Milionowa rasaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Milionowa rasa. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Milionowa rasa zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Milionowa rasa i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Milionowa rasa. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Milionowa rasa! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Milionowa rasa, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Milionowa rasa
Kraj produkcji Niemcy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 2012
dugo 90 minut
Prt
Dyrektor Christoph Snow
scenariusz Benjamin Hessler
produkcja Katharina M. Trebitsch
muzyka Dieter Schleip
kamera Dietharda Prengela
ci Guido Krajewskiego
zawód

Wycig Milionów (oryginalny tytu, poprawny to: Wycig Milionów) to komedia z Zagbia Ruhry, która zostaa wyemitowana po raz pierwszy 12 grudnia 2012 r. w ARD . Jego nazwa pochodzi od synnego wycigu gobi o tej samej nazwie w Sun City w RPA .

akcja

Mathias Wengeler, zwany Matze, mieszka z on i córk w Bochum w domu górniczym, w którym si wychowa. Jego pasj jest hodowla gobi pocztowych, której linia zostaa zaoona przez jego dziadka i jest przez niego kontynuowana w trzecim pokoleniu. Niestety zawód ten prowadzi do cigych kótni z on Rit, które czsto przeradzaj si w kótni midzy maestwem, zwaszcza w obliczu problemów finansowych. W jednym z tych argumentów ona Rita sugeruje, e Matze moe by zmuszony do wyboru midzy on a gobiami, jeli sytuacja si nie zmieni. S te problemy zawodowe: Matze pracuje jako wykwalifikowany lusarz w call center, odkd jego firma zbankrutowaa i musi sprzedawa prenumeraty gazet , co jest bardzo trudne dla niego, który uosabia uczciw i prostolinijn osobowo . Lider zespou zarzuca mu brak zaangaowania i upomina go, by znaczco zwikszy sprzeda. Dom dziecka, w którym pracuje Rita, ma zosta zamknity. Córka Dani jest równie bardzo zdenerwowana z powodu rozstania ze swoim chopakiem, który rozpocz rok za granic w RPA.

Niespodziewanie w osadzie pojawia si syn ssiada Ronny Kowallek po latach pobytu za granic z okazji mierci ojca. Matze i Ronny maj ze sob trudne relacje, których przyczyny wynikaj z rywalizacji z dziecistwa. Kluczowe wydarzenie jest pokazane w retrospekcji, która jest pokazywana kilkakrotnie w rónych dugociach w filmie: Matze biegnie z piercieniem gobia, który wróci na gobnik do biura rejestracji, aby udokumentowa czas przybycia. Ronny jedzie za nim na jego rowerze i mocno upada. Matze waha si na chwil ze wzgldu na wag swojego zadania i wraca do nieprzytomnego Ronny'ego, aby mu pomóc. Piercie gobi spada na ziemi. Ronny zauwaa to, chwyta piercie, podskakuje jakby powsta z martwych i biegnie do biura rejestracyjnego, melduje, e przyby pierwszy, Matzes gob jak jego i zostaje zwycizc wycigu. Dlatego Matze nie ufa Ronny'emu, gdy jest proszony o przysug. Przede wszystkim chodzi o wychowanie gobi na pogrzebie ojca, takie byo yczenie zmarego ojca, który bardzo duo myla o hodowli gobi Wengeler, a zwaszcza o Matze jako zaklinaczu gobi. Póniej wychodzi ze swoim planem: chce przekona Matze do wzicia udziau w wycigu za milion dolarów w RPA, pienina nagroda zostanie podzielona. W zwizku z przykrymi dowiadczeniami z Ronnym Matze pocztkowo odmówi, ale postanowi inaczej, gdy przypadkiem znalaz w dokumentach ony wizytówk prawnika rozwodowego z potwierdzeniem umówionego spotkania.

Przenosi gobie na gobnik swojego ssiada Ronny'ego i kae mu opiekowa si gobiami, które potajemnie planuj wzi udzia w wycigu w RPA. Rita jest zachwycona pustym gobnikiem, a zwizek si stabilizuje. Córka Dani susznie podejrzewa jednak, e kryje si za tym brudny interes i przysiga, e zamilknie obietnic ojca, e jej chopak otrzyma bilet lotniczy do RPA. Jednak Ronny jest przytoczony opiek nad gobiami, Matze musi nieustannie i potajemnie interweniowa w stosunku do swojej ony. Niestety pewnego wieczoru Ronny zapomina zamkn drzwi, kuna powoduje krwaw ani wród gobi i zabija wszystkich. Wbrew wszelkim ostrzeeniom, Matze wci jest na licie obserwacyjnej swojego szefa, dzwoni do Matze z call center, który w panice i zoci opuszcza swoje miejsce pracy, aby obejrze katastrof. Oboje walcz gwatownie, Matze wraca potem do pracy, zostaje zacytowany szefowi, który nie ma zrozumienia dla hodowli gobi i zostaje zwolniony bez wypowiedzenia. Kiedy wróci do domu, nie mia serca przekaza tej zej wiadomoci swojej onie, poniewa tego samego dnia dowiedziaa si, e ona te straci prac, poniewa dom dziecka by zamykany w zwizku z wszelkimi protestami i petycjami. Przypadkowo jednak dowiaduje si póniej o historii gobi i wyrzuceniu z byego kolegi. Nastpnie stawia Matze, jako zagroonego, przed drzwiami.

