, C. Türker: Obiektowe bazy danych - koncepcje, jzyki, architektury , Bonn, 1997, ISBN 3-8266-0258-7

Opiniones de nuestros usuarios

Bart Krawczyk

Wreszcie artykuł o Model bazy danych, który jest łatwy do przeczytania.

Amit Tkaczyk

Ten wpis o Model bazy danych był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Regina Jaworski

Uważam, że ten wpis o zmiennej Model bazy danych jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Joanna Antczak

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Model bazy danych, daje dużo pewności.