Wprowadza si do Ronny'ego, przygotowania do Afryki trwaj, na szczcie gob polecia ponownie i dlatego wracajc za póno, przey masakr. Aby odbudowa ras, Ronny i Matze odwiedzaj jedyn wysokiej jakoci wystaw, do której wci mona dotrze. Tam Ronny wymienia gobia, który idealnie pasuje do linii hodowlanej, na stare zdjcie gobia, na którym holenderski hodowca rozpoznaje jednego ze swoich pierwszych gobi. W przeciwnym razie obaj nie mogliby naby cennego gobia, który powinien kosztowa 4000 euro. Pi miesicy póniej Matze, Ronny i Dani s ju w RPA. Dani zaskakuje swojego chopaka wizyt i uwiadamia sobie, e w przeciwiestwie do niej nie pozosta lojalny, ma nowego partnera na miejscu i wbrew planom przenosi si rozczarowany do hotelu dwóch mczyzn. Zgodnie z oczekiwaniami, Ronny ponownie oszuka, aby zwikszy szanse na zwycistwo, poniewa on równie ma kopoty finansowe: zna jednego z trenerów gobi, który trenuje gobie uczestników przez wiele miesicy na miejscu, niezalenie od hodowców. Planowano oficjalnie zarejestrowa gobia, ale zastpi go innym, który zostanie wypuszczony bliej mety. Oficjalny gob zosta wyszkolony do innego celu, aby oszustwo nie zostao zauwaone przez trybuna arbitraowy. Ale wtedy trener marznie i wysiada na krótko przed wycigiem, dlatego Ronny Matze musi inicjowa.

Z koniecznoci Matze - który ju nabra podejrze w punkcie przyjmowania gobi po tym, jak sam odda gobia zastpczego, pomimo nieodpowiednich umiejtnoci jzykowych - zgadza si i oboje kieruj si z oryginalnym gobiem do planowanego, nielegalnego miejsca startu bliej mety. Matze potajemnie zdejmuje obrczk gobia i uwalnia go, Ronny wyznaje, e nadal tam jest, który pocztkowo jest zdesperowany, ale ostatecznie akceptuje spraw jako zemst za to, co zrobi jako dziecko. Po powrocie do hotelu Dani mówi im, e ich gob zastpczy zaj trzecie miejsce. To miejsce jest wyposaone w nagrody pienine w wysokoci 300 000 USD. Wracajc do Bochum, Matze moe znowu zamieszka w domu, gobnik zosta zamieniony na szklarni, teraz z mioci opiekuje si rolinami i ma umówi si na wizyt w banku. Nagle oryginalny gob wypuszczony w RPA lduje w skrzynce wejciowej i jest ciepo przyjmowany przez Matze, midzy innymi, doceniajc wspaniae osigi w locie - wiedzc doskonale, e hodowla gobi i maestwo nie id z nim w parze.

Oba gobie zostay nastpnie powierzone przez Matze i Ronny dobrze poinformowanemu holenderskiemu hodowcy, który podróowa do kraju, przy czym niemieckie sowo dzikuj jest wyranie wymienione po stronie holenderskiej.

to

Film by krcony w Kolonii i RPA .

krytyka

Komedia (telewizyjna), która opiera si gównie na interakcji midzy dwoma gównymi aktorami.

Opowie jest tak prosta, jak rodowisko, w którym si toczy [] oczywicie film rusza na karuzeli emocji. Ale trzech wielkich gównych aktorów pokazuje z atwoci: To naprawd istnieje - dobra komedia z Niemiec, z któr nawet mionicy gobi mog si bawi.

Christoph Schnee wystawia czasami bardzo sprytn komedi o uroku Zagbia Ruhry. Schnee [...] opiera si cakowicie na grze swojego wiodcego duetu aktorskiego Axela Prahla i Petera Lohmeyera. Nie zawsze dokadny scenariusz pochodzi od Benjamina Hesslera. [...] Axel Prahl, znany jako ledczy Münster Tatort, po raz kolejny pokazuje, e postacie dalekie od buruazji s dla niego szyte na miar.

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. Oficjalna strona wycigu ( pamitka z oryginaem z dnia 21 sierpnia 2013 roku w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd link do oryginau i archiwum zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. ( angielski ) @1@2Szablon: Webachiv / IABot / www.scmdpr.com
  2. Internetowa baza danych filmów : Miejsca filmowania , dostp 17 sierpnia 2014 r.
  3. Wycig milionów. W: Leksykon Filmów Midzynarodowych . Serwis filmowy , dostp 2 marca 2017 r . 
  4. Ju widzielimy: The Million Race w pierwszym , noz.de 12 grudnia 2012 r., dostp 17 grudnia 2020 r.
  5. Wycig milionów. W: pryzmacie . ródo 22 lipca 2021 .

Opiniones de nuestros usuarios

Piotr Kuczyński

Ten wpis na Milionowa rasa pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Witold Krük

Podane informacje o zmiennej Milionowa rasa są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Jacek Szymański

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Tatiana Augustyniak

Ten wpis na Milionowa rasa sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.